Istoricul înfiinţării
celor 18 parohii ale Protopopiatului
Olandei şi Belgiei flamande (Flandra)

Primele 16 parohii prezentate, în cele ce urmează, au fost înfiinţate de Părintele Ioan Dură: 9 în Ţările de Jos şi 7 în Belgia, iar celelalte două din Flandra (nr. XVII şi XVIII) cu acordul şi sprijinul său.

A. PAROHIILE DIN ŢĂRILE DE JOS

I) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfântul Grigorie Teologul"​ în 1980, cu sediul, din iunie 2001, în Schiedam/Rotterdam din Provincia Zuid Holand - Ţările de Jos

Duminică, 7 decembrie 1980, tânărul Ioan Dură - căsătorit la Atena, în 1977, Doctor în Teologie al Universităţii din Atena şi aflat în Belgia pentru al doilea doctorat la Universitatea Catolică din Louvain - a fost hirotonit preot pentru nou înfiinţata Parohie a comunităţii ortodoxe române din Olanda.

Prima Sfântă Liturghie în parohia din Olanda a fost săvârşită P. S. Episcop Adrian Hriţcu al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală și Occidentală de la Paris și Preotul Ioan Dură în biserica veche catolică "St. Maria", din Utrecht, la 25 ianuarie 1981, ziua sărbătoririi Sfântului Grigorie Teologul.
Biserica veche catolică a fost pusă la dispoziţia parohiei ortodoxe române ca urmare a mijlocirii mitropolitului grec de la Bruxelles solicitat de Preotul Ioan.

La Utrecht, Parohia şi‑a avut sediul până în vara anului 1981.

De la săvârşirea primei Sfinte Liturghii la Utrecht, Duminică, 25 ianuarie 1981, păstrăm Liturghierul P. S. Adrian, folosit atunci, şi pe care ni l-a dăruit cu însemnarea olografă a P. S. Sale:

25. I. 1981
Oferit în dar P. C. Preot I. Dură
cu ocazia primei Sf. Liturghii
săvârşită împreună la Utrecht.

† Adrian Hriţcu Botoşăneanul
(clic, spre a se mări imaginea)

Din vara anului 1981, Parohia şi‑a mutat sediul în Haga (Den Haag). Mai întâi în biserica protestantă "Wilhelmina Kerk", unde s‑a slujit pâna la sfârşitul anului 1982. Apoi, din ianuarie 1983 şi până în 1993, Sfintele Slujbe ale parohiei au fost celebrate în biserica catolică "Antonius en Lodewijk".

În anul 1993, parohia s‑a mutat în biserica catolică "Christus Verrezen", din Voorburg, de lângă Haga, unde şi‑a săvârşit Sfintele Slujbe până înainte de Rusaliile anului 2001.

De la 25 ianuarie 1981 și până la Rusaliile anului 2001, Parohia Sfântul Grigorie Teologul și-a săvârșit Sfintele Slujbe în patru locașuri de cult și anume: la vechii catolici în Utrecht; la protestanți și la catolici în Haga; la catolici în Voorburg (de lângă Haga). Iar în toată această perioadă de mai bine de douăzeci de ani (ianuarie 1981-iunie 2001), Părintele Ioan a slujit făcând față multor dificultăți. Mai întâi era distanța mare, de la locuința sa și până la locașul de cult din Olanda în care slujea. Mai ales că din 1984, Părintele Ioan și familia sa au locuit la Bruxelles, unde soția a fost, începând din acel an, profesor la Liceul european din capitala Belgiei, și astfel am rezolvat problema întreținerii familiei noastre numeroase. În al doilea rând, la fiecare Sfântă Slujbă eram nevoiți să luăm copiii cu noi la biserică, înghesuiți în mica noastră mașină timp de 2-3 ore dus și tot atâtea la întoarcere, fiindcă nu aveam cu cine să-i lăsăm acasă și nici posibilități financiare pentru plătirea cuiva. În al treilea rând amintim de durata limitată de slujire, impusă, înainte sau după Slujba enoriașilor proprietari ai respectivului locaș de cult. În al patrulea rând, la fiecare Sf. Slujbă trebuiau să fie aduse, în cutii și în geamantane, cele necesare slujirii: veșmintele preoțești, sfintele Vase, icoane, obiectele liturgice și cărțile de cult, care erau așezate și strânse de fiecare dată. În al cincilea rând, prescurile pentru Proscomidie au fost făcute ani de zile numai de dna preoteasa, apoi și de enoriașe învățate de dânsa. În al șaselea rând, curățenia locașului de cult după terminarea Sfintelor Slujbe, pe perioada 1981-2001, era făcută de către Părintele Ioan și dna preoteasă! În al șaptelea rând se adăuga și lipsa cântărețului la strană. Dar, cu ajutorul Domnului, treptat, treptat, respectiva "lipsă" a fost depășită, căci doamna preoteasă, după învățarea limbii române (fiind din Grecia), a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie și a ajutat apoi și la săvârșirea celorlalte Sfinte Taine și Ierurgii. În al optelea rând se cuvine precizat faptul că toate cele patru locașuri au fost închiriate și pentru care am plătit uneori chirie foarte mare, ținând seama mai ales de numărul mic al românilor în Olanda, în familii mixte și domiciliați în cam în toate orașele și chiar satele Olandei, ceea ce îngreuia venirea lor normală la Sfintele Slujbe. De altfel, abia după intrarea României în UE, numărul românilor din Olanda a crescut, ceea ce l-a și determinat pe Părintele Ioan să înființeze noi parohii în Regatul Țărilor de Jos.

De la Slăvitul Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt (Rusaliile) al anului 2001 şi până în prezent (2020) Sfintele Slujbe ale parohiei se săvârşesc în Capela fostului cimitir romano-catolic situat în Vlaardingerdijk 50, municipiul Schiedam, aflată la 8 km. de centrul Municipiului Rotterdam şi 6,8 km. de la Gara Centrală. De altfel, în prezent, Municipiul Rotterdam și cu Municipiul Schiedam sunt unite prin clădirile şi străzile acestora. Capela, monument istoric, şi două clădiri alăturate - se află în folosinţa exclusivă a parohiei, pe o perioadă de cinsprezece ani, urmare contractului de concesiune încheiat, cu posibilitatea reînnoirii acestuia. De altfel, în 2016, contractul de concesiune a fost reînnoit pentru incă alți cinsprezece ani, adică până în 2031, de către Părintele Ioan și Fundație, proprietara Capelei și a celor două cladiri adiacente.

La 9 iunie 2001, Primarul Municipiului Schiedam, dl. R. Scheeres a înmânat, oficial, cheia Capelei, Părintelui paroh Ioan Dură, în prezența conducerii Fundației și a enoriașilor. (A se vedea lucrarea, "Stichting beschermd stadsgezicht Schiedam, Van buitenplaats tot kerk" ("Fundaţia pentru conservarea peisajului urban din Schiedam, De la proprietate rurală la biserică"), Schiedam, 2001, p. 20).

Pentru buna funcționare a bisericii și a celor două săli, imediat ce a fost obținută concesionarea acestora în 2001, parohia a întreprins o serie de lucrări, din fonduri proprii, și care au continuat de-a lungul anilor următori. (A se vedea rubricile, "Împodobirea bisericii", "Sala mare parohială" și "Sala mică parohială".)

Atât pentru biserică cât și pentru cele două săli, parohia a achitat din fonduri proprii, chiria, lunar, proprietarilor acestora din iunie 2001 și până în prezent, 2020. Totodată, tot din fonduri proprii parohia achită, lunar, pentru încălzire, electricitate și apă, utilizate în biserică și săli, precum și asigurările anuale datorate statului olandez pentru acestea.


actuala biserică parohială

Primul cont al parohiei

În 1982 a fost deschis primul cont pe numele parohiei şi s-a datorat dnei Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu, pictoriţă şi director al galeriei de artă "Lauriana" din Haga. (A se vedea: Redacţia, Profiluri ale membrilor Comunităţii noastre - Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu, în revista "Mărturie ortodoxă", nr. 6, 1984, p. 91-96; rubrica "Profiluri de membri ai parohiei" de pe site-ul parohiei: www.biserica.nl). În anul următor, mai exact în septembrie 1983, contul respectiv avea să fie transformat în Girospaarrekening. Scopul deschiderii contului pe numele parohiei a fost strângerea de fonduri pentru dobândirea unui locaş propriu al acesteia, în timp; iar sumele depuse pe acesta de credincioşi, precum şi cele provenite din colecte, tombole şi serile româneşti, organizate de enorie şi adunate de casierul parohial, au fost strict consemnate în paginile fiecărui număr al revistei parohiale "Mărturie ortodoxă" şi anunţate în biserică, la sfârşitul Slujbelor. Cert este că banii depuşi pe acel cont, în baza hotărârii luate de Adunarea parohială şi Consiliul parohial, au servit parohiei să poată concesiona capela din Schiedam cu cele două săli aferente şi să achite sumele solicitate de propietari pentru a le putea face accesibile slujirii și folosirii acestora.

Moment de la seara dedicată strângerii de fonduri pentru pentru viitoarea biserică - în 1983

Părintele cu Nicolae Branzei, cu acordeon,
cu Yanni Iordache în picioare şi pe scaune,
Grigore Şerban, binecunoscut violonist,
Louis Franssen şi dna Ecaterina Fineriu.

Paralel cu strângerea de fonduri, Părintele Ioan şi dna preoteasă Christina, ajutaţi de enoriaşi, au întreprins demersuri pe lângă autorităţile olandeze pentru obţinerea unui locaş de cult sau spaţiu adecvat destinat activităţii liturgice şi pastorale a parohiei. Concret, au fost adresate cereri scrise la primăria oraşelor Haga și Rijswijk şi s-a mers în audienţă la responsabilii acestora. La Rijswijk, Părintele Ioan şi reprezentanţii parohiei au întâlnit chiar pe primar, şi anume, doamna Damen. (A se vedea cele consemnate în revista "Mărturie ortodoxă", nr. 4, 1983, p. 165 şi nr. 5, 1983, p. 214). Din păcate, însă, autorităţile primăriilor respective n-au răspuns favorabil cererilor parohiei noastre.

Parohia "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, de la înfiinţarea ei şi până în prezent (2021), are ca preot slujitor şi paroh pe fondatorul acesteia, Părintele Dr. Ioan Dură.

În cele ce urmează redăm:

 1. Însemnări pe prima Sfântă Evanghelie a parohiei.

  25.01.987

  Sfânta Liturghie arhierească la Parohia ort. română din Haga, paroh, P. C. Pr. Dr. I. Dură.
  Prăznuirea Sf. Grigore Teologul, patronul ocrotitor al acestei comunităţi româneşti.
  Binecuvântări şi doriri de mult spor.

  † Arhiepiscop Adrian


  25/01/2001
  HRAMUL BISERICII

  20 DE ANI DE SLUJIRE în această Parohie, ca preot fondator şi Preot paroh al ei.
  Cu această Sfântă Evanghelie am slujit de la săvârşirea PRIMEI Sf. LITURGHII - la 25/01/1981, în Utrecht - şi până astăzi,
  25 ian. 2001, la Voorburg.

  Preotul paroh şi Ctitor al Parohiei,
  Iconom Stavrofor Dr. Ioan Dură

  (clic, spre a se mări imaginea)

 2. Textul scrisorii Î. P. S. Mitropolit Iosif adresată Preotului paroh, Dr. Ioan Dură, şi enoriaşilor la sărbătorirea a 25 de ani de existenţă a Parohiei în ianuarie 2006. Cu precizarea că textul scrisorii a fost inserat în publicaţia oficială a Mitropoliei, "Foaia Sfântului Ioan Casian", Nr. 253, din 29 ianuarie - 4 februarie 2006, pagina 5.

  Prea Cucernice Părinte,
  Iubiţi credincioşi,

  Sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, are anul acesta o a doua semnificaţie, pe lângă cea a hramului parohiei dumneavoastră, şi anume 25 de ani de când s‑a slujit prima Sfântă Liturghie în limba româna în Olanda. Un sfert de veac în care sfinţia voastră, Prea Cucernice Părinte dr. Ioan Dură, împreună cu credincioşii din această parte a Europei, aţi slujit cele sfinte întru slava lui Dumnezeu în Biserica Sa.

  Prea Cucernice Părinte, Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru anii de jertfă şi de slujire şi să vă dăruiască în continuare sănătate şi mult spor în tot ce faceţi spre slava Sa.

  Iubiţi credincioşi, vă felicit cu această ocazie şi rog pe Domnul nostru Iisus Hristos să vă întărească şi de acum înainte şi să vă păzească întru mulţi ani, iar Sfântul Ierarh Grigorie - cel care ca nimeni altul a vorbit despre tainele lui Dumnezeu - să vă ocrotească.

  Cu binecuvântare,
  † Mitropolitul Iosif
  Limours, 29 Ianuarie 2006

 3. Imagini de la sărbătorirea a 25 de ani de existenţă a Parohiei - ianuarie 2006
  Imagini de la Sfânta Slujbă de HRAM a Parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" săvârşită de cei trei fraţi preoţi liturghisitori,
  părinţii profesori doctori, Ioan, Nicolae şi Leon Dură, la 29 ianuarie 2006.
  Medalia jubiliară şi placa comemorativă
  realizate cu prilejul Hramului Parohiei.
  * clic, spre a se mări imaginea
 4. Cele scrise de Î. P. S. Mitropolit Iosif la Slujba de Hram a Parohiei, la împlinirea a 30 de ani de existenţă în ianuarie 2011.

  23 Ianuarie 2011
  Schiedam - Olanda

  La sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea parohiei Sfântul Grigorie Teologul, am slujit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie împreună cu Părintele Paroh Dr. Ioan Dură şi cu Părintele Patriciu Vlaicu.
  Bunul Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea şi jertfa preotului şi credincioşilor acestei parohii şi de acum înainte, să-i întărească şi să le dăruiască zile îndelungate. Întru Multi Ani!

  † Mitropolitul Iosif
  (clic, spre a se mări imaginea)
 5. Cele scrise de Î. P. S. Mitropolit Iosif la Slujba de Hram a Parohiei, la împlinirea a 32 de ani de existenţă în ianuarie 2013.

  26 ianuarie 2013

  Am slujit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la hramul parohiei din Schiedam, Sf. Grigorie Teologul, împreună cu P. C. Părinte Protopop Ioan Dură, prezentă fiind şi doamna Ambasador Ireny Comaroschi, noul ambasador al României in Regatul Olandei (Ţărilor de Jos).
  Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, pentru rugăciunile Sf. Grigorie Teologul, să ocrotească parohia şi pe toţi cei care intră şi se roagă în sfântă biserica aceasta!

  † Mitropolitul Iosif

  (clic, spre a se mări imaginea)
 6. Scrisoarea Î. P. S. Iosif din 3 iunie 2016, adresată Părintelui Ioan pentru cei 35 de ani de slujire în parohie

  Patriarhia română
  Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
  Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale


  Nr. 2 094/2016
  Paris, 3 iunie 2016

  Preacucernicului Părinte Dr. Ioan DURĂ
  Preot Paroh
  al Parohiei Ortodoxe Române
  Sf. Grigorie Teologul din Schiedam, Olanda,
  Protopop al Protoieriei Olandei
  Preacucernice Părinte Protopop,

  Se împlinesc anul acesta 35 de ani de la slujirea primei Dumnezeiești Liturghii în prima parohie ortodoxă română din Regatul Țărilor de Jos, 25 ianuarie 1981. Hirotonia Preacucerniciei Voastre întru preot de către vrednicul de pomenire Episcop Dr. Vasile Târgovișteanul, vicar patriarhal, pe seama parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Haga, a fost o binecuvântare și o necesitate, devenind astfel primul preot ortodox român în Olanda, păstorul românilor de pe aceste meleaguri pe care i-ați ajutat în toți acești ani. Mai apoi ați început misiunea in Belgia, în parohia din Anvers, pe care deasemenea ați înființat-o. Ați fost numit apoi și protopop pentru Belgia flamandă și Olanda, unde numărul comunităților s-au înmulțit în ultimii ani datorită misiunii pe care ați făcut-o, ceea ce ne-a determinat să evoluăm și în organizarea protopopiatelor.

  Slujirea preoțească este, înainte de toate, dragoste jertfelnică pentru Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veșnic, și pentru aproapele, înspre care Hristos ne cheamă la slujire spre mântuirea lui. Apoi slujirea este creștere tot mai mare in smerenia lui Hristos, "Care, Dumnezeu fiind... S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând... S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce" (Filipeni 2,6-8). Din aceasă stare de smerenie dumnezeiască a Arhiereului Veșnic, Cel iubitor de oameni, preotul își adapă sufletul și întreaga viață pe care și le-a dăruit Lui. Preotul știe că Hristos este cel care lucrează prin preoția pe care a primit-o ca dar spre a o face lucrătoare în poporul lui Dumnezeu lui încredințat.

  Acestea ați încercat să le împliniți cu multă râvnă, alături de doamna preoteasă Christina Dură, căreia doresc să-i adresez gând de mulțumire și felicitări pentru felul în care v-a fost alături în slujirea Bisericii și în familie - alături de cei 6 copii minunați pe care Dumnezeu vi i-a dăruit - cu timp și fără timp.

  De asemenea felicităm pe toți membrii consiliului parohial și credincioșii care v-au fost aproape în toți acești ani.

  Îl rog pe Hristos Domnul, să vă dăruiască în continuare sănătate și putere întru slujirea Bisericii Sale în această parte a Europei.

  Mulți ani binecuvântați!

  † Mitropolitul Iosif

Addenda

De precizat că înainte de a fi hirotonit preot pentru parohia Sf. Grigorie Teologul din Olanda, Patriarhia Română a decis să fie trimis în această țară preotul Ioan Săbăduș. Dar, după refuzul autorităților statului olandez de a-i acorda viza de ședere preotului I. Săbăduș, Patriarhia Română a decis trimiterea preotului Petre Coman ca slujitor al Parohiei Sf. Grigorie Teologul. Însă cum nici preotul P. Coman nu a primit cele necesare venirii în Olanda din partea autoritaților acestui stat, Patriarhia Română a decis hirotonia dr. în Teologie al Universității din Atena, Ioan Dură, aflat în Belgia, la Universitatea din Louvain la al doilea său doctorat, în preot al parohiei Sf. Grigorie Teologul, prima parohie ortodoxă română în țara respectivă.
Preotul Ioan Săbăduș* avea să fie apoi trimis preot în Austria, iar Preotul Petre Coman în Italia, la Florența.

*) După întoarcerea sa de la studii în străinătate, Ioan Săbăduș a fost numit documentarist la Sectorul "Relații Externe al Patriarhiei Române". (Apud "Colecția Media Christiana/Seria Lumina, Patriarhul Justinian în lumina vremurilor". Interviuri comemorative realizate de Diacon Alexandru Briciu, Editura Trinitas a Patriarhiei Române, București, 2019, p. 91).


II) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfântul Ioan Gură de Aur", Amsterdam - Aalsmeer/Provincia Noord Holand - Ţările de Jos

În anul 2002, din îndemnul şi la dorinţa Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif, Părintele Ioan Dură a format un Comitet de iniţiativă pentru înfiinţarea unei noi parohii ortodoxe române în Olanda. Preşedintele Comitetului de iniţiativă, Preotul Dr. Ioan Dură, şi membrii acestuia, au reuşit, prin eforturi proprii, materiale şi spirituale - fără vreun ajutor din partea Mitropoliei - să înfiinţeze, în acelaşi an, 2002, Parohia "Sfântul Ioan Gură de Aur" din Olanda de Nord Vest, cu sediul parohial la Amsterdam. Temporar, sediul parohial a fost la Haarlem, întrucât aici a fost găsită biserică pentru slujire.

Parohia "Sfântul Ioan Gură de Aur" funcţionează în baza Deciziei Î. P. S. Mitropolit Iosif, cu nr. 175, din 19 iulie 2002, "începând cu data de 01 august 2002".

Sfântul Antimis trimis de Înalt Prea Sfinţitul Iosif pentru Parohia din Amsterdam

Primul preot slujitor al noii parohii şi Preşedinte al Consiliului parohial al acesteia a fost preotul fondator, Dr. Ioan Dură, şi anume, de la 12 octombrie 2002, când a fost săvârşită prima sfântă Slujbă la Haarlem, şi până în aprilie 2003.

La cererea Părintelui Ioan Dură, Î. P. S. Mitropolit Iosif a trimis ca preot slujitor temporar pe Părintele Ghenadie Şerban (preot călugăr, aflat la studii în Franţa), pe o perioadă de două luni; aprilie-mai 2003.

Tot la cererea Părintelui Ioan Dură, Î. P. S. Mitropolit Iosif a trimis ca al treilea preot slujitor la Haarlem pe Ieromonahul Caliopie Gavrilă, de la Mânăstirea Cozia, aflat în Olanda pe o perioadă de încercare de trei luni, în toamna anului 2003. Ieromonahul Caliopie a venit în Olanda la cererea Preotului paroh al Parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" din Schiedam, şi cu încuviinţarea şi binecuvântarea Î. P. S. Mitropolit Iosif, ca preot ajutător.

Invitat de fondatorul parohiei, Părintele Ioan, la 16 septembrie 2003, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a cercetat biserica catolică "Sf. Antonie din Padova" din Haarlem, în care se slujea, precum şi sala parohială şi spaţiul locativ din cadrul complexului parohial aranjat să găzduiască pe preotul român slujitor. Biserica a fost găsită de către d‑na Elena De Chiara, Secretara Consiliului parohial.

De la 20 noiembrie la 20 decembrie 2003, Parohia de la Haarlem a avut ca preot slujitor pe Părintele Adrian-Gheorghe Magda, din România. Părintele Magda a fost trimis de Î. P. S. Mitropolit Iosif, cu scopul de a rămâne ca preot definitiv al acesteia. Părintele Magda s‑a reîntors însă la parohia sa din România.

Al cincilea preot slujitor al parohiei a fost Ieromonahul Caliopie Gavrilă, care a mai slujit de câteva ori în aprilie şi mai 2004. Preotul calugăr, Caliopie, a fost readus în Olanda, ca preot ajutător pentru două luni (16 martie - 16 mai 2004), la cererea Părintelui Ioan Dură şi cu încuviinţarea şi binecuvântarea Î. P. S. Mitropolit Iosif. Însă, din pricina comportării preoţeşti nepotrivite unui preot călugăr, Î. P. S. Iosif i-a încetat ieromonahului Caliopie slujirea în Olanda.

Ierarhul Mitropoliei noastre, Î. P. S. Iosif, a promis trimiterea, în curând, a unui preot din România pentru parohia de la Haarlem. Concret, prin scrisoarea Mitropoliei, cu nr. 523 din 20 decembrie 2004, Părintele Ioan Dură a fost anunţat că peste aproximativ două săptămâni urma să fie trimis, în Olanda, Preotul Gabriel Pandele, "pe o perioadă de 3 luni de zile, începând cu praznicul Botezului Domnului (6 ianuarie 2005)". Părintele Pandele ar fi fost al şaselea slujitor al parohiei, dacă venea, fireşte, în Olanda.

Biserica din Haarlem, în care s‑a slujit din 2002 şi până în iunie 2004, a continuat să rămână la dispoziţia parohiei ortodoxe române până în 2007.

Din cauza faptului că Î. P. S. Iosif nu a numit preot, parohia a rămas fără slujitor din iunie 2004 și până în ianuarie 2016. Și aceasta în ciuda rugăminților Parintelui Ioan repetate, scrise și verbale, adresate Î. P. S. Sale de a numi preot slujitor la parohia din Amsterdam. Preoți din România, cu vechime în preoție, bogată activitate pastorală și ireproșabilă comportare preoțească, potrivit CV-urile acestora, mi-au scris pe perioada anilor 2005-2015 că ar dori să slujească la una din parohiile vacante din Protopopiat, inclusiv la Amsterdam. Și de fiecare dată i-am îndemnat pe preoții solicitanți să se adreseze Î. P. S. Iosif, iar eu am pledat pentru fiecare dintre ei pe lângă Î. P. S. Sa, deși nu am cunoscut pe niciunul personal. Însă Î. P. S. Iosif n-a acceptat cererea de slujire în Protopopiat a niciunui dintre respectivii preoți. În schimb, Înaltul Iosif a decis ca preotul Petru Oprea, dintr-un sat din Moldova, să slujească la Amsterdam din ianuarie 2016.

Prin decizia Î. P. S. Iosif cu nr. 2009 din 14 ianuarie 2016, Î. P. S. Sa a numit "preot slujitor pe seama parohiei Sf. Ioan Gură de Aur, Amsterdam" pe Preotul Petru Oprea "începând cu data de 1 ianuarie 2016". Cu precizarea că decizia Înaltului Iosif din 14 ianuarie 2016 nu mi-a fost adusă la cunoștință de Î. P. S. Sa, ci abia după trei luni, mai exact la 14 aprilie 2016, doar de către Preotul Petru Oprea cu rugămintea de a-i semnala numirea, adresa bisericii și site-ul parohiei pe site-ul Protopopiatului Olandei și Flandrei. În schimb, Î. P. S. Iosif mi-a adus la cunoștință că trimite un preot slujitor la Amsterdam, în scrisoarea electronică din 22 decembrie 2015:

"Preacucernice Părinte Ioan,

Am cerut Părintelui Petru Oprea să contacteze, cu ocazia Sărbătorilor, pe românii ortodocși din Amsterdam, știind că mulți merg la biserica rusă. L-am trimis acolo duminica trecută, rușii primindu-l la slujire.
Ne-au propus să slujim pentru români în ziua de Crăciun, în biserica lor, urmând ca apoi să încercăm să găsim o biserică."

Prin urmare, în decembrie 2015, Î. P. S. Iosif a trimis pe Preotul Petru Oprea la preoții ruși ai parohiei din Amsterdam să coslujească cu ei, apoi să-i permită să slujească singur în biserica acestora de Crăciun pentru români ortodocși, dar fără să-i ceară să-l contacteze pe Părintele Ioan, ctitorul parohiei românești din acel oraș și Protopopul Olandei numit chiar de Î. P. S. Sa! Ca să nu mai reamintim că Preotul Oprea se afla în Olanda, cu consimțământul Î. P. S. Iosif, încă din vara anului 2015, fără ca nici Î. P. S. Iosif și nici preotul amintit să-i facă cunoscut Părintelui Ioan această realitate.

Se cuvine semnalat că în calendarul agendă 2016 al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei occidentale este trecut ca slujitor al parohiei ortodoxe române din Groningen, "Pr. Petru Oprea" (p. 73). Și cum calendarul pe 2016 - asemenea și calendarelor agendă ale Arhiepiscopiei din anii precedenți, de altfel, - a fost tipărit în toamna anului precedent, aceasta relevă de la sine că "Pr. Petru Oprea" a fost numit slujitor în parohia din Groningen înainte de toamna anului 2015. De fapt, în vara anului 2015, de când Pr. Petru Oprea a și venit în Olanda. Numai că Înalt Prea Sfințitul Iosif, prin decizia din 14 ianuarie 2016, avea să-l numească pe "Pr. Petru Oprea" ca "preot slujitor" la Parohia Sf. Ioan Gură de Aur din Amsterdam "începând cu data de 1 ianuarie 2016". Dar cum la Groningen, în Olanda, era deja preot slujitor Părintele Costel Ionașcu, Pr. Petru Oprea a coslujit până în martie 2016; dată când Pr. Ionașcu a fost trimis de Înalt Prea Sfințitul Iosif ca să slujească la parohia din Landen în Belgia.

De menționat că Preotul Petru Oprea a fost al șaselea slujitor al Parohiei din Amsterdam, iar locașul în care se slujește din ianuarie 2016 și până în prezent (2019) este o biserică veche catolică din localitatea Aalsmeer.

Preotul Petru Oprea a fost slujitor al Parohiei din Amsterdam/Aalsmeer până la sfârșitul lunii ianuarie 2019 când a plecat în România.
Din februarie 2019, Î. P. S. Iosif a însărcinat cu slujirea la Parohia din Amsterdam/Aalsmeer pe Preotul Ion Iuga, fost până atunci slujitor la Parohia Intrarea în Templu a Maicii Domnului din Sint Niklaas, Belgia flamandă.

Botezul lui Antonio în biserica din Haarlem, 2003 În sala bisericii din
Haarlem, 2003

III - IV) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfântul Vasile cel Mare" şi "Sfântul Ludger", Arnhem/Provincia Gelderland-Olanda
şi
al Parohiei "Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan", Groningen/Provinciile: Groningen, Friesland și Drenthe - Ţările de Jos

Ca preot paroh al unicei parohii ortodoxe române din Olanda, în funcţiune timp de ani de zile, şi ca protopop al Olandei şi Flandrei (Belgia flamandă), am constatat, mai ales în ultimii ani, necesitatea înfiinţării de noi parohii în ţara în care îmi desfăşuram activitatea pastorală.

Aşa se face că, după săvârşirea Slujbei de Hram (Sf. Grigorie Teologul) la parohia din Schiedam în ianuarie 2011, am vorbit cu ierarhul nostru, Înalt Prea Sfinţitul Iosif, despre o astfel de necesitate, şi anume, înfiinţarea de noi parohii. În acest sens am expus Înalt Prea Sfinţitului şi motivele înfiinţării urgente de noi parohii, mai ales în Nordul şi Estul Olandei, printre care: a) numărul din ce în ce mai sporit al românilor în acele regiuni ale Olandei; b) distanţa destul de mare de a ajunge la biserica parohiei existente, la Schiedam; c) o mai bună pastoraţie a românilor ortodocşi din această ţară.

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a socotit juste cele expuse în vederea înfiinţării de noi parohii şi mi‑a dat binecuvântarea să acţionez ca atare.

De la Hram (ianuarie 2011) şi până în cursul lunii mai a aceluiaşi an şi "neţinând seama de timp, oboseală şi cheltuieli", aşa cum am scris, de altfel, Înaltului Iosif, am fost la Arnhem şi la Groningen, unde am contactat credincioşi şi am reuşit, cu ajutorul Domnului, să înfiinţez două parohii; una în Estul Olandei pentru provincia Gelderland, cu hramul "Sfântul Vasile cel Mare" şi "Sfântul Ludger" (sfânt local din secolul al VIIi‑lea), cu sediu la Arnhem, şi cealaltă în Nordul Olandei, cu hramul "Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan" pentru provinciile Groningen, Friesland şi Drenthe, cu sediu la Groningen.

Membrii fondatori ai ambelor parohii, care au constituit nucleul acestora, erau foşti enoriaşi ai parohiei "Sf. Grigorie Teologul" din Schiedam. Şi tot foştii enoriaşi ai parohiei din Schiedam au devenit membrii primului Consiliu parohial al celor două noi parohii.

A urmat trimiterea actelor de înfiinţare a celor două parohii şi a statutelor de funcţionare a acestora Înaltului Iosif, spre binecuvântare, aprobare şi recunoaştere a lor sub oblăduirea canonică a Arhiepiscopiei noastre de la Paris. Totodată, am solicitat arhiepiscopului nostru trimiterea de preoţi slujitori la cele două parohii înfiinţate.

La 28 mai 2011 am săvârşit prima Sfântă Slujbă în nou înfiinţata parohie din Estul Olandei, în biserica valonă "Waalse Kerk" din centrul oraşului Arnhem, la care au participat aproximativ 50 de credincioşi. În biserica valonă s‑a slujit până în ianuarie 2012, iar de atunci şi până în martie 2017 Sfintele Slujbe au fost săvârşite în capela din azilul de bătrâni, "Huize Kohlmann" (Beekstraat 40 6811 DW Arnhem), aflată la aproximativ 50 de m. de fostul locaş. Pentru ca începând din martie 2017 Slujbele parohiei să se săvârșească într-un locaș situat în cartierul Westervoot, aflat la aproximativ 7 km. de centrul orașului Arnhem. Adresa locașului este: Dorpstraat 61, 6931 BD Westervoort.

Prima Sfântă Slujbă în parohia din Nordul Olandei am săvârşit-o în ziua de 3 septembrie 2011, în capela Centrului cultural "Humanitas" din centrul oraşului Groningen (A-Kerkhof 22, 9711 JB), la care au participat câteva zeci de credincioşi. Aceeaşi capelă serveşte ca loc de slujire şi în prezent (2019).

În ziua de 1 septembrie 2011 - începutul Anului bisericesc - Ierarhul nostru de la Paris a emis Decizia de înfiinţare şi funcţionare pentru fiecare parohie, pe care mi le-a înmânat la 4 septembrie, cu prilejul sărbătoririi Hramului parohiei din Anvers/Antwerpen.

Tot ierarhul nostru mă asigura la 4 septembrie 2011 că va desemna, în curând, un preot slujitor pentru ambele parohii înfiinţate, ceea ce a şi făcut, peste puţin timp, prin numirea părintelui Costel Ionaşcu. Pentru ca luni 31 octombrie 2011, în biserica catedrală "Sfântul Nicolae" din Bruxelles, să-mi fie prezentat părintele Costel Ionaşcu, căruia i‑am împărtasit, cu dragoste frăţească în Domnul, din experienţa mea pastorală în Olanda.

Câteva zile mai târziu, cu ocazia vizitei noastre făcute Î. P. S. Iosif, la Paris, în ziua de 3 noiembrie 2011, am primit de la Înalt Prea Sfinţitul Iosif Sfintele Antimise pentru cele două parohii, pe care le-am înmânat noului preot. Şi, astfel, din noiembrie 2011, părintele Costel Ionascu a început slujirea în ambele parohii din Olanda, la Arnhem şi Groningen.

Părintele Costel Ionașcu a fost preot slujitor la ambele parohii, din Arnhem și din Groningen, din noiembrie 2011 și până în martie 2016. Iar cu începere din martie 2016, Părintele Ionașcu a fost trimis de Î. P. S. Iosif să slujească doar în Belgia flamandă, la parohia din Landen, unde se află și în prezent (2019). Cu toate acestea însă pe site-ul mitropoliei (www.mitropolia.eu), Preotul Costel Ionașcu a fost trecut în toți cei trei ultimi ani, 2017-2019, ca preot slujitor al parohiilor din Arnhem și Groningen din Olanda. Și aceasta chiar dacă pe același site al mitropoliei Părintele Ionașcu este trecut și ca preot slujitor al parohiei din Landen/Belgia. Ba chiar și în calendarul agendă al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale de la Paris, din anii 2017, 2018 și 2019, Preotul Costel Ionașcu a fost trecut ca preot și al parohiilor din Arnhem și Groningen, deși în acestea nu mai slujeste deja de la sfârșitul lunii februarie 2016! Deși despre toate acestea și necesitatea aducerii la zi a datelor de pe site-ul mitropoliei am vorbit și personal cu Î. P. S. Iosif și cu Părintele secretar al mitropoliei la Mănăstirea Tismana, Vineri 14 iulie 2016. Apoi am mai reamintit despre cele de mai sus, dar cert este că până în februarie 2019 nu s-a întâmplat absolut nimic!

De la 21 februarie 2016 la parohia din Arnhem slujește ca preot misionar Părintele Călin-David Pop, în două Duminici pe lună, trimis de Î. P. S. Iosif. Iar în parohia din Groningen, preotul misionar Călin Pop slujește în alte două Duminici pe lună, începând din martie 2016, trimis de Î. P. S. Iosif.

Despre slujirea Părintelui Pop la Arnhem și Groningen ca preot misionar, Înaltul Iosif m-a înștiințat la 8 aprilie 2016. În schimb, Preotul Călin-David Pop nu a comunicat cu protopopul său, Părintele Ioan - care este și ctitorul celor două parohii în care slujește (Arnhem și Groningen) - în scris sau telefonic nici până în prezent, (2019). Pe de altă parte, Părintele Pop declară public că nu a primit permisiunea de la Î. P. S. Iosif de a mă contacta și că nu a primit încă de la mitropolie decizia de numire ca preot misionar la cele două parohii, ceea ce am adus deja la cunoștința Înaltului Iosif pe 14 iulie 2016, la revederea de la Mănăstirea Tismana. Din păcate lucrurile au rămas neschimbate și în 2019!

Călin David Pop a fost hirotonit preot misionar de Î. P. S. Iosif în Franța, la sediul mitropoliei din Limours, în mai 2015, apoi a plecat cu binecuvantarea ierarhului în Olanda în august a aceluiași an, pentru ca de la sfârșitul lunii februarie 2017 să înceapă slujirea la prohia din Arnhem, iar de la începutul celei următoare la parohia din Groningen.

Parohia din Arnhem dispune de o pagină web: http://parohiaarnhem.freewb.ro.

La rândul ei, parohia din Groningen are pagina de web: http://www.bisericagroningen.nl.


V) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi", Eindhoven-Best / Provincia Noord Brabant - Ţările de Jos

Parohia din Eindhoven/Best, din Provincia Noord Brabant, a fost înfiinţată de Părintele Protopop Dr. Ioan Dură în perioada iunie - septembrie 2012.

Ceea ce ne-a determinat să înfiinţăm parohia a fost, mai întâi, sporirea numărului creştinilor ortodocşi români, în ultimii ani, în Municipiul Eindhoven şi aglomeraţia sa, dar şi în Provincia Noord Brabant, în general. Apoi, distanţa mare pe care românii ortodocşi din Eindhoven şi împrejurimi trebuiau să o parcurgă până la cea mai apropiată parohie ortodoxă română existentă în Olanda: 117 km. până la Schiedam şi 80 km. până la Arnhem. În fine, am luat în considerare şi faptul că oraşul Eindhoven şi aglomeraţia sa, care numără 440.000 locuitori, este centru universitar, unde studiază şi studenţi şi doctoranzi români, dar şi sediul companiei Philips, unde lucrează şi români.

Pentru strângerea semnăturilor membrilor fondatori ai parohiei din Eindhoven/Best, Părintele Ioan a fost ajutat de familiile: Drăghiciu Emil şi Marius‑Iosif Boamfă, care au aparţinut parohiei noastre, "Sf. Grigorie Teologul" - prima parohie ortodoxă română din Olanda, cu sediul, în prezent, la Schiedam. Până la 26 noiembrie 2012 au fost 70 de membri fondatori ai parohiei din Eindhoven/Best, (fără copii, fireşte).

Hramul parohiei este "Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi". Şi era firesc să fie ocrotitoare a parohiei Sf. Cuv. Parascheva, mai ales că din toamna anului 2011, Municipiul Eindhoven a fost înfrăţit cu Municipiul Iaşi. De fapt, aşa a rânduit Providența.

Noua parohie din Eindhoven/Best deserveşte pe creștinii ortodocşi români din Municipiul Eindhoven şi aglomeraţia sa, precum şi alte localităţi (oraşe) aflate pe o rază de aproximativ 30 de km., ca: Veldhoven, Neunen, Geldrop-Mierlo, Tilburg, Helmond, Boxtel şi altele.

Sediul iniţial al parohiei a fost în Best, oraş cu 30.000 de locuitori, care face parte din aglomeraţia Municipiului Eindhoven.

Adresa capelei şi bisericii în care s-a slujit din octombrie 2012 şi până în septembrie 2015, a fost: ANTONIUS KERK; WILHELMINAPLEIN 159; 5684 VP BEST.

În vederea închirierii locaşului de cult, Părintele Ioan a contactat pe preotul paroh catolic de la biserica "Antonius Kerk", Hans van de Laar, cu care apoi s‑a întâlnit, la Best, în casa parohială a acestuia, la 29 august 2012, şi cu care s‑a convenit ca Parohia ortodoxă română să poată sluji în capelă, de două ori pe lună, iar în biserica mare, la marile sărbători. Aici, ţinem să precizăm că d‑na Maria Stoica, enoriaşa parohiei noastre din Schiedam, dar locuitoare în Best, a fost cea care ne-a pus la dispoziţie numărul de telefon şi e-mail-ul preotului catolic de la "Antonius Kerk".

După întâlnirea cu preotul catolic a urmat ca Părintele Ioan să contacteze pe membrii Consiliului de administraţie ai parohiei "Antonius Kerk". Aşa încât, Părintele Ioan a revenit de la Bruxelles (unde locuieşte), la Best, în ziua de 18 septembrie 2012, şi a discutat cu responsabilul administraţiei bisericii, dl. Juri Appel, şi colaboratorii săi, toate cele legate de slujirea parohiei noastre în biserica "Antonius Kerk".

Prima sfântă Slujbă a noii parohii a fost săvârşită în capela bisericii de preotul ei fondator, Părintele Ioan, Duminică, 14 octombrie 2012, ziua de cinstire a Sfintei Cuvioase Parascheva. Era, de fapt, şi primul Hram sărbătorit la Eindhoven/Best, la care au participat aproximativ 50 de credincioşi. A doua sfântă Slujbă a fost oficiată tot de ctitorul parohiei, Părintele Ioan, Duminică, 4 noiembrie, 2012. Şi tot Părintele Ioan a săvârşit şi a treia sfântă Slujbă, Duminică, 25 noiembrie 2012. În fine, tot Părintele Ioan a săvârşit şi a patra sfântă Slujbă pentru slăvitul Praznic al Naşterii Domnului, Miercuri, 26 decembrie 2012.

Prin decizia Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, cu nr. 2.227 din 21 decembrie 2012, a fost recunoscută "Parohia 'Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi' din Eindhoven/Best, Provincia Noord Brabant, începând cu data de 1 ianuarie 2013".

Joi, 3 ianuarie 2013, am primit de la mitropolia din Paris Sfântul Antimis, sfinţit de Î. P. S Iosif, spre a se putea sluji în nou înfiinţata parohie din Eindhoven/Best. A doua zi, Vineri, 4 ianuarie, în calitate de protopop al protopopiatului din care face parte parohia, am înmânat Sfântul Antimis noului preot slujitor la Eindhoven/Best, Părintele Ciprian Constantin Pintilie.

Cu începere de la praznicul Botezului Domnului din 2013, slujitor al parohiei de la Eindhoven/Best este preotul Ciprian Constantin Pintilie, în baza Binecuvântării Î. P. S. Iosif cu nr. 2.228 din 28 decembrie 2012, "până la numirea unui preot paroh."

Până la 31 decembrie 2012, noii parohii din Eindhoven/Best i‑au fost dăruite două icoane pictate pe lemn, de dimensiunile 30 cm. x 40 cm., şi anume, "Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi", şi "Răstignirea Domnului". Prima icoană a fost dăruită de către d‑na Marieta Rotariu, iar a doua de către familia Isabela Roşca şi Romeo Dragnea. Totodată, urmare solicitării Părintelui Ioan, dl. Adrian Chelaru, meşter tâmplar şi enoriaş al parohiei din Antwerpen, a dăruit parohiei din Eindhoven/Best cele două analoage din faţa Iconostasului, transportate de Părintele Ioan din Bruxelles la biserica din Best.

Din februarie 2013, Parohia are site-ul: www.biserica-eindhoven.nl.

La Best s-a slujit până în septembrie 2015, iar de atunci, din motive pastorale, în localitatea Oirschot, tot din apropierea Eindhoven-ului, unde se află până în prezent (2019). Adresa bisericii din Oirschot este: Bernadettestraat 2; 5688 KN Oirschot.


VI) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfânta Mare Mucenică Anastasia", Goes, Provincia Zeeland - Ţările de Jos

Parohia "Sfânta Mare Mucenică Anastasia" din provincia Zeeland a fost înfiinţată de Părintele Ioan în cursul lunilor ianuarie-martie 2013.

Este prima parohie ortodoxă (nu numai românească) din provincia olandeză Zeeland.

Sediul parohiei este la Goes, iar sfintele Slujbe sunt săvârşite în biserica "Johannes de Doper" ("Ioan Botezătorul") din localitatea 's‑Heer Abtskerke (din apropiere de Goes), strada Kerkring 1, cod poştal 4444 AB. Și în aceeași biserică se slujește din 2013 și până în prezent (2019).
În acţiunea de găsire a unei biserici pentru noua parohie, Părintele Ioan a fost ajutat de d‑na Cristina van der Sande şi de soţul dânsei, dl. Paul, care locuiesc în Goes.

Duminică, 17 martie 2013, Părintele Ioan a săvârşit prima sfântă Slujbă a acesteia, la care au participat câteva zeci de credincioşi, precum şi ipodiaconul Nicolae Crăciun şi dl. Constantin Grădinaru, ambii fii duhovniceşti ai preacucerniciei sale şi membri ai parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" - mama tuturor parohiilor existente în Olanda.

La solicitarea şi propunerea Părintelui Ioan, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a acordat Binecuvântare scrisă preacucerniciei sale ca "preotul Ciprian-Constantin Pintilie să asigure slujirea de două ori pe lună la nou înfiinţata parohie "Sfânta Anastasia" din Zeeland, Olanda, până la numirea unui preot paroh".
Şi în vederea slujirii sale la parohia din Zeeland, Părintele Protopop Ioan Dură i‑a înmânat Părintelui Ciprian-Constantin Pintilie Sfântul Antimis, primit de la ierarhul eparhiot, I. P. S. Iosif. Totodată, Părintele Ioan i‑a dat Părintelui Ciprian şi Binecuvântarea de slujire acordată de Înalt Prea Sfinţitul Iosif.

Parohia "Sfânta Mare Mucenică Anastasia" a fost recunoscută de către Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif prin decizia cu nr. 2 068/2013, "începând cu data de 1 aprilie 2013".

Vrednic de semnalat este că d-şoara Alina Nicolaie, fiica duhovnicească a Părintelui Ioan, a făcut prima donaţie parohiei din Zeeland. A dăruit 90 de euro, sumă cu care a fost achitat abonamentul site-ului parohial pe un an (aprilie 2013-aprilie 2014).

Din 14 martie 2013, Parohia dispune de website propriu: www.bisericazeeland.nl.
Website-ul parohial a fost creat de către d‑na Cristina van der Sande, la solicitarea şi cu binecuvântarea Părintelui Ioan, ctitorul parohiei.

Imagini de la săvârşirea primei Sfinte Slujbe - Duminică, 17 martie 2013


VII) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai cu apostolii, Constantin şi mama sa Elena", Utrecht-Vianen/Provincia Utrecht - Ţările de Jos

Parohia a fost înfiinţată de părintele Protopop Ioan Dură pe perioada decembrie 2012-mai 2013, pentru românii ortodocşi din provincia Utrecht.

Hramul parohiei este "Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai ca apostolii, Constantin şi mama sa Elena".

Prima sfântă Liturghie a fost săvârşită în noua parohie de către întemeietorul acesteia, părintele Ioan, Duminică, 26 mai 2013, la Vianen, când a fost sărbătorit şi primul ei Hram.

A doua sfântă Slujbă, în cinstea slăvitului praznic al Înălţării Domnului, a fost săvârşită tot de părintele Ioan, Duminică, 16 iunie 2013.

Din mai 2013 şi până în 2014 slujitor al parohiei a fost Părintele Protopop Ioan, ctitorul acesteia.

Adresa bisericii în care se slujeşte, în prezent, este Brederodestraat 2, 4132 VP Vianen.

În găsirea bisericii la Vianen, de lângă Utrecht, părintele Ioan a fost ajutat de familia Mădălina Ionescu - Martijn De Haan, domiciliaţi în respectiva localitate.

"Sfinţii Mari Împăraţi, întocmai ca apostolii, Constantin şi Elena" a fost recunoscută ca parohie de către Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif prin decizia cu nr. 2. 149/2013, "începând cu data de 25 mai 2013".
Ierarhul eparhiot, Înaltul Iosif, a trimis Părintelui Ioan şi Sfântul Antimis al parohiei.

La săvârşirea primei Slujbe a parohiei, aceasta a primit în dar patru icoane: a) icoana Hramului, pictată pe lemn (30x40 cm), dăruită de d‑na Elena De Chiara; b) icoana Maicii Domnului, pictată pe lemn (15x25 cm), dăruită de dl. Constantin Duca; c) icoana Invierii Domnului; d) icoana Maicii Domnului. Ultimile două icoane, nepictate pe lemn, au fost dăruite de parohia "Sf. Grigorie Teologul" din Olanda. Totodată, tot la săvârşirea primei Slujbe la Vianen, parohia "Sf. Grigorie Teologul" i‑a dăruit noii parohii o frumoasă faţă de masă pentru Sfântul Altar şi două veşminte pentru Analoage.

Duminică 3 noiembrie 2013, după Sfânta Liturghie, parohia a intrat în posesia a trei cărţi de cult (Liturghier, Molitfelnic şi Apostol) şi a unei Cădelniţe, cumpărate şi aduse din România de către dl. Florin-Vasile Sabo, urmare solicitării părintelui Ioan. Costul celor cumpărate, adică, 680 lei, a fost achitat de: dna Simona Constantinescu (50 euro), dna Ana-Maria Vitan (50 euro) şi dl. Florin-Vasile Sabo (50 euro).

Cu prilejul săvârşirii Sfintei Liturghii de Crăciun/2013, parohia a primit în dar:

 1. Sfânta Evanghelie, dăruită de Mădălina Ionescu şi Martijn de Haan;
 2. Sfintele Vase (Sf. Potir, Sf. Disc, Steluţă, Copie şi Linguriţă) dăruite de Mirela Stan şi Marieta Rotariu;
 3. Căldăruşă pentru Aghiazmă, dăruită de Alexandru Sabo;
 4. Icoana "Naşterea Domnului", dăruită de Mirela Stan şi Florin-Vasile Sabo; Simona Constantinescu şi Bogdan Constantinescu; Medeea-Iulia şi Alin Suciu; Mihai Dinu şi Ana Vitan;
 5. Icoana "Sfântul Nectarie", dăruită de Simona Constantinescu.
 6. Icoana "Sfântul Antonie cel Mare", dăruită de Bogdan şi Ana Turturică.

De asemenea, parohia a mai primit în dar, însă nu de la credincioşi, ci de la parohia din Antwerpen, următoarele:

 1. 2 lumânări mari pentru Sfânta Cununie;
 2. 2 lumânări mari pentru Sântul Botez;
 3. 2 kg. lumânări mari;
 4. 2 kg. lumânări mici;
 5. 1 cutie cărbuni pentru cădelniţă;
 6. 20 plute şi fitile pentru candele;
 7. 20 săculeţe cu tămâie.

După săvârşirea Slujbei Aghiazmei Mari, parohia a primit în dar: Triodul, dăruit de familia Dan şi Aurora Florescu.

Duminică, 9 februarie 2014, după săvârşirea sfintei Liturghii de către Părintele Ioan, parohia a primit în dar trei Minee, și anume, pe lunile ianuarie, martie şi decembrie. Mineele au fost date Părintelui Ioan de către dna Cimpoiaşu Iustina-Elena din Bucureşti.


Părintele Ioan la Sf. Slujbă
din 22 martie 2014

La 23 martie 2014, Părintele Ioan a primit de la enoriaşii săi de la Schiedam, dl. Dan și dna Aura Florescu, trei cărţi, în dar, pentru parohia din Utrecht, şi anume: a) Dumnezeiasca Liturghie a Darurilor Înainte Sfinţite; b) Acatistier; c) Psaltire.

Despre toate cele dăruite, în continuare, parohiei din Utrecht/Vianen, pe durata slujirii Părintelui Ioan, a se vedea cele consemnate la rubrica "Istoricul înfiinţării parohiei" de pe site-ul acesteia (www.biserica-utrecht.nl).

Imediat, după săvârşirea primei sfinte Slujbe, din iniţiativa părintelui Ioan a fost creat site-ul parohiei: www.biserica-utrecht.nl.


VIII) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfânta Mare Mucenică Ecaterina şi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla", Zwolle, Provincia Overijssel

Părintele Protopop Dr. Ioan Dură a înfiinţat parohia pe perioada august-decembrie 2013.

Parohia deserveşte românii ortodocşi din provincia Overijssel, care cuprinde oraşe mari, ca: Enschede, Zwolle, Deventer, Hengelo şi Almelo.

Sediul parohiei este în oraşul Zwolle, capitala provinciei Overijssel.

Biserica în care s-a slujit este "Theodora Kapel" din zona centrală a oraşului.

Adresa bisericii: Burgemeester Vos de Waelstraat 1, 8011 AK Zwolle.

La găsirea locaşului de cult, o contribuţie deosebită a avut-o dna Ecaterina Teodorescu, enoriaşă a parohiei "Sfântul Grigorie Teologul", prima parohie din Olanda, unde a fost un timp şi casiera acesteia, şi care locuieşte în apropiere de Zwolle.

Hramul parohiei este "Sfânta Mare Mucenică Ecaterina şi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla", dat de fondatorul acesteia, Părintele Ioan.

Prima sfântă Slujbă săvârşită în biserica parohiei de Părintele Ioan a fost "Aghiazma Mare", Duminică, 12 ianuarie 2014; imagini de la a cărei sfinţire se pot vedea mai jos.

Preot al parohiei, până la trimiterea unui preot slujitor de către ierarhul eparhiei noastre, Î. P. S. Iosif, a fost întemeietorul acesteia, Părintele Ioan Dură.

Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit al Mitropoliei ortodoxe române a Europei Occidentale şi Meridionale, cu sediul la Paris, la cererea Părintelui Ioan, a decis înfiinţarea Parohiei ortodoxe române 'Sfânta Mare Mucenică Ecaterina şi Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla' din Zwolle, prin Decizia cu nr. 2012 din 3 februarie 2014, "începând cu data de 1 februarie 2014".
Totodată, la solicitarea Părintelui Ioan, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Iosif i-a trimis Sfântul Antimis al parohiei din Zwolle în ziua de 11 februarie 2014.

Cu prilejul săvârşirii primei Slujbe, la 12 ianuarie 2014, parohia a primit în dar o mare şi frumoasă icoană, pictată pe lemn, a Sfintei Mare Mucenice Ecaterina, din partea familiei dlui Constantin Grădinaru, enoriaş al parohiei "Sfântul Grigorie Teologul".

Din 2014 și până în prezent (2019), parohia își așteaptă preotul slujitor!

Slujba Aghiazmei Mari - Duminică 12 ianuarie 2014

Sf. Liturghie - 2 martie 2014


IX) Istoricul înfiinţării Parohiei "Intrarea Domnului în Ierusalim" şi "Sfântul Mare Mucenic Servatius", Maastricht, provincia Limburg

Părintele Protopop Ioan Dură a înfiinţat parohia în perioada septembrie-decembrie 2014.

Tot Părintele Ioan a pus parohia sub patronajul Domnului şi al Sfântului Servatius (Servaas, în olandeză, Servatie în română), ale cărui sfinte moaşte se află în basilica-catedrală din Maastricht, şi care-i poartă şi numele. Sfântul Servatius, patronul oraşului Maastricht, a fost episcop de Tongres şi s-a nevoit mult pentru apărarea dreptei credinţe ortodoxe, dându-şi sufletul în mâinile lui Dumnezeu în acest oraş, la 13 mai 384.

Sfintele Slujbe ale parohiei s-au săvârșit în capela din interiorul basilicii, numită tot cu numele Sfântului Servatius.

Adresa capelei: Capella Sint Servaas. Keizer Karelplein 5 A, 6211 TC Maastricht.

În găsirea capelei, Părintele Ioan a fost sprijinit de doamna preoteasă Christina şi de dl. Florin Vasile Sabo şi dna Mirela Stan, enoriaşi ai săi de la parohia "Sfântul Grigorie Teologul", cea mai veche şi mamă a tuturor parohiilor ortodoxe române din Olanda.

Parohia deserveşte pe românii ortodocşi din Maastricht şi din provincia Limburg. De altfel. Maastricht-ul este capitala provinciei Limburg şi un important centru universitar şi cultural al Olandei.

Prima sfântă Slujbă a parohiei a fost Sfânta Liturghie săvârşită de Părintele Ioan, Duminică, 18 ianuarie 2015, în prezenţa multor credincioşi, aşa cum se poate vedea şi din imaginile de mai jos. Şi interesant de semnalat este că Pronia a făcut ca prima sfântă Liturghie să fie săvârşită în chiar ziua în care Biserica Ortodoxă cinstea pe Sfântul părinte al acesteia, Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei, adică a călăuzitorului sfântului patron al parohiei, Sfântul Servatius, în cele ale Ortodoxiei, pe când primul se afla exilat la Trier (Augusta Treverorum) pe la 335-337.

A doua Sfântă Liturghie a fost săvârşită de Părintele Ioan, Duminică, 8 februarie 2015.

Duminică, 8 martie 2015, Părintele Ioan a săvârşit Sfânta Liturghie - a Sfântului Vasile cel Mare - în capela parohiei din Maastricht.

Pentru a patra oară Părintele Ioan a oficiat Sfânta Liturghie în aceeaşi capelă din Maastricht, Duminică, 10 mai 2015, prilej cu care a fost sărbătorit Sfântul Servatie, patronul parohiei, cinstit pe 13 mai. Şi astfel, Duminică, 10 mai 2015, a fost sărbătorit primul Hram al parohiei din Maastricht.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Părintele Ioan în capela din Maastricht, pentru a cincia oară, Duminică, 7 iunie 2015. Şi tot la 7 iunie 2015, Părintele Ioan a săvârşit şi primul parastas în capela parohiei.

Joi, 2 iulie 2015, am primit de la vlădica Iosif Sfântul Antimis al parohiei din Maastricht.

(clic, spre a se mări imaginile)

Miercuri 20 ianuarie 2016, după ședința Consiliului mitropolitan de la Paris prezidată de Părintele Mitropolit Iosif, Părintele Protopop Ioan Dură a primit Decizia de recunoaștere a Parohiei din Maastricht semnată de către Înalt Prea Sfinția Sa, cu nr. 2013/2016 și datată din 20 ianuarie 2016. Decizia prevede recunoașterea parohiei din Maastricht "începând cu data de 1 ianuarie 2016".

Părintele Ioan şi membrii fondatori ai parohiei aşteaptă, de câțiva ani (2015-2019), ca ierarhul nostru, Î. P. S. Arhiepiscop Iosif, să trimită preot slujitor la parohia din Maastricht!

De consemnat că încă de la săvârşirea primei sfinte Slujbe a parohiei, aceasta a primit, în dar, următoarele: a) Sfintele Vase (Sf. Potir, Sf. Disc şi Sf. Steluţă), dăruite de d-nii Constantin Grădinaru şi Florin Vasile Sabo, enoriaşi ai Părintelui; b) Sf. Cruce cu postament pentru Masa Sfântului Altar, dăruită de dl. Florin Vasile Sabo; c) 5 icoane, şi anume: Mântuitorul, Maica Domnului cu Pruncul şi Floriile, dăruite de dl. Florin Vasile Sabo, Sfântul Apostol Andrei, dăruită de dl. Andrei Arieş şi Sfântul Nectarie, dăruită de dna Mihaela Niculescu-Rustandi, fostă enoriaşă a Părintelui Ioan la Antwerpen. Cu precizarea că primele 4 icoane sunt pictate pe lemn, în România; d) Faţă de masă, albă, de pus pe masa unde sunt binecuvântate şi sfinţite cele aduse de credincioşi, dăruită de dna Mihaela Niculescu-Rustandi, fostă enoriaşă a Părintelui Ioan la parohia din Antwerpen.

La a doua sfântă Slujbă a parohiei, din 8 februarie 2015, aceasta a mai primit în dar următoarele: e) Sfânta Evanghelie ferecată, dăruită de dl. Andrei Achremčikas, botezat de Părintele Ioan în biserica parohiei sale din Schiedam; f) Candelă de pus pe sfânta Masă a Altarului; g) Suport pentru cărţile de Slujbă pe sfânta Masă a Altarului; h) Cădelniţă, dăruită de dl. Florin-Vasile Sabo; i) Analoage (două) de aşezat sfintele icoane în faţa sfântului Altar, dăruite de dl. Florin-Vasile Sabo; j) Acatistier.

În ziua de Duminică, 8 martie 2015, la a treia Sfântă Liturghie săvârşită la Maastricht, parohiei i-a fost dăruită icoana Sfintei Învieri a Domnului de către dl. Florin-Vasile Sabo, enoriaşul Părintelui Ioan de la parohia sa din Schiedam.

Sf. Liturghie - 18 ianuarie 2015

A doua Sfântă Liturghie - 8 februarie 2015

Sf. Liturghie - 8 martie 2015

Sf. Liturghie - 10 mai 2015

Sfânta Liturghie - 7 iunie 2015

Slujba Parastasului - 7 iunie 2015B. PAROHIILE DIN BELGIA FLAMANDĂ

X) Istoricul înfiinţării Parohiei "Naşterea Maicii Domnului", Antwerpen/Provincia Antwerpen - Belgia (Flandra)

Parohia a fost înfiinţată de Părintele Ioan Dură la începutul anului 1993, iar din 21 martie a aceluiaşi an a început să săvârşească Sfintele Slujbe în biserica "Sint Andrieskerk" din Antwerpen, cu binecuvântrea Î. P. S. Mitropolit Iosif al Mitropoliei ortodoxe române pentru Europa occidentală și meridională.

Din mai 1997 şi până în mai 2003, Sfintele Slujbe ale parohiei au fost săvârşite în capela catolică "Keizerskapel" din Antwerpen. Iar din mai 2003 şi până la începutul lunii aprilie 2006, Sfintele Slujbe au fost celebrate în capela portului din Antwerpen (fosta capelă catolică), avută în folosinţă exclusivă până la vânzarea acesteia unei companii flamando-franceze care o va folosi ca sală de conferinţe.

De la începutul lunii aprilie 2006 şi până la sfârşitul lunii iunie a aceluiaşi an, Sfintele Slujbe au fost săvârşite tot în Port, la următoarea adresă: Strada Boerinne (fără număr), Haven (Port) 53, Antwerpen, 2030

Cu începere de la 1 iulie 2006 și până la 12 februarie 2017, Sfintele Slujbe ale Parohiei au fost oficiate în biserica, monument istoric, din strada Sint Jacobsmarkt nr. 15, Antwerpen, 2000 din apropierea centrului orașului, închiriată de preotul ctitor al acesteia, Părintele Ioan.

Iar de la 19 februarie 2017 Sfintele Slujbe ale parohiei din Antwerpen sunt săvârșite în biserica catolică "Onze Vrow van de Rozenkrans" din Wilrijk, Heistraat 320. Wilrijk este district al Antwerpen-ului.

Mutarea în noua biserică, închiriată, din Wilrijk/Antwerpen, este datorată sporirii numărului românilor din ultimii ani, care nu mai încăpeau în biserica din Sint Jacobsmarkt.

Cu binecuvântarea Domnului, urmare negocierilor duse de parohia "Nașterea Maicii Domnului" cu proprietarii bisericii catolice "Onze Frow van de Rozecrans" ("Maica Domnului a Rozariului") și cu episcopul catolic de Antwerpen, dar, mai ales, cu sprijinul bănesc al Guvernului Flandrei, în valoare de 150.000 de euro, locașul amintit a putut fi cumpărat. Aici este cazul însă să reamintim că la acordarea sumei de mai sus de către Guvernul Flandrei și la posibilitatea cumpărării bisericii catolice a contribuit și suma de 86.910,38 euro avută deja de parohia română; sumă depusă deja de Părintele Ioan Dură, pe contul deschis "pentru o viitoare biserică" a parohiei române din Antwerpen, așa cum se poate citi mai jos, mai pe larg, dar și constata pe site-ul parohiei din Antwerpen folosit de ctitorul acesteia, Părintele Ioan, până la 14 aprilie 2014 și aflat și în prezent (2019) expus pe site-ul Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda (www.biserica.nl). Și încă ceva de reamintit și anume că la episcopul catolic de Antwerpen, Monseniorul Johan Bonny, a fost în audiență și Părintele Ioan, cu ani în urmă, cu rugămintea de a se pune la dispoziția parohiei române din aceeași localitate, spre slujire, cu chirie, un locaș catolic disponibil. Constatând însă că timpul trecea și promisiunile episcopului catolic nu deveneau realitate am rugat pe ierarhul nostru, Î. P. S. Iosif, să contacteze pe Monseniorul Johan Bonny pentru a-l vizita Î. P. S. Sa personal la sediul episcopal. După insistențe, Monseniorul Bonny a acceptat întâlnirea cu Î. P. S. Iosif. Și astfel, Î. P. S. Iosif, însoțit de Părinte Ioan, l-a vizitat pe episcopul catolic din Antwerpen, cu ani în urmă, și i-a solicitat sprijinul pentru dobândirea unui locaș de slujire pentru parohia română din localitate. Din păcate, am avut parte de aceleași promisiuni, care nu s-au materializat până în 2014, adică până în timpul slujirii Părintelui Ioan în respectiva parohie.
Pronia a făcut însă ca marea biserică "Onze Frow van de Rozekrans" din districtul Wilrijk să devină disponibilă în ultimii ani întrucât numărul enoriașilor săi a rămas extrem de mic și numai puteau să o îngrijească, iar autoritățile flamande să nu mai fie dispuse să-i acorde subsidiile pecuniare necesare întreținerii acesteia. Și astfel s-a ajuns în 2019 ca Monseniorul Bonny să-și de acordul ca respectiva biserica să poată fi cumpărată de parohia română.
Cert, cu tot acordul Monseniorului Bonny, biserica catolică nu putea fi cumpărată dacă parohia română nu dispunea de suma deja depusă de Părintele Ioan pe numărul de cont "pentru viitoarea biserică" și, de asemenea, de suma de "150.000 de euro", care a fost apoi "oferită de Guvernul flamand". (Pr. Mario Dorin MIHAI, De Duminică, 1 septembrie 2019 românii din Antwerpen au propria lor biserică, în revista "Apostolia", Nr. 139, octombrie 2019, p. 45).
Potrivit celor consemnate de Părintele Mario Dorin Mihai în revista "Apostolia", costul bisericii catolice cumpărate a fost de "500.000 de euro", iar după achitarea deja a jumătății respectivei sume, "alți 250.000 euro rămân însă de plată în următorii 15 ani". (p. 45). Cu siguranță însă că numărul mare de enoriași ai parohiei ortodoxe române din Antwerpen, în prezent, cu ajutorul Maicii Domnului, patroana parohiei, vor face în curând posibilă și achitarea sumei rămase de plătit foștilor proprietari ai bisericii catolice.

Imediat după înfiinţarea sa, Parohia "Naşterea Maicii Domnului" din Antwerpen a fost recunoscută de Patriarhia Română, fără a fi însă inclusă în bugetul acesteia, aşa cum a fost parohia din Bruxelles încă din 1978. Iar neincluderea parohiei din Antwerpen în bugetul Patriarhiei Române a avut drept urmare neacordarea de către aceasta a nici unui salariu sau ajutor bănesc preotului ei ctitor şi paroh, adică părintelui Ioan Dură, pe toată durata slujirii sale, şi anume din martie 1993 şi până în noiembrie 2013. Așa cum o dovedește însăși "Atestația" Patriarhiei Române cu nr. 3737 din 13 iunie 1995, semnat de P. S. Teofan Sinaitul, episcopul-vicar patriarhial de atunci (în prezent, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei).

Urmare străduinţelor Părintelui paroh, Ioan Dură, parohia a fost recunoscută de autorităţile statului belgian, prin decizie regală, în mai 1996, cu sediul în capitala Flandrei, Antwerpen, şi pentru provincia Antwerpen. Din 1996 şi până la 21 decembrie 2012, parohia din Antwerpen a fost singura parohie ortodoxă română din Flandra recunoscută de statul belgian. (În decembrie 2018 existau în Belgia doar 4 parohii ortodoxe române recunoscute de autorităţile statului belgian, şi anume, două la Bruxelles ("Buna Vestire" şi "Sfântul Nicolae") şi două în Flandra - la Anvers şi la Aalst, ai căror preoţi parohi sunt salariaţi ai statului belgian. În ianuarie 2019, încă alte parohii ortodoxe române erau în așteptarea recunoașterii de către statul belgian, și anume, Liège, Turnhout, Hoogstraten și Charleroi.)
De la înfiinţarea acesteia (martie 1993) şi până la 30 octombrie 2005, parohia din Antwerpen a fost unica parohie ortodoxă din Flandra.

Din noiembrie 2001 și până la jumătatea anului 2016, parohia din Antwerpen a aparținut de "Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande". Și din 2016 și până în cursul anului 2019, parohia din Antwerpen a aparținut de "Protopopiatul misionar (sic) al Flandrei". Iar din 2019, după desființarea "protopopiatelor misionare" din Belgia, și până în prezent, parohia din Antwerpen aparține de "Protoieria Belgiei" (A se vedea, calendarul agendă pe 2020 al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei occidentale).

Parohia din Antwerpen, prin preotul ctitor al acesteia, Părintele Ioan, este biserica mamă a șapte parohii din Flandra, şi anume: "Sfinţii Apostoli" din Knokke-Heist; "Sfântul Gheorghe" din Turnhout; "Sfinţii Ioachim şi Ana" din Wuustwezel-Loenhout; "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Sfântul Nectarie" din Ellezelles; "Înălţarea Sfintei Cruci" din Landen, "Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca" din Roeselare şi "Intrarea în Templu a Maicii Domnului" din Sint Niklaas.

Până la jumătatea lunii aprilie 2014, site-ul parohiei a fost: www.biserica.nl, iar de atunci este: www.antwerpen.biserica.be.

Din iniţiativa preotului paroh și ctitor, Părintele Ioan, a fost deschis un număr de cont pentru viitoarea biserică a parohiei, pe care, din februarie 2007 şi până la 31 decembrie 2013, a fost depusă suma de 86.910,38 euro.

Parohia din Antwerpen este unica dintre parohiile Protopopiatului care a avut deschis un număr de cont pentru viitoarea sa biserică parohială.

Numărul de cont pentru viitoarea biserică din Antwerpen, pe care au fost depuse donațiile enoriașilor, până la 13 decembrie 2013, a fost: 035-5527956-64.
Și s-a depus pe numele: roemeense orthodoxe parochie te Antwerpen; cu: mededeling/comunicare: steun aankoop eigen kerk.

Regretabil este că din decembrie 2013 și până în prezent (2019) nu s-a mai continuat depunerea de bani pentru viitoarea biserica din Antwerpen, deși numărul enoriașilor parohiei a crescut foarte mult în această perioadă de timp.

Slujitorul şi preotul paroh al parohiei din Antwerpen, de la întemeierea acesteia în martie 1993 şi până în noiembrie 2013, a fost întemeietorul ei, Părintele Ioan Dură. Cu precizarea că în toți acei ani, 1993-2013, Părintele Ioan a sărbătorit 21 de hramuri ale parohiei din Antwerpen.

La începutul lunii octombrie 2013 am contactat telefonic pe domnul George Vâlcu, căsătorit şi cu un copil, doctorand la Universitatea Catolică din Leuven. Şi l-am contactat fiindcă despre domnul George Vâlcu, am aflat de la Părintele Patriciu Vlaicu din Bruxelles că dl. George Vâlcu ar fi persoana indicată să fie hirotonit preot și să slujească la Antwerpen până ce Î. P. S. Iosif se va decide să trimită un ieromonah slujitor și pe care ulterior să-l propună spre a fi sfințit episcop. Motiv pentru care i-am propus, telefonic, tânărului teolog George Vâlcu să accepte să fie hirotonit preot şi să slujească la parohia din Antwerpen, fie şi doar pe perioada anilor de pregătire a doctoratului său la Universitatea din Louvain. Deşi nu ne cunoşteam, domnul George Vâlcu nu m-a refuzat, dar mi-a precizat că dânsul aparţine de Arhiepiscopia Bucureştilor şi nu îndrăzneşte să ceară Părintelui Patriarh Daniel - care este şi Arhiepiscopul aceleia - ieşirea din eparhie, ci doar dacă o solicită şi o obţine mitropolitul nostru, Î. P. S. Iosif. Aşa se face că la 28 octombrie 2013, în biroul Părintelui Patriciu de la parohia Sf. Nicolae din Bruxelles, am contactat pe Înaltul Iosif şi i-am relatat cele de mai sus, rugându-l să solicite Părintelui Patriarh iesirea, fie şi temporară, pe timpul studiilor la Leuven, a domnului George Vâlcu din Arhiepiscopia Bucureştilor. Pentru ca o lună mai târziu, la 28 noiembrie 2013, vlădica Iosif mi-a scris şi m-a asigurat că va cere Părintelui Patriarh Daniel să-i dea domnului George Vâlcu ieşirea din Arhiepiscopia Bucureştilor. Însă nu știam în 2013 că dl. George Vâlcu era nu doar bursier al Universității Catolice din Leuven/Belgia, ci și salariat al Patriarhiei Române, la Bruxelles, în calitate de angagajat, pe post de secretar, la Reprezentanța acesteia pe lângă Uniunea Europeană, cu sediul în Rue Vanderlinden 15 A din Bruxelles. Și aceasta întrucât nici Părintele Patriciu Vlaicu, care mi l-a propus pe dl. G. Vâlcu să-l cer Înaltului Iosif ca preot la Antwerpen și nici Î. P. S. Sa nu mi-au adus la cunoștință că era și salariat al Patriarhiei Române. Ca de altfel, nici însuși dl. G. Vâlcu nu mi-a făcut cunoscut că era salariat al Patriarhiei Române. Fiindcă, dacă știam, măcar de la unul din cei trei amintiți, mărturisesc că aș fi propus Î. P. S. Iosif pentru a sluji la parohia din Antwerpen pe cineva care nu dispunea de bursă și salariu, și care avea, în schimb, familie numeroasă.

În aşteptarea aprobării cererii de ieşire a teologului George Vâlcu din eparhia Bucureştilor, părintele Ioan a rugat stăruitor şi insistent pe Î. P. S. Iosif să trimită, provizoriu, un preot ca să slujească în parohia din Antwerpen, aşa încât viaţa liturgică şi pastorală a acesteia să-şi păstreze continuitatea. Şi tot la 28 noiembrie 2013, Părintele Ioan a fost înştiinţat, în scris, de către Înaltul Iosif că de la "1 decembrie 2013", în parohia din Antwerpen, slujeşte "provizoriu, pentru următoarele săptămâni, Ieromonahul Casian", slujitor la sediul Mitropoliei din Limours/Franţa şi care va locui, pe toată perioada respectivă, la mănăstirea de la Vedrin/Namur din Belgia. Ieromonahul (preot călugăr) Casian a slujit la Antwerpen, din lipsă de preot slujitor, în decembrie 2013, ianuarie şi martie 2014, trimis de Î. P. S. Iosif ca urmare a rugăminţilor şi insistenţelor părintelui Ioan pe lângă vlădica, atât în toamna anului 2013 cât şi în februarie 2014. De altfel, în februarie 2014, am rugat pe Înaltul Iosif pentru continuarea slujirii ieromonahului Casian la Antwerpen şi în martie a aceluiaşi an, întrucât parohia nu avea încă un preot. Pentru ca la 21 februarie 2014, Î. P. S. S. Iosif să-i scrie și să-l asigure pe părintele Ioan că va retrimite pe ieromonahul Casian la Antwerpen şi "pentru duminicile următoare", adică, pentru slujirea în martie a aceluiaşi an. (Iar în luna februarie 2014, când ieromonahul Casian a fost la facultatea de Teologie din Piteşti, unde era student, să-şi susţină examenele, la parohia din Antwerpen au slujit, cu binecuvântarea Înaltului Iosif, preoții Patriciu Vlaicu şi Sorin Şelaru de la parohia "Sf. Nicolae" din Bruxelles).

Urmare propunerii şi cererii părintelui Protopop Ioan - ctitorul şi slujitorul parohiei din Antwerpen de aproape douăzeci şi unu de ani - Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a hirotonit pe doctorandul George Vâlcu întru treapta de diacon, apoi întru aceea de preot. Diacon a fost hirotonit Sâmbătă, 15 martie 2014, la Limours/Franţa, iar preot, Duminică, 13 aprilie 2014, de praznicul Intrării în Ierusalim a Domnului în chiar biserica parohiei din Antwerpen. A fost, de altfel, şi prima hirotonie întru treapta de preot sâvârşită într-o parohie ortodoxă română din Belgia flamandă. Astfel, din 13 aprilie 2014, preotul parohiei din Antwerpen este Părintele George Vâlcu și, de atunci și până în prezent (2019), este salarizat atat de statul belgian cat și de Patriarhia Română. Însă realitatea este că Î. P. S. Iosif n-a mai trimis un ieromonah nici până în prezent (2019) la Anterpen, în perspectiva sfințirii sale ca episcop.

Duminică 19 februarie 2017, Î. P. S. Iosif a hirotesit ipodiacon pe tânărul teolog Mario Mihai pentru parohia din Antwerpen, în noul ei locaș de slujire, cu începere din aceeași dată, din Wilrijk/Antwerpen. Iar, în Joia Mare din 13 aprilie 2017, în Franța, Î. P. S. Iosif a hirotonit diacon pe ipodiaconul Mario Mihai pentru parohia din Wilrijk/Antwerpen. Apoi, Sâmbătă 24 iunie 2017, la sărbătorirea hramului Parohiei din Warisy-Rendeux (Provincia Luxemburg din Valonia), Î. P. S. Iosif a hirotonit în treapta de preot pe diaconul Mario Dorin Mihai de la Parohia din Wilrijk/Antwerpen, spre a sluji ca preot II la aceeași parohie.

De semnalat, totodată, că în ultimii ani parohia din Antwerpen a ajuns să fie cea mai mare din Flandra, ca urmare a numărului tot mai mare, din ultimii câțiva ani, al românilor stabiliți în acest municipiu și în împrejurimile sale. Ceea ce ar impune, firește, din rațiuni pastorale, înființarea unei a doua parohii ortodoxe române la Antwerpen. Mai ales că lăcașul de cult din Sint Jacobsmarkt nr. 15, din zona centrală a municipiului Antwerpen, în care s-a slujit din 2006 și până la mijlocul lui februarie 2017, putea servi unei a doua parohii pentru românii ortodocși din acesta și împrejurimi, dacă nu s-ar fi reziliat contractul încheiat. Deși, în iulie 2016, Î. P. S. Îosif, în prezența Parintelui secretar al mitropoliei, Ioan Drăgănicea, și al doamnei preotese Christina Dură, m-a anunțat că parohia din Antwerpen este în căutarea unei biserici mai spațioase, dar că actuala biserică va fi păstrată și va deservi a doua parohie ortodoxă română din acel oraș.

Din păcate însă, la începutul primăverii anului 2017, Preotul George Vâlcu a reziliat contractul de închiere existent, pe durata nelimitată, al bisericii parohiei din Sint Jacobsmarkt nr. 15, și astfel s-a pierdut posibilitatea continuării existenței unei parohii ortodoxe române cu sediul în centrul Antwerpen-ului. Mai ales că însuși Î. P. S. Mitropolit Iosif ne mărturisea în vara anului 2016, la Tismana, că în Antwerpen, datorită numărului mare de români ortodocși, sunt necesare două parohii, motiv pentru care sediul din Sint Jacobsmarkt va fi menținut pentru o nouă parohie, după mutarea parohiei în noul sediu din Wilrijk/Antwerpen.

Slăvit să fie Domnul că Parohia "Nașterea Maicii Domnului" din Antwerpen are biserica sa proprie începând cu 1 septembrie 2019!

MESAJUL
Părintelui Ioan Dură, din 1 septembrie 2019, la luarea în propietate de către Parohia "Nașterea Maicii Domnului din Antwerpen" a bisericii cumpărate în districtul Wilrijk (Antwerpen).

Preot Ioan Dură
Protopop al Țărilor de Jos

Prea cucernice părinte paroh George,

Cu mare bucurie sufletească scriu frăției tale și credincioșilor Parohiei "Nașterea Maicii Domnului" din Antwerpen, parohie înființată cu 26 de ani în urmă și păstorită timp de 20 ani de preacucernicia mea.

Te felicit călduros atât pe Frăția ta cât și pe colaboratorii prea cucerniciei tale pentru reușita dobândirii unui locaș propriu al parohiei.

Dobândirea unui locaș propriu a fost și pentru mine una din preocupările principale, pentru care am și deschis un număr de cont în acest scop.

Acum, Parohia cu biserică proprie, cu doi preoți slujitori, cu mulți enoriași, și având sprijinul Arhiepiscopiei noastre și suportul financiar din partea ministerului belgian de resort, are tot potențialul necesar să devină catedrală Episcopală.

Pentru un episcop în Belgia am pledat prin fapte și prin scris, și nădăjduiesc că Domnul va împlini această năzuință la vremea rânduită.

În calitate de ctitor și slujitor al parohiei și fost Protopop al Flandrei, vă doresc tuturor, viață binecuvântată de Domnul și creștere duhovnicească în această biserică și vă asigur de rugăciunile mele.

Părintele Ioan
Atena (unde mă aflu în prezent), 30/08/2019

Părintelui George Vâlcu,
Paroh al Parohiei "Nașterea Maicii Domnului" din Antwerpen

Răspunsul Părintelui George Vâlcu

Părinte Ioan,

Vă mulțumesc, cu oarecare întârziere - drept este! - pentru rândurile trimise, săptămâna trecută, cu ocazia evenimentului din parohia noastră, de pe 1 septembrie.
Păcat că nu a fost posibil să veniți la Antwerpen cu această ocazie; dar ocazii vor mai fi și se pot face. Bănuiesc însă că ați sughițat un pic duminică, întrucât numele și osteneala preacucerniciei voastre au fost pomenite nu doar o dată :).
Acum, să dea Domnul ca acest pas să fie spre mântuirea multora, încât să fie cu adevărat bine-plăcut lui Dumnezeu.

Cu dorire de bine,
Pr. George Vâlcu


XI) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfinţii Apostoli", Knokke-Heist/Provincia West Vlaanderen - Belgia (Flandra)

La 3 noiembrie 2011, cu prilejul revederii cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif în Paris, ca protopop al Flandrei, am vorbit Î. P. S. Sale despre necesitatea înfiinţării unei parohii în provincia West Vlaanderen, unde, în ultimii ani, s‑au stabilit mulţi români ortodocşi şi care nu au în apropiere o parohie românească.

Şi Înalt Prea Sfinţitul Iosif ne-a dat binecuvântarea înfiinţării acesteia. Aşa încât, în ianuarie 2012, Părintele Ioan Dură a înfiinţat Parohia "Sfinţii Apostoli" cu sediul în oraşul Knokke-Heist din provincia West Vlaanderen.

Canonic, Parohia "Sfinţii Apostoli" a fost înfiinţată prin Decizia mitropolitană Nr. 2014/2012 emisă de Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, "începând cu data de 1 februarie 2012".

În eforturile de înfiinţare a parohiei, precum şi a găsirii unui spaţiu provizoriu de slujire, Părintele Ioan a fost ajutat de familiile Pintilescu şi Avram din Knokke-Heist.

Prima sfântă Slujbă în parohie a fost săvârşită de întemeietorul acesteia, Părintele Ioan, Duminică, 26 februarie 2012, în spaţiul închiriat de la primăria oraşului (din strada Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist), unde s-a slujit până la 13 octombrie 2013.
Cu începere de la Sfintele Paşti ale anului 2012, preot slujitor al parohiei a fost Părintele Gabriel Bogdan, hirotonit la 11 martie 2012.

La 28 ianuarie 2013, Părintele Protopop Ioan a înmânat preotului slujitor, Părintele Gabriel Bogdan, Sfântul Antimis al parohiei din Knokke-Heist, trimis de Î. P. S. Mitropolit Iosif.

Pentru găsirea unui locaş propriu al parohiei, la 7 martie 2012, urmare solicitării preotului fondator şi a enoriaşilor, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a vizitat pe episcopul catolic de Brugge, în a cărei episcopie se află sediul parohiei.

Cu începere din 13 octombrie 2013, Episcopul catolic a pus la dispoziţia parohiei, spre slujire, biserica Stela Maris din Zeebrugge (strada Christianastraat, Zeebrugge 8380).

Duminică, 19 octombrie 2014, în biserica actuală a parohiei, "Stela Maris" din Zeebruge, la sfârşitul Sfintei Liturghii, în prezenţa a foarte multor credincioşi, părintele Protopop Ioan Dură a predicat şi apoi a prezentat pe noul preot slujitor al acesteia, părintele Gavrilă Pop, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif, şi i-a urat păstorire vrednică. Părintele Gavrilă Pop a fost hirotonit preot la 22 martie 2014 şi a făcut practica slujirii preoţeşti la Bruxelles. Totodată, părintele Protopop Ioan a mulţumit părintelui Gabriel Bogdan pentru slujirea sa devotată, de două ori pe lună, în parohie, de la Sfintele Paşti ale anului 2012 şi până la 19 octombrie 2014; din care ultimul an în biserica "Stela Maris", deşi dânsul se îngrijea şi de parohia din Turnhout, fiind preotul paroh al acesteia.

Prin scrisoarea electronică din 9 mai 2015, Părintele Gavrilă Pop mi-a adus la cunoştinţă, că "a primit contractul de utilizare a clădirii bisericii Stella Maris din Zeebrugge pentru parohia ortodoxă română Sfinţii Apostoli. Durata utilizării este definită până la 31.12.2020". La scrisoarea amintită a fost ataşat şi contractul respectiv de utilizare al bisericii.

Părintele Protopop Ioan prezintă credincioşilor pe noul preot
al parohiei, părintele Gavrilă Pop, la 19 octombrie 2014.

Site-ul parohiei este: sfintiiapostoli.be.


XII) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfântul Gheorghe", Turnhout/Provincia Antwerpen - Belgia (Flandra)

Parohia "Sfântul Gheorghe" din Turnhout, ţinutul Kempen, în nordul Flandrei, a fost înfiinţată din iniţiativa Părintelui Ioan Dură, care a şi întreprins toate demersurile necesare în vederea întemeierii sale.

Organizarea parohiei a fost făcută în lunile ianuarie - martie 2012, când s‑au strâns semnăturile membrilor fondatori, în număr de 75, şi s‑a găsit şi s‑a închiriat biserica pentru slujire. Şi de mare ajutor i‑a fost Părintelui Ioan, în organizarea parohiei, dl. Nicău Gheorghe, fiu duhovnicesc al Prea Cucerniciei Sale.

Biserica în care slujeşte parohia este o capelă catolică, închiriată, în care pot intra aproximativ o sută de credincioşi, dar şi cu posibilitatea slujirii în biserica mare catolică, ori de câte ori va fi necesar. Accesul în biserică este direct din capelă.

Adresa capelei şi a bisericii în care au fost slujite primele sfinte Slujbe a fost: Collegestraat 26, 2300 Turnhout.
Cu începere de Duminică, 22 aprilie, 2012, sfintele Slujbe ale parohiei sunt săvârşite în capela bisericii "Onze Lieve Vrow Middelares", aflată la adresa: De Merodelei 193, 2300 Turnhout.
Site-ul web al parohiei este: http://www.bisericaturnhout.be.

Prima sfântă Slujbă a parohiei în capela din Collegestraat în Turnhout a fost săvârşită de întemeietorul ei, Părintele Ioan, Duminică, 19 februarie, 2012. Prilej cu care s‑a sfinţit icoana hramului şi le-au fost puse la dispoziţia credincioşilor calendare pe 2012 de la mitropolie, icoane şi cărţi de rugăciune.

Decizia mitropolitană Nr. 2054/2012 prevede că Parohia "Sfântul Gheorghe" din Turnhout "se înfiinţează începând cu data de 1 aprilie 2012".

La 22 februarie 2012 am scris Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif şi l-am rugat să numească, dacă este cu putinţă înainte de Sfintele Paşti, un preot slujitor pentru parohia "Sfântul Gheorghe". Şi Înalt Prea Sfinţia Sa a dat urmare rugăminţii Părintelui Ioan, fiindcă la 11 martie 2012 a fost hirotonit preot Părintele diacon Bogdan Gabriel, care şi‑a început slujirea la parohia din Turnhout în Joia Mare, 2012.

Părintele Protopop Ioan a înmânat preotului slujitor, Părintele Gabriel Bogdan, Sfântul Antimis al parohiei din Turnhout, trimis de Î. P. S. Mitropolit Iosif.


XIII) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfinţii Ioachim şi Ana", Wuustwezel - Loenhout/ Provincia Antwerpen - Belgia (Flandra)

Parohia "Sfinţii Ioachim şi Ana" din Wuustwezel-Loenhout, ţinutul Noorderkemper, din nordul Flandrei, a fost întemeiată de Părintele Protopop Ioan Dură în perioada martie-aprilie 2012.

Noua parohie va deservi, mai ales, localităţile: Wuustwezel-Loenhout, Brecht, Meer, Minderhout, Kalmthout, Gooring, Maria ter Heide, Braken şi Hoogstraten, în care locuiesc români stabiliţi în ultimii câţiva ani.

În acţiunea de strângere a semnăturilor membrilor fondatori ai parohiei, precum şi la găsirea primului locaş de cult care ar fi urmat să fie în folosinţa acesteia, Părintele Ioan a fost ajutat de către dl. Florin Nechifor. Deja, doar până la 22 martie 2012, au semnat ca membri fondatori 75 de persoane.

Prin decizia mitropolitană nr. 2094/2012, semnată de Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif, Parohia "Sfinţii Ioachim şi Ana" este înfiinţată începând cu data de 1 mai 2012.

Demersuri în vederea găsirii unui locaş de slujire au fost întreprinse imediat după înfiinţarea parohiei. Iniţial, a fost găsită biserica unei foste mănăstiri catolice din Wuustwezel (Nieumoersesteenweg 94), proprietate personală, şi s‑a şi stabilit semnarea contractului de folosire. Pe neasteptate, însă, persoana cu care urma să fie încheiat contractul a decedat, iar proprietarul bisericii a refuzat să o mai închirieze. Astfel încât s‑au întreprins noi demersuri pentru găsirea unui locaş pentru noua parohie. În acest sens au fost contactaţi responsabilii bisericilor catolice din Wuustwezel-Loenhot, care, din păcate, au făcut promisiuni vagi şi au manifestat reticenţă faţă de cererea românilor ortodocşi. Atunci, după ce s‑a tot aşteptat un răspuns pozitiv de la catolici, s‑a apelat la primăria din localitate, care a pus la dispoziţie, spre slujire, o sală centrală a acesteia. Şi în sala respectivă (Achter d'Hoven, nr. 63, Wuustwezel 2990), Părintele Ioan a săvârşit prima sfântă Slujbă a parohiei, Duminică, 2 decembrie 2012, la Wuustwezel, în prezenţa multor enoriaşi.

În faţa situaţiei create, din toamna anului 2012 şi până în martie 2013, Părintele Ioan, ajutat de membri ai Consiliului parohial din Wuustwezel, au cercetat mai multe biserici şi capele din zona parohiei spre a găsi măcar una din acestea disponibilă spre a se putea sluji Duminica. Dar rezultatul nu a fost cel dorit. Totodată, la îndemnul Părintelui Ioan şi în numele acestuia, doamna Finica van Esch, enoriaşa sa din Olanda, a contactat telefonic şi electronic pe preotul Peter, responsabilul bisericilor catolice din Wuustwezel, în lunile decembrie 2012 şi ianuarie-februarie 2013, cerându-i să pună la dispoziţia parohiei române o capelă sau o biserică din localitatea sa. Însă, cu toate insistenţele, Părintele Peter s‑a eschivat să dea curs favorabil cerererii românilor ortodocşi din Wuustwezel, pe motiv că nu îşi ia o astfel de responsibilitate.

Părintele Ioan, însoţit de doamna preoteasă, a trebuit să întreprindă şi singuri noi demersuri paralele intense pentru găsirea unui locaş de slujire. Aşa se face că, la 8 ianuarie 2013, Părintele Ioan a fost la mănăstirea benedictină de la Chevetogne, unde a cerut sprijinul preotului Thadhée Barnas, cunoscut de dânsul de câteva decenii, pentru ca parohia să aibă o biserică sau capelă în zona Wuustwezel-Brecht. Concret, Părintele Thadhée a facilitat Părintelui Ioan contactul cu maica Katharina, Secretara Consiliului mănăstiresc al mănăstirii trapiste de călugăriţe din Brecht. La mănăstirea din Brecht, Părintele Ioan a fost la 15 februarie 2013, unde, cu toată bunăvoinţa manifestată de maica Katharina, nu a putut afla spaţiul adecvat pentru celebrarea Slujbelor parohiei. În schimb, maica Katharina a ajutat pe Părintele Ioan să contacteze pe responsabilii bisericii "Sint Jan Evangelist Begijnhof" din Hoogstraten. Astfel, la 7 martie 2013, la Hoogstraten, Părintele Ioan a întâlnit pe responsabilii bisericii amintite, şi anume, pe preotul Alfons van Dijk (care este şi reprezentantul episcopului diocezan pentru bisericile din zonă) şi pe preşedintele Consiliului parohial, dl. Roos René. Şi în urma discuţiilor purtate de Părintele Ioan cu dânşii, resposabilii respectivi i‑au pus la dispoziţie biserica "Sf. Ioan Evanghelistul" din Hoogstraten, spre slujire Duminica, cu chirie, cu începere din aprilie 2013, de la orele 9:30' - 13:30'; în biserică, Duminicile, va sluji doar parohia română.

Joi, 21 martie 2013, Părintele Ioan a semnat, din partea parohiei din Wuustwezel, contractul de închiriere al bisericii din Hoogstraten cu responsabilii acesteia. Adresa bisericii "Sf. Ioan Evanghelistul" este: Sint Jan Evangelist, Begijnhof 39, Hoogstraten 2320.

De precizat că, alături de cele întreprinse mai sus, şi încununate cu succes, slavă Domnului, Părintele Ioan şi cu doamna preoteasă au căutat, în lunile februarie şi martie ale anului 2013, şi alte posibilităţi de găsire a unui locaş de cult pentru parohie. Concret, la 8 februarie 2013, s‑au dus la Loenhout şi au contactat o agenţie imobiliară care să găsească un spaţiu propice în zonă pentru săvârşirea Slujbelor parohiei. Însă, dincolo de promisiunile respectivei agenţii, începând din aceeaşi zi, de 8 februarie, Părintele Ioan a contactat, de mai multe ori, telefonic şi electronic, pe Preotul Ivo van Hecken, responsabilul bisericilor catolice din teritoriul Wuustwezel-Brecht, care, în cele din urmă, i‑a pus la dispoziţie, cu chirie, o biserică din Overbroek, spre slujirea Slujbelor parohiei noastre, după slujirea catolicilor, Duminică, după masă. După vizitarea bisericii din Overbroek, la 22 februarie 2013, în prezenţa şi a unui membru al Consiliului parohial, dl. Florin Nechifor, Părintele Ioan a consultat Consiliul parohial şi s‑a decis să se renunţe la folosirea acesteia, dată fiind posibilitatea slujirii doar Duminică după amiază.

Ca atare, şi având, de această dată, posibilitatea slujirii Duminică dimineaţa la biserica din Hoogstraten, Părintele Ioan a mulţumit Preotului Ivo van Hecken pentru bunăvoinţă şi l-a anunţat că parohia îşi va săvârşi sfintele Slujbe la cealaltă biserică, şi anume, la "Sf. Ioan Evanghelistul".

În biserica "Sf. Ioan Evanghelistul" din Hoogstraten, Părintele Ioan a săvârşit prima sfântă Liturghie în Duminica a 2-a după Sfintele Paşti (a Sf. Ap. Toma), din 12 mai 2013. Următoarele patru sfinte Slujbe la parohia din Wuustwezel-Loenhout au fost săvârşite de preotul Ciprian Constantin Pintilie, trimis de ctitorul parohiei, cu binecuvântarea ierarhului nostru.

Cu începere de Duminică, 28 iulie 2013, din însărcinarea Î. P. S. Iosif ca urmare a solicitării părintelui protopop, sfintele Slujbe ale parohiei au fost săvârşite de părintele Adrian Tiron.

Părintele Adrian Tiron a solicitat Părintelui Protopop Ioan, în mai multe rânduri, în ultimul timp, să roage pe vlădica Iosif să-l elibereze de slujirea de două ori pe lună la parohia din Wuustwezel spre a putea se consacra, in exclusivitate, la noua sa parohie din Warisy (Provincia Luxemburg). Și, firește, Părintele Ioan a adus la cunoștința Î. P. S. Iosif solicitările Părintelui Adrian, așa încât, la 18 iunie 2015, Secretariatul mitropoliei noastre a înștiințat pe Părintele Ioan că ierarhul nostru a rânduit ca să slujească Părintele Gheorghe Macovei de două ori pe lună în locul Părintelui Adrian în parohie. Iată e-mail-ul primit la 18 iunie 2015:

From: cabinet@mitropolia.eu
Subject: Binecuvantare slujire P. Gheorghe MACOVEI
Date: Thu, 18 Jun 2015 14:51:45 +0200
To: iondura@msn.com

Preacucernice Parinte Protopop,

Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Iosif m-a rugat sa va transmit ca Parintele Gheorghe MACOVEI a primit binecuvantarea Inaltpreasfintiei Sale de a sluji doua duminici la Sint Niklaas și doua la Wustvezel.

Cu respect,
P. Ioan Draganicea
Secretar administrativ / Secrétaire administratif
P a t r i a r h i a R o m â n ă / P a t r i a r c a t d e R o u m a n i e
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale
1 Bd. du Général Leclerc
91470 Limours, France
Tel. +33 1 64 91 59 24
Port.+33 7 60 36 59 24
Fax +33 1 64 91 26 83
E-mail: cabinet@mitropolia.eu Internet: http://www.mitropolia.eu

Din iulie 2015, preot slujitor al parohiei este Preotul Gheorghe Macovei, în două duminici pe lună.

La îndemnul părintelui Ioan, enoriaşii şi‑au înzestrat, deja, parohia până în august 2013, cu: a) masă de Altar; b) îmbrăcăminte pentru masa de Altar; c) cruce mare de lemn, pictată, pentru masa de Altar; d) candela pentru sfânta Masă; e) două analoage pentru icoanele din faţa Iconostasului; f) patru icoane pictate pe lemn: Hramul (Sf. Părinţi Ioachim şi Ana), Mântuitorul, Maica Domnului şi Sf. Ierarh Vasile cel Mare; g) un set de Sfinte Vase; h) Sfânta Evanghelie - ferecată; i) Liturghier; j) Molitfelnic; k) Cruce de pus pe Sfânta Masă; l) Cruce de binecuvântat; m) cădelniţă; n) Peceţi pentru prescuri. o) Analog pentru citirea Sfintei Evanghelii; p) Cristelniţă; r) Icoane noi; s) Cărţi liturgice (inclusiv Minee).

Enoriaşii parohiei din Anvers, la îndemnul Părintelui Ioan, au dăruit noii parohii din Wuustwezel, în iunie 2012, 250 euro, pentru a o ajuta la începutul vieţii sale parohiale.

Spre o cât mai bună funcţionare a parohiei, la 17 mai 2012, din iniţiativa Părintelui Ioan a fost constituit Consiliul parohial, din care, pe lângă preotul fondator, ca preşedinte, au făcut parte: dl. Gheorghe Mazilu - secretar, dl. Florin Nechifor - casier, dl. Mihail Ghica - membru, dl. Vasile Cozaciuc - membru.

Site-ul parohiei, creat de Părintele Ioan în lunile martie-aprilie 2013, este: www.hoogstraten.biserica.be.
Cu precizarea că pe site-ul menționat, la rubrica "Istoric" se află expus site-ul inițial, creat de Părintele Ioan în lunile martie-aprilie 2012, în care este descrisă, pe larg, istoria parohiei începând din martie 2012 și până în aprile 2013.

De la începutul lunii noiembrie 2017, Părintele Gheorghe Macovei slujește în fiecare duminică ca preot slujitor, în biserica din Hoogstraten a Parohiei din Wuustwezel, adică acolo unde slujise din iulie 2015, dar doar în două duminici pe lună.

Cu începere din 5 mai 2019, parohia folosește biserica din Wortel, aflată la aproximativ un kilometru si jumatate de Hoogstraten, unde se slujea până atunci.

Prima sfântă Liturghie a parohiei săvârşită de Părintele Ioan, Duminică, 12 mai 2013


XIV) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" şi "Sfântul Nectarie", Ellezelles/Provincia Hainaut - Belgia

Iniţiativa înfiinţării parohiei din Ellezelles şi demersurile necesare înfăptuirii acesteia aparţin Părintelui protopop dr. Ioan Dură.

Înfiinţarea parohiei din Ellezelles a durat pe perioada lunilor mai‑august 2012.

Sediul parohiei este în localitatea Ellezelles, situată în ţinutul (arrondissement) Ath din provincia Hainaut, aflată la graniţa dintre Flandra şi Valonia.

Parohia deserveşte pe românii creştini ortodocşi din: a) vestul provinciei Hainaut; b) sudul provinciei Flandra de Răsărit (Oost Vlaanderen); c) sudul provinciei Flandra de Vest (West Vlaanderen). Şi în apropiere de Ellezelles sunt oraşe mai mari ca: Kortrijk (provincia West Vlaanderen); Ronse (provincia Oost Vlaanderen); Tournai şi Ath (provincia Hainaut).

Primii membri fondatori ai parohiei au fost enoriaşi ai parohiei noastre din Anvers, cea mai veche parohie din Flandra, domiciliaţi însă la mare distanţă de aceasta. Iar ca membri fondatori, semnatari, ai parohiei din Ellezelles au fost 75 de persoane adulte.

Ajutat de familia Căprar (dl. Pompiliu şi d‑na Mihaela) din Ellezelles, primii membri fondatori ai noii parohii şi foşti enoriaşi ai parohiei din Anvers, Părintele Ioan a găsit pentru săvârşirea Sfintelor Slujbe ale parohiei o frumoasă şi spaţioasă biserică: Eglise St. Antoine de Padoue (Grand Monchaut) 7890; Rue Grand Monchaut, 7890 Ellezelles.

Prima Sfântă Liturghie a fost săvârşită în parohia din Ellezelles de către fondatorul acesteia, Părintele Ioan, Duminică, 16 septembrie 2012, la care au participat aproximativ 50 de credincioşi ortodocşi români.
La săvârşirea Sfintei Liturghii au asistat caţiva catolici din localitate şi preotul lor paroh.

Deja, pentru săvârşirea primei Sf. Slujbe, parohia a primit în dar de la familiile Căprar şi Solomon icoane şi cruci (sfinţite de Părintele Ioan). Astfel, familia Mihaela şi Pompiliu Căprar au dăruit parohiei: 2 icoane ale Mântuitorului (60x80 cm. şi 30x40 cm.); 2 icoane ale Maicii Domnului (60x80 cm. şi 30x40 cm.); icoanele Hramului: icoana Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil (30x40 cm.) şi icoana Sf. Nectarie (25x35 cm.); icoana Schimbării la Faţă a Domnului (19x25 cm.); Sf. Cruce de binecuvântat, sculptată (95 cm.) şi cruce mică, sculptată (28 cm.); 2 candele din ceramică. Iar familia Liliana şi Cristinel Solomon au dăruit parohiei: 1 icoană a Mântuitorului (25x40cm.); 1 icoană a Maicii Domnului (60x80 cm.); 1 icoană a Invierii Domnului (20x30 cm.); 1 icoană a Sf. Parascheva de la Iaşi (15x20 cm.); 1 icoană a Sf. Vasile cel Mare (15x20 cm.); 1 cruce sculptată (10 cm.); 2 candele.

A doua sfântă Slujbă din viaţa noii parohii a fost săvârşită tot de părintele Ioan, la 30 septembrie 2012, Duminică după amiază. De data aceasta a fost săvârşit Acatistul Acoperământului Maicii Domnului şi a fost sfinţită apa (Aghiazma mică), spre a fi dusă de cei prezenţi la casele lor.

Decizia de recunoaştere a parohiei din Ellezelles a Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop și Mitropolit Iosif din 10 septembrie 2012, cu nr. 2170, prevede că aceasta funcţionează "începand cu data de 1 septembrie 2012".

Duminică, 9 decembrie 2012, la Bruxelles, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a hirotonit întru treapta de preot pe părintele diacon Ciprian Poenaru (hirotonit diacon în iunie 2012).

De notat că, în seara aceleaşi zile, de 9 decembrie 2012, mai exact, la orele 19: 30', intervievat de Radio-ul Patriarhiei Române, "Trinitas", Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif declara: " ... astăzi am hirotonit un diacon întru preot, pe părintele Ciprian, care va fi pentru început preot misionar la una din comunităţile pe care le-am înfiinţat nu demult în Belgia francofonă şi Belgia flamandă." (A se vedea, "Sărbatoare ortodoxă românească la Bruxelles"; site-ul: www.patriarhia.ro - din 9 dec. 2012).

Părintele Protopop Ioan Dură a întâlnit pe Î.P.S. Iosif la 8 decembrie, 2012, Sâmbătă seara, la Bruxelles, şi i‑a cerut Î. P. S. Sale numirea părintelui Ciprian Poenaru ca preot slujitor la nou înfiinţata parohie din Ellezelles, din ianuarie 2013.

Marţi, 11 decembrie 2012, părintele Ioan l-a dus pe părintele Ciprian la Ellezelles şi i‑a aratat biserica în care va sluji şi spaţiile aferente pe care le va folosi. Totodată, părintele Ioan l-a prezentat pe părintele Ciprian familiei Căprar (d‑na Mihaela şi dl. Pompiliu), membri fondatori ai parohiei şi mult ajutători ai acesteia şi care locuiesc în Ellezelles, rugând-o să-i acorde tot sprijinul în activitatea pastorală.

În baza Binecuvântării Înalt Prea Sfinţitului Iosif, cu nr. 2.229 din 28 decembrie 2012, Părintele Ciprian Poenaru asigură slujirea la Parohia 'Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil' şi 'Sfântul Nectarie' din Ellezelles "până la numirea unui preot paroh."

După ce Joi, 3 ianuarie 2013, am primit Sfântul Antimis de la mitropolia din Paris, Vineri, 4 ianuarie 2013, din încredinţarea chiriarhului Arhiepiscopiei, Î. P. S. Iosif, l-am înmânat Părintelui Ciprian Poenaru spre a sluji în Parohia din Ellezelles.

Părintele Ciprian Poenaru a început slujirea la Parohia din Ellezelles, Duminică 6 ianuarie 2013, la praznicul Botezului Domnului.

Pentru sfinţirea Apei la Bobotează, 2013, familia Mihaela şi Pompiliu Căprar au cumpărat două vase şi o icoană a praznicului Botezului Domnului, la rugămintea ctitorului parohiei, Părintele Protopop Ioan Dură.

Cu începere din 8 noiembrie 2013, Sfintele Slujbe ale parohiei sunt săvârşite în biserica: St. Marie-Madeleine, Place de Lahamaide, 7890 Lahamaide/Ellezelles.

Din 14 ianuarie 2013, Parohia din Ellezelles dispune de propriul site: bisericaellezelles.wordpress.com.

Apropo, din ianuarie 2013, părintele Ciprian a început slujirea în parohia din Ellezelles, două duminici pe lună. Iar în celelalte duminici ale lunii (începând din ianuarie 2013), părintele Ciprian a fost luat de părintele Patriciu Vlaicu de la parohia "Sf. Nicolae" din Bruxelles (din Protopopiatul Belgiei francofone) ca să slujească în aceasta. De altfel, părintele Ciprian a fost chiar şi trecut, atunci, pe site-ul parohiei din Bruxelles, ca preot slujitor al acesteia, de către părintele Patriciu. Şi această slujire a părintelui Ciprian şi la Bruxelles avea să dureze până în septembrie 2013, când, cu binecuvântarea Î. P. S. Iosif şi la cererea părintelui protopop Ioan, părintele Ciprian a fost rânduit să slujească celelalte două duminici ale lunii la nou înfiinţata parohie din Landen. Astfel, din septembrie 2013 şi până în martie 2016, părintele Ciprian a slujit, în fiecare lună, două duminici la parohia din Ellezelles şi alte două la parohia din Landen, ambele înfiinţate de părintele Ioan şi care fac parte, cu binecuvântarea Înaltului Iosif, din Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande.

Odată numit Pr. Costel Ionașcu ca preot slujitor la parohia din Landen, în martie 2016, Pr. Ciprian Poenaru a continuat să slujească două Duminici pe lună la parohia din Ellezelles, din februarie 2017, când si-a încetat slujirea. Cu precizarea că din martie 2016 și până în februarie 2017, Preotul Ciprian Poenaru a slujit în celelalte două duminici în Parohia Sf. Nicolae din Bruxelles sau uneori în biserica parohiei din Uccle/Bruxelles, înființată în octombrie 2013. Iar din februarie 2017 și până în prezent (2019) - de când la parohia din Ellezelles slujește, de două ori pe lună, Preotul Aron Bucur - Preotul Ciprian Poenaru slujește numai la Bruxelles.

Dacă în calendarul agendă al arhiepiscopiei pe 2017, Preotul Aron Bucur era trecut ca "preot misionar" la parohia "Sf. Nicolae" din Bruxelles, în schimb nu mai se afla menționat pe site-ul arhiepiscopiei în același an. Însă, atât pe site-ul arhiepiscopiei de la Paris cât și calendarul agendă al acesteia din anii 2018 și 2019, îl găsim menționat pe Părintele Aron Bucur ca slujitor al parohiei din Ellezelles/Flandra.


XV) Istoricul înfiinţării Parohiei "Înălţarea Sfintei Cruci", Landen/Provincia Brabant flamand - Belgia (Flandra)

Parohia "Înălţarea Sfintei Cruci" a fost înfiinţată de Părintele Protopop Dr. Ioan Dură în lunile iulie şi august 2012 pentru a deservi pe românii ortodocşi stabiliţi, în număr mare, în oraşul Landen din Flandra, dar şi pe cei din localităţile din apropiere (Sint Truiden, Tienen, Hannuit (Hannut), Hasselt şi altele).

Deja, până la 6 august 2012, numărul membrilor fondatori ai parohiei, cu români ortodocşi stabiliţi doar în Landen, a fost de 32.

Pentru întocmirea listei membrilor fondatori de mare ajutor părintelui Ioan i‑a fost doamna Firuţa Buftea din Landen.

Dacă înfiinţarea parohiei s‑a desfăşurat firesc, în schimb găsirea unui locaş de slujire al acesteia s‑a dovedit a fi anevoioasă și de lungă durată, din cauza amânărilor din partea autorităţilor eccleziastice catolice parohiale şi diocezane de a răspunde la solicitarea Părintelui Ioan. În această privinţă este de precizat că Părintele Ioan a întreprins multe demersuri (telefonice, e-mail-uri şi contacte personale) pe lângă autorăţile bisericeşti catolice în vederea obţinerii unei biserici pentru parohia din Landen. De altfel, începutul contactului (telefonic şi prin e-mail) cu preotul Raf De Smedt, responsabilul parohiilor catolice din Landen, de a i se pune la dispoziţia parohiei române o biserică pentru slujire, cu chirie, datează din august 2012. Totodată, pentru găsirea unei biserici de slujire, Părintele Ioan a avut contacte şi cu doamna Messien Francine, coordonator al bisericilor din Landen. Şi, tot în acelaşi scop, Părintele Ioan s‑a adresat, în scris, şi preotului Johny van Rompuy, responsabilul bisericilor catolice din zona Zoutleeuw. Până la urmă, la 6 februarie 2013, ctitorul parohiei, Părintele Ioan, s‑a întâlnit cu preotul Raf De Smedt în casa parohială a acestuia şi a primit asigurarea că episcopul vicar al Arhiepiscopiei Mechelen-Brussel, Leo-Lemens, responsabilul Bisericii Catolice din Provincia Brabant flamand, şi‑a dat consimţământul ca parohiei noastre să i se dea o biserică, spre slujire, cu începere din luna aprilie 2013, de două ori pe lună (pentru început). Din partea sa, şi preotul Raf De Smedt l-a asigurat pe Părintele Ioan de acordul său şi a promis că pune la dispoziţia parohiei noastre, spre slujire, biserica Sint Norbertus din Landen, cu începere de la Florii (28 aprilie 2013). La întâlnirea Părintelui Ioan cu preotul Raf, din 6 februarie de la Landen, au fost de faţă doamna preoteasă Christina şi doamna Firuţa Buftea din localitate.

La 6 februarie 2013 a rămas stabilit ca Preotul Raf De Smedt să trimită Părintelui Ioan contractul de închiriere al bisericii Sint Norbertus, cât mai grabnic, spre citire şi amendare, în vederea căderii de acord şi semnării acestuia de către ambele părţi (proprietar şi chiriaş), astfel încât să se înceapă slujirea în aceasta de Florii (28 aprilie 2013). Însă au trebuit alte repetate solicitări din partea Părintelui Ioan, până ce Preotul Raf avea să-i trimită contractul de închiriere, la 30 mai 2013. Odată primit contractul, redactat de Consiliul bisericii (Kerkraad) Sint Norbertus şi preotul acesteia, Raf De Smedt, în aceeaşi zi de 30 mai, Părintele Ioan, însoţit de doamna preoteasă, s‑a dus la Landen spre a citi şi amenda textul aceluia împreună cu doi membri fondatori ai parohiei. Pentru ca în chiar seara aceleaşi zile de 30 mai 2013, Părintele Ioan să trimită Preotului De Smedt textul revăzut de partea română. Cu toate acestea au urmat noi solicitări stăruitoare ale Părintelui Ioan, pentru ca, în sfârşit, Preotul Raf să-l anunţe la 26 iulie 2013 că este gata contractul de închiriere şi să vină Marţi, 31 iulie, la orele 20:00', în casa parohială din Overwinde (de lângă Landen), spre a-l semna. Într-adevăr, la 31 iulie 2013, contractul de închiriere al bisericii Sint Norbertus a fost semnat de ambele părţi: din partea proprietarului de Preotul Raf De Smedt şi de preşedintele şi secretarul Consiliului parohial (Kerkraad); iar din partea chiriaşului de ctitorul parohiei, Părintele Protopop Ioan Dură, şi de preotul slujitor al parohiei, Părintele Ciprian Poenaru.

După semnarea contractului de închiriere al bisericii Sint Norbertus, în aceeasi seară de 31 iulie 2013, Părintele Protopop Ioan Dură a înmânat Părintelui slujitor al parohiei, Ciprian Poenaru: a) Sfântul Antimis, din partea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif, spre a putea sluji în parohia "Înălţarea Sfintei Cruci" din Landen; b) Binecuvântarea de slujire în parohie acordată de ierarhul nostru Părintelui Ciprian, la 14 mai 2013; c) Decizia de recunoaştere a parohiei din Landen de către Î. P. S. Iosif, la 1 martie 2013.

Adresa bisericii Sint Norbertus este: Sint Norbertusstraat 64 B, 3400 Landen (în apropiere de gară).

La cererea Părintelui Protopop Ioan, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a emis Decizia de recunoaştere a parohiei din Landen. Decizia Înaltului Iosif, cu nr. 2 058, din 1 martie 2013, prevede că parohia din Landen funcţionează "începând cu data de 1 martie 2013".

Ca urmare a solicitării Părintelui Ioan, Înalt Prea Sfinţitul Iosif, prin scrisoarea cu nr. 2 068 din 14 mai 2013, "a acordat binecuvântare Preacucernicului Părinte Ciprian Poenaru, să asigure slujirea de două ori pe lună la nou înfiinţata parohie "Înălţarea Sfintei Cruci" din Landen, Belgia, până la numirea unui preot paroh".

Prima sfântă Slujbă a fost săvârşită de Părintele Ciprian Poenaru în biserica Sint Norbertus din Landen, Duminică 4 august 2013. Apoi, începând cu luna septembrie 2013, Părintele Ciprian săvârşeşte sfintele Slujbe în aceeaşi biserică în prima şi a treia Dumnică ale lunii.

Potrivit contractului de închiriere, biserica Sint Norbertus din Landen este la dispoziţia parohiei ortodoxe române de două ori pe lună, de la orele 9:00' la 14:00'.

Cu începere din martie 2016, conform noului contract de închiriere al bisericii Sint Norbertus, sfintele Slujbe ale parohiei se săvârşesc în fiecare duminică. Iar de la 6 martie 2016, cu binecuvântarea şi decizia Î. P. S. Iosif, preot slujitor al parohiei este Părintele Costel Ionaşcu.

Cu mirare se poate constata că pe site-ul arhiepiscopiei din anii 2017, 2018 și 2019, precum și în calendarul agendă al arhiepiscopiei din aceeași trei ani, Părintele Costel Ionașcu continuă să fie trecut ca preot slujitor și la două parohii din Olanda, Arnhem și Groningen, la care nu mai slujește însă de la începutul lunii martie a anului 2016, fiind trimis la parohia din Landen/Flandra.

Site-ul parohiei este: bisericalanden.wordpress.com.


XVI) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca", Roeselare/Provincia West Vlaanderen - Belgia (Flandra)

Cu ocazia săvârşirii Slujbei Hramului la parohia din Lezenne-Lille, din Franţa, la 12 ianuarie 2014, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif avea să ia cunoştinţă de faptul că unii români ortodocşi din Flandra vecină, mai precis din localitatea Roeselare, veneau aici, în ultimul an, la biserica parohială păstorită de părintele Ioan Mera, ca fiind cea mai apropiată de aceştia.

Localitatea Roeselare este situată la o îndepărtare de aproximativ 40 de km. de parohia din Lezenne-Lille. Şi în 2013 în Roeselare au venit pentru muncă un număr sporit de români ortodocşi. Or, situaţia aceasta a determinat pe Înaltul Iosif să însărcineze pe părintele Ioan Mera să se intereseze dacă se impune, cu adevărat, înfiinţarea unei parohii acolo şi apoi să mă contacteze, ca Protopop al Belgiei flamande. Ceea ce a şi făcut părintele Mera la 17 ianuarie 2014, când l-am sfătuit să se ducă la Roeselare, să se întâlnească cu români de acolo şi să afle dacă aceştia îşi doresc parohie. Deja, a doua zi, 18 ianuarie, Părintele Ioan Mera a vizitat mai mulţi români la Roeselare şi a constatat dorinţa lor reală de a avea o parohie în localitate.

Odată ce mi-a împărtăşit dorinţa respectivă a celor din Roeselare, în ziua de 19 ianuarie 2014 i-am dat părintelui Mera consimţământul pentru înfiinţarea parohiei, cu hramul "Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca", după care urma să fie întocmită listele cu membrii fondatori ai acesteia. Şi în acest sens, în aceeaşi zi, i-am trimis părintelui Mera, listele, tip, de completat de către membrii fondatori ai parohiei din Roeselare, cu semnăturile şi coordonatele acestora. Pentru ca, la foarte puţin timp, să fie, deja, 82 de membri fondatori ai parohiei din Roeselare.

Etapa imediat următoare urma, fireşte, să fie găsirea unui locaş de cult, motiv pentru care l-am sfătuit pe părintele Ioan Mera să contacteze pe responsabilul catolic al oraşului. Ceea ce a şi făcut părintele Ioan Mera, care la 19 februarie 2014 a contactat pe părintele protopop catolic Renaat Desmedt al Protopopiatului de Roeselare. Protopopul Desmedt a fost de acord să pună la dispoziţie, spre slujire, de două ori pe lună, biserica Sf. Iosif din localitate (Sint-Josef Kerk, Deken de Saegherplein, 8800 Roeselare). Totodată, protopopul catolic i-a cerut părintelui Mera ca şi I. P. S. Iosif să solicite episcopului catolic al diocezei (de Brugge), folosirea bisericii Sf. Iosif de către parohia română. Înştiinţat, I. P. S. Iosif i-a scris episcopului catolic de Brugge.

Primind listele cu cei 82 de membri fondatori ai parohiei de la părintele Mera şi toate datele despre locaşul de slujire al acesteia, am scris Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif, la 20 martie 2014, şi l-am rugat: a) să emită Decizia de înfiinţare a Parohiei ortodoxe române "Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca" (ambele versiuni: română şi olandeză); b) să acorde Binecuvântarea pentru slujirea părintelui Ioan Mera la parohia din Roeselare; c) să dispună trimiterea Sfântului Antimis al parohiei. Cu precizarea că în scrisoarea din 20 martie i-am trimis Înaltului Iosif și listele (originale) cu cele 82 de semnături ale membrilor fondatori ai parohiei.

La 8 aprilie 2014, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif a emis "Decizia de înfiinţare a parohiei", cu nr. 2055, în care prevede: "Se înfiinţează Parohia Ortodoxă Română Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, Roeselare, din Belgia, începând cu data de 1 mai 2014".

Aproximativ după o lună, atât Decizia de înfiinţare a parohiei cât şi Sfântul Antimis au ajuns în posesia părintelui Ioan Mera.

Prima sfântă Slujbă a parohiei din Roeselare a fost săvârşită de către părintele Ioan Mera la Învierea Domnului 2014.

Actuala adresă a bisericii parohiei în care Preotul Mera slujește în cursul săptămânii, îndeosebi Sâmbăta (fiindcă Duminica slujește în parohia din Lille/Franța) este: Arme-Klarenstraat 36, 8800 Roeselare.

Site-ul parohiei este: www.facebook.com/BisericaOrtodoxaRomanaRoeselare.


XVII) Istoricul înfiinţării Parohiei "Intrarea în Templu a Maicii Domnului", Sint Niklaas/ Provincia Flandra de Răsărit (Oost Vlaanderen) - Belgia (Flandra)

Parohia "Intrarea în Templu a Maicii Domnului" a fost întemeiată de Părintele Protopop Dr. Ioan Dură în toamna anului 2014, pentru a deservi pe românii ortodocşi stabiliţi, în număr mare, în municipiul Sint Niklaas din Flandra şi care-şi doresc să-şi aibă parohia lor. Mărturie a dorinţei lor o constituie şi faptul că au fost 64 de români din Sint Niklaas care au semnat lista membrilor fondatori ai parohiei din respectivul oraş, cu mult înainte de săvârşirea primei sfinte Slujbe.

Lista cu membrii fondatori a fost întocmită de doamnele Mariana-Elena Joja şi Mihaela Pătruţ, din iniţiativa şi cu binecuvântarea Părintelui Ioan.

La 18 noiembrie 2014, Părintele Ioan s-a întâlnit cu Protopopul Albert Van De Kerhhoven, la reşedinţa dânsului din Sint Niklaas, în prezenţa doamnei preotese şi a doamnei Mariana-Elena Joja, care a şi contactat, în prealabil, pe părintele catolic. Iar în timpul întâlnirii noastre, desfăşurată într-o atmosferă amicală şi creştinească, părintele Albert a convenit să pună la dispoziţia parohiei noastre biserica "Heilige Familiekerk" din Sint Niklaas (Herenstraat 9100), două duminici pe lună, urmând a fi semnat contractul între cele două părţi.

Odată semnat contractul de ambele părţi, Părintele Ioan a săvârșit prima sfântă Slujbă din viața parohiei la începutul lui ianuarie 2015, şi anume, Slujba Aghiazmei Mari de Bobotează. Apoi, a doua slujbă săvârşită tot de Părintele Ioan a fost Sfânta Liturghie, Duminică, 22 februarie 2015, la care au participat aproximativ şaizeci de persoane, dintre care şi mulţi copii care au fost împărtăşiţi. De asemenea, Duminică 22 februarie 2015, Părintele Ioan a săvârșit și prima Molitvă de 40 de zile și îmbisericirea noului născut, precum și primul Parastas din viața parohiei.

Părintele Ioan, ca fondator şi prim slujitor al parohiei şi ca protopop al Flandrei a solicitat Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Iosif emiterea deciziei de recunoaştere a acesteia, trimiterea Sfântului Antimis şi desemnarea unui preot slujitor pentru Sint Niklaas. Totodată, Părintele Ioan a trimis Î. P. S. Iosif lista cu cei 64 membrii fondatori ai parohiei, cu semnăturile şi coordonatele lor. Iar Părintele Mitropolit Iosif ne-a răspuns prin e-mail, la 24 februarie 2015: "Părinte Ioan, mulţumesc pentru cele trimise, vom face cele necesare".

În mai 2015, parohia avea încă 18 noi membri fondatori, care se adăugau, firește, la cei 64 existenți deja.

Parohia de la Sint Niklaas a intrat, deja, la 22 februarie 2015, în posesia a două analoage şi a unei icoane:

 1. două analoage de pus icoanele din faţa Sfântului Altar, dăruite de Părintele Ioan;
 2. o icoană a Mântuitorului dăruită de dna preoteasă Christina Dură

Până la numirea unui preot slujitor de către Î. P. S. Iosif la Sint Niklaas, din dorinţa de a fi continuată viaţa liturgică, Părintele Ioan l-a rugat stăruitor pe I. P. S. Iosif să dea binecuvântare Părintelui Gabriel Bogdan de la parohia din Turnhout ca să slujească acolo măcar o dată pe lună. Intrucât binecuvântarea solicitată întârzâia, am rugat atunci pe vlădica Iosif ca cel puţin să-i dea binecuvântare Părintelui Gabriel să se ducă la biserica din Sint Niklaas şi să slujească în ziua Sfintelor Paşti, Vecernia Mare ("A doua Inviere"). Iar la 6 aprilie 2015, am primit de la Înaltul Iosif binecuvântarea, prin sms, şi astfel, spre bucuria credincioşilor din Sint Niklaas, Părintele Bogdan le-a slujit "A doua Înviere".

Vineri, 17 aprilie 2015, d-nele Maria-Elena Joja şi Mihaela Pătruţ, membri fondatori ai parohiei din Sint Niklaas, au întâlnit pe Î. P. S. Iosif la Bruxelles, după săvârşirea Sfintei Liturghii. Cu acest prilej cele două credincioase au înmânat ierarhului atât lista inţială de 64 de semnături ale membrilor fondatori ai parohiei, din 23 februarie 2015, cât şi pe aceea cu cei noi după data respectivă, şi au rugat pe Înaltul Iosif să le trimită preot slujitor. Vlădica Iosif le-a promis că le va trimite preot slujitor la parohia din Sint Niklaas, în curând.

La rândul său, Părintele Ioan, ca protopop și ctitor al parohiei, a continuat să-i scrie Î. P. S. Iosif și să-l roage, stăruitor, să decidă trimiterea unui preot slujitor la parohia din Sint Niklaas. Astfel încât Joi, 18 iunie 2015, Secretarul mitropoliei noastre, Părintele Ioan Drăgănicea, a scris Părintelui Ioan că vlădica Iosif a rânduit ca Părintele Gheorghe Macovei, de curând hirotonit preot, să fie trimis ca să slujească de două ori pe lună la parohia din Sint Niklaas. Iată, mai jos, cele primite de la mitropolie pe 18 iunie 2015:

From: cabinet@mitropolia.eu
Subject: Binecuvantare slujire P. Gheorghe MACOVEI
Date: Thu, 18 Jun 2015 14:51:45 +0200
To: iondura@msn.com

Preacucernice Parinte Protopop,

Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Iosif m-a rugat sa va transmit ca Parintele Gheorghe MACOVEI a primit binecuvantarea Inaltpreasfintiei Sale de a sluji doua duminici la Sint Niklaas și doua la Wustvezel.

Cu respect,
P. Ioan Draganicea
Secretar administrativ / Secrétaire administratif

Părintele Gheorghe Macovei a fost hirotonit întru treapta de preot de către Î. P. S. Iosif la 18 aprilie 2015.

Sâmbătă 4 iulie 2015, orele 20:59', Părintele secretar al mitropoliei, Ioan Drăgănicea, mi-a trimis sms-ul următor:
"Vă trimit nr. de telefon al părintelui Gheorghe Macovei, cu rugămintea de-a lua legătura cu dânsul să poată merge în parohii să slujească.
Vă rog să-mi spuneți de câte antimise aveti nevoie și pe ce adresă să trimit."

Joi 9 iulie 2015 am primit de la Mitropolie Sfântul Antimis al parohiei din Sint Niklaas și din încredințarea Î. P. S. Iosif l-am înmânat părintelui Gheoghe Macovei în seara aceleași zile, spre a-și putea începe slujirea ca preot al acesteia de două ori pe lună, așa cum a rânduit vlădica.

Părintele Gheorghe Macovei și-a început slujirea ca preot al parohiei, Duminică, 9 august 2015, și slujește două duminici pe lună.

Duminică 6 decembrie 2015, Părintele Gheorghe Macovei a fost hirotesit duhovnic de către vlădica Iosif.

La 20 ianuarie 2016, după ședința Consiliului mitropolitan de la Paris, prezidată de Î. P. S. Mitropolit Iosif, Părintele Protopop Ioan a primit Decizia de recunoaștere a parohiei din Sint Niklaas, semnată de Î. P. S. Sa, datată din aceeași zi și înregistrată cu nr. 2014/2016. Decizia prevede recunoașterea parohiei "începând cu data de 1 ianuarie 2016".

Site-ul parohiei, din aprilie 2015, realizat de dna Corina Boca, membră fondatoare a parohiei, a fost: www.parohiaortodoxasintniklaas.mfirma.ro. Tot din aprilie 2015 și până la jumătatea lunii septembrie a aceluiași an, parohia a avut și o pagina pe Facebook: www.facebook.com/parohiaortodoxa.sintniklaas.

Noul SITE al parohiei, de la jumătatea lui septembrie 2015, este: sintniklaas.biserica.be


4 ianuarie 2015
Bobotează - Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează - Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează - Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează - Aghiazma Mare

4 ianuarie 2015
Bobotează - Aghiazma Mare

22 februarie 2015
Îmbisericirea pruncului

22 februarie 2015
Îmbisericirea pruncului

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Sfânta Liturghie

22 februarie 2015
Slujba parastasului

22 februarie 2015
Slujba parastasului

Părintele Gheorghe Macovei a slujit ca preot slujitor al parohiei din Sint Niklaas, în două duminici pe lună, din iulie 2015 și până în noiembrie 2017. Iar cu începere din noiembrie 2017, ca preot slujitor al parohiei din Sint Niklaas, tot două duminici pe lună, a fost numit Părintele Ionuț Iuga, hirotonit în vara aceluiași an. (În celelalte duminici ale lunii, Părintele I. Iuga coslujește la biserica parohiei Sf. Nicolae din Bruxelles).


XVIII) Istoricul înfiinţării Parohiei "Sfântul Apostol Andrei" şi "Sfântul Materne", Aalst/Provincia Oost Vlaanderen - Belgia (Flandra)

Parohia a fost înfiinţată în 2005, la cererea câtorva studenţi români ortodocşi de la Universitatea din Gent, dar sediul acesteia a fost stabilit nu unde au dorit ei, ci la Aalst.

Despre cererea celor câtorva studenţi din Gent de a se înfiinţa o parohie în acel oraş a aflat Părintele Protopop Ioan de la însuşi Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Iosif, la Bruxelles. Şi cu acest prilej, Înaltul l-a întrebat pe părintele Ioan cum găseşte cererea respectivilor studenţi. Iar Părintele Ioan i-a făcut cunoscut Înaltului că, în calitatea sa de protopop al Belgiei flamande, consideră binevenită cererea acelor studenţi şi, ca atare, se cuvine să i se dea un răspuns pozitiv.

Prima sfântă Liturghie a fost săvârşită la Aalst la 30 octombrie 2005, de către preoţii, Dorin Gabriel Pandele şi Sorin Tomuţiu, în vechiul beghinaj (biserică) al oraşului Aalst. (A se vedea, Prêtre Dr. Dorin Gabriel Pandele, Une nouvelle Eglise pour les roumains de la région d'Alost et Gant, în buletinul "Quoi de Neuf?", No. 66, Novembre-Decembre 2005, p. 23). Respectiva biserică a fost găsită de preotul dr. Dorin Gabriel Pandele.

Până în prezent, preoţii slujitori ai parohiei de la Aalst au fost patru, şi anume: Pr. Sorin Tomuţiu, între octombrie 2005 şi martie 2006 (când (în martie 2006) a fost trimis ca preot slujitor în Spania, la Santander, după care a fost exclus din clerul Mitropoliei); Pr. Dorin Gabriel Pandele, între octombrie 2005 şi octombrie 2006 (în prezent, în Romania); Pr. Călin Buzura, între octombrie 2006 şi 29 octombrie 2007 (ultima Slujbă săvârşită la Aalst, după care s-a întors în România); Pr. Constantin Pogor, din 25 decembrie 2007 "în calitate de preot misionar". (Pr. Constantin Pogor, Scurt istoric al bisericii, în revista "Vestea cea Bună" , Anul I, aprilie-iunie 2008, p. 3). Apoi, numit paroh, Preotul Constantin Pogor slujeşte parohia din Aalst până în prezent (2019). (Despre parohia din Aalst şi primii ei preoţi slujitori, a se vedea, Emil Bâclea, De la Utopie la Realitate pe drumul Golgotei mele spre lumină, Bruxelles, 2010. Tipărit la Imprimăria Arta Grafica SA, p. 139-144; Pr. Prof. Dr. Marin Velea, De la utopie la realitate, Bruxelles, 2010. Recenzie. Publicată în "Argeşul ortodox", An. IX, 2010, nr. 459, p. 3.)

Teologul Constantin Pogor a fost hirotonit diacon "pe data de 1 iunie 2007", la Paris, de către P. S. Siluan (atunci, episcop vicar al Mitropoliei noastre), "pe seama parohiei 'Sfântul Nicolae' din Bruxelles", unde a slujit "până în data de 16 decembrie a aceluiaşi an", când a fost "hirotonit preot la Bruxelles de către Înalt Prea Sfinţitul Iosif, în calitate de preot misionar" al parohiei din Aalst. (A se vedea, Pr. Constantin Pogor, Scurt istoric al bisericii, în revista "Vestea cea Buna", Anul I, aprilie-iunie 2008, p. 3).

Biserica actuală a parohiei este aceeaşi din 2005, dar care a fost concesionată la 3 octombrie 2012.

La 21 decembrie 2012, parohia a fost recunoscută de autorităţile statului belgian şi preotul acesteia, Constantin Pogor, salarizat.

Site-ul parohiei este: parohiaaalst.be

Protopop Dr. Ioan Dură


© 2004 IOAN DURĂ