LUCRĂRI PUBLICATE ÎN 2016-2023 ȘI UNELE MĂRTURII DESPRE ACESTEA


I) Lucrări editate

A) Consacrate revistei "Mărturie ortodoxă"

 1. Volumul: "Mărturie ortodoxă". Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982-1998)". Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură. Impresii și aprecieri inserate în paginile acesteia. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2016, 200 pagini.
 2. Dr. Mihai Neagu (Freiburg), Momente ale exilului cultural românesc: Mărturie ortodoxă, în "Buletinul Bibliotecii Române" al Institutului Român, Freiburg im Briesgau, Germania, vol. IV (XXV), 2017, p. 427-507; Extras. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 87 pagini.

 3. Crișu Popescu, La aniversare! Un vâlcean a editat cea mai bună revistă românească din diasporă, între 1982-1998, în "Gazeta vâlceană" din 7 august 2017.

B) Consacrată Părintelui Ioan Dură

 • "Omagiu Preotului Dr. Ioan Dură. Album cu dedicații pe cărți și publicații dăruite". Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 327 pagini.

C) Consacrată enoriașilor parohiei cu doctorate luate la Universităţile din Ţările de Jos

 • "Romanian Orthodox Parish 'Saint Gregory the Theologian'. Schiedam, the Netherlands. Parish Members with PhD Titles Awarded by Dutch Universities, MAGIC PRINT, Onești, 2017, 40 pages.

​O prezentare a lucrării a fost făcută de scriitorul Petre Cichirdan, întitulată "Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri", inserată în "Cultura vâlceană", Anul XI, Nr. 151, noiembrie 2018, p. 7.

D) Consacrată diasporei ortodoxe române din Belgia și Țările de Jos

 1. "Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri (septembrie 2015-aprilie 2018)", Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 64 pagini.

Cărţi de istorie bisericească

 1. Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din râvna casei tale". Articole, studii și scrisori publicate în revista "Mărturie ortodoxă" (1982-1997), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 281 pagini.

  (Prezentare-recenzie a cărții la: Dr. Mihai-Neagu, în "Buletinul Bibliotecii Române", Freiburg im Briesgau/Germania. Serie nouă. vol. V (XXVI), 2018, p. 529-530; Redacția revistei "Curtea de Argeș" - Revistă lunară de cultură. An. IX, Nr. 5 (90), Mai, 2018, p. 27; Redacția "Memoria". Revista gândirii arestate, nr. 104 (3/2018), Editată de FUNDAȚIA CULTURALĂ MEMORIA sub egida Uniunii Scriitorilor din România).
 2. Pr. Dr. Ioan Dură, File de istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise în anii 1983-1997), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 186 pagini.

  (Prezentare - recenzie: Pr. Prof. univ. Dr. V. Muntean, în revista "Altarul Banatului", nr. 10-12, 2018, p. 167; Prof. Dr. Ion Predescu, O carte a excelenței a Preotului Profesor doctor Ioan Dură, a urmelor și a principiului cerului în scriitura înduhovnicită, în revista "Rotonda valahă", An. IV, nr. 1 (12), Ianuarie-Martie 2019, p. 274-278; Redacția revistei "Memoria". Revista gândirii arestate, București, 2019, nr. 107, p. 139).
 3. Pr. Dr. Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii și articole. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2019, 547 pagini.
 4. Pr. Dr. Ioan Dură, Pagini de Istorie bisericească. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2020, 409 pagini.
 5. Pr. Dr. Ioan Dură, Preocupări pe tărâmul Istoriei bisericești. Studii - Articole - Consemnări, Editura Magic Print, 2021, 202 pagini.
 6. Pr. Dr. Ioan Dură, Mărturii peste timp, Editura Magic Print, 2023, 308 pagini.

II) Unele mărturii

Părinte Ioan, eu - ca fiică duhovnicească și statistician - socotesc că diversitatea de relații interumane pe care le ilustrați în această carte e fascinantă. E mărturie cum d-voastră ați reușit să "traversați" prin personalitățile și caracterele atâtor zeci oameni din medii foarte diverse și să vă puneți în "dialog" cu ce este mai frumos în ei. E un mare har acesta, mă gândesc eu, din care îmi doresc și eu să moștenesc o picătură, măcar să devin un om mai frumos pentru cei apropiați ai mei.

Dr. Alina Nicolae, statistician


29 sept. 2017
New York

Iubite Părinte Profesor,
Calde mulțumiri pentru volumul cu doctorii parohiei.
Frumoasă lucrare.
Felicitări și noi succese pe mai departe.
Cu prietenie,
Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian


27 octombrie 2017

Sărut mâna și bună ziua Părinte,
Probabil vă amintiți că mama mea ne-a făcut o vizită în Olanda și a venit și la parohie în 24 sep. A rămas adânc impresionată de parohia noastră și i-a plăcut extrem de mult cuvântul dumneavoastră de învățătură.
În plus, a rămas foarte pozitiv surprinsă de cei peste 30 de doctori ai Universităților din Regatul Țărilor de Jos pe care parohia îi cuprinde sau i-a cuprins la un moment dat. Mama lucrează ca și director de proiect la Agenția de Dezvoltare Regionala Cluj, în Cluj https://www.nord-vest.ro și pe lângă curiozitatea ei personală de a citi broșura, s-a arătat interesată de a distribui informația pentru a împărți această plăcuta realitate mai multor colegi, colaboratori. E un lucru de mare mândrie națională. De atunci îmi repetă mie și Anei că ar trebui să ne gândim și noi la un doctorat, atât de mare a fost impactul:)
E oare posibil ca o publicație să ajungă și la ea (prin noi) în orice format - digital sau varianta printată?

O zi frumoasă,
Alexandru Pavel


Nr. 142/30 octombrie 2017

Preacucernice Părinte Protopop,

Răsfoind paginile albumului omagial dedicat Sfinției Voastre nu am putut decât să remarc prodigioasa activitate pe care ați desfășurat-o și să apreciez frumoasele relații cordiale pe care le-ați cultivat de-a lungul vieții cu numeroase personalități ale vieții religioase și culturale.
Încredințându-vă de prețuirea ce v-o port, îl rog pe Hristos-Domnul, "Mai Marele păstorilor" (I Pt. 5,4) să vă dăruiască ani binecuvântați de viață și spor duhovnicesc în păstorirea dreptmăritorilor creștini și în păstrarea identității de neam a românilor din ținuturile Țărilor de Jos.

Cu dragoste sfântă în Hristos,
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Fotocopia scrisorii Î. P. S. Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei

Nr. 1506/23 martie 2016

Preacucernice Părinte,

Vă mulțumim pentru frumosul dar pe care ni l-ați oferit, lucrarea "Mărturie ortodoxă" - Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982-1998). Impresiile și aprecierile privind periodicul Comunității ortodoxe române din Olanda ne-au demonstrat, încă o dată, deosebita apetență spre cultură și spiritualitate a poporului nostru român, aflat, de-a lungul vrmurilor, sub semnul Sfintei Cruci, oriunde în lume l-ar fi purtat pașii.

Ne-a impresionat în mod plăcut marele număr al persoanelor de seamă - ierarhi, clerici (de mir și monahi), profesori universitari, istorici, oameni de cultură (poeți și prozatori), diplomați, etc. -, care dau mărturie că au lecturat și au apreciat la justa valoare deosebitele "mărturii din comoara de gândire și de viață a Ortodoxiei noastre românești, cât și din paginile pline de vrednicii ale poporului român" († Teoctist), cuprinse într-o "carte întreagă de gânduri alese și frumoase învățături creștinești" (P. cuv. Arhim. Petroniu Tănase), "care dovedește aleasă competență și preocupare deosebită în slujirea spiritualității românești și credinței străbune" († Epifanie al Buzăului și Vrancei).

Vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat, vă dorim mult spor în întreaga activitate pe care o desfășurați, sănătate, pace și duhovnicești realizări, rugându-L pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască toate gândurile cele bune și folositoare, spre împlinirea faptelor bineplăcute Lui!

Cu prețuire și binecuvântare,
† Ciprian
Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei


2017

În 'Buletinul Bibliotecii Române' din Freiburg (Germania), Domnul Dr. Mihai Neagu, în volumul pe 2017, la pag. 427-507, sub titlul Monumente ale exilului cultural românesc: "Mărturie Ortodoxă", face o amplă prezentare a celor 16 numere din revista "Mărturie ortodoxa" apărută în perioada 1982-1998, prin strădania și cheltuiala Părintelui Prot. Prof. Dr. Ioan Dură. Studiul apare și în extras la Editura Magic Print (Onești, 2017). "Numai într-o asemenea prezentare de sinteză poți înțelege mai bine ce a reprezentat acea revistă pentru teologie, pentru istoria și cultura românească. Acolo au publicat nume sonore ale culturii din țară și străinătate, români și străini. S-au publicat studii de certă valoare științifică, s-au spus lucruri care nu puteau fi spuse în țară la vremea aceea. "Mărturie ortodoxă" a fost cea mai bună, sub aspect calitativ, revistă din diaspora românească. Este un merit incontestabil al Părintelui Ioan Dură de a aprinde acolo, între străini, o făclie de conștiință românească.
După ce citești acest studiu, te întrebi cu amărăciune de ce nu a continuat apariția revistei "Mărturie ortodoxă", fiindcă și-a întrerupt apariția în culmea gloriei!"
Dr. Med. Mihai Neagu, scriitor, Directorul Biblotecii Române din Freiburg im Briesgau/Germania

Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu, rubrica "Publicații", în "Scrisoare pastorală". Foaie periodică a Parohiei Malovăț-Mehedinți, An. XVI (2017), nr. 351 (1-15 iunie).


Facebook, 12 octombrie 2017

De zeci de ani, România sângerează talent și inteligență.

Am primit de curând de la Părintele Ioan Dură, protopop ortodox în Olanda, o broșură care conține biografiile a 33 de credincioși din parohia sa cu doctorate obținute în acea țară.

Majoritatea acestor oameni, ajunși la maturitate profesională, sunt medici (unii șefi de clinică), profesori, cercetători, informaticieni, ingineri în Olanda. Alții lucrează la firme prestigioase (Apple la Cupertino, Siemens la Erlangen, Intel la München...), sau la instituții ca NATO și Météo France. Doar câțiva s-au reîntors și au fondat firme în România.

Cu toată această hemoragie teribilă, producem în continuare promoții întregi de tineri străluciți, dintre care mulți vor părăsi țara.

Visez la ziua când toți acești români inteligenți și competitivi, din țară și din diaspora, se vor mobiliza și vor da de pământ cu clica de flăcăi hoțomani și pipițe obraznice care au căpușat România.

Câtă vreme România inteligentă rămâne tăcută, ne vor conduce în continuare plagiatorii și gângavii cu IQ care nu ajunge la "genunchele" broaștei.

Prof. univ. Dr. Adrian Papahagi


24 februarie 2018 în "Evenimentul zilei"
Radu Pădure, Cea mai mare JERTFĂ din Istoria Creștinătății: MUCENICII din decembrie 1989 trebuie CANONIZAȚI*

Părintele Ioan Dură, preot al comunității ortodoxe române din Olanda din anul 1981, este o figură reprezentativă a clerului nostru. Doctor în teologie ortodoxă a Universității din Atena, respectiv doctor în istorie al Universității Catolice Pontificale din Louvain, părintele Ioan Dură provine dintr-o familie care a dat Bisericii noastre trei preoți slujitori.
Înainte de prăbușirea regimului comunist, părintele Ioan Dură a fost singurul cleric din diasporă aparținând de Patriarhia Română care a protestat public față de demolările de biserici din țara noastră și de distrugerea satelor. Recent, într-un volum intitulat Dar din "râvna casei Tale" (Editura Magic Print, 2018), părintele Ioan Dură reface filmul acelor atitudini, tipărindu-și memoriile adresate președintelui de atunci al Consiliului Mondial al Bisericilor, Emilio Castro, și corespondența cu acesta. De asemenea, părintele Ioan Dură își republică o serie de foarte curajoase articole scrise în perioada de după decembrie 1989.
Într-unul dintre acestea, autorul menționează primele propuneri de canonizare a tinerilor căzuți în timpul insurecției anticomuniste din decembrie 1989... .
Radu Pădure

*) Radu Pădure a republicat articolul la 7 martie 2018, tot în "Evenimentul zilei", dar cu titlul: "MUCENICII din decembrie 1989 trebuie canonizați".


Vă mulțumesc mult pentru darul din "Dar din 'Râvna Casei Tale'". O voi semnala în revistă.
Felicitări, admirație și îndatorare pentru tot ce ați făcut și faceți.
Gânduri bune de pe Arges în Sus,
Academician Prof. univ. Dr. Gh. Păun
18 martie 2018


"Cultura vâlceană", aprilie 2018, p. 14.

Petre Cichirdan, scriitor, director al "Culturii vâlcene".


Preacucernice Părinte Ion Dură,
Am primit cartea, confirm, motiv pentru care vă mulțumesc în mod deosebit!...
Aș fi tare onorat dacă la o următoare apariție v-aș scrie eu prefața sau cuvantul întainte!...
Dumnezeu sa ne ajute, tuturor, în continuare, în tot lucrul cel bun! Amin!...
Cu aleasa prețuire și deosebită recunoștință,
Dr. Stelian Gomboș, eseist
19 martie 2018


Cluj-Napoca, 20 martie 2o18
Preacucernice Părinte Protopop,
Vă mulţumesc mult pentru volumul Dar din "Râvna Casei Tale" şi vă felicit pentru apariţia acestuia.
Vă rog să primiţi, Preacucernice Părinte Protopop, asigurarea întregii mele consideraţii.
Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai
Domniei Sale Pr. Prof. Dr. Ioan DURĂ, Protopop al Olandei şi Flandrei


Cluj-Napoca, 20 martie 2018

Preacucernice Părinte Protopop,

Am primit cu bucurie cartea Dar din "Râvna Casei Tale", pentru care vă mulțumesc. Sunt sigur că va fi o lectură plăcută.

Vă rog să primiți, Preacucernice Părinte Protopop, asigurarea întregii mele considerații.

Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universității Babeș-Bolyai


Domniei Sale Pr. Prof. Dr. Ioan DURĂ, Protopop al Olandei și Flandrei


Buna ziua, Parinte!
Va confirm primirea volumului expediat! Felicitari!
Dr. Cristian Vasile, istoric
20 martie 18


Stimate Părinte Prof. Dr. și Protopop Ioan Dură, Am primit azi minunata carte a Sfinției Voastre: foarte documentată și interesantă. Sincere felicitări! Vă doresc din inimă noi izbânzi în tot ceea ce întreprindeți, deplină sănătate și numai bine de la Vistierul bunătăților. Cu toată prețuirea și gratitudinea,
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean
21 martie 2018


Mulțumesc și eu foarte mult pentru cartea trimisă de sfinția Voastră. Azi am primit-o. (Dar din "râvna Casei tale").
Sărut mâna.
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică
23 martie 2018


Preacucernice părinte,
Am primit cu mare bucurie cartea domniei voastre, "Dar din Râvna Casei Tale", pentru care vă mulțumesc și vă felicit. Avem nevoie de cât mai multe asemenea scrieri.
Dr. Radu Serban, diplomat, scriitor, poet
23 martie 2018, București


Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn
Com. Frâncești, Jud. Vâlcea
Nr. 31 din 23.03.2018

Preacucernice Părinte,

Cu deosebit respect Vă aducem la cunoștință că am primiti cu mare bucurie cartea "Dar din râvna casei tale", pentru care Vă mulțumim din toată inima.
Cu mult entuziasm am răsfoit pentru început filele acestei cărți și am rămas profund impresionate de bogăția duhovnicească a cuvintelor și de complexitatea subiectelor abordate, de adevărul și dragostea pentru neamul românesc și pentru Biserica sa Ortodoxă.
De asemena ținem să Vă mulțumim în mod deosebit și pentru celelalte lucrări pe care ni le-ați trimis pe parcurs, îmbogățind Biblioteca mănăstirii noastre.
Alflându-ne în preajma marelui Praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Vă rugăm să binevoiți a primi din partea tuturor maicilor și surorilor Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn și a mea personal cele mai sincere doriri de sănătate deplină și bună sporire întru toate, spre bucuria personală a Preacucerniciei Voastre și binele Sfintei noastre Biserici, împreună cu salutul Sfânt de: Hristos a Înviat!

Stareță, Monahia Emanuela Oprea
cu Soborul Sfintei Mănăstiri Dintr-un Lemn


Părinte Ioan,
Vă mulțumesc mult pentru carte. Confirm primirea și vă mă alătur și eu celor care va transmit binemeritatele felicitari. Am să-i fac o prezentare în revista Studii Teologice, însă fiind un numar în pregătire din 2016 sau 2017, e probabil să mai aștepte un pic până va intra în lucru primul numar pe 2018.
Prof. univ. Dr. Drăgușin Nicolae, publicist
24 martie 2018, Bucuresti


25 martie 2018
P. C. Pr. Ioan Dură,
Mulțumiri pentru "Dar..." și felicitări pentru "Har".
Cu frățească dragoste,
Arhim. Veniamin
Sf. Mănăstire Bistrița


Preacucernice Părinte Profesor,
Vă mulțumim pentru darul pe care ni l-ați facut și gândul bun de a dărui Bibliotecii Stavropoleos volum sfinției voastre.
Cu cele mai bune gânduri și doriri pentru marile praznice care se apropie aproape,
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS
Str. Stavropoleos nr. 4, 030083 București 3 România
tel/fax: +40 21 313 4747
email: manastireastavropoleos@gmail.com
website: www.stavropoleos.ro.
26 martie 2018


Prea Cucernice Părinte Dr.Dr. Ioan Dură și Doamnă Preoteasă Cristina,
Vă felicit și vă mulțumesc pentru lucrarea Părintelui, Dar din "Râvna Casei Tale".
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail, istoric
Bucuresti
27 martie 2018


Preot Constantin Catană
din Sf. Mănăstire Văratic, județul Neamț
Vă mulțumesc Prea Cucernice Părinte Profesor pentru cartea "Dar din râvna casei tale" ce cuprinde articole, studii și scrisori publice pline de înțeles și sinceritate.
Vă admir activitatea intelectuală și pastorală.
Ortodoxia are nevoie de Preacucernicia Voastră.
Cu respect și prețuire.
Martie 2018


Stimate Domnule Profesor,
Hristos a înviat!
Vă mulțumesc pentru cartea trimisă. Spune mult despre binele ce-l faceți pentru cei pierduți de acasa, din care probabil mulți nu mai știu despre Ștefan sau Vasile Voiculescu.
Încă o dată vă doresc ca Hristos să vă întărască în demersurile viitoare.
Virginia Stănescu și familia
3 aprilie 2018, USA


PREACUCERNICIEI SALE
P.C. PR. PROTOPOP IOAN DURĂ
PREACUCERNICE PĂRINTE PROTOPOP IOAN DURĂ,
HRISTOS A ÎNVIAT!
Am primit cu bucurie cartea Sfinţiei Voastre "Dar din Rîvna Casei Tale". Vă mulţumesc cordial pentru acest cadou frumos, care este roada oetenelii Sfinţiei Tale întru rîvna pentru Biserica lui Hristos şi Neamul strămoşesc.
Cu frăţească dragoste şi înaltă preţuire
Prot. Petru Buburuz
5 aprilie 2018, Chișinau


Preacucernice Părinte Profesor,
Mi-ați făcut o foarte plăcută surpriză trimițîndu-mi volumul "Dar din râvna casei Tale", pentru care vă mulțumesc din suflet, dar vă și felicit sincer. L-am răsfoit binișor și m-am oprit mai ales asupra scrisorilor-atitudini de dinainte de 1989. Mi-a plăcut mult și luarea de poziție a fiului mai mare, Vasile, destinată cotidianului "The Times", din sept. 1996. Felicitări și dumnealui!
Volumul îmi apare ca o frumoasă antologie a multor preocupari ale preacucerniciei voastre în plan cultural-istoric şi pastoral-misionar, de-a lungul anilor, cu analize pertinente, dar și cu propuneri concrete, deopotrivă, curajoase şi realiste.
Sănătate, spor și bucurii, preacucerniciei voastre și întregii familii!
Hristos a Înviat!
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Gordon
6 aprilie 2018, București


Bună ziua,
Am primit acum o oră cartea dvs pentru care vă mulţumesc. Cred că este numai bună pentru o analiză a perioadei 1982-1997!
Cichirdan Petre, scriitor, directorul revistei "Cultura vâlceană"
15 aprilie 28


25 aprilie 18
Prea Cucernice Părinte Profesor,
Hristos a înviat! Îmi cer scuze pentru întârziere.
Am primit cu multă bucurie "Darul râvnei" ostenelilor pastoral-duhovnicești, cultural-istorice, național-patriotice și ecumeniste ale Prea Cucerniciei Voastre. Sunteți de admirat și de prețuit pentru că, dupa decenii trăind "printre străini", nu V-ați uitat Țara și V-ați apărat și Biserica Străbună, în "vremi de restriște", chiar cu prețul vieții Prea Cucerniciei Voastre și a Binecuvantatei Voastre frumoase Familii. Sunt încredințat că Ingerii păzitori ai celor șapte suflete (cifră Binecuvântată), V-au ocrotit, V-au ferit de săgețile veninoase ale întunericului și V-au ajutat să fiți un nume de referință în Diaspora și în Țară, prin întreaga activitate pusă în Slujba lui Dumnezeu și a oamenilor doritori de pace între Neamuri, de iubire frățească, de bună înțelegere între Biserici și Culte creștine și de Unitate în Biserica lui Hristos.
Cluj-Napoca, 25.04.2018 (tată a 5 copii și bunic)
Cu aleasă prețuire,
Pr. Prof. Univ. Alexandru Moraru
Universitatea "Babes-Bolyai", Facultatea de Teologie Ortodoxă


Mai 2018
"Semn(al) de carte".

"Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din Râvna casei tale", Editura Magic Print, Onești, 2018"

După titlu, se precizează: "Evocări istorice, comemorări, atitudini, scrisoare deschisă, pledoarii", iar pe coperta a patra citim:
Articolele prezentate în lucrare au fost publicate în revista Mărturie ortodoxă pe perioada anilor 1982-1997 și vădesc interesul și dragostea autorului față de Biserica Ortodoxă Română și tot ce-i românesc. Și, spre ilustrare, amintim: Scrisoare deschisă din 1987 împotriva demolării bisericilor din București; Manifestația pentru salvarea vieții lui Ilie Ilașcu, în 1993; Scrisori-pledoarii către prim-miniștrii Belgiei și Olandei pentru sprijinirea candidaturii României la intrarea în NATO, în 1997, și Pledoarii pentru o renaștere a Bisericii Ortodoxe Române.
Autorul este protopop al Olandei și Flandrei și locuiește la Bruxelles."

Redacția revistei "Curtea de Argeș". Revistă lunară de cultură. An. IX, Nr. 5 (90), Mai 2018, p. 27.


"Pr. Dr. Ioan Dură, "Dar din râvna casei tale", Editura Magic Print, Onești, 2018"
"Din volum reiese clar dorința părintelui Ioan de a evidenția tot ceea ce face bine Biserica Ortodoxă Română astăzi și de a semnala toate neajunsurile care se cuvin a fi îndreptate. În general, oamenii foarte activi, cu puțin timp de reflecție, au tendința de a deveni subiectivi, fapt care ne-ar putea îndepărta de drumul drept. Nu este cazul părintelui Ioan pentru care credința în Dumnezeu și iubirea de patrie sunt o busolă și un sextant care îl ajută în permanență să știe cu exactitate unde se află și-ncotro se-ndreaptă.".
Dr. Mihai Neagu - scriitor, directorul Bibliotecii Române din Freiburg im Briesgau/Germania: Dar din "râvna casei tale", în "Buletinul Bibliotecii Române", vol. V (XXVI), 2018. Seria nouă. Freiburg i. Br./Germania, p. 530.
Recenzia cărții facută de dl. Dr. Mihai Neagu a fost inserată în "Buletinul Bibliotrcii Române", Serie nouă. Freiburg im Briesgau/Germania. Vol. V (XXVI), 2018, p. 529-530.


2 iulie 2018
Părinte drag,

Întâi de toate vrem să vă mulțumim pentru surpriza pe care ne-ați făcut-o!
În mare parte aveam cunoștință despre cele scrise, însa ideea de a aduna într-o carte toate aceste informații ni se pare mai mult decât binevenită; e o mărturie peste timp a ceea ce înseamnă începuturile ortodoxiei românești în partea aceasta de lume, lucru care, așa după cum sperăm că se cunoaște, vi se datorează.
Mulțumim frumos încă o dată!

Cu dragoste duhovnicească,
Radu și Ligia Albu


6 iulie 2018
PC Sale, PC Pr. Ioan Dură, Belgia

Părinte Ioan,

Am primit lucrarea intitulată Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri, al cărei autor sunteți, apărută la Editura Magic Print din Onești, pe care mi-ați trimis-o de curând.
Mulțmindu-vă pentru dar, îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și bucurie, ocrotindu-vă totdeauna cu harul Său.
Cu binecuvântare,

† Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


19 iulie 2018
Preacucernice Părinte Protopop,

Am primit cu bine cartea Episcop Ortodox Român Pentru Belgia și Țările de Jos, pentru care vă mulțumesc. Vă felicit pentru apariția acesteia și pentru articolul publicat în Analele Universității Ovidius.
Vă doresc succes în toate activitățile pe care le desfășurați și vă rog să primiți, Preacucernice Părinte, asigurarea celei mai înalte considerații.

Acad. Prof. Ioan-Aurel POP
Rectorul Universității Babeș-Bolyai
Președintele Academiei Române

Domniei Sale Pr. prof. dr. Ioan Dură, Protopop al Olandei și Flandrei


24 iulie 2018

Cu recunoștință în suflet vă mulțumesc pentru cartea Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos: Pledoarii, propuneri și demersuri, pe care mi-ați oferit-o cu bucurie. Răsfoind paginile acesteia am aflat numeroase informații inedite despre misiunea ortodoxă și despre organizarea ecleziastică din Belgia și Țările de Jos.
Asigurându-vă de prețuirea ce v-o port și felicitâmdu-vă pentru bogata activitate misionară, Îl rog pe Mântuitorul Hristos, "Mai-Marele păstorilor" (I Pt. 5, 4), să vă întărească râvna în apostolatul sacerdotal și să vă dăruiască putere în răspândirea valorilor spiritualității ortodoxe într-o societate europeană tot mai secularizată.

† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei


25 iulie 2018

Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne aveți în agenda Dvs. de evenimente, foarte bogată și benefică pentru persoane ca noi, care profităm de valoroasele idei, studii, aprecieri și adevăruri istorice pe care vă străduți să le sintetizați în lucrările editate. Asta cu atât mai mult cu cât lucrările Dvs. sunt unice și dedicate cititorului.

Atât din ultima lucrare cât și din celelalte ne faceți mai bogați în a înțelege istoria ortodoxismului și a românismului din țară și din dispora.

Cu deosebit respect si consideratie,
Colonel (r) inginer Virgil Dan, fost atașat militar în Olanda, și soția, dna Marioara


25 iulie 2018
Preacucernice Părinte,

Am primit astăzi ultima carte a sfinției voastre. Părintele se bucură ori de câte ori primește vești și astfel de daruri și a citit imediat, cu interes, cartea.

Apreciază râvna sfinției voastre și neodihna pentru Biserică și neam și socoate că este nu numai binevenit, ci și necesar demersul pe care il faceți în acest An Centenar.

Ne rugăm și noi ca cele bune și dorite să se împlinească și credem că viitorul episcop va contribui la creșterea prestigiului BOR între Bisericile surori și celelalte Biserici din Belgia și Olanda.

Cu speranța că toți cei din familie sunt bine vă transmitem cele mai bune gânduri tuturor și Părintele ceresc să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceți spre zidirea fraților și semenilor,

Părintele Iustin și măicuțele
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS/București


30 iulie 2018
Preacucernice Părinte Profesor și Protopop,

Vă sunt recunoscător pentru plicul primit azi și vă felicit pentru frumoasa activitate depusă în slujba Bisericii.

Cu toată prețuirea,
Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Muntean.


3 august 2018
Dragă Părinte Prof. Ion Dură,

Teribilă cartea pe care am primit-o: Dar din râvna casei Tale".
Abia am primit-o și nu o pot lăsa din mână.
Sincere felicitari! Sunteți convins prea bine că nu ați trăit și nu trăiți degeaba. Bunul Dumnezeu să vă țină în viață mulți ani cu spor și folos pentru Biserică și Neamul Românesc!
Sărut mâna cu smerenie.

Cu adâncă prețuire,
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică


3 august 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Doctor Ioan Dură.
Protopop al Protoieriei Olandei și a Belgiei Flamande,

Preacucernice Părinte Ioan Dură,

Am primit cu bucurie și deosebită satisfacție cartea dumneavoastră, "Dar din râvna Casei Tale", fapt pentru care doresc să vă mulțumesc.
Totodată vă adresez sincerele mele felicitări pentru eforturile depuse în apariția acestei antologii de articole și pentru întreaga activitate pastorală în slujirea românilor ortodocși din diaspora.
Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun și binecuvântare îmbelșugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri și simțăminte.
Cu nediminuată prețuire și aleasă considerație,

† Ignatie
Episcopul Hușilor


3 august 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Pr. Protopop Dr. IOAN DURĂ,
Bruxelles - Belgia

Preacucernicia Voastră,

Vă mulțumim pentru volumele Dar din "râvna casei Tale" și Episcop Ortodox Român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri, pe care ați avut bunăvoința și dragostea să Ni le oferiți.
Rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă îndestuleze cu sănătate pentru o binecuvântată de Dumnezeu lucrare, cu noi roade duhovnicești în ogorul Sfintei Sale Biserici și o neîncetată propovăduire spre înrădăcinarea păcii și bunăvoirii între oameni.

† Damaschin Dorneanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților


03.08.2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură,

Preacucernice Părinte Protopop,

Cu multă bucurie am primit cele doua cărți pe car eni le-ați trimis: "Dar din râvna Casei Tale" și "Episcop ortodox român pentru Belgia și Țările de Jos. Pledoarii, propuneri și demersuri", pentru care vă mulțumim și vă felicităm călduros.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere de muncă, zile îndelungate și cât mai multe realizări spirituale și materiale spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor.
Cu aleasă prețuire,

† Petroniu
Episcopul Sălajului


07.08.2018
P. C. Sale,
Părintelui Protopop Dr. Ioan DURĂ
Râmnicu Vâlcea

Preacucernice Părinte Protopop,

Cu bucurie și interes am primit cărțile "Episcop Ortodox Român pentru Belgia și Țările de Jos" - Peldoarii, Propuneri și Demersuri, respectiv "Dar din Râvna Casei Tale", apărute la Editura Magic Print, Onești, 2018, pe care cu osteneală le-ați făcut posibile, cuprinzând în paginile lor evocări și comemorări istorice, scrisori, opinii și articole cărora de-a lungul vremii le-ați dat viață prin cuvânt scris.
Mulțumindu-Vă pentru darul de carte, o rog pe Sfânta Fecioară Maria, ca în aceste zile deosebite ce preced sărbătoarea Adormirii Sale, să vă călăuzească și ocrotească pașii și viața.

Cu părintească binecuvântare,
† Ioan
Mitropolitul Banatului


Caransebeș, 13 august 2018
Preacucerniciei Sale, Preacucernicului Părinte Prof. Dr. IOAN DURĂ
BRUXELLES

P. C. Părinte Dr. Ioan DURĂ

Am primit la reședința episcopală din Caransebeș cele două volume editate de sfinția voastră, respectiv DAR DIN "RÂVNA CASEI TALE" și EPISCOP ORTODOX ROMÂN PENTRU BELGIA ȘI ȚĂRILE DE JOS - PLEDOARII, PROPUNERI ȘI DEMERSURI, pentru care vă sunt recunoscător. Deși păstorim în interiorul granițelor țării, în istorica Episcopie a Caransebeșului, mulți dintre credincioșii noștri au emigrat in Europa Occidentală. De aceea am parcurs cu interes studiul Sfinției Voastre referitor la pastorația credincioșilor din Belgia și Țările de Jos. Nu mai puțin am apreciat culegerea articolelor, studiilor și scrisorilor publicate în revista Mărturie Ortodoxă (1982-1997).
Ne folosim de acest fericit prilej pentru a vă aduce calde felicitări pentru primirea distincției prezidențiale Ordinul Național "Serviciul Credincios în grad de Cavaler", ce v-a fost înmânată în primăvara acestui an pentru sprijinul constant oferit comunității românești din Regatul Țărilor de Jos, în vederea păstrării spiritualității românești.
Cu dragoste în Domnul Hristos și cu sincere aprecieri pentru activitatea pastoral-misionară ce o împliniți,

† Lucian
Episcopul Caransebeșului


Cluj-Napoca, 3 septembrie 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Prof. Dr. Ioan Dură,
Bruxelles

Preacucernice Părinte,

Vă mulțumim pentru cartea "Dar din Râvna Casei tale". Dumnezeu să vă țină și râvna și sănătatea.

† Andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului


25 septembrie 2018

Doamne ajută Părinte,

Doresc să vă mulțumesc pentru exemplarul trimis - File de istorie bisericească - atât Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif cât și mie.
Dumnezeu să vă dea sănătate și multă putere de muncă în continuare!

Doresc să transmit și doamnei preotese cu această ocazie multă sănătate.

Cu respect,
P. Ioan Drăgănicea
Secretar Admninistrativ / Secretaire administratif
Patriarhia Română/Patriarcat de Roumanie
Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale


4 octombrie 2018

Am mai înaintat, printre picături, cu cititul cărții dumneavoastră. Foarte interesante aspecte de istorie, și nu doar bisericească, a românilor ca parte integrantă a Europei! Nu îmi dau seama cât din restul Europei, mai ales cea vestică și poate și cea estică, cunoaște aceste lucruri sau dorește să le cunoască și le poate accepta odată scoase la lumină, măcar legat de istorie, că prezentul, cu guvernul actual, e cam trist.

Dr. Georgiana Maria Languri


8 octombrie 2018

Dragă părinte Ioan,

Doar o scurtă notă de călătorie pentru a vă mulțumi pentru aceste minunate file de istorie bisericească (și îndrăznesc eu să adaug românească). Ce plăcere îmi face să citesc pe drumul spre Munchen aceste deosebite gânduri și istorisiri de-a lungul timpului; și cât de prețios este tezaurul pe care ortodoxia, biserica și neamul românesc ni l-au lăsat nouă, de la tradițiile și bucuria prăznuirii Sfintelor Paști, cum frumos spuneți "sărbătoarea sărbătorilor", mărturii despre schitul lui Silvestru și mănăstirea Hangu (de la noi din partea Neamțului) precum și emoționantele pasaje depre familia, rădăcinile și zestrea strămoșească pe care părinții dvs vi le-au dăruit.

Stau și ma uit în jurul meu la o societatea aproape robotizată unde tradițiile și spiritul nu mai contează, femeia nu trebuie să se distingă de bărbat, normalul devine anormal. Săptămânile trecute am putut observa societatea capitalistă din America, care poate este și mai acut robotizată; dar ce mă bucur să aflu din carte că exista acolo o Arhiepiscopie care după cum scrieți ține trează conștiința apartenenței la neam și ortodoxie. Cuvintele Patriarhului Justin răsună în interiorul meu "hotarele noastre sunt acolo unde sunt hotarele neamului nostru". Săptămânile viitoare trebuie să ajung din nou prin alte capitale vest Europene și știu că și acolo se fac eforturi mari de suprimare a ceea ce a mai rămas din credința și principiile creștine în spiritul libertății totale (doar aparent aș spune).

Totuși, nădăjduiesc că ai noștri copilași vor putea înțelege și trăi bogăția spirituală și valorile noastre creștine românești chiar dacă nu s-au născut pe aceste meleaguri strămoșești.

Vă îmbrățișez cu drag părinte.

Al dumneavoastra fiu duhovnicesc,
Constantin Sorlescu


Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Pr. Protopop Dr. Ioan Dură,
Protopopiatul Olandei și Belgiei Flamande
Av. des Sophoras 41, 1180, Bruxelles, Belgia

Preacucernice Părinte Protopop,

Confirmăm primirea la Reședința Patriarhală a volumului "File de de istorie bisericească", Ed. Magic Print, Onești, 2018, al cărui autor sunteți, pe care ați avut amabilitatea de a-l oferi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Preafericirea Sa a luat act de darul sfinției voastre, pentru care vă adresează mulțumiri, felicitări și părintești binecuvântări, rugându-se Bunului Dumnezeu să vă dăruiască sănătate și bucurie, pace și ajutorul Său sfânt, în viață și în activitatea pe care o desfășurați!

Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Arhim. Paisie Teodorescu
Vicar patriarhal


7 noiembrie 2018
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului părinte doctor Ioan Dură,
Protopop al Protoieriei Olandei și a Belgiei Flamande

Preacucernice Părinte Ioan Dură,

Am primit cartea dumneavoastră "FILE DE ISTORIE BISERICEASCĂ - Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise între anii 1983-1997)", fapt pentru care doresc să vă mulțumesc.
Totodată, vă adresez sincerele mele felicitări pentru eforturile depuse în apariția acestei antologii de studii și articole de istorie bisericească și mărturii, cât și pentru îndelungata și rodnica activitate pastorală.
Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun și binecuvântare îmbelșugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri și simțăminte.

Cu nediminuată prețuire și aleasă considerație,
† Ignatie
Episcopul Hușilor


Sf. Mănăstire Văratec
8 Noiem. 2018
Prea Cucernicia Voastră,
Părinte Profesor,

Cu recunoștință Vă mulțumesc pentru Lucrarea, "File de Istorie Bisericească".
Sunteți o comoară pentru Biserica Ortodoxă. Știu că lucrați foarte mult, ne mândrim cu Prea Cucernicia Voastră, păcat că Stăpânii noștri n-au vrut să vă încapă în inima lor. Acasă, în România ar fi trebuit să fiți. Păcat!
Vă dorim sănătate și mă rog lui Dumnezeu să vă aibă mereu în grija Lui.
Vă sărut mâna dreaptă.

Preot Constantin Catană


10/11/2018
Alexandria

Vă mulțumim pentru urările pe care mi le-ați făcut la prăznuirea zilei onomastice și pentru darul trimis, volumul "File de Istorie bisericească".
Rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace și alese bucurii duhovnicești întru mulți ani.
Cu doriri de bine și arhierești binecuvântări.
† Galaction
Episcopul Alexandriei și Teleormanului


12/11/2018
Iași

Părinte Profesor,
Vă mulțumesc pentru lucrarea, "File de Istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii", apărută anul acesta la Editura Magic Print, pe care am primit-o dimpreună cu dedicația înscrisă între primele pagini.
Îl rog pe Dumnezeu să vă răsplătească jertfa, dăruindu-vă sănătate, bucurie sfântă și ocrotindu-vă totdeauna cu harul iubirii Sale.
Cu binecuvântare,
† Teofan
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


12/11/2018

Cu multă bucurie am primit cartea Preacucerniciei Voastre, "File de Istorie Bisericească", pentru care vă mulțumim și vă felicităm călduros. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere de muncă, zile îndelungate și cât mai multe realizări spirituale și materiale spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor.
Cu aleasă prețuire,
† Petroniu
Episcopul Sălajului


13 noiembrie 2018, București
Prea Cucernice Părinte Dr. Dr. Ioan Dură,

Vă mulțumesc foarte mult pentru trimiterea lucrării P. C. Voastre "File de istorie bisericeasca", Onești, 2018, contribuție de mare valoare la cunoașterea tot mai adâncă a Istoriei Bisericii Ortodoxe Române.
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


14 noiembrie 2018
Sărut mâna Părinte Protopop,
Vă mulțumesc din tot sufletul pentru valoroasa carte pe care mi-ați trimis-o! Vă felicit totodată pentru bine-meritata decorație pe care ați primit-o din partea Președintelui României. Mă bucur nespus că eforturile Sfinției Voastre sunt recunoscute și apreciate la cel mai înalt nivel, activitatea Sfinției Voastre fiind astfel un real exemplu.
Sărut mâna Părinte Protopop, Dumnezeu să vă ajute în toate, să vă rasplătească truda pentru Țară si Neam.
Cu deosebit respect,
Mihai Tîrnoveanu, medic, președinte Asociația Calea Neamului.


15 noiembrie 2018
Preacucernice Părinte,

Am primit File de Istorie Bisericească, cartea apărută la Editura Magic Print din Onești, la care s-a tipărit și albumul Mănăstirile Olteniei, reeditat de Institutul Cultural Român, după ce prima ediție s-a epuizat. Este o carte album de peste 300 de pagini, care cuprinde studiile unor tineri istorici de artă și o prezentare a vieții monahale făcută de către mine. Albumul este bogat ilustrat cu monumentele Olteniei, între care și Fedeleșoiu, pe unde am trecut de nenumărate ori, de-a lungul anilor. Aș fi foarte bucuros să găsim o modalitate să v-o pot dărui.
Revenind la darul sfinției voastre, vă aduc frățească mulțumire și de acum, cînd voi peregrina prin Athos voi avea cu mine rezumatul inspirat făcut cărții lui Kadas, pe care am avut-o cu mine în primul pelerinaj.
Am citit cu mare folos însemnările despre Stânișoara, ale lui Odobescu și în egală măsură textul despre tipăriturile de la Veneția.
La fel m-am folosit de notele la cartea lui Darrouezs și nu m-am mirat deloc incisivitatea lui P. S. Năsturel, pe care l-am cunoscut bine și al cărui strămoș a scris despre Stavropoleos.
Mă întreb, totodată, cîți profesori de teologie vor folosi prețioasele informații cuprinse în volumul sfinției voastre și dacă cartea va ajunge și la studenții în teologie?
Reeditarea textului despre mănăstirile care au avut de suferit, între anii 1948-1989, pe care l-am citit și la apariție, prin bunăvoința autorului, dovedește că, împreună cu alți teologi și profesori respectați din BOR, iubiți mănăstirile și monahii.
Emoționante sînt și evocările despre familie și mai ales despre tata.
Pe mine m-au aruncat în trecut cele consemnate despre Jerome Newville viitorul ieromonah, fiindcă după ce n-am primit aprobarea pentru a studia la Londra, la cîțiva ani mi s-a propus să plec la Schitul Sf. Iacob, întemeiat de părintele, dar nici de această dată nu am primit aprobare.
Într-un cuvînt lectura cărții a fost o bucurie și un folos nu doar științific, ci și duhovnicesc, ținînd seama de felul în care ați pus împreună evenimente, cărți și oameni. Pentru toate acestea vă mulțumesc din toată inima și vă doresc post ușor și împliniri în toate.

Părintele Iustin Marchiș
MĂNĂSTIREA STAVROPOLEOS


Pr. Dr. Ioan Dură - Dar din "râvna Casei Tale" (Onești, Ed. Magic Print, 2018)
Autorul, Doctor al Univ. din Atena și al Univ. din Louvain. Ca preot, a slujit în Olanda și Belgia flamandă - Flandra și este ctitor a 18 parohii în cele două țări. Este primul profesor de Religie ortodoxă în învățământul de stat din Belgia, în 1988, și singurul în anul de învățământ 1988-1989.
Volumul cuprinde evocări istorice, comemorări, atitudini, scrisori deschise, pledoarii. Militează pentru renașterea BOR, s-a implicat în combaterea demolării bisericilor din București, a pledat pentru sprijinirea candidaturii României la NATO.
Pentru comenzi: tel. 0234 319 810.

Memoria. Revista gândirii arestate nr 104 (3/2018)
Editată de FUNDAȚIA CULTURALĂ MEMORIA sub egida Uniunii Scriitorilor din România


20/11/2018
Constanța

Vă mulțumesc pentru prețiosul dar, "File de Istorie bisericească", și pentru neuitare.
Marcel Bouraș
Fundația Martiri Brâncoveni - Constanța


20/11/2018
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei

Prea Cucernice Părinte Protopop,
Vă mulțumesc pentru frumosul volum "File de Istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise între anii 1983-1997)", pe care mi l-ați oferit în dar cu mult drag.
Încredințându-vă de prețuirea ce v-o port, îl rog pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască pe mai departe spor, putere și înțelepciune pentru a continua nobila slujire sacerdotală.
Cu dragoste sfântă în Hristos.
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei


24 noiembrie 2018
Stimate domnule protopop Dură,
Vă mulțumesc pentru cartea trimisă, un frumos "dar din râvna casei tale", pe care am început să o și citesc.
Mă bucur că ați ales caractere mai mari, pentru că lectura poate fi nu numai îmbogățitoare prin datele numeroase oferite de dumneavoastră ca specialist în istoria bisericii ortodoxe, ci este și foarte plăcută.
Felicitări pentru curajul de a ridica glas de revoltă împotriva sacrilegiului ceaușist, ceea ce vă face erou tocmai prin singularitatea lui în întreaga diasporă. Nu știam acest lucru, anume că ați fost un model. Aveți toată admirația mea.
Prof. univ. Anca Sârghie,
Universitatea Lucian Blaga, Sibiu


25 noiembrie 2018
Părinte,
Astăzi, când a fost sfințită Catedrala Neamului, mi-am amintit de Dvs. și de faptul că nu v-am mulțumit pentru ultima carte, foarte interesantă, trimisă prin poștă.
O fac acum, cu întârziere, dar cu aceleași sentimente de stimă și prețuire.
Cu aleasă considerație,
Dr. Ioan Popa
Institutul de Sociologie - Academia Română


27 noiembrie 2018
Prea Cucernice Părinte,

Am primit cu bucurie cele două cărți ale Prea Cucerniciei Voastre: Dar din Râvna Casei Tale și File de Istorie Bisericească, lucrări temeinice de trăire și cercetare seriosă în domeniul pastoral-misionar, istoric, național, cultural, ecumenic, de spiritualitate ortodoxă și românească, toate puse în slujba Bisericii Ortodoxe Române și a Patriei noastre dragi.
Vă felicităm din suflet pentru hărnicia și impresionanta muncă depusă pentru românii pe care îi/ i-ați slujit în diaspora și în țară.
Rog pe Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate, alături de frumoasa familie, putere de muncă, ca să puteți și de aici înainte, să slujiți prin cuvânt/faptă și scris Biserica și Țara.
Vă trimit acest mesaj de pe emailul unui ucenic al meu.

Cu aleasă prețuire,
Pr. Prof. Alexandru Moraru
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca


16 Decembrie 2018

Calde mulțumiri pentru volumele trimise și sincere felicitări.
Bun spor pe mai departe cu munca în ogorul lui Dumnezeu.
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
New York/S.U.A.


File de istorie bisericească, recenzată de Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean
"... Neîndoelnic, tomul actual se citește cu viu interes fie de specialiști, fie de lectorii de rând, fiecare aflând într-însul informații prețioase legate de trecutul nostru ecleziastic, de epoca frământată a românilor dinainte de 1989, precum și date din alte zone creștine. Îl felicităm sincer pe Părintele Ioan Dură și pentru această frumoasă realizare, așteptând să-i apară și alte contribuții de aceeași valoare".
(Recenzie publicată în revista "Altarul Banatului", Anul XXIX (LXVIII) serie nouă. Nr. 10-12, octombrie-decembrie 2018, p. 167).


Februarie 2019

Prof. Dr. Ion Predescu, O carte a excelenței, a urmelor și principiului cerului în scriitura înduhovicită.*

"File de istorie bisericească" (Studii și articole de istorie bisericească și mărturii "scrise între anii 1983-1997). Am numit o carte monumentală. ... .
Ai impresia, prin comparație, lecturând cărțile părintelui dr. Ioan Dură, că și grecul D. Russo, mai exact în erudiție, uneori, decât N. Iorga, a instrumentalizat documente, cărora n-a reușit însă, să le dea patină stilistică, așa cum realizează, prin limpiditatea simplității, politropie, Ioan Dură. Cărțile sale prin notația exactă înseamnă un argument pentru viziunea aulică asupra istoriei, prin informație, metamorfozele bibliografiei, rafinamentul cercetării, scriitura, din desenul evenimențial, savoarea excursului genealogic...
"File de istorie bisericească" - e o carte a excelenței a Preotului Profesor doctor Ioan Dură, a urmelor cerului, a principiului cerului, în scriitura înduhovnicită.

*) în "Rotonda valahă". Revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație, sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Anul IV, Nr. 1 (12), Ianuarie-Martie 2019, p. 274-278.


Protopop Petru Buburuz*
Chișinău

"La sfârșitul lui noiembrie 2018 am primit de la părintele Ioan Dură - despre care ar mai trebui să spun că ne cunoaștem încă de prin 1992, când am participat la lucrările unui congres cultural la București - cartea FILE DE ISTORIE BISERICEASCĂ. Studii și articole de Istorie bisericească și Mărturii (scrise în anii 1983-1997). (Editura MAGIC PRINT. Onești, 2018, 186 pag.) Studiile și articolele părintelui Ioan sunt inedite, ele abordând teme interzise în țară, stilul în care sunt scrise este deosebit și se citesc cu mare interes".
*) Publicat în revista "Luminătorul", Nr. 3 (168), 2020, mai-iunie, Chișinău, 2020, p. 15.


​3 mai 2019, București

Mă bucur foarte mult că a ajuns pachetul cu bine. Am avut răgaz și am citit prelegerile din volumul "Dar din râvna casei tale" și mi-au plăcut foarte mult. Cinste dumneavoastră Părinte că nu lăsați să se așterne uitarea peste momentele importante din istoria noastră sau readucerea la viață a unor personalități din trecut cu care trebuie să ne mândrim. Voi păstra cartea la loc de cinste cu speranța ca s-o citească și nepoții.

Nicolae Mărgineanu
(regizor, scenarist, operator și producător de film)


23 mai 2019, București

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Mănăstirea Putna

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Profesor Ioan Dură
Protopop al Olandei și Flandrei

Preacucernicia Voastră,

Vă aducem la cunoștință că părintele stareț Melchisedec a primit cele două cărți pe care i le-ați dăruit, Dar din "Râvna Casei Tale" și File de istorie bisericească și vă transmite pe această cale mulțumirile sale.
La rândul său, vă roagă să primiți în dar două volume editate de Mănăstirea Putna, Fântâna Albă. Golgota neamului și Pustiirea. Treptele infernului. Fata cu miros de busuioc de Ion Moraru.

Cu aleasă prețuire,
Secretar Monah Arsenie Lebedov


​"Magazin istoric", Anul LII - serie nouă - nr. 6 (627), iunie 2019​, p. 64, rubrica "Pentru biblioteca dumneavoastră":
"Pr. Dr. Ioan Dură - DAR DIN RÂVNA CASEI TALE", Editura Magic Print, Onești, 2018, 281 pagini.


Ioan Dură
File de istorie bisericească
Editura Magic Print, Onești,2018
Pr. Prof. Dr. Ioan Dură a fost decorat de Președintele României Klaus Johannis cu Ordinul Naţional de Merit pentru "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler (9 martie 2018). Hirotonit preot pe 7 decembrie 1980 pentru parohia Sf. Grigorie Teologul din Ţările de Jos, pe care a înființat-o și unde slujește neîntrerupt de 37 de ani; fondator-ctitor al parohiei Nașterea Maicii Domnului din Antwerpen unde a slujit 20 de ani; fondator-ctitor al tuturor parohiilor din Ţările de Jos și a 8 parohii din Belgia Flamandă și încă două în Valonia.
Pentru comenzi: 0234.319.810
​în "Memoria". Revista gândirii arestate, București, nr. 107, 2019, p. 139. (revistamemoria.ro/nr. - 107 - 2 - 2019)


8 iulie 2019

Sfintia Voastra,

Vă mulțumesc frumos pentru transmiterea ultimului volum publicat cu lucrările dumneavoastră și pentru dedicație. Primiți aprecierea și felicitările mele pentru râvna cu care continuați să scrieți și să publicați despre istoria Bisericii noastre.

De asemenea, cu ceva întârziere, dar nu mai puțin sincer, doresc să vă mulțumesc și pentru albumul cu poze realizate cu ocazia vizitei admirabilului cuplu de oameni de artă Maria Ploae și Nicolae Mărgineanu.

Cu toate ca nu am putut participa decât la un segment al vizitei acestora, am apreciat în mod deosebit gestul dvs de a-i invita și de a expune membrii Parohiei și pe prietenii acesteia, printre care desigur mă număr, la contactul cu doi mari artiști romani și opera acestora. M-am bucurat să vă fiu alături iar albumul minunat, în care am avut plăcerea să mă regăsesc și eu, mi-a făcut mare plăcere. Se va regăsi la loc de cinste în biblioteca mea personală.

O zi frumoasă vă doresc din suflet dumneavoastră și doamnei preotese,
Cu cele mai calde gânduri,

Brândușa Predescu
Ambassador to the Kingdom of the Netherlands
Permanent Representative to the OPCW


ISTORIE BISERICEASCĂ
STUDII ȘI ARTICOLE

10 iulie 2019
Freiburg im Briesgau/Germania

Preacucernice Părinte Ioan,

Am primit azi ultima Dumneavoastră apariție editorială pentru care Vă felicit. O voi recenza în Buletinul Bibliotecii.

Dr. Mihai Neagu
Directorul Bibliotecii Române


Cluj-Napoca, 12 iulie 2019

Preacucernice Părinte,

Confirm primirea volumului "Istorie bisericească. Studii și articole", apărut în acest an la Editura Magic Print, pentru care vă mulțumesc și vă felicit.
Vă rog să primiți, Preacucernice Părinte, asigurarea întregii mele prețuiri, alături de calde urări de sănătate și prosperitate.

Acad. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universității Babeș-Bolyai
Președintele Academiei Române


16 iulie 2019, New York

Iubite Părinte Ioan,
Calde felicitări pentru volumul trimis și mulțumiri frățești pentru gândul cel bun.
Aceasta este o lucrare de referință pentru studiul IBR.
Cele mai bune gânduri de peste ocean.
Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
Poet, publicist, redactor


22 iulie 2019

Dragă părinte Prof. Dr. Ioan DURĂ,

Vă mulțumesc pentru cartea trimisă. Este ceva de excepție. Sincere felicitări!
Azi am primit-o și nu mă opresc din citit. Este un eveniment cultural și științific, cum rar apar în viața unei Biserici responsabile.
Bunul Dumnezeu să vă țină în viață lungă și fericită!

Cu deosebită prețuire,
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică


23 iulie 2019

Iubite părinte Ioan,

Suntem deosebit de onorați și fericiți pentru că ne aveți în inima Dvs. generoasa și ne-ați trimis nouă carte de Istorie Bisericească.
Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați asigurat un bogat și complex material de studiu privind Istoria Țării noastre în strânsă legătură cea a bisericii. Documentele studiate de Dvs. și analizate în lucrarea științifică editata recent ne arată cât de importanți au fost înalții ierarhi ai bisericii noastre atât pentru sprijinirea și consilierea domnitorilor de neam cât și pentru întărirea legăturilor cultural religioase a tuturor provinciilor românești.
O vom studia cu mare plăcere aceasta lucrare și vă vom pomeni cu drag.

Cu deosebită stima și recunoștință,
Colonel (r) inginer Virgil Dan, fost atașat militar în Olanda, și soția, dna Marioara


23 iulie 2019

Stimate Părinte Profesor,
Am primit cu bucurie frumoasa și documentata carte Istorie bisericească. Îi voi face o prezentare elogioasă în AB. Vă mulțumesc și vă doresc noi sporuri în activitate.
Cu toată prețuirea,
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean


23 iulie 2019

Pr. Dr. Ioan Dură Protopop al Olandei şi al Flandrei

Precucernice Părinte Dură,

Vă mulţumesc foarte mult pentru cartea transmisă, "Istorie bisericească. Studii şi articole", cu dedicaţie.
Carte prezintă o interesantă radiografie a Bisericii Ortodoxe de-a lungul timpului şi, după o lectură atentă, vom fi onoraţi să depunem cartea la Biblioteca Palatului Cotroceni, astfel încât şi alţi colegi să o poată consulta.
Încă o dată felicitări şi mult succes în tot ce întreprindeţi.

Cu consideraţie,
Sandra Pralong, Consilier de Stat
Departamentul pentru Relaţia cu Românii din Afara Graniţelor
Administraţia Prezidenţială


24 iulie 2019, București

Prea Cucernice părinte Dr. Dr. Ioan Dură, mult stimată Doamnă Christina,

Primiți, Vă rog, respectuase felicitări de admirație pentru lucrarea pe care ați avut bunăvoința să mi-o trimiteți. Este o lucrare de autoritate în multe probleme ale relațiilor Bisericii Române cu Patriarhia Ecumenică sau cu Muntele Athos.
Reunirea într-un volum a studiilor tipărite anterior în reviste mai greu accesibile va reprezenta o contribuție importantă în contextul actual.

Primiți, Vă rog, expresia înaltei mele considerații.
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


24 iulie 2019

Prea Cucernice Părinte Dr. Dr. Ioan Dură împreună cu doamna presviteră Christina și întreaga familie,
Vă mulțumesc pentru bunăvoința de a-mi trimite cartea P.C. Voastre și Vă felicit că ați reunit în volum studiile atât de valoroase de Istoria Bisericii Române, din care am multe lucruri de învătat. V-am scris imediat la adresa de la Rm. Vâlcea o scrisoare "pe îndelete", apoi mi-am dat seama că este posibil să nu fiți la Râmnic. Sper totuși că scrisoarea nu se va rătăci.

Cu adâncă plecăciune,
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


24 iulie 2019

Părinte,
Am primit cartea trimisă din Rm. Vâlcea. Mulțumesc și felicitări!

Dr. Cristian Vasile, istoric


26 iulie 2019

Preacucernice Părinte Protopop, profesor Ioan Dură,

Este o cinste și o bucurie să primesc volumul "Istorie bisericească. Studii şi articole", cu cele 32 de studii și articole atât de iscusit și minuțios elaborate, dovedind un evident talent scriitoricesc și pasiune pentru misiunea apostolică asumată cu dăruire și râvnă. Vă felicit din suflet și mă simt un privilegiat să beneficiez de prețioasa dedicație datată iulie 2019.
Virtuțile științifice ale studiilor, dublate de arta în mânuirea cuvântului și de bogata experiență duhovnicească, organizatorică și de viață conferă acestei cărți, fără tăgadă, atributul de perlă în rândul scrierilor ecleziastice contemporane românești.
Surpriza cea mare și valoarea inestimabilă pentru mine a venit abia la pagina 431, unde am regăsit generoasa prezentare a Episcopului Policarp Morușca.
Vă mulțumesc, Preacucernice Părinte Protopop, pentru alesul cadou spiritual ce mi l-ați făcut exact în ziua în care, la Alba Iulia, rămășițele pământești ale vrednicului de pomenire vlădică Policarp Morușca erau deshumate și mutate într-o criptă ortodoxă special dedicată episcopilor.

Cu cele mai alese sentimente de prețuire,
Radu Șerban, fost ambasador, poet, publicist


26 iulie 2019

Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului
Episcopia Sălajului

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte Protopop,

Cu multă bucurie am primit cartea Preacucerniciei Voastre: "Istorie bisericească. Studii și articole", pentru care vă mulțumim și vă felicităm călduros.
Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, putere de muncă, zile îndelungate și cât mai multe realizări spirituale și materiale spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea oamenilor.

Cu aleasă prețuire,
† Petroniu, Episcopul Sălajului


27 iulie 2019

Sfinția Voastră, am primit volumul "Istorie bisericească. Studii și articole" pe care ați binevoit să mi-l trimiteți la redacția revistei pe care o conduc. Am început să parcurg cu mare interes textele care alcătuiesc acest volum. Învăț o grămadă de lucruri noi. De aceea, vă mulțumesc de două ori: o dată pentru ideea de a-mi trimite cartea cu o măgulitoare dedicație și a doua oară pentru tot ceea ce aflu din ea.
Vă doresc toate cele bune, sănătate și împliniri. Mă rog să fiți și pe mai departe puternic în activitatea preoțească despre care, de altfel, am auzit numai lucruri bune. Călătoresc cu diferite prilejuri în Olanda și-n Belgia flamandă și nu mi-e greu să-mi închipui cît de dificilă este pastorația ortodoxă în acea parte de lume.
Dumnezeu să fie cu noi!

Sever Voinescu
Redactor șef al rev. "Dilema veche"
Moderator și realizator al emisiunii "Europa Christiana" la "Trinitas TV"


29 iulie 2019

Patriarhia Română
Cabinetul Patriarhului

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Pr. Dr. Ioan Dură,

Preacucernice Părinte,

Confirm primirea la Cabinetul Patriarhal a volumului Istorie bisericească. Studii și articole, apărut la Ed. Magic Print în anul 2019, al cărui autor sunteți și pe care ați avut amabilitatea de a-l oferi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Preafericirea Sa a luat act de darul sfinției voastre, pentru care vă adresează mulțumiri și părintească binecuvântare.

Din încredințarea preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Pr. Ioan Dragomir,
Consilier patriarhal


29 iulie 2019

Stimate părinte profesor Ioan Dură,

Vă mulțumesc pentru cartea trimisă poștal.
Cartea mă bucură și fiindcă am găsit, la Cuprins, câteva studii care mă interesează în mod deosebit... după ce le voi citi, voi scrie și o cronică pe care o voi trimite spre publicare. Ați lucrat mult și bine în tot timpul vieții Dumneavoastră, cât pentru 4 - 5 oameni la un loc... V-a dăruit Domnul Dumnezeu cu mult spor în toate... Laudă și mărire Domnului...

Felix Sima
poet, publicist


29 iulie 2019

Mitropolia Banatului
Arhiepiscopia Timișoarei

P.C. Sale,
Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte Protopop,

Vă mulțumesc pentru noua carte transmisă, "Istorie bisericească. Studii și articole" apărută la Editura Magic Print, Onești, 2019, un volum în a cărui pagini ați așezat o parte din studiile și cercetările istorice pe care le-ați întreprins de-a lungul slujirii atât la catedră, cât și la altarul Bisericii lui Hristos.
Mulțumindu-Vă pentru darul primit, îl rog pe Dumnezeu, să vă dăruiască sănătate și multă putere în a da viață unor noi pagini de scrieri și cercetări în arealul istoriei Bisericii noastre.

Cu părintească binecuvântare,
† Ioan, Mitropolitul Banatului


29 iulie 2019

Preacucernice Părinte,

Am primit lucrarea "Istorie bisericească. Studii și articole", Editura Magic Print, Onești 2019.
Am parcurs deja câteva pagini, cele despre episcopii mărturisitori din anii comunismului, dar și cele legate de Patriarhia Ierusalimului.
Vă mulțumesc pentru carte și vă doresc timp, putere și inspirație.

Cu recunoștință și ganduri bune,
† Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor


iulie 2019

Preacucernicia Voastră,

Cu profund respect Vă mulțumesc pentru cartea "Istorie bisericească. Studii și articole", pe care mi-ați trimis-o. Eu o numesc "carte document" ce ar trebui să se găsească în biblioteca tuturor preoților din Biserica Ortodoxă Română, dar mai cu seamă pe biroul fiecărui ierarh român.
Cartea Preacucerniciei Voastre este o lucrare de excepție, bogată în date exacte și nu se minte. Adevărul istoric și juridico-canonic dă o mare valoare acestei cărți. Și așa este: "...Un popor se întărește prin Adevăr, nu prin minciună".
Sunteți un mare teolog și faceți o mare cinste Ortodoxiei noastre.
Din inimă și cu prețuire Vă doresc tot binele cu sănătate și viață lungă.

Sărut mâna!
Preot Constantin Catană
Mănăstirea Văratic


1 august 2019
Biblioteca Sfântului Sinod

Mult iubite Părinte Profesor Dr. Ioan Dură,

Având în vedere apropiata aniversare a Preacucerniciei Voastre, vă urez de pe acum "La mulți și binecuvântați ani!", cum se vede că V-a binecuvântat, iubitorul de oameni Dumnezeu: cu știință de carte, cu zel misionar, cu o familie numeroasă și frumoasă.
Am simțit nevoia să vă scriu întâi de toate, pentru a vă mulțumi că ne trimiteți cărțile P.C. Voastre, în mod constant. Mă bucur că ați strâns în volum studiile de IBR pe care le-am căutat adesea prin reviste căci sunt nedepășite până azi, dar nu doar ele...
Dacă nu îndrăznesc prea mult, aș dori să mai am un exemplar din "Istorie bisericească. Studii și articole". Oare se poate lua de la Vâlcea?
De asemenea, probabil că lucrați deja ?!?, vă rog din suflet să nu lăsați teza Sf. Voastre despre Dositei al Ierusalimului, doar în greacă. Această lucrare extraordinară și unică trebuie să fie cunoscută și în peisajul cercetării istorice de la noi. Eu am obținut cu greu un exemplar în greacă pe care l-am citit ca atare.
Vă mulțumesc, cu înnoite doriri de sănătate și spor în faptele minunate pe care le-ați lucrat și încă le lucrați.

Arhim. Policarp Chițulescu


2 august 2019
Mitropolia Ardealului
Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Prof. Dr. Ioan Dură
Protopop al Olandei și Belgiei flamande (Flandra),

Preacucernice și iubite Părinte Ioan,

Am fost încântat să primesc încă o carte scrisă de Sfinția Voastră: "Istorie bisericească. Studii și articole", în care găsim subiecte abordate pentru prima oară în istoriografia românească. Câtă râvnă, câtă valorificare a timpului curgător! Ne stimulați, realmente, să fim harnici, răscumpărând vremea (cf. Efes. 5, 16).
Multe din acestea le-ați alcătuit în Occident, unde, prin cuvânt, scrieri și fapte, V-ați dovedit, decenii la rând, un veritabil herald al spiritului românesc. Odată cu trecerea anilor, activitatea Preacucerniciei Voastre capătă tot mai multă valoare, încât sunteți o pildă edificatoare pentru epigonii acestui veac, marcat de relativism moral.

Cu îmbrățișare cordială în Hristos,
† Irineu
Arhiepiscop al Alba Iuliei


4 august 2019
Schitul Românesc Prodromu

Preacucernice Părinte Ioan,

Am primit pachetul Sfinției Voastre din 24.07.2019 cu albumul. Cu această ocazie vă mulțumim călduros și vă înștiințăm că îl vom așeza în biblioteca de carte noua a Schitului Românesc Prodromu.
Atotputernicul și Mult-milostivul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă răsplătească din darurile Sale cele bogate făcându-vă părtași bunătăților Sale cele cerești.

Cu binecuvântare,
Stareț Arhim. Atanasie Prodromitul


7 august 2019
Sfânta Mănăstire Dintr-un Lemn

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte Ioan,
În clipele toride ale lunii iulie, când pacea se așterne peste Sfânta noastră mănăstire, un mesager divin V-a inspirat să ne trimiteți în dar această superbă carte "Istorie Bisericească. Studii și Articole" - comoară de învățături sfinte. Cu capetele plecate spre slovele cărții ne minunăm de izvoarele numeroase care scot la lumină evenimente inedite din istoria bisericii noastre.
Cartea o vom așeza în Biblioteca mănăstirii unde va rămâne și pentru generațiile viitoare ca o adevărată comoară a istoriei bisericești.
Cu alese mulțumiri și cu adâncă prețuire,

Stareță, Emanuela Oprea


11 august 2019

Dragă Părinte Ioane,

Am primit cartea Dvs., Istorie bisericească. Studii și articole (548 pag.), care cuprinde o parte din studiile răspândite de Dvs. în cele mai diverse publicații din țară și din străinătate.
Este o realizare de valoare, pentru care vă felicit în modul cel mai sincer.
Lucrarea era o necesitate. Dumneata ai avut posibilitatea să colaborezi cu multe reviste, să-ți aduci contribuția la realizarea multor volume comune. Toate acestea erau imposibil de urmărit de un cercetător. Trebuia să consulți bibliografii, să parcurgi nenumărate colecții de reviste, ceea ce, practic era greu. Personal nu știu cum m-aș fi descurcat în acest sens, dacă aș fi vrut să urmăresc o anumită temă, pe care ai abordat-o și Dumneata. Trebuia să fiu neapărat prezent într-o bibliotecă centrală, altfel ...
Lucrarea conturează o personalitate de elită. Ai abordat cele mai diverse teme din istoria Bisericii Universale și din Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Pentru realizarea acestor studii ai beneficiat de acces la biblioteci și surse de documentare imposibil de abordat pentru cercetătorul din țară, așa încât contribuțiile Dumneata sunt inconfundabile. Totodată, Dumneata ai stăpânit mai multe limbi, ceea ce ți-a deschis porțile spre culturi vaste, altele decât cea română. Lucrul acesta ridică valoarea studiilor Dumneata cuprinse în această carte. Ele devin puncte de referință pentru cercetătorul temelor. E posibil ca la unele teme abordate să fi realizat o documentare exhaustivă, iar cel ce va avea curajul mai târziu să se mai apropie de ele să constate că nu mai are nimic de spus în plus.
Aveți un stil plăcut, deși sobru, academic. Fiecare studiu este este structurat pe calapodul: teză - antiteză - sinteză, ceea ce-i dă cursivitate, trezește interesul și curiozitatea, conturează adevărul.
Este bine ca această lucrare să ajungă în marile biblioteci și mult mai bine ar fi dacă ar fi tradusă într-o limbă de circulație.
Pe lângă numeroasele realizări practice pe care le aveți la activ, lucrarea aceasta completează imaginea unui preot cărturar, care și-a făcut cu prisosință datoria de la tinerețe până la bătrânețe.
Să trăiți, Părite Ioane, să vă dea Dumnezeu ani mulți, putere de muncă și ajutor, pentru că mai aveți multe de dăruit poporului român.

Al Dumneata doritor de bine,
Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda


11 august 2019

Ziua bună. Am primit cartea și vă mulțumesc mult.... Este de mare folos iubitorilor de istorie.... O voi prezenta în Monografia comunei Dăesti - carte pe care sper să o pot publica primăvara viitoare.... Succes în tot ceea ce întreprindeți.

Emilian Francu, om politic, istoric


12 august 2019

Stimate părintele Dură,

La întoarcerea mea la Washington am găsit cu multă plăcere cartea dvs. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine cu cartea care va fi o sursă de informații deosebit de valoroase pentru cercetările mele.
Cu multă admirație pentru activitatea dvs științifică și civică.

Dennis Deletant - Historian
Ion Ratiu Visiting Professor of Romanian Studies, Georgetown University, Washington DC
Emeritus Professor, School of Slavonic and East European Studies, University College, London


13 august 2019

Iubite Părinte Protopop,

Întors din concediu, m-am bucurat să găsesc la parohie cartea trimisă de p.c. voastră, "Istorie bisericească. Studii şi articole", pe care am răsfoit-o zilele trecute, dar am citit integral studiul referitor la situaţia învăţământului teologic românesc. E mult adevăr în acest studiu, deşi, din 2007 încoace, unele aspecte s-au mai schimbat, desigur, şi în bine, şi în rău. În bine (cunosc mai ales situaţia de la Bucureşti şi Cluj - unde am ore), mă bucură promovarea unor tineri valoroşi, mai la toate disciplinele, fapt ce ne dă speranţă întemeiată pentru viitor.
Vă mulţumesc mult pentru darul trimis şi vă urez sănătate de la Domnul, d-voastră şi frumoasei dvs familii!

Cu preţuire,
Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Gordon
București


13 august 2019

PC Sale,
PC Pr. Ioan Dură,
Protopop al Olandei și Flandrei

Precucernice Părinte,

Vă mulțumesc pentru volumul intitulat Istorie bisericească. Studii și articole, pe care l-am primit dimpreună cu dedicația înscrisă între primele pagini.
Îl rog pe Dumnezeu, Izvorul a toată bunătatea și milostivirea, să vă dăruiască sănătate, bucurie și ajutor sfânt în lucrarea pe care o desfășurați.

Cu binecuvântare,
† Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


Iubite Părinte,

Am primit volumul "Istorie bisericească. Studii și articole" și vă mulțumesc. Este o realizare care încununează preocupările privind studiul istoriei bisericești, preocupări pe care le-ați onorat cu cercetarea și aducerea la lumină a unor izvoare deosebite.
Vă felicităm și vă dorim să vă bucurați de această împlinire, dar ne rugăm și cerem de la Dumnezeu să vă hărăzească și bucuria finalizării tuturor proiectelor frumoase pe care le aveți.

Cu doriri de bine și arhierești binecuvântări,
† Părintele Galaction


august 2019

"... Din lipsa de spațiu, vrem numai să înșiruim titlurile cuprinse în acest volum, ele însele suscitând cel mai mare interes pentru cultura vâlceană și națională: ...
... De menționat este faptul că alte studii și articole ale prodigiosului autor pr. dr. Ioan DURĂ au fost publicate deja, în anul 2018, în alte două cărți și anume: "Dar din râvna casei tale" și "File de istorie bisericească".
Pentru tot ce a făcut pentru Ortodoxia Română, cuvine-i-se toate laudele ființelor noastre trăitoare pe pământul vâlcean!"
Felix Sima, scriitor - poet

(Din articolul semnat de Felix Sima, întitulat, "CU PĂRINTELE DR. IOAN DURĂ, PROTOPOPUL ȚĂRILOR DE JOS ȘI AL BELGIEI FLAMANDE", publicat în "CULTURA Vâlceană", Anul XII, Nr. 159, august 2019, p. 1-2).


Atena, 6 august 2019

Stimate părinte și vechi prieten,
Îți mulțumesc pentru darul de vacanță trimis recent, pe care l-am primit reîntors din Evia.
Am citit deja unele articole care m-au interesat mai direct și bineînțeles că de acum înainte te voi cita. Calde felicitări!

Cu drag,
Florin Marinescu, Istoric


8 august 2019

Vă mulțumesc pentru cărți! Ieri le-am ridicat. De asemenea, felicitări pentru truda scrisului, pentru dispoziția de a cerceta, de a investiga, într-o epocă refractară la studiul acrivic. Suntem bântuiți de "lăutarism", în sensul cel mai puțin dorit, dar nu atât de greu de imaginat, fiindcă rezultatele sunt în jur.
Vă mulțumesc încă o dată că v-ați gândit și la mine! Sunteți un autentic cărturar, în sensul propus în cultura română de Sfinții cărturari: Varlaam, Dosoftei, Antim.

Sergiu Ciocârlan, scriitor


14 august 2019
Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare
NR. 607

Stimate Domnule pr. dr. loan Dură,

Vă mulțumim pentru trimiterea volumului Istorie bisericească. Studii și articole, apărut la Editura Magic Print, Oneşti, al cărui autor sunteti, volum ce poartă dedicația dumneavoastră olografă.
Ne bucurăm că o astfel de carte ajunge în colecțiile bibliotecii noastre, fiind convinşi că va fi de mare interes pentru cititorii noştri, cu atât mai mult, cu cât mărturisiți în Cuvânt înainte că temele studiilor şi articolelor sunt tratate, în marea lor majoritate, pentru prima dată în istoriografia românească.
Vă felicităm pentru frumoasa misiune pe care v-aţi propus-o şi pe care aţi dus-o de-a lungul anilor la îndeplinire prin înființarea atâtor parohii ortodoxe în lume, dar și pentru activitatea de redactor şi editor şi, nu în ultimul rând, pentru cea de publicist.
Vă mulţumim încă o dată şi vă dorim mult succes în toate proiectele dumneavoastră!

Teodor Ardelean, Director


15 august 2019
Chișinău
Vă mulțumesc cu deosebit respect pentru excelenta și prețioasa lucrare a Sfinției Voastre "Istorie bisericească. Studii și articole", pe care cu deosebită curiozitate am primit-o la sfârșitul lunii iulie. Felicitări cordiale!
Prot. Mitrofor Petru Buburuz


28.08.2019
Episcopia Severinului și Strehaiei
Cabinetul Episcopului
Nr. 983

Preacucerniciei Sale, Preacucernicului Părinte Dr. IOAN DURĂ

Preacucernice Părinte,

Vă mulţumim pentru volumul "Istorie Bisericească Studii Articole", Editura Magic Print Oneşti, 2019, pe care aţi avut amabilitatea de a ni-l transmite în dar la Reşedinţa Episcopală din Municipiul Drobeta Turnu Severin.
Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să vă dăruiască sănătate şi bucurie, pace şi ajutorul Său sfânt în viaţă şi în activitatea pe care o desfăşuraţi.

Cu stimă şi arhiereşti binecuvântări,
† Nicodim
Episcopul Severinului și Strehaiei


19 septembrie 2019
Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei

Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului Părinte Dr. Ioan Dură

Preacucernice Părinte,

Confirmăm primirea şi vă mulţurnim pentru volumul pe care ni l-aţi oferit: Istorie bisericească - studii și articole. Cele 32 de materiale reunite în carte impresionează nu doar prin acurateţe şi riguroasă documentare, ci şi prin cuvântul viu, prin spiritul izvorât din trăirea acută a realităţilor specifice Ortodoxiel româneşti.
Acest efort literar, cu valenţe pedagogice, ne demonstrează deosebita apetentă a Pc. Voastre spre istoria, cultura, şi spiritualitatea Bisericii Ortodoxe, pe care o numiți inspirat, "unul dintre pilonii de bază ai neamului românesc în dăinuirea sa".
Vă dorim mult spor în întreaga activitate pe care o desfăşuraţi, sănătate, pace şi duhovniceşti realizări, rugându-L pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască gânduri bune, spre împlinirea faptelor bineplăcute Lui, în calea către mântuire!

Cu binecuvântare,
† Ciprian, Arhiepicopul Buzăului și Vrancei


Petre Cichirdan, Pr. Dr. Ioan Dură, "Istorie bisericească. Studii și articole", în "Cultura Vâlceană", Anul XII, Nr. 161, octombrie 2019, p. 7.


Ioan Barbu, O catedrală a cuvintelor - recenzia cărții: "Istorie bisericească. Studii și Articole", în "Rotonda valahă". Revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație. Anul IV, Nr. 4 (15), Octombrie-Decembrie 2019, p. 187.

"Părintele Ioan Dură, posedând de la Dumnezeu un apreciat har al scrisului, utilizează în studiile sale, asemenea unui savant, "metoda de laborator" datorită căreia, rând pe rând, disecă, analizează, armonizează și coordonează ideile, creând o atmosferă de ansamblu, de unde ajunge la puncte noi. ....".
"Părintele profesor doctor Ioan Dură în investigațiile sale în istoria bisericească s-a dovedit, imperios, un cercetător care a mers direct la izvorul cel mai de seamă și de acolo a urmărit întreaga evoluție a unui fenomen sau altul. Prin izvor, părintele-cercetător înțelege primul motiv în jurul căreia se conturează originalitatea scrierilor, motiv ce-i servește de inspirație. ...".
"Pr. prof. dr. Ioan Dură, care abordează teme din istoriografia bisericească în marea lor majoritate pentru prima dată aflate în studiu, nu se integrează și nici nu se apropie de niciunul dintre istoricii teologi de astăzi. Originalitatea cărții despre care mi-am propus să vin cu aceste reflecții o dau exactitatea informațiilor, dar și culoarea, conturul sau tonul cu care autorul a reușit să clădească cele 32 de scrieri într-un tom asemenea unei Catedrale a cuvintelor."
Ioan Barbu, jurnalist, scriitor, director de ziar


Felix Sima, Prin lumea văzutelor și a nevăzutelor. Cu Părintele Prof. Dr. Ioan Dură, Protopopul Țărilor de Jos și al Belgiei Flamande - prezentarea cărții "Istorie bisericească. Studii și Articole", în "Rotonda valahă". Revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație. Anul IV, Nr. 4 (15), Octombrie-Decembrie 2019, p. 187-189.

"Pentru tot ce a făcut pentru Ortodoxia Românească, cuvine-i-se toate laudele ființelor noastre trăitoare pe pământul vâlcean!"
Felix Sima, poet, publicist


"Dumnezeu să vă înzilească spre slava Sfintei Biserici Ortodoxe Române! Lucrările de istorie bisericească (ultima apariție Istorie bisericească. Studii și articole, 2019) se adaugă la celelalte lucrări care vă consacră locul de cinste printre istoricii Bisericii Ortodoxe Române."
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail, istoric
2 ianuarie 2020


30 ianuarie 2020
Prea cucernice părinte și vechi prieten,
Am parcurs cu nesaț destule pagini din noua ta carte Istorie bisericească.
A fost o reală plăcere să citesc unele studii, legate de teme ce-mi sunt și mie dragi, fie că am scris, fie că încă nu am făcut-o.
Calde felicitări și reiau comentariul de demult. Este surprinzător cât de documentat ești apropo de bibliografia românească... .
Dr. Florin Marinescu
Istoric - Atena


​7 aprilie 2020
"Am primit prețioasa carte a domniei tale încă în 2019. Am primit și mai înainte, și eu prețuiesc mult osteneala Sfinției tale. Nu am prea întâlnit autor să atingă temele bisericești pe care le atingi Sfinția ta cu atâta seriozitate și așa de argumentat. ... Chiar aseară am terminat redactarea Luminătorului nr. 1/2020. Va merge la tipar. Cartea Sfinției tale "Istorie bisericească. Studii și articole" am dat-o păr. V. Cojocaru să pregătească o prezentare ori o recenzie, poate chiar o dăm istoricului nostru Ion Negrei, ca specialist."
Protopop Petru Buburuz
Chișinău/Republica Moldova


Mai 2020
"Magazin istoric", Anul LIII, serie nouă, nr. 5 (638), mai 2020, rubrica "Pentru biblioteca dumneavoastră", p. 64.
"Pr. Dr .Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii și articole. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2019, 547 pp."


2020
"Revista Teologică" a Mitropoliei Ardealului (Sibiu), nr. 3, 2020, p. 265-267.
"În concluzie, volumul lui Ioan Dură se constituie într-o contribuție de certă valoare la istoria Bisericii Ortodoxe Române, venită din partea unui autor care ar fi putut preda această disciplină oricând și oriunde în lume. Inițiativa de a republica aceste texte este binevenită, întrucât circulația lor la vremea când au fost publicate a fost extrem de restrânsă. Volumul nu este relevant doar pentru diversitate subiectelor abordate, ci este reprezentativ pentru un anumit fel de demers intelectual care merită semnalat ca atare: se poate observa o continuitate cu totul remarcabilă a temelor abordate timp de aproape 40 de ani. O perioadă plină de provocări pentru BOR, o perioadă în care restul societății a suferit o bulversare fără precedent a valorilor. Acest volum este o probă a faptului că, dincolo de ritmul acțiunilor zilnice, în cadrul BOR a existat un proces de reflecție foarte amplu referitor la continuitatea Ortodoxiei și la felul în care mesajul creștinismului a rămas actual, în pofida transformărilor istorce cu care s-a confruntat și pe care a trebuit să le integreze pentru a duce mai departe Cuvântul lui Dumnezeu".
RADU CARP
Prof. univ. dr., Universitatea din București


PAGINI DE ISTORIE BISERICEASCĂ

6 aprilie 2020
"Il y a quelques jours, nous avons bien reçu, ici à la bibliothèque de Chevetogne, votre nouveau livre "Pagini de Istorie bisericească"", et nous vous en remercions beaucoup. C'est un livre qui est tout à fait à sa place ici; une de rares bibliothèques en Belgique (et ailleurs) specialisées dans le domaine de l'Orient chrétien (au sens large )."
Père Antoin Lambrecht
Monastère bénédictin de Chevetogne/Belgique


8 aprilie 2020
București
Prea Cucernice Părinte Protoiereu Dr. Dr. Ioan Dură,
Vă felicit din suflet pentru noua carte a P. C. Voastre Pagini de istorie bisericească. Am primit-o astăzi.
Este o lucrare cu contribuții științifice foarte importante pentru istoria Bisericii și nu numai. Ea se alătură celorlalte cercetări științifice ale P. C. Voastre: Istorie bisericească. Studii și articole și File de istorie bisericească.
Vă mulțumesc cu plecăciune pentru atenția pe care mi-o arătați. Voi citi și voi avea de învățat multe, pentru că P. C. Voastră scoateți la lumină atestări inedite și puneți în discuție, cu argumente pertinente, probleme de bază ale istoriei. Încadrați, astfel, istoria bisericească în istoria culturală și evenimențială din spațiul ortodox, de-a lungul timpului.
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


26 aprilie 2020
Hristos a inviat!
Am primit valoroasa carte a Sfinției Voastre, drag părinte Ioan. Impresionant cât de diverse sunt subiectele acestei cărți-document, minunate.
Mulțumesc din inimă.
Îmbrățișări în Iisus Hristos Domnul nostru.
Cu deosebită prețuire,
Pr. Prof. Dr. Mihai Valică


​28 aprilie 2020
Schitul Romanesc Prodromu/Athos

Vă mulțumim călduros pentru cartea trimisă.
Atotputernicul și Mult-milostivul Dumnezeu să vă ocrotească și să vă răsplătească din darurile Sale cele bogate făcându-vă părtași bunătăților Sale cele cerești.
Stareț
Arhimandrit Atanasie Prodromitul


7 mai 2020
Preacucerniciei Sale,
Preacucernicului părinte doctor Ioan Dură
Protopop al Protoieriei Olandei

Preacucernice Părinte Ioan Dură,

Hristos a inviat!


Cu deosebit respect, vă aducem la cunoştinţă că am primit cartea dumneavoastră „PAGINI DE ISTORIE BISERICEASCĂ", fapt pentru care doresc să vă mulţumesc.
Totodată, vă adresez sincerele mele felicitări pentru eforturile depuse în apariţia acestui volum de studii şi articole, publicate de-a lungul timpului de către Preacucernicia Voastră.
Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun şi binecuvântare îmbelşugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri şi simţăminte.
Cu nediminuată preţuire şi aleasă consideraţie,
† Ignatie
Episcopul Huşilor


​14 mai 2020
București

Confirm primirea cărții "Pagini de Istorie bisericească", pentru care vă felicit și vă mulțumesc.
Dr. Radu Șerban
diplomat - scriitor


CABINETUL PATRIARHULUI
Nr. 151/07 mai 2020

Prea Cucernice Părinte,

Confirmăm primirea la Cabinetul Patriarhal a volumului Pagini de istorie bisericească, Ed. Magic Print, 2020, al cărui autor sunteti și pe care ați avut amabilitatea de a-l oferi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Prea Fericirea Sa a luat act de darul sfinției voastre, pentru care vă adresează mulțumiri și părintească binecuvântare.

Din încredințarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,
Arhim. Paisie Teodorescu
Vicar patriarhal


Revista "Magazin istoric", Iunie 2020, Anul LIII. Serie nouă. Nr. 6 (639), rubrica "Pentru biblioteca dumneavoastră", p. 64.
"Pr. Dr. Ioan Dură - Pagini de Istorie bisericească. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2020, 409 pp."


3 iulie 2020
PC Sale,
PC Pr. Dr. Ioan Dură,
Protopop al Olandei

Părinte Protopop,
Vă mulțumesc pentru volumul intitulat Pagini de Istorie bisericească, al cărui autor sunteți, apărut anul acesta la Editura Magic Print din Onești, pe care mi l-ați trimis de curând dimpreună cu dedicația înscrisă între primele pagini.
Hristos Domnul să vă dăruiască sănătate, bucurie și ajutorul Său cel sfînt spre a împlini cu bună rodire lucrarea la care v-a chemat.
Cu binecuvântare,
Teofan,
Mitropolitul Moldovei și Bucovinei


7 iulie 2020
Părinte drag,
Vă mulțumesc pentru cartea Pagini de istorie bisericească ce mi-ați trimis-o. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască ani mulți cu sănătate și spor de muncă în ogorul Bisericii și a istoriei ei.
Cu îmbrățișări,
pr. Iustin Popovici
Protosinghel profesor Dr., Consilier cultural al Episcopiei Aradului


20 august 2020
Sfinția Voastră,
Am primit culegerea de studii „Pagini de istorie bisericească”, pe care ați avut bunăvoința să mi-o trimiteți, pentru care vă sunt recunoscător și pentru care vă felicit călduros. Am să o prezint și colegilor din Societatea de studii bizantine.
Cu mulțumiri,
Dr. habil. Andrei Timotin
Directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene - Academia Română


10 noiembrie 2020
Mi-a făcut plăcere să parcurg cartea dumneavostră, să aflu în ea evenimente și personaje pe care încă nu le cunoșteam ca și Gh. Movilă sau Mitropolitul Teodosie, personaje importante la vremea lor dar care nu au rămas în istoria pe care o cunoaștem. M-am bucurat să aflu că în Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir sunt pomenite un număr de sinagogi sau de biserici ortodoxe armene ridicate în epocă, fapt grăitor pentru toleranța moldovenilor din acele timpuri.
Nu aflasem de prețioasa carte "Învățături preste toate zilele".
M-au interesat mult aspectele citite despre viața monahală a călugărilor români în Sfântul Munte Athos.
Am citit cu mult interes de faptul că nevinovata carte a lui Calistrat Hogaș a fost interzisă în regimul comunist pe motiv că ar fi putut sluji de ghid partizanilor din munți?!!
Și multe altele. Vă felicit din toată inima pentru această carte.
Nicolae Mărgineanu
Regizor, scenarist, operator și productor de film


16 noiembrie 2020, Cluj-Napoca
Prea Cucernice Părinte Profesor,
Am primit cu bucurie și recentul volum al Prea Cucerniciei Voastre. Ca de fiecare dată este o adevărată încântare să citești și să studiezi asemenea cărți temeinice de spiritualitate ortodoxă românească, de trăire, și, uneori, de încercare, a autorului lor din partea unor neaveniți ai vremii. Cu toate aceste neajunsuri, Bunul Dumneze V-a binecuvântat cu multă putere de muncă și alese înfăptuiri în Ogorul Bisericii lui Iisus Hristos, dar, tot așa, și în "câmpul" cercetării științifice, privind viața Bisericii Ortodoxe Române din țară și din diasporă.
Rezultatele n-au întârziat: nenumărate ranguri și distincții bisericești și laice, ce Vă creionează ca o personalitate de frunte a Bisericii strămoșești din țară și din diaspora românească.
Cu sincere doriri de bine și noi succese,
Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, istoric


23 februarie 2021
Preacucernice Părinte,
Mulțumesc tare mult pentru cărțile pe care mi le-ați trimis și vă felicit pentru calitatea științifică a conținutului acestora. M-am bucurat să constat că aveți o largă paletă de teme pe care le abordați în publicistica pc voastre.
Vă doresc suuces, în continuare și la cât mai multe astfel de izbânzi bisericești.
Cu prețuire,
Pr. Eugen Drăgoi
Istoric bisericesc


PREOCUPĂRI DE ISTORIE BISERICEASCĂ. STUDII-ARTICOLE-ÎNSEMNĂRI

 1. 19 aprilie 2021
  Prea Cucernice Parinte Protoiereu dr. dr. Ioan Dură,
  Vă mulțumesc foarte mult pentru cinstea pe care mi-ați făcut-o trimițându-mi cartea P.C. Voastre, Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești, 2021, pe care am primit-o abia vineri, 16 aprilie (ați trimis-o la 29.03). Sunt foarte onorată de dedicația generoasă pe care mi-ați scris-o. Mai înainte am primit plicul cu felicitarea pascală, la care am răspuns și eu prin poștă.
  Vă felicit pentru noua carte, cu cinci studii elaborate în 2020 și celelalte care Vă reprezintă prin bogăția informațiilor și atitudinea civică în genere și în probleme de drept canonic, în special, care m-au impresionat. Activitatea P.C. Voastră, încă de acum mai bine de 40 de ani, de înființare și slujire a atâtor parohii românești în Olanda și Belgia vă înnemuresc drept ctitor al unor importante așezăminte ale românilor din diaspora Europei centrale. Ctitorii pentru totdeauna, care mențin pretutindeni conștiința identității românești.
  Reiterând felicitările pascale, primiți, vă rog, smerită închinăciune,
  ​Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail,
  București


 2. 19 aprilie 2021
  Preacucernice Părinte Profesor,
  Azi am primit frumoasa și documentata carte a Sfinției Voastre. Sincere felicitări și alese mulțumiri! Dumnezeu să vă stea în sprijin spre a putea să mai publicați cărți de valoare.
  Cu toată prețuirea,
  Pr. Prof. univ. Dr. Vasile Muntean

 3. Dr. Stelian Gomboș
  Am primit ultima dumneavoastră carte, confirm, motiv pentru care vă mulțumesc și vă felicit în mod deosebit!
  24/IV/2021
  București

 4. Gabriel Gherasim, ziarist-scriitor
  Am primit frumoasa lucrare "Preocupări pe tărâmul Istoriei bisericești. Studii - Articole - Consemnări", pe care am parcurs-o deja inițial și pe care o să o citesc pe îndelete în curând.
  New York, 22 /IV/ 2021

 5. Preot Virgil Oprescu, scriitor
  Am primit astăzi cartea Sfinției Tale, cu multă bucurie, și Vă felicităm!
  Ca și celelalte volume publicate pe această temă este foarte importantă și mărturie vie, trecută prin pregătirea și experiența ce o dețineți.
  Am și citit în seara aceasta, " De la patriarhul ecumenic primul fără egali..." și m-a impresionat mulțimea de informații și adevărurile istorice ce trebuiesc știute.
  Cu frumoase mulțumiri,
  pr.Virgil
  14 mai 2021

 6. Cristian Curte, scriitor, realizator TV
  Am primit volumul cu mare bucurie. Aveam mare nevoie de articolele din el, în special din cele din capitolul Studii, în contextul actual. Nu știu să fi scris nimeni nimic comparabil în literatura teologică românească - să se preocupe într-un singur volum de chestiunea Patriarhiei ecumenice așa cum v-ați preocupat sfinția voastră.
  Vă mulțumesc încă o dată și aș vrea să facem o emisiune pe această temă.
  14 mai 2021

 7. Stimate Părinte Ioan Dură,
  Constat și apreciez în mod deosebit preocuparea dumneavoastră statornică pentru marile teme ale istoriei neamului, de ieri și de azi, dar mereu actuale pentru o conștiință vie, cu multiple valențe educaționale atât de necesare tinerei generații.
  Am citit cu interes despre cei doi ostași români care odihnesc în pământul Olandei. Întrucât lucrez la o monografie despre localitatea mea natală (Potcova, Olt), iar unele capitole se referă la participarea localnicilor la diverse războaie, voi consacra pagini distincte eroilor români care au pierit în lagăre ca prizonieri de război și odihnesc în țări din Occident.
  Voi folosi și articolul Dvs. M-ar interesa și v-aș fi recunoscător pentru articolul „Martiri și eroi ai neamului românesc adormiți în Domnul în cimitire din țări vest-europene”, publicat în 1990.
  Sper să pot să vă trimit în curând unele cărți noi, față de cele anterioare.
  Cu aleasă considerație în această sfântă zi de 21 Mai 2021, vă doresc multă sănătătate și spor în admirabila dumneavoastră strădanie duhovnicească.
  Dr. Ioan C. Popa
  Cercetător Asociat, Institutul de Sociologie - Academia Română

  21 mai 2021, București.

 8. Preacucerniciei Sale,
  Preacucernicului Preot Ioan Dură,

  Preacucernice Părinte,
  Am primit, cu multă bucurie, cartea pe care mi-ați trimis-o, "Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești: studii, articole, consemnări", publicată anul acesta la Editura Magic Print - Onești, și vă mulțumesc frumos pentru acest gest al preacucerniciei voastre.
  Pe această cale, vă felicit, totodată, pentru efortul depus la întruparea în această carte a preocupărilor sfinției voastre în domeniul istoriei bisericești.
  Dorindu-vă sănătate deplină, bucurii în tot lucrul bun și binecuvantare îmbelșugată de la Dumnezeu, vă asigur de cele mai frumoase gânduri și simțăminte.
  Cu nediminuată prețuire și aleasă considerație,
  † Ignatie
  Episcopul Hușilor

  1 iunie 2021

 9. Alba Iulia, 2 iunie, 2021
  Preacucernice Părinte Protopop,
  Cu recunoştinţă în suflet, Vă mulţumesc pentru cartea revelatorie a Sfinţiei Voastre, Preocupări pe tărâmul istoriei bisericeşti: studii, articole, consemnări, pe care mi-aţi oferit-o în dar.
  Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască pe mai departe sănătate, spor în tot lucrul cel bun şi „puterea Sa cea sfântă, mângâietoare şi mântuitoare", după expresia scriitorului bisericesc Clement Alexandrinul.
  Cu dragoste în Hristos,
  † Irineu
  Arhiepiscop al Alba Iuliei

  Preacucerniciei Sale,
  Preacucernicului Părinte Prof. Dr. IOAN DURĂ,
  Protopop al Olandei şi Belgiei flamande (Flandra)

 10. Marcel Bouros, Președintele Fundației Sfinții Martiri Brâncoveni, Constanța,
  17 iunie 2021

  Vă mulțumesc din suflet pentru cadoul făcut bibliotecii.
  Dumnezeu să vă dea sănătate și gânduri duhovnicești creative în aflarea de subiecte bine-folositoare sufletelor noastre, pe care să le așterneți în cărțile viitoare.

 11. PATRIARHIA ROMÂNĂ
  CABINETUL PATRIARHULUI
  Nr. 245/07 iunie 2021
  Confirmăm primirea la Cabinetul Patriarhal a volumului Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești. Studii, articole, consemnări, Ed. Magic Print, Onești, 2021, al cărui autor sunteți și pe care ați avut amabilitatea de a-l oferi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
  Preafericirea Sa a luat act de darul sfinției voastre, pentru care vă adresează mulțumiri și părintească binecuvântare.
  Din încredințarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel,
  Arhim. Paisie Teodorescu,
  Vicar patriarhal


 12. 21 iulie 2021
  Tocmai am încheiat de citit consistentul studiu "Pretențiile hegemonice ale Patriarhiei ecumenice...", primul studiu din volumul pe care mi l-ați trimis. Mi-a ținut în permanență interesul viu. Am întâlnit în această lectură atât o analiză istoriografică pertinentă, cât și o viziune limpede asupra conceptului de autocefalie. De asemenea, este evident avertismentul asupra perspectivei tulburi care se anunță prin atâtea semne: limitarea autocefaliei, pretenția Patriarhiei ecumenice, nejustificată de contextul istoric actual, asupra diasporei Bisericilor ortodoxe autocefale, ideea că autocefalia este temporară, titulatura Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române ca Patriarh al României etc. Ar fi multe de discutat pe marginea acestui studiu. Poate că, atunci când aveți răgazul necesar, ne vom auzi. Felicitări!
  Sergiu Ciocârlan, scriitor

 13. Manastirea Diaconești
  5 august 2021
  "Vă mulțumim pentru cartea 'Preocupări pe tărâmul Istoriei bisericești. ...' și pentru frumoasele cuvinte care sunt cuprinse în ea.
  Ne bucură și ne umple de recunoștință și de prețuire misionară spre folosul duhovnicesc al românilor de peste granițe și nu numai.
  Cerem binecuvântarea și rugăciunile Prea Cucerniciei Voastre.
  Monahia Evloghia cu obștea".

 14. 25 august 2021
  Prea Cucernice Părinte Ioan
  Îmi cer din nou scuze pentru marea întârziere, cauzată și de probleme de sănătate. Ca de obicei, vă felicit din suflet și pentru această temenică lucrare.
  De multe ori mă gândesc ce mult spor ați fi adus învățământului teologic universitar din Biserica noastră, dacă ați fi profesat și în calitate de dascal la vreo facultate de Teologie din țară.
  Să vă dea Dumnezeu sănătate, succes în activitatea dumneavoastră științifică și misionar-pastorală, cu bunele gânduri de a vă ocroti Dumnezeu atât pe dumneavoastră cât și pe frumoasa și împlinita dumneavoastră familie.
  Cu deosebit respect și aleasă prețuire,
  Pr. Prof. Dr. Alexandru Moraru, Cluj-Napoca

Mărturii peste timp

 1. București, 22 iunie 2023
  Preacucernice Părinte,

  Confirm primirea volumului "Mărturii peste timp" pe care ați avut amabilitatea să mi-l trimiteți și vă mulțumesc.
  Vă rog să primiți urările mele de sănătate și gânduri de bine.

  Acad. Ioan-Aurel Pop
  Președintele Academiei Române

Recenzii și Prezentări
ale cărţilor Pr. Dr. Ioan Dură

A) Istorie bisericească. Studii și articole, Editura "Magic Print", 2019, 547 pagini

 1. Petre Cichirdan: Pr. Dr. Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii și articole, în revista "Cultura Vâlceană", Anul XII, Nr. 161, octombrie 2019, p. 7.

  Editura Magic Print, Onești, 2019 le face cadou românilor din țară și diaspora, acum la o sută unu ani de la alcătuirea României Mari, o carte mai mult decât necesară, un volum din care orice cititor își poate face o idee mai mult decât clară, dar și suficientă despre parcursul religios al poporului român din totdeauna; desigur, și până în prezent, acum, când am intrat în secolul douăzeci și unu, mileniul trei. Chiar așa! O carte scrisă de unul dintre marii trăitori și gânditori ai acestui pământ, și țară, Preotul Ioan Dură!... pământ și țară pe care Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit extrem de frumos „Grădina Maicii Domnului”.
  Preotul Ioan Dură, vâlcean, oltean, născut în 1945 la Fedeleșoiu-Vâlcea, protopop al Belgiei și Olandei din 1980, cu două doctorate reușite la Atena și Leuven-Belgia (primul în 1977 și al doilea în 1985) și care a avut norocul să fie frate geamăn cu Preotul Profesor Dr. Nicolae Dură de la Universitatea din Constanța, și frate cu Preot Dr. Leon Dură, mai mic în vârstă, dar mare în știință și artă fiind și el pe lângă preot paroh la bisericuța privată (sic!) din cimitirul Eroi din Râmnicu Vâlcea, profesor de religie la Universitatea din Pitești și scriitor de mare talent, membru al Uniunii Scriitorilor din România, și nu de acum! ...Ioan Dură, autorul cărții asupra căreia ne-am oprit, este de câtva timp colaboratorul nostru de mare preț, al publicațiilor culturale Intol Press, de-acolo din depărtările frumoase și valoroase ale Țărilor de Jos, simțind, parcă, că Râmnicul cultural are nevoie de sprijin, în primul rând, moral!...are nevoie de un alt fel de Educație, are nevoie de reformarea (după un eșec de treizeci de ani) unei altfel de clase de mijloc, una cu o altă deschidere către spațiul central și vest European așa cum a avut-o la începutul secolului XVIII, când locuitorii săi au spart muntele oponent de lângă Cozia făcând cu adevărat soră și frate pe valahul din Oltenia și Muntenia cu cel din Transilvania! Așa cum a avut-o până la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
  Cartea este un model de cum se scrie o istorie pe care s-o cunoască toată lumea, o considerăm o carte beletristică și științifică fiindcă ea are toate atuurile lucrării științifice, dar, mai interesant, este citită cu mare ușurință, mult interes, și mult nesaț, dorință în a cunoaște realitățile imediate, cele de viață, faptul religios fiind foarte bine împletit cu cel laic, mirean, și odată cu trecerea timpului, prin secolul XX, cu faptul politic...ceea ce-i dă un caracter general, de larg interes aproape de romanul publicistic. Astfel, am spus deja, că, ordinea cronologică în care sunt prezentate textele, unele chiar povestiri! poartă cititorul de-a lungul unei istorii a bisericii românești începând din perioada lui Matei Basarab, cu legături încă mai dinainte, și ajungând până în zilele noastre; pentru ca din cele două recenzii, din Addenda, ale autorului asupra cărților (numai două!) lui Nicolae Dură, să ni se furnizeze excepționale date din realitatea antică a bisericii străbune... Și, uite așa, prin cele patru sute cincizeci și trei de pagini, Ioan Dură reușește să creeze o imagine interesantă și atractivă asupra uneia dintre cele mai adevărate și valoroase realități religioase și spirituale ale spațiului românesc!...După ce i-am cunoscut și noi pe preotul Constantin Morariu (prin intermediul lui Leca Morariu), pe preotul Dumitru Bălașa, cel adevărat-unchiul lui Sabin Bălașa- și greu încercat de prezența bolșevică pe teritoriul oltenesc datorată propriilor cozi de topor - indigene, după ce l-am cunoscut pe preotul arheolog Gheorge Petre Govora, „drept între popoare”, dar mai ales pe Părintele Arhimandrit Veniamin Micle și, în sfârșit, după ce i-am cunoscut pe cei din neamul mare al familiei Dură, cu precădere pe cel care este autorul cărții de față, spunem și noi că istorie mai adevărată și mai frumoasă ca istoria religioasă a bisericii ortodoxe române, nu a făcut nimeni, decât poate chiar Biserica Ortodoxă Română! întreaga istorie bisericească fiind chiar spațiul spiritual de unde s-au adăpat toți marii creatori din lumea științifică și artistică a vieții românești...
  Prin intermediul acestei cărți de știință teologică întrevedem o istorie a insăși țării românești (ne gândim la cele trei mari teritorii neunite încă) și numai prin înșiruirea diferitelor momente din istoria ortodoxiei românești indisolubil legate de realitățile statelor și populațiilor din aceste teritorii, arătându-se că pe lângă limbă, religia-credința sunt premizele statului de mult întemeiat și unitar.
  Dar să punctăm câteva idei chiar din carte, așa cum apar ele în desfășurarea faptelor, cronologic, menționand și anul, și locul apariției, pentru a observa cât de vastă a fost toată această muncă de informare și publicistică în fond, cercetare teologică, aproape o luptă pentru afirmarea spiritului românesc, o bătălie dusă din Țările de Jos sub semnul teologic de unul dintre cei mai activi preoți ortodocși... ctitor al mai multor parohii (optisprezece- Formula As, nr 1266, mai 2017) din această parte a Europei. În articolul „Biserica din Țara Românească în epoca lui Matei Basarab” apărut în 1971 în revista „Biserica Ortodoxă Română” aflăm foarte multe lucruri despre episcopii și mitropoliții din această perioadă, definiții și terminologii, titulaturi și jurisdicție, starea materială a preoților, despre Mânăstiri, despre cultura și arta timpului, știindu-se bine că arta, întreaga cultură românească, este legată indisolubil de mânăstiri până la începutul secolului al XVIII-lea. Mitropolitul avea pe „chir” în față, Țara era „Țea(ra) Românească” alteori „Ungrovlahia”. „Mitropolitul Țării Românești își întindea însă jurisdicția și asupra Bisericii din Transilvania, care se rupe de Mitropolia Țării Românești la 1698, în urma unirii cu Roma, făcută de mitropolitul Atanasie Anghel.” Privind starea materială: „Popii să fie lăsați în pace de bir de lună și de găleata cu fân, de bou și de oie seacă și de cal și de bani de cununie și de mâncăturile câtă sunt pe an...” Tot în timpul lui Matei Basarab „se tipăresc pentru prima oară în țările române, Pripelele lui Filotei Monahul.” Ma- tei Basarab „a înzestrat țara cu biserici și mănăstiri, în total vreo patruzeci, cu mori de hârtie, tipografii și tipărituri.” Mai citim că „din această luptă dintre limba greacă și limba slavonă, va triumfa limba poporului, limba română.”
  Formidabilă afirmație la pagina 24 a lui Udriște Năsturel (iată de ce, cei cu scaun la cap și cu inimă curată vrem la Râmnic pe drumul lui Traian o lupoaică capitolină): „Când am ajuns în vârsta adolescenței am dobândit în același timp, în inima mea, prin frăția lui Dumnezeu, o mare și aprinsă dragoste pentru limba română sau latină, înrudită în chip evident cu a noastră, în așa fel că, ... zi și noapte fără încetare eram aprins pentru limba latină și pen- tru învățătura ei.” Mai notăm-cităm: «Paul de Alep observa că în capela lui Matei Basarab de la Târgoviște „se cânta la dreapta în grecește, iar la stânga în românește” ». În articolul « Știri de- spre țările române în „Istoria patriarhilor Ierusalimului” a patri- arhului Dositei al Ierusalimului» apărut în 1975 în revista „Stu- dii Teologice” (iată cât de ateu era statul român!...câte reviste și preocupări...greșală pe care o fac cei cu râvnă grețoasă la adresa statului român condus, e adevărat, de un partid ateu, dar nu stat!) aflăm că în anul 1715 se tipărește la București „Istoria Pa- triarhilor Ierusalimului” în cadrul noii tipografii grecești înființată de Patriarhul Hrisant în Mânăstirea Sf Sava, o carte despre care se spune că „bibliotecile se mândresc când au câte un trup din această impunătoare tipăritură bucureșteană” (volumul cuprinde douăsprezece cărți). Istoria începe cu fratele Domnului, Iacob, și ajunge până la 1689. Spune Ioan Dură că această istorie nu este cum s-ar crede una a partriarhilor Ierusalimului, „ci o istorie a Ortodoxiei în general și a celei grecești în special.”
  Printre altele scrie Dositei: „Toate nenorocirile pe care le-au creat craiul și polonezii la mânăstiri, biserici și credincioșilor din Moldova sânt mai presus de orice tragedie” e vorba de intrarea polonezilor în Iași în iulie 1683. În articolul „Voievozii Valahiei și Moldovei și patriarhii ortodocși ai Răsăritului în a doua jumătate a secolului al XVII-lea” publicat în „Glasul Bisericii”revistă oficială a Sfintei Mitropolii a Ungrovlahiel în anul 1982 ne-a frapat terminologia și am notat: Biserica românească a păstrat mersul isrtoriei fiind cu atât mai științifică, fondul ei, decât însăși Istoria...Un articol care ne-a impresionat și care declară din start că Valahia și Moldova au fost supranumite de către istorici „Bizanț după Bizanț”, subliniind activitatea religioasă extrem de dinamică și importantă pentru întreaga ortodoxie a bisericii românești: « ...chiar și marea figură a elenismului epocii, patriarhul Dositei al Ierusalimului (1669-1707), ținea să amintească în prefața sa la „Viața Sfinților Serghe și Vach”, editată la Iași în anul 1685, că Șerban (Cantacuzino n.n) era „descendent al evlavioșilor împărați de odinioară” » ...dorind să-i arate lui Constantin Brâncoveanu (nepotul lui Șerban) din ce neam împărătesc se trage...Ne-am amintit și noi citind aceste fragmente din opera citată de vulturul cu două capete ca simbol al puterii din perioada Bizanțului-imperiul roman de apus și de răsărit într-un corp comun- pe care și l-a asumat și Rusia țaristă, dar și puterea duală întruchipată în vultur, semnificând împăratul și biserica. Simbol care în dinastia românească instituită de Basarab I va prelua imaginea deosebit de inspirată a puterii reprezentată de vulturul cu crucea în cioc, reunind pe domnitor cu instituția bisericii. Este interesant la acest capitol-articol să cităm în sensul blazonului vulturului cu două capete: « Mesajul adresat de Patriarhul Vasile al Constantinopolului Marelui Prinț de Moscova, într-o perioadă când Rusia nu avea patriarh: „Este imposibil pentru creștini să aibă biserică fără a avea și Împărat” ». În consecință, « Voievozii Valahiei și Moldovei- „succesori” ai împăraților bizantini », după căderea Imperiului Bizantin, „ungerea voievozilor” români, făcându-se de către patriarhii Constantinopolului...Vulturul bicefal apare pe stema voievozilor numai în secolul XVII, la mijloc, în timpul lui Șerban Cantacuzino și al lui Mihnea III Radu, Constantin Brâncoveanu revenind la vulturul cu cruce în cioc. În concluzie în a doua jumătate a secolului XVII se poate vorbi despre Moldova și Valahia ca despre un Athos al credinței ortodoxe, unde și-au găsit „nu numai locul de refugiu ierarhii ortodocși de pretutindeni, și patriarhii ortodocși, ci și centre, unice în lumea ortodocsă de atunci, unde se publicau cărțile dogmatice și apologetic în limba greacă...” Iată spunem și noi că este cert: ce există în ortodoxie, nu există în catolicism...Ortodoxia are un munte sfânt, pe care catolicismul, nu-l are...
  Am notat la articolul „Informații istorice și bisericești despre țările române, în manuscrisele codicelui patriarchal 2452 al Bibliotecii Vaticanului”: Pentru trăinicie, veșnicie și pace scrisul este obligatoriu; cartea, înscrisul, nu pot dispărea! Pentru eternitate computerul este o prostie, iar pentru accesul la date și difuzarea lor este o minune. Alte articole: „Zotu Țigara (†1599) și legăturile sale cu Moldova” publicat în 1984 în „Mitropolia Banatului”, « Arhiepiscopia și Mitropolia Vicinei în „Notitiae Episcopatum Ecclesiae Constantinopolitanae” editate de Jean Darrouzes » publicat în 1984 în „ Mitropolia Banatului” și la care ne oprim și consemnăm: Romeii totuna cu Bizantinii, totuna cu Latinii din Constantinopol. Mitropolia Vicinei era așezată în nordul Dobro- gei și „s-a ridicat la acest rang între anii 1204-1261”...„Trebuie să se știe că, după ce au plecat Romeii din Constantinopol...au fost ridicate ca mitropolii, prin bunăvoința Domnului...” Mai departe scrie Ioan Dură « Iachint „n-a păstorit mult la Vicina” căci „în orice caz, după 1352, a fost mutat la Câmpulung sau Argeș” »...Desigur, nu am evidențiat decât câteva articole, până la finalul cărții desăvârșindu-se această formidabilă istorie a bisericii românești.
  După cum spuneam, la început, cartea cuprinde în Addendă două articole recenzii, bijuterii ale artei publicistice, la cărțile care au revoluționat literatura teologică la sfârșitul secolului XX (d. Ch) semnate de fratele geamăn, Nicolae, recenzii pe care vă invităm neapărat să le citiți...Talentul acestui preot ortodocs de mare faimă în centrul și vestul continentului european arătat în cele două recenzii din care rezultă și figura excepțională a fratelui Nicolae este, de bună seamă, unul de necontestat și care demonstrează marele potențial de care se bucură publicistul aflat în spatele hainelor sale preoțești, dar, desigur este părerea noastră, marele său potential de scriitor...

 2. Ioan Barbu, O catedrală a cuvintelor

  Părintele profesor doctor Ioan Dură mi-a expediat un voluminos tom (548 pagini) intitulat ISTORIE BISERICEASCĂ (Studii și articole). Scrierile sale, de-a lungul anilor, le-am citit cu mare interes, corespondența dintre noi rezistând de peste două decenii.

  M-au pasionat studiile și articolele sale (publicate în reviste reprezentative din lume) pentru că dezvăluiau o serie de carențe ale diasporei, buzuri și nedreptăți, fiind adeptul propovăduirii credinței strămoșești fără amestec politic. Metoda scrierilor Părintelui profesor Ioan Dură este cea care explică sensul, reliefând de fiecare dată când a abordat o temă nouă din istoriografia românească starea (reală) de lucruri existentă în Biserica Ortodoxă Română. Dar, în comparație sau în contrast, a prezentat și starea de lucruri și din alte Biserici Ortodoxe.

  Autorul studiilor și articolelor înmănuncheate în acest volum (32 la număr) construiește și ridică un impresionant material de informații (date), deasupra căruia își coordonează argumentele, ajungând la tema fundamentală, la sensul esențial și verosimil. Paralel cu interpretarea estetică a problemelor noi abordate, Părintele Ioan Dură, posedând de la Dumnezeu un apreciat har al scrisului, utilizează în studiile sale, asemenea unui savant, "metoda de laborator", datorită căreia, rând pe rând, disecă, analizează, armonizează și coordonează ideile, creând o atmosferă de ansamblu, de unde ajunge la puncte noi. Un exemplu din studiul intitulat"Voievozii Valahiei și Moldovei și Patriarhii ortodocși ai Răsăritului în a doua jumătate a secolului al XVII-lea":
  "Alții au fost factorii care au contribuit (...) la supraviețuirea Bizanțului după Bizanț în Valahia și Moldova. Mai întâi alianțele matrimoniale din ce în ce mai numeroase ale grecilor de la Constantinopol și din alte părți cu marile familii valahe și moldovene. Un rol deosebit l-a jucat și stabilirea unui număr din ce în ce mai mare de greci în cele două țări române. În sfârșit, numărul grecilor urcați la tronul celor două țări române a atins punctul său culminant în timpul celei de a doua jumătăți a secolului al XVII-lea; mai precis, acest număr a constituit el însuși unul din factorii acestei supraviețuiri. Chiar în acea epocă au existat pe tronul Valahiei descendenți ai împăraților bizanini...".

  Părintele profesor doctor Ioan Dură în investigațiile sale în istoria bisericească s-a dovedit, imperios, un cercetator care a mers direct la izvorul cel mai de seamă și de acolo a urmărit întreaga evoluție a unui fenomen sau altul. Prin izvor, părintele cercetător înțelege primul motiv în jurul căreia se conturează originalitatea scrierilor, motiv ce-i servește de inspirație. Această metodă a aplicat-o cu succes în scrierea unor studii cu subiecte mai puțin cunoscute publicului larg: "Contribuții privitoare la Ioan Comnen (1658-1719) și Țările Române"; "File de pateric românesc: Cuviosul isihast Neofit de la Mănăstirea Stânișoara (sfârșitul secolului al XVIII-lea)"; "Biserica Ortodoxă din Estonia. Survol asupra istoriei sale. Calvarul acesteia sub ocupația sovietică (1940-1941; 1944-1991)" ș. a.

  Parcurgând studiile și articolele Părintelui profesor Ioan Dură din acest recent volum, cu un titlu incitant ("Istorie bisericească") pentru elevii de seminar din clasele superioare, dar mai ales pentru studenții teologi, descoperim elemente de fond, dar și elemente sufletești. Ambele, împletite, determină aplecarea spre un studiu profund, autorul având marele și incontestatul merit de a te îndemna la lectură. Și nu numai: de a te îndemna la cercetarea cea mai dificilă a unui fenomen.

  Pr. prof. dr. Ioan Dură, care abordează teme din istoriografia bisericească în marea lor majoritate pentru prima dată aflate în studiu, nu se integrează și nici nu se apropie de niciunul dintre istoricii teologi de astăzi. Originalitatea cărții despre care mi-am propus să vin cu aceste reflecții o dau exactitatea informațiilor, dar și culoarea, conturul sau tonul cu care autorul a reușit să clădească cele 32 de scrieri într-un tom asemenea unei Catedrale a cuvintelor.

  *) Publicat în revista, "Rotonda valahă". Revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație, Anul IV, nr. 15, Octombrie-Decembrie 2019, p. 187. (Revista apare la Râmnicu Vâlcea).

 3. Felix Sima, Prin lumea văzutelor și a nevăzutelor.
  Cu Părintele Prof. Dr. Ioan Dură, Protopopul Țărilor de Jos și al Belgiei Flamande*


  Părintele Ioan Dură ... nu uită să ne trimită ... ultima sa carte publicată, "Istorie bisericească. Studii și articole", Editura Magic Print, anul 2019, carte voluminoasă, 550 pagini. ... .

  Din lipsă de spațiu, vrem numai să înșirăm titlurile cuprinse în acest volum, ele însele suscitând cel mai mare interes pentru cultura vâlceană și națională: ... .

  De menționat este faptul că alte studii și articole ale prodigiosului autor pr. dr. Ioan DURĂ au fost publicate deja, în anul 2018, în alte două cărți și anume: "Dar din râvna casei tale" și "File de istorie bisericească".

  Pentru tot ceea ce a făcut pentru Ortodoxia Românească, cuvine-i-se toate laudele ființelor noastre trăitoare pe pământul vâlcean!

  *) Publicat în "Rotonda valahă". Revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație. Anul IV, 2019, Nr. 4 (15), p. 187-189.

 4. Dr. Mihai Neagu: Pr. Dr. Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii și articole*

  " ... Cuvântul înainte prezintă structura cărții: 32 de studii și articole ordonate cronologic, din care doar primul studiu a fost conceput în România, celelalte fiind realizate mai ales în Belgia. ... Această culegere de studii și articole ale părintelui Ioan Dură, adunate aici pentru prima dată în volum, dovedesc o dată mai mult vasta erudiție și talentul pedagogic și literar al autorului."

  *) De precizat că dl. Dr. Mihai Neagu, Doctor în Medicină, scriitor și Președinte al Institutului Român și al Bibliotecii Române de la Freiburg/Germania a prezentat amplu, pe șase pagini, cartea noastră "Istorie bisericească. Studii și articole." în "Buletinul Bibliotecii Institutului Român și al Bibliotecii Române. Studii și Documente românești", vol. VII (XXVIII), Serie nouă, 2020, p. 656-660.

 5. ​Radu Carp, Prof. univ. dr., Universitatea din București: Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii şi articole, Editura Magic Print, Oneşti, 2019*

  Trebuie să mărturisesc faptul că am început lectura acestei cărţi la debutul carantinei provocată de pandemie. A fost probabil cea mai indicată lectură într-un asemenea context, întrucât am dorit o deconectare de la ştirile sumbre din acele zile. Ȋntr-o lume total incertă, ancora personală a fost dată, pentru o vreme, de gândirea lui Ioan Dură.

  Nu sunt un expert al istoriei bisericeşti, cu aplecare particulară asupra Ortodoxiei, autohtone sau universale. Fiind însă dedicat studierii relaţiei Stat - Biserică din perspectivă profesională, partea de istorie îmi este oricând extrem de utilă. Acesta a fost şi este punctul de întâlnire cu gândirea lui Ioan Dură. O întâlnire rodnică pe care o recomand fără ezitare tuturor celor interesaţi de istoria Bisericii Ortodoxe dar şi de anumite chestiuni mereu actuale - Ioan Dură abordează, după cum vom vedea şi anumite probleme care continuă să fie discutate în rândul Bisericii Ortodoxe.

  Acest volum este compus dintr-un număr de 32 de articole, publicate de-a lungul vremii în diverse volume sau periodice din România. Dintre acestea, 31 au fost scrise în afara României, Ioan Dură fiind un preot devotat comunităţilor de români din Belgia şi Olanda pe care îi păstoreşte din 1981 până în prezent.

  Dat fiind faptul că aceste articole acoperă aproape patru decenii, din care primul deceniu a fost în timpul regimului comunist, prezentul volum are o valoare ieşită din comun. Putem vedea că în deceniul opt al secolului XX nu existau restricţii referitoare la publicarea de articole referitoare la istoria bisericească iar autorul, având avantajul de a trăi în ţări libere de comunism, avea avantajul consultării unor surse occidentale care cu greu puteau ajunge în România. Ioan Dură nu a fost împiedicat să prezinte aceste surse. De exemplu, autorul putea publica în revista Mitropolia Banatului un aticol în 1984 despre cartea apărută în Franţa în 1982 cu titlul Géographie ecclésiastique de l’empire byzantin, avându-l ca autor pe Jean Darrouzès (studiul se referă la evoluţia Arhiepiscopiei şi Mitropoliei Vicinei, pentru a descrie mai bine contextul mutării mitropolitului Iachint de la Vicina la Curtea de Argeş în 1352). Pe de altă parte, se poate observa foarte clar că prigoana BOR în timpul regimului comunist nu putea fi abordată nici măcar la nivel ştiinţific. Ioan Dură va publica două studii din acest volum (un studio despre despre prigoana ierarhilor ortodocşi în perioada 1944 - 1981, ierarhi îndepărtaţi din scaun sau trimişi în recluziune monastică - autorul oferă o cifră în pemieră, considerând că este vorba de 30 de astfel de ierarhi ai BOR, la care se adaugă 2 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe pe Stil Vechi şi un alt studiu despre cruci, troiţe profanate şi distruse, icoane şi odoare confiscate în perioada comunistă) abia după 1989.
  Temele pe care Ioan Dură le aprofundează în acest volum se referă la:
    a) Istoria BOR până în secolul XVIII;
  Includem în această categorie: două studii referitoare la sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în cadrul BOR în secolele XVI - XIX; un studiu despre Zotu Ţigara şi legăturile acestuia cu Moldova (acesta a fost căsătorit cu Maria, fiica domnitorului Moldovei Petru Schiopul, a fost ctitor al Mânăstirii Hlincea din judeţul Iaşi şi a devenit intendentul comunităţii greceşti din Veneţia în perioada 1594 - 1595 - ar merita ca activitatea sa la Veneţia să fie mai intens studiată, prin recursul la arhive); un studiu despe Mitropolitul Ţării Româneşti, Eftimie al II-lea (1594 - 1602) şi implicarea acestuia în dezvoltarea Ortodoxiei din Polonia; un studiu despre informaţiile referitoare la Ţările Române în manuscrisele Codicelui patriarhal 2542 care se regăseşte în Biblioteca Vaticanului (care cuprinde manuscrise din perioada 1600 - 1764); u n studiu despre Biserica din Ţara Românească în epoca lui Matei Basarab; un studiu despre relaţiile dintre voievozii Valahiei şi Moldovei şi Patriarhii ortodocşi ai Răsăritului în a doua jumătate a secolului XVII; un studu despre “Ȋnvăţături preste toate zilele”, editate la Câmpulung în 1642 (studiul este ocazionat de susţinerea la Universitatea din Amsterdam a unei teze de doctorat dedicate acestei lucrări); un studiu despre relaţia dintre Ioan Comnen şi Ţările Române (1658 - 1719); un studiu despre Ţările Române în “Istoria patriarhilor Ierusalimului” a Patriarhului Dositei al Ierusalimului (1691 - 1707); un studiu despre Patriarhul Dositei al Ierusalimului şi ierarhii Râmnicului, Ilarion şi Antim Ivireanul; un studiu despre cuviosul isihast Neofit de la Mânăstirea Stănişoara la sfârşitul secolului XVIII; un studiu despre ajutorul acordat de români Mânăstirii Sfântul Pavel din Sfântul Munte Athos.
    b) Istoria BOR de la începutul secolului XIX până în 1989;
  Ȋn această categorie includem: un studiu despre relaţia dintre Miropolitul Veniamin Costache (care a exercitat această funcţie în diverse intervale de timp din perioada 1803 - 1842) şi Sfântul Munte Athos; un studiu despre implicarea preoţilor ortodocşi români în Primul Război Mondial şi în Marea Unire din 1918; un studiu despre Policarp Moruşca, primul episcop al Episcopiei Misionare Ortodxe Române din America; un studiu despre Patriarhul Miron Cristea şi proiectul Catedralei Patriarhale; un studiu despre ediţiile Bibliei tipărite cu aprobarea Sfântului Sinod al BOR de la al Doilea Război Mondial până în decembrie 1989; cele două studii amintite despre BOR în perioada comunistă.
    c) Teme actuale în cadrul BOR;
  Includem în această categorie: un studiu despre numărul exact al lăcaşurilor de cult ortodoxe din Bucureşti; un studiu referitor la canonizarea sfinţilor români; un studiu despre şedinţele de lucru ale Sfântului Sinod al BOR; un studiu despre o nouă organizare administrativ - teritorială a BOR, publicat în 2005, urmat de un studiu prin care autorul continua ideea din acest prim studiu, respectiv ridicarea Episcopiei Râmnicului la Arhiepiscopie, publicat în 2006 (de fapt, în studiul din 2005 Ioan Dură citează un studiu publicat în 1990, cu aceleaşi argumente folosite în 2005 şi 2006); un studiu referitor la învăţământul teologic universitar românesc.
    d) Aspecte istorice care ţin de dreptul canonic;
  Se includ aici două studii care se referă la al VI-lea Sinod Ecumenic din 691, respectiv la canoanele adoptate în acest cadru referitoare la post şi aplicarea acestora în prezent.
    e) Aspecte istorice ale altor Biserici Ortodoxe.
  Ȋn această categorie se includ două studii ample despre Biserica Ortodoxă din Estonia în timpul ocupaţiei sovietice (1940 - 1941; 1944 - 1991) şi despre Biserica Ortodoxă din Georgia.

  Ȋn concluzie, volumul lui Ioan Dură se constituie într-o contribuţie de certă valoare la istoria Bisericii Ortodoxe Române, venită din partea unui autor care ar fi putut preda această disciplină oricând şi oriunde în lume. Iniţiativa de a republlica aceste texte este binevenită, întrucât circulaţia lor la vremea când au fost publicate a fost extrem de restrânsă. Volumul nu este relevant doar pentru diversitatea subiectelor abordate, ci este reprezentativ pentru un anumit fel de demers intelectual care merită semnalat ca atare: se poate observa o continuitate cu totul remarcabilă a temelor abordate timp de aproape 40 de ani. O perioadă plină de provocări pentru BOR, o perioadă în care restul societăţii a suferit o bulversare fără precedent a valorilor. Acest volum este o probă a faptului că, dincolo de ritmul acţiunilor zilnice, în cadrul BOR a existat un proces de reflecţie foarte amplu referitor la continuitatea Ortodoxiei şi la felul în care mesajul creştinismului a rămas actual, în pofida transformărilor istorice cu care s-a confruntat şi pe care a trebuit să le integreze pentru a duce mai departe Cuvântul lui Dumnezeu.

  * Publicat în revista (în curs de apariție)

 6. Florin Marinescu, doctor în Istorie, cercetător la Institutul de cercetări neo-elenice din Atena
  "Pr. Dr. Ioan Dură, Istorie bisericească. Studiiși articole, Editura Magic Print, 2019"*


  Preotul dr. Ioan Dură nu este numai un slujitor al Bisericii în parohiile din Olanda sau Belgia, fondator a peste 15 parohii ortodoxe române în aceste două țări, profesor de religie ortodoxă în învățămîntul de stat din Belgia, editor al revistei „Mărturisire ortodoxă” (apărută la Haga între anii 1982-1998) ci și un prolific autor de cărți (cel puțin șapte volume apărute de-a lungul anilor, dintre care unele le am și eu la loc de cinste în biblioteca mea) și de studii de istorie bisericească.
  Ca unul care îl cunosc de aproape patru decenii am admirat totdeauna efortul său – și izbânda – de a se pune la curent – din Țările de Jos unde-și desfășoară în principal activitatea – cu bibliografia românească, lucru deloc ușor.
  Iată că recent (2019) ne-a surprins plăcut publicând într-o editură din Onești (Magic Print) o culegere de 32 de studii și articole, inclusiv două prezentări de carte, pe teme foarte variate, toate având ca idee principală biserica românească și relațiile ei cu lumea din jur. Ele au fost tipărite anterior în varii reviste din România sau din străinătate.
  Aș putea grupa – fără să greșesc cred – studiile în mai multe unități tematice: Biserica Ortodoxă Română, organizarea, slujitorii și parohiile ei, Relațiile dintre aceasta și Sfântul Munte, Relațiile țărilor române cu Patriarhi ortodocși ai Răsăritului, Ιntelectuali sau dregători greci și țările române, Bisericile ortodoxe din alte țări (America, Estonia, Georgia), reeditări ale unor cărți religioase, canonizarea unor sfinți români, situația unor ierarhi trimiși în recluziune monastică de către vechiul regim (acuzat de autor și pentru crucile și troițele profanate și distruse, cum și pentru confiscarea de icoane și odoare) etc.
  Ne vom referi pe scurt la unele teme, fără a acoperi bineînțeles multitudinea temelor abordate.
  Din prima categorie semnalăm articolul despre Noua organizare administrativ-teritorială a BOR, cel referitor la Ședințele de lucru ale Sinodului BOR, la propunerea sa (justificată) de a se ridica Episcopia Râmnicului la treapta de Arhiepiscopie, sau comentarii privind Învățămîntul teologic universitar din România.
  Am savurat din nou doctul său material despre (re)cunoscutul Mitropolit Veniamin Costache, pictat în nartexul mănăstirii athonite Esfigmenu, portret pe care în anii trecuți l-am văzut și eu la mănăstire. Tot «aghiorit» este și studiul despre Proschinitarul mănăstirii Sfântul Pavel, alcătuit de monahul Moise, prilej pentru autor de a semnala câteva dintre ajutoarele românești către această mănăstire athonită. Printre ele se află și închinarea către ea a mănăstirii Jitianu, de lângă Craiova, unde am fost primit foarte călduros în anii trecuți, mănăstire strâns legată de Athos. Este subliniată contribuția arhimandritului Anthimos Komninos (trăitor între anii 1862-1928), prieten al Patriarhului Grigore al V-lea și al domnului Mihail Suțu, exarh general la un moment dat al proprietăților aghiorite.
  Printre grecii care au avut strânse legături cu țările române se află și doi, descriși în cartea sa de autor. Unul, epirotul Zotu Țigaras, ginerele domnului Moldovei Petru Șchiopul, mare spătar în Divanul Moldovei, a trăit în secolul al XVI-lea fiind îngropat la Veneția lîngă biserica Sfântul Gheorghe. Al doilea, Ioan Comnen, trăitor între 1658-1719, doctor, teolog, filozof, istoric, geograf, tipograf diortositor și poliglot, a fost profesorul fiilor domnului Constantin Cantemir și apoi preceptorul copiilor stolnicului Constantin Cantacuzino, înainte de a deveni medicul «cel mare» al domnului Constantin Brâncoveanu, căruia i-a închinat de altfel și unele epigrame.
  Alt studiu punctează reeditarea – în cadrul unei teze de doctorat susținute la Amsterdam – unei vechi lucrări, Învățături preste toate zilele, tipărită în 1642 la Câmpulung-Muscel, în timp ce din alt studiu aflăm amănunte interesante despre cele trei ediții ale Bibliei editate în România după cel de-al Doilea Război Mondial.
  O temă mult dragă autorului este aceea a relațiilor dintre domnii Țării Românești și cei ai Moldovei și Patriarhiile de Ierusalim (ei avînd strânse relații nu numai cu Patriarhul Dositei, de care preotul Ioan Dură s-a ocupat de mult), Alexandria, Antiohia, toate fiind generos ajutate de numiții voievozi. În schimb și Patriarhii săvârșeau servicii religioase – în timpul șederii lor în Principate – liturghii, nunți, botezuri sau înmormântări.
  Folositoare nu numai pentru cei inițiați dar și pentru un public mai larg – cred eu – sunt aprecierile autorului asupra Bisericilor Ortodoxe din Estonia, din Georgia, dar și din America.
  Încheiem scurta trecere în revistă a temelor tratate de prolificul autor cu prezentarea pe care o face – în finalul prezentului volum – a două cărți cu teme importante, redactate de cunoscutul preot prof. dr. Nicolae Dură, una în 1999, cuprinzând 1023 de pagini (!) și cealaltă în anul 2006, grupând 267 de pagini.
  Sperăm că reputatul preot și scriitor Ioan Dură să ne ofere și alte ocazii de a ne desfăta cu lucrările sale viitoare.

  *) Publicat în "Prutul". Revistă de cultură. Serie nouă. Anul IX (XVIII), Nr. 2 (64)/2019, p. 309-311.

B) "Pagini de Istorie bisericească", Editura Magic Print, 2020, 409 pagini

 1. M. Sporiș, "Părinte Ioan"*
  După 3 luni, în 18 iunie 2020, am intrat în posesia darului de la Dumneavoastră: „Pagini de istorie bisericească” care poartă dedicația (pentru care vă mulțumesc!) din 18 martie 2020. În tot acest timp nu m-am mișcat de la Robești, ca dintr-un sân al maternității care simte mai altfel înconjurătorul. Am făcut o primă citire, în mare grabă, să-mi aduc înțelesul cărții aproape. Prima impresie, se spune uneori, că ar conta! Aveam totuși norocul să fiu familiarizat cu scrierea dvs. din celelalte cărți studiate. O carte cu un conținut dens de probleme, foarte actuale, care încă își caută soluționarea. Cartea respiră o atitudine exprimată, fără inhibiții, de un OM care se teme doar de Dumnezeu! Greu urcușul către mântuire al societăților omenești îmbolnăvite, uneori otrăvite de derapajele lumești ale puterilor de tot felul! Rar se nasc oamenii providențiali precum eroii, apostolii geniali și foarte greu învățătura lor (că fără o școlire și o exersare îndelungată, pas de a urca scara... !) vine către noi și... ne este accesibilă! Știm că procesele au legitate și temporalitate, ca un fel de deșert ce trebuie traversat, dar că au și călăuze, legislatori îndrituiți (și aceștia obligatoriu înalt școliți!). Dar cine este ascultat între ai săi? Pari mai degrabă un răsculat, ce strică o rânduială instituită și o așezare cu rădăcini... din ce în ce mai împietrite. O statistică, la îndemână, ne arată ușor că din prea strânsura chingii, interiorul, nu vede dincolo de cenzura gardului de pază. (ce stâlpi ai gardului... gardienii!). În fine! Cartea, una frumoasă și îndelung trudită, a ajuns la noi. Nici pandemia iscată abrupt nu a reușit să o oprească din drumul ei. Pe scurt vom arăta aici, cu toată onestitatea primului imbold, ce am găsit în carte, de maximă importanță acum, nouă oamenilor.
  Cartea „se conjugă” cu „a avea” și „a fi”! Are de învățătură și ne îndrumă către un anume fel de-a fi. Am constatat, la prima citire și îmi mărturisesc gândul: u apelul la toleranța (corect descifrată și documentată pentru firea românească!), pornind de la necesitatea unității bisericii, care are un numitor comun... suficient de plural, în diversitatea lui. Poziționarea firească pentru ecumenismul, mai mult decât necesar în lumea... inevitabil globală; u apeluri repetate, punctuale, ocazionate de momente prielnice, la ușile doar întredeschise ale puterilor de sub vremuri și prea tarate de deșertul încă netraversat ( vezi CONSTITUȚIA țării bolnavă încă!; vezi anemia politicii externe – o mânăstire românească în „muntele Maicii Domnului, pentru mai larga Grădină a Maicii Domnului-România; vezi lentoarea canonizărilor și recuperarea paginilor ocultate despre marii ierarhi, precum Mitropolitul Teodosie!); u lungul drum al nopții... limbii române, către ziua ei de azi ((drum ca o potecuță între chiliile isihaste (neobservate de frații greci – amendați, promt!) spre bulevardul Catedralei Mântuirii Nea- mului); u Da, elita căutării drumului prin noaptea istoriei a fost cea crescută din rândurile Bisericii (aici cu remarca unui adevăr disputat: toate confesiunile creștine și-au adus contribuția lor!), lucru ce nu ar trebui uitat; u clarificarea unor termeni juridici foarte necesari înțelegerii așeză-rii în geografia puterilor (credințe, state, plaiuri, diasporă etc.); u pelerinajele, ca o necesitate să ne descoperim izvoarele comune și să ne înțelegem diferențele! Spiritul rațional înzestrat cu simțurile treze, împreună cu credința, ne țin treji în larga umanitate! ; u o subtilă punere împreună: a Răsăritului GRECO, cu Apusul ROMAN, de către autor, meșterul unei punți de înțeles, ca între o introspecție, și o mai largă panoramare a lumii/ între interiorul, tăinuind istoria și credința și exteriorul unei cuprinderi mai largi..., cu acțiune în timpul realității care cere o altă viteză de ... mișcare! La o citire, mai cu așezare, sigur vom descoperi și alte valențe. Cartea ne este deja un util aide memoire, pentru reamintirea trimiterilor la documente pe care le putem valorifica în slujirea propriilor noastre atitudini! Mulțumiri!

  *) Publicat în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 167, iunie 2020 , p. 11, rubrica "Epistole", 20.06.2020.

 2. Carte creștină, cinste cui te-a scris!
  Protopop Dr. Ioan Dură: „Pagini de istorie bisericească”*

  „...Încet gândită, gingaș cumpănită”1
  Specială în stil, spirit și conținut, cartea, „Pagini de istorie bisericească”2, m-a purtat cu gândul, în timpul lecturii, spre o maximă a scriitorului japonez Haruki Murakami: „Lecturând doar cărțile citite de toată lumea, poți gândi doar ca toată lumea”3.
  Parfum părăsindu-și crinul spre disipare în văzduh, sufletul își părăsește suportul material la momentul potrivit, spre înveșnicire. Până atunci, timpul evanescent al vieții noastre pământești pregătește, conștient sau nu, acel moment unic. La părintele protopop dr. Ioan Dură, pregătirea s-a îmbogățit, pe lângă harul duhovnicesc, cu harul scrisului, seninătatea și creștineasca-i dragoste conștientizând importanța acelui moment unic în viitor. Multe virtuți pământești s-ar putea invoca în prezentarea prea-cucerniciei sale, dar aici ne vom referi doar la recenta realizare editorială, cartea „Pagini de istorie bisericească” (Ed. Magic Print 2020), prin care se înfățișează cititorilor într-un amvon fictiv, elevat pe temelia propriei vieți. Sub diverse pretexte, istorice, duhovnicești sau livrești, în diverse contexte, didactic, parohial, universitar, intertextul se prezintă unitar prin amprenta personală a autorului, mereu atent la realități, mereu implicat, mereu meditativ, raportat mereu la Biserica pe care cu smerenie și har o servește.
  Lucrarea scrutează timpul până în adâncurile Facerii Lumii, spre a ne aduce în anul 2020, cu preocupări intelectuale, spirituale, filosofice și contemplative, uneori temerare, dar mereu ancorate în nezdruncinata credință ortodoxă.
  Cu temeinica formare intelectual teologică obținută prin două doctorate, autorul își revarsă generos cunoștințele, experiențele, trăirile spirituale, dar și opiniile, asupra cititorului.
  Plecat din țară din tinerețe, „rătăcitor” prin lume și prin „ale lumii” și-a învins îndoiala în fața tentațiilor, suflând mereu în jarul Duhului Sfânt din sine și prețuind unitatea duhovnicească a românilor ca pe un divin dar.
  Citind atent mozaicul intelectual al cărții sale, am descoperit, ca pe un palimpsest, povestea unei vieți în comuniune spirituală cu neamul său.
  Cel ce refuzase propunerea de a fi ridicat la înalta demnitate de ierarh, spre a se dedica propriei familii, a cutezat, nu o dată, să-și țină spinarea dreaptă, uneori insidios, alteori tranșant, riscând neajunsuri.
  Paradoxal, o gingașă cumpătare în alegerea locuțiunilor se regăsește pe parcursul întregii lucrări, în pofida caracterului său eteroclit.
  O primă remarcă se impune asupra titlului. Modestia l-a îndemnat pe autor să se rezume doar la „pagini de istorie”, respectiv stropi în oceanul istoriei. Apoi remarcăm vocabula „bisericească”, atent aleasă, înglobând instituția creștinismului, în cel mai biblic sens al cuvântului. Eludarea termenului „creștin” poate fi o trecere pe lângă Marea Schismă din 1054, spre evitarea dilemei: creștinism ortodox, sau creștinism catolic?
  Un bun segment al cărții decurge din cercetări istorice și teologice, asiduu întreprinse cu ani și decenii în urmă, în timpul studiilor din Grecia și din țară. Rodul lor, cules în articole de presă, se regrupează în carte, redând cititorului figuri marcante ale culturii și ortodoxiei românești, încă din secolele XV- XVII. Dacă nume precum Dosoftei, Ivireanul, Milescu-Spătarul, Movilă, sunt arhicunoscute cititorilor mireni, altele se revelează din articolele cărții, captând atenția prin acuratețea informației și eleganța scrierii: patriarhul Dositei al Ierusalimului, mitropolitul Teodosie sub a cărui binecuvântare a apărut Biblia de la București (1688) etc.
  Stăpânind limba greacă, cercetătorul își permite studii comparative asupra unor texte vechi, demascând chiar un caz de plagiat asemănător cu cel al lui Ivan cel Groaznic din Neagoe Basarab.
  Toleranța religioasă în Țările Române ale secolului al XVII-lea face obiectul unui amplu articol publicat în 1984 în „Glasul Bisericii”, subliniind, mereu raportat la elenism, că „teologii greci, acuzați de erezie de către compatrioții și coreligionarii lor, au găsit adăpost în Muntenia și în Moldova”.
  O notă aparte fac referirile la evoluțiile ecleziastice postdecembriste din România, descrise cu acribie, cu puncte ferme de vedere, documentate și uneori bazate pe propria experiență. Legiferarea domeniului cultelor și reflectarea sa în Constituție, ezitările și chiar erorile ultimului deceniu din secolul trecut cu dezvoltări mai recente, reverberând în viața politică a țării, dau cărții o notă de actualitate, însă evită cu abilitate orice nuanță partinică și orice alunecare spre capcana fatalității vremurilor.
  Constanta perspectivă bisericească a subiectelor abordate, fie ele constituționale, istorice, naționale sau de orice altă natură, conferă unitate demersului cărturăresc al profesorului Dură.
  Temperamentul iscoditor și silința cercetătorului, preocupat să contribuie la înțelegerea ortodoxiei și, mai profund, a vieții în general, dă valoare lucrării, scoțând-o din sfera simplelor constatări istorice, sugerând piste de interpretare și reinterpretare a faptelor. Trăitor în perioada unui ateism erijat în religie de stat în perioada 1945-1989, cercetătorul își permite observații proprii asupra schimbărilor ce au urmat, uneori dezamăgit de lentoarea lor, alteori schițând soluții îndrăznețe. Condamnarea oficială a erorilor regimului comunist, care încerca să demonizeze demosul, îi confirmă cu prisosință criticile la adresa măsurilor aberante ale acelui regim împotriva Bisericii și a culturii românești. Pe fundalul unor situații critice, precum suferințele clerului, nu exclude intimitatea emoțională cu cititorul. Un semnal de alarmă răzbate printre rândurile celui ce fusese, el însuși, cenzurat: să nu uităm că rămășițele ateismului forțat sufocă, precum buruienile, floarea nobilă a sufletului. Conștient de puterea cuvântului, îl folosește spre a descrie textele ortodoxe interzise în anii 1945 – 1989, când autoritățile „au găsit modalitatea de a întemnița și a ucide cuvântul, cum au făcut-o și cu oamenii”4. Ajutorul pentru cuvântul tipărit venise, în 1966, după cum citim la pagina 192, chiar din partea Reginei Elisabeta II, care i-a oferit Patriarhului Iustinian hârtia pentru o ediție a Sfintei Scripturi.
  Analiza legislației românești de după 1990, cu precădere referitoare la culte, reflectată în mai multe articole, dovedește competență în domeniul dreptului și chiar al politicii, criticând, de exemplu, amânarea condamnării ateismului forțat din România comunistă, cu grave prejudicii aduse Bisericii. Evidențiază, astfel, că în 1999 era încă în vigoare Legea Cultelor din 4 august 1948. Un număr de 26 de pagini le dedică autorul unor reflecții din anul 2005 asupra proiectului de lege privind libertatea religioasă și regimul cultelor. Contextul îi oferă prilej de condamnare a barbariei mineriadelor, care „au împins România la periferia țărilor democrate și civilizate”.
  Într-un amalgam de istorie și creștinism, cercetătorul Dură nu evită să intre, cu eleganță, în domeniul lingvistic, el însuși cunoscător al mai multor limbi. Bunăoară, referirile la frumusețea limbii române din secolul al XVI-lea dau culoare textului. Acuratețea limbii române folosite de autor, în pofida vieții sale petrecută în majoritate în alte țări (Grecia, Franța, Belgia, Olanda) dovedește o temeinică însușire, încă din tinerețe, a limbii materne, dar și o perseverență în a păstra permanent legătura cu patria mamă, din ale cărei seve spirituale se hrănește și în ziua de azi.
  Apoi, cu orizonturi deschise spre ecumenism, eruditul părinte protopop apreciază admiterea filosofiei în scrierile creștine românești (pag. 78), analizând modul în care au pătruns în limba română referirile la cultura umanistă în general. După studiile la Paris și Louvain-la-Neuve, „om al păcii cu sine și cu semenii” (72), pledează pentru buna înțelegere între toți creștinii, între toți pământenii, cu dragoste creștinească și frățească.
  Conștiința de neam și demnitatea de a fi descendent al dacilor și romanilor se degajă cu eleganță atunci când constată „emanciparea cultului românesc de sub tutela celui slavon” (72).
  Preocupări ale clerului român contemporan își găsesc locul potrivit în lucrare, probând competența în domeniile teologiei, dreptului canonic și regulamentelor bisericești. Fără a ne permite vreo părere, amintim doar că părintele protopop propune schimbarea „titulaturii oficiale” a Patriarhului, aducând argumente istorice și raționale, livrești și pragmatice. Subtilități despre evoluțiile în timp ale acestei titulaturi, ca și posibile explicații privind preferința pentru o anumită titulatură la un moment dat, în conexiune cu situațiile politice, fac atractivă, chiar și pentru cititorul laic, lectura articolului, publicat în „Buletinul Bibliotecii Române”, vol. VII, 2020, Freiburg. De exemplu, Patriarhul Iustinian ar fi preferat denumirea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în loc de Patriarh al României, pentru a evita riscul de a i se impune titlul de „Patriarh al Republicii Populare Române”. Ca formă de adresare, optează pentru „Sanctitatea Sa” (pag. 286), considerând că actuala formulă, „Preafericirea Sa” a fost introdusă în timpul regimului totalitar, în 1948.
  Apoi, o întreagă argumentație despre diaspora vine să întregească logica unei anumite titulaturi. Dacă „Patriarh al României” limitează jurisdicția canonică la frontierele țării, în schimb „Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române” extinde jurisdicția la toți românii, inclusiv cei din alte țări, amintind că în afara frontierelor țării trăiesc 9,7 milioane de români (declarația ministrului de externe din 2019 – pagina 284). Este firesc, în aceste condiții, să se preocupe de enoriașii care îi calcă pragul bisericilor în parohiile olandeze și să spere în înființarea unei episcopii a Olandei și Belgiei, spre păstorirea tot mai multor români aflați în acele țări. Citind, am conștientizat importanța acestei „jumătăți de Românie” din diaspora, în majoritatea covârșitoare ortodoxă, care își păstrează și perpetuează identitatea în cea mai mare măsură prin credință. Pe unde am trecut o vreme, la Londra sau Tokyo, la Bruxelles sau Chicago, mișcat de pioșenia cu care îngenunchează românii în lăcașul sfânt, m-am convins că nu există forță mai unificatoare a neamului românesc decât Biserica, chiar și acum, în Mileniul 3. Departe de a fi o descoperire majoră, acest adevăr se revelează cu blândețe și cumpătare în articolul care merită un titlu mai amplu, căci dincolo de „Titulatura celor șase patriarhi” aflăm opinii calificate despre organizarea și mersul BOR.
  Etosul Athosului se relevă în mai multe studii și articole fondate pe o bogată bibliografie, nu doar constatative, ci și deschise sugestiilor, precum aceea a înființării unei mănăstiri românești pe Muntele Athos. În plus, studiul monahismului conduce spre reflecții metafizice. Sacerdotul este de acord că esența monahismului nu stă în virtutea ascetică, ci mai degrabă în „articularea sa socială” și că „monahismul nu este altceva decât expresia sublimă a vieții morale și spirituale a Bisericii”5. Spiritual, aici e cheia cărții! Fiecare individ tăinuiește o doză de monahism, căci noaptea, când închide ochii, rămâne singur, eremit în propria existență, raportat la „altceva”, sine în fața Atotputerniciei. Acel moment al adevărului intim captează în sine duhul iubirii de semeni, căci prin conștientizarea sinelui infim recunoaște valoarea celorlalți și complexitatea raporturilor umane.
  Un capitol aparte, dedicat eroismului armatei române, aduce în prim plan faptele de vitejie ale românilor de la 1877, reflectate în presa greacă a timpului, ca proiectare a idealurilor vieții elene de atunci. Câteva aspecte inedite atrag atenția, printre care povestea soldatului Ioan Grigore, care capturase de la turci un steag verde lucrat în aur, în care identificăm, parcă, pe „Sergentul” lui Alecsandri. Din Grecia marilor filosofi antici, eroismul românilor de la Plevna și Grivița se vedea ca un model pentru urmașii lui Achile, jurnaliștii evidențiind „independența obținută prin sânge, mult mai sigură decât cea câștigată prin târguieli diplomatice” (pag. 334).
  În penultimul capitol descoperim împătimitul cititor și recenzor de carte, atras de biblioteci din adolescență, pe când digitalizarea tomurilor nu se inventase. Remarcabilul cercetător prezintă cu competență cărți de specialitate, dintr-o perspectivă nu doar profesională și istorică, ci uneori chiar personală.
  Cu acribie scrutează în istorie evoluția și rosturile Bisericii Ortodoxe Române în afara frontierelor țării, exprimând opinii și sugerând soluții, uneori chiar în contradicție cu cele oficiale, cu îndrăzneală dar și cu viziune, într-un domeniu mai dinamic decât s-ar fi așteptat oricine acum treizeci de ani, cel al emigrației.
  Performanțele diplomatice ale doctorului în științe Ioan Dură i-au adus medalii și diplome din partea Președintelui României, ministrului de externe și mai multor ambasadori, drept recunoaștere a vrednicei slujiri preoțești și a sprijinului acordat românilor din Olanda și Belgia. Ținând aprinsă flacăra credinței în diasporă, protoiereul se profilează drept „ambasador al Ortodoxiei Românești ” într-o zonă în care numărul conaționalilor crește de la o zi la alta.
  Să nu uităm că majoritatea timpului unui paroh se petrece în activitatea sacramental – liturgică, cu ierurgii, slujbe, vizite pastorale etc. Pe un asemenea fundal, ne întrebăm când mai are timp de conferințe, cursuri, manifestări culturale, pelerinaje și, mai ales, de scrieri. De fapt, raportându-ne la Olanda, să amintim cugetarea filosofului Desiderius Erasmus, care dădea întâietate cărților în fața hranei și hainelor.
  După atâtea împliniri, întrezărim scrierile viitoare ale doctorului în teologie Ioan Dură, prefiguratoare ale unui emerit cărturar și cleric ce ne poate împărtăși, încă, multe gânduri și cugetări sapiențiale, drept învățături de preț către fiii săi duhovnicești, demn într-ale literelor, de amintirea ilustrului înaintaș, Neagoe Basarab.
  Închei cu trimitere la același Haruki Murakami de la început: lecturând o carte deosebită, mi-am îmbogățit spiritul cu gânduri deosebite.

  Dr. Radu Șerban
  scriitor, poet, diplomat, fost ambasador al României în Japonia
  București, 27 iulie 2020


  *) În revista "Vatra veche. Lunar de cultură. Serie veche nouă." Anul XII, nr. 9 (141), septembrie 2020, p. 63-65.
  Domnul Radu Șerban a publicat același text despre cartea "Pagini de Istorie bisericească" în "Lumină Lină. Revistă de spiritualitate și cultură românească/Precious Light. Review of Romanian Spirituality and Culture." An. XXV/Nr. 4 Octombrie-Decembrie 2020, New York, p. 149-153. ( http://www.romanian-institute-ny.org/luminalinagraciouslight/luminalinaonline.html); și în "Bogdania". Revistă de creație și cultură. Focșani. An. VIII, Nr. 75-76/2020, p. 58-61.

 3. Mihai Neagu, Dr. în Medicină, scriitor și Președinte al Institutului Român și al Bibliotecii Române de la Freiburg/Germania*
  "Autorul acestui impozant volum este el însuși o instituție. ... Cred că niciun preot român actual nu reușește să împletească tot atât de bine ca părintele Ioan misionarismul cu pastorația. ... Împreună cu celelalte volume ale Părintelui Ioan, și acesta contribuie la o mai bună cunoaștere a personalității unui important protopop român din diaspora, care reușește ca nimeni altul să îmbine misionarismul cu pastorația, spre folosul enoriașilor și mulțumirea arhiereilor B.O.R. cu frică de Dumnezeu".

  *) Prezentarea întreagă a cărții "Pagini de Istorie bisericească" făcută de dl. Mihai Neagu se află inserată în "Buletinul Bibliotecii Institutului Român și al Bibliotecii Române. Studii și Documente românești", vol. VIII (XXIV), partea a II-a. Serie nouă, 2021, p. 453-457.

 4. Pr. Viorel Cojocaru (Chișinău), Prezentare carte, Pr. Dr. Ioan Dură, Pagini de Istorie bisericească, Editura Magic Print, 2020, 409 pagini.
  Publicată în revista "Luminătorul", Chișinău, Nr. 1 (172), 2021, ianuarie-februarie, p. 33-37.

  Indiferent de vârstă sau locație, mulți dintre slujitorii bisericii s-au dedicat în aprofundarea cercetărilor teologice generale, dar și celei speciale, derivate prin specificul național. Biserica Ortodoxă Română a dat societății ortodoxe universale mari personalități, care au depășit ștafeta academică a teologiei creștine în general, fapt dovedit și prin varietatea trăirilor și competențelor duhovnicești, evidențiate în sinaxarele și patericurile românești. Fără echivoc, identificarea noastră românească în aceste așa numite „aghiografii” este dovedită prin multiplele cercetări științifice dar și arheologice, care justifică nu doar apartenența noastră apostolică, ci și gradul de religiozitate/duhovnicie păstrat – transmis societății posterioare de cei care au sfințit pământul românesc. Chiar dacă s-au desfășurat diverse cercetări pentru reabilitarea și conservarea istoriei noastre creștinești, totuși, asistăm la o insuficiență academică în acest context. Un factor esențial care a contribuit la această ascensiune LUMINĂTORUL Prezentare de carte 33 academică revine părții pozitive a exodului românilor, atât pentru continuarea studiilor, cât și pentru încadrarea în câmpul muncii.

  Unul dintre râvnitorii discipoli ai Biserici Ortodoxe Române, care s-a dedicat nu doar slujirii pastoral-misionare în diasporă, ci și-a continuat minuțios cercetările academico-teologice, este părintele profesor doctor Ioan Dură, care s-a format la cele mai celebre instituții teologice europene. Această factură teologică este evidențiată prin activitățile Preacucerniciei sale în parohiile românești înființate în Belgia și Olanda, dar și în scrierile sale, publicate în revistele teologice de prestigiu naționale și internaționale. Jertfa pastorală se regăsește frumos îmbinată în cercetările sale teologice. Părintele profesor Ioan este o personalitate dedicată slujirii Bisericii Ortodoxe Române din diasporă, evidențiată prin articolele științifice publicate, dar și prin apariția tipografică a mai multor cărți.

  Recenta apariție tipografică, cartea „Pagini de istorie bisericească” reprezintă un frumos compendiu dedicat aprofundării istoriei bisericii românești, unele secvențe trăite, altele explorate prin sertarele istoriei uitate. Din cele prezentate în această carte se observă dorința părintelui Ioan Dură de a completa cu informații academice diverse părți lipsă din istoria Bisericii Ortodoxe Române. Astfel că, majoritatea articolelor publicate în această carte constituie o compilație de materiale cu caracter istoric apărute în cele mai prestigioase reviste ortodoxe naționale: „Biserica Ortodoxă Română”, „Mitropolia Moldovei și Sucevei”, „Glasul Bisericii”, „Studii Teologice”, „Ortodoxia”, „Curierul Românesc”, „Vestitorul Ortodoxiei”, „Telegraful Român”, „Dorul”, etc.

  În cele 409 pagini ale cărții „Pagini de istorie bisericească” sunt redate 33 de articole, sistematizate în patru capitole. Primul capitol: „Studii și Articole” (pp. 13-319), este cel mai voluminos, format din 21 de articole. Cele mai importante subiecte reflectate în acest capitol sunt dedicate evocării vieții și activității diverselor personalități ale Bisericii Ortodoxe Române. De exemplu: „Figuri de ierarhi moldoveni: Mitropolitul Gheorghe Movilă” pp.13-43, articol publicat și în revista „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 1-2, 1971, pp. 187-203, fiind prima lucrare publicată a autorului, iar profunzimea cercetării se evidențiază prin cele 161 de note bibliografice. Acest document științific a reabilitat personalitatea Mitropolitului Gheorghe Movilă, dându-l cercetărilor posterioare drept un adevărat model de pastorație arhierească.

  Mai sunt și alte personalități relevante în această cercetare, care î m b u n ă t ă ț e ș t e cu mult volumul cunoștințelor istorice, „Predici rostite la Iași de către Chiril Lucaris în anul 1601” (pp. 44-51), „Mitropolitul Teodosie al Țării Românești. Nevoința lui Teodosie, ca monah, la Sfântul Munte Athos, Precizări și contribuții biografice” (pp. 52-107), „Martiri și eroi ai neamului românesc adormiți în Domnul în cimitire din țări vest-europene” (pp. 108-111), „Priviri asupra unor aspecte, mai puțin cunoscute, ale lucrării marilor părinți duhovnici din ultimele patru decenii și jumătate” (pp. 149-154), „Istorisiri aghiorite” despre români athoniți” (pp. 155-157), „Numărul monahilor de la mănăstirile athonite consemnat de arhiepiscopul insulei Samos, Iosif, în cartea sa tipărită la Londra în 1678” (pp. 247-250), etc.

  Din cele cercetate se observă o atitudine specială dedicată experiențelor și trăirii athonite, „Unele aspecte ale organizării așezămintelor monahale și ale vieții monahale de la Sfântul munte Athos” (pp. 147-148), „Edițiile și traducerile „Proschinitarului Sfântului Munte Athos” al lui Ioan Comnen, tipărit la Snagov în 1701” (pp. 300-320), etc, unele dintre acestea se raportează și la ortodoxia românească, de exemplu: „Istorisiri aghiorite” despre români athoniți” (pp. 155-157), „Schiturile Sfântului Munte Athos. Pledoarie pentru o mănăstire românească la Sfântul Munte” (pp. 244- 246).

  O deosebită importanță prezintă articolele ce reflectă viața religioasă a ortodoxiei românești în perioada comunistă și postcomunistă, „Scrieri religioase și teologice ortodoxe, în limba română, interzise în anii 1945-1989” (pp. 189-205), „Reflecții pe marginea textului final al proiectului legii privind libertatea religioasă și regimul cultelor în România” (pp. 206-231), „Rămășițe” ale ateismului și mentalității comuniste în România postdecembristă. De la „nu vrem mănăstiri ci școli”, la „afară icoanele din școli” (pp. 232-243), „Titulatura celor șase patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române (1925-2019). Constatări și reflecții privitoare la titulatura „Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române” sau „Patriarh al României” purtată de cei șase patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române” (pp. 251- 299).

  Cercetarea minuțioasă realizată de părintele profesor Dură nu doar că îmbunătățește sursele ce relevă autenticitatea apostolică și dedicată a Bisericii Ortodoxe Române, ci încurajează cercetătorii tineri să continue cu același zel explorarea documentelor istorice prăfuite, finalizând cu edificarea unei istorii a Bisericii Ortodoxe Românești inedite

  Partea a doua a cărții numită „Evocări istorice” (pp. 321-344) vine în completarea primului capitol, evidențiind eroismul național, reflectat în diverse conflicte internaționale, unde a participat și armata română. Primul articol din acest capitol „Eroismul armatei române oglindit în presa ateniană din anii 1877-1878” (pp. 323-329), publicat în revista „Biserica Ortodoxă Română”, 1977, nr. 5-6, pp. 466-470, scoate în evidență faptele curajoase ale bravilor eroi români reflectate în presa elină. Această cercetare s-a realizat în contextul completării studiilor de doctorat ale părintelui profesor Ioan Dură la Universitatea Kapodistriakon din Atena, Grecia. Nu doar cunoașterea limbii eline l-a condus pe doctorand să cerceteze presa ateniană, ci și dragostea față de neam, respectul față de eroii români, care odihnesc în pământ străin.

  Al doilea material din acest capitol „Eroismul armatei române la Plevna și Grivița reflectat în presa ateniană a timpului” (pp. 330-335), este o continuare a primului articol, fapt dovedit nu doar prin informația sintetizată, ci și prin apariția în viitorul număr al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, 1977, nr. 7-8, pp. 172-174. Pentru tânăra generație, unde predomină lipsa de modele, sau disimularea lor, este oportună această cercetare ce reflectă poziția altor etnii față de eroii noștri. În acest caz, ne lipsește o cercetare similară despre cei peste 150 000 de ostași români adormiți la Cotul Donului în timpul celui de-al doilea Război Mondial, dar și despre preoții militari români, care s-au jertfit împreună cu corifeii lor. Sunt sigur că alte popoare au scris despre curajul eroilor noștri. Ultimul articol din acest capitol „Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri în Parohia Sfântul Grigorie Teologul din Țările de Jos” (pp. 336-344).

  Cu siguranță la frumoasele activități desfășurate de părintele profesor Ioan Dură în parohiile Sfinției Sale au participat într-un număr numeros românii din diasporă, iar când vine vorbă de actul Marii Uniri, ne dorim să credem că printre aceștia s-au aflat și basarabenii, care prin înaintașii lor au dat start procesului unificării naționale.

  Partea a treia a cărții o constituie recenziile celor șase cărți ale teologilor greci, numindu-se convențional „Prezentare de cărți” (pp. 345-378). Autorii cărților recenzate sunt teologi de etnie elină, ce prezintă interes pentru ortodoxia universală. Din prezentările relatate se observă că părintele Ioan oferă o atenție deosebită istoriei Bisericii universale, dar și dreptului canonic, astfel că din cele șase recenzii, patru redau diverse fapte și personalități istorice (Panaghiotis I. Bumis, Consecințele ridicării anatemelor de către Roma și Constantinopol, Atena, 1976, 260 pagini (pp. 347-351); Dumitru B. Gonis, Opera scriitoricească a Patriarhului Calist I. Teză de doctorat susținută la Facultatea de Teologie a Universității dein Atena, 1980, 377 pagini (pp. 357-364); Emilianos Timiadis, Monahismul ortodox. Ieri-astăzi, Paris, 1981, 252 pagini (pp. 365-368); Gh. A. Nikolopoulos, Călătorie la sfintele mănăstiri ale Sfântului Munte și ale Peninsulei Calcidice, în revista „Biblioteca de Studii Istorice”, nr. 211, Librăria Dionisios Notis Karavias, Atena, 1874, 56 pagini (pp. 371-376), iar două dedicate dreptului bisericesc (Evenghelos K. Mantzouneas, Dreptul bisericesc, Tomul I, Partea Generală, Atena, 1979, 215 pagini (pp. 352- 356) și Panaghiotis I. Bumis, Dreptul canonic, Ediția a III-a îmbunătățită, Editura Grigori, Atena, 2002, 300 pagini (pp. 369-370). Pentru istoria Bisericii Ortodoxe Române este prezintă o deosebită importanță cartea teologului Dumitru B. Gonis. Ea reflectă curentul paisian, născut în România la mănăstirea Secu, Neamț, și influența lui nu doar asupra monahismului românesc și rusesc, ci și a completărilor aghiografiei elino-române.

  Ultima parte a cărții „Varia” (pp. 379-406) cuprinde articole de popularizare ce reflectă activitatea științifică și pastorală a autorului. De o importanță deosebită este primul material „Studii ale Pr. Dr. Ioan Dură cenzurate în România (înainte și după 1990)” (pp. 379-383), unde se reflectă nemulțumirea părintelui profesor față de colegiul de redacție al revistei Patriarhiei Ortodoxe Române „Biserica Ortodoxă Română” și al colegiului de redacție al revistei „Mitropolia Olteniei”, care au cenzurat articole ce conțineau informații incomode regimului de până la 1990, sau citate ale istoricului dr. Petre Ș. Năsturel din Franța. Celelalte două articole prezintă memorialistica autorului despre pelerinajul din Georgia și Sicilia: „Însemnări despre pelerinajul în Biserica Ortodoxă a Georgiei (31 mai - 7 iunie 2014)” (pp. 384-397) și „Pelerinajul Parohiei „Sfântul Grigorie Teologul” din Olanda în Sicilia (4-11 octombrie 2016)” (pp. 398-406).

  În cele peste 400 de pagini părintele profesor Ioan Dură a înserat cele mai importante articole necesare îmbunătățirii calității științifice a cercetărilor din domeniul istoriei și a patrologiei românești în raport cu cea elină. Din cele relatate considerăm că autorul s-a orientat bine în spațiul academic de cercetare și a realizat inedite cercetări, identificări, ce contribuie esențial la cunoașterea ortodoxiei românești. Sperăm ca și în continuare, chiar dacă părintele își desfășoară activitatea pastorală în afara granițelor, va contribui cu alte noi apariții tipografice, care inevitabil vor fi integrate în procesul didactic de pregătire a slujitorilor altarului, dar și pentru doritorii de a cunoaște autenticitatea istoriei Bisericii Ortodoxe Române.

C) "PREOCUPĂRI DE ISTORIE BISERICEASCĂ. STUDII-ARTICOLE-ÎNSEMNĂRI", Editura Magic Print, 2021, 202 pagini

 1. Ing. Dr. Mihai Sporiș, "Preocupările" Parintelui Ioan Dură, în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 177, mai 2021, p. 14.

  O nouă apariție editorială a Pr.Dr. Ioan Dură, peotul misionar și păstorul unei diaspore românești prin Țările de Jos (Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande!), ne-a sosit pe calea aerului (par avion!) de la Bruxelles, taman în perioada păresimilor, adică una potrivită reflecțiilor și minunărilor cu noi înțelesuri la cele cercetate. La Editura MAGIC PRINT, Onești, 2021 s-a ivit cartea „Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești” cu subtiltul lămuritor, privind conținutul: „Studii-articole-consemnări”, din truda unui autor preocupat permanent să limpezească lucrurile unor procese din scena lumii de azi să le fie de folos multora, cărora timpul nu le-a agonisit o experiență de viață, studiile înalte încă nu le-au dat cheile descifrărilor. Înainte de-a face niște comentarii inspirate de cele studiate – pentru că este nevoie de-o citire atentă, cu multe reveniri și cu permanente incursiuni în aparatul critic suport! - recomandăm citire unei cărți frumoase, scrisă cu pasiune și preocuparea omului angajat într-o misiune de-o viață! Cartea constată, după analize autorizate: stări de fapt, procese în desfășurare, efectele unor decizii neinspirate, lipsa de reacție în fața unor stări de lucru care impuneau o atitudine, o decizie explicită...; inadecvarea poziționării instituționale , în lumea globală, a Patriarhiei Fanarului (Patriarhia Ecumenică de la Istambul), în raport cu bisericile autocefale și diaspora lor...

  Cartea este acreditată de CNCSIS (Ministerul Educației Naționale, prin consiliul său științific, recunoscând editura!). Autorul este prezentat prin-o sumară biografie, să aibe cititorul imaginea unui duhovnic, cu două doctorate și cu o activitate misionară și publicistică neostoită. Un lămuritor „cuvânt înainte”, care întregește sugestia unui titlu inspirat, ne lămurește asupra conținutului. „Articolele” demonstrează preocuparea celui care surprinde evenimentele, ca marcaje pe traiectoria unui proces în desfășurare. Adunarea lor aici, în cronologia apariției în reviste, indică starea de veghe, uneori îngrijorarea că atitudinea promtă nu a fost recepționată și lipsa de reacție a generat efectele nedorite. Să remarcăm aici, pe lângă evenimentele legate de Vâlcea, patria ivirii din țărâna Fedeleșoiului, recuperările... pro memoria, privind „calvarul sârbilor”, cele asupra activității diplomatice, în slujirea cultului eroilor și al ortodoxiei. Partea cea mai consistentă o reprezintă cele cinci studii. O muncă impresionantă, făcută cu acuratețe și rigoare. Un aparat critic care însumează 259 de trimiteri bibliografice, de-o diversitate a surselor care demonstrează că autorul ține pasul, sincron cu vremea aceasta, atunci când observi atenția spre media la zi, și poziționarea față de un subiect dat, dinspre multe direcții. Avantajul unui autor care știe limba greacă și mai are în soția sa Christina un profesor de greacă, fără a mai vorbi de doctoratul la Atena, apoi de viața dusă de peste 4 decenii în Apus, în analiza scenei geopolitice a ortodoxiei este imens. Foarte multe surse, provenind dinspre Grecia devin foarte accesibile și lensne de înțeles, constituind o garanție a interpretării corecte. Cartea are o Addenda finală, care vorbește și despre cele făptuite, nemijlocit. O corespondență cu PS Justinian Chira Maramureșanul, care peste timp (după 30 de ani!) vădește limpede că între cele năzuite prin coafata revoluție, și cele întâmplate prin continuitatea eșalonului doi (ca o gardă pretoriană care nu se predă, ci doar schimbă „șeful”) este o prăpastie! Că nu s-au dorit multe, în modul de-a fi și a acționa al instituțiilor, blocate în obediența istorică (aici să numim și BOR-ul, asincon vremii și pasiv la acțiunile de înnoire/ vezi canonizările; instituționalizarea diasporei cu viteza risipirii românilor pe coclaurii lumii; afirmarea cu hotărâre a autodeterminării prin reacțiile la derapajele Patriarhiei Ecumenice, precum Atena de exemplu, etc.), acum se observă, inclusiv atitudinea omului treaz și de aceea preocupat pentru întronarea unui activism în timp real. (vezi reacția întârziată a BOR, față de propunerea privind... Arhiepiscopia Râmnicului!, de exemplu și chiar inițiativele noastre rămase fără răspuns, privind canonizarea lui Mircea cel Bătrân/ Cel Mare!). Tot despre o speranță deșartă este vorba și acolo unde apelul „Să nu ne răzbunăm!” a servit celor ce nu se dădeau plecați și nu au înțeles, nici până acum, că fără mărturisirea păcatelor nu există mântuire. Nu ne-am răzbunat, dar nici nu le-am cerut să se mărturisească (pct.8, Timișoara?/ Proces al Comunismului?/ Înnoire a clasei politice?/ Schimbare a mentalității?... lăsate pentru mai târziu!) să facă pasul înapoi pentru reeducare, am căzut în plasa credulității și cei pe care i-am iertat și-au făcut mai departe mendrele, să nu se vadă limanul. Așa că cei care nu s-au răzbunat, trăiesc perpetuu înfrângerea lipsei lor de fermitate, prea îngăduitori fiind, și cu celălalt obraz, prea disponibil! În articolul consacrat faptei traducerii romanului lui Virgil Gheorghiu, este „Preocupările ” Părintelui Ioan Dură surprinsă, indirect, falia căscată din trecut între „exilul” românesc și pseudo-elita de acasă, rămasă cu aceleași năravuri și acum, chiar dacă exilul a devenit diasporă, și avem bugetate Instituții Culturale, care promovează românismul prin ... estetica urâtului, și prin personulitățile (un fel de „divizii” ale „revoluției”, împotriva teroriștilor lipsă, antemergătoare schimbărilor drepturilor la avuția națională, sub toate aspectele!) cocoțate în preajma pretorienilor! (Când, oare va fi recuperat pentru cultura română Dumitru Drăghicescu cu... „Noua Cetate a Lui Dumnezeu”? ca să dăm un singur exemplu!). În reportajul despre pelerinajul în Grecia se ilustrează o acțiune vie, de neuitat și care dă omului care pipăie o lecție însușită pe viață să-i fie cuminecare celor auzite și văzute. Addenda se încheie cu relatarea despre Conferința regizorului Nicolae Mărgineanu și recitalul soției acestuia, actrița Maria Ploae susținute în Parohia Sfântul Grigore Teologul în 4-5 Mai 2019 (Olanda) la invitația Asociației „Doamna Maria Brâncoveanu”, constituită în această Parohie ctitorită de autor, părintele Ioan Dură. Mai aflăm despre Troița din incinta curții parohiale, înălțată în 10 septembrie 2017 ca un unicat în întreg Beneluxul, un simbol puternic al trăirii românești în datul moștenit al ortodoxiei creștine cu sfinți autohtoni, cum au fost Martirii Brâncoveni.

  Cartea în întregul ei, bine structurat, ne spune multe. Dincolo de titlu, introducere și atenționarea titlurilor articolelor, studiilor, stilul autorului dă puterea lăuntrică a unei respirații vii și tonul ferm al celor rostite să fie un imbold la acțiune. Trăirea cu intensitate a istoriei, comprimată clipei prezente să-i fie de folos omului acum, cere o situare in actu permanentă, fără întârzieri ori încetinirea șovăielnică a prea temătorilor care nu au înțeles că doar teama de Dumnezeu este suverană și orice altă temere este lașitate. În realitatea mundană – a lumii noastre pământene!, la lupta cea mare, pentru ADEVĂR, mergând în cunoștință de cauză (doctor în dogmatică și spirit al științei autentic!) autorul nu cade pradă derapajelor, partizanatelor, ori smintirii sensurilor unor cuvinte-concep. Eliberat de constrângerile sistemelor în care acționează omul se arată creator și stăpân pe gândul său pe care îl expune cu onestitate fermă. Așa ne apare limpede, fățișă atragere a atenției, atitudinea și cererea concretă a celor necesare, urgent de înfăptuit (Cere în respectul ierarhiei și canoanelor pe care cu smerenie exemplară le respectă!). În misiunea sa știe că slujește Lui Dumnezeu și orice abatere de la canoanele scripturii (acelea susținute cu temeiuri incontestabile de marile sinoade atot cuprinzătoare!) trebuie semnalate și preîntâmpinată imediat o abatere, o schismă. Studiile elaborate sunt forma sa de luptă, în plan dogmatic și științific. Sunt răspunsul unui om școlit să păzească cuvintele-sfintele de răstălmăciri, tocmai să nu smintească principiile și să învrăjbească lumea. Nu sunt încurcate planurile și nici funcționalitatea lor rezervată. Lumea pământeană funcționează pe baza legilor fizice și a legilor instituțiilor oamenilor, iar lumea informală a cerului este rezonantă bătăilor inimii universului și canoanelor creștine din slujba legii iubirii. Chiar titlul cărții prin cuvintele cheie: tărâm, biserică, studiu, preocupare, istorie ne atrage atenția asupra acestor lumi simultane care sunt într-o legătură reductibilă la sintagma trup și suflet. Pe pământul trăit în durate de timp cronologia pune ordine în lucrare și relevă procesualitatea, iar în cea fără timp a eternității Cel Ce este, permanență, sens, absolut, atotcurinzător, adevăr ultim, care nu trebuie uzurpat, nici dedublat în porunca Sa suverană!

  Surprins de insistența autorului în apelurile lui la asumarea unor reacții ale instituțiilor îndrituite, la promovarea unor proiecte amânate sine die, dar imperios necesare evoluției proceselor din lumea cu accelerată secularizare, am încercat să evaluez cartezian o atare manifestare și să chem o logică matematică în ajutor. Iată o perspectivă a trăirii în care timpul parcă se anulează printr-o operație matematică. S-ar putea spune formal așa: „când durata măsurabilă a faptei tinde spre zero atunci trăirea este instantanee, ca o izvorâre din nimic, neant, exploziv, a luminii/ vieții!” Ce frumos apare astfel totul! Permanent, fără timp, nu știm cum, lumina izvorește - și nu observăm succesiunea exploziilor, ca în înșiruirea imaginilor foto care generează filmul viu, din cele statice!- înlănțuirea clipelor în bătaia de inimă a universului și în logosul celui nepătruns!

  Deși universul își bate tactul tuturor sincronismelor, diversitatea funcționează cu exemplara armonie trofică; oamenilor li s-a dat legea iubirii necondiționate a semenilor, în lumea prea rezervată și particulară a identitățiilor cu orice preț, războirile nu și-au luat răgazurile cuminecărilor și împăcărilor cu cele absolute! Se semnalează în carte deturnarea sensului cuvântului ecumenism care în plan dogmatic face din Patriarhia Fanarului o eretică, asumându-și un papism ortodox, adică își arogă o infailibitate, tocmai denunțată de problema filioque, a dublei purcederi. Cum să nesocotești, tocmai tu, cel întronat dirijor simfoniei bisericilor autocefale ortodoxe, temeiul existențial al Ortodoxiei, privind purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl, fără intermedierea vreunui om infailibil? Cum să nesocotești voința decizională sinodală a tuturor stătătorilor... Bisericilor autocefale? Cum să nesocotești autoritatea decizională a Bisericilor neamurilor, față de diaspora celor de același neam? Lămuriri documentate, invocând și alți cercetători avizați ai mediului academic, aduce autorul în carte pe înțelesul nespecialiștilor. Informațiile, aparent specializate celor ale Bisericii, ne lămuresc asupra geopoliticii în care puterile interferează într-un complicat joc al intereselor (vezi chestiunea rusoucrainiană cu contrapunerea tuturor puterile într-un front deschis, problema românilor din Basarabia, scindați între două Biserici Autocefale etc.).

  Vorbind aici despre smintirea unor cuvinte-concept, să arătăm că deturnarea sensurilor, înțelesului primar al acestora, este o sursă a încălcărilor și al abuzării din rațiuni de partizanat, de respingere al celor instituite, adică de uzurpare al stărilor existente. Să amintim în trecere și alte cuvinte dintr-un posibil dicționar al celor abuzate. Asupra ecumenismului, pr.Ioan Dură ne lămurește. Să nu uităm că până mai ieri diaspora românească de azi, se numea exil (aflat în afara legii, uneori sub condamnările care nu puteau fi puse în aplicare peste ...cortină!). Să constatăm că nici azi, în totalitate, nu am adus la sânul matern fiii risipiți și abandonați. Instituțiile de cultură, într-un dezinteres abil promovat, populate cu cei din divizile postrevoluționare „Brucan, Voican, Roman”, poate... „Iliescu, Dinescu, Nicolăescu” s-au temut ca dracu de tămâie de spiritul liber al atâtor exilați, (unii prin temnițele de acasă!) încă ascunși neamului slujit: Vintilă Horia, George Uscătescu, Ion Sugariu, Basil Munteanu, Eugen Coșeriu, Nicolae Balotă, Ioan Negoițescu, Mircea Vulcănescu, Nichifor Crainic, Dumitru Drăghicescu, Vasile Militaru și mulți, mulți alții (s-a amintit în carte și Virgil Gheorghiu!). Anatemizarea cuvintelor legionar, legionarism a făcut carieră cu consecințe dramatice ! Cum este posibil ca două personalități ale istoriei lumii, de același fel una să fie erou național al Finlandei, iar cealălaltă să fie criminal de război ... în România slujită? Am hiperbolizat cuvântul arderii de tot și i-am dat lege specială, fără a recunoaște suferința propriului popor într-o istorie nu tocmai prielnică? În carte se mai operează cu un cuvânt: refugiat, al cărui sens este corect lămurit și bine corectat în altă carte de Petre Cichirdan (v „Orașul de carton”). Între evacuarea, act voit al bucovinenilor după netrebnicul pact Ribentrop-Molotov, datorat înțelepciunii tocmai celui declarat criminal de război, și refugierea dezorganizată, este o mare diferență. Ceva ca între exilarea prin Siberia să se șteargă urma neamului și aducerea unui altoi de elită între cei de-o simțire să se rafineze cultural o parte de țară. Așa trebuie citită evacuarea elitei Bucovinei (cu Leca Morariu în frunte) în Oltenia de sub munte, a Râmnicului și celorlalte găzduiri prielnice, nu ca pe un refugiu/ cu refugiații să-și scape pielea! Este util să ne aplecăm spre viața cuvintelor și să le stopăm înstrăinările, unele având efecte dramatice. Să remarcăm cum legile, făcute din cuvinte, pentru aplicare corectă mai apelează la ... curți constituționale, și acestea hotărăsc, după votul partizan... sensul „adevărului”.

  Dincolo de considerațiile noastre asupra unei cărți, care se limitează doar la foarte puțin, față de câte ne-au minunat, vom spune în încheiere că această carte poate fi de mare folos celor chemați să conducă Biserica, celor din Instituțiile Statului responsabili cu gestiunea simfonică a puterilor încredințate și deopotrivă tuturor celor preocupați să priceapă cu ochii minții ceea ce se întâmplă în lumea din preajmă. Să-i mulțumim autorului care știe să citească pentru noi cele încifrate și să ni le dăruiască, împărtășindu-ne cu duhul cuvintelor sale.
  Robești, 27 aprilie, 2021

 2. Dr. în Med., scriitor și Directorul Institutului Român și al Bibliotecii române din Freiburg im Briesgau/Germania a prezentat cartea "Pr. Dr. Ioan Dură: Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești. Studii-articole-consemnări'' în "Buletinul Bibliotecii Române''. Vol. IX (XXX), 2022, p. 702-710.

  Pr. Dr. Ioan Dură, Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești. Studii-articole-consemnări. De către Dr. Mihai Neagu, în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești". Vol. IX (XXX). Serie nouă. Freiburg i. Br. Germania. 2022, p. 702-710.

  Din ampla recenzie a cărții "Preocupări..." inserată de către domnul Doctor în Medicină, Mihai Neagu, prolific scriitor și Director al Institutului Român și Bibliotecii române din Freiburg, în publicația acesteia, menționată mai sus, ne limităm să redăm doar cele de mai jos:

  Cu privire la articolul Părintelui Ioan Dură "Trimiterea de reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române în orașele de reședință ale Întâistătătorilor celorlalte Biserici Ortodoxe Autocefale", Dr. Mihai Neagu scrie: "Este o propunere foarte judicioasă de a strânge prin valoroși ambasadori, unii deja în funcție pentru teritorii mai limitate, a competenței de a optimiza legăturile cu bisericile ortodoxe surori din diferite țări.". (p. 703-704).

  În articolul inserat și întitulat "Cinstirea și pomenirea celor doi eroi români căzuți pe frontul de luptă din Germania, în timpul celui de Al Doilea Război Mondial, ale căror oseminte se află în cimitirul de la Leusden-Amersfoort/Olanda", "în care autorul, consultând diferite surse, află numele, inițial nesemnalat al celor doi eroi: Bogian Constantin și Valache Constantin. Inițial, aceștia fuseseră înhumați în cimitire militare americane, de unde au fost strămutați în cimitirul de la Leusden unde părintele Ioan Dură le-a făcut frumoase slujbe de pomenire din 2005 și până în prezent, fapt consemnat de mai mulți jurnaliști români de valoare: Aurel Sergiu Marinescu din S. U. A. și Victor Roncea din România.". (p. 704-705).

  Un alt articol din carte este intitulat: "Pr. Prof. Dr. Ioan Dură și pledoariile sale pentru ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de arhiepiscopie". Și "în legătură cu această problemă, autorul, fiu duhovnicesc al respectivei episcopii a publicat cu mare insistență două articole în 9 numere diferite ale unor periodice din România și din străinătate sau în volume de sine stătătoare (respectiv: "Biserica Ortodoxă Română" nr. 7-10; "Mărturie ortodoxă" nr. 14/1991; "Curierul de Vâlcea" din 13 ianuarie 2000; volumul jubiliar "Episcopia Râmnicu Vâlcea, 2005, pag. 423-426; Volumul "Dar din Râvna casei tale", 2018, pag. 112-118; "Curierul de Vâlcea" nr. 4536; "Albina românească", ianuarie-februarie 2006; "Viața cultelor” din 15 ianuarie 2006; "Revista de Teologie Sf. Apostol Andrei", nr. 1 din 2008; volumul "Istorie bisericească. Studii și articole", 2019, pag. 367-385. În 2009 episcopia Râmnicului a devenit arhiepiscopie, ceea ce explică încetarea campaniei de presă dusă de Părintele Ioan Dură după anul 2008.". (p. 705).

  "Ultimul articol din acest volum se intitulează "Strămutarea moaștelor Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava la Mănăstirea Turnu în ziua de 6 aprilie 1944, consemnată de Leca Morariu în "Jurnalul Vâlcean (1944-1948)". ... . "Este normal ca toată bibliografia teologică românească de până în 1990 să nu menționeze, între strămutările moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, strămutarea prudentă de teama barbarelor hoarde bolșevice, ci numai cele de la o biserică mică într-una mai importantă și apoi spre a le feri de invazia Moldovei de către regele Sobieski al Poloniei. De asemenea, în primul război mondial, moaștele respective au fost duse la Viena spre a le feri de distrugerile războiului. În ultimii 31 de ani s-au publicat mai multe scrieri despre Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, dar, în afară de menționarea din jurnalul lui Leca Morariu publicată în "Jurnalul vâlcean 1944-1948)", carte publicată la Iași în 2012, nimeni în afară de Părintele Ioan Dură în 2021 nu semnalează în continuarea celor trei strămutări ale moaștelor respective și pe această a patra, de la Suceava la Turnu, chiar dacă astăzi protectoarea Moldovei a devenit Sfânta Paraschiva, în locul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.". (p. 705-706).

  În fine, despre "Conferința regizorului Nicolae Mărgineanu și recitalul actriței Maria Ploae susținute la Parohia Sfântul Grigorie Teologul din Țările de Jos (Sâmbătă și Duminică, 4-5 mai 2019)", Dr. Mihai Neagu scrie: "Fiindcă în text este vorba și despre tatăl regizorului, este cazul să amintesc că ilustrul profesor de psihologie al Universității din Cluj, după ani grei de temniță care i-au măsurat credința-n Dumnezeu, patriotismul și demnitatea, a publicat spre sfârșitul anilor 60 o minunată carte intitulată "Condiția umană". Era scrisă cu atâta dragoste de adevăr și de cititori, încât nu m-am putut abține și am publicat o recenzie elogioasă în revista Amfiteatru, a studenților, pe atunci eu fiind student. Spre entuziasmul meu, după vreo săptămână de la apariția numărului respectiv din revistă, am primit la redacție o scrisoare de mulțumire la fel de frumos scrisă ca și cartea, care m-a motivat să-mi continui activitatea (desigur, spiritul și sufletul meu au mai alimentat cu încurajări pe parcursul ultimei jumătăți de secol.). L-am întâlnit apoi, acum vreo 35 de ani pe stradă, pe prietenul meu, Marin Teodorescu, tatăl lui Oreste de astăzi, însoțit de regizorul Nicolae Mărgineanu. Țin minte această întâlnire, pentru că nu în fiecare zi ai parte să dai mâna cu un om de cea mai bună calitate. N-am rămas la taclale pe trotuar, dar am avut apoi toată ziua, o senzație de mulțumire, pe care sunt sigur că au avut-o și enoriașii care i-au urmărit conferința "Cinematografia românească în 100 de ani", la biblioteca municipală din Schiedam, distinsa actriță Maria Ploae, soția regizorului Nicolae Mărgineanu, a susținut un recital de poezie religioasă, care s-a bucurat de un deosebit succes.". (p. 709-710).

N. B. Cartea a fost amintită în revista "Magazin istoric", Anul XIV - serie nouă - nr. 6 (651), Iunie 2021, p. 64, la rubrica "Pentru biblioteca dumneavoastră"; nr. 7 (652), iulie 2021, p. 64.


© 2004 IOAN DURĂ