Redactor şi editor al Revistei
"Mărturie ortodoxă" (1982-1998)

Părintele Dr. Ioan Dură a fost iniţiatorul, redactorul şi editorul publicaţiei "Mărturie ortodoxă". Revista Comunităţii ortodoxe române din Olanda.

Revista a apărut la Haga, neîntrerupt, din anul 1982 şi până în 1998, în 23 de numere, apoi, un număr, serie nouă, la Bruxelles, în 1998.

Despre revista "Mărturie ortodoxă" a se vedea pe prezentul site: a) rubrica "Revista "Mărturie ortodoxă" de la "Parohia din Schiedam" (unde sunt expuse impresiile şi aprecierile multor personalităţi ecleziastice şi laice şi ale enoriaşilor despre revistă); b) prezenta rubrică ("Publicaţii"), şi anume, la spaţiul consacrat studiilor şi articolelor publicate de Părintele Ioan în revista "Mărturie ortodoxă"; c) cartea: "Mărturie ortodoxă". Revista comunităţii ortodoxe române din Olanda (1982-1998). Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură. Impresii şi aprecieri inserate în paginile acesteia, Editura MAGIC PRINT, Oneşti, 2016, 200 pagini; Dr. Mihai Neagu (Freiburg), Monumente ale exilului cultural românesc: Mărturie ortodoxă, în "Buletinul Bibliotecii Române" al Institutului Român, Freiburg im Briesgau, Germania, vol. IV (XXV), 2017, p. 427-507; Extras din vol. IV (XXV), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 87 pagini.


© 2004 IOAN DURĂ