Impresii despre parohie și biserica parohială​
inserate în "Cartea de impresii"
(din iunie 2001 şi până în iunie 2022)

Cartea de impresii despre biserică şi parohie
(clic, spre a se mări imaginile)

A. Impresii ale românilor

Cette chapelle est l'aboutissement de nos peines à tous.
Remerçions notre Segnieur.

(Această capelă este rezultatul trudelor noastre ale tuturor.
Mulțumim Domnului nostru.)

Vasile Dură, 2001


Sunt foarte mulţumit că avem o nouă biserică, a noastră, şi că este tatăl meu ctitorul de la această biserică.

Ştefan Dură, Rusalii 2002


Cu multă bucurie am slujit Sfânta Liturghie în parohia Sf. Grigorie Teologul din Shiedam (Haga). Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne reîntâlnim în jurul Sfântului Altar din noua dumneavoastră biserică, pentru care nădăjduim să aveţi cât mai curând un iconostas.
Să nu pierdeţi spiritul de familie şi bucuria care vă caracterizează şi care vă ajută să fiţi deschişi spre cei care trec pragul bisericii dumneavoastră, străini de comunitatea românească ortodoxă.
Mulţumesc pentru ospitalitate şi bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toţi.

† Mitropolitul Iosif, 23 iunie 2002


Luminează Doamne sufletul românilor uniţi în această minunată biserică a inimii, aici, în Olanda.
Binecuvântată fie casa celor care au facut posibilă această unire a românilor aici, departe de leagănul lor natal.

Stefan Hruşcă, 16 iunie 2002


Mulţumesc pentru ospitalitate şi fie ca bunul Dumnezeu să ne aducă bucurie şi multă binecuvântare.

Cristian Chivu, 1 iunie 2003
fotbalist la Ajax Amsterdam


Fie ca Domnul Dumnezeu să ne lumineze sufletele şi să ne îndrume paşii numai spre calea cea Bună şi cea Dreaptă.

Bogdan Lobonţ, 1 iunie 2003
fotbalist la Ajax Amsterdam


Iniţiativa Părintelui Protopop, doctor Ioan Dură, de a înfiinţa un schit la Schiedam (Olanda) precum şi dragostea de a împodobi casa Domnului dimpreună cu toată comunitatea de aici, să fie exemplu pentru credincioşii ortodocşi din diasporă şi Dumnezeu să împlinească toate cele de trebuinţă obştii acesteia.
Slăvit să fie Dumnezeu în veci amin.

Arhim. Vartolomeu, Stareţul Sf. Mănăstiri Cozia, 16.03.2004


Toate urările de bine comunităţii româneşti din Olanda şi bineînţeles mulţumiri din suflet pentru primirea care a fost făcută militarilor români sosiţi în vizită.

Locotenent Marius Vătămanu, 13.09.2003


Mărită slavă şi închinare Bunului Dumnezeu pentru luminarea căii celor ce s-au străduit pentru înfiinţarea şi existenţa bisericii şi sfintei parohii din Schiedam.
Sfânta biserică reprezintă o adevărată binecuvântare şi îmbogăţire spirituală pentru toţi cei care sunt trecători sau permanenţi în frumoasa Olandă, cum a fost şi cazul meu şi al soţiei.
Mulţumire şi adâncă recunoştinţă prof. dr. Ioan Dură, prea-cucernicului părinte paroh, pentru devotamentul misionar cu care şi-a îmbogăţit viaţa personală şi a celor care l-au întâlnit, pentru dragostea cu care s-a devotat comunităţilor române din Belgia şi Olanda, pentru exemplul familial dedicat bisericii.
Profundă recunoştinţă şi mulţumire tuturor,

Colonel Virgil Ioan Dan, soţia Marioara (ataşat militar în Olanda)


Mulţumesc Bunului Dumnezeu că m-a ajutat să ajung în această biserică românească, păstorită de un mare Părinte, prof. dr. Ioan Dură, ajutat fără rezerve de Dna Preoteasă Christina.
Am întâlnit aici patru credincioase - ing. Elena De Chiara, Ecaterina Fineriu, Victoria Dumitriu şi Rodica Heijmering - deosebit de ataşate parohiei, in jurul cărora s-a clădit o comunitate românească de prestigiu. Felicitări Părintelui prof. dr. Ioan Dură pentru tot ce a... durat aici, pentru că a insuflat în inimile românilor din Olanda dragostea pentru credinţa străbună.
Îi îmbrăţişez cu drag pe toţi românii ortodocşi de aici.

Ion Barbu, ziarist, 30.10.2005.


Sincere mulţumiri pentru strădania de a păstra credinţa şi spiritualitatea românească In Olanda.

Isabela Roşca, Ataşat cultural la Ambasada României din Haga


Părintelui Prof. dr. Ioan V. Dură şi doamnei Preotese, Christina, Ctitorii acestui sfânt aşezământ al simţirii româneşti şi mărturiei credinţei strămoşeşti, un sincer La Mulţi Ani cu ocazia împlinirii a celor 25 de ani de existenţă a Parohiei Sf. Grigorie Teologul.
Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să slujesc alături de Părintele Paroh, Ioan V. Dură, şi fratele Leon V. Dură, slujba Sfântului Maslu - vineri, seara, 27 ian. 2006, şi Sf. Slujbă a Hramului, la 29 ianuarie (Duminică).
Fie ca Bunul Dumnezeu să hărăzească pe ctitorii acestei Sfinte Biserici cu sănătate şi îndelungată păstorire.

Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae V. Dură, Bucuresti


În Olanda, ţara florilor frumoase, am întâlnit un preot hristofor, fratele meu, Profesor Universitar Dr. Ioan Dură.
Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze măreaţa operă duhovnicească. La Mulţi şi fericiţi Ani!

Cu bucurie de frate mai mic,

Pr. Leon Dură


Misiunea culturală vâlceană, aflată în drum spre Bruxelles (ca şi România!) a depăşit destinaţia-ţintă şi a ajuns în Olanda, în parohia păstorită de părintele profesor dr. Ioan Dură, în care am regăsit nu doar pe con-judeţeanul inspirat, ci pe unul dintre eminenţii propagatori ai românismului în lume.
Am fost impresionaţi de ceea ce am aflat în acest aşezământ religios, de calitatea umană şi intelectuală a enoriaşilor, de ospitalitatea românească proverbială, ce nu se dezminte în nici o împrejurare, oriunde în lume.
Mulţumiri tuturor!
Gratitudinea noastră nu încape în cuvinte.

Doru Moţoc, Ioan Barbu şi ceilalţi membri ai misiunii culturale vâlcene, martie 2006


Mulţumesc Părintelui prof. dr. Ioan Dură şi enoriaşilor acestei parohii pentru modul desăvârşit cum a fost organizată lansarea volumului "România. Drumul spre Bruxelles".

Ioan Barbu, Schiedam, Olanda, 18 martie 2006


11.10.2006
De Cuvioasa Parascheva la Schiedam NL
Parohia ortodoxă română

Câtă vreme mai există astfel de lăcaşuri, în astfel de locuri, în care un pumn de suflete se strâng cu dragoste de Dumnezeu şi se roagă în limba noastră sfântă, e semn că nimic nu e încă pierdut.
M-am bucurat să mă aflu astăzi aici, rugându-mă şi eu cu acestă comunitate întru comuniune.
Doamne milostiv fii nouă!
Toate să vi se adune într-o mulţime de zile bune!

Cornel Constantin Ciomâzgă

P.S. Părinte Ioan, Domnul să vă socotească, aşa cum nu mă îndoiesc că o va face, toată truda şi dragostea!


Am participat la Sfânta Liturghie de sărbătoare Sfântul Nicolae 2008 la această sfântă biserică. Am rămas profund impresionat de talentul, vocaţia şi dăruirea prea cucernicului părinte Ioan Dură de a întemeia aici o parohie românească de lege strămoşească în această metropolă europeană atât de desacralizată. Admir puterea de jertfă a părintelui protopop. Prin asemenea preoţi cu dăruire se duce, se răspândeşte şi se menţine ortodoxia în lume.
Admiraţie şi consideraţie faţă de dreptcredincioşii români, care vin la biserica românească ortodoxă şi trăiesc dreapta credinţă de la zeci de kilometri depărtare.
Fie ca puterea în dreapta credinţă să dureze!
Doamne ajuta!

Prof. Dr. Nuţu Roşca, istoric


Ca întotdeauna, membrii Ambasadei României din Olanda sunt onoraţi şi fericiţi să se afle în mijlocul comunităţii româneşti şi în casa Domnului de credinţă Ortodoxă Românească.

Călin Fabian, Ambasadorul României în Olanda


O slujire creştină cu suflet şi încărcată cu spirit românesc care ne-a impresionat aici la depărtare de ţara noastră.
Vă mulţumim pentru această flacără a spiritualităţii româneşti pe care o ţineţi aprinsă.

Delegația Ministerului Afacerilor Externe, 21.02.2009


Schiedam, 30 aprilie 2010, Sf. Ap. Iacob

Mai sunt şi zile dintre acestea, făcute anume să întărească credinţa şi nădejdea enoriaşilor.
Mulţumim tuturor acelora care s-au învrednicit să organizeze acestă întrunire, bunului nostru părinte şi duhovnic care ne-a adunat sub aripa Bisericii mamă şi Bunului Dumnezeu, care s-a milostivit şi ne-a încălzit cu căldura soarelui Său în această frumoasă zi de primăvară.
Hristos a înviat!

Fam. Crăciun, Nicu şi Anna Maria


23 Ianuarie 2011

La sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Olanda, Schiedam, am slujit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie împreună cu Părintele Paroh Dr. Ioan Dură şi cu Părintele Patriciu Vlaicu de la Bruxelles, parohia Sf. Nicolae. Fie numele Domnului binecuvântat pentru toate bunătăţile şi harul revărsate peste această parohie. Întru Multi Ani!

† Mitropolitul Iosif


13 februarie 2011

Sfânta creştinare a micuţului Andrei Constantin ne aduce bucurie şi mulţumirea sufletească şi suntem bucuroşi că ne putem aduna împreună!
Vă mulţumim Părinte şi Doamnei Preotese pentru binecuvântarea pe care ne-o daţi tuturor!
Dumnezeu să vă aibă în grijă şi să ne fiţi alături mereu.

Fam. Miţcan


14 aprilie 2011

Astăzi, cu ajutorul bunului Dumnezeu, s-a pus piatra de temelie duhovnicească pentru o nouă parohie, în Arnhem.
Părinte Ioan, presbiteră Christina, vă mulţumim pentru minunata iniţiativă! Dumnezeu să ajute şi să binecuvinteze!

Fam. Bubberman


25 februarie 2012

Mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a îndrumat paşii spre această casă a comunităţii românilor din Olanda, parohia "Sf. Grigorie Teologul", loc în care preotul fondator, Părintele Ioan Dură şi preoteasa Christina Dură desfăşoară o activitate misionară, cu multă dragoste şi sacrificiu, pentru a acoperi nevoile noastre duhovniceşti şi spirituale.
Mulţumesc Părintelui că îmi permite să îi fiu alături ca secretar al Consiliului Parohial şi preotesei pentru prietenia şi dragostea ce mi-o poartă.
Să încercăm să nu uităm îndemnul pe care Părintele ni-l adresează de fiecare dată: de a nu uita că suntem Români şi creştini!

Elena De Chiara


11 Martie 2012, Sf. Grigorie Palama

Biserica Sfântului Grigorie Teologul a fost principala mea sursă de pace şi tărie sufletească de-a lungul celor aproape cinci ani petrecuţi în Olanda. Studiile făcute aici în statistică medicală au răspuns unor căutări interioare, dar aş fi rămas cu totul sărăcită sufleteşte în această lume secularizată dacă şansa de a-L întâlni pe Domnul Hristos prin Sfânta Împărtăşanie n-ar fi fost mijlocită de existenţa acestei bisericuţe.
Rămân recunoscătoare bunului meu părinte duhovnic, Părintele Ioan Dură, pentru felul în care m-a povăţuit şi pentru darurile care mi-au venit, prin ascultare de dânsul, de la Domnul Hristos, atât în ale vieţii acesteia cât şi pe plan duhovnicesc.
Rămân recunoscătoare şi doamnei Preotese Christina Dură pentru felul în care m-au inspirat dragostea, sufletul cald şi jertfelnic al dânsei şi pentru comorile de credinţă creştină pe care mi le-a descifrat.
Alte chipuri de mărturisitori creştini, membri ai acestei comunităţi, vor rămâne în catastiful de aur al întâlnirilor care mi-au marcat viaţa.

Alina Nicolae


22 aprilie 2012

Încep prin a scrie aceste impresii prin a mulţumi Bunului Dumnezeu şi Sf. Nectarie că mi-a îndrumat paşii spre Bisericuţa noastră din Schiedam în 2007.
De atunci mi-am regăsit pacea şi puterea sufletească să merg mai departe!
Aici am găsit un părinte duhovnic cum nu cred că găseşti uşor, o pace şi un har în slujbele făcute de dânsul şi multă dăruire.
Deasemeni dna Christina este un model de urmat, o doamnă pe care o admir şi nevoinţa şi devotamentul dânsei sunt de neegalat.
Vă mulţumesc că existaţi, vă mulţumesc pentru sacrificiile şi dragostea pentru enoriaşii acestei biserici!
Să ne traiţi Părinte şi dna Preoteasă!

Simona Constantinescu


22 aprilie 2012

In 2007 kwam ik voor het eerst samen met mijn moeder naar de kerk van de Heilige Gregorius in Schiedam. Sindsdien proberen we zo vaak mogelijk de dienst bij te wonen en heb ik een hechte band opgebouwd met onze priester Ioan Dură.
Ik mog de priester dan ook vaak helpen tijdens de dienst en is hij mijn "duhovnic" geworden.
Ik respecteer en waardeer hem dan ook als een echte vader. Ik heb ook veel respect voor wat hij voor deze kerk heeft gedaan, en door zijn daden zijn wij ook dichterbij God en het ware geloof gekomen.
Bedankt voor alles părinte Ioan en doamna preoteasă.

(În 2007 am ajuns pentru prima oară la biserica Sf. Grigorie (Teologul) din Schiedam, împreună cu mama mea. De atunci, încercăm să ajungem, cât de des este posibil, la slujbă, iar eu am ajuns la o legatură apropiată cu părintele nostru Ioan Dură.
Părintele mi-a permis adesea să (îl) ajut în timpul Liturghiei (ca băiat de Altar) și mi-a devenit duhovnic.
Am pentru dumnealui respect și stimă ca pentru un adevărat tată. De asemenea am mult respect pentru ceea ce părintele a făcut pentru această biserică. Prin faptele sale ne-am apropiat și noi mai mult de Dumnezeu și de credința adevarată.
Mulțumim pentru toate părinte și doamnă preoteasă.)

Bogdan-Anton "Bobby" Constantinescu


Schiedam, la 30 aprilie 2012

În multele ipostaze în care ne aflăm în această lume, aceasta de a fi în jurul bisericii, sau de a lăsa Biserica, prin oamenii săi, să ne inconjoare, este singura îngemănată cu dragoste, pentru că ne aduce familia şi pe toţi cei dragi alături. Nu există loc pe lume, altul, care să facă acest lucru, iar pentru aceea trebuie să fim recunoscători celor care o slujesc. În cazul nostru, aici la Schiedam, Părintelui Protopop şi celor din Consiliul Parohial, care se ostenesc zi de zi, câteodată cu sacrificii dar întotdeauna cu dragoste, să ne ţină pe cei puţini, străini sau aflaţi pe drum, laolaltă.
Domnul ne-a rânduit, în această a treia săptămână de la Praznicul Învierii Sale, de ziua Sf. Apostol Iacov, o zi plină de soare, pace şi Lumină, spre a ne bucura şi a-L cinsti, spre a-L putea primi în mijlocul nostru.
Hristos a înviat!

Nicolae Crăciun


10 iunie 2012, Duminica I-a după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor)

Slăvit fie Dumnezeu, că ne-a învrednicit să fim membri ai Parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" din Schiedam/Olanda, rodul binecuvântării Domnului şi al strădaniilor şi jertfei Preotului Paroh, Dr. Ioan Dură, care ne-a primit, la cererea noastră, fără rezerve, în parohie, ca enoriaşi, şi în inima Prea Cucerniciei Sale, ca fii duhovniceşti!
Participând îndeaproape, pe cât putem, la viaţa parohiei noastre, vedem că lucrarea misionară la care suntem martori (şi căreia îi suntem beneficiari!) s-a făcut şi se face cu multă sudoare şi jertfă. Iniţiatorul şi promotorul activităţilor acestei parohii drept măritoare (ortodoxă) şi fondatorul ei, Părintele Ioan, este sprijinit permanent de Doamna Preoteasă Christina Dură, de familie şi de mulţi enoriaşi cu râvnă pentru Biserica lui Hristos.
Mulţumim Domnului pentru toate bucuriile pe care le-am trăit la Sfânta Liturghie, în mijlocul enoriaşilor, împreună cu Părintele Ioan, şi pentru tot ajutorul pe care Dumnezeu nu a întârziat să ni-l trimită, în multe ocazii!
Rugăm pe Domnul să le dăruiască Părintelui Ioan şi familiei sale ani mulţi şi binecuvantaţi, să-i ţină sănătoşi şi în putere, pentru a-şi putea continua misiunea! Să le înmulţească roadele muncii şi să le desăvârşească lucrarea, spre folosul şi mântuirea românilor aflaţi departe de casă, şi a tuturor celor care îl caută pe Domnul!
Iar enoriaşilor parohiei, să le păstreze şi să le înteţească Domnul dragostea pentru Biserică, să le dea sănătate, bucurii, prosperitate, ajutor la nevoie şi nădejde de mântuire!

Constantin, Mihaela şi Teodor Grădinaru


11 iunie 2012

Dumnezeu fie slăvit că în această zi a sărbătoririi Tuturor Sfinţilor sunt prezentă la atât de draga parohie din Schiedam. După 4 ani de la prima mea participare la Sfânta Slujbă în această biserică, constat mari schimbări care s-au petrecut cu mine. Primii ani au fost o luptă cu mine însămi iar acum culeg roadele participării mele la slujbele de aici. După fiecare slujbă constat minunea vindecării ceea ce mi se întâmplă numai aici. Enoriaşii pe care i-am întâlnit aici au fost exemplu pentru mine, râvna lor de a participa la Sfintele Slujbe, neţinând cont de greutăţi. Lor le datorez intrarea în sânul bisericii.
Părintele Ioan este un exemplu de urmat pentru mulţi preoţi din România. Admir neobosita râvnă în propăvăduirea credinţei ortodoxe, patriotismul dumisale şi verticalitatea într-o lume în declin.
De asemenea am toată admiraţia pentru presvitera Christina.
Doresc ca acest nucleu de creştinătate să sporească şi în jurul lui să se adune toţi cei care doresc să ducă o viaţă în Hristos.
Dumnezeu să ne ajute şi să fim uniţi.

Marieta Rotariu


12 iulie 2012

Bunul Dumnezeu, în marea şi nesfârşita lui dragoste, m-a îndreptat către Parohia Sf. Grigorie Teologul din Schiedam. Nu m-am gandit niciodată că tocmai în Olanda o să găsesc o oază de trăire ortodoxă, cum arar găseşti.
Acesta este un loc binecuvântat prin slujirea plină de har a Părintelui nostru Ioan Dură, prin jertfirea şi dragostea doamnei preotese Christina şi prin credinţa şi osteneala tuturor membrilor parohiei.
Mulţumesc Domnului pentru marea bucurie duhovnicească pe care o trăiesc la fiecare sfântă slujbă şi mă rog pentru sănătatea Părintelui Ioan şi a familiei sale, să trăiască ani mulţi şi să aibă putere să continue slujirea sa misionară, spre mântuirea turmei pe care o păstoreşte cu atâta dragoste şi abnegaţie.
Mă gândesc cu recunoştinţă şi drag şi la toţi membrii parohiei, fără de care nu ar exista acest loc minunat şi mă rog să fie întăriţi în credinţă şi dragoste pentru biserică şi să fie sănătoşi ca împreună să-L lăudăm pe Domnul!

Ioana Maţenco


Sf. Ilie 2012, Schiedam

Parohia Sf. Grigorie Teologul - Olanda este locul unde mă simt ACASĂ, baza unde îmi încarc bateriile la fiecare sfântă slujbă, locul unde îmi aduc şi predau toate grijile şi neliniştile pentru a fi transformate de către Duhul Sfânt în minuni. Minuni de fiecare zi care nu pot fi descrise, ci doar trăite cu uimire şi mare mulţumire zi de zi.

Aici în BISERICA noastră sfântă este locul unde se dă Dumnezeu, iar noi venim să-L luam şi să-L ducem cu noi şi în noi în afara Împărăţiei...

Mulţumim Părinte pentru tot!

Dumnezeu, Maica Domnului şi Sfinţii Lui să ne ocrotească mereu pe toţi!

Ramona Popa
Lucian Leonard Raiciof


August 2012

În urmă cu mai bine de 20 de ani bunul Dumnezeu ne-a îndrumat paşii spre Parohia Sf. Grigore Teologul din Schiedam. În toţi aceşti ani datorită harului, rîvnei şi devotamentului misionar al părintelui paroh dr. dr. Ioan Dură şi dragostei şi jertfei dnei preotese Christina, credinţa şi iubirea noastră pentru Dumnezeu au crescut şi s-au îmbogăţit. Sîntem recunoscători şi mulţumim părintelui nostru si dnei Christina pentru toate învăţăturile şi poveţele date în toţi aceşti ani şi mai ales în momentele dificile prin care am trecut. Le dorim din suflet multă sănătate şi putere să poată continua încă mulţi ani cu aceeaşi dăruire slujirea lor misionară. Fie ca Domnul să îndrume paşii cît mai multor români din Olanda spre parohia Sf. Grigore Teologul ca împreună şi cît mai uniţi în mica noastră familie parohială, sprijinindu-l pe părintele nostru paroh să contribuim la lucrarea Domnului spre mîntuirea noastră a tuturor. Slăvit să fie Dumnezeu şi să ne binecuvinteze!

Ion şi Viky Dimitriu


18 Aug 2012

Iată că au trecut - parcă prea repede - 31 de ani de când pentru prima dată am ascultat o slujbă ortodoxă română, într-o ţară străină, departe de ţara mea. Mare mi-a fost bucuria să simt că pentru un timp, cât dura Sf. Slujbă, să mă simt "ca acasă", de altfel, ca şi acum, după atâţia ani.

După câteva "opriri" în mai multe oraşe din Olanda, am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu şi cu strădania, devotamentul şi sacrificiul Părintelui nostru Preot Paroh Dr. I. Dură, ca din anul 2001 să ne putem stabili în Parohia Sf. Grigorie Teologul din Schiedam.

De la început şi porniţi de la "zero", numai cu o mână de enoriaşi, Părintele Parohiei noastre împreună cu Doamna Preoteasă Christina, cu efortul, jertfa şi dragostea ce ne-au oferit-o, am ajuns să avem o Biserică Românească, cea mai frumoasă din Olanda, unde enoriaşii ortodocşi români, rătăciţi pe meleaguri străine, vin aici şi cu credinţă se roagă pentru vindecarea durerilor lor şi a familiei lor.

Părintele nostru şi Doamna Preoteasă - fără de care nu ajungeam aşa departe - au ştiut să atragă cu dragostea şi Harul lor, atâtea suflete rătăcite departe de locul natal şi să le aducă pe drumul drept şi sfânt al Credinţei noastre Ortodoxe.

Mulţi dintre noi venim la Biserica noastra încărcaţi de dureri şi suferinţe, ca după Sf. Slujbă să ne simţim mai uşuraţi şi cu mai multă încredere că ruga noastră este auzită.

Mulţumesc Părintelui nostru pentru încrederea ce mi-a acordat-o, de a fi casier-contabil al Parohiei noastre şi mă rog bunului Dumnezeu să "mă ajute" să pot funcţiona şi mai departe.

Dorim Părintelui şi Doamnei Preotese Christina încă mulţi ani, ani sănătoşi şi mulţi.

Doamne ajută!

Ţuca şi Theo Florissen-Dinu
Zoetermeer


Septembrie 2012

"Ce nu este cu putinţă la oameni, este cu putinţă la Dumnezeu" - aşa ne-a învăţat Părintele Ioan Dură să spunem şi să credem.

Îi suntem recunoscători Părintelui pentru vorba caldă şi blândă, pentru sfaturile pe care le-am primit, pentru mâna pe care ne-a întins-o ori de câte ori am avut nevoie.

Bunul Dumnezeu a vrut ca cele mai tainice dorinţe ale noastre să se împlinească în Biserica "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda. În această sfântă biserică au avut loc cununia noastră religioasă şi botezul fiicei noastre, ambele săvârşite de Părinte.

Îi suntem recunoscători Părintelui şi doamnei Christina pentru strădania continuă de a ne curăţi şi îmbogăţi sufletele, de a ne ajuta să ne apropiem de bunul Dumnezeu.

Prin grija şi devotamentul lor, Biserica "Sfantul Grigorie Teologul" este locul în care simţim şi trăim spiritul ortodoxiei, simţim şi trăim româneşte.

Vă mulţumim, Părinte, că prin rugăciunile şi Harul dumneavoastră, ne-aţi ajutat să fim mai puternici şi mai tari în credinţa noastră în Bunul Dumnezeu.

Vă dorim, din suflet, atât dumneavoastră cât şi doamnei Christina, sănătate, putere şi devotament la fel de mari, pentru a ţine aprinsă flacăra ortodoxiei în Olanda, pentru a păstra viu şi curat sufletul românului creştin ortodox.

Isabela şi Romeo Dragnea


Octombrie 2012

Un loc binecuvântat, de linişte şi reculegere pentru românii din Olanda. Să dea Bunul Dumnezeu să existe peste veacuri!

Ştefana Marinescu


Octombrie 2012

Un mare dar de la Dumnezeu să găsim şi apoi să intrăm în această minunată parohie a Părintelui Dură. Ne-a fost şi este model pentru întemeierea familiei noastre, sprijin pentru a trece peste toate încercările vieţii cu răbdare, dragoste şi duhul smerit pentru a trăi bucuria vieţii în Hristos în fiecare zi. Doamna Preoteasă ne aduce atâta mângâiere cu minunatele cântări şi atâta curaj. Ne rugăm bunului Dumnezeu să le dea cel puţin atâta bucurie cât au dăruit cu atâta generozitate celorlalţi. Doamne ajută!

Ioana, Sebastian, Dora, Nina şi Nectarie


Schiedam, 9 noiembrie 2012

Această Sfântă Biserică, binecuvântată de Dumnezeu cu întemeietori de cinste şi parohieni credincioşi, a fost şi continuă să fie "casa" noastră.

Este locul în care ne spunem bucuriile, ne rugăm bunului Dumnezeu să ne alunge necazurile, ne întregim familiile, ne botezăm copiii şi existăm ca naţie ortodoxă Română.

Părinte Ioan Dură şi Doamnă preoteasă Christina, vă mulţumim pentru sufletul depus în formarea şi cinstirea acestei "familii".

Să dea bunul Dumnezeu ca să înfiinţaţi multe alte parohii cu atât de mult har şi peste ani şi ani să ne adunăm împreună cu nepoţii spre a da slavă Domnului!

Fam Oprea-Lager


Schiedam, 9 noiembrie 2012

Tot ce este bun se face cu iubire şi cu jertfă.

Această parohie a fost făcută şi este în continuare ţinută prin iubirea şi jertfa Părintelui Ioan, a Preotesei Christina şi a copiilor lor, dar şi prin iubirea şi jertfa fiecărui enoriaş al acestei biserici, toate, împreună, binecuvântate de Sfânta Treime, pentru rugăciunile ocrotitorului Parohiei noastre, Sfântul Grigorie Teologul.

Părinte, fie ca Bunul Dumnezeu să vă înmulţească Harul şi să vă răsplătească eforturile, atât ale dumneavoastră cât şi ale familiei dumneavoastră!

Fraţi creştini, enoriaşi ai acestei parohii, "pe noi înşine şi unii pe alţii şi toată viaţa noastră lui Hristos-Dumnezeu să o dăm"!

Cu drag,
Andrei Rareş


Schiedam, 6 ianuarie 2013

După ani în care paşii ne-au purtat departe de România, Dumnezeu a orânduit ca în anul 2007 să ne găsim locul în Olanda. Deşi am fost crescuţi în mijlocul unor familii cu multă dragoste de Dumnezeu şi biserică, pe măsură ce am înaintat spre vârsta maturităţii, ne-am îndepărtat de credinţă şi mersul la biserică şi rugăciunea au devenit ceva pentru care rareori aveam timp.

Însă Dumnezeu are un plan cu noi toţi şi astfel a orânduit ca paşii noştri să se îndrepte spre biserica românească din Schiedam - Olanda, unde i-am întâlnit pe Părintele Ioan Dură şi doamna Preoteasă Christina. Credinţa în Dumnezeu şi dăruirea cu care Părintele şi doamna Preoteasă slujesc de mai bine de 30 de ani parohia din Olanda sunt un model pentru noi enoriaşii.

Ascultând predica ţinută la fiecare slujbă religioasă de Părintele Ioan şi cântările la care participăm cu toţii alături de doamna Preoteasă, ne face să simţim că sufletele noastre şi-au găsit locul şi linistea şi Dumnezeu este alături de noi şi ne primeste rugăciunile noastre şi ale Părintelui nostru.

Părinte Ioan, ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea putere ca împreună cu doamna Preoteasă, să continuaţi misiunea de apostolat începută acum mulţi ani în Olanda, şi să fiţi alături de noi enoriaşii care il căutăm pe Dumnezeu.

Şi aşa cum Părintele nostru predică la fiecare slujbă, fie ca binecuvântarea Domnului să fie cu noi toţi cu al Său har şi cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Familia Frosin - Savin


Schiedam, 26 ianuarie 2013

Însemnare

Astăzi, 26 ianuarie 2013, am slujit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Schiedam, cu ocazia Hramului parohiei, Sf. Grigorie Teologul, împreună cu P.C. Părinte Protopop Ioan Dură şi P. Cuv. P. Ierodiacon Grigorie. În aceste zile se împlinesc 32 de ani de la săvârşirea primei Sfinte Liturghii în limba română în Olanda, la Utrecht.
Fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această lucrare îndelungată, cu ani mulţi, şi de acum înainte, să ocrotească pe cei care păşesc pragul acestei biserici, să înmulţească pacea şi bucuria în inimile tuturor credincioşilor acestei parohii.

La mulţi ani binecuvântaţi!

† Mitropolitul Iosif


9 februarie 2013

Fie ca Domnul să călăuzească drumul a cât mai mulţi români locuitori în Olanda către acest loc binecuvântat. Doamne ajută!

Fam. Boamfă


Haarlem, 9 februarie 2013

Aşa cum ne-a ajutat nouă, dorim ca tuturor celor ce intră în acest locaş sfânt Domnul să le lumineze calea şi să-i ajute.
Preotului paroh Ioan Dură să-i dea Domnul zile cât mai multe şi putere.
Mulţumim din suflet şi Doamne ajută!

Familia Lupaşcu


Schiedam 24.03.2013

E greu să trăieşti într-o ţară departe de cultura ta indiferent câte alte lucruri îţi oferă...
Mulţumesc lui Dumnezeu că ne-a ajutat să avem locul nostru de suflet "Biserica Sf. Grigorie Teologul" unde să ne simţim ACASĂ.
Mulţumesc lui Dumnezeu că a făcut ca locuinţa noastră să fie aproape de această Sfântă Biserică ca să fim cât mai aproape de El.
Eu şi soţul meu suntem recunoscători pentru încrederea pe care Părintele Ioan Dură şi doamna preoteasă ne-au acordat-o. Le mulţumim pentru munca lor, credinţa lor, pentru tot ce ne-au învăţat şi pentru faptul că au făcut ca acest loc de Rai să existe.
Fie ca Bunul Dumnezeu să ne întărească în credinţă şi să ne ajute să păstrăm (generaţii de generaţii) acest colţ de Rai, "Biserica Sf. Grigorie Teologul", în inimi, în suflete şi în faptele noastre.

Nicolae Brânzei (trecut la Domnul 22.01.2013)
Dorina Brânzei – Tamaş

P.S. Sunt sigură că soţul meu, deşi nu mai e, este cu totul de acord cu cele de mai sus.


Schedam, 30 martie 2013

De câte ori vin la biserica "Sfântul Grigorie" din Schiedam, am sentimentul că sunt acasa în România. Slujbele ţinute de părintele Ioan sunt o mare binecuvântare pentru noi. Dumnezeu ne-a învrednicit cu un duhovnic plin de har şi dragoste necontenită pentru Sfânta noastră credinţă ortodoxă.
Eu şi familia mea îl preţuim şi îl stimăm pe părintele Ioan Dură, căci dânsul ne-a fost întotdeauna alături, ori de câte ori am avut nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, părintele s-a rugat pentru sănătatea şi binele nostru.
Aceleaşi alese sentimente le avem şi pentru doamna noastră preoteasă Christina. De-a lungul anilor dânsa ne-a fost şi este un model de conduită creştină şi alături de părinte, rămâne ca un stâlp de bază al bisericii noastre.

Carina Teodorescu


Schiedam, 28.04.2013

Biserica "Sfântul Grigorie Teologul" din Schiedam este pentru mine şi familia mea o oază de credinţă creştină ortodoxă adevărată. Un loc ales de Dumnezeu pentru cei care sunt ai lui Dumnezeu. Sfintele Slujbe săvârşite aici de Părintele Protopop Ioan Dură sunt o adevărată binecuvântare pentru noi toţi. Este atâta înălţare şi har Dumnezeiesc la fiecare dintre ele, încât nu numai că nu ai cum să le uiţi, dar mai mult, ele te atrag în permanenţă. Împreună cu doamna Preoteasă Christina, Părintele Protopop Ioan Dură formează un cuplu misionar unic în viaţa noastră pe care îl preţuim şi stimăm din tot sufletul şi căruia îi dorim mulţi ani sănătoşi pentru a ne călăuzi pe calea sfintei credinţe.

Cu deosebit respect şi consideraţie,
Fam. Iulian şi Elena-Lidy Apachitei
Mama Elena Frăţilă


Schiedam, 30.04.2013

Biserica Sf. Grigorie Teologul este pentru noi un izvor de linişte şi tămăduire şi bucurie. P.C. sa Părintele Protopop Ioan Dură şi Doamna Preoteasă Christina ne-au primit cu braţele deschise şi multă căldură sufletească şi ne-au îndrumat şi ne îndrumă în continuare în viaţa noastră de fiecare zi, şi ne sunt alături la bine şi la greu.
Dăruirea faţă de Dumnezeu pe care o manifestă dânşii ne este exemplu tuturor, şi au reuşit să creeze în jurul lor o comunitate de români plini de bunătate, deschişi şi săritori, şi pătrunşi de credinţă.
Comunitatea de români creată de Părintele Ioan şi Doamna Preoteasă nu este o oază românească, ci mai mult, este un potir în care au distilat tot ce e mai bun în România: credinţă pură, ospitalitate, bunătate, încredere în Dumnezeu şi sprijin reciproc. E o Românie idilică, purificată, pătrunsă de credinţa strămoşească.
Şi pentru soţul meu Anthony, care este englez, este o ocazie grozavă să se familieze cu cultura şi credinţa românească şi în primul rând ortodoxă românească.

Cu multă stimă,
Fam. Robert-Anthony şi Dana Poole.


Schiedam, 30.04.2013

Biserica Sf. Grigorie Teologul din Schiedam este locul în care am învăţat că Dumnezeu este Iubire şi Iertare! Că noi suntem copiii lui Dumnezeu! Că Mantuirea este scara către Cer, că urcuşul este presărat cu încercări, dar că fiecare străduinţă a noastră este preţuită, sprijinită, este o piatră la temelia Mântuirii!
Întâlnirea cu Părintele Ioan – revelaţia faptului că Dumnezeu este Iubire!
După spusele Apostolului Pavel "Dumnezeu este Iubire". "În Iubire nu este frică pentru căci Iubirea perfectă izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea pedeapsa şi cine se teme n-a ajuns perfect in Iubire."
Prin această înţelegere, Taina Spovedaniei aici, la bisericuţa mamă din Olanda, este cu adevărat Taina Încredinţării, Taina adevăratei Confesiuni, scara Iubirii către Cer, scara Iertării şi a Umilinţei pe care o dobândim în înţelegerea jertfei Domnului din Iubire pentru noi, cei care, cu fiecare încredinţare, cu fiecare Taină, ne oglindim în lucrarea Lui!
Recunoştinţa noastră, a familiei noatre, Părintelui Ioan şi Doamnei Preotese Christina, a căror străduinţă şi sacrificiu au îmbrăcat haina Iubirii şi Dăruirii!
Dumnezeu să vă răsplătească lucrarea şi osteneala!

Cu drag şi preţuire,
Dana, Daria-Sophie, Lennart Rem


31 octombrie 2013

Prin grija Bunului Dumnezeu în toamna anului 1999 am participat la Sfânta Liturghie oficiată de Părintele Ioan.
Balsam pentru suflet şi ACASĂ spiritual într-o ţară în care de abia începeam s-o cunosc şi să trăiesc.
Datorită dragostei şi jertfei domniei sale şi a doamnei preotese Christina de 14 ani mă îndrept spre Biserica "Sfântul Grigorie Teologul", prima oază de Ortodoxie românească în Olanda.
Vă mulţumesc Părinte Ioan că prin rugăciunile şi Harul Dumneavoastră, sfaturile blânde şi ferme ne ajutaţi să ne întărim şi să fim mai buni în credinţa noastră în Bunul Dumnezeu.
Vă dorim multă sănătate şi putere dumneavoastră şi doamnei preotese ca să puteţi să continuaţi neostoita activitate misionară pe care o duceţi de zeci de ani pe aceste meleaguri.
Doamne ajută.

Finica Harbuz - Van Esch


29.01.2014

Cu drag, mărturisesc că în biserica română ortodoxă din Schiedam găsesc Lumina cea Adevărată, la fiecare Sfântă Liturghie.
Plecarea mea din România a însemnat totodată şi o "ruptură" de marea familie parohială şi de preotul dohovnic, de care aparţineam. Dar, din fericire, am găsit această biserică ortodoxă, care-mi este liman sigur şi mă ajută, prin neobosita rugăciune a preotului Ioan, să nu cad prea adânc în vâltorile vieţii.
Enoriaşii găsiţi în această parohie sunt frumoşi la chip şi la suflet şi se străduiesc, cu dragoste, să ţină flacăra credinţei creştin-ortodoxe vie şi neschimbată. De asemena, tradiţiile frumoase, creştine, româneşti, sunt păstrate aici cu bucurie şi cu mult patriotism.
Acum fac şi eu parte din această mare familie, sunt mândră de acest lucru şi am certitudinea că părintele duhovnic ne va ocârmui spre cele de folos, spre mântuire.

Mirela-Loredana Sabo


Schiedam, Februarie 2014

În zilele când avem slujbă în frumoasa noastră Biserică, paşii sunt uşori. Acolo este familia noastră parohială, acolo ne întâmpină un zâmbet cald al Părintelui nostru, Dr. Ioan Dură şi iubita şi neobosita noastră Preoteasă, Doamna Christina. Dumnezeu cu bunătatea şi dragostea lui, să le dea mulţi ani cu sănătate să ne poată păstori, căci acolo ne liniştim, ne bucurăm, suntem acasă. Acolo împărţim dureri şi bucurii.
Respect şi iubire creştină

de la Luiza Smadu


13 aprilie 2014

Dragă cititorule,
Îmi amintesc cu bucurie clipa în care am trecut pragul parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" pentru întâia oară. Adâncit într-o societate pierdută în argumentaţii şi teorii ştiinţifice, am găsit aici un tărâm al liniştii interioare. Este uşor să pierdem ceea ce este mai de valoare, cum este pacea sufletului. Ce folos are împlinirea materială fără cea sufletească? Credinţa şi smerenia ne pot călăuzi spre un răspuns.
Cred că biserica reaprinde în sufletul nostru lumina credinţei adevărate.
Părintele Ioan, teolog riguros şi remarcabil intelectual, este un îndrumător pentru cei care vor să cunoască cu adevărat ortodoxia.
În pofida distanţei care ne desparte de pământul românesc am găsit aici, în această comunitate, spiritul şi cultura românească.
Nădăjduiesc că şi generaţiile viitoare vor avea bucuria de-a trăi momentele frumoase petrecute aici, la care şi eu am luat parte.

Al dumneavoastră enoriaş,
Constantin Sorlescu


04 mai 2014

Biserica Ortodoxă Română din Schiedam este pentru noi un loc special din multe puncte de vedere.
În primul rând este locul unde ne-am întâlnit prima oară (povestea minunii întâlnirii noastre nu ar încăpea aici). După un an, Dumnezeu, prin Sfântul Nectarie, ne-a unit sufletele în Sfânta taină a Cununiei. Venim întotdeauna împreună la Sfânta Liturghie şi cu ajutorul lui Dumnezeu vom veni în continuare, cât va exista această parohie.
Este locul în care participăm la săvârşirea Sfintelor Taine şi unde ne apropiem de Dumnezeu. Este, de asemenea, locul care ne ţine aproape de credinţa adevărată şi nu ne lasă să ne înecăm în întunericul Raţiunii umane defectuoase, ce la tot pasul ne înconjoară.
Aici am simţit cu toţii prezenţa Harului lui Dumnezeu şi modul palpabil în care lucrează Sfinţii, dacă le ceri, cu inimă curată, ajutorul. Tot aici am învăţat cum să cerem şi cum să ne rugăm Dumnezeului Celui Viu să ne întărească în a face voia Lui cea Sfântă.
Este locul unde ne simţim, de fiecare dată, autentic români, în sensul bun al cuvântului. Aici am întâlnit oameni cu care am legat prietenii trainice şi cu care putem discuta nu numai lucruri zilnice, idei triviale şi lumeşti, dar şi lucruri de suflet, credinţă şi identitate.
Nu în ultimul rând, Parohia ortodoxă din Schiedam este nucleul trăirii româneşti şi ortodoxe din Olanda, fiind "Parohia Mamă" şi tulpina din care celelalte biserici ortodoxe române din această ţară au răsărit.
În final dorim să mulţumim în mod special Părintelui Paroh Ioan şi Doamnei Preotese Christina pentru efortul susţinut de peste 30 de ani (de multe ori în detrimentul propriu) de a menţine trăirea ortodoxă autentică şi românească din Ţările de Jos. Orice mulţumire venită din partea oamenilor este efemeră şi de prisos, răsplata adevărată venind de la Dumnezeu.

Cu dragoste întru Domnul,
Adrian şi Dana Alexe


Haga, septembrie 2014

Biserica din Schiedam ne-a readus pacea şi liniştea sufletească de care aveam nevoie. Suntem binecuvântaţi, alături de toţi românii din Olanda, să avem un loc aşa de frumos şi de mare folos în această ţară, departe de familie şi prieteni.
Datorită acestei biserici şi Părintelui Dură am reuşit să regăsim o bucăţică din ce este România şi credinţa adevărată în Dumnezeu.
Deci ne simţim bine de fiecare dată, ne încărcăm cu credinţă şi suntem bucuroşi să-l ascultăm pe Părintele Ioan Dură, un om extraordinar. Este un preot dedicat Domnului şi de a aduce oamenii la adevărata credinţă. De fiecare dată cuvintele lui ne ajung la inimă şi ne ajută să înţelegem mai bine credinţa ortodoxă. Ne ajută să fim mai optimişti şi mai încrezători în puterea Domnului.
Mai mult decât atât, aici rugăciunile noastre au fost ascultate de Domnul Dumnezeul nostru şi am trăit adevărate minuni.

Cu drag,
Ramona, David şi Bogdan Necula


28.09.2014

De fiecare dată când ne întoarcem în Europa ne bucurăm să ne aflăm în mijlocul enoriaşilor Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda şi să participăm la Sf. Liturghie săvârşită de tatăl nostru, Părintele Ioan.
Am găsit biserica şi mai înfrumuseţată în interior şi credincioşi noi.
Dorim viaţă lungă enoriaşilor şi Parohiei, iar Părintelui Ioan aceeaşi dăruire pentru slujirea Parohiei!

Fam. Dr. George Dură
(în vizită din Myanmar/Burma)


22.01.2015

Mulţumiri... La mulţi ani - 25 ianuarie, 34 ani
Vă mulţumim mult, Părinte. Domnul să vă dea sănătate şi putere să ne slujiţi mulţi ani şi de acum înainte! Primiţi recunoştinţa noastră pentru munca neobosită prin care aţi făcut ca Parohia să rămână în picioare, şi să adăpostească noi suflete, după atâţia ani, la fel de vie, ca şi în prima zi.
Gânduri bune şi urări de bine doamnei Christina, care vă este mereu alături, sprijinindu-vă în chip atât de frumos, lucrarea.
La mulţi ani!

Cu preţuire,
Dana, Daria, Lennart Rem


Schiedam, 24 ianuarie 2015

Preacucernice Părinte Ioan Dură,
Distinsă Doamnă Dură şi neobosită Preoteasă,
Este o mare bucurie să vă regăsesc în Olanda, după atâţia ani de la prima noastră întâlnire, timp în care n-aţi obosit să clădiţi credinţa în sufletele românilor aflaţi departe de ţară.
Vă admir şi doresc să mulţumesc pentru tot ce faceţi pentru această mult preţuită Românie din Olanda.
O fac ca diplomat, ştiind cât este de greu să dăruieşti nădejde, solidaritate şi linişte oamenilor care, în număr mare, în jurul bisericii, se regăsesc pe ei şi regăsesc ţara, tradiţia, cultura, limba şi iubirea de neam.
Vă mulţumesc, de asemenea, ca om, încurajată de forţa credinţei dumneavoastră, de munca neistovită, de bucuria de a fi alături de oameni, de nevoile şi întrebările lor, cărora le răspundeţi prin puterea exemplului şi iubirea de oameni şi de Dumnezeu.
Lumea a fost mereu un loc al greutăţilor şi încercărilor, dar mai ales al alegerilor, iar persoane cu har, aşa cum sunteţi dumneavoastră, ne arată şi ne ajută să găsim mult mai uşor calea.
Vă doresc şi pe mai departe sănătate, putere şi cât mai multe împliniri pentru dumneavoastră, familia de acasă şi familia pe care o păstoriţi cu atâta dragoste şi dăruire în Parohia Sfântului Grigorie Teologul de la Schiedam.

Cu sentimentele cele mai alese,
Irina Comaroschi
vremelnic Ambasadorul României în Olanda
cu ajutorul şi voia lui Dumnezeu, mereu Irina


25.01.2015

Binecuvântate Părinte Ioan Dură şi Doamna Christina,
Mulţumim lui Dumnezeu că am avut, după mulţi ani de rătăcire, şansa să ne alipim parohiei dumneavoastră. Ne-aţi primit cu braţele deschise şi mereu ne luminaţi calea.
Fiţi binecuvântaţi şi în viaţă lungă şi sănătate călăuziţi-ne pe calea cea bună.
Recunoştinţa noastră şi în rugăciunea noastră de fiecare zi vă pomenim!

Cristina Pavel
Eleonora, Eliza şi Laura


1 martie 2015

Dragul nostru Părinte,
Cu mare drag şi bucurie venim, după putinţă, în Sfânta Biserică ştiind că acolo o să primim binecuvântările dumneavoastră. Vă mulţumim pentru dragostea părintească ce ne-o arătaţi, pentru multa răbdare şi pentru mustrări, pe care le luăm ca nişte folositoare poveţe. Dar din tot sufletul, vă mulţumim pentru atenţia şi dragostea ce le dăruiţi copiilor noştri.
Nu ne uitaţi în continuare în rugăciunile dumneavoastră, iar Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate şi ani mulţi de slujire, spre folosul nostru sufletesc.

Cu dragoste,
Costel, Camelia, Ştefan şi Iustin


07-03-2015

Slăvit fie bunul Dumnezeu în veci, căci ne-a înzestrat cu o mare bucurie şi bogăţie, de a avea sfânta noastră Biserică ortodoxă din Schiedam, Sfântul Grigorie Teologul şi cu preotul PAROH IOAN DURĂ cu mult har şi dragoste pentru credinţa noastră ortodoxă. Aşa cum ştim cu toţii, venim la sfintele Slujbe cu mare bucurie, dar totodată venim plini de dureri şi suferinţe, pe care numai aici, în casa Domnului, le mai putem ameliora! Căci după sfânta Slujbă făcută de Părintele IOAN cu mult har, ne simţim mai uşuraţi sufleteşte şi cu mai multă putere.
Fie ca flacăra credinţei ortodoxe creştine să rămână veşnic vie.
Vă mulţumim părinte şi coanei Preotese pentru binecuvântarea pe care ne-o daţi tuturor.
Dumnezeu să vă aibă în paza Lui şi să ne fiţi alături tot timpul, să aveţi o viaţă lungă şi mulţi ani fericiţi!
Doamne ajută

Cu drag,
Elena Geacarel


Sâmbătă 7 martie 2015

Stimate părinte Ioan, doamna preoteasă şi stimaţi enoriaşi,
Vă mulţumesc pentru invitaţia de a scrie şi eu în cartea de memorii a parohiei, aşa cum îi mulţumesc Domnului că m-a ajutat ca din oaie pierdută să devin şi eu oaie găsită!
Mulţumesc duhovnicului meu, părintele Ioan, şi doamnei preotese Christina, precum şi celorlalţi enoriaşi pentru căldura şi dragostea duhovnicească cu care m-au şi ne-au primit în mijlocul lor. Este ceva după care am tânjit o viaţă întreagă şi îi mulţumesc iară Domnului că m-a ajutat de a o găsi. Am văzut Lumina cea Adevărată! şi nădăjduiesc ca, în timp, cu ajutorul Domnului, să învăţ şi eu ca din lumina ce o am primit să dau şi altora!

Cu deosebită stimă,
Georgiana Languri


15 Martie 2015

Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai – Parohia Sfântul Grigorie Teologul. Locul în care suflarea românească se unește cu Duhul Sfânt.

Trăind la oraș, nu m-am bucurat foarte des de semnificația zilei de Duminică așa cum este evocată în poveștile bunicilor sau schițată de marii noștri scriitori. Ziua în care toți sătenii își poartă hainele de Duminică și se adună în casa Domnului. O zi a unității.

Aceasta a fost prima impresie când am ajuns la Biserica din Schiedam. Ce bucurie și ce surpriză să găsesc un astfel de loc la două mii de kilometri de casă. Să găsesc modele vii de creștini și să văd familii cu copii crescuți cu Sfânta Împărtășanie în fiecare duminică.

Ca student în diaspora, biserica îmi poartă pașii mai aproape de Dumnezeu, de cei dragi din țară și spre tradițiile românești. Aici am învățat ce mare bucurie este să fii român de lege creștină.

Acum oricâte încercări se ivesc pe parcursul unei săptămâni, le depășesc cu gandul și credința că se va ivi curând ziua de Duminică.

Ca toți tinerii, sunt în perioada căutărilor. Încă nu știu ce drum voi lua, dar pot spune că l-am găsit pe Dumnezeu.

Doamne, îți mulțumesc!

Armand Mihai Ionescu


Iaşi, 21 aprilie 2015

Sărut mâna părinte protopop,
Au trecut aproape doi ani de când am venit la voi în Olanda, la Schiedam şi mă tot gândeam în ultima vreme să vă salut printr-o scrisoare şi să vă întreb ce mai faceţi, dacă sunteţi bine, sănătoşi, sfinţia voastră, doamna preoteasă şi comunitatea românească pe care o păstoriţi.
În februarie-mai 2013, eu, Alexandru, şi colegul meu de facultate Petru, am fost într-un stagiu de practică în Olanda, la parohia protestantă calvină de lângă Biserica Ortodoxă Rusă din Rotterdam. Pe atunci eram studenţi în anul II de facultate, la teologie, în Iaşi. Ca urmare a şederii noastre acolo v-am vizitat şi pe voi, ceea ce ne-a bucurat foarte mult.
Personal mi-a folosit mult experienţa din Olanda. De la protestanţi am învăţat cum fac ei teologie socială şi cum încearcă să-i ajute prin aceasta pe oamenii suferinzi, iar în comunitatea de la Schiedam m-am bucurat de sentimentul de comuniune dintre români şi de cele două mese la care am fost invitaţi să şedem împreună cu voi, ultima fiind de Paşti.
În final doresc să vă mulţumesc pentru ospitalitatea voastră cu care ne-aţi primit. Îmi amintesc cu mult drag slujba Prohodului şi slujba Învierii, fiind pentru mine amintiri din care mă hrănesc spiritual datorită faptului că le-am trăit într-un mod mai special, mai profund, pe care nu-l voi mai uita niciodată.
Vă urez toate cele bune şi spor în toate activităţile pe care le întreprindeţi. Salutări sincere şi călduroase familiei sfinţiei voastre şi celor pe care îi păstoriţi.

Cu respect,
Alexandru Ciuchi-Luca
(cluca_alex@hotmail.com)
Hristos a înviat!


1 noiembrie 2015

Am participat cu evlavie și recunoștință la Sfânta Liturghie și i-am rămas recunoscător părintelui Ioan pentru bucuria interioară pe care am resimțit-o de ziua Sfinților Cosma și Damian în această binecuvântată parohie.

Dr. med. Mihai Neagu
Directorul Bibliotecii Române din Freiburg/Germania


19-12-2015

Mulțumesc din inimă părintelui Ioan Dură și preotesei Christina pentru vorbele lor bune, de încurajare.

Le mulțumesc de asemenea și pentru slujba de sfințire a casei.

Să vă dea Dumnezeu sănătate și mulți ani de acum înainte.

Cu drag,
Lavinia


24.01.2016

Mulțumire Părintelui Ioan Dură că, din dragostea lui pentru Dumnezeu, și-a dăruit încontinuu, timp de 35 de ani, roadele Sufletului său iubitor și generos și, fără să caute la ale sale, a avut mereu în inimă nevoia enoriașilor de hrana cea duhovnicească.

Biserica zămislită și înălțată prin evlavioasa lui dăruire a devenit, în toți acești ani, chemarea cea mai de preț pentru fiecare dintre noi cei ce i-am călcat pragul călători în această viață. Prin fiecare Liturghie sau cu fiecare eveniment ivit între filele timpului, părintele s-a străduit să fie pentru noi câte o treaptă pe care să pășim cu speranță pe calea virtuților.

Ne-a stimulat mereu sentimente profunde, ne-a îndemnat mereu să fim noi înșine mărturia tuturor darurilor cu care ne-a înzestrat Bunul Dumnezeu.

De aceea, ne e ușor acum să-i cântăm într-o autentică horă de unitate românească și duhovnicească, în același timp "La mulți ani, părinte, să ne trăiți" și să ne păstoriți în continuare cu mare folos!

Cu profundă stimă și afecțiune, și pentru doamna preoteasă Christina Dură,
Maria-Monica Dorobanțu


24.01.2016

Mulțumesc părintelui și parohiei care a existat și ne-a primit ca și prieteni și frați în Hristos. Nu e puțin lucru să ai suflare românească în Olanda, să te simți ca acasă în străinătate.

Prin luările de poziție active, prin truda sa și dedicația puternică, părintele Dură ne-a atras spre calea cea dreaptă. M-am spovedit, împărtășit și sfințit casa, iar acum mă pregătesc de nuntă. Parohia e acum familia noastră în Olanda și ne bucurăm!

Doamne ajută și la mulți ani!!

Alexandru și Anamaria


24.01.2016

Mulțumim din inimă părintelui nostru Ioan Dură și preotesei Christina pentru eforturile pe care le fac de fiecare dată pentru ca noi enoriașii să putem veni în Casa Domnului și să ne rugăm și să ne ierte pentru păcatele noastre și totodată să primim lumina Sfântului Duh.

Vă mulțumim pentru tot ce faceți, sperăm să fim alături mulți ani de aici înainte.

Doamne ajută!
La mulți ani!

Fam. Puiuleț Adriana, Alexandra și Alexandru


24.01.2016

Biserica noastră, Biserica Ortodoxă română, este pentru mine un loc unde vin întotdeauna cu drag și cu inima deschisă. Aici se simte bucuria de a fi român, se simte credința adevărată. Oamenii vin să se roage și gândurile pline de dragoste pentru Dumnezeu ale tuturor fac ca atmosfera să fie plină de Duh Sfânt. Toți avem probleme, toți venim aici să căutăm sprijin moral și sufletesc. E ca o mare familie. Sunt convinsă că mulți oameni care vin aici des și cu mult drag nu mergeau în România la biserică atât de des.

Și toate acestea se datorează oamenilor inimoși din parohie în frunte cu minunatul nostru preot, părintele Ioan Dură și doamna preoteasă Christina, cărora vreau să le mulțumesc din toată inima.

Dumnealor sunt motorul acestei parohii și datorită lor oamenii vin aici așa cu drag.

Soțul meu care în România nu a intrat în biserică decât la Nunta noastră și la Botezul copilului, a venit la biserica din Schiedam din proprie inițiativă de foarte multe ori, după ce a simțit atmosfera și pacea care ți se așează în suflet după Slujba făcută de părintele Ioan.

Vreau să mulțumesc și pe această cale atât dvs. Părinte, cât și dnei preotese dar și celorlalți oameni care v-ați străduit și ați reușit să faceți din acest loc o casă, o familie în care fiecare român să vină cu dragoste pentru Hristos și pentru țara lui: România.

La mulți ani! Biserica Română
La mulți ani! Părinte
La mulți ani! Dna preoteasă

Antoanela și Nectaria Stoicescu


24.01.2016

"La mulți ani!" Sfintei Biserici și bineînțeles, Părintelui Ioan și dnei Preotese Christina, care cu harul domniilor lor au făcut din acest lăcaș nu doar un loc de închinăciune pentru românii pe care pașii și soarta i-a purtat pe meleagurile Olandei, dar și un loc de regăsire a credinței ortodoxe adevărate și a spiritualității românești!

Nicăieri nu am întâlnit o astfel de atmosferă de religiozitate și de "românitate" în cel mai frumos înțeles!

Și această atmosferă specială, care am simțit că îmi atinge sufletul și mi-l umple de o bucurie cu totul specială, se datorează harului dumneavoastră, cu care știți/reușiți să aduceți românii din această zonă a Olandei, împreună.

Vă mulțumesc pentru aceasta, vă mulțumesc că existați și vă doresc să existați încă mulți, mulți ani, spre bucuria enoriașilor dvs. Și spre "creșterea" acestei comunități și a ortodoxismului românesc pe aceste meleaguri.

Deși am părăsit Olanda și m-am repatriat în oct. 2013, vă port în suflet și revin în această biserică de câte ori vizitez Olanda.

Să vă regăsesc sănătoși de fiecare dată! Doamne ajută!

Adriana Dincu


24 ianuarie 2016

Stimate părinte și dragă preoteasă,
La împlinirea a 35 de ani de când ați ctitorit parohia noastră "Sf. Grigorie Teologul", vă dorim multă sănătate, să ne puteți fi în continuare alături, nouă - tineri și... mai în vârstă - cu sfaturile, îndrumările și rugăciunile dvs.
Vă mulțumim pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut de-a lungul anilor pentru a purta parohia înainte!
Să ne trăiți întru ani mulți!
La mulți ani!

Membrii parohiei "Sf. Grigorie Teologul"


25/01/2016

Cu ocazia celor 35 de ani de la înființarea Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam, te felicităm și îți urăm din toată inima multă sănătate alături de mama și încă multe împliniri!
Această parohie înseamnă foarte mult pentru noi, în special pentru că sunt legate de ea frumoasele și neuitatele amintiri din copilăria noastră!

Cu mult drag,
Maria, Laurent, Christian, Joanna și Alexandre


29.01.2016

Dragă Părinte Ioan,
Vă dorim din toată inima cu ocazia celor 35 de ani de la înfiinţarea Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda. Mulți ani fericiți întru Domnul, multă sănătate și împliniri.
Mulțumim Domnului că v-am cunoscut pe Dvs împreună cu Doamna Preoteasă și vă suntem recunoscători pentru tot Binele ce ni l-ați dăruit.

Vă îmbrățișăm cu mult drag,
Familia Meșină


3-II-2016

Părinte, vă felicităm și ne bucurăm pentru misiunea de 35 de ani pe care ați îndeplinit-o și o îndepliniți de acum înainte! Sperăm că o să reușim și noi o așa frumoasă misiune în parohiile pe care le-am primit.
Dumnezeu să vă întărească pentru a continua ceea ce ați început!

Preot Gheorghiţă Macovei
Parohia din Sint Niklaas-Belgia


22.02.2016

Bună ziua Părinte Ioan și Dna Preoteasă Christina,
Azi s-a împlinit un an de la trecerea la cele veșnice a dragei și iubitei noastre Cătălina Mariana.
Cu ajutorul lui Dumnezeu ați ținut ieri o binecuvântată slujbă de pomenire pentru răposata mea soție și mamă a celor trei copii ai noștri.
Am fost bucuroși și impresionați să vedem cât de frumoasă și primitoare poate deveni o fostă capelă până mai ieri, astăzi o adevărată Biserică Ortodoxă Românească.
Slujba ținută de Dumneavoastră împreună cu ceilalți enoriași ne-a încălzit inimile și pentru câteva ore ne-am simțit din nou Acasă.
Pentru aceasta vă scriu astăzi și vă adresez un Cuvânt de mulțumire:
Să vă dea Dumnezeu sănătate și ani mulți vrednici să puteți sluji și alina sufletele celor departe de casă.

Dumitru Tudor


26.02.2016

Mulțumesc pentru oportunitatea oferită de către Părintele Ioan Dură și Parohie pentru a prezenta o analiză personală asupra relațiilor între UE și Myanmar (Birmania) în cadrul seriei de evenimente culturale pentru aniversarea a 35 de ani de la înființarea Parohiei. M-am bucurat mult să fiu din nou cu părinții mei și printre parohieni, familia mea extinsă, având în vedere că am fost prezent din prima zi a Parohiei și am "crescut" împreună. Astăzi am 36 de ani.
Am fost plăcut surprins de entuziasmul și interesul manifestat pentru subiectul prezentării mele și căldura cu care am fost primit de către parohieni, după mai mult de șase luni de absență, dat fiind că mă aflu în continuare la post la Ambasada UE din Yangon, Myanmar.
M-am bucurat de asemenea să văd că Parohia crește în continuare și că biserica are noi împodobiri și sfinte icoane.
Doresc multă sănătate și putere Părintelui Ioan și enoriașilor și să ne revedem cu bine.

Dr. George Dură


10.04.2016

Aflându-mă, după participarea la Conferința Europeană de Tineret, găzduită de președinția olandeză a Consiliului Uniunii Europene, în vizită la unchiul Constantin Grădinaru, am primit cu bucurie invitația de a mă alătura lui la săvârșirea Tainei Sfântului Maslu în Parohia "Sfântul Grigorie Teologul" din Schiedam. Am găsit o comunitate frumoasă de români (și nu numai, din rândul rudelor lor), împreună rugători, căutându-L pe Domnul, păstoriți cu blândețe de către Părintele Profesor Ioan, ajutat trup și suflet de către soția Prea Cucerniciei Sale. M-am alăturat rugăciunii, după putință și pricepere, cu nădejdea că rugile lor vor fi ascultate și bine primite de către Dumnezeu, nădejdea tuturor marginilor pământului.

Radu Petrariu


16.04.2016
București

Prea Cucernice Părinte Ioan,
Vă felicit pentru apariția lucrării "Mărturie ortodoxă". Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982 - 1998) care a fost o tribună de unificare a românilor din diasporă, un portdrapel al celor care, de departe, au gândit în continuare românește, dorind binele țării lor natale și confraților de pretutindeni. P. C. Voastră a adăugat fiecărui număr și latura intelectuală care trebuie transmisă în spirit ortodox. Sunt aceeași admiratoare a activității pe care o desfășurați.

Cu plecăciune,
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


29.05.2016

Dragă Părinte și doamna Christina,
În primul rând vă mulțumim pentru frumoasa Slujbă a cununiei pe care ați săvârșit-o pentru noi pe data de 21 mai 2016.
Ne simțim binecuvântați să facem parte din parohia dumneavoastră pentru că aici ne găsim cu adevărat liniștea sufletească.
Vă dorim multă sănătate dumneavoastră, familiei și enoriașilor dumneavoastră.

Cu mult drag,
Toma și Diana


iulie 2016

Suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a îndrumat pașii spre Parohia "Sf. Grigorie Teologul" și că avem, astfel, prilejul de a ne umple sufletul de credință, participând la minunatele Liturghii conduse de Părintele Ioan Dură. Mulțumim pentru harul și devoțiunea Părintelui și ne exprimăm admirația față de cucernicia, modestia și nesfârșita bunăvoință a Doamnei Preotese.

Ne simțim binecuvântați să facem parte din comunitatea enoriașilor, sporindu-ne credința și dezvoltarea spirituală, păstoriți fiind de hărăzitul nostru Părinte Paroh!

Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți!

Familia Oprea Florin și Rodica


Schiedam, 14 august 2016, Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului

Întru mulți ani, binecuvântați de Domnul, să ne trăiți Părinte, spre binele și întru liniștea enoriașilor.

Cu drag,
Ipodiacon Nicolae


Schiedam, 21 august 2016

Preacucernice Părinte,

Mulțumim lui Dumnezeu și-I dăm slavă pentru că a rânduit să putem participa la această Sfântă Liturghie și eu și soțul meu (pentru prima dată împreună în Sfânta Biserică după mulți ani în care doar la Sfintele evenimente: nunți, botezuri, am fost împreună...). O adevărată minune s-a împlinit prin această prezență împreună. Maica Domnului va mijloci ca ea să se împlinească și mai departe și să mergem împreună pe această cale, așa cum vom fi pentru restul vieții, aducându-le și pe fiicele noastre alături cu întreaga lor familie.

Mii de mulțumiri Dvs., dlui Ion și dnei Elena de Chiara, colega noastra de facultate care n-a precupețit nici un efort pentru a ne aduce alături de această comunitate creștină! Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cu drag,
Prof. Dr. Ing. Eleonora-Mihaela Ungureanu, Univ. Politehnica din București, Fac. de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Ing. Gheorghe Ungureanu, pensionar, director ROMCERAM S.A.


Decembrie 2016, Olanda

Stimate Părinte și dna Cristina,

Vă urez cel mai frumos Crăciun și An Nou bun alături de familia dumneavoastră și cea parohială, să rămâneți în continuare inepuizabili în a ne ridica duhovnicește și chiar cultural.

Mă gândesc cu multă emoție la momentele supreme din timpul rugăciunilor când Duhul Sfânt cobora cu mijlocirea Dumneavoastră, iar sufletele noastre se deschideau către cer și ochii se umezeau de lacrimi - Minunat!

Minunat că existați și mulțumirile noastre pentru tot.

Familia Lăscae Elena


Decembrie 2016

Mă gândesc cu multă emoție la momentele supreme din timpul rugăciunilor când Duhul sfânt cobora cu mijlocirea dumneavoastră, Părinte, iar sufletele noastre se deschideau către cer și ochii se umezeau de lacrimi. Minunat!
Minunat că existați și mulțumirile noastre pentru tot.

Elena Lăscae


22.01.2017

Sărut mâna Părinte,
Cu ocazia hramului Sfintei Parohii Schiedam din Olanda, vă transmitem cele mai bune gânduri de sănătate, fericire și ani mulți alături de cei dragi D-voastră, D-nei Preotese Christina și întregii familii.
Chiar dacă obligați de împrejurări am plecat din Olanda, suntem cu gândul mereu la D-voastră și ne-am fi dorit nespus să mai fim prezenți la slujbele D-voastră, care ne lipsesc foarte mult.
Doamne ajută!

Vă iubim mult și vă îmbrățișăm cu mult drag și dor,
Andreas Elian (creștinat de D-voastră), Laura și Constantin Tudorica


Zoetermeer, 19 martie 2017

Cu durere am plecat din Țara mea, în anul 1973. După foarte scurt timp, mi-a lipsit "Totul", rătăcind pe meleaguri străine!

Puțin după aceea, cu ajutorul lui Dumnezeu, am avut bucuria și Onoarea să cunosc pe Părintele Duhovnic Ioan Dură, Distinsa Doamnă Preoteasă Christina Dură și familia sa. Au început să slujească în condiții grele, însă plini de dorință și mult Har, au vrut să țină Puterea Credinței Creștin-Ortodoxe și peste hotare, departe de casă și locul natal.

După mai mult de 35 de ani de slujire în diferite orașe din Olanda, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să închiriem, în 2001, biserica "Grigorie Teologul" din Schiedam, pe atunci goală și părăsită!

Nu ușor a fost Părintelui nostru și neobositei Doamnei Preoteasă Christina Dură, împreună cu câțiva enoriași pe atunci, să ajungem acum ca această biserică să fie "Biserica mamă" și rădăcina din care celelalte biserici ortodoxe române au luat viață.

Acum, biserica noastră este un loc sfânt, înfrumusețat și împodobit cu zeci de icoane pictate în ulei, unde putem, prin săvârșirea sfintelor Slujbe, să ne apropiem de Dumnezeu.

Venim la biserică fiecare cu dureri și suferințe, ca apoi să plecăm ușurați și mulțumiți.

Eu personal mulțumesc Părintelui nostru pentru încrederea acordată, de a fi din anul 1998 casieră-contabilă a Parohiei noastre, și merg mai departe, cât vrea Dumnezeu!

Doresc Părintelui nostru și Doamnei Preotese, pentru munca neistovită, de peste 35 de ani, și mai departe "La mulți Ani!" cu sănătate. Doamne ajută!

Dna M. Dinu-Florissen


Schiedam, 25 martie 2017

Draga Părinte și doamna Christina,

Vă simt mereu prezenți în sufletul meu, unde aveți un loc de mare cinste.
Mi-ați fost întotdeauna alături și vă prețuiesc enorm pentru dragostea ce mi-o purtați, atât mie cât și familiei mele.
Părinte, meritați toată stima pentru efortul și modul sincer în care de atâția ani ne îndrumați să rămânem buni creștini ortodocși, pe calea credinței adevărate. Dumnezeu să va binecuvânteze în continuare pentru harul și dăruirea cu care slujiți această Parohie.
Doamne ajută!
Să ne trăiți, Părinte!
Cu multă prețuire și pentru doamna preoteasă, care merită tot respectul pentru atitudinea demnă, avută alături de Părinte.

Carina Teodorescu și familia


8 aprilie 2017

Dragă Părinte Ioan și preoteasă,
Mă bucur mult că am găsit această biserică și pe voi. Mă simt foarte bine aici în Olanda și datorită acestei biserici unde pot să mă rog la Dumnezeu alături de ceilalți creștini și aceasta mă emoționează. De când venim la biserică cu mama am cunoscut mulți oameni cu suflet mare din comunitatea românească și ne-am făcut prieteni. Deci, lucrul pe care îl face familia Dvs. este foarte bun pentru oameni și păstrarea credinței și a tradițiilor ortodoxe.
Vă doresc multă sănătate și putere să continuați lucrul nobil pe care îl faceți și vă mulțumesc pentru atitudinea frumoasă pe care o aveți față de mine și mama.
M-ați ajutat mult și vă sunt recunoscător.
Cu respect,

Gheorghe Mogîldea


8 aprilie 2017

Prea Cucernice Părinte și Doamnă Preoteasă,
Este o binecuvântare pentru mine faptul că am găsit o biserică Ortodoxă de români aici în Olanda.
Vă mulțumesc pentru efortul pe care îl depuneți pentru a se ține Sfintele slujbe pentru enoriașii din Olanda.
De fiecare dată când vin Duminica la Sfânta Liturghie uit că sunt la mare depărtare de casă.
Este un loc unde îmi încarc puterile la sfârșitul fiecărei săptămâni pentru a continua studiul și un loc în care pot, în liniște, să aduc mulțumiri Domnului pentru toate darurile pe care le primesc în fiecare zi.
Deși mi-ar plăcea mult să mă întorc la țara noastră sunt sigur că voi face față acești patru ani cât timp sunt la studii.
Altfel spus, sunt fericit că există în mijlocul acestei lumi păgâne o comunitate Creștin-Ortodoxă, Slavă Domnului!

Vladimir Chiurlea


30 aprilie 2017

Parohia aceasta este dovada vie și spectaculos de frumoasă a faptului că românii uniți în credință, deci sub har, pot muta și munții din loc.
Am avut bucuria să cunosc oameni deosebiți, așezați într-o rânduială străveche și hotărâți să transmită mai departe moștenirea, în ciuda tuturor dificultăților, având ca principal motor dragostea de Dumnezeu, de Biserică și de Țară!
Adunați în jurul Preacucernicului Părinte Paroh Ioan Dură, animați de sfinția sa și de doamna preoteasă Christina, acești frați creștini fac să trăiască, la mii de kilometri depărtare de țară, România profundă.
Le mulțumesc pentru onoarea și bucuria pe care mi le-au făcut invitându-mă aici.
Sper că întâlnirea noastră să fie roditoare pentru noi toți și să rămânem într-un duh.
Doamne-ajută!

Hristos a înviat!
Claudiu Târziu


2 mai 2017

Hristos a înviat.
Prea Cucernice Părinte Ioan,
Vă mulțumim pentru lecția de patriotism, întregire binemeritată a istoriei neamului, transmisă nouă la conferința de Duminică, pomenind faptele de sacrificiu ale apărătorilor credinței strămoșești. Sper să fi atins la fel pe fiecare dintre cei prezenți, în adâncul sufletului și în străfundul conștiinței sale, spre a putea aduce cinstea cuvenită celor ce s-au jertfit pentru demnitatea noastră.
Doar rescriind adevărata istorie, națiunea română își va găsi pacea, liniștea și rostul, cu ajutorul lui Dumnezeu.
Vă mulțumim pentru această șansă acordată în cunoașterea adevărului.

În Domnul,
fam. Nicolae Crăciun


21 mai 2017

A fost o zi superbă. După cațiva ani ne vom aminti cu mare dor clipele acestea binecuvântate de voia bună și bucuria de a fi toți împreună, adică să participăm la "liturghia" după Sf. Liturghie! Ce frumos a fost ieri! Într-o comuniune sufletească, toți împreună, viețuitori și luptători în arena lui Hristos, care, așa, după fiecare Duminică sau la sărbători, luăm puțin răgaz de la luptele noastre! Așa făceau și primii creștinii. Noi trăim, cu adevărat, timpuri apostolice, cum spune părintele.

Prezvitera Christina Dură


2 august 2017

Dragul nostru Părinte și draga Cristinica,
Am primit pozele de la Dvs și ne-am bucurat enorm că nu ne-ați uitat...
Ne-am simțit minunat în Sfânta D-voastră Biserică... Acolo a venit asupra mea Duhul Sfant, care m-a cutremurat, iar lacrimile mi-au curs pe ochii..., aducându-mi aminte de timpurile de demult, neuitate în inima și sufletul meu, pe care le-am petrecut împreună.
Am participat la o slujbă superbă iar predica divină mi-a umplut sufletul meu obosit... cu mult Har Duhovnicesc... în frumoasa dvs. Bisericuță plină de 290 Icoane pictate superb. Alexandru s-a simțit minunat și ne-am bucurat că și el își dorește să vină mereu acolo și vă mulțumește pentru rugăciunea făcută la slujbă pentru el.
Până la o nouă veste vă îmbrățișăm cu mult dor și drag noi,

Elena-Mihaela și Alexandru Rustandi din Belgia


Schiedam, 10 septembrie 2017

Cele mai sincere cuvinte de apreciere pentru Părintele protopop dr. Ioan Dură și doamna Preoteasă pentru dragostea cu care se dăruiesc enoriașilor români (și nu numai români) din Olanda și oferă acestora refugiu sufletesc, întărire pentru încercările vieții și o oază de spiritualitate ortodoxă autentică!

Cu aleasă prețuire,
Gabriel Mareș, prim-colaborator, Ambasada României la Haga


Schiedam, 21 septembrie 2017

Bună ziua,
Sunt Lisnic Sebastian, am încheiat proiectul pe care l-a avut firma angajatoare în Olanda și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți aproape de oameni, ați lăsat o amprentă plăcută asupra mea și sunteți un model de urmat pentru mine.
Vă doresc multă sănătate, spor în toate și încă odată vă mulțumesc pentru eforturile Dvs.

Toate cele bune,
Lisnic Sebastian Mihai


20 octombrie 2017

Mulțumim încă o dată, deasemena și Doamnei Christina, acuma eu nu găsesc cuvintele potrivite de mulțumire și grija ce ne-o purtați, nu numai nouă ci tuturor enoriașilor din biserica noastră.
Dumnezeu să vă dea putere și sănătate și să ne slujiți încă mulți ani de acum încolo.

Anișoara Lazăr


27 octombrie 2017

Sărut mâna și bună ziua Părinte,
Probabil vă amintiți că mama mea ne-a făcut o vizită în Olanda și a venit și la parohie în 24 sep. A rămas adânc impresionată de parohia noastră și i-a plăcut extrem de mult cuvântul dumneavoastră de învățătură.
În plus, a rămas foarte pozitiv surprinsă de cei peste 30 de doctori ai Universităților din Regatul Țărilor de Jos pe care parohia îi cuprinde sau i-a cuprins la un moment dat. Mama lucrează ca și director de proiect la Agenția de Dezvoltare Regionala Cluj, în Cluj https://www.nord-vest.ro și pe lângă curiozitatea ei personală de a citi broșura, s-a arătat interesată de a distribui informația pentru a împărți această plăcuta realitate mai multor colegi, colaboratori. E un lucru de mare mândrie națională. De atunci îmi repetă mie și Anei că ar trebui să ne gândim și noi la un doctorat, atât de mare a fost impactul:)
E oare posibil ca o publicație să ajungă și la ea (prin noi) în orice format - digital sau varianta printată?

O zi frumoasă,
Alexandru Pavel


22 ianuarie 2018

Mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a dăruit o parohire cu ctitori cu har, cu enoriași credincioși și copii talentați care să ducă ortodoxia mai departe.
O saptamână binecuvântată.

Cu drag,
Daniela Oprea-Lager


25 ianuarie 2018

Părinte Ioan și d-nă preoteasă Christina,
Vă transmitem un călduros La mulți ani! și sincere felicitări pentru cei 37 de ani de păstorire a enoriașilor de la Biserica din Schiedam.
Fie ca Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, ocrotitorul Bisericii noastre din Schiedam, sărbătorit astăzi de către creștinii ortodocși, să vă păzească în toate zilele vieții, și fie ca rugăciunile lui către Domnul să vă aducă mult spor și ușurință în toate cele ce doriți să le realizați în continuare pentru Parohia noastră din Schiedam.
Întru mulți ani să ne trăiți!
Doamne ajută!

Fam. Paraschiv (Alina și Ioan)


25 ianuarie 2018

La mulți ani Parohiei noastre și Sfinției Voastre! Să Vă țină Domnul sănătos și în putere ani mulți, și să Vă lumineze.
Mă rog Domnului să binecuvânteze roadele atat de multe și diverse ale trudei Sfinției Voastre de atâția ani, să le înmulțească, și să Vă înmulțească bucuria pentru ele.
Numai cu iubirea de Dumnezeu și de oameni ați reușit să ne răbdați defectele fiecăruia, ca să ne câștigați pentru Hristos și să ne adunați într-o familie mare a parohiei. Domnul să vă înmulțească dragostea pentru El, și să ne-o dăruiască și nouă, să ne putem iubi unii pe alții, să păstrăm și să înmulțim ceea ce am primit.
Vă rog să transmiteți urarea de "La mulți ani!" din toată inima și Doamnei Preotese, sprijinul și ajutorul inepuizabil al Sfinției Voastre. Maica Domnului să o acopere mereu și să-i înmulțească bucuria, pe care Doamna Preoteasă cu atâta dărnicie ne-o împarte nouă, enoriașilor.
Sfântul Grigorie Teologul, al carui Hram il poartă parohia noastră, să Vă fie mereu alături, sprijindu-Vă să rămâneți până la sfârșit în Adevar, pe calea Sfinților Părinți și a Bisericii Ortodoxe. Și să ne mântuim cu toții.

Cu dragoste de fiu duhovnicesc și multă prețuire,
Constantin Grădinaru


27 ianuarie 2018

Părinte, doamnă Preoteasa, vreau să vă mulțumesc frumos pentru faptul că vă îngrijiți de păstorirea sufletească a credincioșilor ortodocși din Olanda și Belgia. Pentru familia noastră însemnați foarte mult.
Vă dorim multă sănătate și putere de la Dumnezeu, să ne bucurăm mulți ani împreună.
Cu respect,
Familia Dinca George, Valerica, Mihăiță


30 ianuarie 2018

La mulți ani Părinte, la mulți ani Parohiei al cărui slujitor neobosit sunteți de mai mult de un sfert de veac!
Mulțumire pentru truda și bucuria lucrării săvârșite pentru păstrarea credinței ortodoxe pe tărâmurile Olandei.
Ani binecuvântați să aveți și de acum înainte de slujire în pace și bucurie în Biserica mamă a cărui hram îl sărbătorim astăzi!
Sfântul Grigore Teologul să vă ocrotească și să vă încununeze munca de ani și ani și să vă aducă roade de mulțumire și bucurie duhovnicească.
Vă îmbrățișăm cu drag pe amandoi! Sf. Grigorie Teologul să vă aibă în pază!

Dana Rem și familia
Hramul parohiei - ianuarie 2018


4 februarie 2018

Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru puterea și dăruirea de care ați dat dovadă, pentru rezultatele obținute și pentru ceea ce ați făcut în tot acest timp pentru românii de pe aceste meleaguri.
Vă asigur că veți avea mereu în mine un sprijin și un susținător.
Vă admir și vă prețuiesc!

Cu deosebită considerație,
Ovidiu Iane, Secretar de stat, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni


4 februarie 2018

Vă mulțumesc nespus pentru primirea călduroasă pe care ne-ați oferit-o.
Ajungând aici, a fost pentru mine o binecuvântare, am cunoscut și am descoperit o comunitate de români uniți și speciali.
Sper să vă țină Dumnezeu sănătoși și să realizați în continuare la fel de minunate ca și până acum.
În ceea ce mă privește, vă asigur de tot sprijinul meu și vă doresc să aveți parte numai de bucurii și realizări.
Cu siguranță voi reveni.
Pe curând.

Aliona Negoiță*, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
*) Cele de mai sus au fost semnate si de doamna Alina Ardeleanu de la același Minister pentru românii de pretutindeni.


21 februarie 2018

Părinte și dna preoteasă,
Cu ceva întârziere pentru care vă rugăm să ne iertați, vă mulțumim în mod deosebit pentru slujba de Botez oficiată pe 13 februarie pentru micuța noastră Alexandra. Vă mulțumim de asemenea și pentru darurile deosebite pe care ni le-ați făcut, le vom prețui. Am rămas profund impresionați de harul și căldura cu care ați creștinat-o pe Alexandra. A fost liniștită întreaga zi, iar suferința provocată de refluxul gastric, mai mică decât în alte zile.
Noi, părinții Alexandrei, nu obișnuiam să mergem la biserică. Personal, ce m-a ținut departe a fost discrepanța dintre habotnicia multora și lipsa bunătății și adevărului din faptele lor zilnice. De asemenea, după cum ați spus și dvs, aceeași discrepanță dintre calitatea unor preoți și ceea ce predică. Dumneavoastră însă v-ați luat din timpul prețios să ne ascultați cererea pentru botez, ați arătat întelegere, iar apoi ne-ați îndrumat eficient (dna preoteasă) și ați oficiat o frumoasă slujbă de Botez, creând dragi amintiri. Atașez și pentru dumneavoastră câteva poze de la botez.
Am citit despre munca dumneavoastră de pionierat și cred că ar trebui, ca români ai diasporei, să vă sprijinim eforturile măcar venind de câte ori putem la slujbă Duminica, cu Alexandra. Duminica viitoare vom veni pentru prima împărtășanie a Alexandrei, la ora 11:00.

Cu deosebită considerație,
Iulia și Cristinel Degeratu


5 martie 2018

Cu mulțumiri aceluia care se îngrijește, cum nimeni altul, de turma încredințată lui din Înalturi, unui suflet românesc cum n-am mai întâlnit, care și-a însutit talanții prin harul primit și împărtășit nouă: dumitale Părinte!

Ipodiacon Nicolae Crăciun


5 martie 2018

Cu mult respect și recunoștință pentru Dumneavoastră, organizatorii acestei Conferințe, minți luminate și "motorul" puternic ce pune în mișcare totul.
Mulțumim!

Cristina Pavel


22 martie 2018

Preacucernice părinte,
Cu mare bucurie am primit azi, 22.03.2018 cadoul dumneavoastră.* Suntem deopotrivă onorați, dar în același timp și rușinați, deoarece în ultimul timp nu v-am mai scris. Nu v-am uitat. Vă purtăm mereu în sufletele noastre și vă pomenim în rugăciunile noastre. Ne aducem aminte cu drag de clipele minunate petrecute alături de dumneavoastră în parohia din Schiedam. Chiar deunăzi vorbeam despre cum era lăsatul postului în Olanda, despre activitățile la care luam parte cu atâta bucurie. Nu știm de ce, dar din păcate sau din fericire..., trebuie să recunoaștem faptul că parcă acolo, departe de casă, unde călătoream vreme de 1 oră până la Sfânta Biserică râvna era alta. Poate era dorința de a fi "cu ai tăi", plăcerea de a face parte din ceva la care aparțineai din oficiu..., sau era modul în care dumneavoastră reușeați să ne țineti aproape, uniți, uniți în credință, limbă și cultură.
Să știți că ne este foarte dor de acele zile. Am dori ca să avem și aici exemple demne de urmat așa cum Sfinția Voastră împreună cu familia dumneavoastră ați fost pentru noi. Din păcate trebuie să recunoaștem că în România zilelor noastre asemenea exemple sunt tot mai rar de găsit. Cred că acesta este și motivul pentru care ne este atât de greu ”să ne adunăm”. De multe ori ne regăsim în postura unei turme împrăștiate, fără păstor. Trăim într-o lume care se mișcă repede, atât de repede încât nici nu reușim să realizăm că de fapt ea trece. Ceea ce este mai rău, este că până și în mediul rural, unde noi ne ducem viața de zi cu zi, se întâmplă la fel. Dacă am crezut că vom locui la sat unde totul este altfel, din păcate nu este așa. Probabil știți despre ce vorbesc. Ați aflat și dumneavoastră cum stau lucrurile la noi.

Mihaela Certes

* Cartea "Dar din 'Ravna Casei Tale'"


29 martie 2018

Mulțumesc, Părinte Ioan, pentru cuvântul de folos!... Înainte de toate însă, consider că trebuie să vă mulțumesc pentru faptul că, astăzi - prin minunata lucrare pe care ați săvârșit-o în aceste locuri, mă număr și eu printre sutele de români ce vor veni să ia Lumină!
Vă mulțumim că ne-ați adus Sf. Liturghie pe pământ străin, că ne-ați deschis "casa Domnului" și faceți zi de zi posibilă întâlnirea noastră cu "Stăpânul vieții" într-o nesfârșită "poveste de dragoste"!
Tare mi-a mers la suflet Rugăciunea Sf. Isac Sirul
" (...) Te-am părăsit, nu mă părăsi; am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta. Numără-mă între oile turmei Tale celei preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele, din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. (...)"
Mă pierdusem și eu de turmă, dar Părintele Ioan Boștenaru m-a trimis grabnic la dumneavoastră!

Cu stimă,
Gabriela Șușnea


01 aprilie 2018, Sărbătoarea Floriilor și a Sfințirei Troiței

Preacucernice Părinte Ioan și dragă Doamnă Preoteasă Christina,
Ne-am bucurat foarte mult să vă revedem sănătoși și am participat cu multă emoție la Sfânta Liturghie la fel cum se întâmpla în perioada când am fost enoriași ai bisericii Sf. Grigorie Teologul.
Vă mulțumim foarte mult pentru lumina și rugăciunile Dvs care le-am purtat cu sfințenie și în Germania unde locuim acum. Vă mulțumim foarte mult pentru că întotdeauna harul Dumneavoastră a fost cu noi si ne-a călăuzit și ne călăuzește mereu pe drumul nostru spre mântuire.
Mulțumim Domnului că v-am cunoscut și ne rugăm să vă țină sănătoși pentru ca atât românii ortodocși din Olanda au nevoie de Dumneavoastră, dar și noi ceilalți ce ne aflăm acum numai în trecere.
Rugați-vă pentru noi, Părinte. Domnul să vă binecuvânteze și să vă ajute să îndepliniți misiunea Sa!
Vă prețuim și vă admirăm!
Doamne ajută!

Cătălina, Bogdan Mesina și copiii lor David, Ștefan, Andrei și Sebastian


10 aprilie 2018

Noapte de Paști la Schiedam
Părinte Ioan,
Vă mulțumesc mult pentru fotografiile de la parohia Schiedam! Mi-a redeșteptat nostalgiile de acum 11 ani, pe când mă aflam la Bruxelles. Țin minte că lăsatul secului de carne l-am sărbătorit la Schiedam, iar Sf. Paști la Anvers. Am remarcat cât de mare a devenit comunitatea de credincioși, între timp. Felicitări, căci aici se întâlnește lucrarea providențială cu meritul pastoral.
Nu în ultimul rând, felicitări și pentru distincția primită de la Președinție, despre care am citit în ziarul trimis. Iată că după multe decenii de strădanii începe să vină și recunoașterea instituțiilor laice, poate vor urma și cele bisericesti...

Al dvs,
Prof. Univ. Dr. Nicolae Drăgușin
București


13 mai 2018

Am vizionat reportajul Trinitas din 11 mai 2018 cu mare trăire sufletească și emoție și vă spun deschis că și noi de câte ori ne îndreptăm pașii la Sfânta Liturghie de la Schidam ne încărcăm spiritual pentru următoarea săptămână iar părintele are ceva special care ne atrage și ne pare rău că nu putem să fim acolo în fiecare duminică. De multe ori părintele a știut cum să facă la sfânta Spovedanie să trecem peste problemele noastre.
Iar în momente ca acestea cu decernarea binemeritatei distincții, realizăm și noi ce comoară de preț avem.
Sărut mâna, părinte, și d-na preoteasă, la fel.

Fam. Florian Gherghel


Schiedam, 19 mai 2018

Dragă părinte Ioan și dragă doamnă preoteasă Christina,
Vă mulțumim pentru parastasul mamei de un an aici în Olanda unde dumneavoastră de 37 de ani sunteți sprijinul tuturor românilor.
Ne amintim cu plăcere și de ocazii mai fericite cum ar fi botezul fiului nostru David Alexander pe 12 decembrie 1994 în Haga și cununia sorei mele gemene Anda Gabriela pe 11 martie 2000 în Delft.
Vă felicităm cu realizările de aici la Schiedam și progresul făcut în Olanda cu înființarea atâtor parohii.
Vă felicităm cu reușita copiilor dumneavoastră, vă dorim mulți ani fericiți alături de ei și putere de muncă în continuare.

Cu stimă, respect și prețuire pentru dumneavoastră amândoi.
Dana-Mihaela Vuijk-Cratochvil
Robert Vuijk și
David Alexander Vuijk

P.S. Vă felicităm cu decorația primită de la domnul Președinte Johannis.


6 octombrie 2018

Dragă Părinte Ioan și dragă doamnă preoteasă Christina,
A sosit momentul să îmi iau la revedere de la bisericuța noastră din Schiedam și de la cei care mi-au fost aproape timp de 9 ani. Ce loc binecuvântat de Dumnezeu în care Părintele nostru și doamna preoteasă m-au făcut să mă simt apreciată, respectată și iubită. Cât de bucuroasă am fost să iau parte și să fiu implicată în activitățile atât de numeroase organizate pentru noi, membrii parohiei, de Părintele Ioan și doamna Christina. Ce mulțumire duhovnicească să pot participa la minunatele pelerinaje organizate de Părinte și doamna preoteasă.
Ce fericită am fost când m-au serbat de-a lungul anilor și am fost și eu sărbătorită de ziua mea de familia mea duhovnicească.
Câte lucruri am învățat în acest timp de la părinte, de la doamna preoteasă și de la toți ceilalți membri ai parohiei, apropiați mie.
Îmi vor lipsi toate cele numite mai sus, dar voi păstra în mintea mea amintirea momentelor atât de frumoase petrecute împreună.
Mulțumesc Părintelui Ioan și doamnei preotese Christina pentru tot ce au făcut pentru mine, pentru bunătatea și dragostea ce mi-au arătat-o.
Bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși și să vă dea în continuare putere și sănătate, să continuați misiunea ce cu atâta dragoste pentru biserica Lui o desfășurați.

Cu mult drag pentru dumneavoastră și membrii parohiei,
Olimpia Gheorghe


2 decembrie 2018

Sfaturile dumneavoastră mi-au fost de mare folos, nu întâmplător m-a adus Dumnezeu la dumneavoastră.

Grigore Mircea


3 decembrie 2018

Cu multă stimă și gratitudine, vă admirăm pentru devotamentul cu care însuflețiți flacăra Luminii Sfinte a Ortodoxiei Românești la ceas aniversar pentru România noastră iubită! Ați luat ferm atitudine contra altor interpretări ale istoriei noastre și a altor influențe și interese. Așa cum ni s-a povestit, cu admirație, ați devenit eroul nostru!
Dumnezeu să ne ajute tuturor!

Florin și Rodica Oprea


11 ianuarie 2019

Sfinția Voastră,

Mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate prin intermediul Isabelei. La rândul meu și eu vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit cu ocazia vizitei la Ambasadă și care sunt într-adevăr de mare trebuință sufletească prin harul ce il transmit Aghiasma Mare, Cartea de rugaciuni, Calendarul Ortodox și nu în ultimul rând Iconița Fecioarei cu Pruncul de la Schiedam!
Mulțumim încă o dată și Dumnezeu sa ne ocroteasca!
Doamne Ajuta!

Cristian Mateescu, PhD Ec
Minister Counsellor, Head of the Economic and Trade Promotion Office.
Embassy of Romania


29 aprilie 2019

Ne bucurăm că am petrecut încă o sărbătoare de Paște împreună și vă mulțumim pentru frumoasa Slujbă de Înviere și predica dumneavoastră.
Eu m-am uitat în timpul predicii la fețele oamenilor din Biserică, mulți pe care i-am văzut prima dată și sunt convins că au plecat spre casă mai plini de dragoste și de încredere în Dumnezeu.

Nicolae Savin și Doinița Frosin


5 mai 2019

Hristos a înviat!
Am văzut acum pozele pe site-ul ambasadei, în legătură cu evenimentul cultural de ieri și de azi.
Vreau să vă felicit pentru tot efortul adus pentru noi românii.
Sunt foarte bucuroasă pentru tot ce ați făcut, faceți și veți mai face pentru noi.
Dumnezeu să vă dea Sănătate la toți, eu mă simt într-o mare familie în biserica dumneavoastra, bineinteles alături de familia mea.
Vă îmbrățișez cu drag.
O seară frumoasă!

Doamne ajută!
Valerica Dinca


4-5 mai 2019

Sunt foarte emoționat de primirea călduroasă a Părintelui Ioan și a Dnei preotese Christina și țin să vă mulțumesc pentru aceste zile binecuvântate!

Cu mult drag,
Nicolae Mărgineanu, regizor


15 august 2019

Părintelui noastru Ioan și distinsei doamne Preotese Christina îi purtăm noi, familia Dincă, un mare respect pentru ceea ce realizează pentru biserica noastră dragă și marea familie de români din ea.
Pentru mine, ca enoriașă, biserica noastră a fost un mare sprijin moral sufletesc, am simțit în Olanda că sunt acasă.
Le urez din suflet multă sănătate, putere și aceeași dăruire mulți, mulți ani, să ne cunune și feciorii, la fel cum i-a și botezat.

Cu drag,
Dincă Valerica, George, Mihai, Ștefan


18 august 2019

Astăzi 18 august 2019, la împlinirea a 50 de ani de căsătorie, m-am bucurat de minunata binecuvântare ținută de mult stimatul părinte Ioan Dură.
Rugăciunea părintelui precum și mult stimatei credincioasa preoteasă m-au întărit și m-au ajutat în credința mea.
Soțul meu Cornel și eu, Corina Daniela Georgeta, suntem impresionați de ajutorul spiritual și întărirea în credință pe care am primit-o.
Dumnezeu să ne ajute!
Sănătate Părinte, stimată Dnă Preoteasă, să fiți sănătoși, să vă bucurați de minunata dumneavoastră familie!

Cu drag și respect,
Corina Popovici


18 august 2019

Astăzi, 18 august 2019, am vizitat această biserică și am fost impresionați de cât e de frumoasă și câte s-au realizat prin puterea credinței și răbdare și entuziasm!
Un exemplu extraordinar pentru copiii noștri!

Alina, Eduard, Adrian și Dan Vasilescu


10 noiembrie 2019

Multă dragoste și respect deplin parohiei românești din Schiedam pentru iubire și ajutorul dat oamenilor.

Marcian-Mihai Dumitrescu


25 decembrie 2019

Domnule Părinte Ioan Dură,
Țin să vă mulțumesc pentru tot sprijinul oferit în timpul șederii mele în străinătate.
Ing. Isidor Nistor
București


26 ianuarie 2020

Dragă părinte Ioan,

Vă transmitem la acest moment festiv al parohiei noastre sincere felicitări și mulțumiri pentru osteneala, râvna și puterea pe care dumneavoastră și doamna preoteasă le-ați pus în slujirea lui Dumnezeu aducând comunității noastre bucurie și apropriere față de Dumnezeu, a noastră și a copiilor noștri.

Ne pare rău că nu am putut să fim cu dumneavoastră astăzi, dar ne bucurăm împreună cu toții astăzi și vă purtăm în gând.

Al dvs. fiu duhovnicesc,
Constantin Sorlescu, împreună cu familia


15 martie 2020

Distinse Părinte Ioan dură,
Distinsă și neobosită Preoteasă Christina Dură,

De fiecare dată venim la Biserica noastră ortodoxă Sfântul Grigorie Teologul din Schiedam cu bucuria că venim ca în familie în comunitatea noastră ortodoxă română pe care dumneavoastră ați închegat-o și ați întărit-o în credință de aproape 40 de ani!

Vă admirăm și vă mulțumim pentru toate eforturile dumneavoastră neistovite ale amândurora cu care ne îndrumați și ne întăriți în credință și ne păstoriți atât de bine în încercările noastre să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu și să-L mărturisim mereu pe Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos în căutarea mântuirii noastre.

Admirăm de asemenea eforturile dumneavoastră pentru întemeierea Școlii Parohiei Sfântul Grigorie Teologul și sprijinul necontenit, eforturi care dau mereu roade frumoase la fiecare eveniment important și la fiecare serbare. Aici la școala parohială, comunitatea de copii români crește frumos și sănătos, învață românește în spiritul credinței ortodoxe și al dragostei de țară, prin grija neostenită a doamnei Preotese Christina și prin devotamentul doamnelor profesoare, mame și enoriașe devotate cu mult drag copiilor și parohiei.

Simțim mereu dăruirea dvs. Părinte Ioan și Preoteasă Christina și puterea exemplului personal prin trăirea profund duhovnicească în timpul când slujiți Părinte precum și în cântările însuflețitoare și tot sprijinul de la strană al dvs. dna Preoteasă.

Vă dorim să aveți multă sănătate, bucurii de la familia dumneavoastră frumoasă precum și de la familia enoriașilor, să aveți putere mulți ani și însuflețire și energie de la Duhul Sfânt să ne păstoriți mulți ani pe mai departe.
Să ne trăiți și să ne fiți alături întru mulți ani, Părinte Ioan și Preoteasă Christina!

Cu deosebită stimă,
Fam. Puiuleț Alexandru, Adriana și Alexandra


22 martie 2020

Vă transmitem din Germania, fii Dvs,
Vă rugăm mult dacă binevoiți să ne adăugați și pe noi grupei Dvs de credincioși că tare mult ne e dor de Dvs și de biserica noastră din Schiedam. Suntem aproape însă prin Rugăciune. Să fiți sănătoși și Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, Părinte și Doamna Preoteasa.
Bogdan, Catalina Meșina și copiii lor


18 iunie 2020

Bună dimineața, Părinte,
Vă mulțumesc frumos pentru că ne trimiteți toate aceste informații, protocolul, acest email, sunt importante pentru buna funcționare din perioada aceasta. Și eu mă gândeam, câte persoane putem încapea la distanța de 1,5 m, nu așa multe, biserica este micuță. De aceea realizez cât de prețios este un loc - era el prețios oricum, dar acum și mai mult! Vă mulțumesc frumos dumneavoastră și doamnei Preotese că aveți grijă ca fiecare să ajungă la o Sfântă Liturghie!
Vă mulțumesc din suflet pentru rugăciunea și imnul Sf. Simeon Noul Teolog pe care mi le-ați trimis, le citesc tot timpul, le-am trimis și mamei mele, îmi plac foarte mult, cuvinte frumoase și potrivite!
Am găsit și epistolele Sf. Apostoli Ioan și Petru, am început cu cele ale Sf. Apostol Ioan, vă mulțumesc că aveți grijă să citim ce este potrivit și important!
O zi frumoasă și toate cele bune!
Ioana van Rooijen


22 iunie 2020

Sărutmâna Părinte Ioan și Doamna Preoteasă Christina.
Pe această cale doresc să vă mulțumesc din suflet pentru binecuvântarea de a putea participa la Sfânta Liturghie ieri. A fost minunat să resimțim comuniunea în Biserică, să dăm cinstire Domnului în casa Sa.
Doamne ajută, Domnul să vă răsplătească.
Cu prețuire,
Daniela și Christian Nectarie.


31 iulie 2020

Sărut mâna părinte,
Vă mulțumesc pentru paginile de istorie prea puțin cunoscută. Ați luptat toată viața pentru ortodoxie. De-am fi și noi, fiii și fiicele dumneavoastră duhovnicești vrednici de așa părinte în aceste timpuri care cer sacrificiu.
Ne întăriți în credință cu exemplul unei vieți închinate luptei pentru adevăr.
Deasemenea doresc să vă spun că din momentul în care ați început să o pomeniți pe Camelia Felicia starea ei s-a îmbunătățit. Pentru prima dată după 7 ani nu mai vorbește deloc de obsesia ei. Sper să facă și pasul decisiv spre însănătoșire și să vina la biserică.
Cu bucurie, a dumneavoastră fiică duhovnicească,
Marieta Rotariu
pictor bisericesc


12 august 2020

Preacucernice Părinte,
Mâine va fi ultima mea zi de lucru în echipa Ambasadei României la Haga. Fiind la finalul misiunii de patru ani, urmează să mă reîntorc în Centrala MAE la București. Întrucât din pricina împrejurărilor sanitare actuale nu a fost posibilă organizarea unei recepții, doresc să vă mulțumesc călduros pe această cale pentru cooperarea foarte bună, precum și pentru îndrumarea duhovnicească de care ne-am bucurat ca familie în cadrul Parohiei Dumneavoastră!
Vă doresc multă sănătate Dumneavoastră și distinsei și mult apreciatei Doamne Preotese, precum și același har în păstorirea românilor ortodocși din Olanda!
Aștept să ne revedem sănătoși!
Cu cele mai bune gânduri,
Gabriel Mareș
Deputy Head of Mission


12 ianuarie 2021

În primul rând vă felicit cu ocazia celor 40 de ani de Sărbătoare a Parohiei. Bunul Dumnezeu să vă dăruiască încă o dată pe atât ani să vă desăvârșiți lucrarea binecuvântată aici pe pământ. Sunteți un exemplu de Părinte Paroh, Duhovnic și ales al Domnului să dăruiți parohienilor bucuria lăuntrică și pacea duhovnicească.
Daniela Oprea


18 ianuarie 2021

Mă bucur tare mult de binecuvântarea Sf. Vasile pentru parohie în acest al patruzecilea an de viață, astfel toți membrii ei suntem sub ocrotirea sfântului. Ce frumoasă este prietenia sfinților Grigorie și Vasile care lucrează și pentru noi peste veacuri! Eu cred că ei ne ajută pentru Părintele nostru, care ca și ei, a plecat departe de acasă, la Atena, și s-a nevoit să-și sporească învățătura teologică pentru lucrarea cea buna. Să ne ajute Domnul pentru rugăciunile sfinților săi!
Ioana Mațenco


Hram - 2021, ianuarie 23

Dragă Părinte și coană Preoteasă,
Cu mare bucurie sufletească am împărtășit cei 40 de ani de activitate a d-voastră în parohia noastră a Sfântului Grigorie Teologul. Vă urăm din toată inima mult succes în continuare, de a ne sluji această minunată și frumoasă "Parohie" a noastră și a tuturor enoriașilor.
Vă urăm multă sănătate și multe bucurii împreună cu coana preoteasă și întreaga familie, copii și nepoți.
La mulți ani binecuvântați PĂRINTE și COANĂ PREOTEASĂ.
LA MULȚI ANI la cei 40 de ani de activitate și vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi enoriașii.
Elena Geacarel și fiica Claudia


23 ianuarie 2021 - HRAM

Sărut mâna părinte,
Vă mulțumesc că am avut marea binecuvântare de a fi prezentă la sărbătorirea celor 40 de ani de existență a parohiei noastre. S-au împlinit acești ani într-un an greu ca o încununare a celor 40 de ani de încercări și lupte. Să sperăm că de acum încep anii culegerii roadelor ostenelilor și să sperăm că va îngădui Domnul să sărbătorim împreună și jubileul parohiei noastre.
Domnul să vă încununeze acești ani!
Ale dumneavoastră fiice duhovnicești,
Marieta Rotariu și fiica Maria


HRAM - 23 ianuarie 2021

Părinte și Doamnă Preoteasă,
Cu bucuria împlinirii și multă recunoștință pentru cinstea cu care ne-ați onorat păstrăm în suflet și în gând calda amintire a sărbătoririi celor 40 de ani de viață ai Parohiei Sf. Grigorie Teologul ai căror Părinți sunteți.
Cristina Pavel


23 ianuarie 2021 - HRAM

Dragă Părinte și Preoteasă,
Suntem onorați de faptul că am putut participa la acest eveniment remarcabil, și anume aniversarea a 40 de ani a visului dumneavoastră.
Doresc pe această cale să vă mulțumesc pentru invitație. Cuvintele nu pot exprima însemnătatea pe care o au "Ctitoriile" și activitățile realizate de dumneavoastră și doamna Preoteasă, pentru comunitatea română din Regatul Țărilor de Jos.
Sincere felicitări, cu sănătate și putere în continuare.
Cu stimă,
Adrian Potârniche


HRAM - 23 ianuarie 2021

Cu ocazia și împlinirea celor 40 de ani de activitate duhovnicească pentru nația Română din Olanda,Vă doresc tot binele din lume și multe realizări duhovnicești.
Mă bucur și mă simt onorată că am fost primită cu multă căldură și dragoste pentru prima dată în anul mântuirii 1999 de către dv. și de către membrii parohiei, pe care-i numesc Românii mei. Unii dintre ei au plecat la Domnul, alții au rămas să ținem în continuare flacăra Ortodoxiei, în ținuturile Apusului fost Ortodox. Mă opresc aici dorindu-vă toate cele de folos și MULȚI ANI FERICIȚI.
Hristos în mijlocul nostru.
Cu deosebită stimă și respect.
Patricia Radu


Hram 2021 - 40 Ani - 23.01.2021

Prea Cucernice Părinte și dragă doamnă Preoteasă,
Mă simt privilegiată să pot sărbători acest moment alături de dumneavoastră.
Mă îndoi sub greutatea efortului și sacrificiilor făcute de dumneavoastră în acești 40 de ani și mă rog Sf. Grigorie și lui Dumnezeu să vi le răsplătească înmiit.
Cu multă stimă și respect,
Mihaela Grădinaru


Hram, 23-01-2021

Astăzi am realizat magnitudinea sacrificiului, a sacrificiilor, făcute de preotul și preoteasa noastră.
Felicitări pentru toare realizările și Dumnezeu să vă țină sănătoși și în putere.
La mulți ani,
Victor Popa


Hram 2021 - 40 Ani - 24.01.2021

Dragă Părinte Ioan,
Dragă Doamnă Preoteasă Christina,
Cu mare dragoste și recunoștință ne alăturăm astăzi familiei parohiale în a sărbători 40 de ani de viață a parohiei noastre. O viață lungă, plină de iubirea lui Dumnezeu pentru noi și mai ales ani plini de apostolat din partea Părintelui și doamnei Preotese.
Dumnezeu ne-a binecuvântat să ne alăturăm parohiei noastre din Schiedam acum 13 ani, unde am fost primiți cu multă dragoste și căldură, pentru a rodi în rugăciune și învățătura lui Dumnezeu, și pentru a continua să trăim în spiritul nostru românesc, cu tradițiile noastre și cu credința noastră ortodoxă.
Suntem profund recunoscători Părintelui și doamnei Preotese pentru dragostea dăruită nouă în toți acești ani și pentru îndrumarea în a trăi o viață binecuvântată de Dumnezeu.
La acest ceas aniversar doresc familiei parohiei noastre din Schiedam "La mulți, mulți ani" și dragostea lui Dumnezeu să rodească în parohia noastră, iar spiritul credinței să dăruiască mulți ani de acum încolo.
Fie ca Sfântul Grigorie al cărui hram îl sărbătorim astăzi, să ne binecuvinteze pe toți, și să dăruiască Părintelui și doamnei Preotese multă putere de muncă pentru a ne păstori în continuare.
Rugăm pe bunul Dumnezeusă fie cu noi toți și să reverse Duhul Sfânt în Parohia noastră pentru a continua lucrarea începută acum 40 de ani.
La mulți ani Parohiei noastre iubite din Schiedam!
Doina și Nicolae Savin


24.01.2021 - Hram

Hramul bisericii Sf. Grigorie Teologul și Unirea României sărbătorite azi la Schiedam ne-a umplut inimile de bucurie, de înălțare, de iubire.
La mulți ani parohiei.
La mulți ani, dragă părinte și dragă doamnă preoteasă și vă mulțumesc pentru slujbele pline de har, la care mereu îmi dau lacrimile în biserică!
Nectaria și Mihaela Predescu


24.01.2021 - Hram

Cu bucurie și emoție am sărbătorit Hramul bisericii noastre dragi în frumoasa familie duhovnicească!
Sf. Grigorie și Maica Domnului să binecuvinteze această cărare duhovnicească spre Domnul pentru următorii 40 de ani.
La mulți ani binecuvântați! Mulțumesc Părintelui și Doamnei Preotese pentru modelul minunat de viață pe care ni-l arată.
Ioana Turturică


24 ianuarie 2021, Schiedam - Hram

Cu mare bucurie, emoție și bucurie, am participat la hramul dragii noastre parohii!
La acest ceas aniversar dorim părintelui Ioan și doamnei prezvitera Christina mulți, mulți ani sănătoși și să-i ajute Dumnezeu și Sf. Grigorie Teologul în continuare să ne îndrume și să ne fie alături.
Îmi aduc aminte de acum 21 de ani, când am pășit pentru prima oară la Sf. Liturghie, îmi aduc aminte de botezul copiilor mei, săvârșit de părintele Ioan și-mi dau seama că mare binecuvântare am avut de la Dumnezeu.
În altfel de momente aniversare ne dăm seama de amplitudinea sacrificiului făcut de părintele Ioan și familia dumnealui, sub oblăduirea Sf. Grigoie Teologul.
Multă căldură și dragoste mă cuprinde când mă gândesc și la clipele minunate în care în pelerinaje părintele ne-a vorbit, sfătuit și doamna preoteasă, cu bucuria de a fi împreună ne explica perspectiva dumneaei asupra sfântului, vieții, istoriei locului.
Sunt multe, multe momentele frumoase care-mi vin în minte. Neprețuite!
La Mulți Ani binecuvântați parohiei noastre.
La Mulți Ani, părintelui Ioan și doamnei preotese Christina!
Cu adâncă prețuire,
Finica Harbuz
Lucian și Florian van Esch
Marcela-Iuliana Baliakou-Harbuz


25 ianuarie 2021 - Hram

La mulți ani binecuvântați parohiei noastre Sf. Grigorie Teologul din Schiedam!
Dragi Părinte și doamna preoteasă,
Cu ocazia acestei frumoase aniversări țin să vă mulțumesc din toată inima pentru tot ce faceți pentru mântuirea noastră.
Prin dumneavoastră, am cunoscut în această parohie viața ca o familie extinsă, unită de Sfântul Duh, ca urmare a participării active la Sfânta Liturghie, prin rugăciunea împreună și împărtășirea din paharul comuniunii, prin mesele împreună după sfintele slujbe și toate activitățile culturale și de binefacere inițiate de dumneavoastră, în care ne-ați implicat activ și pe noi, membrii parohiei. Astfel ne-ați deschis ochii și inima spre credință, dragostea de semeni și lucrarea faptelor bune. În plus ne-ați adus mereu aminte să trăim românește prin frumoasele activități organizate cu ocazia sărbătorilor naționale, să prețuim și să purtăm cu mândrie costumul popular național.
Rugăciunile dumneavoastră ne-au păzit și ne-au adus binecuvântări nenumărate în familie: botezul ginerelui meu Ilie, nunta lui și fiicei mele, pacea sănătatea, bunăstarea și buna înțelegere în familie.
Apoi minunatele pelerinaje pe care le-ați organizat au fost pentru mine temelie de credință, lecții de teologie, luminare a minții și imensă bucurie sufletească, căci am petrecut atâtea clipe minunate alături de dumneavoastră și membrii dragi ai familiei noastre parohiale.
Mă bucur și pentru scrisoarea de felicitare pe care a-ți primit-o de la Prea sfinția sa Mitropolitul Iosif și să ocrotească Domnul parohia noastră!
Sfântul Grigorie Teologul, patronul nostru, să vă păzească și să vă ajute cu rugăciunile sale iar pentru acestea Domnul să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și întreaga familie, dăruindu-vă ani mulți binecuvântați, cu sănătate și putere de slujire în continuare.
Vă îmbrățișez cu toată dragostea,
Ioana Maţenco


25 ianuarie 2021 - Hram

Distinse Părinte Dr. Ioan Dură,
Distinsă Preoteasă Christina Dură,
La zi de mare sărbătoare a Sfintei Liturghii a Hramului Bisericii Noastre Sfinte Ortodoxe Române din Schiedam, ne-am alăturat și noi cu bucurie, dumneavoastră cinstite Părinte Dr. Ioan Dură, Doamnei Preotese Christina și binecredincioșilor enoriași în rugăciuni către bunul Dumnezeu.
Sfântul Grigorie Teologul, patronul bisericii noastre din Schiedam cu blânzenie ne învață "Dumnezeu ne trimite darurile Sale cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi" și tot astfel, dumneavoastră Domnule Preot Dr. Ioan Dură ne îndrumați la a prețui darurile Bunului Dumnezeu, la a stărui în rugăciune cu răbdare și chibzuință, la toleranță și înțelegere.
Am învățat că acolo unde este dorința și credința, acolo este și comoara infinitei iubiri a Bunului Dumnezeu. Sunteți o dovadă vie a sacrificiului pentru semeni, model de viață și perseverență în aflarea adevărului și comuniunii în credința ortodoxă.
De asemenea, am fost impresionați de implicarea enoriașilor în viața parohiei sub călăuzirea dumneavoastră atentă, pe durata acestor 40 de ani. Unii dintre aceștia fiind prezenți la slujbă cu amintiri emoționante.
Mesajele primite de la ambasadori, oameni de cultură, politicieni ne-a făcut să înțelegem că misiunea parohiei s-a înrădăcinat în sufletul lor și comunitatea românilor din Olanda va rămâne mereu în gândurile lor.
Nu în ultimul rând, suntem impresionați de eforturile dumneavoastră de a ne facilita participarea tuturor la sfânta slujbă în situația actuală care ne încearcă din greu. Și, ca de fiecare dată, ne-ați întâmpinat cu nespusă căldură și bucurie.
Astăzi, 25 Ianuarie, zi frumoasă și binecuvântată, vă ducem sincerele noastre felicitări și urări de bine dumneavoastră și Parohiei Sfântul Grigorie Teologul Schiedam!
Bunul Dumnezeu să reverse în viețile dumneavoastră belșug de har și de binecuvântare!
Cu aleasă considerație,
Valentina și Cristian Coman


27 ianuarie 2021

Părinte și Doamnă Preoteasă,
Cu bucuria împlinirii și multă recunoștință pentru cinstea cu care ne-ați onorat păstram în suflet și în gând calda amintire a sărbătoririi celor 40 de ani de viață ai Parohiei Sf. Grigorie Teologul ai căror Părinți sunteți.
Cristina Pavel


31 ianuarie 2021

Stimate Părinte Ioan,
Ne-a bucurat să ascultăm interviul Dumneavoastră pe Antena satelor. Se potrivea bine în emisiunea "Departe de casă". Am apreciat munca de 40 de ani existentă a parohiei, prezentată în jumătate de oră.
Vă dorim să puteți continua cât mai mulți ani activitatea de Părinte paroh alături de Doamna Preoteasă, de duhovnic și sfătuitor al enoriașilor.
Cu stimă,
Prof. univ. Dr. Radu Manoliu - Dr. Anca Dabija-Manoliu


7 mai 2021

Felicitări pentru tot ce faceți, bucuros să cunosc un ,apostol al diasporei' (vă citez).
Urări de bine dumneavoastră și enoriașilor.
Academician Gheorghe Păun


24 mai 2021

Cu respect și recunoștință mulțumim Părintelui Profesor Dr. Ioan Dură și Doamnei Preotese Profesor Christina Dură pentru toată munca lor misionară plină de credință Ortodoxă săvârșită cu dăruire și iubire pentru noi românii aflați departe de casă și de cei dragi. Aici în Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” am regăsit pacea și liniștea sufletească, încrederea că Dumnezeu este nădejdea noastră în bine. Cu multă bucurie și cu mult drag participăm la slujbele religioase, conferințele și evenimentele organizate de Parohie și îi mulțumim din suflet Părintelui și familiei sale că ne păstoresc cu dragoste și înțelepciune duhovnicească! Doamne ajută, multă sănătate, credință și biruință tuturor enoriașilor! Rugăciunile noastre să fie binecuvântate, Hristos a înviat!"
Daniel Fecioru și Roxana Hîncu


2 iunie 2021

Mulțumesc din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi. Sunt impresionată și cumva liniștită că l-ați "binecuvântat" pe Cornel și pe noi cei rămași fără el. Mulțumesc că ne-ați înțeles, ați venit, v-ați deranjat pe drum și ați ținut o slujbă atât de frumoasă!
Iconițele mă bucură, cărticica, rugăciunile. Îmi merg la suflet!
Corina Popovici
Goes/Țările de Jos


16-08-2021 (Sfinții Brâncoveni)

"Puțin aluat dospește toată frământătura."
"Iar noi locului ne ținem,
Cum am fost, așa rămânem..."

Vă doresc ca din "o apă de lumină", care sunteți, să deveniți o "mare de lumină", care să inunde îngropătorul deșert din jurul Dv.
Mulțumesc lui Dumnezeu că existați și vă doresc să creșteți și să vă înmulțiți ajutați de Harul Părintelui Ioan, călăuzitorul sufletelor Dv.
Cu foarte mult drag,
Dr. Galina Răduleanu


03-04-2022

Prea Cucernice Părinte Ioan,
Îmi cer iertare pentru întârzierea cu care vă scriu. În primul rând doresc să vă mulțumesc atât pentru cuvintele de apreciere cât și pentru recompensa materială.
Îi mulțumesc Domnului pentru bucuria de a vă cunoaște și-L rog să vă dăruiască sănătate și putere pentru a-i lumina pe cei din jurul dumneavoastră cu cuvintele Sale.
Alexandru Mociran


17 mai 2022

Stimate Părinte și Dragă Doamnă Preoteasă,
Mulțumim mult pentru ziua de ieri.
În ceea ce mă privește, nu ați făcut doar o slujbă, o minunată rugăciune, pentru luminarea și liniștea sufletului soțului meu. Ați creat amândoi o atmosferă pioasă, plină de dragoste și pace între noi toți prezenți în biserică și cel plecat dintre noi... Datorită rugăciunii dumneavoastră, a amândurora, îl simțeam pe Cornel lângă noi. Și Marcel și copiii au fost impresionați. De noi două, nu mai spun.
Stimate Părinte și Doamnă Preoteasă, să fiți sănătoși, să aveți bucurii de la copii, de la viață, de la oameni. Să fiți foarte mulțumiți de dumneavoastră, că mult bine faceți... și mai aveți încă multe de făcut.
Vă respectăm și vă îndrăgim cu tot sufletul.
Corina Popovici


5 noiembrie 2022

Stimate Părinte, dragă Doamnă Christina,
Nu știu cum să vă mulțumesc pentru liniștea sufletească și mulțumirea pe care mi-o dați.
Să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate, bucurii întregii familii.
Vă port în suflet.
Corina Popovici


16 mai 2023

Dragi Părinte Ioan și doamna Preoteasă,
Cu deosebită bucurie, vă adresăm felicitări la sărbătoarea celor 170 de ani ai bisericii noastre.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile revărsate peste noi și parohia noastră, prin purtarea de grijă a Dvs., pentru care vă aducem mulțumirile și prețuirea noastră.
Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să ne ajute să păstrăm credința, spre binele nostru, al tuturor.

Cu prețuirea noastră,
Alina Nicolae și Sora Nicolae (mama)
Bilthoven


24 iulie 2023

Părinte drag și doamnă Preoteasă,

Revederea și împreună trăirea Sfintei Liturghii a fost și pentru noi un prilej de mare bucurie, atât de mare, încât la un moment dat lacrimile s-au rostogolit în taină, pe obraji.
Aceeași emoție, aceeași trăire, atunci când Părintele predică.
Să fie harul Duhului Sfânt, să fie erudiția Părintelui și experiența omului, sau toate laolaltă...?!
Cert este că fiecare predică e o lecție, ne îmbogățește cunoașterea și ne îndeamnă la reflecție personală.

Și, deși de multe ori am rătăcit drumul, am fost mereu, asemenea fiului risipitor, întâmpinați cu dragoste, iertare și bucurie genuină.

Pentru toate cele pe care ni le-ați pus în desagă, ca merinde pentru drumul vieții, vă mulțumim!

Să vă găsim sănătoși, așteptându-ne în prag, așa cum doar părinții știu s-aștepte!
La bună și grabnică revedere!

Vă îmbrățișăm cu drag!
Radu și Ligia Albu


31 ianuarie 2024

Stimată Doamnă Elena De Chiara,

Mă bucură să primesc veşti de la Dumneavoastră, mai ales că textul comunicatului însoţit de fotografii transmite multă emoţie! Vă felicit pentru acest moment aniversar din istoria de aproape cinci decenii a Parohiei ortodoxe române „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, la care a contribuit esenţial fondatorul şi ctitorul, Părintele Paroh Protopop Dr. Ioan Dură, împreună cu vredinicii enoriaşi care sunt atât de implicaţi în dăinuirea în timp a acestui edificiu.

Ne-am bucurat să regăsim numele Iaşiului alături de alte repere ale românismului, oraş despre care Nicolae Iorga spunea, că nu ar trebui să fie român care să nu îl fi văzut măcar o dată în viaţă, deoarece ... "cine n-a fost aici, nici nu poate să străbată cu înţelegere foile celor mai frumoase cronici, nici nu se poate pătrunde după cuviinţă de spiritul trecutului nostru care trăieşte în acest loc mai viu şi mai bogat decât oriunde aiurea […].

Cum luna ianuarie a trecut cu atâta zăpadă cum rar am putut vedea în ultimii ani prin aceste locuri, cu siguranţă şi bulbilor le-a făcut mult bine, de aceea aşteptăm primămăva cu mult optimism!

Doamna Felicia Popescu, OM al cetăţii, a suprins peisaje cu o iarnă ca în poveşti din Grădina Botanică: https://www.youtube.com/watch?v=5LIqq47JXlM

Cu alese gânduri,
Prof. univ. Dr. Cătălin Tănase


B. Impresii ale olandezilor *

Het kerkje is prachtig gerestaureerd. Fraai ingericht met mooie iconen. Het bezoek meer dan waard.

Fam. Hunting, 11 september 2004


Heel mooi, je stapt een andere wereld binnen.

Kate Braak, 11 september 2004.


Mooi Iconostase, Blij de kerk weer gezien te hebben.

Joos en Piet van Beurda, Schiedam


Prachtig gerestaureerd, vandaag de opening van de stiltetuin. Dit stukje Schiedam is na jaren lang verval weer op orde. Als Schiedam kunne we daar trots op zijn!

Ad Heleman, Wethouder


Hier ben ik helemaal mee eens.

Ineke Jovaars


Prachtig stukje cultuur in hartje van Schiedam. Moet behouden blijven.

Petra v. Schaik


13.06.2011

Hartelijk dank voor uw gastvrijheid!
Met vriendelijke groeten,

Het Residentie Kwartet


Open Monumentendag (Ziua deschisă a Monumentelor) - 13 september 2014

Goede informatie gekregen. Zeer interessant!
G. de Winter

Ben vroeger hier veel geweest. Mooi gerestaureerd.
Pierre Heuchemen

Ziet er heel mooi uit. Heel interessant!
Jacqueline & Ingrid

Weer wat geleerd wat opvalt dat de verschillen zo klein zijn.
Jaap de Jong

Mooie kerk, bijzondere uitleg. Bedankt voor de gastvrijheid.
Cobie de Jong

Prachtige kerk. Nooit geweten dat hier zo mooie kerk stond.
Christina v. Steenbergen

Prachtig! Niet geweten dat het hier stond!
Jetty Mucek Erkens

Een gouden gloed straalt ons tegemoet! Een gouden verrassing!
Lily T.

Ik wist niet dat het hier zo mooi was.
Luka v. d. Graaf

Dank voor de uitleg. Een bijzondere plek in Schiedam. Fijn dat u hier deze kerk hebt kunnen bouwen in dit monument.
J. V.


4 July 2015

Good morning Father Ioan,

I would like to inform you that all goes very good!
Herby I would also like to thank you very much for the Baptise and the very nice ceremony.
After the baptise I felt different then before, like a new person.
I am very thankfull for all.

Best regards,
Peter Werner and Ella


Open Monumentendag (Ziua deschisă a Monumentelor) - 12 septembrie 2015

Op deze dag besloot ik als eerste de Roemeense kapel te bezoeken. Wat een aardige mensen met een zeer uitgebreide uitleg! Het interieur is indrukwekkend, en ben erg blij dat juist deze gemeenschap de kapel hebben gered van de ondergang!
Peter v.d. Toorn

Wij wonen al zo lang in deze buurt en komen al meer dan 30 jaar regelmatig hier maar nooit was de kapel toegankelijk.
Wat een pracht en praal, fantastisch bijgehouden! Erg mooi en ook nog functioneel!
Dank voor de gastvrijheid en uitleg!
Fam. Babtist

Niet wetende van het bestaan van deze orthodoxe kapel kwamen wij nietsvermoedend een kijkje te nemen. Wat een pracht!
Bedankt voor de uitleg over uw geloof.
Bas & Jessica Ronteltap

Elk jaar komen we even kijken naar jullie kapel. Geweldig mooi. Ikzelf heb hier mijn jongste herinneringen liegen. Ik ben nl. hier net boven op de dijk geboren in 1942. Toen was het graf nog in gebruik.
Jullie ontvangst is altijd erg warm. Dank daar voor.
Thea & Herman Dries

Nooit gedacht dat er op dit [...] plekje, zo'n mooie kerk is te vinden. Een schat.
T. Willemse

We wonen al jaren "om de hoek" en nu pas zien we dit prachtige stukje. Heel mooi.
Fam. Boekhorst

Prachtige uitleg over de betekenis van de iconostase.
Frans en Marielle

Voor het eerst zie ik al dat moois prachtig!!!
Mev Y. B. Pijnaker


Open Monumentendag (Ziua deschisă a Monumentelor) - 10 septembrie 2016

Dit is een zeer mooie kerk en schitterend onderhouden.
onleesbaar

Heel mooi!
J. Kout

Heel mooi!
O. Kamminga

Mooi kerkje, in prima staat!
Ali en Francis

Prachtig kerkje met zoveel iconen!
onleesbaar

Fantastisch om dit te mogen zien
onleesbaar

Mooie kerk indrukwekkend.
Pico de Vries

Wat mooi, een verrassing!
Riek Wouters

Heel mooi en fijn dat we het nu van binnen konden bekijken!
Els Rebers-Dries

Indrukwekkend mooi en zeer spiritueel.
Jan Kleijheeg

Mooie iconen, wellicht inspiratiebron voor het thema van deze Open Monumentendag: verrijking voor Schiedam dus! Hopelijk gaat de Gemeente Schiedam de mooie toegangspoorten v.d. Begraafplaats laten restaureren!
Willem van de Hijning

Bedankt dat ik hier even mocht zijn.
Deirdre Carasso

Eindelijk ben ik eens binnengelopen, prachtig, ga zeker een keer een viering bijwonen.
Judith v. R.

Heel interessant! Ik heb een paar Roemeense collega's de mij vertelde dat ze in Schiedam naar de kerk gaan! Nu heb ik het zelf ook gezien! Nooit geweten dat hier een kerk zat!
Suzanne

Wat behouden de Roemeens-Orthodoxen dit Schiedamse monument op een prachtige manier! Bedankt.
Han van der Horst, Voorzitter Comité Open Monumentendagen Schiedam

Prachtige kerk, lieve mensen! Ik wens jullie veel spiritualiteit.
Joop v/d Enden

Het is een mooie kerk.
Mevr. Muus

Mooie kerk, indrukwekkend.
M. N. Leeuwen

Ben zeer onder de indruk van de iconen met de heiligheden. Helaas kon ik H. Benedictus [van Nursia] / VIe (stichter v.h. kloosterleven) niet vinden.
Ruud Atman

Prachtige kerk - indrukwekkend! Fijn om gezien te hebben.
Andres en S. Stam

Een bijzondere ervaring deze kerk.
Ad en Ellen Verlinde, Schiedam

Wat mooi, rustgevend, haalt uit naar een bijzondere kracht!
Tineke B.

Prachtig dat de Roemeense kerk ook hier haar plaats heeft gekregen.

Ben onder de indruk van de prachtige kerk en de vredige stilte hier. Heb veer herinneringen van vroeger el alles komt weer boven. Dank voor het behoud!
M. Krowinkel

Goede ntvangst; goede gesprekken.
E. W.

Heel erg mooi en interessant!
Roger + Anke Pearson

Prachtig!
Job van Hes, Zaandam


15 septembrie 2016

"Beneden aan de Vlaardingerdijk"
(publicat în
"Schiedam 24 Altijd - Uit/Cultuur")

COLUMN - Als voorzitter van het Comité Open Monumentendagen Schiedam ben ik dit hele weekend aan de wandel. Heel veel mensen offeren hun vrije tijd in dit prachtige zomerweer op om iets moois te laten zien aan de vele mensen – vanuit onze stad en heel vaak van (ver) daar buiten – die toch niet naar strand of zwembad zijn gegaan. En het was best druk. Maar terzake. Ik doe altijd mijn best zoveel mogelijk monumenten te bezoeken om daar namens het comité “dank u wel” te zeggen. Zo kwam ik ook in de Roemeens Orthodoxe Kerk beneden aan de Vlaardingerdijk, ongeveer bij het einde van de Aleidastraat en de Fabristraat.

Die plek ken ik goed. Mijn halve familie is er ooit ter aarde besteld, want het was het katholieke kerkhof. De Roemeense orthodoxen hebben de rouwkapel herschapen in een intieme maar indrukwekkende kerk vol prachtige iconen. Voor een gedeelte komen die uit Oost-Europa, maar er is ook een groot aantal in Nederland zelf vervaardigd. In een bijgebouwtje zat een iconenschilder met een fijn penseel aan een afbeelding te werken van de Heilige Maagd. Hij baseerde zich op een ander icoon en het was duidelijk dat van hem veel geduld en grote nauwkeurigheid werden gevergd. Ik kreeg de indruk dat de concentratie die je nodig hebt om een werkelijk mooi icoon te maken, erg lijkt op die van meditatie. Je komt dicht bij God door zijn heiligen volgens vaste regels en patronen steeds weer af te beelden.

Ik moest denken aan de begrafenis van mijn grootvader, al weer meer dan een halve eeuw geleden. Ik was een jaar of twaalf en zat diep geschokt in de kale rouwkapel waar de laatste gebeden plaats vonden, voor hij werd weggebracht naar zijn graf ergens midden op het kerkhof. We moesten allemaal met een klein schepje wat aarde op de kist storten en ik gooide mis. Mijn zand gleed langs de kant af. Ik begreep dat ik het niet nog een keer mocht proberen en schoof vechtend tegen mijn tranen door. Ik schaamde mij en besloot nooit meer een voet op een kerkhof te zetten. Uiteraard is die gedachte weggeëbd.

Ik keek om mij heen en voelde de vrede die de Roemeense gelovigen in de oude rouwkapel hadden gesticht en het gevoel van h o o p dat zij creëerden. Volgende week zaterdag moet ik de hele dag Schiedamse verhalen vertellen in het Stedelijk Museum. Ik ga het ook over mijn grootvader hebben. Niet over zijn begrafenis, maar hoe hij in de oorlog op een van de schepen van de roemruchte Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschapppijen (VNS) werd getorpedeerd. Vanuit de reddingsboot maakte hij een foto van het zinkende schip. Die foto is zoekgeraakt. Dat is heel jammer.

Haan van der Hoorst, Voorziter Comité Open Monumentendagen Schiedam
(Președintele Comitetului Zilele deschise ale monumentelor din Schiedam)


Open Monumentendag (Ziua deschisă a Monumentelor) - 9 septembrie 2017

Van buiten duidelijk al een mooi gebouw maar ook erg mooi van binnen. Leuk ook an alle Roemeense elementen te zien die toegevoegt zijn en zo mooi samen gaan met de ruimte. Fijn an hier een kijkje te mogen nemen. Bedankt.
Paola van Lierop

Een hele indruk opgedaan. Mooi.
Betty Stolken

Al een paar jaar de wens, nu eindelijk de binnen kunnen kijken, bijzonder, mooi en uniek.
onleesbaar

Na 56 jaar weer hier. Goed om te ervaren dat het nog steeds een plaats voor gebed is. Behalve verdriet is het nu een plek van vreugde en blijdschap.
L. Kaper

Eindelijk binnen gekeken, wat mooi! En wat een lieve dames in prachtige jurken.
Hilda Giesselbach-Heijster

Een parel in Schiedam. Prachtig hergebruik van een monument.
Jan Kuijs

Prachtig hier. Dank u wel voor de welkome ontvangst.
Diane

Voor het eerst hier binnen geweest. Een mooi kerkje en fijn gesprak met de dames gehad. Ook over de kleding hebben wij het een en ander geleerd.
Ton & Elly Twigt

Fijn om dit te mogen zien en binnen mogen kijken in de kapel.
Henk en Ineke

Jarenlang voorbij gereden en nu voor het eerst binnen. Erg fijn dat zo'n mooi monumentaal pand gebruikt wordt op een manier zoals oorspronklijk bedoeld.
R. en L. Noordermeer

Al vele keren op begraafplaats geweest maar nooit in dit kerkje geweest. Prachtig, sober en toch heel rijk. Ik kom een keertje op een Zondag bij de dienst kijken. Bedankt.
Gerda

Prachtig om te zien. 63 jaar geleden in Schiedam geboren en hier altijd gevoond. Mooie ontdekking.
Martin

Al hoeveel jaren langs gefietst. Altijd gedacht hoop het nog eens te zien. Zo mooi onderhouden. Respect!
Max en Ellen van As

Een echte ontdekking, en zo dichtbij!
H. van de Meer

Geweldig mooi ingericht. Prachtig.
Hen C. de Jug

Heel mooi verbarend.
P. D.

Heel mooi en voor mij een openbaring.
M.

Prachtig deze kapel. Ook in Schiedam gewoond, nu in Vlaardingen. Hoop dat deze kapel behouden blijft.
G. Friederich


10 december 2017

Vriendelijke ontvangst en een prachtige kapel met mooie ikonen. Jammer dat ik de dienstniet kon volgen.

Corry van der Kaa, Zuidland


10 december 2017

Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Wij vonde het heel fijn dat we een dienst bij mochten wonen.

Medewerkers Zendingserfgoedhuis-Zuidland (Vlaardingen en Schiedam)
Hylkje Steensma, ds. Henk ten Napel


10 december 2017

Fijn, dat we een keer bij te mocht komen kijken. Zoveel Ikonen, prachtig. Hoewel ik van de dienst bijna niets kon verstaan, voelde ik toch onze eenhuis in Christus. Heel hartelijk dank.

Gretha Bijlsma (Zendingserfgoedhuis-Zuidland)


Open Monumentendagen (Ziua deschisă a Monumentelor) - 8-9 septembrie 2018

8 september 2018

Als wethouder cultuur van de gemeente Schiedam ben ik heel blij met uw bijdrage met deze bijzondere tentoonstelling. Ik wens u veel succes en ben blij met onze ontmoeting.
Catelijne de Groot, wethouder cultuur gemeente Schiedam

De uitleg was heel duidelijk. Bedankt voor het verhaal.
Gr. Adrie en Cona

Wat een interesante tentoonstelling. Uitleg was begrijpelijk.
Irene en Trinus

Bedankt voor de uitleg en de mooie kleding.
Hans & Lies

Bedankt voor de interessante uitleg van de symboliek achter de geborduurde kleding.
Bedankt voor de gastvrije ontvangst!
Magda en Marianne

Na een bezoek aan uw prachtige kapel ben ik hier aanbeland.
Genoten van de prachtige kostuums en uitleg.
Hartelijke dank voor uw gastvrijheid!
onleesbaar

Heel mooi!
Foarte frumos!
Bogdan

Heel leerzaam en mooie kleren.
Michiel en Sophie

Wat een prachtige expositie, wat een toewijding en geduld om deze prachtige kostuums te maken!
Han van der Horst, Voorzitter Comité Open Monumentendagen Schiedam

Indrukwekkend, voor vele kleding... nog heel weel te leren.
Een onder de indruk bezoekster

Prachtig!
Raymonde Sels

9 september 2018

Wat een mooie kleding: zoveel prachtig handwerk Bedankt voor alle informatie!
Vr. Gr. Florence

Vriendelijke ontvangst met een fijne toelichting. Mooi om de kleurrijke kleding te zien. En te horen over Roemenie.
Merci!
Vera, R'dam

Într-adevăr frumos, una dintre cele mai impresionante colecții de costume naționale românești, o interesantă incursiune în timp, de o neprețuită valoare. Ne bucurăm că am avut șansa de a vedea o asemenea expoziție departe de casă.
Fam. de români din Schiedam

Wat een mooie manier om deze rijke cultuur onder onze aandacht te brengen.
Tom, Ingrid, Liek - Vlaardingen

Bijzonder om deze mooie oude ambacht(en) te kunnen bewonderen.
Een hernieuwde kennismaking met het oude byzantijnse rijk. En heerlijlke cake!
Harriet en Florian

Prachtige kleding en vriendelijke onvangst.
onleesbaar / Schiedam

Bijzinder om te zien met een goede uitleg.
Toos den Ouder, Catherin Spaar

Leuke kleurrijke tentoonstelling!
Margaret Rijntalder

Traducere în românește

Bisericuța este impresionant restaurată. Este decorată armonios cu icoane foarte frumoase. Vizita s-a dovedit a fi mai mult decât meritată.

Fam. Hunting, 11 septembrie 2004


Totul aici este foarte frumos, pășești cu adevărat într-o cu totul altă lume.

Kate Braak, 11 septembrie 2004.


Iconostasul este de-a dreptul impunător; suntem fericiți că am revăzut această biserică.

Joos și Piet van Beurda, Schiedam


Frumos restaurat, acest loc s-a deschis astăzi ca o oază de liniște. Un colț de Schiedam, după ani de zile aflat în ruină, a fost readus la adevărata valoare. Ca cetățeni ai orașului Schiedam putem fi mândri de aceasta!

Ad Heleman, Consilier municipal


Sunt în acord deplin cu cele de mai sus.

Ineke Jovaars


Am găsit aici, în inima orașului Schiedam, un impresionant așezământ de cultură. Trebuie păstrat cu orice preț.

Petra v. Schaik


13.06.2011

Vă mulțumim pentru ospitalitate!

Cu stimă,
Het Residentie Kwartet


Ziua dedicată vizitării Monumentelor Istorice din Patrimoniul Național - 13 septembrie 2014

Informațiile primite au fost de cea mai bună calitate. Tot ce am aflat a fost foarte interesant!
G. de Winter

Am mai fost aici și în trecut. Bisericuța este într-adevăr admirabil restaurată.
Pierre Heuchemen

Totul arată atât de frumos. Ni s-a părut deosebit de interesant!
Jacqueline & Ingrid

Iarăși am mai învățat ceva: este de-a dreptul surprinzător faptul, că diferențele dintre culturile noastre sunt aproape inexistente.
Jaap de Jong

Biserica este foarte frumoasă, iar explicațiile primite au fost deosebite și cuprinzătoare. Vă mulțumesc pentru ospitalitate.
Cobie de Jong

O biserică foarte frumoasă. Sunt foarte plăcut surprinsă să dau peste un astfel de lăcaș.
Christina v. Steenbergen

Minunat! Nici n-aș fi bănuit că ar fi putut exista aici așa ceva!
Jetty Mucek Erkens

O nestemată strălucitoare care ne întâmpină cu căldură! O surprinzătoare comoară!
Lily T.

De neimaginat că, aici, ar fi fost atât de frumos.
Luka v. d. Graaf

Vă mulțumim pentru explicații. Un loc deosebit al orașului Schiedam. Mă bucur că sunteți aici și că ați transformat această biserică într-un monument.
J. V.


04 iulie 2015

Bună dimineața Părinte Ioan,

Aș vrea să vă informez că mie îmi merge totul foarte bine!
Doresc, de asemenea, să vă mulțumesc foarte mult pentru săvârșirea Sf. Botez și pentru frumoasa ceremonie.
După ce am fost botezat m-am simțit diferit decât înainte, o persoană nouă, cu desăvârșire.
Vă sunt foarte recunoscător pentru tot.

Toate cele bune,
Peter Werner și Ella


Ziua Patrimoniului National (Ziua deschisă a Monumentelor) - 12 septembrie 2015

În această zi am decis să vizitez capela românească. Ce oameni minunați am găsit aici și ce explicații cuprinzătoare! Interiorul este impresionant, iar eu sunt foarte mulțumit de faptul că această comunitate a salvat capela din ruină!
Peter v.d. Toorn

Noi locuim de foarte mult timp în acestă zonă și am venit aici cu regularitate timp de peste 30 de ani, dar capela nu ne-a fost accesibilă până acum.
Este grandioasă și uluitor de bine întreținută! Totul este foarte frumos și, de asemenea, în foarte bună stare de folosință.
Vă mulțumim mult pentru ospitalitate și explicații!
Fam. Babtist

Fără a bănui nimic despre existența acestei capele ortodoxe, am ajuns întâmplător să aruncăm o privire. Ce minunăție!
Vă mulțumim pentru explicațiile date cu privire la credința pe care o împărtășiți.
Bas & Jessica Ronteltap

În fiecare an facem câte o vizită capelei dumneavoastră. Eveniment măreț. Eu însumi datorez acestor locuri unele din primele mele amintiri. Printre altele, sunt născut chiar aici, deasupra colinei din apropiere, în anul 1942, pe vremea când cimitirul se mai afla încă în folosință.
Modul în care ne primiți de fiecare dată este deosebit de cordial, fapt pentru care vă suntem profund recunoscători.
Thea & Herman Dries

Nu ne-am fi putut niciodată imagina că, tocmai în acest loc [...], vom afla o atât de frumoasă biserică. O adevărată comoară.
T. Willemse

Locuim de ani de zile aici, "după colț", dar abia acum vedem această minunată operă de artă. Suntem profund impresionați de frumusețea ei.
Fam. Boekhorst

Explicația primită cu privire la semnificația iconostasului a fost remarcabilă.
Frans și Marielle

Este pentru prima dată că văd această odoare și sunt cu totul copleșită!
Dna Y. B. Pijnaker


Ziua Monumentelor din Patrimoniul Național (Ziua Deschisa a Monumentelor) - 10 septembrie 2016

O biserică foarte frumoasă și excepțional întreținută.
Semnat: indescifrabil

Superb!
J. Kout

Deosebit de frumos!
O. Kamminga

Bisericuța este încântătoare și se află într-o stare excelentă!
Ali și Francis

Biserică este foarte frumoasă, cu atât de multe icoane!
(indescifrabil)

E încântător să poți vedea așa ceva.
(indescifrabil)

Frumusețea bisericii este impresionantă.
Pico de Vries

Ce surpriză plăcută!
Rick Wouters

Totul este deosebit de frumos și sunt bucuroasă, mai ales, că am putut admira interiorul!
Els Rebers-Dries

Impresionant de frumos și o experiență aproape imaterială.
Jan Kleijheeg

Icoanele de aici sunt o revelație, reprezintă sigur o inspirație pentru tematica acestei zile a Monumentelor și, fără îndoială, o îmbogățire spirituală a orașului Schiedam!
Să sperăm că municipalitatea va lua, prin urmare, decizia de restaurare a frumoaselor porți de intrare în parcul cimitirului!
Willem van de Hijning

Sunt profund recunoscătoare faptului că mi-a fost îngăduit sa fiu martoră acestui eveniment.
Deirdre Carasso

În cele din urmă am reușit și eu sa intru în biserica: o minunăție. Am hotărât deci, ca în curând, să particip și eu la o celebrare a acesteia.
Judith v. R.

Foarte interesant! Am câțiva colegi din România care m-au informat despre faptul că merg la biserică în Schiedam! Acum m-am convins! N-aș fi știut altfel că ar exista aici o biserică!
Suzanne

În ce manieră lăudabilă reușesc ortodocșii români din Schiedam să păstreze acest monument! Le mulțumesc tuturor pentru aceasta.
Han van der Horst, Președintele Comitetului Monumentelor din Patrimoniul orașului Schiedam

O biserică frumoasă, niște oameni minunați! Vă doresc multă sporire duhovnicească.
Joop v/d Enden

Este într-adevăr o frumoasă biserică.
Dna Muus

O biserică frumoasă, impresionantă.
M. N. Leeuwen

Sunt foarte mișcat de reprezentarea sfinților din icoane. Din păcate, nu am putut identifica icoana Sf. Benedict (din Nursia) / sec. al VI-lea [întemeietorul vieții monahale (din occident - n.t.)].
Ruud Atman

Minunată biserică - impresionant! Mă bucur că am reușit să o vizitez.
Andres și S. Stam

O experiență extraordinară, pentru noi, vizitarea acestei biserici.
Ad și Ellen Verlinde, Schiedam

Cât de frumos, de odihnitor, emanând o energie neegalată!
Tineke B.

Admirabil faptul că Biserica românească și-a dobândit un loc și aici.
Sunt foarte impresionat de frumusețea bisericii și de serenitatea pe care o găsesc aici. Am multe amintiri din trecut și toate îmi revin acum, cu putere.
Vă mulțumesc pentru continuitate!
M. Krowinkel

Foarte ospitalieri; conversațiile avute au fost deosebit de interesante.
E. W.

Foarte frumos și interesant!
Roger + Anke Pearson

Minunat!
Job van Hes, Zaandam


15 septembrie 2016, Publicația "Schiedam 24 Altijd" - (editorial cultural)

ARTICOL - În calitate de președinte al Comitetului Patrimonial al orașului Schiedam, mă îndeletnicesc la acest sfârșit de săptămână cu o peregrinare. Un număr însemnat dintre concetățenii noștri își sacrifică timpul lor liber, pe această vreme frumoasă de vară, pentru a ne dezvălui ceva deosebit de frumos, - aparținând orașului nostru, iar uneori (mult) în afara acestuia -, unora dintre noi, anume acelora care nu s-au dus la plajă sau la piscină. Și s-a dovedit a fi chiar destul de aglomerat. Dar să rămân la subiect. Întotdeauna fac tot posibilul pentru a vizita cât mai multe monumente cu aceasta ocazie, astfel încât să le pot mulțumi, în numele Comitetului, la cât mai mulți dintre voluntari. Astfel am ajuns să fac o vizită și Bisericii Ortodoxe Române de pe Vlaardingerdijk, undeva între strazile Aleida și Fabri.

Acest loc îl cunosc prea-bine. Jumătate din familia mea a fost readusă țărânei aici, pentru că odată era un cimitir catolic. Ortodocșii români au transformat capela funerară într-o biserică, pe cât de intimă pe-atât de impresionantă, prin mulțimea icoanelor care o împodobesc. O parte provin din estul Europei, dar majoritatea lor își au originea aici, în Olanda. Într-o clădire anexă a bisericii, un pictor iconar, cu pensule foarte fine, lucra la imaginea Sfintei Fecioare. El își căuta inspirația dintr-o altă pictogramă și era evident că este necesară foarte multă răbdare și precizie. Aveam impresia că operațiunea de concentrare necesară pictării unei icoane, este foarte similară cu cea a meditației. Te apropii de Dumnezeu reprezentându-i sfinții, prin procedee și în conformitate cu reguli fixe de remodelare.

Mi-am adus aminte de înmormântarea bunicului meu, cu mai mult de o jumătate de secol în urmă. Aveam doisprezece ani și am fost șocat de vidul capelei funerare, unde i s-a ținut slujba de înmormântare, înainte de a fi fost dus la mormânt, undeva în mijlocul cimitirului. Acolo, cu toții trebuiserăm sa aruncăm, cu o lopățica, puțin pământ deasupra sicriului, însă eu am ratat. Nisipul meu a alunecat în jos, pe marginea gropii. Am înțeles că nu se obișnuiește să încerci încă o dată, deci nu mi-a mai rămas decât să-mi înăbușesc lacrimile. M-am simțit rușinat și atunci am decis să nu mai pun niciodată piciorul în vreun cimitir. Evident că acest gând al meu s-a estompat.

Am privit în jur și am simțit pacea pe care credincioșii români au instituit-o în fosta capelă funerară și senzația de încredere și speranță pe care au creat-o. Sâmbăta viitoare voi povestii întâmplări locale, toată ziua, la Muzeul Municipal din Schiedam. Am de gând să vorbesc iarăși despre bunicul meu. Nu despre înmormântarea lui, dar cum, în timpul războiului, nava pe care se afla, din renumita Flotila a Societății Maritime Olandeze (VNS), a fost torpilată. Din barca de salvare, el a fotografiat vaporul care se scufunda. Fotografia respectivă s-a pierdut, ceea ce este foarte regretabil.

Han van der Hoorst, Președintele Comitetului Zilei Monumentelor din orașul Schiedam


Ziua Monumentelor din Patrimoniul Național (Ziua Deschisa a Monumentelor) - 9 septembrie 2017

O construcție de o frumusețe exterioară evidentă, dar deosebit de frumoasă și în interior. Este placută îmbinarea elementelor românești cu spatiul în care sunt așezate. Mă bucur că am avut ocazia de a vă vizita. Mulțumesc.
Paola van Lierop

Mi-a făcut o impresie deosebită. Frumos.
Betty Stolken

Îmi doream, deja, de câțiva ani, să pot vedea și interiorul. Deosebit, frumos si unic.
indescifrabil

Din nou aici dupa 56 de ani. Ma bucur că a rămas un loc pentru rugăciune. Pe lângă tristețe, este acum un loc de bucurie și încântare.
L. Kaper

În sfârșit am vizitat interiorul, ce frumusețe! Și ce doamne draguțe, înveșmântate în rochii minunate.
Hilda Giesselbach-Heijster

O perlă a Schiedam-ului. O reutilizare foarte reușită a unui monument.
Jan Kuijs

Frumos aici. Mulțumesc pentru buna primire.
Diane

Am venit aici pentru prima dată. O bisericuță frumoasă. Am avut o conversație placută cu doamnele. Si despre costumele populare am învățat câte ceva.
Ton & Elly Twigt

Ma bucur că am putut vedea acestea și am putut vizita interiorul capelei
Henk en Ineke

Ani la rând am trecut pe alături, iar acum am intrat pentru prima dată. Foarte bine ca un monument așa de frumos este folosit după cum s-a intenționat inițial.
R. en L. Noordermeer

Am vizitat cimitirul de multe ori, dar niciodată bisericuța. Deosebit, sobru și totuși foarte bogat. Voi veni într-o Duminică să asist la Slujbă. Mulțumesc.
Gerda

Minunat de văzut. M-am născut acum 63 de ani în Schiedam și am locuit întotdeauna aici. O descoperire plăcută.
Martin

Timp de mulți ani am trecut cu bicicleta pe alaturi. Intotdeauna m-am gândit să o mai văd o dată. Ce bine este întreținută. Respect!
Max en Ellen van As

O adevărată descoperire, și atât de aproape!
H. van de Meer

Foarte frumos decorată. Minunat.
Hen C. de Jug

Uimitor de frumos.
P. D.

Foarte frumoasă și o revelație pentru mine.
M.

Minunată această capelă. Am locuit în Schiedam, iar acum în Vlaardingen. Sper că această capelă va fi păstrată.
G. Friederich


10 decembrie 2017

O primire cordială și o capelă minunată, cu icoane frumoase. Păcat că nu am putut înțelege Slujba.

Corry van der Kaa, Zuidland


10 decembrie 2017

Mulțumiri cordiale pentru ospitalitate. Ne-am bucurat mult că am putut asista la această Slujbă.

Angajații Zendingserfgoedhuis-Zuidland (Vlaardingen si Schiedam)
Hylkje Steensma, ds. Henk ten Napel


10 decembrie 2017

Mă bucur că am putut veni să vedem. Atâtea icoane, minunat. Cu toate că n-am înțeles aproape nimic din Slujbă, am simțit totuși unitatea noastră în Hristos. Mulțumiri cordiale.

Gretha Bijlsma (Zendingserfgoedhuis-Zuidland)*) Scrise ca urmare a vizitării bisericii parohiei, monument istoric, la "Zilele deschise ale Monumentelor" ("Open Monumentendagen Schiedam") din municipiul Schiedam, care se țin în a doua Sâmbătă și Duminică ale lunii septembrie a fiecărui an ca, de altfel, în toată Olanda începând din 1986.


Mesaje ale enoriașilor la sărbătorirea Părintelui Ioan
la împlinirea a 75 de ani

Dragă părinte Ioan,
Mulțumesc Domnului care ne-a adus în parohia pe care o păstoriți cu multă credință și dragoste pentru cei pe care vi i-a încredințat Dumnezeu. Vă dorim mulți ani binecuvântați cu sănătate și toate cele bune și de folos, în care să fiți alături de noi ca părinte duhovnic, și multe bucurii alături de familie și cei dragi!
Vă îmbrățișăm cu mult drag,
Ioana și Liviu Mațenco

Dragă Părinte Ioan,
Vă felicităm din inimă pentru aniversarea frumoasei vârste de 75 de ani. Vă dorim sănătate, bucurie și liniște sufletească. Vă suntem recunoscători pentru cei 15 ani de când ne sunteți călăuzitor duhovnicesc și exemplu de viață trăită frumos, cu multă demnitate și satisfacția unei misiuni împlinite. Fie ca dragostea și grija cu care ne-ați înconjurat întotdeauna să vi se întoarcă din plin.
La mulți ani!
Fam. Jdira

La mulți ani, Părintelui nostru drag!
Domnul să vă răsplătească truda și să vă dea putere pentru mulți ani de acum înainte! Grija pe care ne-o arătaţi permanent, rugăciunile şi sfaturile Dumneavoastră ne înconjoară necontenit, ne ocrotesc şi ne întăresc în credinţă.
Cu recunoștință și prețuire, ai dumneavoastră fii duhovnicești,
Maria Alexandra, Isabela și Romeo Dragnea

La mulți ani sănătoși Părinte!
Vă urez din suflet, alături de familia dumneavoastră și de parohienii dumneavoastră pe care îi păstoriți cu multă pricepere, dragoste și dăruire. Să vă țină Dumnezeu muuuuulți ani printre noi, că ne trebuiți.
Cu drag,
Familia Dincă

Drumuri nesfârșite,
Neobosită luptă pentru Adevăr,
Mâna ce ne Împărtășește,
Cuvânt ziditor.
Răbdare, blândețe,
În mulțime de chipuri,
Oblojind cu credință
Mulțime de răni,
Cel ce poartă povara păcatelor noastre,
Cei slăbiți de atâtea dureri și nevoi.
Prieten cu Sfinții,
Nepăsându-i de faimă,
Ci numai de dreapta credință în veci!
Părinte de fii, de fiică, de turmă,
Alături de-un dascăl, doi unul fiind,
Deschizând drumuri noi,
Lăsând moștenire,
Bogăție de scrieri,
Biserică vie!

Părinte Ioan,
Mulțime de gânduri, de vorbe, de lacrimi, năvălesc spre a da mărturie mereu, de adâncul respect și de recunoștință ce v-o purtăm.
“La mulți ani!”
Cristina Pavel și familia

Viața e cel mai frumos dar de la Dumnezeu, și tot viața ne oferă cele mai frumoase ocazii de a slăvi pe Domnul. Astfel dumneavoastră, ați ales cel mai frumos drum, drumul slujirii lui Dumnezeu și al oamenilor. Astăzi, la popas aniversar, vă doresc ca în continuarea timpului, cu elan să slujiți pentru cauza Bisericii noastre, iar Domnul vă va răsplăti truda dumneavoastră, dăruindu-vă sănătate, dragoste, respect și apreciere.
LA MULȚI ANI şi toți în Paza lui Dumnezeu.
Ionel și Cristina Buda-Marcu

Dragă Parinte,
Primiți gândurile și recunoștința noastră pentru tot ce ați făcut pentru comunitatea noastră de neam și credință: o activitate de misionar care și-a pus viața în slujba Domnului, pentru care Biserica lui Hristos a devenit însăși familia!
Vă mulțumim pentru căldura cu care ne-ați înconjurat și pentru întărirea duhovnicească de zi cu zi! Ani mulți binecuvântați!
Cu dragoste duhovnicească,
Daria, Dana si Lennart

Articol publicat la 18 mai 2022 pe site-ul Geschiedenis van Zuid Holland

La sfârșitul lunii februarie Parohia noastră a fost contactată de doamna Ingrid van der Vlis, istoric, care dorea să viziteze și să scrie un articol despre biserica noastră din Schiedam și comunitatea româno-ortodoxă. Articolul urma să apară pe website-ul Erfgoedhuis Zuid-Holland alături de alte articole dedicate altor comunități religioase din provincia Zuid-Holland.

Cu binecuvântarea Părintelui Ioan, în ziua de vineri 25 martie, de Praznicul Bunei Vestiri, Părintele diacon Constantin și cu mine, am primit în biserica noastră vizita doamnei Van der Vlis și a domnului Marco Zwinkels, fotograf.

Timp de aproape două ore am răspuns întrebărilor doamnei istoric, încercând să îi împărtășim din credința și tradițiile noastre. De asemenea să îi prezentăm Parohia noastră de-a lungul celor 41 de ani de când a fost ctitorită de Părintele Ioan, ca și viața comunității noastre româno-ortodoxe.

Cele relatate de noi au fost integrate cu stil și acuratețe în articolul doamnei Ingrid Van der Vlis, rezultând un articol frumos, realist și viu despre Parohia noastră, articol pe care îl puteți citi (deocamdată în neerlandeză) utilizând link-ul de mai jos. La sfârșitul articolului puteți chiar comenta cele scrise în articol!

Link: https://geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/verhalen/st-gregorius-de-theoloog-in-schiedam/

Roemeens-orthodoxe kerk St. Gregorius de Theoloog in Schiedam: geloof en tradities
Ingrid van der Vlis, 18 mei 2022

Het klinkt misschien als een weinig aantrekkelijke combinatie: een oude kapel op een in onbruik geraakte begraafplaats. Maar wie het onderkomen van de Roemeens-orthodoxe parochie in Schiedam eenmaal ontdekt heeft, ziet dat de plek is omgetoverd tot een prettig en warm thuis voor Roemeense Nederlanders. In de kapel schitteren de iconen en in de bijgebouwen vindt een bloeiend gemeenschapsleven plaats.

Roemeens-orthodoxe gemeenschap

De priester komt uit België, de diaken uit Haarlem en de secretaris uit Heemskerk. Alle drie hebben ze een sterke band met Roemenië en daarom komen zij wekelijks op zondag bij elkaar in Schiedam. Aan de voet van de Vlaardingerdijk zit daar de Roemeens-orthodoxe parochie St. Gregorius de Theoloog. De parochie is gevestigd in een rijksmonument, een negentiende-eeuwse neoclassicistische kapel die ooit dienstdeed op de in de jaren zeventig gesloten katholieke begraafplaats. Het is een mooi en voor velen onbekend hoekje Schiedam met monumentale bomen, soms al eeuwenoude graven én een relatief jonge Roemeens-orthodoxe gemeente.

Roemeens-orthodoxe parochie St. Gregorius de Theoloog aan de Vlaardingerdijk in Schiedam. (Foto Marco Zwinkels)

De parochie bestaat sinds 1981 en zit sinds 2001 op deze plek. Door die maatschappelijke functie kon de Stichting Monumentenbeheer rijkssubsidie krijgen voor de restauratie van de kapel en de bijgebouwen. Dat onderhoud leidt nog weleens tot kopzorgen, maar die sociale functie is overduidelijk aanwezig. De Roemeens-orthodoxe parochie telt zo'n 150 actieve leden uit het hele land. Op zondagen komen zij bij elkaar voor een dienst onder leiding van protopope dr. Ioan Dură die al ruim veertig jaar aan het hoofd van de parochie staat. Een protopope is een priester van hoge rang in de Oosters-Orthodoxe kerk.

Diaken van de parochie Constantin Gradinaru vertelt dat het niet zo vanzelfsprekend was dat juist deze priester hier terechtkwam. 'De patriarch wilde in 1981 graag een parochie in Nederland vestigen. De mensen hier vroegen om spirituele hulp. Vader Ioan was toen zijn tweede doctoraat aan het voorbereiden aan de katholieke universiteit in Leuven en was dus heel dichtbij. Maar ook hij zag het niet zitten, want hij wilde graag naar Griekenland. Hij had in Athene zijn eerste doctoraat behaald; daar lag een glanzende universitaire carrière in het verschiet als hoogleraar kerkgeschiedenis. Vader Ioan liet zich gelukkig toch overhalen en ging voor een paar maanden op tijdelijke basis naar Nederland.'

De eerste liturgie die hij hier leidde, vond plaats in de Sint Mariakerk in Utrecht in 1981. In de jaren daarna 'zwierf' de kerkgemeenschap door het hele land. Vader Ioan is altijd gebleven, en heeft zich vanuit hier verder ontwikkeld als een van de belangrijkste kerkgeschiedenistheologen. Elena De Chiara is secretaris van het parochiebestuur. Zij herinnert zich nog levendig de beginperiode: 'Pas in 2001 kreeg de parochie hier in Schiedam vaste grond onder de voeten. Voor die tijd kon de gemeenschap vaak wel ergens een kerk huren, maar dat was nooit voor vast. Alle iconen en andere belangrijke spullen voor de dienst gingen in kratten mee. Soms hadden we niet eens tijd genoeg om de iconen op te stellen.'

Er zijn nu negen Roemeens-orthodoxe parochies in Nederland, alle negen opgericht door Ioan Dură, maar dit is de oudste. 'En de mooiste', vult Elena De Chiara aan. 'Veertig jaar geleden waren vrijwel alle katholieke kerken nog in gebruik. Dat is nu wel anders en mede daarom konden we deze kapel en de bijgebouwen huren. De beheerderswoning is nog wel van de gemeente. Die zouden we er graag bijnemen, maar daar moet erg veel onderhoud aan gepleegd worden. De dakgoten zijn verrot, ramen zijn ingegooid – dat kunnen we niet zomaar even op ons nemen.'

Diaken Constantin Gradinaru en secretaris Elena De Chiara van parochie St. Gregorius de Theoloog. (Foto Marco Zwinkels)

Gezongen liturgie

De Roemeens-Orthodoxe Kerk behoort tot de oudste christelijke kerken ter wereld. Na het ontstaan van het christendom was het apostel Andreas zelf, die aan de oevers van de Donau het nieuwe geloof predikte, De Roemeens-Orthodoxe Patriarchie werd gesticht in 1925 bij synodaal besluit. De Roemeens Orthodoxe Kerk wordt bestuurd door de Heilige Synode. Aan het hoofd staat de patriarch die enigszins vergelijkbaar is, maar niet zoveel macht heeft als de paus in de Rooms-Katholieke Kerk.

Opvallend aan het interieur van orthodoxe kerken is de iconostase, een houten altaar dat met iconen en religieuze voorstellingen is beschilderd. De iconostase in Schiedam is uit een Roemeens klooster naar Nederland gebracht. In het midden zitten de zogenoemde Koninklijke Deuren waardoor de priester naar het heiligdom gaat. Daar voert hij het sacrament van de eucharistie uit, het bereiden van de tafel met brood en wijn voor de heilige communie. Constantin Gradinaru: 'We vinden het belangrijk dat we het geloof uitdragen en beleven zoals in het begin, we hebben er niets aan veranderd – vandaar ook “orthodox”. Er zijn rituelen waarvan we weten dat ze al sinds de eerste eeuwen na Christus zo gedaan worden. De liturgie bijvoorbeeld wordt altijd gezongen. De priester zingt voor en de gemeente geeft antwoord, of we zingen allemaal samen. Wij geloven dat brood en wijn tijdens de eucharistie door het gebed tot het lichaam en bloed van Christus wordt, de transsubstantiatie. Dat heilige sacrament is de basis van onze vieringen, van ons geloof.'

Het interieur van de Roemeens-orthodoxe parochie met centraal vooraan de iconostase en aan de wanden de vele iconen. (Foto Marco Zwinkels)

Heiligen

Wekelijks bezoeken gemiddeld zo'n 60-70 parochianen de viering, met Kerst of Pasen zijn het er soms 400 of 500, dan staat een deel van hen buiten. Dat de heiligen in een Roemeens-orthodoxe kerk een belangrijke rol spelen, is in één oogopslag duidelijk. In de Schiedamse parochie hangen honderden iconen met afbeeldingen van verschillende heiligen, geschonken door parochianen. De iconen zijn allemaal in traditionele Byzantijnse stijl geschilderd met eitempera en bladgoud op hout. Zo is er een icoon met alle 37 Nederlandse heiligen van vóór 1054 toen de christelijke kerk uiteenviel in oosters-orthodox en rooms-katholiek. Deze heiligen zijn voor beide stromingen belangrijk, want ze waren er allemaal al voor 1054. Dat verklaart ook waarom de bekende Schiedamse heilige Liduina er niet bij staat; zij leefde van 1380 tot 1433.

Elena De Chiara: 'Heel dierbaar is ook de "Moeder Gods van Schiedam", een moderne variant van de icoon van Moeder Gods Pantanassa. Op dit icoon zijn onze kapel, de tulp Maria Brâncoveanu en vader Ioan Dură afgebeeld. Dit zal ons altijd herinneren aan de beginjaren van onze parochie, een historisch document in oeroude Byzantijnse stijl. Bij de iconostase staan de iconen van onze naamgever St. Gregorius de Theoloog en van Maria. Als moeder Gods is Maria van groot belang voor alle gelovigen. En voor ons is St. Gregorius de Theoloog extra dierbaar omdat hier op zijn naamdag in 1981 de eerste liturgie plaatsvond. We bewaren in onze kapel een klein deel van zijn relieken, uit de vierde eeuw. Het was dan ook een bijzonder mooi emotioneel moment toen we tijdens een pelgrimage naar Griekenland in een van de kerken in Nea Karvali ontdekten dat daar ook relieken van hem bewaard werden.'

Levendige parochie

De parochie kent een vaste kern die zich meteen vanaf 1981 bij priester Ioan Dură aansloot. Het eerste lid van de parochie is er nog altijd bij, een dame van nu 95 jaar oud. Kort na de Tweede Wereldoorlog groeide de Roemeense gemeenschap in Nederland. De nieuwe communistische leiding van Roemenië was de kerk niet gunstig gezind. Rijke Roemenen vluchtten het land uit, zoals er later nog veel meer mensen vertrokken. Toen Nicolae Ceauşescu in 1967 aan de macht kwam, werd het steeds grimmiger, ook voor de kerk. Elena De Chiara: 'Hij liet veel kerken slopen, onder meer een aantal bijzonder oude gebouwen om zijn megalomane paleis te laten bouwen – na het Pentagon het grootste gebouw ter wereld. Als enige priester in de Roemeense diaspora publiceerde Vader Ioan in 1987 een open brief als protest tegen het slopen van kerken en kloosters in Roemenië.'

'We zijn altijd nog verbonden met Roemenië, zowel via de kerk als via de cultuur', benadrukt Constantin Gradinaru. 'Zo nam Vader Ioan het initiatief om acties te houden om Roemenië tot de NAVO toe te laten. Nu is er veel armoede in het land, mensen zoeken hier soms werk en worden dan nog weleens slecht behandeld. Wij proberen te helpen en kunnen bijvoorbeeld ondersteunen door een collecte te houden. Hier komen we bij elkaar en de priester kan vragen om voor het goede doel te doneren. We zijn echt een hechte Roemeense gemeenschap, een baken voor veel Roemenen.'

Elena De Chiara: 'We zijn geïntegreerd in de Nederlandse maatschappij, maar we willen ons geloof, onze taal en tradities niet vergeten. Daarom zijn er ook kinderclubs, die na afloop van de dienst de Roemeense taal leren en les krijgen in de geschiedenis en aardrijkskunde van het land.'
Naast de kapel maken ook de bijgebouwen en de tuin een belangrijk onderdeel uit van dit stukje Roemeens cultuurgoed in Schiedam. In het voorjaar bloeit hier rond het houten kruisbeeld, de Troita, de speciale tulp die genoemd is naar koningin Maria Brâncoveanu, de vrouw van de martelaar koning Constantin Brâncoveanu die in 1714 in Istanbul werd onthoofd samen met zijn vier zoons en een schoonzoon omdat zij hun geloof niet wilden verloochenen.

Dit jaar zal de tulp ook voor het eerst te bewonderen zijn in de Keukenhof, waar ze in de 'Walk of Fame' is opgenomen. De tuin kent meer bijzonderheden, zoals een eeuwenoude boom én een piepjonge boom die in het voorjaar van 2022 geplant werd. Het is de ent van een lindeboom uit Roemenië. Deze 250 jaar oude lindeboom staat in het park Copou in de lievelingsstad Iași van de grootste Roemeense dichter ooit, Mihai Eminescu. Dat is belangrijk, aldus Elena De Chiara: 'Zo kunnen we onze kinderen hier niet alleen de religieuze waarden van ons land overdragen, maar ook de culturele.'

De Troita, het houten kruisbeeld in de tuin van de parochie. (Foto Marco Zwinkels)

Over de auteur

Ingrid van der Vlis is historicus en werkt voor haar eigen onderzoeksbureau Tijdelijk. Zij schreef boeken over verschillende weeshuizen en publiceerde veel over Delft. Zowel de lijvige stadsgeschiedenis vanaf 1795, Vooruit met veel verleden, als diezelfde historie in pocketformaat: De kleine geschiedenis van Delft voor dummies. Ook schreef zij ruim 50 Bevrijdingsbulletins over alles waar mensen dat eerste jaar na de Tweede Wereldoorlog mee te maken kregen in Delft.

© 2004 IOAN DURĂ