Binecuvântarea și plantarea unui puiet din Teiul lui Eminescu

În toamna anului 2021 s-a solicitat de la Primăria Municipiului Schiedam permisiunea de a planta un puiet din teiul lui Eminescu în apropierea Troiței noastre. Iar la 3 decembrie a aceluiași an am primit confirmarea oficială a Primăriei a permiterii plantării puietului de tei pe locul stabilit de Părintele Ioan împreună cu dna Elena De Chiara, Secretara Consiliului parohial, în data de 5 octombrie 2021.

Prin bunăvoința dlui prof. univ. dr. Cătălin Tănase, Directorul Grădinii Botanice din Iași, am primit puietul cerut la 23 martie 2022.

Astfel, Sâmbătă 26 martie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, puietul din teiul lui Eminescu a fost plantat la locul stabilit în gradina parohiei, în apropiere de Troiță, în prezența enoriașilor și a reprezentantului Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos.

La praznicul Bunei Vestiri, sărbătorit în parohia "Sf. Grigorie Teologul" din Schiedam la 26 martie 2022, după săvârşirea Sfintei Liturghii de către Părintele paroh Protopop Dr. Ioan Dură, a avut loc ceremonia plantării în grӑdina bisericii a unui puiet descendent din Teiul lui Eminescu, puiet care a fost dăruit parohiei de Grădina Botanică "Anastasie Fӑtu" din Iaşi.

Rugăciunea de la sădirea Teiului lui Eminescu, 26 martie 2022, rostită de Părintele Ioan în curtea parohiei

Doamne, Dumnezeul nostru, Izvorul bunătăților, Care prin îndurarea și bunătatea Ta, ai poruncit pământului să facă rod, binecuvintează acest puiet descendent din Teiul lui Eminescu, sădește-l și-l înrădăcinează să fie spre bucuria tuturor și spre amintirea poetului nostru național drag, Mihai Eminescu.

Ferește-l de grindină, de ger, de îngheț, de vânturi, de furtuni, de arșiță și de toată năpădirea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.

Că s-a sfințit și s-a preaslăvit preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. (Binecuvântarea locului și puietului de tei și stropirea cu aghiazmă).

Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, ale slăvitului praznic al Bunei Vestiri și ale proorocului Aaron, al căruia toiag a înflorit în Cortul Mărturiei, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Amin.


© 2004 IOAN DURĂ