Doctorate în Teologie (Atena şi Louvain) *

I. Doctor în Teologie al Universităţii din Atena (8 iunie 1977)

La 8 iunie 1977, tânărul doctorand Ioan Dură primea titlul de "Doctor în Teologie" al Universităţii din Atena, cu calificativul maxim "Arista" ("Excepţional"), pentru susţinerea Tezei "O Dositheos Ierosolimon kai i prosfora avtou eis tas Roumanikas Xoras kai tin Ekklisian avton" ("Patriarhul Dositei al Ierusalimului şi legăturile sale cu Ţările Române şi Biserica acestora").

Promotor al lucrării de Doctorat a fost Profesorul universitar Vlasios Fidas, reputat istoric ecleziastic şi canonist.

Profesorul îndrumător, Vlassios Fidas,
cu doctorandul său, Ioan Dură.

Diploma de Doctorat este semnată de Rectorul Universităţii, Decanul Facultăţii de Teologie şi Secretarul Universităţii ateniene.

Lucrarea de doctorat, tipărită la Atena în 1977 şi care numără 292 de pagini, a fost închinată memoriei tatălui meu, Vasile, cântăreţ bisericesc şi mare iubitor al Bisericii şi neamului românesc, de vrednică pomenire, adormit în Domnul la începutul anului respectiv.

(clic, spre a se mări imaginea)
 1. Versiunea digitală a lucrării de doctorat - Universitatea Ioniană (Grecia)
 2. Recenzii
  1. Spiridon Kontoiannis, în "Theologia". Revista Sfântului Sinod al Bisericii Greciei. vol. 48, Nr. 4, p. 1032-1036.
  2. Academician Virgil Cândea, În 2008 - cinci secole de tipar românesc*, în volumul "Logos", Editura "Renașterea", Cluj-Napoca, 2001, p. 308-309.

   "Activitatea bogată a Patriarhului Dosithei al Ierusalimului într-o perioadă de aspre controverse între teologii din Apusul și Răsăritul creștin a avut drept consecință scoaterea din colbul bibliotecilor mănăstirești ortodoxe a numeroase manuscrise de scrieri dogmatice grecești târzii editate apoi nu numai separat, ca Simeon al Thessalonicului, ci și în cuprinsul cărților publicate de Dosithei în Moldova și în Țara Românească. Nu ne vom opri asupra lor. Ele sunt consemnate în erudita teză de doctorat a preotului Ioan Dură privind activitatea lui Dosithei al Ierusalimului în Țările Române și relațiile lui cu Biserica noastră (Athena, 1977).
   Părintele Dură indică de asemenea numeroase texte preluate de Migne din aceste tipărituri grecești din Principate și reeditate în diverse volume din Patrologia lui, ...".


   *) De semnalat că doi ani mai târziu, Academicianul Virgil Cândea a republicat studiul său, "În 2008 - cinci secole de tipar românesc" în revista "Magazin istoric", nr. 2 (431), februarie 2003, p. 5-7.

II. Doctor în Teologie al Universităţii Catolice din Louvain (iunie 1985)*

Universitatea Catolică din Louvain** a fost înființată în 1425, ca una din cele patru Universități pontificale. Și a rămas până în prezent printre instituțiile universitare de seamă din lume.

La 14 iunie 1985, Universitatea Catolică din Louvain i-a acordat Părintelui Ioan titlul de "Docteur en Sciences Theologiques et Réligieuses" ("Doctor în Ştiinţe Teologice şi Religioase"), cu calificativul "grande distinction" ("mare distincţie").

Subiectul lucrării de doctorat a fost: "Recherches sur l'histoire des pays roumains et leur Eglise (XVIe-XIXe s.)". ("Cercetări privitoare la istoria Ţărilor Române şi a Bisericii acestora (secolele XVI-XIX)").

Profesorul îndrumător al doctoratului a fost Profesorul Dr. André de Halleux ​(1929-1994), binecunoscut orientalist şi patrolog, de vrednică pomenire.

Comisia de examinare a doctoratului a fost alcătuită din profesorii universitari: 1) André de Halleux (îndrumătorul doctoratului); 2) J. Ponthot, preşedintele juriului, specialist în studii biblice; 3) Roger Aubert, academician, renumit istoric şi editor; 4) A. Houssiau, liturgist, decan al Facultăţii de Teologie, (episcop de Liège, ulterior); 5) Petre Ş. Năsturel, profesor la Sorbona-Paris IV de paleografie bizantină, istoric şi specialist în epoca medievală românească.

În vederea obţinerii doctoratului de la Louvain, în afara lucrării propru zise de doctorat, Preotul Ioan Dură a trebuit să pregătească şi trei teze anexe - conform regulamentului în vigoare al Universităţii - şi anume: a) Teologie morală - "Slăbiciunea firii omului păcătos este insuficient luată în consideraţie în morala autonomă preconizată de unii teologi contemporani"; b) Exegeză - "Preceptele pauline despre rugăciune sunt expresia unei concepţii 'duhovniceşti' a condiţiei creştine"; c) Teologia Dogmatică - "Icoana, reflectare a Întrupării, este una din expresiile dogmei hristologice".

Printre cei prezenţi la susţinerea doctoratului de la Louvain de către Părintele Ioan Dură au fost: Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Panteleimon al Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, cu reşedinţa la Bruxelles; dl. Mihai Steriade, fost lector de limbă română la Universitatea din Louvain, poet şi traducător; Ierodiaconul Barnas Thaddée, bibliotecarul Mănăstirii benedictine de la Chevetogne-Belgia, în calitate de reprezentant al acesteia, şi în a cărei bibliotecă Părintele Ioan Dură studiase şi cercetase.

Doctoratul de la Louvain al Preotului Ioan Dură a fost semnalat în presa bisericească a timpului din România, şi anume, în "Telegraful Român", Anul 133, Nr. 31-32, 1985 (15 august), p. 4, şi în "Romanian Orthodox Church - News" (ROC) - în versiunea engleză şi franceză - nr. 2, 1985; în "Almanahul Vestitorul", nr. 4, 1987-1988, p. 121-122, editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, Paris, 1988. De asemenea, despre acelaşi doctorat s-a publicat şi în "Mărturie ortodoxă". Revista Comunităţii Ortodoxe Române din Olanda, Anul V, 1986, nr. 9, p. 229-233.

La rândul său, "Comitetul Catolic pentru colaborare culturală al Bisericii Catolice Romane" de la Vatican, cel care i-a acordat teologului Ioan Dură bursa de studii la Universitatea Catolică din Louvain, i-a adresat acestuia prin Secretarul său, Gérard Daucourt, la 1 septembrie 1985, următoarele: "Le comité se réjouit du succès de vos études et vous adresse ses félicitations et ses voeux les meilleurs pour la mission qui vous sera confiée dans votre Eglise". ("Comitetul se bucură de succesul studiilor dumneavoastră şi vă adresează felicitările şi urările sale cele mai bune pentru misiunea ce vă va fi încredinţată în Biserica voastră").

(clic, spre a se mări textul)

*) Pe perioada studiilor de doctorat la Universitățile din Atena și Louvain nu am primit nici un sprijin (bănesc, material sau trimiterea vreunei cărți și revistă telogică) din partea Bisericii mele Ortodoxe Române.

**) Papa Martin al V-lea (11 noiem. 1417-20 febr.1431) a dat bula prin care autoriza înființarea la Leuven (Louvain) a primei universități catolice în Țările de Jos, cu patru facultăți: Teologie, Drept, Medicină și Arte în 1425.
Limba de predare a Universității Catolice din Leuven a fost limba latină de la înființarea acesteia și până în anul 1835. Iar din 1835 și până în anul 1970, limba de predare a fost franceza. Apoi, urmare scindării Universității între flamandofoni și francofoni în 1970, și chiar a împărțirii Bibliotecii, începând din acel an la Leuven s-a predat până în prezent în limba flamandă, apoi și în engleză, în timp ce la Louvain la Neuve în limba franceză. Cu precizarea că Leuven se află în Flandra, iar Louvain la Neuve în Valonia; ambele localități, Leuven și Louvain la Neuve, sunt situate la 30 km una de alta și tot atâția kilometri de Bruxelles, capitala Belgiei dar și a Flandrei.
(Despre Universitatea Catolică din Leuven, a se vedea, îndeosebi: Leon van der Essen, L'Université de Louvain (1425-1940), Editions Universitaires, Les Presses de Belgique, Bruxelles, 1945; UCL informations, nouvelles brevès. Périodique mensuel d'information de l'Université Catholique de Louvain, déc. 1984).


© 2004 IOAN DURĂ