Scriitori români oaspeţi ai parohiei

Scriitorul Preot Prof. Dr. Leon Dură
la 29 ianuarie 2006

Cu prilejul sărbătoririi a 25 de ani de existenţă a parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, la biserica parohială din Schiedam, Duminică 29 ianuarie 2006, Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârşită de ctitorul acesteia, Părintele Ioan, şi fraţii săi, Părinţii Profesori universitari, Nicolae şi Leon. Iar, cu două zile înainte, Vineri 27 ianuarie 2006, cei trei frati, slujitori ai Domnului, au săvârşit Taina Sfântului Maslu în biserica parohiei.

Părintele Profesor Leon este poet si scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, conferenţiar la Facultatea de Teologie a Universităţii din Piteşti şi preot la o foarte mică parohie din marginea municipiului Râmnicu Vâlcea*.

După Sfânta Liturghie, Părintele Leon a vorbit enoriaşilor şi a dăruit bibliotecii parohiei câteva cărţi ale sale publicate la editura "Logos" din Râmnicu Vâlcea, şi anume: "Teatru", 1999; "Urcuşuri apofatice ale minţii", 2001; "Mărturisirea", 2001; "Teatru", 2004; "Cântarea Cântărilor", 2004.

După 2006, Părintele Leon Dură a mai donat bibliotecii parohiei şi cărţile sale: "Pământ şi cenuşă", 2008 şi "Chemarea", 2009, apărute la aceeaşi editură.

*) Despre parohia Părintelui Profesor Leon Dură a se vedea recentul articol, "Învierea 2016 la Parohia Cetăţuia-Eroi", publicat în "Cultura vâlceană". Revistă de analiză şi informaţie culturală. An. IX. 2016, mai, nr. 122, p. 4.


Scriitorul Marta Miclescu,
la 18 februarie 2006

Sâmbătă 18 februarie, 2006, după Sfânta Liturghie, în sala parohiei a avut loc lansarea romanului "Viaţa-singurul stăpân" de către autorul acestuia, Marta Miclescu.

Romanul respectiv constituie volumul 3 al "Trilogiei vieţii", apărut la Editura "Semne" din Bucureşti, în 2005.

Cu acest prilej, Părintele Ioan a prezentat-o pe autoare enoriaşilor, evidenţiind că Marta Miclescu este membră a Uniunii Scriitorilor din România.


Scriitorul Doru Moţoc în biserica din Schiedam
la 18 martie 2006

O misiune culturală vâlceană a fost oaspetele parohiei la 18 martie 2006, şi printre cei care au alcătuit-o a fost şi Doru Moţoc, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, Părintele Ioan a prezentat enoriaşilor pe membrii misiunii culturale vâlcene, pe care-i şi cunoştea personal, fiind vâlcean el însuşi. Apoi, Părintele Ioan a dat cuvântul oaspeţilor, şi, fireşte, şi dramaturgului Doru Moţoc, care a vorbit despre lucrările sale şi a depănat amintiri din viaţa sa, mai ales de înainte de 1989.

Părintele Ioan a primit în dar de la scriitorul Doru Moţoc un exemplar al cărţii sale, "Teatrul - înainte de toate! Teatru", Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2004 (323 p.), cu următoarea dedicaţie: "Părintelui prof. dr. Ioan Dură, erudit ortodox, care mi-a revelat feţe necunoscute ale spiritualităţii noastre".

Scriitorul Doru Moţoc a consacrat un articol Părintelui Ioan, în 1992, întitulat "Preotul iconom stavrofor doctor Ioan Dură, un ambasador spiritual al României şi al Vâlcii în Olanda", publicat în revista din Râmnicu Vâlcea, "Lumina Lumii", an. I, 1992, p. 38-39.


Scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă
de Sfânta Parascheva - 2006

Din Germania, unde s-a aflat la "Târgul de carte" de la Frankfurt, scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă a venit în Olanda, de unde a contactat pe Părintele paroh şi şi-a exprimat dorinţa să participe la prima Sfântă Slujbă care urma să fie săvârşită în parohia "Sf. Grigorie Teologul" de la Schiedam. Providenţa a făcut ca aceasta să fie tocmai sâmbătă, 14 octombrie, de sărbătoarea închinată cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva, când dl. Ciomâzgă a participat la întreaga Sfântă Slujbă. După predică, Părintele paroh l-a prezentat celor prezenţi pe oaspete şi a amintit de unanim apreciata carte a dânsului, întitulată "Lucrarea", apărută la Editura Ziua, în 2004, şi i-a cerut, totodată, dlui Ciomâzgă să le vorbească enoriaşilor despre opera sa scriitoricească şi despre sine, în calitate de intelectual creştin ortodox angajat. Domnul Ciomâzgă a răspuns pe deplin solicitării Părintelui şi a vorbit, îndelung, despre sine şi mai ales despre cartea sa "Lucrarea", dar şi despre experienţa sa creştină ortodoxă. De altfel, dialogul oaspetelui scriitor cu enoriaşii şi preotul lor a continuat şi în sala parohială, într-o atmosferă creştinească şi românească. În fine, să menţionăm că un exemplar al cărţii, "Lucrarea", se afla deja, din 2005, în biblioteca Parohiei, datorită Părintelui paroh, spre a fi la îndemâna enoriaşilor, spre citire. Despre prezenţa sa în parohie şi participarea la sfânta Slujbă, scriitorul Cornel-Constantin Ciomâzgă a consemnat în "Cartea de impresii" a acesteia. (A se vedea rubrica "Impresii despre biserică şi parohie").

La 23 octombrie 20015, scriitorul Cornel Constantin Ciomâzgă a dăruit Părintelui Ioan un exemplar al cărții sale, "Lucrarea", cu următoarea dedicație: "Vajnicului și dragului Părinte Ioan Dură și familiei sfinției sale: Cale dreaptă spre cele care vă așteaptă!"

Zece ani mai târziu, în 2014, scriitorul C. C. Ciomâzgă a publicat o nouă carte, întitulată "Se întorc morţii acasă", care va fi, cu siguranţă, tot best seller, asemenea aceleia din 2004, la editura "Cartea actuală 3C" din Bucureşti.


Scriitorul şi istoricul Profesor Dr. Nuţu Roşca, printre parohienii parohiei noastre
(7 decembrie 2008)

Duminică 7 decembrie 2008, în biserica parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda a fost prezent la săvârşirea Sfintei Liturghii de către Părintele Ioan şi un oaspete de vază, sosit din Maramureşul istoric al României, şi anume, dl. Profesor Doctor Nuţu Roşca.

Domnia Sa este un autentic vieţuitor al Ortodoxiei şi dârz apărător al acesteia în Maramureşul său natal, cum o mărturisesc multe din lucrările sale.

După sfânta Liturghie, părintele Ioan l-a prezentat enoriaşilor pe dl. Nuţu Roşca şi l-a rugat să împărtăşească celor prezenţi din bogata sa trăire şi experienţă de creştin ortodox, de intelectual angajat şi de reputat istoric.

Dl. Nuţu Roşca, cu modestia şi reţinerea sa cunoscută, a vorbit şi despre dânsul, dar mai ales despre cartea sa "O minune de la mănăstirea Rohia" (ed. 2004). De fapt, la Mănăstirea Rohia se întâmplase însăşi minunea vindecării infirmităţii dânsului.

Şi ca semn de preţuire pentru Părintele Ioan, dl. Roşca a dăruit biblotecii parohiei zece exemplare ale cărţii sale, nou apărute, "Minunea de la Rohia", şi a scris cuvinte elogioase în "Cartea de impresii a parohiei". (A se vedea cele scrise de dl. Profesor Dr. Nuţu Roşca, la rubrica "Impresii despre biserică şi parohie").

Prin grija Părintelui Ioan, biblioteca parohiei dispunea în 2013 de douăsprezece cărţi scrise de dl. Nuţu Roşca. Printre cărţile dlui prof. Nuţu Roşca, existente în biblioteca parohiei, se numără şi ediţia a doua a cărţii sale "O minune de la mănăstirea Rohia" (Tipografia Aska Grafica, 2008), precum şi cărţile: "Urcuş spre minune" (Tipografia Aska Grafica, 2010), "Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş" (Tipografia Marinex Print, 2000) şi "Închisoarea elitei româneşti" (Tipografia Aska Grafica, 2006).

Pe una din cărţile sale dăruită Părintelui Ioan, şi anume "Mănăstirea Moisei", apărută în 2012, dl. Profesor Dr. Nuţu Roşca scria:
"Preacucernicului Părinte Protopop Ioan Dură, vocea dreptei credinţe româneşti din Belgia şi Olanda, elogii şi omagii.
Sighetu Marmaţiei
10 septembrie 2012
NRoşca".

Despre viaţa, activitatea, lucrările şi cărţile domnului profesor Nuţu Roşca a se vedea: "Prof. Dr. Nuţu Roşca la 80 de ani. Volum omagial". Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Sighetu Marmaţiei, 2013, 353 pagini.

Foarte recent, Prof. Dr. Nuţu Roşca a publicat o voluminoasă şi interesantă lucrare întitulată "Istoria Bisericii Ortodoxe Române din Maramureş". Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, Baia Mare, 2015, 912 pagini.


Scriitorul și directorul Bibliotecii Române din Freiburg/Germania, domnul Dr. Mihai Neagu, oaspetele parohiei la 1 noiembrie 2015

Providența a rânduit ca tocmai la 1 noiembrie, când Biserica Ortodoxă cinstește pe Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian, un Doctor în științele medicale să fie oaspetele parohiei noastre. Doctorul în științe medicale este dl. Mihai Neagu, fost universitar, scriitor consacrat dar și directorul Bibliotecii Române a Institutului Român de la Freiburg din Germania. De altfel, chiar pentru ultimile două calități ale domniei sale, de scriitor și director, dl. Dr. Mihai Neagu a fost invitat de către parohie, prin preotul ei paroh, să fie oaspetele acesteia și să conferențieze despre instituția pe care o conduce.

Titlul conferinței susținută de dl. Dr. M. Neagu a fost: "Din nou despre Biblioteca Română din Freiburg" și care s-a bucurat de un interes deosebit din partea enoriașilor prezenți.

În conferința sa, dl. Dr. Mihai Neagu a prezentat pagini din istoria Bibliotecii Române din Freiburg, de la întemeierea acesteia în 1949 și până în 2015. Totodată, conferențiarul a evidențiat faptul că Biblioteca de la Freiburg este cea mai mare bibliotecă română dincolo de fruntariile României, numărând aproximativ 200.000 de cărți și 1.000.000 de publicații.

La sfârșitul conferinței, dl. Dr. Mihai Neagu a dăruit bibliotecii parohiei un exemplar al ultimului Buletin al Bibliotecii Române (vol. II (XXIII), 2015), precum și câteva din cărțile sale.

Oaspetele, dl. Dr. Mihai Neagu, a participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Părintele Ioan și a consemnat impresiile sale în "Cartea de impresii" a Parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Olanda. (A se vedea rubrica "Impresii despre biserică și parohie".)

Puțini cunosc că dl. Mihai Neagu a fost mai mult de 20 de ani medicul curant și apropiat al lui Petre Țuțea, ceea ce însă avea să-i aducă "anchetarea, pe muchie de cuțit, de trei ori, de către securitate." (Nicolae Stroescu Stînișoară, Conferință ținută la Institutul român de la Freiburg, sesiunea octombrie 2013, publicată ca Prefață a lucrării lui Mihai Neagu Basarab, Conferințe freiburgheze și alte scrieri, vol. IV, Editura Magic Print, Onești, 2014, p. 11.) De altfel, chiar dl. Mihai Neagu mărturisea într-una din cărţile sale că "în calitate de medic al lui Petre Ţuţea, timp de 25 de ani sub comunişti" a fost "în repetate rânduri anchetat de securitate" (p. 126). Şi, în aceeaşi carte, dl. M. Neagu consideră pe filozof drept "maestrul meu Petre Ţuţea" (p. 122), şi căruia i-a fost "cel mai apropiat discipol" (p. 129). (A se vedea, Mihai Neagu Basarab, Conferinţe freiburgheze şi alte scrieri. Vol. I, Editura MAGIC PRINT, 2012).


© 2004 IOAN DURĂ