Cărţi dăruite de Părintele Ioan la biblioteci

 1. Bibliotecii Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda
  În mai 2017, biblioteca Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda poseda aproximativ 700 de cărți și periodice înregistrate, din care multe au fost dăruite de Părintele Ioan, în calitate de ctitor al acesteia. (A se vedea rubrica, "Biblioteca parohială").

 2. Bibliotecii Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos
  În toamna anului 2016 și în primăvara anului 2017 am donat mai multe cărți de istorie și cultură românească bibliotecii Ambasadei României de la Haga.
  La 31 octombrie 2016, doamna Isabela Dragnea, secretar I al ambasadei ne-a scris urmatoarele:
  "În numele doamnei Ambasador, vă rog să primiți mulțumiri călduroase pentru cărțile pe care le-ați oferit ambasadei. Le vom include, cu deosebită apreciere, în fondul de carte al bibliotecii ambasadei. Și, cu siguranță, la multe dintre ele, ne vom apleca în mod special."
  Duminică 6 august 2017, Părintele Ioan a dăruit alte cărți de istorie și cultură românească fondului de carte al aceleași biblioteci. Și o lună mai tarziu, excelența sa doamna ambasador al României în Regatul Țărilor de Jos, Brândușa Predescu, ne-a confirmat, în scris, primirea cărților dăruite bibliotecii ambasadei de la Haga:


  Din inițiativa, grija și binecuvântarea Părintelui paroh, Dr. Ioan Dură, în vara anului 2017 a fost tipărită broșura, "Parish Members with Phd Titles awarded by Dutch Universities" ("Membrii parohieni cu Doctorate la Universitățile olandeze").
  20 de exemplare ale broșurii respective au fost dăruite de Părintele Ioan Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos.
  Doamna Ambasador Brândușa Predescu a confirmat Părintelui Ioan primirea exemplarelor amintite ale broșurii și l-a felicitat pentru inițiativa tipăririi acesteia, așa cum se poate citi în scrisoarea expusă mai jos:

 3. Bibliotecii Academiei de Teologie ortodoxă din Chișinău/Republica Moldova
  1. De la Schiedam, din Olanda, Luni, 3 aprilie 2017, au fost trimise de Părintele Ioan la Chișinău, în Republica Moldova, un număr de 109 cărți de teologie, istorie bisericească, cultură și spiritualitate românească. Cele 109 cărți au fost donate de Părintele Ioan bibliotecii Facultății de Teologie ortodoxă de la Chișinău, spre folosința celor care îi trec pragul.
   Cel care s-a ocupat de trimiterea cărților, din însărcinarea Părintelui Ioan, a fost dl. Florin-Vasile Sabo, enoriaș și fiu duhovnicesc al Prea Cucerniciei Sale. Iar cel care primit cărțile donate, la Chișinău, a fost Părintele Mihail Borta, consilier mitropolitan în tehnologii informaționale și administrator al site-ului Mitropoliei Moldovei.
   Primirea cărților donate de Părintele Ioan a fost consemnată pe site-ul Mitropoliei Moldovei din Chișinău, astfel:
   "Joi, 27 aprilie, 2017
   Donație de carte pentru biblioteca Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova
   Biblioteca Academiei de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova a primit, Joi, 27 aprilie o importantă donație de carte. Venerabilul preot și teolog ortodox, dr. Ioan Dură, misionar de mai mulți ani în Olanda și Belgia a donat peste 100 de volume de literatură teologică din biblioteca personală pentru folosul și îmbogățirea patrimoniului teologic și cultural al bibliotecii ATOM.
   Academia de Teologie Ortodoxă, în calitate de beneficiar al acestei donații, a fost reprezentată de Prot. mitr. Andrei Oistric, Decan al Facultății de Teologie din Chișinău.
   Evenimentul a avut loc în Biblioteca Academiei "Arhim. Ermoghen Adam", din mun. Chișinău, strada Ismail 46.

   Este o mare bucurie pentru noi întrucât, spune Decanul Facultății de Teologie, Prot. mitr. Andrei Oistric, prin aducerea acestor cărți în biblioteca Academiei de Teologie, le-am așezat la locul cuvenit și, odată cu această primă donație de carte ortodoxă din partea venerabilului preot și teolog dr. Ioan Dură din Olanda, mulțumim respectuos preacucernicului părinte Ioan pentru acest gest de o mare valoare duhovnicească.
   În cel mai scurt timp, lucrările donate vor fi introduse în catalogul bibliotecii spre a putea fi consultate și cercetate de toți cei interesați.
   Sectorul Sinodal Comunicare Instituțională și Relații cu Mass-media."
   (Link-ul: http://mitropolia.md/donatie-de-carte-pentru-biblioteca-academiei-de-teologie-ortodoxa-din-moldova/).
   În fine, de notat că pe link-ul de mai sus sunt expuse și fotografii cu Decanul Facultății de Teologie și cărțile dăruite de Părintele Ioan.

  2. La 9 martie 2018 am donat aceleași biblioteci de la Chișinău 92 de cărți de teologie, spiritualitate și istorie a Bisericii Ortodoxe Române. De trimiterea cărtilor s-a ocupat, ca și în cazul celor donate anterior, la rugămintea și cu binecuvântarea Părintelui Ioan, dl. Florin-Vasile Sabo, enoriaș al parohiei Sf. Grigorie Teologul.
   Despre donația noastră din 9 martie 2018, Preotul Octavian Moșin de la Chișinău ne-a scris la 21 martie a aceluiași an, astfel:

   21 martie 2018
   Bună ziua, preacucernice Părinte,
   Ținem să vă mulțumim enorm pentru donația de carte pentru biblioteca de carte religioasă de la universitatea noastră.
   Domnul să vă dea puteri și vă așteptăm cu mult drag în Republica Moldova.
   Preot Octavian Moșin

   (A se vedea și: http://octavianmosin.md/donatie-de-carte-din-partea-parintelui-ioan-dura/)

  3. La începutul anului 2022 am mai donat aceleași biblioteci de la Chișinău 58 de cărți de teologie, spiritualitate și istorie a Bisericii Ortodoxe Române.
   Cărțile au fost trimise la Chișinău prin același enoriaș al parohiei de la Schiedam/Rotterdam, dl. Florin-Vasile Sabo.
   Spre sfârșitul lunii martie 2022 am primit confirmarea primirii celor 58 de cărți la Chișinău din partea Preotului Conferențiar universitar Octavian Moșin.

   18 martie 2022
   Preacucernice Părinte Dr. Ioan Dură,

   Cu gânduri bune și de pace vă scriem de la Universitatea de Stat din Moldova, în cadrul căreia activează capela studențească cu hramul Întâmpinarea Domnului.
   Acum 10 ani aici a fost inaugurată unica bibliotecă de carte religioasă, după toate rigorile, având statut de colecție în cadrul bibliotecilor universitare din republică.
   Am adunat circa 10 000 de titluri de carte religioasă și teologică, numărând peste 500 de abonați: cadre didactice, doctoranzi și studenți, dar și credincioși din Republica Moldova.
   Acum coordonăm programul de master Istoria și cultura religiilor de la Facultatea de Istorie și Filosofie, trec formarea continuă profesorii de religie și intenționăm să deschidem specialitatea teologie.
   Vă mulțumim pentru cărțile donate, pe care le înregistrăm la biblioteca noastră, foarte utile și necesare.
   Acum citesc predicile părintelui basarabean Boris Răduleanu, de care nu am știut până acum.
   Vă mulțumim din suflet și avem toată deschiderea de a ne cunoaște și colabora spre zidirea duhovnicească a tinerilor de toate vârstele.

   Cu prețuire,
   Pr. Octavian Moșin,
   Conferențiar unversitar
   Universitatea de Stat din Moldova


 4. Bibliotecii Române a Institutului Român din Freiburg im Briesgau/Germania
  La 30 mai 2017, Părintele Ioan a dăruit Bibliotecii Române a Institutului Român din Freiburg/Germania 27 de cărți de istorie românească.
  Cu precizarile că: a) cele 27 de cărți dăruite bibliotecii au fost date, personal, de Părintele Ioan domnului director al acesteia, scriitorul și Dr. în medicină Mihai Neagu; b) și că pe toate cele 27 de cărți nu le deținea biblioteca din Freiburg până la data respectivă.

  Părintele Ioan în Biblioteca Română de la Freiburg - 30 mai 2017

  Duminică 22 octombrie 2017, Parintele Ioan a dăruit încă 5 cărti Bibliotecii Române din Freiburg și care au fost date domnului Director al acesteia, Dr. Mihai Neagu.

  Vineri, 12 octombrie 2017, Părintele Ioan Dură a dăruit Bibliotecii Române din Freiburg/Germania 56 de cărți, aduse cu prilejul participării sale la Adunarea Generală a membrilor Institutului Român.

  Anul următor, 2018, la data de 12 octombrie, Părintele Ioan Dură a dăruit Bibliotecii Române din Freiburg/Germania un număr de 57 de cărți, așa cum confirmă însuși dl. Director al acesteia, Dr. în Med. Mihai Neagu.


  INSTITUTUL ROMÂN
  — BIBLIOTECA ROMÂNĂ —
  Freiburg i. Br. (Germania)
  Tel. +49 (0) 761 73551

  Rumanisches Institut/Rumanische Bibliothek
  Uhlandstr. 7 • 79102 Freiburg

  Monsieur Rev. Dr. Dr. Ioan Dură
  Av. des Sophoras 41
  1180 Bruxelles
  Belgien

  Freiburg, 11.01.2019

  Preacucernice Părinte Ioan,

  Prin prezenta confirmăm preluarea în patrimoniul Bibliotecii Române din Freiburg a 57 volume de beletristică, istorie, teologie etc. donate cu generozitate de Sfinția Voastră la data de 12 octombrie 2018, când ați participat la Adunarea Generală a membrilor Institutului Român din Freiburg la care ați fost ales pentru următorii trei ani Vicepreședinte al Institutului Român din Freiburg.
  Vă mulțumim pentru cărțile donate și Vă urăm succes în activitatea viitoare a Sfinției Voastre.
  Totodata Vă felicităm pentru decorarea Sfinției Voastre de către Președintele României Klaus Iohannis cu ordinul "Serviciu credincios".

  Cu deosebită considerație,
  Dr. Mihai Neagu
  Directorul Institutului Român și al Bibliotecii Române din Freiburg

  Deutsche Bank, Filiale Freiburg IBAN: DE37 6807 0024 0046 1830 00 BIC: DEUTDEDBFRE


  La 10 octombrie 2019, Părintele Ioan Dură a dăruit Bibliotecii Române din Freiburg/Germania un număr de 59 cărți.

  Rumänisches Institut
  - Rumänische Bibliothek –
  Freiburg im Breisgau e.V:
  Tel. +49 (0) 761 73551

  Rumänisches Institut/Rumänische Bibliothek
  Uhlandstr. 7 • 79102 Frieburg

  ADEVERINȚĂ

  Părintele Dr. Ioan Dură a donat Institutului Român/Biblioteca Română Freiburg e. V. 59 de cărți la data de 10 octombrie 2019, pentru care îi mulțumim.

  Director,
  Dr. Mihai Neagu


  Astfel, Părintele Ioan a dăruit respectivei biblioteci în total, până în prezent, un număr de 204 cărți.


 5. "Asociației Doamna Maria Brâncoveanu"
  Duminică, 30 iulie 2017, la sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Ioan a dăruit 3 cărți "Asociației Doamna Maria Brâncoveanu", și anume:
  a) "Doamna Maria Brâncoveanu. Tainica biruință a lacrimilor". Fundația Sfinților Martiri Brâncoveni, Constanța, 2008.
  b) "Doamna Maria Brâncoveanu. Tainica biruință a lacrimilor. Ediție jubiliară 1714-2014. 300 de ani de la săvârșirea mucenicească a Brâncovenilor", Editura Sophia, București, 2014.
  c) "Doamna Elina soția voievodului Matei Basarab" de Monahia Theodora Videscu - Monahia Ambrozia Rucăreanu, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, 2016.

 6. Bibliotecii Mitropoliei Patriarhiei ecumenice din Bruxelles/Belgia
  La 12 septembrie 2018, Părintele Ioan a dăruit bibliotecii Mitropoliei Patriarhiei ecumenice din Bruxelles un număr de 26 de cărți în limba greacă.
  Cărțile au fost oferite de Parintele Ioan Î. P. S. Mitropolit Athenagoras al Belgiei și Exarh al Țărilor de Jos și al Luxemburgului.
  Mai jos redăm scrisoarea Î. P. S. Mitropolit Athenagoras trimisă Părintelui Ioan la 13 septembrie 2018 în care Î. P. S. Sa îl asigură că respectivele cărți dăruite "vor ocupa un spațiu vizibil în bibliotecă".

  13 septembrie 2018
  Révérend
  Père Ioan Dură
  Avenue des Sophoras 41
  1180 Bruxelles

  Révérend,

  J'accuse bonne réception des livres que vous avez eu l'amabilité de me faire parvenir, et vous remercie.
  Sachez qu'ils occuperont une place de choix dans la bilbiothèque de notre Archevêché et qu'ils constitueront une continuité dans la propagation du savoir auprès des générations à venir.
  Assuré de mes prières, je prie vous d'agréer, Révérend Père, l'expression de mes salutations paternelles en Christ.
  A Bruxelles, en l'Archevêché, le 13 septembre 2018.

  † Athénagoras de Belgique
  Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg© 2004 IOAN DURĂ