Imagini de la sărbătorirea a 25 de ani a parohiei - ianuarie 2006

Imagini de la Sfânta Slujbă de HRAM a Parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" săvârşită de cei trei fraţi preoţi liturghisitori,
părinţii profesori doctori, Ioan, Nicolae şi Leon Dură, la 29 ianuarie 2006.
Medalia jubiliara şi placa comemorativă
realizate cu prilejul Hramului Parohiei.
* clic, spre a se mări imaginea

Cu prilejul împlinirii unui sfert de secol de existență al parohiei, evenimentul a fost semnalat în februarie 2006 de două cotidiene din România. Mai întâi de cotidianul "Lumina" din Iași și apoi de cotidianul "România liberă" din București.
În cotidianul "România liberă" din 18 februarie 2006 găsim consemnat: "Recent am putut citi în cotidianul creștin "Lumina", de la Iași, o relatare frumoasă despre marcarea unui sfert de secol de ortodoxie românească în Olanda, datorită vocației misionare a părintelui Ioan Dură (la eveniment au participat și ceilalți doi frați ai săi, Nicolae și Leon Dură, preoți și teologi remarcabili)." (Articolul "Un efect benefic al integrării în UE. Biserici ortodoxe românești în toată Europa")
Articolul a fost preluat și de site-ul CrestinOrtodox.ro pe data de 21 februarie 2006: https://www.crestinortodox.ro/stiri/romania-libera/biserici-ortodoxe-romanesti-toata-europa-sambata-18-februarie-2006-77511.html.

Despre sărbătorirea a 25 de ani ai parohiei în ianuarie 2006, Secretarul Consiliului parohial, dna Ing. Elena De Chiara, a publicat cele de mai jos în "Viața Cultelor" (Anul XIV, nr. 637 din 10 februarie 2006, nr. 14).

DIASPORA RELIGIOASĂ

14. UN SFERT DE SECOL DE EXISTENŢĂ A ORTODOXIEI ROMÂNEŞTI ÎN OLANDA

Parohia ortodoxă română "Sf. Grigorie Teologul" din localitatea olandeză Schiedam a aniversat, la 29 ianuarie ultim - la patru zile după sărbătoarea hramului şi cu o zi înaintea sărbătorii Sfinților Trei Ierarhi (Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie Teologul şi Sf. Ioan Gură de Aur) - 25 de ani de existență şi activitate. Sfânta Liturghie a fost slujită în această zi de Părintele paroh dr. Ioan Dură împreună cu fratele său geamăn Pr. dr. Nicolae Dură, şi cu fratele mai mic, Pr. Leon Dură, ultimii doi veniți acum din România pentru a da un plus de greutate aniversării și de frumuseţe slujbei religioase.

Predica zilei a fost rostită de Părintele Nicolae. I-a urmat la cuvânt Părintele Ioan, care, după ce a trecut în revistă principalele evenimente din existența parohiei, a oferit medalii jubiliare şi Diplome de menit enoriaşilor care s-au remarcat de-a lungul anilor prin contribuția la buna desfăşurare a activității acesteia. Membrii Consiliului parohial au primit în plus câte o icoană.

Din partea Consiliului parohial a vorbit secretara acestuia, ing. Elena de Chiara-Neagu, iar din partea credincioşilor - dr. Petre Scutăreanu, biolog şi cercetător ştiinţific la Universitatea din Amsterdam, care i-au mulțumit preotului paroh şi familiei sale pentru "jertfelnicie şi nevoinţe", oferindu-i totodată câteva daruri simbolice din partea enoriaşilor.

Un cuvânt-surpriză l-a ţinut soţia preotului paroh, presbitera Cristina, care, ca într-un imn acatist, i-a elogiat pe Vasile şi Maria, părinţii de veşnică pomenire ai celor trei frați preoți, care le datorează faptul că sunt astăzi slujitori şi teologi importanți ai Bisericii Ortodoxe Române.

Şirul cuvântărilor l-a încheiat ambasadorul român în Olanda, Iulian Buga, care i-a felicitat pe preotul paroh şi pe enoriaşi pentru evenimentul sărbătorit şi a dăruit bisericii parohiei o frumoasă icoană a Sfântului Spiridon.

Participanţii la eveniment nu au uitat că sunt români şi că numai cu cinci zile înainte se împliniseră 147 de ani de la Unirea Principatelor Române, aşa că sărbătoarea s-a încheiat cu intonarea Horei Unirii, după care a urmat tradiționala agapă creştină. În biserică au fost arborate, pentru această ocazie festivă, drapelul României şi cel al Olandei.

* * *

Primul sediu al parohiei ortodoxe româneşti din Olanda a fost la Utrecht, unde în 1981, chiar în ziua Sfântului Grigorie Teologul (25 ianuarie) fondatorul ei, Pr. Ioan Dură, proaspăt titular pe atunci al unui al doilea doctorat în Teologie (la Universitatea Pontificală din Louvain/Belgia), a ținut prima Sfântă Liturghie. După aproximativ un an, parohia şi-a mutat sediul la Haga, iar de la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt din anul 2000 îşi are locaş de cult, în folosință unică, în oraşul Schiedam. Este vorba de o capelă, monument istoric din secolul al XIX-lea, aflată la aproximativ 15 km de oraşele Rotterdam şi Haga. În curtea capelei sunt două săli, destinate activității pastorale şi culturale a parohiei.

Prin strădaniile Părintelui paroh şi ale enonaşilor, capela a fost împodobită cu catapeteasmă, analoage în lemn sculptat, policandre, sfinte icoane, cruci, prapori, cristelniță, aghiazmatar, sfinte vase şi sfinte veşminte, stârnind, toate, admirația olandezilor, care o vizitează mai ales în Ziua Monumentelor Istorice, sărbătorită în Olanda în a doua sâmbătă şi duminică din luna septembrie.

Informațiile ne-au fost fost furnizate de ing. Elena de Chiara-Neagu.


© 2004 IOAN DURĂ