Dependența canonică a parohiei
(1981-2022)

Jurisdicţia canonică a parohiei

De la începutul existenţei sale şi până în prezent, Parohia s-a aflat sub jurisdicţia canonică a Arhiepiscopiei ortodoxe române de la Paris numită "Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală şi Occidentală*", la 12 decembrie 1974, apoi devenită, în 1994, "Arhiepiscopia Occidentală şi Meridională", iar din 2008 "Arhiepiscopia Europei Occidentale".

De precizat că înainte de a fi înălțată la rangul de arhiepiscopie, aceasta se numea "Episcopia ortodoxă română pentru Europa Occidentală", cu sediul la Paris, și a avut ca prim episcop al acesteia pe P. S. Teofil Ionescu (28 aprilie 1972 - †9 mai 1975).

În ziua de 12 decembrie 1974, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a înălțat episcopia la treapta de arhiepiscopie, cu titulatura "Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală" și pe P. S. Teofil l-a ridicat la rangul de arhiepiscop al acesteia.

Aici se cade menționat că P. S. Teofil a fost episcop al episcopiei exilului românesc din Canada până în ianuarie 1972. P. S. Teofil a fost sfințit episcop de mitropolitul Visarion Puiu, aflat în exil, care i-a încredințat cârja de arhiereu misionar pentru organizarea unei episcopii în Canada. (A se vedea, Preot Nicolae T. Tănase, Episcopia română ortodoxă din Canada și Ierarhul ei, în revista "Troița" (Toronto-Canada), Nr. 23, 1958, p. 5-8).

Apoi, urmare scrisorii sale din 26 ianuarie 1972, trimisă Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, "Prea Sfințitul Teofil a cerut reintrarea sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române", iar "Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat cererea sa la 26 aprilie 1972." ("Arhiepiscopul Teofil Ionescu - Comemorare", semnat de Redacția revistei "Vestitorul", Paris, Nouvelle série; Année II (XI), No 1-2, Janvier-Avril 1982, p. 4).

La numai aproximativ trei luni de la instalarea sa oficială ca arhiepiscop, însă, și anume la 9 mai 1975, Î. P. S. Teofil a adormit în Domnul, fiind îngropat în cimitirul Montparnasse. Iar trecerea la cele veșnice a Î. P. S. Teofil a determinat Sinodul Bisericii Ortodoxe Române să desemneze pe episcopul său vicar, P. S. Lucian Florea (ales episcop vicar la 13 decembrie 1974) să conducă treburile arhiepiscopiei. Și P. S. Episcop vicar Lucian Florea avea să cârmuiască arhiepiscopia până la 16 iulie 1980, adică până când a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titulatura de "Făgărășanul".

Iar de la aceeași dată de 16 iulie 1980, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ca episcop vicar al arhiepiscopiei pe P. S. Adrian Hrițcu Botoșăneanul, încredințându-i cârmuirea aceleia. Cu precizarea că P. S. Adrian fusese până atunci episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

La Paris, P. S. Adrian, fost episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor din 1974, a fost instalat ca episcop de către Exarhul Patriarhiei Române pentru Europa Centrală și Occidentală, Î. P. S. Mitropolit Nicolae al Banatului, care i-a înmânat cârja, după Sfânta Liturghie, Duminică 16 noiembrie 1980. (A se vedea, Asistent, Un foarte călduros și bun venit noului conducător al Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa Centrală și Occidentala, în "Vestitorul". Publicație de spiritualitate ortodoxă română, Seria a II-a, Anul VIII, nr. 8-12, August-Decembrie 1980, p. 2).

Cu precizarea că la instalarea ca episcop a P. S. Adrian, în noiembrie 1980, Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală "număra 26 parohii răspândite în toate țările Europei occidentale." ("Un foarte căduros...", p. 2). Iar că în ianuarie anul următor, 1981, la cele 26 de parohii se adăuga si Parohia Sfântul Grigorie Teologul din Olanda, nou înființată.

Doi ani exact după instalare, și anume la 16 noiembrie 1982, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a înălțat pe P. S. Adrian la rangul de arhiepiscop al Arhiepiscopiei de la Paris, pe care o va cârmui astfel până la demisia sa în 1990.

*) Referitor la Biserica Ortodoxă Română din Europa, înainte de 1974, anul înființării Arhiepiscopiei ortodoxe române pentru Europa Centrală și Occidentală (1974-1994), a se vedea: † Arhiepiscop Adrian Hrițcu, Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, în "Almanahul Vestitorul 1983-1984", nr. 1, p. 43-50, Paris, 1984. Editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală; La position du patriarcat roumain à l'égard de l'Evêché Orthodoxe Catholique de France et de son dirigeant, l'Evêque Germain, în "Romanian Orthodox Church News", an. XVII, 1987, nr. 5, p. 57.

Ierarhii arhiepiscopiei sub a căror jurisdicţie canonică a fost parohia (1981-2022)

Întâiul ierarh

P. S. Episcop Adrian Hrițcu (22 februarie 1926 - † 23 februarie 2013) a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor cu începere din 17 decembrie 1973. Iar la 24 ianuarie 1974 a fost hirotonit arhiereu ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

La 16 iulie 1980 ales episcop vicar al Arhiepiscopiei pentru Europa Centrală și Occidentală, cu sediul la Paris, a Patriarhiei Române. Apoi, la 16 noiembrie 1982 a fost înălțat la treapta de arhiepiscop al respectivei arhiepiscopii.

Din timpul Î. P. S. Arhiepiscop Adrian, și anume din 1984, Arhiepiscopia a editat "Almanahul Vestitorul", și care a apărut până în 1993.

În 1990 Î. P. S. Adrian a solicitat retragerea la pensie la cererea Patriarhiei Române, iar retragerea a rămas definitivă urmare deciziei Sf. Sinod al B.O.R. din septembrie a aceluiași an. (A se vedea, "Temei nr. 10083/1990, ședința Sf. Sinod din 25-28 septembrie 1990", în revista "Biserica Ortodoxă Română", nr. 11-12, 1990, p. 189-190).

După ce s-a retras din scaunul arhiepiscopal, Î. P. S. Adrian a viețuit, în continuare, la Paris, iar în ultima parte a vieții sale s-a retras la Mănăstirea Pogleț din comuna Corbasca, județul Bacău, unde a și ales să fie înmormântat. Î. P. S. Adrian a adormit în Domnul la 23 februarie 2013. (A se vedea, Alexandru Ionuț Burghelea, Trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Adrian Hrițcu (23 februarie), în revista "Biserica Ortodoxă Română", An. IV (131), nr. 1, 2013, p. 97-107); Ierom. Antipa Burghelea, Viața Arhiepiscopului Adrian Hrițcu, între modestie și filantropie, în "Ziarul Lumina" al Patriarhiei Române din 24 februarie 2020.

Al doilea ierarh

După aproape patru ani de la demisia Î. P. S. Arhiepiscop Adrian de la Paris, Arhiepiscopia a avut din 14 iunie 1994 doar un ierarh Locum tenens (locțiitor), în persoana Î. P. S. Serafim Joantă, care fusese sfințit ca Mitropolit al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, la 6 iunie 1994. Și cu Locum tenens Arhiepiscopia a rămas până in martie 1998.

Al treilea ierarh

La 15 martie 1998 a fost hirotonit și întronizat ca Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Occidentale și Meridionale Î. P. S. Iosif Pop.
Apoi, la 21 octombrie 2001, Arhiepiscopia a fost ridicată la treapta de mitropolie, și Î. P. S. Iosif a primit titlul de mitropolit al Mitropoliei Occidentale și Meridionale. Iar, în 2008, după înființarea Episcopiei Italiei și a Episcopiei Spaniei și Portugaliei, Arhiepiscopia de la Paris s-a numit Ahiepiscopia Europei Occidentale dar cu Întâistătător al acesteia și al Mitropoliei tot Î. P. S. Iosif.

Se cade menționat că Preotul Ioan Dură a fost primul care a cerut, public, ridicarea Arhiepiscopiei de la Paris la treapta de mitropolie încă din iunie 1992. Concret, în raportul său, "Biserica ortodoxă - stindard al unirii românilor", susținut în cadrul secției "Istorie și culte" a "Primului Forum al românilor și originarilor din România", organizat de Fundația Culturală Română la Neptun, 22-27 iunie 1992, Părintele Ioan a cerut ridicarea arhiepiscopiei de la Paris la rangul de mitropolie. Iată, de altfel, ce consemna însăși Fundația Culturală Română în lucrarea sa, întocmită după susținerea rapoartelor în cele patru secții ale Primului Forum de la Neptun, despre cele afirmate de Parintele Ioan în raportul său amintit:
"Dr. IOAN DURĂ - Belgia: "Biserica ortodoxă - stindard al unirii românilor"
Au trecut doi ani și jumătate de la răsturnarea dictaturii comunist-ceaușiste și se poate constata - susține vorbitorul - că problemele diasporei ortodoxe române rămân, în continuare, nerezolvate. Pe de o parte, Arhiepiscopia de la Paris, care începând de la 30 aprilie 1992 n-are nici ierarh, așteaptă să fie reorganizată. S-ar cuveni, de asemenea, ca Sfântul Sinod să ridice această Arhiepiscopie la treapta de mitropolie, egală celorlalte eparhii din diaspora greacă și rusă. ...".
(Fundația Culturală Română, Primul Forum al românilor și originarilor din România, Neptun, 22-27 iunie 1992, p. 28).

Scrisori de la Î. P. S. Mitropolit Iosif la aniversări din viaţa Parohiei

În calitate de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei sub a cărei jurisdicţie canonică se află Parohia, Î. P. S. Iosif a trimis Părintelui Ioan scrisori de felicitare, adresate dânsului şi parohienilor săi, cu prilejul aniversării unor ani de slujire şi de viaţă a enoriei, şi anume:

 1. Textul scrisorii Î. P. S. Mitropolit Iosif adresată Preotului paroh, Dr. Ioan Dură, şi enoriaşilor la sărbătorirea a 25 de ani de existenţă a Parohiei în ianuarie 2006. Cu precizarea că textul scrisorii a fost inserat în publicaţia oficială a Mitropoliei, "Foaia Sfântului Ioan Casian", Nr. 253, din 29 ianuarie - 4 februarie 2006, pagina 5.

  Prea Cucernice Părinte,
  Iubiţi credincioşi,

  Sărbătoarea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, are anul acesta o a doua semnificaţie, pe lângă cea a hramului parohiei dumneavoastră, şi anume 25 de ani de când s‑a slujit prima Sfântă Liturghie în limba română în Olanda. Un sfert de veac în care sfinţia voastră, Prea Cucernice Părinte dr. Ioan Dură, împreună cu credincioşii din această parte a Europei, aţi slujit cele sfinte întru slava lui Dumnezeu în Biserica Sa.

  Prea Cucernice Părinte, Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru anii de jertfă şi de slujire şi să vă dăruiască în continuare sănătate şi mult spor în tot ce faceţi spre slava Sa.

  Iubiţi credincioşi, vă felicit cu această ocazie şi rog pe Domnul nostru Iisus Hristos să vă întărească şi de acum înainte şi să vă păzească întru mulţi ani, iar Sfântul Ierarh Grigorie - cel care ca nimeni altul a vorbit despre tainele lui Dumnezeu - să vă ocrotească.

  Cu binecuvântare,
  † Mitropolitul Iosif
  Limours, 29 Ianuarie 2006

 2. Cele scrise de Î. P. S. Mitropolit Iosif la Slujba de Hram a Parohiei, la împlinirea a 30 de ani de existenţă în ianuarie 2011.

  23 Ianuarie 2011
  Schiedam - Olanda

  La sărbătorirea a 30 de ani de la înfiinţarea parohiei Sfântul Grigorie Teologul, am slujit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie împreună cu Părintele Paroh Dr. Ioan Dură şi cu Părintele Patriciu Vlaicu.
  Bunul Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea şi jertfa preotului şi credincioşilor acestei parohii şi de acum înainte, să-i întărească şi să le dăruiască zile îndelungate. Întru Multi Ani!

  † Mitropolitul Iosif
  (clic, spre a se mări imaginea)
 3. Cele scrise de Î. P. S. Mitropolit Iosif la Slujba de Hram a Parohiei, la împlinirea a 32 de ani de existenţă în ianuarie 2013.

  26 ianuarie 2013

  Am slujit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la hramul parohiei din Schiedam, Sf. Grigorie Teologul, împreună cu P. C. Părinte Protopop Ioan Dură, prezentă fiind şi doamna Ambasador Ireny Comaroschi, noul ambasador al României in Regatul Olandei (Ţărilor de Jos).
  Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, pentru rugăciunile Sf. Grigorie Teologul, să ocrotească parohia şi pe toţi cei care intră şi se roagă în sfântă biserica aceasta!

  † Mitropolitul Iosif

  (clic, spre a se mări imaginea)
 4. Patriarhia română
  Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale
  Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale


  Nr. 2 094/2016
  Paris, 3 iunie 2016

  Preacucernicului Părinte Dr. Ioan DURĂ
  Preot Paroh
  al Parohiei Ortodoxe Române
  Sf. Grigorie Teologul din Schiedam, Olanda,
  Protopop al Protoieriei Olandei

  Preacucernice Părinte Protopop,

  Se împlinesc anul acesta 35 de ani de la slujirea primei Dumnezeiești Liturghii în prima parohie ortodoxă română din Regatul Țărilor de Jos, 25 ianuarie 1981. Hirotonia Preacucerniciei Voastre întru preot de către vrednicul de pomenire Episcop Dr. Vasile Târgovișteanul, vicar patriarhal, pe seama parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Haga, a fost o binecuvântare și o necesitate, devenind astfel primul preot ortodox român în Olanda, păstorul românilor de pe aceste meleaguri pe care i-ați ajutat în toți acești ani. Mai apoi ați început misiunea in Belgia, în parohia din Anvers, pe care de asemenea ați înființat-o. Ați fost numit apoi și protopop pentru Belgia flamandă și Olanda, unde numărul comunităților s-au înmulțit în ultimii ani datorită misiunii pe care ați făcut-o, ceea ce ne-a determinat să evoluăm și în organizarea protopopiatelor.

  Slujirea preoțească este, înainte de toate, dragoste jertfelnică pentru Hristos Domnul, Arhiereul Cel Veșnic, și pentru aproapele, înspre care Hristos ne cheamă la slujire spre mântuirea lui. Apoi slujirea este creștere tot mai mare in smerenia lui Hristos, "Care, Dumnezeu fiind... S-a deșertat pe Sine, chip de rob luând... S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-se până la moarte, și încă moarte pe cruce" (Filipeni 2,6-8). Din aceasă stare de smerenie dumnezeiască a Arhiereului Veșnic, Cel iubitor de oameni, preotul își adapă sufletul și întreaga viață pe care și le-a dăruit Lui. Preotul știe că Hristos este cel care lucrează prin preoția pe care a primit-o ca dar spre a o face lucrătoare în poporul lui Dumnezeu lui încredințat.

  Acestea ați încercat să le împliniți cu multă râvnă, alături de doamna preoteasă Christina Dură, căreia doresc să-i adresez gând de mulțumire și felicitări pentru felul în care v-a fost alături în slujirea Bisericii și în familie - alături de cei 6 copii minunați pe care Dumnezeu vi i-a dăruit - cu timp și fără timp.

  De asemenea felicităm pe toți membrii consiliului parohial și credincioșii care v-au fost aproape în toți acești ani.

  Îl rog pe Hristos Domnul, să vă dăruiască în continuare sănătate și putere întru slujirea Bisericii Sale în această parte a Europei.

  Mulți ani binecuvântați!

  † Mitropolitul Iosif


Statutul de oganizare și funcţionare al Arhiepiscopiei de la Paris

După 1990, Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat Statutul de organizare și funcționare al Arhiepiscopiei ortodoxe române din Europa occidentală și meridională la 23-24 octombrie 1996.

(A se vedea, "Vestitorul Ortodoxiei", 15-31 octombrie 1996, nr. 166, p. 4; "Feuillet-Saint Jean-Cassien. Archevêché roumain d'Europe occidentale et méridionale. Bulletin d'information du Vicariat de France", Janvier 1997, No. 33, p. 3).

Actualul statut al arhiepiscopiei de la Paris, în vigoare și în prezent (2018), datează din 19 februarie 2008 și este al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei Occidentale.

Publicaţia Arhiepiscopiei

Din 1993 și până în martie 2008, Arhiepiscopia a editat "Foaia Sfântul Ioan Casian".

Cu începere din aprilie 2008, "Foaia Sfântului Ioan Casian", editată de Arhiepiscopia de la Paris din 1993, a devenit "Apostolia", publicație a mitropoliei. Și a Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale a rămas până în septembrie 2016, când revista "Apostolia" a devenit publicația Mitropoliilor Europei Occidentale și Meridionale și Europei Centrale și de Nord. Așadar, cu începere din septembrie 2016, "Apostolia" este publicația ambelor mitropolii ortodoxe române din Europa.

Ca urmare a deciziei mitropoliei, cinci exemplare ale revistei acesteia, "Apostolia", au fost trimise parohiei, lunar, din 2008 și până în prezent (2019), pentru care i s-a achitat, anual, suma de 100 de euro.

Se cuvine, totodată, semnalat că înaintea apariției celor două publicații, și anume, "Foaia Sfântului Ioan Casian" și "Apostolia", la Paris a fost editată, mai întâi, revista "Vestitorul", de către P. S. Teofil Ionescu, "începând din luna septembrie 1972". De fapt, în septembrie 1972, Episcopul Teofil Ionescu a reeditat revista "Vestitorul", pe care o editase, cu același nume, "în anul 1940 cu aprobarea Patriarhiei Române", pe când însă era doar preot. († Arhiepiscop Adrian Hrițcu, Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, în "Almanahul Vestitorul 1983-1984", nr. 1, p. 47, Paris, 1984. Editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală).

Revista "Vestitorul" a fost prima publicație a "Episcopiei ortodoxe române pentru Europa Occidentală", al cărei prim episcop a fost P. S. Teofil Ionescu.

Arhiepiscopul Adrian Hrițcu a editat, apoi, la Paris, începând din 1984, revista "Almanahul Vestitorul" (cu primul număr pe 1983-1984), care a apărut până în 1993, adică câțiva ani și după ce Î. P. S. Sa și-a depus demisia din scaunul de arhiepiscop în 1990.

Revista Mitropoliei "Apostolia"
pusă în biserica parohiei la dispoziţia gratuită a credincioşilor


© 2004 IOAN DURĂ