Iconostasul bisericii

ICONOSTASUL (Catapeteasma) bisericii parohiale din Schiedam

Imagini - februarie 2016

(clic spre a se mări imaginile)

Imagini 2012

Imagini ianuarie 2011

Vederi cu Iconostasul iniţial (partea de jos) al bisericii parohiale - 2005

Din iniţiativa şi cu binecuvântarea Preotului paroh, la începutul lunii martie, 2005, parohia a realizat o vedere cu Iconostasul bisericii parohiale "Sf. Grigorie Teologul" din Schiedam, existent în acel an.


2005

De realizarea vederii s-a preocupat, din încredinţarea Preotului paroh, dna Elena De Chiara.

Instalarea Iconostasului

La 16 martie 2004 a fost adusă Catapeteasma de la Mănăstirea Cozia, comandată de Preotul paroh, Dr. Ioan Dură, în vara anului 2001. Iar în zilele următoare, Catapeteasma a fost instalată şi montată.
Duminică 21 martie 2004, Catapeteasma (Iconostasul) a fost sfinţită de Preotul paroh.

Despre Iconostasul parohiei şi sfinţirea lui, a se vedea cele de mai jos, publicate în "Viaţa Cultelor". Buletin săptămânal de informare religioasă. Anul XII, nr. 549 din 4 aprilie 2004.

Donaţii pentru iconostas

Firma de construcţii POOT B.V.1.361,34 euro
(3.000 guldeni)
Dl. Cristian Chivu100 euro
Dl. Bogdan Lobonţ100 euro
Fam. Ernst25 euro
Chetă credincioşi2.000,00 euro
Total3.586,34 euro

Donatorii pentru pictura iconostasului

Dna Preoteasa Christina Dură250 euro
Fam. Alexandru - Elena Lăscae200 euro
Fam. Leonard-Lucian – Ramona Raiciof200 euro
Dna Lavinia Vlad200 euro
Fam. Bogdan – Cătălina Meşina150 euro
Fam. Otilia Tanasie – Steve Wilcox150 euro
Dna Elena De Chiara100 euro
Dna Ecaterina Fineriu100 euro
Dna Marioara Dan100 euro
De la Concert Colinde – Hruşcă:
Dna Mariana Mohanu şi Dna Dorina Tamaş şi
Dna Maria Chiruta
800 euro
De la Concert Tudor Gheorghe: (Parohia de la Haarlem)200 euro
Total2450 euro
SUMA TOTALĂ adunată pentru
Iconostas şi pictura acestuia a fost:

6.036,34 euro

Cheltuieli pentru iconostas şi pictura acestuia

Avans Iconostas500 euro
Avans pictură Iconostas500 euro
Suma restantă Iconostas2000 euro
Suma restantă pentru pictură Iconostas1000 euro
Transport + Benzină250 euro
Instalare provizorie Iconostas300 euro
Materiale pentru montarea Iconostasului şi manoperă1000,05 euro
SUMA TOTALĂ cheltuită pentru
iconostas şi pictura acestuia a fost:
5550,05 euro

Diferenţa de la banii strânşi şi cei cheltuiţi pentru Iconostas şi pictura acestuia a fost de 486,29 euro, sumă care a fost virată în contul parohiei, de casierul parohiei.

4 iunie 2004,

Preot paroh,
Dr. Ioan Dură

Partea superioară a Iconostasului

Instalarea părţii superioare (trei registre) a Iconostasului la 1 şi 2 iulie 2010

La Iconostasul bisericii parohiale, în zilele de 1 si 2 iulie ale anului 2010, a fost instalată partea superioară a acestuia alcătuită din trei registre din lemn de stejar, care cuprinde:

  1. Soborul Praznicelor Impărăteşti, format din rame ornamentate cu sculptură şi paisprezece stâlpişori sculptaţi care delimitează praznicele;
  2. Soborul Sfinţilor Apostoli, format din rame ornamentate, suport pentru paisprezece stâlpişori sculptaţi şi care încadrează icoanele;
  3. Soborul Sfinţilor Prooroci, format din rame rotunde ornamentate.

Intre cele trei registre se află două rânduri de grinzi sculptate care fac legătura între acelea.
Manopera, materialele necesare efectuării lucrării, precum şi montarea părţii superioare a Iconostasului s-a datorat priceputului meşter maramureşean, dl. Alexandru Mociran.

PREOTUL paroh

Donatorii pentru partea superioară (tâmplărie) a Iconostasului

dl. Lucian Eduard150 euro
dl. Florin Dancu100 euro
dna Elena Panainte-Moscu500 euro
dna Daniela Oprea90 euro
dna Patricia Radu180 euro
dna Ioana Dimitrici25 euro
dna Geta Ciobotaru30 euro
fam. Raiciof150 euro
fam. Bubberman100 euro
dna Rotariu Marieta50 euro
dl. Lazăr Gabriel60 euro
dna Smadu Luiza40 euro
dna Elena Lăscae300 euro
fam. Radu Manoliu200 euro
fam. Mihăilescu10 euro
fam. Ştefan Alina50 euro
dnii Radu şi Ionuţ Lăscae200 euro
dna Ramona Neculăiţă100 euro
fam. Grădinaru100 euro
fam. Turturică-Debesset100 euro
fam. Crăciun100 euro
dna Apostol Ramona20 euro
dl. Grigorescu50 euro
dl. Dură Vasile30 euro
dl. Morariu F.10 euro
fam. Brânzei50 euro
fam. Dragnea R.100 euro
dna Babi Viorica50 euro
dna Merlan Elena20 euro
dl. Kilicarslan Isa100 euro
dl. Andrei Rareş100 euro
fam. Dimitriu50 euro
dna Nicolae Alina50 euro
dna Geacarel Marieta40 euro
dna Stan Rădiţa150 euro
dl. Coman George Cătălin50 euro
dna Rem Dana100 euro
dl. Apachiţei Iulian100 euro
dl. Nicolae Andu Eduard50 euro
dl. Florin Sabo547.50 euro
dl. Adrian Garcea100 euro
Total4.402,50 euro

De notat că, până la 18 martie 2010, a fost trimisă meşterului din România, prin Western Union, ca avans pentru lucrare, suma de 2.250 euro. Comisionul a costat 120,50 euro. Deci, 2.370,50 euro. Cu strângerea banilor pentru tâmplăria Iconostasului s-a ocupat dna Elena De Chiara. Iar banii, ca avans, au fost trimişi meşterului de către dl. Florin Sabo (1.000 euro; comision 47,50 euro) şi de dna Elena De Chiara (1.250 euro; comision 73,00 euro).

După montarea părţii superioare a Iconostasului, în zilele de 1 şi 2 iulie 2010, de către meşter, dl. Alexandru Mociran din Maramureş, i s-a dat acestuia restul sumei de bani datoraţi, şi anume, 750 de euro, pentru care a semnat chitanţă de primire. Banii au fost daţi meşterului de preotul paroh în prezenţa dlui Florin Sabo, prezent pe toată durata montării. Aşadar, pentru manopera celor trei registre superioare ale Iconostasului, pentru materialele necesare confecţionării şi pentru montarea acestora i s-a achitat dlui Alexandru Mociran suma de 3.000 de euro.
Pentru transportul din Maramureş (România) la Schiedam (Olanda) au fost daţi şoferului, în prezenţa meşterului şi a dlui Florin Sabo, suma de 500 de euro, pentru care a semnat chitanţă.

Pentru găzduirea meşterului şi a ajutoarelor sale la hotel, în Schiedam, în două camere, timp de două nopţi, s-a achitat suma de 180 euro, potrivit chitanţei.
Iar pentru mâncare, de la 30 iunie, seara, şi pâna la 2 iulie, seara, pentru meşter şi persoanele ajutătoare, s-a cheltuit suma de 147,32 euro, conform chitanţelor.
Prin urmare, pentru cele trei registre superioare ale Iconostasului s-a cheltuit, în total, suma de 3.947,82 euro.
Diferenţa de 454,68 euro, din suma totală strânsă pentru Iconostas, de 4.402,50 euro, a fost dată casierului spre a o depune pe contul parohiei.

PREOTUL paroh

Montarea icoanelor Iconostasului (partea superioară - trei registre)

Icoanele din cele trei registre ale părţii superioare ale Iconostasului au fost montate astfel:

  • cele din registrul trei (Soborul Sfinţilor Prooroci), de către fraţii Alexandru şi Marcel Mociran, fraţii Florin-Vasile şi Dorel-Nicolae Sabo, şi dl. Adrian din Sighişoara, la 2 iulie 2010;
  • cele din registrul unu (Soborul Praznicelor Impărăteşti) şi din registrul doi (Soborul Sfinţilor Apostoli), de către dl. Alexandru Mociran (meşterul tâmplăriei părţii superioare a Iconostasului) la 21 ianuarie 2011.

PREOTUL paroh

Donatorii icoanelor de la Iconostasul bisericii parohiale din Schiedam (partea superioară)

Dna Oprea Daniela100 euro
Dl. Dancu Florin100 euro
Smadu Luiza100 euro
Dna De Chiara Elena100 euro
D-şoara Marinescu Ştefana100 euro
Fam. Dimitriu Ion-Victoria100 euro
Dna Bursuc Claudia100 euro
Dl. Sabo Florin100 euro
D-şoara Duscu Alina100 euro
Dna Grădinaru Mihaela100 euro
Dl. Grădinaru Constantin100 euro
Fam. Meşina Bogdan-Cătălina100 euro
Fam. Coman Cristian-Valentina100 euro
Dna Rotariu Marieta100 euro
Fam. Heijmering Paul-Rodica100 euro
Dna Constantinescu Simona100 euro
Dl. Dragnea Romeo100 euro
Dna Dragnea Isabela100 euro
Dna Rotariu Marieta100 euro
Fam. Brânzei Nicolae-Dorina100 euro
Dna Radu Patricia100 euro
Dna Tănase Dafina100 euro
Dl. Crăciun Nicolae100 euro
Fam. Harbuz Van Esch100 euro
Dna Simion Mirela100 euro
Dl. Garcea Adrian100 euro
Dna Dimitrici Ioana100 euro
Dl. Dragomir Sorin100 euro
Dna Ciolacu Maria - Dna Stoica Maria100 euro
Elevul Bogdan-Anton Constantinescu100 euro
Dl. Raiciof Lucian-Leonard100 euro
Dna Raiciof-Popa Ramona-Florina100 euro
Dna Geacarel Elena100 euro
Dna Birluţiu Adriana - Dna Georgeta Igna100 euro
Fam. Nicolae Eduard Andu-Adina100 euro
Fam. De Bruin Dick-Graţiela100 euro
Fam. Roşu Silviu-Hanellore100 euro
Dl. Dancu Florin100 euro
Dl. Milea Daniel100 euro
Total3900 euro

De notat că, fiecare icoană, din cele 39 ale Iconostasului, a costat 100 de euro. Deci, suma totală plătită de enoriaşi, în lunile iulie-septembrie 2009, pentru cele 39 de icoane, a fost de 3.900,00 de euro.

Suma de 3.900 euro, cerută de pictorul icoanelor părţii superioare a Iconostasului, domnişoara Monica Vasiloaia din Iaşi, a fost achitată de parohie, dânsei, în două tranşe:

  1. 1.000 de euro, ca avans la lucrare, trimişi de dna Elena De Chiara (secretara Consiliului parohial) prin Atlassib, în septembrie 2009. Comisionul a fost de 35 de euro;
  2. 2.900 de euro, după primirea lucrării, daţi personal d-şoarei Monica Vasiloaia, în Iaşi, la 1 februarie 2011, cu chitanţă, de către dna Cecilia Chistruga, mama dnei Mihaela Grădinaru (soţia dlui Constantin Grădinaru, membru al Consiliului parohial).

Cei 2.900 de euro au fost transferaţi de către dna Mihaela Grădinaru pe numărul de cont al dnei Cecilia Chistruga din România. Comisionul pentru extragerea banilor din contul dnei Chistruga a fost de 14,50 euro.
Comisioanele au fost achitate astfel:

  1. 35 de euro de către parohie (din fondurile proprii);
  2. 14,50 euro de către dl. Constantin Grădinaru.

Pentru transportul icoanelor Iconostasului (din registrul doi şi trei), aduse la Schiedam la 21 ianuarie 2011, împreună cu noua masă de la pangar, s-a achitat dlui Alexandru Mociran suma de 500 de euro (plus 100 euro pentru mâncare şi 100 pentru montarea icoanelor), în ziua de 23 ianuarie, în baza chitanţei semnată în prezenţa Preotului paroh, a dlui Constantin Grădinaru şi a dlui Florin-Vasile Sabo. Cei 700 de euro daţi dlui Alexandru Mociran, la 23 ianuarie 2011, au fost achitaţi de parohie, din fondurile sale proprii (din cotizaţia de membru al parohiei şi din chetă).


© 2004 IOAN DURĂ