Consiliul parohial actual*

* clic, spre a se mări imaginea

Membrii Consiliului parohial - ianuarie 2020
 • Preot paroh, Dr. Ioan Dură - preşedinte
 • Diacon Constantin Grădinaru, inginer software - coordonator al site-ului parohiei
  (Hirotonit diacon pe seama Parohiei Sf. Grigorie Teologul la 20 octombrie 2018)
 • Elena De Chiara, inginer chimist - secretar al Consiliului parohial, profesor-coordonator al Școlii românești parohiale
 • Ion Dimitriu, proiectant - epitrop, până la 5 septembrie 2021 când a plecat din Țările de Jos.
 • Maria Dinu, pensionară - fostă contabilă - casierul parohiei
 • Ioana Anca Maţenco, inginer geolog - responsabil al bibliotecii parohiale
 • Ramona-Florina Popa, filolog - coordonator al manifestărilor parohiei
 • Cristina Pavel, Manuel Therapeut - protocol și organizare a diferitelor evenimente inițiate de parohie.
 • Alexandru Pavel, Manager Proiect Sisteme de Plată și Aplicații Mobile - coordonare și organizare a acțiunilor de îngrijire și curățenie ale bisericii, anexelor și spațiul în care parohia își desfășoară activitatea. De la 5 septembrie 2021 este și epitrop provizoriu.
 • Dr. Alina-Mioara​ Nicolaie, statistician, profesor la Școala românească parohială.
 • Lucian-Leonard Raiciof, reputat violonist
 • N. B. În locul rămas vacant după plecarea dlui Ion Dimitriu a fost ales membru al Consiliului parohial dna Isabela-Monica-Ana Dragnea, filolog, responsabilă cu activițăți culturale și Comunicate de presă ale parohiei.

iunie 2019
* Din fotografie lipsește dna
Ramona-Florina Popa
iulie 2018
15 februarie 2015 1 ianuarie 2011
ianuarie 2020 Părintele Ioan cu
dl. Ion Dimitriu*, epitropul
parohiei - Hram, 2018
29 august 2021

​Dl. Ion Dimitriu*, pe linie paternă, este nepotul generalului de Armată, Dimitrie Dimitriu, medic militar, și nepot al sublocotenentului Armatei Regale, Vasile Cristescu, pe linie maternă.


© 2004 IOAN DURĂ