Troiţă* în incinta curţii parohiei Sf. Grigorie Teologul din Ţările de Jos

Săptămâna Sfintelor Patimi - 2020

Părintele Dr. Ioan Dură, ctitorul și parohul Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda și Protopopul țării amintite, a comandat o TROIȚĂ în România spre a fi înălțată în incinta curții parohiale.

Cu ajutorul Domnului, Troița a ajuns în curtea bisericii parohiei, Duminică seara, 10 septembrie 2017.

Dimensiunile Troiței sunt de 2.30 cm. înălțime și 1.59 cm. lățime.

Miercuri, 21 martie 2018, Troița a fost instalată în incinta curții parohiale din parcul municipal, în locul aprobat de către autoritățile Municipiului Schiedam.

Duminică, 1 aprilie 2018, la praznicul "Intrării Domnului în Ierusalim", Troița a fost sfințită de Părintele Protopop Dr. Ioan Dură în prezența enoriașilor parohiei, plini de bucurie.

În noiembrie 2018, lângă Troiță au fost plantați 25 de bulbi ai Lalelei "Doamna Maria Brâncoveanu".

Troița se dorește a fi simbol și mărturie a credinței și Ortodoxiei românești și prezență tradițională românească în Olanda. De fapt, la români, credința ortodoxă a fost și este mărturisită și prin troițele și crucile aflate la răspântiile drumurilor și lângă fântâni. Și așa se și explică înverșunarea cu care cei neiubitori de Dumnezeu și neamul românesc, din anii ateismului comunist din România, le-au profanat și le-au distrus. (A se vedea, Pr. Dr. Ioan Dură, Despre atitudinea ateistă, agresivă, față de simbolurile religioase, în "Analele Universității Ovidius Constanța". Seria: Drept și Științe Administrative, Nr. 1, 2006, p. 174-179; Idem, Cruci, troițe profanate și distruse, icoane și odoare confiscate în anii regimului comunist din România, în "Memoria". Revista gândirii arestate, București, Nr. 58-59 (1-2/2007), p. 242-244; în "Luminătorul", Chișinău, nr. 5 (92), 2007, p. 46-48; Idem, Războiul comuniștilor cu troițele și crucile de la marginea drumurilor, în "Lumina de Duminică", Iași, 4 februarie 2007).

De relevat faptul că troița românească din incinta curții parohiei Sf. Grigorie Teologul este unica din tot Benelux-ul și din foarte puținele existente în diaspora ortodoxă română de pretutindeni.

Totodată, mai precizăm că o troiță identică cu aceasta adusă în Olanda se află în România, în satul natal al Părintelui Ioan, ridicată în memoria părinților și bunicilor săi. (A se vedea rubrica, "Părintele Ioan și familia sa") pe site-ul parohiei: www.biserica.nl"). De altfel, cele două troițe au fost făcute de aceeași meșteri din satul natal al Părintelui Ioan Dură, de lângă Municipiul Râmnicu Vâlcea.
Modelul troiței parohiei: o cruce care susține un rond pe cele patru brațe ale acesteia. Iar rondul respectiv simbolizează pământul, susținut de puterea Sf. Cruci, pe care Domnul a înființat Biserica Sa, izvorul mântuirii noastre. Și iată și de ce pe Sfânta Cruce a troiței și pe rondul acesteia se află sculptați ciorchini de struguri și spice de grâu, din care se face vinul și prescura necesare săvârșirii Sfintei Euharistii, fără de care nu e cu putință mântuirea noastră.
Sfânta Cruce fiind mijloc de sfințire, de binecuvântare, prilej de închinăciune și cale ce duce la Înviere, dă posibilitatea Troiței să fie pentru închinătorii săi o recapitulare văzută a credinței creștine ortodoxe și o mărturisire a acesteia în Hristos Domnul cel răstignit și înviat. De aceea și rostim în fața fiecărei cruci și troițe: "Crucii Tale ne închinăm Stăpâne și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim".

Pr. Dr. Ioan Dură
Protopopul Olandei
2 aprilie 2018


*) Textul de mai sus a fost publicat în revista "Epifania", Iași, nr. 47, decembrie 2018 - februarie 2019, p. 200-202.


TROIȚĂ
Te văd în gând la piatra de hotar
Într'un rai micuț de flori și de lumină,
Cu fluturi poleiți în alb ce sboară rar,
De crezi că îngeri mici se roagă'ntr'o grădină.*

                                 George Alexe

*) Din volumul "Țărmul dinspre cer. Versuri", apărut la Editura Moonfall Press din Washington, D. C., 1991. Volum dăruit de către autor Părintelui Ioan, care a inserat, cu consimțământul autorului, poezia "Troiță" în nr. 16/1992 al revistei "Mărturie ortodoxă" de la Haga.

Câteva mărturii despre imaginea Troiţei parohiei pe felicitarea pascală și pe timbru poștal european

Aprilie 2019, Olanda
"Ce minunată idee ați avut cu comandarea și instalarea Troiței!
Iar acum cu felicitarea de Paște cu reproducerea Troiței și timbrul!
Deosebit!
Mulțumiri."
Prof. univ. Dr. Radu Manoliu și Cercetător Dr. Anca Manoliu-Dabija

24 aprilie 2019, Germania
"Vă felicităm pentru realizarea mărcii poștale cu Troița Parohiei Sf. Grigorie Teologul".
Fam. Dr. în Medicină Michael Neagu

28 aprilie 2019, România
"Am remarcat Marca Poștală Europeană, cu imaginea Sfintei Troițe ridicată în curtea parohiei de Sfinția Ta.
Ajunge să fie lipită de inimile oamenilor în întreaga lume!
Felicitări!"
Preot Oprescu Virgil, scriitor

29 aprilie 2019
"Ideea de a folosi imaginea Troiței pe felicitare, dar și pe timbru, a fost minunată. Poate astfel se vor gândi și dintre enoriașii parohiei noastre să se folosească de tehnologia disponibilă și de diferitele servicii oferite pe internet, pentru a mărturisi pe Hristos și credința noastră."
Diacon Constantin Grădinaru

Părintele Ioan și preoteasa
Christina în fața Troiței.
(1 iulie 2018)
Părintele Ioan în fața Troiței.
(1 iulie 2018)
Părintele Ioan în fața Troiței.
(25 septembrie 2018)
Noaptea de Înviere
(28 aprilie 2019)

Lista enoriașilor donatori pentru Troiţă

1.Anca Manoliu150 euro
2.Alexandru Pavel100 euro
3.Daniela Oprea100 euro
4.Ramona Popa50 euro
5.Axuc Alina50 euro
6.Camelia Chirăscu100 euro
7.Vera Dutcă50 euro
8.Ion Moroianu50 euro
9.Laurențiu Gârbea50 euro
10.Anonim50 euro
11.Petronela Mârza100 euro
12.Florin Sabo100 euro
13.Frosin Doinița150 euro
14.Florin și Rodica Ioana Oprea150 euro
15.Ioana Mațenco100 euro
16.Ana Maria Vergne100 euro
17.Ion Ciprian100 euro
18.Potârniche40 euro
19.Marieta Rotariu100 euro
20.Leonard și Ana Maria Raiciof100 euro
21.Armand Mihai Ionescu50 euro
22.Anișoara Lazăr100 euro
23.Olimpia Gheorghe50 euro
24.Elena Geacarel50 euro
25.Fam. Apachiței - Frățilă100 euro
26.Romeo Dragnea40 euro

Fotografii ale enoriașilor lângă Troiţă

Ana Maria și
Alexandru Ioan Pavel.
Ana Maria putrând Ia străbunicii.
Doamna Doina Frosin Doamna Finica Genoveva
Van Esch-Harbuz,
purtând Ia protest
Doamnele Finica Genoveva
Van Esch-Harbuz și
Patricia Radu
Ziua Iei
Duminica, 1 iulie 2018
Părintele Ioan cu elevii școlii
parohiale la serbarea de sfârșit
de an - Duminica, 8 iulie 2018
Părintele Ioan și enoriași la sărbătorirea bunicilor
Duminică, 16 septembrie 2018
24-06-2020
Toamna 2020

N.B. De îngrijirea florilor din preajma Troiței s-a ocupat dna Patricia Radu, ajutată și de alți enoriași, până în vara anului 2020. Din toamna anului 2020 de grădină se ocupă părintele diacon ajutat de enoriași.


© 2004 IOAN DURĂ