Cinstirea și pomenirea celor doi eroi români căzuți pe frontul de luptă din germania, în timpul celui de al doilea război mondial, ale căror oseminte se află în cimitirul de la
Leusden-Amersfoort/Ţările de Jos(1)

Patriarhia Română, prin episcopul vicar Dr. Damaschin Severineanul, de vrednică pomenire, a editat prima sa publicaţie postdecembristă, întitulată "Vestitorul Ortodoxiei Româneşti", chiar la sfârşitul anului 1989. Şi în respectiva publicaţie, din septembrie 1990 (nr. 17-18, p. 3), am publicat articolul "Martiri şi eroi ai neamului românesc adormiţi în Domnul în cimitire din ţări vest-europene".

În articolul menţionat am scris, printre altele: "Într-o recentă lucrare despre Olanda, publicată la Bucureşti, 1987, la editura "Ştiinţifică şi Enciclopedică", întitulată sugestiv "Din ţara apelor învinse", de George Elian, aflăm că şi în cimitirul eroilor din oraşul olandez Amersfoort îşi are mormântul un erou român, soldat necunoscut, ucis în al doilea război mondial: "Este vorba de un român, soldat necunoscut, ucis de hitlerişti pe pământul cotropit al Olandei la începutul lunii mai 1945 şi al cărui mormânt se află în cimitirul eroilor de la Amersfoort. Olandezii care i-au aşezat rămăşiţele în cimitirul eroilor nu ştiau cum îl cheamă. Ştiau doar că este un soldat român şi de aceea pe piatra de mormânt i-au scris numai naţionalitatea: Valah. Valahul căzut pentru eliberarea celor două popoare român şi olandez. Un valah cu literă mare, în al cărui destin tragic s-a împletit lupta pentru libertate, pe care pe atunci o duceau aprig şi cu nenumărate jertfe popoarele român şi olandez". (p. 193-194).

Pornind de la cartea fostului ambasador George Elian, dl. Cristian Panait, care locuia în apropiere de cimitirul din Leusden-Amersfoort, avea să descopere în 1995 în acela mormântul unui al doilea soldat român chiar lângă al celui amintit de autorul lucrării din 1987, căzut și el pe același front de luptă din primăvara anului 1945.

Potrivit autorităților olandeze cei doi eroi români, căzuți pe frontul de luptă din Germania și ale căror oseminte se află în cimitirul din Leusden/Amersfoort, sunt: Bogian Constantin și Valache Constantin.
Bogian Constantin a decedat la 30 martie 1945 în Munster, Gemania, și a fost înmormântat la 13 aprilie 1945 în cimitirul militar american Margraten din Olanda. Iar în noiembrie 1947, Bogian Constantin a fost reînhumat în cimitirul din Leusden/Amersfoort.
Valache Constantin a decedat la 24 mai 1945 în Vic. Hamm, Germania și a fost înmormântat la 28 mai 1945 în cimitirul militar american Margraten din Olanda. Apoi, în noiembrie 1947, osemintele sale au fost reînhumate în cimitirul din Leusden/Amersfoort, la fel ca cele ale celuilalt erou român; ambii, de altfel, fiind înmormântați unul lângă altul. Cu precizarea că datele, de mai sus, despre cei doi eroi români ne-au fost puse la dispoziție de dl. Colonel Marian Dorca, Atașat militar la Haga, în mai 2017, căruia îi mulțumim și de această dată. Iar dl. Colonel Marian Dorca deținea respectivele date de la autoritățile olandeze de resort.

Despre cei doi eroi, dl. Ovidiu Dan a trimis o "Corespondență specială din Olanda", la București, intitulată "Valahul din țara apelor învinse" și publicată în "Observatorul Militar" din 13-19 august 1997. Însă titlul corespondenței respective ar fi corespuns mai bine realității dacă s-ar fi întitulat "Cei doi valahi din țara apelor învinse", fiindcă erau (și sunt) doi "valahi" eroi in cimitirul din Leusden-Amersfoort și despre care scrie, de altfel, însuși dl. Ovidiu Dan în "corespondența" sa.
Printre altele, dl. Ovidiu Dan preciza în corespondența sa și despre săvârșirea pomenirii celor doi eroi de către Preotul Ioan Dură, începând cu 1995: "... descoperirea mormintelor acestora, a prilejuit în acel an o primă comemorare oficială la căpătâiul lor. De atunci, au ajuns să fie pomeniți, așa cum se cuvine, de către preotul Ioan Dură, în ritualul ortodox de începere a slujbelor religioase. Iar cu prilejuri ca Ziua Armatei, comemorările se continuă în cimitirul de la Leusden."

Se cade menționat că despre cei doi eroi români din Leusden și săvârșirea Parastaselor la mormintele acestora de către Părintele Ioan a scris și Aurel Sergiu Marinescu. (A se vedea, O contribuție la istoria exilului românesc, vol. VIII, Editura Vremea, București, 2007, p. 553).

Totodată, în 2018, despre cei doi eroi români din Leusden/Amersfoort și parastasele ce le-au fost săvârșite până în acest an, a se vedea: Pr. Dr. Ioan Dură, Cinstirea și pomenirea celor doi eroi români căzuți pe frontul de luptă din Germania, în timpul celui de al doilea război mondial, ale căror oseminte se afla în cimitirul de la Leusden-Amersfoort/Olanda, în revista, "Cultura vâlceană", iulie 2018, p. 13-14; Pr. Dr. Ioan Dură, Olanda. Cimitirul Eroilor de la Leusden-Amersfoort. Cinstirea și pomenirea a doi eroi români, în revista, "România Eroică". Revistă editată de Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Nr. 1 (56), anul 2018. Serie Nouă. București, p. 51-52.

Parastase săvârșite de preotul ioan dură la mormintele celor doi eroi români din leusden/amersfoort

Primul parastas (4 mai 1995)

Ca întemeietor al primei parohii ortodoxe române în Țările de Jos, "Sf. Grigorie Teologul", ca unic preot ortodox român din aceasta țară până cu câțiva ani în urmă și ca protopop al acestora, cu începere din 1995 şi până în prezent, 2018, Părintele Ioan Dură a săvârşit Slujba Parastasului la mormintele celor doi eroi români din cimitirul din Leusden-Amersfoort. Cu precizarea că în 1995, Părintele Ioan săvârșea pentru prima dată Slujba Parastasului pentru eroi români într-un cimitir din Olanda.

În mai 1995, Părintele Ioan Dură a publicat în revista "Mărturie ortodoxă"*, din Olanda (An. XIV, 1995, nr. 19, p. 57-58), articolul întitulat "Parastas oficiat pentru eroii români din cimitirul de la Leusden, la 4 mai 1995", însoţit de două fotografii de la Slujba şi evenimentul respectiv.
Redăm, în cele de mai jos, cele scrise atunci în acel articol:

"Câţiva români din Olanda au aflat de la prietenii lor olandezi că în cimitirul 'Rusthof' din Leusden, de lângă oraşul Amersfoort, printre eroii celui de al doilea război mondial ce-şi dorm somnul de veci acolo s-ar afla şi români. Şi, într-adevăr, în cimitirul amintit se aflau mormintele a doi eroi români, şi anume, cel al lui Constantin Bogian, şi, respectiv, al lui Konstantin Valache. Ambii au servit în cadrul aviaţiei în timpul celui de al doilea război mondial; primul, în a Statelor Unite ale Americii, al doilea - fiind din Basarabia, anexată atunci de ruşi - în a U. R. S. S-ului.

Constantin Bogian şi Konstantin Valache şi-au jertfit viaţa pe altarul iubirii de libertate şi al lupţii contra nazismului, căzând pe frontul de luptă din Germania în primăvara anului 1945.

În anul 1995, la 4 mai, zi naţională, în Olanda, de cinstire a eroilor, câteva zeci de români, stabiliţi în această ţară, au fost prezenţi la Slujba Parastasului oficiată de Pr. Dr. Ioan Dură la mormintele celor doi eroi români din cimitirul Rustof Amersfoort (Oud Leusden) - General Cemetery - Dodeweg 31, 3832 RE Leusden. Şi toţi cei prezenţi au trăit momente de înălţare sufletească şi de mândrie patriotică. Mai întâi, întrucât era prima oară când un preot român oficia un Parastas pentru eroi români într-un cimitir din Olanda. Apoi, era pentru prima dată când românii din Olanda îşi cinsteau eroii lor conaţionali, căzuţi pe pământul acesteia. În fine, era tot pentru prima oară când, într-un cimitir al eroilor din Olanda, steagul României flutura falnic la morminte de eroi români, dar şi la intrarea** în acesta, alături de cel al ţărilor învingătoare în al doilea război mondial.

De atunci, din 4 mai 1995, cei doi eroi români de la Leusden sunt pomeniţi la fiecare Sfântă Liturghie oficiată de Preotul paroh al Comunităţii ortodoxe române din Olanda.

Fie ca cei doi eroi români, ce-şi dorm somnul de veci în cimitirul de la Leusden, să fie veşnic pomeniţi de românii din Olanda şi de pretutindeni, iar Bunul Dumnezeu să le ierte păcatele săvârşite şi să le aşeze sufletele unde drepţii se odihnesc. Amin".

La săvârșirea Slujbei primului parastas de către Părintele Ioan Dură a participat din partea ambasadei României în Țările de Jos, dna Irina Comaroschi, pe atunci, secretar doi al acesteia, si dl. Stelian Georgescu, atașatul militar român de la Haga.

________________
*) Revista Comunităţii ortodoxe române din Olanda, Anul XIV, Nr. 19, 1995, p. 57-58.
**) Aici se cuvine semnalat că arborarea drapelului românesc la intrarea în cimitir, alături de cel al ţărilor biruitoare în al doilea război mondial, s-a datorat Părintelui Ioan Dură. Părintele Ioan a solicitat dlui ambasador al României în Regatul Ţărilor de Jos, Marin Buhoară, să apeleze la responsabilii cimitirului ca să permită arborarea drapelului românesc, ceea ce a şi făcut cu multă bucurie. De altfel, dl. ambasador Marin Buhoară, a fost cel care a arătat o grijă deosebită faţă de cinstirea eroilor români din Leusden. Şi tot aceeaşi preocupare pentru cinstirea eroilor români din Leusden a avut şi doamna ambasador Irina Comaroschi (2012- iunie 2016).


(4 mai 1995)

(4 mai 1995)

(4 mai 1995)

(4 mai 1995)

(4 mai 1995)


Al doilea Parastas (8 iunie 2013)

Din iniţiativa ambasadorului României în Regatul Ţărilor de Jos, doamna Irina Comaroschi, Părintele Ioan Dură a oficiat Slujba Parastasului la mormintele celor doi eroi români din cimitirul Leusden în ziua de 8 iunie 2013.

Au fost prezenţi membri ai corpului diplomatic român acreditat la Haga, în frunte cu doamna ambasador, ataşatul militar, dl. comandor Eugen Craioveanu, dna Isabela Dragnea, secretar întâi al ambasadei, enoriaşi ai parohiei Părintelui din Schiedam şi invitaţi ai ambasadei române.

Din partea ambasadei României a fost depusă câte o jerbă de flori la mormintele celor doi eroi români.

După săvârşirea Slujbei Parastasului, cei prezenţi au intonat imnul României şi apoi au luat cuvântul: părintele şi dna ambasador.

În sala cimitirului, închiriată de ambasadă, s-a împărţit, după rânduiala Bisericii noastre ortodoxe, coliva (adusă de parohie) şi vin (adus de ambasadă).

Dumnezeu să-i ierte şi să-i aşeze în ceata drepţilor pe eroii români, Constantin şi Constantin. Amin!

Părintele Ioan


(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

(8 iunie 2013)

Despre parastasul săvârşit de Părintele Ioan la mormintele celor doi eroi români din cimitirul de la Leusden, la 8 iunie 2013, a scris şi a inserat două fotografii publicaţia olandeză "De Oorlogsgravenstichting in 2013. OGS", Den Haag, 2013, p. 30-31.

Eroi de război români pomeniţi

Sâmbăta 8 iunie [2013, n.r.] s-a făcut prima pomenire a eroilor români care își dorm somnul de veci în cimitirul municipal Rusthof din Amersfoort. În timpul ceremoniei, părintele român ortodox Ioan Dură a binecuvântat cele două morminte. Ambasadoarea României în Olanda, Ireny Comaroschi, a mulțumit în cuvântul său autorităților olandeze, primăriei din Amersfoort și Asociației Mormintelor de Război, pentru amenajarea și întreținerea mormintelor românești. În încheiere, împreună cu atașatul Ministerului Apărării, căpitanul Eugen Craioveanu, a depus o coroană în memoria eroilor. Caporalul Chris Seelig de la fanfara Corpului de Armată al Rezervei Naționale a intonat semnalul "Stingerea”. Din partea Asociației Mormintelor de Război a participat la ceremonie domnul J.J. Teeuwisse.

În cuvântul său, ambasadoarea României a înfățișat modul în care cei doi eroi români au ajuns în Olanda. Constantin Bogian și Konstantin Valache și-au pierdut viața la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pe teritoriul Germaniei, ca urmare a rănilor suferite. Ambii au fost transportați de către armata americană la cimitirul de război din Margraten, în Limburg. Americanii aveau atunci regula ca niciun soldat american sau aliat căzut în lupta să nu odihnească în pământul inamicului. În acest mod eroi de război de multe naționalități au fost îngropați în cimitirul pregătit de americani în Margraten. După al Doilea Război Mondial, Margraten a devenit un cimitir militar strict american. Eroii de război de altă naționalitate au fost deshumați și predați autorităților olandeze. Între aceștia se aflau și cei doi români. Serviciile funerare olandeze, situate în Amersfoort, au rânduit ca eroii să fie reînhumați în cimitirul Rusthof din Amersfoort.

Din 1956, mormintele de război din Rusthof au intrat sub jurisdicția Asociației Mormintelor de Război. Aceasta, în strânsă cooperare cu personalul cimitirului, se ocupă de îngrijirea mormintelor eroilor de război aliați și olandezi, aflate pe terenul cimitirului Rusthof.

Fig. 1 : Binecuvântarea celor două morminte de război românești.
Fig. 2: Ambasadoarea României, împreună cu atașatul Ministerului Apărării depun o coroană.


Sfinţirea crucilor de pe pietrele funerare ale eroilor români din Leusden
şi al treilea Parastas (30 noiembrie 2013)

Sâmbătă, 30 noiembrie 2013, Părintele Ioan a sfinţit crucile de pe cele două pietre funerare ale eroilor români din cimitirul Leusden şi le-a stropit cu aghiazmă.

Cele două cruci au fost comandate de Părintele Ioan în România, iar costul acestora a fost achitat de către parohia sa din Schiedam. Ceea ce l-a determinat pe Părintele Ioan să ia această iniţiativă a fost urmarea constatării că cei doi eroi români, deşi creştini ortodocşi, nu aveau o cruce pe piatra lor funerară, în timp ce la alţi eroi îngropaţi în cimitirul din Leusden, de alte naţionalităţi şi confesiuni creştine, nu lipsea aceasta.

Demersurile pe lângă autorităţile cimitirului din Leusden de a se îngădui aplicarea celor două cruci pe pietrele funerare au fost întreprinse de doamna ambasador Irina Comaroschi şi de secretarul întâi al ambasadei, doamna Isabela Dragnea. Şi tot ambasadei României se datorează şi aplicarea crucilor pe respectivele pietre funerare.

Din partea parohiei a fost depusă câte o jerbă de flori pe mormintele eroilor români.

După sfinţirea crucilor, Părintele Ioan a săvârşit Slujba Parastasului pentru sufletele celor doi eroi adormiţi în Domnul. De fapt, la 30 noiembrie 2013, Părintele Ioan săvârşea al treilea Parastas la mormintele celor doi eroi români. Şi aici se cade să amintim că doamna Irina Comaroschi a fost prezentă la toate cele trei Parastase săvârşite pentru cei doi eroi români din Leusden; la 4 mai 1995, în calitate de "însărcinat cu Afaceri a. i., Prim colaborator" la ambasada de la Haga, apoi la 8 iunie 2013 şi la 30 noiembrie 2013, ca ambasador al României în Regatul Ţărilor de Jos.

Imediat după sfârşitul Slujbei Parastasului a fost intonat Imnul României de către toţi cei prezenţi, după care au vorbit, despre cei doi eroi şi jertfa lor pentru libertatea omenirii în lupta contra nazismului, Părintele Ioan, doamna ambasador Irina Comaroschi şi domnul ataşat militar, colonel Dorca Marian.

În sala cimitirului, închiriată de doamna ambasador, s-a împărţit, după datina strămoşească, colivă (făcută de doamna Elena De Chiara şi adusă din partea parohiei) şi un pahar de vin (oferit de către ambasadă).


(30 noiembrie 2013)

(30 noiembrie 2013)

(30 noiembrie 2013)

(30 noiembrie 2013)

(30 noiembrie 2013)

(30 noiembrie 2013)

(30 noiembrie 2013)

Al patrulea Parastas (16 mai 2015)

Pentru cei doi eroi români din cimitirul aflat în Leusden/Amersfoort, Părintele Ioan a săvârşit Slujba Parastasului, Sâmbătă, 16 mai 2015, la orele 12:00', în prezenţa doamnei ambasador Ireny Comaroschi, a membrilor corpului diplomatic, a domnului colonel Marian Dorca, ataşat militar al României, a mai multor enoriaşi ai parohiei şi a doi elevi ai şcolii parohiale a acesteia.

De la intrarea în cimitir, cortegiul, condus de doi soldaţi olandezi toboşari, a fost îndreptat la mormintele eroilor români, unde a fost dat onorul ostășesc de militarii trompetişti.

Au fost depuse jerbe de flori din partea ambasadei, aranjamente florale şi buchete de flori din partea parohiei, după care a vorbit doamna ambasador despre evenimentul comemorat și apoi s-a oficiat Slujba Parastasului.

La sfârşitul Slujbei Parastasului a vorbit Părintele Ioan şi domnul colonel Marian Dorca, iar cei doi elevi ai şcolii parohiale, Justin şi Ştefan, au recitat două poezii: "Azi ne cinstim eroii" (autor anonim) şi "Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie" (Mihai Eminescu).

După ţinerea unui moment de reculegere de către toţi cei prezenţi, în faţa mormintelor celor doi eroi români, ceremonia s-a încheiat cu intonarea Imnului României.

Potrivit tradiţiei creştine ortodoxe, în sala cimitirului, celor prezenţi la Slujba Parastasului li s-a dat de pomană pentru cei doi eroi, colivă şi vin (aduse de ambasadă), precum şi prăjituri şi pashă (dăruite de ambasadă şi parohie).

(16 mai 2015) (16 mai 2015) (16 mai 2015) (16 mai 2015)
(16 mai 2015) (16 mai 2015) (16 mai 2015) (16 mai 2015)
(16 mai 2015) (16 mai 2015) (16 mai 2015) (16 mai 2015)

Al cincilea Parastas (11 iunie 2016)

Două zile după slăvitul praznic al Înălţării Domnului, şi anume Sâmbătă 11 iunie 2016, în cimitirul din Leusden, la mormintele celor doi eroi români, Părintele Ioan a săvârşit Slujba Parastasului, pentru a cincia oară, în prezenţa doamnei ambasador Ireny Comaroschi, a ataşatului militar al României, domnul colonel Marian Dorca, a membrilor corpului diplomatic român de la Haga, a enoriaşilor parohiei Sf. Grigorie Teologul şi a elevilor şcolii parohiale.

La intrarea în cimitir, cortegiul a fost condus la mormintele celor doi eroi de soldaţi toboşari, unde a fost prezentat onorul militar de către ostaşi trompetişti.

Domnul colonel Marian Dorca a prezentat celor prezenţi programul ceremoniei, după care a luat cuvântul doamna ambasador evidenţiind semnificaţia acesteia şi cinstirea cuvenită eroilor.

În continuare, Părintele Ioan a săvârşit Slujba Parastasului şi a citit şi Sfânta Evanghelie a Înălţării Domnului, după care a şi vorbit despre cinstirea eroilor români şi necesitatea conştientizării acesteia de către întreaga suflare românească de pretutindeni. Totodată, Părintele Ioan a reamintit că prin cinstirea celor doi eroi români aducem cinstire tuturor eroilor neamului românesc din toate timpurile şi din toate locurile.

Şirul cuvântărilor a fost încheiat de către domnul colonel Dorca prin cuvinte pline de dragoste şi respect faţă de eroii neamului şi jertfele acestora.

Apoi elevii şcolii parohiei Sf. Grigorie Teologul, şi anume, Eliza, Ştefan şi Justin, au recitat poeziile: "Peneş Curcanul" (Vasile Alexandri); "Crez" (Radu Gyr); "Cântec" (George Cosbuc). Iar elevul Justin a şi cantat, din fluier, o arie ostăşească.

După ce domnul colonel Dorca a mulţumit celor prezenti pentru participare la ceremonie, s-a ţinut un moment de reculegere şi apoi a fost intonat Imnul României.

De la cimitir s-a mers la sala cimitirului unde, potrivit datinei, au fost oferite celor prezenţi colivă şi vin, binecuvântate la Parastas, dar şi cafea, după obiceiul ţării gazdă.

(11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016)
(11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016)
(11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016)
(11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016)
(11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016) (11 iunie 2016)
(11 iunie 2016) (11 iunie 2016)

Al șaselea Parastas (25 mai 2017)

Joi, 25 mai 2017, la "Ziua Eroilor" și a sărbătoririi "Înălțării Domnului", Părintele Ioan Dură a săvârșit Slujba Parastasului la mormintele celor doi eroi români din cimitirul Leusden pentru a șasea oară.

La comemorarea celor doi eroi români au fost prezenți doamna Brândușa Predescu, ambasadorul României în Țările de Jos, domnul colonel Marian Dorca, Atașatul Apărării, Militar, Aero și Naval, doamna preoteasă Christina și enoriași ai Parohiei Sf. Grigorie Teologul.
Deplasarea la cele două morminte ale eroilor români s-a făcut în convoi, precedat de gorniști militari olandezi, urmați de reprezentanții oficialilor români (atașat militar, ambasador, preot) și de toți cei prezenți.
Alocuțiunile au fost rostite înainte de săvârșirea Parastasului, de către ambasador, colonel și preotul săvârșitor al acestuia.
După săvârșirea slujbei Parastasului de către Părintele Ioan a urmat momentul de reculegere, intonarea Imnului Național al României și depunerea unei coroane de flori la mormântul fiecărui erou de către ambasador și atașatul militar, precum și buchete și ghivece de flori de către parohie.
Odată terminată ceremonia de la morminte s-a mers la sala cimitirului, unde, potrivit tradiției creștine ortodoxe române s-a oferit celor prezenți, colivă și vin, dar și ouă roșii (fiind Înălțarea Domnului), aduse de către ambasadă și parohie.

Al șaptelea Parastas (16 mai 2018)

Miercuri 16 mai, 2018, în ajunul sărbătoririi Înălțării Domnului și a Zilei Eroilor, Preotul Protopop Dr. Ioan Dură a oficiat Slujba Parastasului, pentru a șaptea oară, la mormintele celor doi eroi români ale căror oseminte se află în cimitirul Rusthof Amersfoort (Oud Leusden) - General Cemetery.

La săvârșirea Slujbei Parastasului pentru cei doi eroi au fost de față: din partea Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos, ”primul colaborator al ambasadorului, atașatul cultural, atașatul pentru afaceri interne, atașatul pentru muncă și afaceri sociale” (A se vedea: haga.mae.ro/local-news/1449). De asemenea au fost de față: dl. Maior Petre Luca, care activează în cadrul ”NATO Allied Joint Force Command Brussum” din Olanda; enoriași ai Parohiei Sfântul Grigorie Teologul și, ca și în anii precedenți, reprezentanți ai Ministerului Apărării al Olandei și ai muzicii militare ai acestuia.

Înainte de săvârșirea Parastasului au vorbit: dl. Gabriel Mareș din partea Ambasadei României, dl. Maior Petre Luca și Preotul Ioan Dură.

Printre altele, Părintele Ioan a evidențiat faptul că cei doi eroi sunt pomeniți în biserica Parohiei Sfântul Grigorie Teologul, așa precum sunt pomeniți în cadrul Sfintei Liturghii eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile si locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei, credinței strămoșești, întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român”. Totodată, Părintele Ioan a reamintit celor prezenți că prin Legea nr. 379 din 2003, Sărbătoarea Înălțării Domnului a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare națională a poporului român. În fine, Părintele Ioan a amintit că avem, cu toții, datoria sfântă să ne cinstim eroii neamului românesc, fiindcă nu trebuie uitat că un popor este civilizat și după cum își cinstește eroii și își îngrijește cimitirele!

După săvârșirea Slujbei Parastasului a urmat un moment de reculegere, intonarea Imnului Național al României, depunerea coroanei de flori la mormântul celor doi eroi din partea Ambasadei României și a reprezentantului Armatei române si de flori din partea Parohiei Sfântul Grigorie Teologul. Apoi, ca și în anii precedenți, s-a mers în sala cimitirului și s-au împărțit cele aduse și binecuvântate, potrivit randuielii tradiției ortodoxe.

Al optulea Parastas (6 iunie 2019)

La praznicul Înălțării Domnului și a sărbătoririi Zilei Eroilor din 6 iunie 2019, la căpătâiul celor doi eroi români ale căror oseminte se află în cimitirul din Oud Leusden/Olanda, Protopopul Țărilor de Jos, Părintele Ioan, a săvârșit al optulea parastas pentru aceștia și pentru Eroii români din toate timpurile și locurile.

Au fost la parastas reprezentanți ai armatei române, și anume, dl. Colonel Marinel Mare, locțiitorul reprezentantului militar al României la NATO și UE, și dl. Locotenent-colonel Petre Luca, de la Comandamentul Forțelor comune Aliate Brunssum; membrii ai corpului diplomatic ai ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos, în frunte cu dl. Bogdan Neagu, ministru plenipotențiar; enoriași ai Parohiei Sf. Grigorie Teologul păstorită de Părintele Ioan, precum și noul diacon al acesteia, Părintele Constantin.

Înainte de începerea Slujbei Parastasului a luat cuvântul dl. Bogdan Neagu, ministru plenipotențiar, urmat de Părintele Ioan.

Mai întâi, Părintele Ioan a precizat că "Fără cultul trecutului nu există iubire de țară" așa cum scria poetul nepereche și al nemuririi neamului românesc, Mihai Eminescu, apoi a prezentat, sumar, istoricul instituirii pomenirii eroilor în ziua Înălțării Domnului începând cu Decretul-lege nr. 1693 din 4 mai 1920 și aplicarea acestuia de către Biserica Ortodoxă Română prin decizia sinodală din 25 mai a aceluiași an. Apoi, Părintele Ioan a amintit că în perioada regimului comunist ateu din România, pomenirea eroilor a fost întreruptă. Și a fost reluată pomenirea eroilor de către Biserica Ortodoxă Română prin hotărârile Sinodului acesteia din anii 1999 și 2001, când s-a și decis ca Înălțarea Domnului să fie consacrată Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. Pentru ca prin Legea 379, articolul 39, din 2003, privitoare la regimul mormintelor și operelor comemorative de război, Ziua Eroilor, sărbătorită la Înălțarea Domnului, să fie proclamată sărbătoare națională a poporului român.

Și a încheiat Părintele Ioan amintind că la fiecare Sfântă Liturghie săvârșită în lăcașurile Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți eroii neamului românesc din toate timpurile și locurile morți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în inchisori pentru patrie, credința creștină, libertatea și demnitatea poporului român. Veșnică să le fie pomenirea!

Ca și în anii precedenți, după Slujba de pomenire a urmat un moment de reculegere, apoi s-a intonat Imnul Național al României și după care s-a depus coroana de flori la mormintele celor doi eroi.

De la cimitir s-a mers la sala acestuia, unde, potrivit datinei bisericești, s-a dat de pomană celor prezenți la parastas din cele aduse și binecuvântate.

Se cade, în fine, de menționat că asemenea anilor precedenți, din curtea cimitirului și până la mormintele eroilor precum și la sfârșitul procesiunii, un gornist și un toboșar al bandei militare a Ministerului Apărării Olandei au dat onorurile.

1) A se vedea, Pr. Dr. Ioan Dură, "Olanda. Cimitirul Eroilor de la Leusden-Amersfoort. Cinstirea și pomenirea a doi eroi români", în revista "România Eroică" Revistă editată de Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Serie nouă. București. Anul XXI, 2018, Nr. 1, p. 51-52.

Imn pentru cei doi Eroi români din Cimitirul din Leusden - Ţările de Jos *

O, voi, eroii
Neamului meu
Căzuți necunoscuți
Pe acest pământ,
Primiți aici și acum,
Și de la noi,
Rugă de pomenire,
Tămâie și flori.

O, câte lacrimi,
Câtă durere
A unei mame, a unei soții,
Bătrini nemângâiați,
Prunci sau copii,
V-au așteptat pe voi,
Dar in zadar.

Nimeni n-a știut
Al cui e mormântul
Ca să se pună
Cruce pe el.
Numai noi cei de acum,
Venim an după an,
Să vă cinstim.

O, voi eroii
Neamului meu
Căzuți necunoscuți
Pe acest pământ,
Primiți aici și acum,
Și de la noi,
Rugă de pomenire,
Tămâie și flori.

*Imn alcătuit de către doamna prezviteră Christina Dură și cântat de dânsa în biserica parohiei de Ziua Eroilor, joi 17 mai 2018

Câteva precizări
Ambii eroi români ce-și dorm somnul de veci în pământul Olandei au fost ostași ai Armatei Regale din România și creștini ortodocși, fii ai Bisericii Ortodoxe Române, instituția cea mai veche a poporului român.
Ostașii, Boiagiu Constantin și Valache Constantin, fac parte din numărul mare de eroi români căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru demnitatea, libertatea și credința strămoșească ortodoxă a neamului românesc.
Cert se cuvine să nu fie uitat că cel care reprezintă simbolic pe toți eroii români, din toate locurile și din toate timpurile, este Eroul Necunoscut căzut pentru reîntregirea țării.
Osemintele Eroului Necunoscut a fost adus în "Mormântul Eroului Necunoscut" din Parcul Carol din București în 1923, cel denumit în regimul comunist "Parcul Libertății". Pentru ca apoi sub același regim comunist, Mormântul Eroului Necunoscut a fost "demontat în secret în noaptea de 22/23 decembrie 1958 și a fost strămutat la Mausoleul din Mărășești". (1). Iar după 1989, mai exact la 26 octombrie 1991, Osemintele Eroului Necunoscut au fost readuse în Parcul Carol din București, în chiar ziua de prăznuire a Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir, el însuși fost ofițer al armatei imperiale romane, devenit Mare mucenic al lui Hristos. Cu precizarea că Mormântul Eroului Ncunoscut din Parcul Carol avea să revină la "locația inițială abia la 25 noiembrie 2006, pe explanada din fața actualului Memorial al Eroilor neamului." (2).

Se cuvine precizat că Părintele Ioan a săvârşit Slujba Parastasului şi pentru eroi români din cimitire ale Franţei. Astfel, la 7 iunie 1997, Părintele Ioan a săvârşit Parastasul pentru 12 eroi români din cimitirul localităţii Rethel, în nordul Franţei. De asemenea, în cursul aceleaşi zile, Părintele Ioan a participat la săvârşirea Parastasului pentru eroi români din alte cimitire ale Franţei, şi anume din localităţile: Signy-l'Albaye (unde dorm 12 eroi români), Hirson (275 români), Effry (28 români) şi Maubeuge (80 de români). Despre săvârșirea Parastasului de către Părintele Ioan Dură la mormintele eroilor români în cimitirul din Rethel, a se vedea și: Aurel Sergiu Marinescu, O contribuție la istoria exilului românesc, vol. VIII, Editura Vremea, București, 2007, p. 512. Părintele Ioan a participat la Slujba Parastaselor, din 7 iunie, ca invitat al fostului ofițer al Armatei regale române și deținut politic în închisorile comuniste, prea bine cunoscut luptător pentru libertatea poporului român, Remus Radina din Paris, de vrednică pomenire. (A se vedea revista "Mărturie ortodoxă", nr. 23, 1997, p. 44-45). De asemenea, Părintele Ioan a oficiat Parastasul şi pentru cei 687 de soldați români aliaţi ai Franţei, luați prizonieri de germani în timpul primului război mondial, morți de foame și boli și înmormântați în cimitirul militar de la Soultzmatt, din Alsacia, în iarna anului 1917.
Părintele Ioan a participat și a doua oară la săvârșirea Parastasului anual pentru eroii români aflați în cimitirul Eroilor de la Soultzmatt și în cel din Hirson, și anume la 10 iunie 2000. (A se vedea, buletinul "Lupta", Paris, nr. 312 din mai 2000, f. 2; Aurel Sergiu Marinescu, op. cit., p. 520-521). Dar și de această dată, Părintele Ioan Dură a participat tot urmare invitației domnului Remus Radina.
(Despre pomenirea eroilor români de la Soultzmatt de către exilul românesc, cu începere din 1981, a se vedea revista "Mărturie ortodoxă". nr. 1 (Serie nouă), 1998, p. 21-28); Aurel Sergiu Marinescu, op. cit., p. 472 și urm.; Constantin Mareș, Cinstirea memoriei soldaților români. Soultzmatt-Haguenau 1985 - pagini de jurnal -, în "Cuvântul românesc", Ontario/Canada, Anul X, Nr. 111, iulie 1985, p. 17).

Relevant de precizat este și faptul că în afară de cele scrise în 1995 despre cei doi eroi români din cel de al doilea război mondial, cu osemintele aflate în cimitirul din Olanda (inserate în revista "Mărturie ortodoxă", 1995, nr. 19, p. 57-58), Preotul Dr. Ioan Dură a mai publicat, cu ani în urmă, articole despre ostașii români și eroismul acestora în războiul de Indepență a României și în primul război mondial, și anume: a) "Eroismul armatei române oglindit în presa ateniană din anii 1877-1878", în revista "Biserica Ortodoxă Română", 1977, nr. 5-6, p. 466-470; b) "Eroismul armatei române la Plevna și Grivița reflectat în presa ateniană a timpului", în revista "Biserica Ortodoxă Română", 1977, nr. 7-8, p. 771-774; c) "Eroismul soldatului român la bătălia de la Plevna descris de ziarul "Indépendence Belge" din 22 septembrie 1877", în revista "Mărturie ortodoxă", Haga/Olanda, an. II, 1983, nr. 4, p. 94-104; d) "Martiri și eroi ai neamului românesc adormiți în Domnul în cimitire din țări vest-europene", în "Vestitorul Ortodoxiei Românești", 1990, nr. 17-18, septembrie, p. 3; e) "1877. Un ziarist belgian elogiază ostașul român", în "Magazin istoric", 1995, nr. 5 (338), mai, p. 81-84; f) "Cinstirea și pomenirea a doi eroi români", în "România eroică". Revistă editată de Asociația Națională Cultul Eroilor. "Regina Maria", Nr. 1 (56), Anul XXI, 2018. Serie nouă, p. 51-52.
În fine, la articolele menționate, mai sus, închinate armatei române se cade adăugat și articolul semnat tot de Preotul Dr. Ioan Dură, "Tricolorul și armata română în cuvântările lui Nicolae Iorga rostite de la tribuna parlamentară între anii 1907-1917", publicat în revista "Mărturie ortodoxă", an. II, 1983, nr. 4, p. 123-127.

​---
​1) Victor Roncea, Fără precedent după căderea comunismului: Fără slujbă religioasă la ceremonia oficială de Ziua Eroilor de la Mormântul Ostașului Necunoscut, în "Evenimentul istoric" din 29 iunie 2020.
​2) Ibidem.

Cinstirea Eroilor la Praznicul Înălţării, 28 mai 2020

Anul acesta, din cauza Covid-ului și măsurilor restrictive în privința călătoriilor și distanțierii sociale, nu s-a putut organiza Parastas, ca și în anii precedenți, la mormintele celor doi Eroi români, aflați în cimitirul Eroilor din Leusden.
Totuși la cererea și cu binecuvântarea părintelui protopop Dr. Ioan Dură, câțiva enoriași și elevi ai școlii parohiale s-au dus la cimitirul din Leusden, pe data de 28 mai a.c., Înălțarea Domnului, pentru a cinsti pe cei doi Eroi; au depus jerbe florale la mormintele lor și au cântat “Veșnică pomenire” pentru sufletele lor și Imnul Național a României.

Al nouălea Parastas (1 august 2020)

La 1 august 2020, Părintele Ioan, însoțit de dna preoteasă și două doamne din Consiliul parohial, a oficiat Slujba Parastasului la mormintele celor doi eroi români căzuți în cel de Al Doilea Război Mondial și ale căror oseminte se află în cimitirul militar "Rusthof" din Leusden.

La 1 noiembrie 2020, cu binecuvântarea Părintelui Ioan, dna inginer Elena De Chiara, secretarul Consiliului Parohial, a plantat bulbi al Lalelei Doamna Maria Brâncoveanu la mormintele celor doi eroi români.

Al zecelea Parastas (12 iunie 2021)

Al unsprezecelea Parastas (4 iunie 2022)

Doxologia.ro: Ziua Eroilor, sărbătorită în Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” din Schiedam

Al doisprezecelea Parastas (27 mai 2023)
Ziua Eroilor, sărbătorită în parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, Ţӑrile de Jos

Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam, cea mai veche parohie ortodoxă română din Țările de Jos, a sărbătorit Ziua Eroilor prin săvârșirea de către Părintele paroh Protopop Dr. Ioan Dură a slujbei de pomenire a eroilor români care odihnesc în Cimitirul Militar „Rusthof” din Leusden.

La ceremonie, din partea Ambasadei României la Haga, a fost depusă o coroană de flori la mormintele celor doi soldaţi români. De asemenea, militari de la Ministerul olandez al Apărării au susținut un ceremonial muzical de comemorare a eroilor români.

În cuvântul său, Părintele Ioan a vorbit despre cinstirea eroilor neamului românesc la praznicul Înălțării Domnului şi a arătat că, prin omagiul adus celor doi soldați care odihnesc în pǎmânt olandez, sunt cinstiţi eroii români de pretutindeni și din toate timpurile.

Elevi ai școlii parohiale au participat la slujba de parastas cântând „Veșnica Pomenire” şi ținând drapelul tricolor lângă mormintele soldaților români.

Eroii români care odihnesc în Cimitirul Militar din Leusden, Constantin Bogian şi Constantin Valache, și-au pierdut viața în cel de-al Doilea Rӑzboi Mondial, pe frontul de luptă din Germania. În 1945, trupurile neînsuflețite ale celor doi ostași au fost aduse de autoritățile americane la Cimitirul Margreten din Țările de Jos. Î n 1947, autoritățile olandeze au decis mutarea osemintelor acestora în Cimitirul Militar „Rusthof” din Leusden.

Prima slujbǎ de pomenire a celor doi eroi români a fost săvârșită în 1994, de Părintele Ioan. De atunci, eroii Constantin Bogian și Constantin Valache sunt pomeniţi la fiecare Sfântǎ Liturghie oficiatǎ în parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam.

Parohia „Sf. Grigorie Teologul” a împlinit 42 de ani de activitate neîntreruptă prin grija Pӑrintelui paroh Protopop Dr. Ioan Durӑ, al cărei ctitor este.


Preot Dr. Ioan Dură
Protopopul Olandei


© 2004 IOAN DURĂ