Lucrări şi publicaţii cu "Fişa Bio-Bibliografică"

Fişa bio-bibliografică a Pr. Prof. Dr. Dr. Ioan Dură a fost inserată în lucrări şi publicaţii:

 • "Romanian Orthodox Church News. Quarterly", 1973, nr. 1, p. 34-35; 1976, nr. 4, p. 94-95 (Editat de Patriarhia Română).
 • Horia Nestorescu-Bălcești, Vâlcenii în dicționare și enciclopedii (Partea a II-a) - Seria inițială, nr. V, an. 1982, p. 128: "Ioan V. Dură, istoric."
 • "Radio Free Europe Research. Situation Report. Religion". 13 January 1988, p. 43-44; Dan Ionescu, Orthodox Priest Writes to the World Council of Curches.
 • Doru Moțoc, Preotul iconom stavrofor doctor Ioan Dură, un ambasador spiritual al României și al Vâlcii în Olanda, în "Lumina Lumii". Revista Fundaţiei culturale 'Antim Ivireanul', Râmnicu Vâlcea, Anul I, 1992, nr. 1, p. 38-39.
 • Fundația Culturală Română, PRIMUL FORUM al românilor și originarilor din România, Neptun, 22-27 iunie 1992, Editată de Fundația Culturală Română, București (fără an), p. 27-28.
 • "Viaţa Cultelor şi Relaţiile interetnice". Buletin hebdomadar. An. 1993, nr. 48, 29 octombrie, p. 23. ​(Pascal Ilie Virgil, Portret de Preot ortodox. București, ARPress. România liberă, 29 octombrie 1993. Corespondență din Olanda).
 • Pr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Războiul Crucilor, Editura "Cuget Românesc", 1993, p. 14-15.
 • Pascal Ilie Virgil, Biserica de suflet a românilor din Olanda, în "România liberă", Nr. 1095, Serie nouă, Miercuri, 3 noiembrie 1993, p. 9.
 • „Anexă la Antologia asociaţiilor şi personalităţilor culturale româneşti din Exil”, în "Buletinul Institutului Român de Cercetări istorice/ The Romanian Historical Research Institute", San Diego, California/USA, nr. 13, 1994, p. 79-80.
 • Ion Murgeanu, "Pr. Dr. Ioan Dură": "Se întoarce acasă Dumnezeu", în "Curierul Românesc", nr. 4, aprilie 1994, p. 18.
 • Prof. Dr. Ioan Şt. Lazăr, "Preotul de origine vâlceană Ioan Dură" în "Almaron". Revistă lunară de cultură. Râmnicu Vâlcea, 1994, Nr. 4, August, p. 3.
 • Pr. Prof. Ion Ionescu: "Pr. Ioan Dură, Monahismul românesc în anii 1948-1989. Mărturii ale românilor și considerații privitoare la acestea. Cu prefață de Pr. Mina Dobzeu." Ed. Harisma, București, 1994, 127 p., în rev. "Biserica Ortodoxă Română", Anul CXII, 1994, Nr. 7-12, p. 402-407.
 • Ion Murgeanu, Români despre care se vorbeşte. Un teolog răsăritean în Apus: Preot dr. Ioan Dură, în "Curierul Românesc", Anul VI, nr. 12, Decembrie, 1994, p. 20.
 • Petre Petria, Vâlcea. Oameni de ştiinţă, cultură şi artă. Dicţionar. Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 1996, p. 138-142: "Dură Ioan - teolog, istoric, redactor, editor, publicist".
 • Ioan Barbu, Un vâlcean, părintele profesor dr. Ioan Dură, în Belgia și Olanda, Slujitor al Bisericii strămoșești, în "Curierul de Vâlcea", Anul VIII, Nr. 1823, Joi, 13 martie 1997, p. 4.
 • Jan Willem Bos, Mărturie Ortodoxă. Revista Comunităţii Ortodoxe Române din Olanda/Orthodoxe Getuigenis. Tijdschrift van de Roemeens-Orthodoxe Gemeente in Nederland, în "Roemenië Bulletin", oktober 1996, p. 26-27 (în limba olandeză).
 • Personalitățile României contemporane. Teologi și Ierarhi. Biserica Ortodoxă Română. Vol. 1 (realizat de Vera Maria Neagu). Agenția Națională de Presă-Rompres, București, 1997, p. 76-78: "DURĂ Ion".
 • Cornel Dumitrescu, Bilanț la cumpăna dintre ani, în "Lumea liberă", New York, Nr. 483, din 3 ianuarie 1998, p. 12-13.
 • Un preot ortodox despre priorități ale vieții religioase și politice românești, în "Ortopress. Agenție de știri." Buletinul nr. 165 (223), Miercuri, 21 Martie 2001; în "Viața Cultelor", nr. 165, 2001, 21 Martie, p. 9.
 • Dan Ciachir, Memento. Articolul, cu titlul menționat, a fost publicat de autor în 1995, apoi inclus în volumul său "Cronica ortodoxă", Editura Timpul, Iaşi, 2001, p. 540-541.
 • Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam, Van buitenplaats tot kerk (Fundaţia de Protecţie urbanistică a oraşului Schiedam, De la locul din afara oraşului la cel ajuns biserică), Schiedam, 2001, p. 24-27.
 • „Dicţionarul Teologilor Români”, de Preot prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Ediţia I-a, Bucureşti, Editura Univers enciclopedic, 1996, p. 156-157; Ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 166; Ediția a III-a revăzută și adăugită. Editura Andreiana, Sibiu, 2014, p. 228-229.
 • Nicolae Dragoș, "Preot Prof. Dr. Ioan Dură,Monahismul Românesc în anii 1948-1989". Rubrica "Vitrina cu cărți", în "Albina românească". Serie nouă. Anul CLXXIV, nr. 4 (68-71), decembrie 2002, p. 14.
 • Ion Măldărescu - Emilian Frâncu, Râmnicu Vâlcea. Mică enciclopedie, Oameni cunoscuţi ai Râmnicului contemporan. Vol. II, Editura Anton Pann, Râmnicu Vâlcea, 2002, pag. 64-65: "Ioan Dură - preot, profesor, cercetător, publicist -".
 • Arhim. Veniamin Micle, Preotul profesor dr. Ioan Dură, în "Gazeta Cărții", anul I (2003), numărul 2, pagina, 3, col. 1-2; articol reamintit și în lucrarea Părintelui V. Micle, Memorial, ediția IV-a, Sfânta Mănăstire Bistrița, Eparhia Râmnicului, 2008, numărul 236, pagina 34.
 • Ioan Barbu: Pr. prof. dr. Ioan Dură, Bruxelles: "Conducerea Bisericii Ortodoxe Române trebuie să-și deschidă o punte directă de legătură cu politicienii, în vederea unei ,reîncreștinări' a acestora", în cotidianul "Curierul de Vâlcea", Anul XIV, Nr. 3817, Luni, 1 septembrie 2003, p. 16.
 • „Personalităţi române şi faptele lor. 1950-2000”. Volumul VIII. Dicţionar întocmit cu sprijinul Academiei oamenilor de ştiinţă din România-Iaşi. Ediţie selectivă. Cuvânt înainte de Acad. Cristofor Simionescu. Redactor: Constantin Toni Dârţu. Casa de Editură Venus, Iaşi, 2004, p. 115-133.
 • "Medalion cultural închinat preoţilor profesori Ioan şi Nicolae Dură, fraţi gemeni", de Maria Neagu, Redactor "Viaţa Cultelor"- Bucureşti, în volumul "Omagiu Profesorului universitar Dr. Nicolae V. Dură la 60 de ani". Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2006, p. 126; în "Viața Cultelor", An. XIII, Nr. 622 din 20 octombrie 2005, nr. 13.
 • "Amintiri, întâmplări şi mărturii din viaţa fraţilor gemeni Dură", de Pr. Dr. Ioan Dură, în volumul "Omagiu Profesorului universitar Dr. Nicolae V. Dură la 60 de ani". Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2006, p. 34-42.
 • Dan Ciachir, scriitor-publicist, Învățământul socratic, în volumul "Omagiu Profesorului universitar Dr. Nicolae V. Dură la 60 de ani". Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2006, p. 119-120.
 • Pr. Prof. Dr. Alexandru Stănciulescu-Bârda, Profesorul NICOLAE DURĂ la ceas aniversar, în volumul "Omagiu Profesorului universitar Dr. Nicolae V. Dură la 60 de ani". Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2006, p. 116-117.
 • Ștefan Racovitză, jurnalist-scriitor - Geneva/Elveția, Preotul profesor dr. Nicolae Dură, o mare personalitate științifică, în volumul "Omagiu Profesorului universitar Dr. Nicolae V. Dură la 60 de ani". Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2006, p. 121-122.
 • Prof. Dr. Dan Miron, Hamburg/Germania, Relația dintre Biserică și Stat în lumina învățăturii Mântuitorului Hristos, Sf. Apostoli și a sfinților, în volumul "Omagiu Profesorului universitar Dr. Nicolae V. Dură la 60 de ani". Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2006, p. 1401-1408.
 • Mihai Neagu Basarab, Preot Dr. Ioan Dură - Monahismul românesc în anii 1948-1989, în revista "Dorul", Danemarca, Nr. 202, martie 2007, p. 54-58.
 • „Figuri luminoase de ierarhi şi preoţi cărturari”. Volum editat de Pr. Ioan-Aurel Bolba. Editura Ex Ponto, Constanţa, 2007, p. 122-159.
 • „Pr. Prof. Dr. Ioan Dură”, în „Viaţa de pretutindeni”. Revistă de cultură, istorie şi performanţă a românilor de pretutindeni şi a prietenilor lor. Arad. Anul III, nr. 8-12 (31-35), decembrie 2007, p. 112-113.
 • „Ioan Dură - preot, teolog, istoric, redactor, editor, publicist și profesor”, de Pr. Ioan Aurel Bolba, în „Antologie de cultură și artă 'Solteris' 2007”. Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Filiala 'Dobrogea'. Editura 'Ex Ponto'. Constanța, 2007, p. 29-37.
 • „29 October 1987 - Ion Dură, the priest”, în „Romania during the Cold War. A Short Chronology of Events, Institutions and Mentalities (1945-1989)”, under the direction of Romulus Rusan, Editura Fundaţiei Academia Civică, 2008, p. 126.
 • „Preotul de suflet al românilor din Anvers”, semnat de „Redacţia” publicaţiei mensuale din Bruxelles, „Univers Românesc”, nr. 4, 2009, martie, p. 5.
 • Adrian Bucurescu, Revista "Memoria" - ultimul număr: 66-67 (nr. 1-2/2009), în "România liberă", Vineri 31 iulie 2009.
 • Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, p. 263 (rubrică incompletă).
 • Enciclopedia Judeţului Vâlcea, vol. I, coordonator: Ion Soare, Editura Fortuna, 2010, Râmnicu Vâlcea, p. 813.
 • „Cartea cetățenilor de onoare ai Municipiului Râmnicu Vâlcea”, Râmnicu Vâlcea, Editura Prisma, 2010, p. 19-20: "Preot Prof. Dr. Ioan Dură".
 • Emil Bâclea, De la Utopie la Realitate pe drumul Golgotei mele spre lumină, Bruxelles, 2010, p. 157.
 • „Un oltean de elită” , de Preotul Profesor Dr. Alexandru Stănciulescu, în „Datina”, Turnu Severin, XII (2001), 2853 (16 martie), p. 6; republicat în vol. "Piscuri și prăpăstii", Editura "Cuget Românesc", 2005, p. 163-165; în volumul „Urme”, Editura „Cuget Românesc”, 2011, p. 200-202​; în vol. "Aleea cu statui", vol. I, Editura "Cuget Românesc", 2023, p. 243-244; în "Curierul de Vâlcea", anul XII, 1990, nr. 3293, p. 6.
 • Pr. Dr. Gheorghe I. Drăgulin, Profesor universitar onorar de Teologie, Dicţionar Bio-Bibliografic. Teologi ortodocşi români şi străini. Secolele XIX-XXI. Ediţia a II-a întregită, Editura Proxima, Bucureşti, 2011, p. 188-189.
 • „Preot dr. Ioan Dură - Monahismul în anii 1948-1989”, în: „Mihai Neagu Basarab, Conferinţe freiburgheze şi alte scrieri” Volumul II, Editura Magic Print, Oneşti, 2012, p. 82-95.
 • „O radiografie a monahismului românesc în perioada comunistă. Memoria comunistă”, de Adrian Nicolae Petcu, în ziarul Patriarhiei Române, "Lumina", Luni, 22 iulie 2013.
 • "Mărturie ortodoxă". Revista comunităţii ortodoxe române din Olanda (1982-1998). Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură. Impresii şi aprecieri inserate în paginile acesteia, Editura MAGIC PRINT, Oneşti, 2016, 200 pagini.
 • Preot Dr. Ioan Dură: Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române, 1945-1989, prezentare şi recenzie de Dr. Mihai Neagu (Freiburg), în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi documente româneşti". Freiburg im Briesgau/Germania, Serie nouă, Vol. III (XXIV), 2016, p. 679-680.
 • Crișu Popescu, Un preot vâlcean face cinste României peste hotare, în "Gazeta vâlceană", Miercuri, 13 iulie 2016 (www.gazetavalceana.ro).
 • Crişu Popescu, Asociaţie creştin-ortodoxă în Olanda, sub îndrumarea unui preot vâlcean, în "Gazeta vâlceană", Luni, 8 august 2016 (www.gazetavalceana.ro/2016/08/08).
 • Mihai Neagu Basarab, Conferințe freiburgheze și alte scrieri, volumul VI, Editura MAGIC PRINT, 2016, p. 20-21.
 • Petre Cichirdan, "Ioan Dură: Mărturie ortodoxă - Revista Comunității ortodoxe române din Olanda", în revista "Cultura vâlceană", nr. 128, noiembrie 2016, p. 4. (www.culturaarsmundi.ro)
 • Crișu Popescu, Ajutor de peste hotare pentru o familie creștină din Mihăești - Vâlcea, în "Gazeta vâlceană", Joi, 29 decembrie 2016 (www.gazetavalceana.ro/2016/29/12).
 • "Mărturie ortodoxă". Revista comunității ortodoxe române din Olanda (1982-1998). Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură. Impresii și aprecieri inserate în paginile acesteia. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2016, 200 p.
 • Claudiu Târziu, Pr. Ioan Dură - protopop al parohiilor ortodoxe din Belgia și Olanda - "Biserica este prima chemată să păstreze identitatea românilor din diasporă", în "Formula AS", an. XXVII, nr. 1266, 11-18 mai 2017, p. 26-27.
 • Mihai Neagu (Freiburg): Mărturie Ortodoxă, în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești". Feiburg im Briesgau/Germania, Serie nouă, vol. IV (XXV), 2017, p. 427-507.
 • Petre Cichirdan: "Dr. Mihai Neagu, Mărturie ortodoxă (vol. IV. Monumente ale exilului cultural românesc - Buletinul Bibliotecii române din Freiburg)", în revista "Cultura vâlceană", An. IX, Nr. 135, iunie 2017, p. 7-8; Pr. Al. Stănciulescu, Publicații: Despre Mărturie ortodoxă în Buletinul de la Freiburg, în "Scrisoare pastorală", An XVI (2017), nr. 351 (1-15 iunie), p. 6.
 • Crișu Popescu, La aniversare! Un vâlcean a editat cea mai bună revistă românească din diasporă, între 1982-1998, în "Gazeta vâlceană", 7 august 2017.
 • Romanian Orthodox Parish "Saint Gregory the Theologian". Schiedam, The Netherlands, Parish Members with PhD Titles Awarded by Dutch Universities, Magic Print, Onești, 2017, 40 p.
 • Volumul "Omagiu Preotului Dr. Ioan Dură. Album cu dedicații pe cărți și publicații dăruite". Editura MAGIC PRINT, Onești, 2017, 327 pagini.
 • Emilian Valentin Frâncu, Comuna Dăești-Monografie (manuscris), 2017, II- Personalități locale. Dură V. Ioan. (f. p.)
 • Sebastian Cîrciu, Cetățean de onoare al Râmnicului, premiat de Iohannis, în "Curierul de Vâlcea", an.XXVIII, Nr. 7643, Vineri-Sâmbătă, 16-17 martie 2018, p. 1.
 • Crișu Popescu, Preot vâlcean decorat de Președintele României, în "Gazeta vâlceană", 11 martie 2018, p. 1.
 • Ioan Bușagă, Ordinul Național "Serviciul Credincios" în grad de Cavaler pentru preotul Ioan Dură, în "Ziarul Lumina" al Patriarhiei Române, Miercuri, 25 aprilie 2018
 • Felix Sima, Cu Părintele Dr. Ioan Dură, Protopopul Țărilor de Jos și al Belgiei flamande, în "Cultura Vâlceană", Anul XII, Nr. 159, august 2019, p. 1-2.
 • http://biserica.org/WhosWho/DTR/D/IoanDura.html (DICȚIONARUL TEOLOGILOR ROMÂNI-IOAN DURĂ Preot, istoric)
 • Petre Cichirdan, Pr. Dr. Ioan Dură, "Istorie bisericească. Studii și articole", în "Cultura Vâlceană", Anul XII, Nr. 161, octombrie 2019, p. 7.
 • Ioan Barbu, O catedrală a cuvintelor, în "Rotonda valahă". Revistă de Literatură, Artă și Civilizație, Anul IV, Nr. 15, Octombrie-Decembrie 2019, p. 187.
 • Felix Sima, Prin lumea văzutelor și a nevăzutelor. Cu Părintele Prof. Dr. Ioan Dură, Protopopul Țărilor de Jos și al Belgiei Flamande, în "Rotonda valahă", Anul IV, Nr. 15, Octombrie-Decembrie 2019, p. 187-189.
 • Mihai Sporiș, Troiță/Triumvirat al trăirii, în apropierea noastră - familia Dură!, 9 august 2019/Robești, Vâlcea. Publicat în "Cercul de la Râmnic": "România grădina Maicii Domnului". Buletin informativ 2019.
 • Ion Negrei, Pr. Dr. Ioan Dură, Istorie bisericească. Studii și articole. Editura Magic Print, Onești, 2019, 548 p., în revista "Luminătorul", Chișinău, 2020, Nr. 3 (168), mai-iunie, p. 17-26.
 • Ioan Dură, în: Victor Spinei, Dorina N. Rusu (coord.), Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc (Academia Română. Secția de Științe Istorice și Arheologie). Vol. II (D-K). Editura Karl A. Romstorfer a Muzeului Național al Bucovinei, Suceava, 2021, p. 153-154.
 • OAMENI DE LÂNGĂ NOI: PREOT PROFESOR DOCTOR IOAN DURĂ - UN MARE ROMÂN, de Prof. Relu Stoica, istoric, în "Poarta Runcului". Revistă sătească de cultură. An. II. Nr. 3, Mai 2022, p. 25. ​​
 • Dr. în Medicină Mihai Neagu, scriitor, director al Bibliotecii Române din Freiburg im Briesgau/Germania, Pr. Dr. Ioan Dură: Preocupări pe tărâmul istoriei bisericești. Studii-articole-consemnări, Editura Magic Print, 2021, 200 pagini, în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești". Institutul Român din Freiburg im Briesgau/Germania. Vol. IX (XXX). Serie nouă. 2022, p. 702-710.
 • Enciclopedia Județului Vâlcea, Așezările rurale, vol. III. Râmnicu Vâlcea. Editura Fântâna lui Manole, 2022, p. 211. "Ioan Dură, teolog, istoric, publicist."
 • Mihai Călugărițoiu - Forumul Cultural al Râmnicului, Preotul Ioan Dură, un "obraz curat" al Bisericii Ortodoxe Române, în rev. "Povestea vorbii", Anul XI, nr. 1, martie 2023, p. 6-7.
 • Mihai Călugărițoiu, Preotul profesor doctor Ioan Dură, strălucit slujitor al Bisericii Ortodoxe Române în diaspora, în revista "Rotonda valahă". Anul VIII, Nr. 2 (29). Aprilie - Iunie 2023, p. 172-174. (Revistă trimestrială. Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Sibiu și a Asociației Culturale "Curierul de Vâlcea").

© 2004 IOAN DURĂ