Ajutor social (din chete şi din partea parohiei)

1-2) Chete şi ajutoare sociale în ianuarie 2016

Din iniţiativa Părintelui paroh, Ioan, în cursul lunii ianuarie a anului 2016 au fost întreprinse în biserică două chete pentru ajutoare acordate la enoriaşi aflaţi în grave cazuri sociale.

Cele două chete au fost strânse de câte un enoriaş desemnat de Părintele Ioan.

Suma de bani strânsă de la parohieni la fiecare chetă, la care a contribuit şi Părintele Ioan, a fost anunţată în biserică după Sf. Slujbă.

Duminică 10 ianuarie 2016, după Sf. Liturghie, în faţa credincioşilor prezenţi, Părintele Ioan a înmânat tânărului Gh. 327 euro, adică, suma strânsă la prima chetă. Iar Duminică 31 ianuarie 2016, tot în biserică după Sf. Slujbă, Părintele Ioan a înmânat 402 euro - sumă strânsă la a două chetă - mamei tânărului M.

3) Dar pentru Sfintele Paşti - martie 2016

La sfârşitul Sfintei Slujbe de Duminică 27 martie 2016, în prezenţa credincioşilor, Părintele Ioan a înmânat elevului I., enoriaş al parohiei, 300 de euro din fondul parohiei, ca dar pentru Sfintele Paşti.

4) CHETĂ ÎN MAI 2016 ŞI SUMA STRÂNSĂ DĂRUITĂ UNEI PAROHII DIN ROMÂNIA

Enoriaşi ai parohiei şi Părintele Ioan au donat 500 euro pentru cumpărarea clopotului bisericii parohiei din Malovăţ/Mehedinţi

Vineri 13 aprilie 2013, în "Scrisoarea pastorală", nr. 324 (16-31 aprilie 2016), a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi, editată de vrednicul şi cărturarul Preot Dr. Alexandru Stănciulescu, la rubrica acesteia, "Lucrări la biserică", Părintele Ioan a citit: "Clopotul de la biserica din Malovăţ datează din 1843 şi este destul de mic, pentru ca sunetul lui să se audă de la marginea satului. Ar fi nevoie de un clopot nou... . Am luat legătura cu cea mai avizată firmă de instalaţii electronice din Severin şi am aflat că au mai construit asemenea instalaţii... şi ar costa 19-20 milioane lei vechi."

Citirea celor de mai sus m-au determinat ca Duminică 15 mai, după predică, să fac apel la enoriaşii prezenţi pentru o chetă pentru cumpărarea clopotului bisericii din satul Malovăţ, judeţul Mehedinţi. Şi mare a fost bucuria când enoriaşi şi Părintele lor, Ioan, au strâns 500 de euro; bani care au şi fost depuşi pe numărul de cont al Parohiei din Malovăţ, Luni 16 mai 2016, de către Secretarul Consiliului Parohial, dna inginer Elena De Chiara. Pentru ca a doua zi, Marţi 17 mai, Părintele Alexandru să ne confirme, electronic, primirea sumei de 500 euro pe numărul de cont al Parohiei Malovăţ pentru cumpărarea clopotului. Totodată, Părintele Alexandru a consemnat primirea celor 500 de euro pentru cumpărarea clopotului în publicaţia parohiei sale din Malovăţ-Mehedinţi, "Scrisoare pastorală", la rubrica "Ajutoare şi donaţii" (Anul XV (2016), nr. 325 (1-16 mai); nr. 326 (16-31 mai).

Mărturisire: Miercuri 18 mai 2016 am citit ediţia a treia, revăzută şi adăugită, a lucrării "Viaţa Părintelui Arsenie Papacioc. Testament. Cuvinte de folos", Editura Meteor Publishing, 2014. Şi în respectiva lucrare am recitit ceea ce citisem şi în ediţiile precedente ale acesteia şi anume cuvintele Părintelui Arsenie despre clopot, pe care ţin să le reamintesc cititorilor acestor rânduri: "N-ai ştiut că bat clopotele? Te intreb: de ce bat? Cheamă vii, plânge morţii şi opreşte viforniţa." (p. 74); "Orice român are o mişcare interioară trecătoare, dar o are când aude bătaia clopotelor." (p. 78).

5-6) Două chete ŞI BANII ADUNAŢI DEPUŞI PENTRU BĂIATUL DENIS DIN ROMÂNIA, ÎN IUNIE 2016

Duminică 26 iunie 2016, după Sf. Liturghie, din iniţiativa Părintelui Ioan s-a întreprins o chetă pentru ajutorarea copilului Denis, aflat în stare gravă într-un spital din România, şi s-a strâns suma de 170 euro. Trei zile mai târziu, şi anume Miercuri 29 iunie, după Slujba de Sfinţii Apostoli, tot din iniţiativa Părintelui Ioan s-a reluat cheta pentru Denis şi s-a strâns 140 euro. Şi, fireşte, printre donatori s-a numărat şi Părintele Ioan.

Suma adunată de la cele două chete, adică 310 euro, a fost depusă de dna Elena De Chiara, secretarul Consiliului parohial, pe contul dnei Camelia Vizitiu spre a o oferi părinţilor lui Denis. Dna Camelia Vizitiu, enoriaşă a parohiei care cunoaşte pe Denis şi pe părinţii săi, a solicitat şi ajutorul din partea acesteia.

7) 600 euro dăruiţi familiei Petru Ţăbrean din comuna Mihăești, Judeţul Vâlcea, în noiembrie 2016

Publicația "Gazeta vâlceană" din 29 decembrie 2016 insera în paginile sale articolul directorului acesteia, dl. Crișu Popescu, "Ajutor de peste hotare pentru o familie creștină din Mihăești - Vâlcea". Iată textul articolului:

"Primarul comunei Mihăești, Constantin Bârzăgeanu, a adus la cunoștința opiniei publice că în luna noiembrie, a. c., a fost contactat de către preotul vâlcean la origini, Ioan Dură (protopopul ortodox al Olandei și Belgiei flamande), spunându-i că atât domnia sa cât și enoriașii săi de la Parohia Sf. Grigorie Teologul din Schiedam - Olanda, au citit despe existența în Mihăești, satul Bârsești, a unui cetățean - Petru Țăbrean (a cări soție este decedată) cu opt copii, toți de vârstă școlară. După discuția purtată cu primarul și asistenta socială, părintele a înmânat contravaloarea sumei de 600 euro pentru sprijinirea acestei familii. Încă odată se dovedește că în această lume plină de necazuri, o lume frământată de foamete și sărăcie, paralizată de boală și suferință, mai sunt oameni cu inimă mare care se gândesc la semenii lor. Preotul dr. Ioan Dură a dovedit că a fost dăruit de Dumnezeu cu o mare dragoste de oameni și nu a uitat nici un moment că aparține vetrei strămoșești a poporului român. Primarul Constantin Bârzăgeanu, care împreună cu colegii a cumpărat familiei, în prag de sărbători, lemne pentru încălzirea locuinței, a achitat contravaloarea energiei electrice, a cumpărat multe alte lucruri pentru casă, a declarat: "Suntem siguri că tatăl și cei opt copii, ce le-au adus mulțumiri enoriașilor din Schiedam, vor învăța să aibă încredere în oameni și să privească înainte cu optimism. Vor învăța să prețuiască oamenii!" (www.gazetavalceana.ro din 29 decembrie 2016).

8) Ajutor acordat de Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Țările de Jos dlui L. C. S. din România, aflat în închisoarea din Dordrecht

Ca urmare a rugăminții doamnei A. S., trimisă Luni, 13 ianuarie 2020 prin email Părintelui paroh Dr. Ioan Dură, de a ajuta pe soțul dumneaei, dl. L. C. S., aflat în închisoarea din Dordrecht încă din noiembrie 2019, Părintele a dat binecuvântare și a îndemnat pe părintele diacon Constantin să ofere ajutor dlui S. din partea parohiei noastre și să-l viziteze la închisoare cât mai curând.

Duminică 19 ianuarie 2020, la sfârșitul Sfintei Liturghii, la solicitarea Părintelui paroh, Ioan, s-a organizat o colectă pentru dl. L. C. S., la care s-au strâns 420 de euro. A doua zi, pe data de 20 ianuarie 2020, au fost trimiși 150 de euro dlui S., și 270 de euro soției dumnealui, în România. Și tot în aceeași zi, din îndemnul Părintelui Ioan, diaconul Constantin a vizitat pe dl. S. la penitenciarul din Dordrecht.

Din cauza regulilor foarte stricte, dl. L. nu a putut primi nici o carte sau măcar o fotocopie a unui acatist, sau o iconiță, în timpul vizitei - nimic. Însă, după întâlnirea cu dl. S., diaconul Constantin a solicitat celor de la penitenciar, telefonic și prin email, în repetate rânduri, să fie pus în legătură cu responsabilul cu asistența religioasă a deținuților, nădăjduind să-i poată, astfel, trimite cărți de rugăciune. Într-un final, pe 29 ianuarie 2020, Părintele diacon a fost contactat de Părintele Ioannis Psomas, paroh al parohiei Sf. Nicolae din Rotterdam/Patriarhia ecumenică și capelan ortodox pentru închisorile olandeze din regiunea în care se află și aceea din Dordrecht.

Urmare convorbirii telefonice cu Părintele grec, cu binecuvântarea Părintelui Ioan, pe 30 ianuarie 2020 au fost trimise Părintelui Ioannis Psomas, prin poștă, o Biblie, trei cărți de rugăciuni și câteva fotocopii ale unor acatiste. Părintele Ioannis a dus Biblia și o carte de rugăciuni dlui L., iar celelalte cărți și fotocopii le-a dăruit altor deținuți români din Dordrecht.

Ulterior, pe data de 8 mai 2020, Părintele Ioannis Psomas a contactat pe diaconul Constantin, cu rugămintea de a-i trimite câteva cărți pentru alți doi deținuți români din penitenciarul din Krimpen. La îndemnul și cu binecuvântarea Părintelui Ioan Dură, parohia noastră a trimis mai multe cărți Părintelui Ioannis, spre a fi dăruite deținuților romani din Olanda. Și au fost dăruite mai multe exemplare din Noul Testament cu Psalmi, Psaltire, cărți de catehism ortodox, cărți de rugăciuni, cărți cu viețile sfinților și alte cărți de zidire duhovniceasca, în total 35 de exemplare. Totodata parohia a dăruit și câteva iconițe plastifiate.

Joi 20 mai 2020, seara, părintele diacon a mers să-l întâlnească pe Părintele Ioannis la biserica din Rotterdam, pentru a-i duce cărțile. Cu această ocazie i-au fost date și fotocopii ale vieților și acatistelor Sfinților Efrem Sirul, Mare Mucenic Mina și Efrem cel Nou de la Nea Makri - 10 exemplare, pentru a fi oferite dlui L., dar și altor deținuți români pe care Părintele Ioannis urma să-i viziteze.

Părintele diacon a trimis mai multe scrisori electronice dlui L., pe 15, 21 și 27 ianuarie, 26 februarie, 4 martie, 8 și 25 mai 2020, cu cuvinte de încurajare, câteva rugăciuni, dar și mai multe fotografii cu familia dumnealui, primite de la soția dânsului din țară.

Pe data de 13 iulie 2020 dl. L. C. S. a fost judecat, fiind informat că va primi decizia pe 27 iulie. Însă a doua zi, pe 14 iulie 2020, a fost eliberat de urgență, judecătorii negăsind nici un fel de dovezi care să-l incrimineze. Așa încât pe 14 iulie dl. S. a fost scos în fata penitenciarului și trimis… să meargă “unde vrea”.

Cu ajutorul Domnului, L.S. a ajuns cu bine acasă, în România, în seara zilei de 15 iulie 2020.

În toată perioada ianuarie-iulie 2020 diaconul Constantin a ținut legătura telefonic și în scris cu soția dlui S. și cu sora dumnealui.

Ne-au mulțumit cordial și dl. S., și familia sa, de multe ori, pentru tot ajutorul acordat de parohia noastră. Într-unul din mesaje, soția dlui L., ne-a scris: „Întreaga familie vă mulțumește din suflet pentru sprijinul acordat! Pentru noi a fost un ajutor imens, nu îmi găsesc cuvintele să pot spune cât de mult a contat! Doamne ajută!”

Toate cele de mai sus au fost făcute la îndemnul și cu binecuvântarea Părintelui nostru paroh, Dr. Ioan Dură.

Diacon Constantin Grădinaru

9) Ajutor bănesc trimis dnei N. I. din Fundu Herţii din Bucovina/România

La 17 iulie 2020, Părintele paroh Ioan a primit o scrisoare electronică de la dna N. I. din localitatea Fundu Herții din Bucovina în care solicita ajutor bănesc pentru cumpărarea unei vaci de lapte pentru hrănirea copiiilor săi.

Urmare contactului avut cu Preotul Cristian Manda, parohul Parohiei Sfinții Voievozi din Fundu Herții, care a confirmat cele solicitate de dna N. I., enoriașă a parohiei sale, s-a decis trimiterea ajutorului de către parohia noastră din Țările de Jos.

Concret, s-a trimis dnei N. I. suma de 1.000 lei pe numărul de cont al Parohiei Sfinții Voievozi, iar la 1 august 2020, Părintele Cristian Manda a confirmat, prin e-mail, Părintelui Ioan că au fost primiți banii trimiși din partea Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam/Rotterdam.

10) Ajutor financiar pentru doi români aflaţi în dificultate

La îndemnul și cu binecuvântarea Părintelui paroh, Dr. Ioan Dură, pe data de 1 octombrie 2021 Parohia „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam/Țările de Jos a ajutat financiar doi români veniți de curand în Olanda, care erau în așteptarea salariului și ne-au cerut ajutorul, neavând bani de mâncare. Aceștia sunt:

  • Tanicui Nicolae, care locuiește în Ouddorp: 100 euro;
  • Kallai Levente, care a lucrat în Schiedam și a fost transferat de curând în Limburg: 50 euro.

Pe data de 10 octombrie 2021 dl. Nicolae Tanicui a adresat un mesaj de mulțumire Părintelui protopop Dr. Ioan Dură:

Doamne Ajută Părinte Ioan Dură,

Vă mulțumesc din suflet pentru ajutorul primit din partea dumneavoastră. Mi-a spus Doamna Elena de Chiara că ar fi dorit Părintele Diacon să vină la mine personal, eu m-am mutat în Tilburg lucrez la firma SBAFLAX. Mi-a spus că o să plătesc chiria 100 de euro pe săptămână. Eu voi primi salariul pe 22 Octombrie.
Mulțumesc din suflet și vă doresc multă sănătate și Maica Domnului să ne călăuzească.

Nicolae Tanicui

Ulterior, ca urmare a solicitării dlui Tanicui Nicolae, care nu și-a gasit încă de lucru și se afla în continuare în dificultate, parohia i-a trimis din nou 100 de euro pe data de 27 decembrie 2021.

Pe data de 28 decembrie 2021 dl. Nicolae Tanicui a adresat un nou mesaj de mulțumire Părintelui paroh Dr. Ioan Dură:

Doamne Ajuta Părinte Protopop Ioan Dura,

Vă mulțumesc din suflet pentru binecuvântarea ajutorului acordată și vă doresc multă sănătate și mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă răsplătească pentru tot ceea ce faceți alături de cei dragi.
Un An Nou Fericit cu bucurie și multă sănătate vă doresc.

Nicolae Tanicui

11) Donaţie pentru Pomenirea lui Ștefan Moscu - 8 iunie 2022

Părintele Ioan, doamna preoteasă Christina și membri ai Parohiei noastre au fost, începând cu Săptămâna Patimilor, alături cu rugăciunea, de familia Elena și Viorel Moscu, foști membri ai parohiei, care locuiesc acum în Germania. Familia dumnealor, greu încercată, a fost implicată într-un accident de mașină, în care Ștefan, cel de-al doilea copil al lor din cei 4 copii, în vârstă de 13 ani, a fost grav rănit. În data de 9 mai a.c. Ștefan s-a dus la cele veșnice.

Alături de condoleanțele, compasiunea și rugăciunile noastre a fost donată Asociației PRO VITA Valea Plopului din România, conform dorinței părinților lui Ștefan, cu binecuvântarea Părintelui Ioan, suma de 350 euro, pentru pomenirea lui. Suma a fost strânsă din donații ale membrilor parohiei Sfântul Grigorie Teologul.

"Mulțumim tare mult pentru gândurile voastre aproape de noi și pentru rugăciunile voastre. Va purtăm în inimile noastre, Dumnezeu să vă întărească și să vă dea lumină!", au fost rândurile de mulțumire transmise de fam. Elena și Viorel Moscu.

12) Ajutor financiar pentru Mănăstirea "Sfânta Ana" din Orșova, România, pentru săparea unei fântâni - 9 iunie 2024

Cu binecuvântarea Părintelui paroh Dr. Ioan Dură, Duminică 9 iunie 2024, dna Cecilia Bălteanu a adus la cunoștința enoriașilor situația dificilă în care se află măicuțele din Mănăstirea Sfintei Ana din Orșova. În urma fenomenelor meteorologice recente, fântâna mănăstirii a secat și astfel maicile viețuitoare în mănăstire au rămas fără apa atât de necesară pentru activitățile zilnice.

A fost săpată o fântână nouă, fiind necesar un foraj în stâncă la adâncime de mai mult de 100 de metri. Costurile pentru acest foraj au fost foarte mari, acestea neputând fi acoperite din resursele mănăstirii.

La cheta organizată cu binecuvântarea Părintelui Ioan s-au strâns 320 de euro, bani dăruiți de enoriași. La aceștia s-au adăugat 180 euro dăruiți de parohie. Suma totală de 500 de euro a fost înmânată dnei Cecilia Bălteanu, care a trimis-o Mănăstirii.


© 2004 IOAN DURĂ