Profiluri de membri ai parohiei

A) Prezentate în revista "Mărturie ortodoxă"

Grigore Șerban

Cel mai cunoscut reprezentant al artei românești în Olanda este, fără îndoială, domnul Grigore Șerban. Acest lucru ți-l poate certifica însăși marea popularitatea de care se bucură în rândul melomanilor olandezi. Dacă întrebi pe oricare dintre aceștia ce cunoaște despre muzica românească îți va răspunde cu siguranță numele domnului Grigore Șerban. Este adevărat că la aceasta a contribuit lunga ședere a dânsului în Olanda, mai bine de cinci decenii, precum și apariția sa, din când în când, la televiziunea olandeză. Dar, nu mai puțin a contribuit la marea sa popularitate și cântarea, timp de ani de zile, la marile restaurante ale orașului Haga și Amsterdam, precum și discul său de muzică populară românească, reimprimat de mai multe ori. În fine, mai toate ziarele olandeze i-au inserat fotografia și i-au consacrat, de nenumărate ori, rânduri elogioase relativ la măiestria cu care domnul Șerban a mânuit arcușul în interpretarea melodiilor populare românești.

Grigore Șerban a văzut lumina zilei la 4 august 1909 în orașul Brăila, ca fiul al lui Vasile Șerbănescu - adevăratul nume al domnului Grigore, de altfel, dar cunoscut de toată lumea cu cel de Șerban - un bun mânuitor al țambalului. Dar, nu numai tatăl domniei sale era muzicant, ci și frații mamei sale, care erau violoniști, așa încât se poate spune că s-a născut și a crescut într-o familie în care muzica era la ea acasă.

Copilăria și-a petrecut-o în orașul natal, până în anul 1918, când tatăl său și bunicul din parte mamei aveau să-l ducă cu ei la Constantinopol. Aici, tatăl său i-a cumpărat o vioară, cu care a luat lecții de la unchiul său. După o ședere de un an de zile la Constantinopol revine la Brăila, unde-și termină școala elementară. Cum tatăl său și frații mamei sale alcătuiau o orchestră, micuțul Grigore i-a urmat peste tot, în peregrinările lor la Paris, Londra și Berlin.

În 1931 însoțea orchestra tatălui său în Olanda, unde s-a și înscris la Conservatorul regal din Haga. Aici, în Olanda, a cântat în orchestra tatălui său doar până în anul următor, 1932, când și-a alcătuit propria sa orchestră, cu care avea să cânte ani de zile la mari hoteluri și restaurante olandeze, ca „Royal", din Haga, și „Kurhaus" din Scheveningen. Măiestria mânuirii arcușului i-a fost aici apreciată de mari violoniști ca Hubermman, Fritz Kreisler, Jack Thibaut, pianiști ca Arthur Schveber, Leonard Bernstein, Arthur Rubinstein și dirijori ca Willem Mengelberg.

De mai multe ori, domnul Grigore Șerban a cântat pentru familia regală, așa încât intrerpretarea „Ciocârliei" și a celorlalte superbe melodii ale muzicii populare românești, aveau să-i atragă admirația din însăși partea membrilor acesteia. Mărturie stau în acest sens cele ce i-au fost adresate în scris, încă din anul 1953, de soțul reginei Iuliana, prințul Bernard, a cărui scrisoare o redăm în românește mai jos:

„Stimate domnule Șerban, prin aceasta doresc încă o dată să Vă mulțumesc din inimă, dumneavoastră și colaboratorilor, pentru reușita aniversării zilei mele de naștere. Puteți fi sigur că programul muzical prezentat de dumneavoastră a făcut succesul serii. Toți cei prezenți, de altfel, au fost unanim de acord că succesul aniversării a întrecut așteptările. Cu recunoștință Vă rog să acceptați această fotografie. Salutări prietenești dumneavoastra și membrilor orchestrei dumneavoastră."

Casa regală i-a decernat, de altfel, domnului Grigore Șerban, decorația de „Ridder in de Ordre van Oranje Nassau" (Cavaler al ordinului de Orange Nassau).

În afara Olandei, domnul Grigore Șerban a cântat cu orchestra sa la Londra, Paris, în diferite orașe din Germania Federală și în Arabia Saudită.

Pretutindeni și în toate ocaziile domnul Grigore Șerban n-a uitat că este român și că este mesager al muzicii populare românești. La restaurant sau la televiziune, peste tot, domnia sa poartă cămașă în port național românesc cu tricolorul la manșetă. Chiar la intrarea în restaurantul său fâlfâie, în bătaia vântului, tricolorul românesc. Că nu și-a uitat țara de origine și pe compatrioții săi a dovedit-o și acțiunea sa de a concerta în 1977 pentru beneficiul victimelor groaznicului cutremur ce-a lovit țara noastră și pe locuitorii ei.

Totodată anul acesta, domnia sa și cu fiul său Andrei, Conferențiar la Conservatorul din Maastricht, - și el un mare maestru al viorii - au concertat în Haga, cu prilejul aniversării Unirii, pentru suflarea românească din Olanda.

Domnia sa nu și-a uitat nici credința ortodoxă a străbunilor săi. Nelipsit de la slujbele parohiei noastre, dânsul este și membru al Consiliului parohial și sprijinitor al obținerii unui locaș de cult pentru comunitatea noastră.

Preotul comunității ortodoxe române din Olanda și toți membrii acesteia urează din inimă domnului Grigore Șerban sănătate și viață lungă întru cinstirea numelui de român și a artei muzicale românești.*

Pr. Dr. Ioan Dură

*) Publicat în revista "Mărturie Ortodoxă", anul II, nr. 4, 1983, p. 171-174.

Alexandru Lăscae

Alexandru Lăscae s-a născut la București în anul 1942. Și, încă din fragedă vârstă, ia lecții de vioară cu Anton Sarvas, concert-maestru la Orchestra Filarmonicii din București. Vocația muzicii i-a îndreptat pașii tânărului Alexandru, în anul 1960, la Conservatorul din București, unde avea să aibă ca profesor de vioară pe George Manoliu. Aici, la Conservator, calitățile violonistice ale studentului Lăscae l-au impus foarte curând în rândul colegilor, precum și a violoniștilor profesioniști. Așa se face că, încă din anul 1963, studentul Alexandru Lăscae a fost angajat ca violonist în Orchestra Radio-Televiziunii române, iar în cel următor, 1964, în Filarmonica George Enescu, cu care a concertat, de altfel, și în afara țării și anume în țările socialiste, precum și în Germania Federală și Turcia.

Stabilit în Occident, domnul Lăscae și-a continuat studiile la Conservatorul din Bruxelles cu Louis Poulet. Și de această dată, talentul și perseverența sa aveau să fie răsplătite, căci în anul 1970, i se decernează „Premiul întâi și Diploma superioară".

În Olanda, cu începere a anului 1972, este concert-maestru în Orchestra simfonică "Residentie Orkest" a orașului Haga. Câțiva ani mai târziu, și anume în 1976, domnul Lăscae constituie la Haga, "Ansamblul olandez de coarde" ("Nederlands Strijkers Ensemble"), pe care-l și conduce. În anul 1979 întemeiază "Orchestra de Cameră Arion" („Arion Ensemble") și o conduce sub bagheta sa până astăzi. Primul concert susținut de domnul Alexandru Lăscae cu Orchestra de Cameră Arion, în calitate de dirijor al acesteia, a avut loc la 12 iulie 1980 în "Oude Kerk Scheveningen". La ora actuală, pe lângă calitatea sa de dirijor permanent al Orchestrei de Cameră Arion, domnul Lăscae este și concert-maestru al Orchestrei simfonice ("Residentie Orkest") a orașului Haga și desfășoară o prodigioasă activitate muzicală.

Măestria cu care mânuie arcușul și bagheta i-a dat posibilitatea domnului Lăscae să concerteze și să dirijeze în Europa Occidentală, America și Canada. Repertoriul lucrărilor interpretate și dirijate este și el bogat și variat. Prezența creațiilor marilor compozitori în repertoriul său este dovada grăitoare în acest sens. De asemenea, prezența numeroasă a melomanilor olandezi la lucrările interpretate sau dirijate de compatriotul nostru, precum și elogiile ce i-au fost aduse în presa olandeză, ilustrează și ele, din plin, prestigiul și stima de care se bucură domnul Alexandru Lăscae în viața muzicală a Olandei.

Spre confirmarea celor de mai sus, redăm, în cele ce urmează, câteva pasaje, extrase din ziare olandeze : a) "Lăscae s-a prezentat în stilul cel mai lăudabil și competent" ("Het Binnenhof", Haga); b) "Lăscae a făcut ca orchestra să cânte într-un stil admirabil lucrarea lui Hayden, Simfonia 104" ("De Volkskrant", Amsterdam); c) "Un valoros dirijor care cunoaște nu numai ceea ce vrea și cum să obțină așa ceva, dar care poate să se și exprime cu căldură și să se impună cu cea mai mare eleganță" ("De Telegraaf", Amsterdam); d)"Repede remarcă cineva că "Orchestra de Camer Arion" condusă de Lăscae, un interesant dirijor, din punct de vedere muzical, se dezvoltă ca un ansamblu viguros, plin de muzicalitate" ("Het Parool", Amsterdam). Firește, elogiile aduse compatriotului nostru de criticii muzicali olandezi constituie o îndreptățită mândrie pentru toți românii din Olanda.

Se cade a fi evidențiat faptul că deși își desfășoară activitatea muzicală departe de țara natală, domnul Alexandru Lăscae și-a păstrat intactă dragostea pentru muzica românească și valorile ei autentice. Din repertoriul său fiind nelipsite, de exemplu, Simfonia nr. 1, Suita nr. 1, Sonatele 1 și 2 și Rapsodia română ale marelui nostru compozitor George Enescu. Mai mult, chiar, Sonatele 1 și 2 ale lui Enescu au fost înregistrate de domnia sa la Radio Hilversum, fiind acompaniat la pian de domnul Alexandru Hrisanide.

În anul 1977, asemenea celor ce au simțit românește și au fost alături de frații lor de acasă încercați de neuitatul cutremur de atunci, domnul Alexandru Lăscae a concertat pentru ajutorarea acestora cu "Ansamblul olandez de coarde", ("Nederlands Strijkers Ensemble") în "Nieuw Kerk" din Haga. Concertul, care sa bucurat de un deosebit succes, a fost susținut în prezența primarului orașului Haga și a ambasadorului R. S. R., de atunci, domnul profesor dr. Traian Pop.

La invitația comunității ortodoxe române din Olanda de-a da un concert patronat de aceasta, în folosul strângerii de fonduri pentru un viitor locaș de cult propriu, domnul Lăscae a răspuns afirmativ, cu multă bunăvoință. Și la 24 iunie, anul acesta, domnul Alexandru Lăscae, acompaniat de d-na Agnes Jas, la violoncel, și dl Peter Visser, la pian, au interpretat lucrări ale compozitorilor Haydn, Beethoven, Dvorak și Bartok, în „Haagse Kunstkring" din Haga, strada Denweg nr. 64. Menționăm că, dintre lucrările lui Bartok, au fost executate Dansurile românești : Jocul cu bâta, Brâul, Pe loc, Buciumeana, Poarta românească și Mărunțel, iar în ceea ce privește concertul, acesta poate fi considerat un succes. Și aceasta deoarece concertul a constituit o frumoasă manifestare muzicală, organizată și patronată de către comunitatea noastră ortodoxă din Olanda.

Se cade, aici, să amintim că la buna organizare a acestuia a contribuit, cu multă tragere de inimă, mama domnului Alexandru Lăscae, doamna Adina, membră a comitetului parohiei noastre și nelipsită de la slujbele religioase. Firește, comunitatea noastră speră, ca in viitorul apropiat, să organizeze și să patroneze un al doilea concert al domnului Lăscae. Și suntem optimiști în această privință, întrucât, după cele mărturisite de domnul Lăscae, domnia sa se gândește deja la viitorul concert.

Preotul comunității ortodoxe române din Olanda și credincioșii acesteia urează dirijorului - singurul dirijor român, la ora actuală, în Olanda - și virtuosului violonist, Alexandru Lăscae, viață lungă, plină de satisfacții și succese profesionale, ce vor bucura, cu singuranță, și pe românii de aici și de pretutindeni.*

Pr. Dr. Ioan Dură

*) Publicat în revista "Mărturie Ortodoxă", anul III, nr. 7, 1984, p. 227-232.

Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu

Doamna Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu s-a născut la 25 martie 1914 în Câmpina - România, din părinții Ioan Constantinescu și Maria Buzea. În familie, tânăra Elisabeta avea să învețe cultul muncii, al cinstei și al dragostei de frumos, care aveau să-și pună pecetea definitivă asupra acesteia. Și tot părinții au fost aceia care au crescut pe micuța Elisabeta în duhul legii românești, adică al credinței ortodoxe și al umanismului acesteia.

La 18 decembrie 1940, tânăra Elisabeta Constantinescu se căsătorea în București cu W. I. Kerkhoven.

Stabilită în Olanda, d-na Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu a întemeiat în Haga, "Fundația culturală Ioan și Maria Constantinescu", a cărei președintă și este. Fundația, instituție nepolitică și nelucrativă, urmărește promovarea schimburilor culturale între țări și dispune și de un muzeu etnologic și de o colecție de artă contemporană.

Pictoriță de o aleasă sensibilitate artistică, doamna Elisbeta Constantinescu este de asemenea și directorul galeriei de artă "Laurina", anexă a Fundației amintite mai sus. Prin "Laurina" sunt încurajate schimburile artistice dintre țări. Și aici se cade a fi evidențiată mai ales strădania directorului "Laurinei" de-a da posibilitatea la cât mai mulți pictori români, în deosebi tineri, să-și expună tablourile lor în această galerie.

Dată fiind personalitatea complexă a pictorului și omului de cultură, care este doamna Elisabeta Constantinescu, instituții de artă și cultură din diferite țări ale lumii au făcut-o membră a acestora. Așa se face că, conaționala noastră, Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu, este membră a următoarelor instituții: 1) Centru Cultural Internațional - Amsterdam; 2) Pulchri Studio - Haga; 3) Muzeul municipal - Haga; 4) Academia Pater Noster - Londra (membră de onoare din 1972); 5) Universitatea Tomaso Camparelli - Roma (membră de onoare din 1969); 6) Crucea Roșie; 7) Societatea filatelică internațională - Haga; 8) Societatea Regală de Horticultură și Botanică; 10) Membru pe viață al Asociației biografice internaționale (Life Felow of the International Biographical Association) - Cambridge; 11) Academia Italia de artă și lucru (Academia Italia delli Arti e del Lavoro) - Salsomaggiore Terme; 12) Membru consultativ al Comisiei consultative a Congresului S.U.A., în 1983 (Charter member of the Congressional Advisory Board in the United States Congress).

Ca pictoriță, doamna Elisabeta Constantinescu a avut posibilitatea să-și facă cunoscută creația sa artistică, iubitorilor de frumos, în diferite expoziții personale, ce s-au bucurat de succes. Și pentru meritele sale artistice și culturale domnia sa a fost răsplătită, de-a lungul anilor, cu numeroase premii și distincții, precum urmează: 1) Premiul picturii din Haga, în 1949; 2) Medalia de argint - Universitatea Tomaso Camparelli - Roma, în 1962; 3) Medalia de aur - Universitatea Tomaso Camparelli - Roma, în 1969; 4) Medalia de argint - Academia Pater Noster - Londra, în 1972; 5) Certificat de merit pentru aportul remarcabil adus la înțelegerea între națiuni prin Pace și Cultură și Medalia de aur - Dicționarul de Biografie internațională - Cambridge; 6) Medalia "Pro Mundi Beneficio" - Academia braziliană de Științe umane - "pentru contribuția adusă în serviciul păcii", Sao-Paolo, în 1975; 7) O placă și o diplomă pentru realizare contemporană - Dicționarul de Biografie internațională - Cambridge, în 1976 ; 8) Medalia de aur și diploma de numire ca academician al Academiei Italia de artă și lucru - Salsomaggiore Terme, Parma, în 1979; 9) Medalia de aur a Meritului de către Parlamentul internațional pentru Pace și Siguranță - U.S.A., în 1982; 10) Premiul națiunilor - Academia Italia, Parma, în 1983; 11) Premiul cultural mondial "Statuia Victoriei" - Centru de Studii și cercetare a națiunii, Parma (Italia), în 1983.

Pictorul Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu este trecută în: 1) International Directory of Arts. Deutsche Zentral Druckerei A. G. Berlin - Germania; 2) Dictionary of International Biography. Melrose Press Limited. Cambridge - Anglia; 3) Who’s Who in the World. Marquis Who’s Inc. Chicago - U.S.A.; 4) International Register of Profiles World Edition. Melrose Press Limited - Cambridge; 5) Men and Women of Distinction. International Biographical Centre - Cambridge.

Dornică de cunoaștere, doamna Constantinescu a călătorit în Europa în țări ca: Franța, Germania, Italia, România, Spania, Elveția, Turcia, Anglia, Iugoslavia, dar și dincolo de bătrânul continent și anume în Australia, Indonezia, Tailanda și Iran.

În timpul liber, Elisabeta Constantinescu se pasionează de filatelie, îngrijirea grădinii, a decorației interiorului, precum și de citit, mai ales din domeniile Etnologiei, Filozofiei, Artelor, Poeziei și Folclorului. Am spus timp liber, deși activitatea neobosită depusă de domnia sa la aranjarea și organizarea de expoziții și manifestări culturale în cadrul Fundției și a "Laurinei", precum și creația sa artistică nu-i mai dă posibilitatea de așa ceva. Cu atât mai mult cu cât Elisabeta Constantinescu depune atâta dăruire și pasiune în tot ceea întreprinde, convinsă fiind că arta și cultura, mai presus de orice, sunt aproape de sufletul omenesc și contribuie la buna înțelegere între oameni și popoare. Iată cum se explică, de exemplu, că domnia sa face parte printre personalitățile cu profil internațional alese membrii consultativi ai Comisiei consultative a Congresului S.U.A., titlu ce i-a fost acordat oficial de căte Administrația Reagan.

Românii din Olanda pot fi, cu adevărat, mândri că au o astfel de compatrioată a cărei personalitate este unanim apreciată, atât în țara lor adoptivă cât și de instituții de renume internațional din diverse țări ale lumii.

Personalitate cu profil internațional, Elisabeta Kerkhoven-Constantinescu este mândră de originea sa română și sensibilă la orice creație artistică și culturală românească, pe care o promovează cu atâta dragoste. Aceeași sensibilitate o manifestă domnia sa și față de credința creștină ortodoxă. În acest context se înscrie și invitația făcută de dânsa, de mai multe ori, Preotului comunității noastre de-a o vizita la domiciliul dumneaei din Haga.

În timpul vizitelor întreprinse de Preot la domiciliul său, doamna Elisabeta a manifestat un real interes pentru parohia ortodoxă a Românilor din Olanda. De altfel, doamna Elisabeta Kerkhove Constantinescu a fost aceea care a deschis un cont pe numele parohiei noastre la ABN Bank, în vederea realizării propriului locaș de cult, în viitor.

În locuința dânsei, semnele extern ale mărturisirii credinței ortodoxe sunt și ele prezente pretutindeni. Sfânta Scriptură, cărți de rugăciune, cruci, ouă roșii încondeiate cu măestrie, lucrări teologice, printre care se numără și o carte ce i-a fost oferită personal de către fostul patriarh Justinia al României, precum și ziarul "Telegraful Român" al Mitropoliei Ardealului, sunt tot atâtea mărturii evidente ale credinți sale ortodoxe. Firește, din casa dânsei nu lipsește nici revista noastră "Mărturie ortodoxă", oferită de preotul comunității.*

Pr. Dr. Ioan Dură

*) Publicat în revista "Mărturie ortodoxă", nr. 6, 1984, p. 91-96.

​B) Din ultimii ani

Academician Prof. Univ. Dr. Mihai Netea
Omagierea sa din 29 ianuarie 2017

Duminică, 29 ianuarie 2017, din inițiativa și cu binecuvântarea Părintelui Ioan, parohia Sf. Grigorie Teologul din Olanda a sărbătorit și omagiat pe unul dintre enoriașii săi de excepție și anume pe Academicianul Prof. univ. Dr. Mihai Netea de la Universitatea din Nijmegen, după primirea premiului Spinoza (premiu Nobel al Olandei) în 2016.

În cuvântul său de bun venit adresat domnului Academician prof. univ. Netea, Părintele Ioan și-a exprimat bucuria sa și a enoriașilor de a-l avea pe Domnia Sa în mijlocul lor, l-a felicitat pentru premiul primit, Spinoza, și i-a prezentat pe scurt activitatea de cercetare pe tărâmul Medicinei. Totodată, Părintele Ioan și-a exprimat și bucuria sa și a parohienilor de a avea în mijlocul lor și pe distinsa soție a domnului Academician Netea, doamna Romana, Dr. în Medicină și cercetător la aceeași Universitate din Nijmegen.

Domnul Academician și soția au fost prezenți la celebrarea Sfintei Liturghii, de la inceputul acesteia; ambii fiind vechi membri ai parohiei, iar Părintele Ioan este cel care le-a botezat pe fiul dânșilor.

La sfârșitul celor vorbite de Părintele Ioan, doamna Dr. în Medicină, Daniela Oprea-Lager, enoriașă a parohiei, a prezentat momentele cele mai semnificative din viața și activitatea științifică a domnului Academician Mihai Netea. (A se vedea, mai jos, textul prezentat de doamna Daniela Oprea-Lager).

În cinstea sărbătoririi și omagierii Academicianului Mihai Netea, doi muzicieni consacrați și bine prețuiți în lumea interpretativă a muzicii clasice din Olanda, membri ai parohiei, și anume domnul Lucian Leonard Raiciof, violonist, și doamna Ana-Maria Ștefan-Raiciof, pianist, au susținut un concert de excepție cu interpretarea unor piese din muzica clasică, precum și românească, mult apreciate, de altfel, de către cei prezenți.

După concert, Părintele Ioan i-a urat noi succese profesionale domnului Academician Prof. univ. Dr. Mihai Netea și i-a oferit icoana Sfântului Arhanghel Mihail, zugrăvită pe lemn, iar Consiliu parohial câte un buchet de flori, domniei sale și soției.

Sărbătorirea s-a sfârșit cu recepția dată de parohie în cinstea sărbătoritului, în sala parohială.

Părintele paroh Ioan

Cuvânt de prezentare a Domnului Prof. Univ. Dr. Mihai Netea de către doamna Daniela Oprea-Lager, Dr. în Medicină, în biserica parohiei, la 29 ianuarie 2017

Mihai Netea s-a născut pe 25 Decembrie 1968, la Cluj-Napoca, în frumoasa Transilvanie. A urmat cursurile Facultății de Medicina din cadrul Universității de Medicina și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca. După absolvirea Facultății, în anul 1993, medicul Mihai Netea emigrează în Olanda călăuzit de dorința aprigă de a face cercetare fundamentală.

Odată stabilit la Nijmegen, medicul Mihai Netea inițiază și aprofundează linia de cercetare dorită în domeniul imunologiei. Rezultatele muncii nu se lasă așteptate, astfel încat în anul 1998 domnia sa obține Cum Laude titlul de Doctor, în cadrul Centrului Universitar Medical Radboud din Nijmegen. Doctoratul a cuprins multiple studii care au investigat "rolul rețelei citokinelor în septicemie". A urmat apoi o perioadă de post-doctorat, pe care dr. Netea a efectuat-o la Universitatea din Colorado, Statele Unite ale Americii. În America, recunoașterea Internațională continuă, astfel încat la sfârșitul post-doctoratului obține Premiul Merck Irving Sigal, acordat de Academia Americană de Microbiologie (1999).

Reîntors pe meleagurile Olandei, dr. Netea își continuă și finalizează în 2005 specializarea de Medicină Internă. În 2006 încheie supra-specializarea de Boli Infecțioase, domeniu în care obține și titlul de Profesor Doctor în anul 2008. Momentan, prof. dr. Mihai Netea este șeful Diviziei de Medicină Experimentală din cadrul Departamentului de Medicină Internă al Centrului Universitar Medical Radboud, Nijmegen, Olanda.

Lista sa de publicații este impresionantă, cuprinzând circa 700 de articole publicate în cele mai prestigioase Jurnale de Medicină cunoscute (exemplu: Science, Nature; H index 79). În perioada 1999-2016 a primit numeroase valoroase premii și recunoașteri internaționale pentru cercetarea deosebită în domeniul Imunologiei, culminând cu obținerea mult-râvnitului premiu Spinoza în 2016. Acest premiu constituie cea mai înaltă distincție acordată în Olanda pentru cercetare, oferind suma de 2,5 milioane de euro pentru continuarea liniei de cercetare.

Linia de cercetare se bazează pe investigarea mecanismelor care stau la baza imunității nespecifice. Prof. dr. Netea a descoperit că în afara limfocitelor (un anumit tip de globule albe cunoscute ca având memorie imuna), mai există și alte feluri de globule albe (de exemplu: monocitele, celulele "natural killer") care au memorie imună. Aceste celule ajută organismul în apărarea contra infecțiilor. Beneficiul principal al acestei descoperiri constă în îmbunătățirea vaccinurilor actuale, sau descoperirea a noi vaccinuri care să combine imunitatea specifică și cea nespecifica. Principalii beneficiari vor fi evident persoanele cu imunitate scazută, precum copiii sau vârstnicii.

Prof. dr Mihai Netea este, printre altele, membru al Academiei Europaea și al Academiei Regale Olandeze pentru Știință. Mai presus de toate este însă un Parohian de cinste al Bisericii "Sfântul Grigorie Teologul" din Schiedam și o persoană care face cinste numelui de român peste hotare. Secretul succesului său este pasiunea pentru cercetare, perseverența și continua colaborare cu experții în domeniu.

Lista premiilor obținute de Prof. dr. Netea:

 • 1999 Premiul Merck Irving S. Sigal al Academiei Americane de Microbiologie
 • 2002 Premiul Internațional al Forumului Tinerilor Cercetători în domeniul Septicemiei
 • 2002 Premiul Aventis al Societății Olandeze pentru Microbiologie Medicală
 • 2003 Premiul postdoctoral acordat de Societatea Internațională a Cytokinelor
 • 2003 Premiul SmithKline Beecham ICAAC
 • 2005 Premiul tinerilor cercetători acordat de Societatea Europeană de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase
 • 2005 Premiul Comitetului de "Imunologie a Infecției"
 • 2006 Premiul WRO Goslinsg al Societatii Olandeze de Boli Infecțioase
 • 2011 Premiul Radboud pentru Știință
 • 2016 Premiul Spinoza acordat de NWO

Dr. med. Daniela Oprea-Lager
29 ianuarie 2017, Schiedam

Domnul Prof. univ. Dr. Mihai Netea și prezentarea cărții sale, "O istorie genetică (incompletă) a Românilor", Duminică, 4 decembrie 2022, în biserica parohiei

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, Părintele Ioan a invitat pe dl. Prof. univ. Dr. Mihai Netea, Centrul Medical Universitar Radboud, Nijmegen, membru al Academiei Regale olandeze pentru Științe și Arte și enoriaș al parohiei, să prezinte cartea sa "O istorie genetică (incompletă) a Românilor"

Prezentarea dlui Profesor Mihai Netea a fost făcută de dna Dr. în Medicină Daniela-Elena Oprea, al cărei text îl expunem mai jos:

A vorbi despre medicul, profesorul, cercetătorul, imunologul, scriitorul, istoricul, soțul, tatăl, românul Mihai Netea este o temă complexă care probabil ar necesita câteva săptămâni, dacă nu chiar luni, pentru a putea oferi o prezentare obiectivă. Cu îngăduința Dumneavoastră mă voi concentra pe trei aspecte: persoana, medicul și cercetătorul, lăsând istoria, familia și talentele nebănuite în seama acestui mare suflet iubitor de Romania și de simțirea ADN-ului românesc.

Mihai Netea s-a născut în Sfânta zi de Crăciun, pe 25 Decembrie 1968, la Cluj-Napoca. A urmat cursurile Facultății de Medicina din cadrul Universității de Medicina și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca. După absolvirea Facultății, în anul 1993, medicul Mihai Netea emigrează în Olanda călăuzit de dorința aprigă de a face cercetare fundamentală.

Pașii îl călăuzesc la Nijmegen, acolo unde inițiază și aprofundează linia de cercetare dorită în domeniul imunologiei. În 1998 obține Cum Laude titlul de Doctor în medicină, în cadrul Centrului Universitar Medical Radboud din Nijmegen. Doctoratul a cuprins multiple studii care au investigat “rolul rețelei citokinelor în septicemie”. În perioada de post-doctorat, efectuată la Universitatea din Colorado, Statele Unite ale Americii, recunoașterea Internațională a doctorului Netea continuă și culminează cu obținerea Premiul Merck Irving Sigal, acordat de Academia Americana de Microbiologie în anul 1999.

Reîntors pe meleagurile Olandei, dr. Netea își continuă și finalizează în 2005 specializarea de Medicina Interna. În 2006 încheie supra-specializarea de Boli Infecțioase, domeniu în care obține și titlul de Profesor Doctor în anul 2008. Momentan, prof. dr. Mihai Netea este șeful Diviziei de Medicină Experimentală din cadrul Departamentului de Medicină Internă al Centrului Universitar Medical Radboud, Nijmegen, Olanda.

Lista sa de publicații este impresionantă, cuprinzând circa 1200 de articole publicate în cele mai prestigioase Jurnale de Medicina cunoscute (exemplu: Science, Nature). În perioada 1999 - 2022 a primit numeroase importante premii și recunoașteri internaționale pentru cercetarea deosebită în domeniul Imunologiei, culminând cu obținerea mult-râvnitului premiu Spinosa în 2016. Acest premiu constituie cea mai înaltă distincție acordată în Olanda pentru cercetare, oferind la momentul respectiv suma de 2,5 milioane de euro pentru continuarea liniei de cercetare.

Linia de cercetare se bazează pe investigarea mecanismelor care stau la baza imunității nespecifice. Prof. dr. Netea a descoperit că în afara limfocitelor (un anumit tip de globule albe cunoscute ca având memorie imună), mai există și alte feluri de globule albe (de exemplu: monocitele, celulele “natural killer”) care au memorie imună. Aceste celule ajută organismul în apărarea contra infecțiilor. Beneficiul principal al acestei descoperiri constă în îmbunătățirea vaccinurilor actuale, sau descoperirea a noi vaccinuri care să combine imunitatea specifică și cea nespecifică. Principalii beneficiari sunt persoanele cu imunitate scăzută, precum copiii sau vârstnicii.

Profesorul universitar Mihai Netea este, printre altele, membru al Academiei Europene și al Academiei Regale Olandeze pentru Știință. În ciuda distantei Nijmegen - Schiedam, este un Parohian de cinste al Bisericii “Sfântul Grigorie Teologul” și o persoana care face cu adevărat cinste numelui de român peste hotare. Secretul succesului său este pasiunea pentru cercetare, perseverența și continua colaborare cu experții în domeniu. Cunoștințele sale legate de istoria românilor sunt la fel de bogate ca și profunda cunoaștere a geneticii. În tot ceea ce face este sprijinit de colegi de breasla și profesori de renume, așa cum este distinsa soție a Dansului, doamna Profesor doctor Romana Netea-Maier.

Stimată familie Netea, felicitări din toata inima pentru reușitele Dumneavoastră și mai ales pentru timpul pe care l-ați găsit în a căuta și explica “De unde ne tragem noi românii”?

Decembrie 2022, Schiedam,
Daniela Oprea-Lager

Dl. Prof. univ. Dr. Mihai Netea prezentând cartea sa,
Duminică, 4 dec. 2022

​Lucrarea
"Parish members with Phd titles awarded by Dutch universities *"

Foreword

The Romanian Orthodox Parish "St. Gregory the Theologian" (1) in The Netherlands was founded in January 1981 by the reverend father Dr. Ioan Dură, Rector of the parish, who has been serving it until today, and who is the author of this Foreword.

The initial location of the "St. Gregory the Theologian" Parish was in Utrecht, some months later it moved to The Hague and later to Voorburg. From 2001, it is hosted in the cemetery chapel of the Resurrection, a historical monument in Schiedam, taken in concession by the Romanian orthodox community of "St. Gregory the Theologian".

After 1990, and especially after Romania's accession to EU in 2007, Romanian students chose to study in Dutch Universities and consequently obtained their academic degrees. A lot of these students have been active members of the "St. Gregory the Theologian" Parish and spiritual sons and daughters of Father Ioan Dură.

Although we never had the intention to keep track of those students pursuing a PhD degree in Dutch Universities, we do know - and we can happily share with you - that, until summer 2017, there are thirty-two students, members of our parish, who obtained PhD titles from Dutch universities. Most of them actually exercise their professional activity in Dutch universities, as researchers or professors, in Dutch public services, in Dutch hospitals as doctors or assistants, or in various companies in The Netherlands, as referred in this booklet.

Certainly, these PhD holders from Dutch universities, either members of the "St. Gregory the Theologian" Parish or outside it, represent the core element of the scholarly links between the Dutch and the Romanian peoples and our countries, The Netherlands and Romania, fact that highlights the reciprocal sense of respect and appreciation.

Despite its modest resources, the Romanian Orthodox Parish "St. Gregory the Theologian", through its priest, Dr. Ioan Dură, has contributed to the good relations between our countries and our peoples. In this respect, it is worth mentioning the celebration, in our church, of the 135th anniversary of diplomatic relations between Romania and The Netherlands, on April 19, 2015, in the presence of the then Romanian Ambassador Ireny Comaroschi and the Mayor of Schiedam, C.H.J. Lamers (2). On the other hand, we would not omit the active participation of our parish to the "Open Monuments' Day" on the second Saturday and Sunday of September each year (3). And last but not least, reverend father Ioan Dura, all years long, has been praying in the holy religious services for the health and salvation of the late Queen and the actual King of the Netherlands.

This booklet was thought out, initiated, prefaced and blessed by Priest Dr. Ioan Dură and drafted by Andrei Rareș, himself a PhD holder from a Dutch university and a parish member and spiritual son, to whom we are once again expressing our gratitude.

Archpriest Dr. Ioan Dură, Dean of the Netherlands
Rector of the "St. Gregory the Theologian" Parish in Schiedam

__________

* Edited by Romanian Orthodox Parish 'Saint Gregory The Theologian', Publishing House MAGIC PRINT, Onești, 2017, 40 pagini

(1) For more information about the "St. Gregory the Theologian" Parish, please visit its website, www.biserica.nl (in Romanian)
(2) See parish website, under "Parish Activities" ("Activități organizate în cadrul parohiei"), "Celebrating the 135th Anniversary of Diplomatic Relations between Romania and The Netherlands in our parochial church (April 19, 2015)" ("Aniversarea a 135 de ani de relații diplomatice între România și Regatul Țărilor de Jos în biserica parohială (19 aprilie 2015)")
http://biserica.nl/Schiedam_cultural.html
http://biserica.nl/Schiedam_imagini.html#tedeum
(3) See parish website, under "Celebrating the Open Monuments' Day" ("Sărbătorirea Zilei monumentelor istorice") http://biserica.nl/Schiedam_ziua_monumentelor.html

Prof. univ. Dr. Liviu Maţenco
Universitatea Utrecht

Profesor doctor inginer geolog Liviu Ciprian Mațenco, s-a născut în orașul Vatra Dornei din Romania. Aici a trăit anii copilăriei și a absolvit liceul. A decis apoi să urmeze studiile universitare în domeniul geologiei, ca urmare a pasiunii pentru acest domeniu care i-a fost transmisă de tatăl sau, geolog șef la întreprinderea minieră din Vatra Dornei. Desele drumeții prin frumoasele plaiuri ale Bucovinei și discuțiile cu tatăl său despre formarea structurilor pământului, au pus bazele deciziei carierei sale.

A urmat apoi cursurile Facultății de geologie din cadrul Universității București, fiind apoi reținut imediat după absolvire, ca profesor asistent în cadrul catedrei de geologie structurală.

A primit apoi o bursă care i-a oferit oportunitatea de a-și pregăti teza de doctorat în cadrul Vrije Univeristeit Amsterdam. În anul 1997 a obținut titlul de doctor în științe geologice la această universitate, în urma susținerii tezei de doctorat cu tema "Tectonic evolution of the Outer Romanian Carpathians: Constraints from kinematic analysis and flexural modelling”.

Ca urmare a obținerii titlului de doctor, a fost promovat ca lector și apoi profesor conferențiar în cadrul Facultății de geologie din București. În această perioadă a continuat să colaboreze în lucrări de cercetare cu departamentul de tectonică din cadrul Vrije Universiteit din Amsterdam. În anul 2003 a decis să-și continue cariera în cadrul Vrije Universiteit din Amsterdam în funcția de cercetător, departamentul de tectonică. În anii care au urmat a fost promovat ca cercetător șef și apoi profesor conferențiar.

În 2012 s-a mutat împreună cu tot departamentul la Universitatea din Utrecht și în 2017 a fost numit ca profesor universitar al Catedrei de tectonică și bazine sedimentare. Pe data de 28 noiembrie 2018, a avut loc ceremonia oficială de investire ca profesor în cadrul Universității din Utrecht.

În prezent este editor al revistei Global and Planetary Change, membru al Academiei Europea, al Uniunii europene de geoștiințe, al Uniunii americane de geofizică și al Societății americane de geologie.

Este autor sau co-autor a peste șaptezeci de lucrări științifice, publicate în prestigioase reviste de specialitate.

Din anul 2023 este membru de onoare al Academiei Române.

Biografie

S-a născut în 1967 la Vatra Dornei, județul Suceava. A urmat cursurile Liceului Teoretic „Ion Luca“ între 1981-1985. În perioada 1986-1991 a fost student al Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București.

După licențierea în inginerie geologică în anul 1991, a fost angajat al Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București între 1991-2003, unde a parcurs titlurile academice pănă la gradul de conferențiar. În anul 1997 și-a susținut teza de doctorat în tectonică la VU University Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos, cu titlul „Tectonic evolution of the Outer Romanian Carpathians: Constraints from kinematic analysis and flexural modelling“, avându-i conducatori pe prof. Sierd Cloetingh și pe prof. Corneliu Dinu. Teza a fost echivalată de CNATDCU în anul 1998.

Între 2003-2006 a fost cercetător, iar în perioada 2006-2011 a fost conducător cercetare al Academiei Regale de Științe și Arte a Regatului Țărilor de Jos la Universitatea VU Amsterdam, Facultatea de Științe ale Pământului și Vieții. A devenit profesor asociat la aceeași universitate în anul 2011. Din 2012 este profesor asociat și ulterior, 2017, profesor în tectonică și bazine de sedimentare la Universitatea din Utrecht, Regatul Țărilor de Jos.

În toată perioada de activitate din Regatul Țărilor de Jos a continuat cercetarea și în proiectele Facultății de Geologie și Geofizică a Universității din București, unde a devenit membru al Școlii Doctorale de Geologie în anul 2021.

Principalele domenii de cercetare: tectonică, formarea și evoluția bazinelor de sedimentare, sisteme de sedimentare dinamică pe termen lung și legătura cu sistemele antropogenice, structuri orogenice și legătura cu bazinele de sedimentare, dinamica litosferică, evoluția secvențelor sedimentare controlate de tectonică, sisteme Source to Sink. Sistemele cercetate au fost localizate cu precădere în Europa centrală, de est și sud-est, dar a realizat cercetări și în alte sisteme din întreaga lume, cum ar fi în orogenele Betic, Rif, Alpi sau Asia de sud-est. Studiile sale contribuie și la înțelegerea Carpaților din România.

Opera

Este autor sau coautor a 125 publicații în jurnale internaționale peer-reviewed de nivel ridicat sau mediu, editor a 8 volume speciale în jurnale internaționale ca „Global and Planetary Change“, „Tectonophysics, Acta Geodetica and Geophysica“ și OGST. La sfârșitul anului 2023 indexul Hirsch (H-) menționa: Scopus – 46/6582 citări; ISI Web of Science – 44/5816 citări.

Volume speciale în jurnale internaționale de impact ridicat sau mediu

 • 2005 The Carpathians-Pannonian Basin System - Natural Laboratory for Coupled Lithospheric-Surface Processes, studiu editat în colaborare cu S. Cloetingh, G. Bada, G., C. Dinu și V. Mocanu, în „Tectonophysics special issue“, 410 (1-4), 1-510/2005
 • 2013 From Source to Sink - Quantifying the mass transfer from mountain ranges to sedimentary basins, studiu editat în colaborare cu P. Andriessen, în „Global and Planetary Change special issue“, 103, 1-260
 • 2017 Evolution of fore arc/back arc sedimentary basins with focus on the Japan subduction system and its analogues, editat în colaborare cu H. Sato., T. Ishyiama, F.H. Nader, în „Tectonophysics“, 710-711, 1-276
 • 2018 From the deep Earth to the surface: A multiscale approach, editat în colaborare cu S. Cloetingh, A. Tibaldi, L. Dobrzhinetskaya, F.-H. Nader, B. van Wijck de Vries, în „Global and Planetary Change“, Volume 171, 1-322
 • 2018 Topo-Transylvania: a multidisciplinary Earth science initiative in Central Europe to tackle local and global challenges, în „Acta Geodaetica et Geophysica“, 53, 323-553
 • 2019 Dynamics of sedimentary basins and underlying lithosphere at plate boundaries: The Eastern Mediterranean, editat în colaborare cu F. H. Nader, R. Littke, P. Papanastasiou, în „Oil and Gas Science and Technology“, 74/2019
 • 2022 Understanding the multi-scale and coupled evolution of orogens, sedimentary basins and their underlying lithosphere, editat în colaborare cu A. Balazs, L. Fodor, F. H. Nader, în „Global and Planetary Change“
 • 2023 Understanding the coupled evolution of orogens, sedimentary basins and their fluid-rock interactions, în colaborare cu F. H. Nader și J. J. Armitage, în „Global and Planetary Change“

Lucrări științifice (link)

Activitate editorială

 • Editor in chief al „Global and Planetary Change“ (Elsevier)

Proiecte

În calitate de director, codirector de proiect sau participant a gestionat numeroase granturi în România, Regatul Țărilor de Jos și în Europa.

Activitate didactică

Între 1991-2003 a predat mai multe cursuri la Facultea de Geologie și Geofizică a Universității din București, în domenii ca: tectonica, geologia structurală, analiza bazinelor de sedimentare, cât și cursuri practice de teren. Cursurile au fost susținute și la VU University Amsterdam și la Universitatea din Utrecht, Regatul Țărilor de Jos.

În prezent este titular al mai multor cursuri la Universitatea din Utrecht, Regatul Țărilor de Jos: seismica de reflexie și georesurse, dinamica bazinelor de sedimentare și a orogenelor, cursuri de teren în geologie, deformarea și metamorfismul crustei terestre. Pe lângă cursuri mai recente de master la Universitatea din București, a susținut cursuri la numeroase universități recunoscute la nivel internațional: University of Malaya, Malaysia, Anton de Kom University of Suriname, University of Dar el Salaam, Tanzania, precum și numeroase cursuri scurte la universități din Europa.

Pâna în anul 2023 a coordonat cu succes cercetările a circa 27 de doctoranzi din Regatul Țărilor de Jos, printre care numeroși români, a 8 studii de cercetare postdoctorale și a 3 doctoranzi de la Universitatea din București. A coordonat peste 80 de lucrări de cercetare de master și numeroase teze de licență.

Membru în societăți și organizații profesionale

Internaționale
 • Conducător al International Lithosphere Program Task Force (VI) Sedimentary Basins, începând din anul 2015
 • Membru al Academiei Europaea, 2018
 • Membru în American Geophysical Union
 • Membru al European Geosciences Union

Premii

 • Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“ al Academiei Române, 1999
 • Premiul Burgen al Academia Europaea, 2002

Pagină Web Personală

Liviu Ciprian MAȚENCO

Profiluri de membrii ai parohiei încreștinaţi de ctitorul paroh al acesteia

Părintele Ioan are bucuria de a avea în rândul enoriașilor parohiei Sf. Grigorie Teologul, ctitorie a sa, nu numai români ci și de alte naționalități, unii botezați ortodox de dânsul în biserica parohială.
Printre aceștia se numără și francezii Sebastian și Ilie, englezul Anthony și olandezul Gert-Jan Albert, prezenți în cele trei fotografii de mai jos.

Părintele Ioan cu fii duhovnicești
francezi: Sebastian și Ilie
(botezat în biserica parohiei)
Părintele Ioan cu fii duhovnicești:
Sebastian, Ilie și Anthony
(botezat în biserica parohiei).
Părintele Ioan cu Gert-Jan Albert
(botezat în biserica parohiei,
15 iunie 2019)

Dr. med. Daniela-Elena Oprea Lager

Daniela Oprea s-a născut în 1976, în pitorescul oraş de munte Braşov, din părinţii binecredincioşi Victoria şi Gheorghe-Stan Oprea.

În 1994 obţine diploma de bacalaureat la Liceul “C.D. Neniţescu” din Braşov. În același an, prin concurs, a intrat la Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, de unde obţine diploma de licență.

În iunie 2001, tânăra Daniela Oprea se căsătoreşte în oraşul natal cu I.E. Lager, cu care se stabileşte din acel an în Olanda. Împreună vor devini părinţii fericiţi ai lui Christian Nectarie.

În anul 2002, Daniela este admisă la Facultatea de Medicină a Universităţii Leiden și în 2004 obţine a doua licenţă în medicină. În 2005, începe rezidenţiatul în medicina nucleară la Centrul Universitar de Medicină din Leiden (LUMC), specializare pe care o încheie cu succes în 2009. În această perioadă, a activat un an şi în Departmentul de Medicină Internă a Spitalului “TweeSteden Hospital” în Tilburg.

Din 2009, Daniela Oprea îşi continuă cariera ca medic specialist în medicină nucleară la Departmentul de Radiologie şi Medicină Nucleară a Centrului Medical Universitar al Universităţii Libere din Amsterdam, ocupând mai întâi titlul de Fellow şi apoi, din iunie 2013, ca membru titular.

Din ianuarie 2011 începe un program doctoral de cercetare și obţine cu succes titlul de doctor în medicina nucleară în 2016. Prin aceasta, ea devine primul medic specializat în medicina nucleară în Centrul Medical Universitar din Amsterdam, care deschide calea cercetării ştiinţifice în domeniul imagisticii aplicate în uro-oncologie, pentru care Daniela Oprea a obţinut până în prezent finanţarea a şase proiecte de cercetare.

Ca o recunoaştere a înaltului ei profesionalism, Daniela a devenit în 2019 Chair al PSMA Forum NL. Tot în 2019, ea a devenit Chair al subgrupului oligometastatic al grupului de imagistică al Organizaţiei Europene pentru Cercetarea şi Tratamentul Cancerului (EORTC) din Bruxelles. În 2020, Daniela a fost desemnată membru al Asociaţiei Europene de Urologie, ca o recunoaştere a contribuţiei sale ca şi co-autor al Ghidului terapeutic în cancerul de prostată, publicat în mai 2020.

Până în prezent, Daniela este autor şi co-autor a peste 50 de articole ştiinţifice şi coordonator ştiinţific a cinci studenți doctoranzi. Lucrările sale sunt citate de profesori și cercetători cu renume din întreaga lume.

Medicul şi cercetătorul Daniela Oprea este membru al Asociaţiei Europene de Medicină Nucleară, al Asociaţiei Olandeze de Medicină Nucleară, a Societăţii Europene de Radiologie, a Societăţii Europene de Radiologie Uro-Genitală şi a Societăţii Europene de Imagistică Oncologică.

Din 2020, dna Daniela Oprea participă din partea grupului de Imagistică, secția de medicină nucleară, la continua adaptare a ghidului pentru cancerul de prostată, care se publică de către EAU.
Cert este că din 2020, dna Daniela Oprea este unicul medic (și femeie) de medicină nucleară în comisia Organizației de Urologie (EAU, European Association of Urology) responsabilă de ghidul pentru cancerul de prostată.

Duminică, 16 octombrie 2022, în timpul Congresului european de Medicină Nucleară (EANM 2022) de la Barcelona/Spania, în prezența unui auditoriu internațional alcătuit din peste 2000 de persoane, dna Dr. Med. Daniela-Elena Oprea Lager a primit premiul "Marie Curie" pentru comunicarea "The importance of implementing Prostate-specific membrane antigen (PSMA) in the European Guidelines". ("Importanța implementării antigenului membranar specific prostatei în Directivele Europene pentru diagnosticul și terapia cancerului de prostată").

Daniela îmbină, în mod armonios, îngrijirea pacienţilor cu profesionalism, respect şi compasiune, cariera ştiinţifică la nivel de excelenţă şi mentoratul noilor generaţii de medici, şi, mai cu seamă, face toate acestea în spiritul valorilor creştin-ortodoxe, urmând chemarea de a-L sluji pe Dumnezeu prin slujirea aproapelui.

Împreună cu familia ei este membru activ al Parohiei Sfântul Grigorie Teologul şi al Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române “Doamna Maria Brâncoveanu” a acesteia, unde se implică în viaţa comunităţii, prin conferinţe şi activităţi de voluntariat. Participă la toate acţiunile și manifestările parohiei și ale Asociației ei şi susţine proiectele lor. Este fiica duhovnicească a părintelui Ioan, parohul parohiei, iar fiul Christian Nectarie, hrănit cu o educaţie aleasă de cei doi părinţi, este elev al Şcolii Parohiale.

Daniela este un exemplu de femeie contemporană care îmbină o înaltă pregătire ştiinţifică, o activitate profesională intensă, o credinţă lucrătoare şi rolul de soţie și mamă creştină!


© 2004 IOAN DURĂ