Precizări despre parohiile Protopopiatului Olandei și Belgiei Flamande

Î. P. S. Mitropolit Iosif, în baza deciziei cu nr. 294 din 10 noiembrie 2001, a înființat Protopopiatul Olandei și al Belgiei flamande și a numit ca Protop al acestuia pe Preotul Dr. Ioan Dură.

Cu precizarea că Protopopiatul Olandei și al Belgiei flamande a existat până în vara anului 2016, când Î. P. S. Iosif a decis înființarea Protopopiatului Belgiei și a Protopopiatului Olandei. Iar Parintele Ioan Dură a fost numit protopop al Olandei.

Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande avea în 2016 18 parohii: nouă în Olanda și nouă în Belgia flamandă (Flandra).

Din cele 18 parohii ale Protopopiatului, 16 au fost înființate de Părintele Ioan Dură, și anume, toate cele existente în Olanda și șapte din Belgia flamandă. La fiecare din cele 16 parohii, înființate cu multă trudă de Părintele Ioan, a fost ajutat de doamna preoteasă, Christina Dură, și de câțiva enoriași ai primei sale parohii din Olanda, "Sfântul Grigorie Teologul", și respectiv ai celei din Flandra, "Nașterea Maicii Domnului".

La celelalte două parohii din Belgia flamandă, și anume, din Aalst și din Roeselare, Părintele Protopop și-a dat consimțământul înființării acestora și a și contribuit, efectiv, la ultima.

Ceea ce a determinat, cu precădere, pe Părintele Ioan să înființeze toate aceste parohii din Olanda și din Belgia flamandă a fost tocmai lipsa acestora, simțită și mai acut în ultimii ani de către românii creștini ortodocși veniți în cele două țări. Căci cu toții își doreau un preot să le slujească în limba lor de acasă și să-i ajute să-și păstreze credința strămoșească.

Numele tuturor parohiilor Protopopiatului, adică hramurile (cu excepția parohiei de la Aalst) au fost date de Părintele Protopop Ioan.

La două dintre parohiile din Olanda Părintele Ioan le-a dat pentru al doilea hram numele unui sfânt ortodox din primul mileniu care a viețuit și activat pe teritoriul actual al Regatului Ţărilor de Jos, și anume, Sfântul Ludger pentru parohia din Arnhem și Sfântul Servatius pentru parohia din Maastricht.

Hramurile celor 18 parohii ale Protopopiatului puse acestora, în ordine cronologică de către Părintele Ioan, sunt:

 1. În Olanda
  1. Sfântul Grigorie Teologul
  2. Sfântul Ioan Gură de Aur
  3. Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Ludger
  4. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan
  5. Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași
  6. Sfânta Mare Mucenică Anastasia
  7. Sfinții Mari Împărați întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa Elena
  8. Sfânta Mare Mucenică Ecaterina și Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla
  9. Intrarea Domnului în Ierusalim și Sfântul Mare Mucenic Servatius
 2. In Belgia flamandă (Flandra)
  1. Nașterea Maicii Domnului
  2. Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Materne
  3. Sfinții Apostoli
  4. Sf. Gheorghe
  5. Sfinții Ioachim și Ana
  6. Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și Sfântul Nectarie
  7. Înălțarea Sfintei Cruci
  8. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
  9. Intrarea în Templu a Maicii Domnului

Primul slujitor al primei parohii a Protopopiatului, "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, a fost Părintele Ioan Dură, din ianuarie 1981 și până în prezent (2019). (Despre specificul parohiei, a se vedea rubrica " Caracteristici și particularități ale Parohiei 'Sfântul Grigorie Teologul' a comunității ortodoxe române din Olanda"). De asemenea, părintele Ioan a fost primul preot slujitor al primei parohii din Flandra, "Nașterea Maicii Domnului", înființată de dânsul în 1993, la Anvers/Antwerpen, și păstorită până în noiembrie 2013.

La 20 octombrie 2018, în Catedrala Mitropolitană din Paris (rue Jean de Bauvais), dl. Constantin Grădinaru a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama Parohiei Sf. Grigorie Teologul la cererea Părintelui Ioan, ctitorul și parohul acesteia.

Până în ianuarie 2016, preoții slujitori ai parohiilor înființate de Părintele Ioan au fost toți numiți la cererea sa de către Î. P. S. Iosif.

Șase dintre ei au fost și hirotoniți de Înaltul Iosif, la propunerea și insistențele Părintelui Protopop Ioan, și anume, părinții Gabriel Bogdan, Ciprian Poenaru, Adrian Tiron, Gavrilă Pop, George Vâlcu și Gheorghe Macovei.

Iar ceilalți doi preoți, și anume, părintele Costel Ionașcu și părintele Ciprian Constantin Pintilie, aflați temporar în Belgia, la studii la Universitatea din Louvain La Neuve, au fost contactați de Părintele Protopop Ioan și trimiși de dânsul să slujească, fiecare, la câte două parohii din Olanda, după ce a obținut binecuvântarea Î. P. S. Iosif. Cu precizarea că începând cu 6 martie 2016, Părintele Ionaşcu a fost rânduit de Î. P. S. Iosif să slujească numai în Flandra-Belgia, la parohia din Landen, urmare cererii sale adresată ierarhului de a fi adus în Valonia/Belgia, aproape de familie.

Protopopiatul Olandei și Belgiei flamande avea zece preoți în noiembrie 2014, dintre care patru parohi și șase slujitori-misionari. Preoții parohi erau: părintele Ioan Dură, părintele Constantin Pogor, părintele Gabriel Bogdan și părintele George Vâlcu. Iar părinții slujitori-misionari: părintele Costel Ionașcu, părintele Ciprian Poenaru, părintele Adrian Tiron, părintele Ciprian Constantin Pintilie, părintele Ioan Mera și părintele Gavrilă Pop. Din cei zece preoți ai Protopopiatului, nouă părinți locuiau în Belgia, și unul în Franța, nu departe de granița Belgiei, și anume părintele Ioan Mera.

De precizat că la 18 iunie 2015, Protopopiatul a avut un nou preot slujitor-misionar în persoana părintelui Gheorghe Macovei, dar de la aceeași dată părintele Adrian Tiron nu mai aparține de Protopopiat, rămânând să slujească doar la parohia din Valonia la Warisy-Rendeux (Provicia Luxembourg), înființată însă tot de Părintele Ioan Dură.

Cu începere din ianuarie 2016, Î. P. S. Iosif a numit ca preot slujitor al Parohiei din Amsterdam pe Preotul Petru Oprea, care slujise ca preot într-un sat din Episcopia Hușilor. Și tot din 2016, Î. P. S. Iosif a numit ca preot misionar al parohiilor din Aarnhem și Groningen pe Preotul Călin Pop, după ce în 2015 l-a hirotonit diacon și preot misionar la Limours, sediul mitropoliei din Franța. Călin Pop a ajuns în Franța din România, unde fusese funcționar la Arhiepiscopia din Cluj. Cert este că ambii preoți, Oprea și Pop, au fost trimiși de Înaltul Iosif fără a se fi consultat, în prealabil, cu ctitorul parohiilor acestora, Părintele Ioan, care era și Protopopul locului desemnat, firește, de Î. P. S. Sa, și, totodată, preot de 35 de ani în Olanda. Și mărturisim că nu am înțeles și nici nu am putut justifica modul cum s-a procedat la numirea și trimiterea celor doi preoți în Olanda, unul preot slujitor, celălalt preot misionar, pomeniți mai sus. După cum nu am putut explica nici evitarea preoților Oprea și Pop de a lua contact cu protopopul lor, dar și ctitorul parohiilor în care slujeau, adică cu Părintele Ioan, după venirea lor în Olanda în vara anului 2015! Așa se și explică că cei doi preoți, Oprea și Pop, fiind sosiți în Olanda în vara anului 2015, au putut fi trecuți în calendarul agendă (de buzunar) al Arhiepiscopiei de la Paris pe 2016, întrucât acesta a fost redactat și publicat în toamna anului precedent. Și ambii preoți, Oprea și Pop, au fost trecuți în calendarul agendă pe 2016, astfel: "Pr. David Călin Pop", "misionar" (p. 73), ca preot al doilea la parohia din Arnhem, după "Pr. Costel Ionașcu" (p. 73), iar "Pr. Petru Oprea" (p. 73), ca preot al doilea la parohia din Groningen, după "Pr. Costel Ionașcu". (p. 73). Într-adevăr, Pr. Oprea a slujit alături de Părintele Costel Ionașcu - dar și la biserica rusă din Amsterdam - până în ianuarie 2016, de când a început să slujească ca "preot slujitor" în parohia ortodoxă română deja existentă, dar fără preot, de la Amsterdam/Haarlem. În timp ce Pr. Pop a continuat să slujească alături de Pr. Ionașcu în ambele parohii ale acestuia din urmă, adică la Arnhem și la Gronigen, până în martie 2016, și unde continuă să slujească ca "preot misionar" și în prezent (2019). Mai exact, la parohia din Arnhem, Pr. Pop a săvârșit pentru prima dată, singur, Sfânta Liturghie, Duminică, 21 februarie 2016. Iar cât privește pe Pr. Costel Ionașcu, cu începere din martie 2016, slujește la parohia din Landen/Flandra, în Belgia.

În primăvara anului 2016 Preotul Petru Oprea a încercat să-mi telefoneze și să mă anunțe că a fost numit preot la Amsterdam de Î. P. S. Iosif, deși slujea la parohia din Amsterdam/Aalsmeer de la începutul lunii ianuarie a aceluiași an! Apoi să-mi scrie că dorește să-i trec pe site-ul Protopopiatului numele ca preot slujitor. În timp ce Preotul Călin Pop nu mi s-a adresat telefonic sau în scris nici până în cursul anului 2018.

Slujirea preotului Petru Oprea în Olanda la parohia din Amsterdam/Aalsmeer a luat sfârșit în ianuarie 2019, după reîntoarcerea la Huși, iar Î. P. S. Mitropolit Iosif a trimis ca slujitor în locul său pe preotul Ion Iuga din Belgia. Preotul Ion Iuga a slujit la parohia "Intrarea în Templu a Maicii Domnului" de la Sint Niklaas (Flandra) din toamna anului 2017.

Oricum, în aprilie 2017, Flandra și Olanda aveau 12 preoţi, dintre care 8 în Flandra şi 4 în Olanda.
Cel de al optulea preot din Flandra fiind părintele Costel Ionaşcu, care a fost mutat de Î. P. S. Iosif din Olanda (unde slujea la două parohii: Arnhem si Groningen), ca să slujească în Flandra, la parohia din Landen ca preot slujitor, cu începere de la 6 martie 2016. Aşa că în aprilie 2017, dacă în Flandra doar un preot slujea la două parohii, şi anume, părintele Gheorghe Macovei, la aceeaşi dată, în Olanda slujeau doi preoţi la o singură parohie, alții doi la câte două parohii, fiecare, iar alte trei parohii din aceeaşi ţară (Utrecht/Vianen, Zwolle, Maastricht) nu aveau încă preoţi slujitori. Dar, de semnalat că cele trei parohii menționate nu aveau încă preoți nici la începutul anului 2019.

În aprilie 2017 din cei doisprezece preoți din Olanda și Flandra, șapte slujeau la o singură parohie: a) doi în Olanda, Ioan Dură la Schiedam/Rotterdam și Petru Oprea la Amsterdam/Aalsmeer (din ianuarie 2016); b) cinci în Flandra: Constantin Pogor la Aalst, Gabriel Bogdan la Turnhout, Gavrilă Pop la Zeebrugge, George Vâlcu la Antwerpen și Costel Ionașcu la Landen. Iar ceilalți cinci preoți slujeau în aprilie 2017, fiecare, la două parohii: a) doi în Olanda, Ciprian Constantin Pintilie la Eindhoven/Oirschot și Goes, iar Călin Pop la Aarnhem și Groningen; trei în Flandra: Ioan Mera la Roeselare și Lille (Franța), Gheorghe Macovei la Sint Niklaas și Wuustwezel, Ciprian Poenaru la Ellezelles și din martie 2016 (după ce a încetat să mai slujească și la parohia din Landen, unde a fost rânduit un nou preot) și până în decembrie din același an a slujit, din când în când, și la noua parohie din Uccle/Bruxelles înființată în toamna anului 2015. Iar din martie 2016 și până în aprilie 2017, Preotul Ciprian Poenaru a slujit două duminici pe lună la parohia din Ellezelles și în toate celelalte duminici și sâmbete ale lunii, precum și în sărbătorile din zilele de rând ale săptămânii, la parohia Sf. Nicolae din Bruxelles, alături de alți slujitori ai acesteia. (Apropo, parohia Sf. Nicolae din Bruxelles, de la înființarea acesteia și până în prezent (2019), este cea mai mare parohie ortodoxă din Benelux și are cel mai mare număr de preoți și diaconi slujitori). Totodată, din aprilie 2017 și până în prezent (2019), preotul Ciprian Poenaru slujește doar la la parohia Sf. Nicolae din Bruxelles și uneori la parohia din Uccle/Bruxelles.

Situația s-a schimbat în toamna anului 2017, când Preotul Gheorghe Macovei a fost numit preot slujitor doar al Parohiei din Wuustwezel iar la parohia din Sint Niklaas a fost trimis să slujească preotul Ion Iuga. Părintele Ion Iuga a fost hirotonit diacon la 4 decembrie 2016, în biserica Sf. Nicolae din Bruxelles, din încredințarea Î. P. S. Iosif, de către P. S. Ignatie, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei (în prezent episcop al Hușilor). Ca diacon, Părintele Ion Iuga a primit misiunea de a sluji în biserica hirotoniei sale, Sf. Nicolae. Apoi, fiind hirotonit preot de către Î. P. S. Iosif în toamna anului 2017, în aceeași biserică Sf. Nicolae din Bruxelles, Părintele Ion Iuga a fost rânduit să slujească în parohia din Sint Niklaas/Flandra, de două ori pe lună, iar în celelalte duminici și sărbători la parohia Sf. Nicolae din Bruxelles, împreună cu ceilalți preoți slujitori de acolo​, precum și la parohia "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din Bruxelles (Uccle), din toamna anului 2017 până în ianuarie 2019.
Cert este că, începând din toamna anului 2017 și până în ianuarie 2019 cele nouă parohii din Flandra/Belgia au fost deservite, fiecare, de propriul lor preot. Dar prin trimiterea preotului Ion Iuga din Belgia în Olanda, în ianuarie 2019, la parohia din Amsterdam/Aalsmeer, fosta sa parohie din Sint Niklaas/Flandra își așteaptă slujitor.

Părintele Ioan Dură este Doctor în Teologie al Universităților din Atena și Louvain La Neuve, Părintele Constantin Pogor al Universității din Louvain la Neuve, iar ceilalți opt părinți, amintiți mai sus, sunt absolvenți ai unei Facultăți de Teologie din România.

Șase preoți au fost profesori de Religie ortodoxă la școlile de stat ale Belgiei în anul de învățământ 2014-2015, și anume, părinții Gabriel Bogdan, Ciprian Poenaru, Costel Ionașcu, Constantin Pogor, Ciprian Constantin Pintilie și Adrian Tiron și astfel puteau avea un salariu, ceea ce nu este posibil în Olanda. Iar în anul de învățământ 2016-2017 sunt profesori de Religie ortodoxă aceeași părinți, menționați mai sus. Totodată, de precizat că din decembrie 2016, Preotul Ciprian Poenaru fiind numit "îndrumător duhovnicesc" ("aumonier") pentru români ortodocși aflați în unele închisori din Belgia, și salarizat de statul belgian, a făcut ca numărul orelor sale de predare a religiei ortodoxe să fie limitat, conform legii belgiene în vigoare. Și ar mai fi de adăugat că până în martie 2016, Preotul Costel Ionașcu a slujit în Olanda, dar locuia în Belgia, și astfel a fost și este și în prezent (2019) profesor de Religie ortodoxă la școli din ultima țară. Cert este că, în 2016-2017, în Flandra/Belgia, din cei 8 preoți deservenți ai celor nouă parohii, 3 dintre aceștia nu predau Religia ortodoxă la școlile acesteia, și anume, Gabriel Pop, Gheorghe Macovei și George Vâlcu. Însă, începând cu anul de învățământ 2017-2018, și nou numitul preot la parohia din Sint Niklaas/Flandra, Ion Iuga, predă Religia ortodoxă la școli belgiene de stat. Astfel că în anii de învățământ 2017-2018 și 2018-2019, din cei nouă preoți slujitori la cele nouă parohii ortodoxe române din Flandra, șase predau Religia ortodoxă iar cei trei preoți, menționați mai sus, nu predau Religia ortodoxă.

Aici este cazul să mai reamintim că în Belgia, din 1985, este recunoscută Biserica Ortodoxă de statul belgian, ceea ce i-a dat dreptul și la predarea cursurilor de Religie creștină ortodoxă în școlile publice. Iar primul profesor de Religie ortodoxă din istoria statului belgian a fost părintele Ioan Dură, și unicul, de altfel, în anul de învățământ 1988-1989, când singurii elevi erau primii doi fii ai săi. În prezent (2019), sunt multe școli de stat din Belgia, în care se predă cursuri de Religie ortodoxă. În fine, să mai precizăm că părintele Ioan a predat cursuri de Religie ortodoxă doar în anii 1988-1992, iar din 1993 s-a consacrat, în întregime, activității pastorale în cele două parohii înființate de dânsul, una în Olanda (care funcționa din 1981), cealaltă în Flandra, la Antwerpen (din martie 1993) în care a slujit până în noiembrie 2013.
În cele ce urmează redăm textul atestării Î. P. S. Mitropolit Panteleimon al Patriarhiei ecumenice din Bruxelles, reprezentantul Bisericii Ortodoxe din Belgia pe lângă autoritățile statului belgian, din 8 martie 1991, prin care certifica că Părintele Ioan Dură a fost profesor de Religie creștină ortodoxă la școlile de stat belgiene, în anii 1988-1989, 1989-1990 și 1990-1991.


Pr. Dr. Ioan Dură cu colegii profesori
la Școala de stat din Linkebeek/Flandra, în 1990.

Părintele Ioan a fost și cel care a căutat și a găsit locașurile de slujire pentru toate parohiile înființate, în ciuda multor greutăți de tot felul. Și în majoritatea acelor locașuri ale parohiilor se slujește și în prezent.

Până în ianuarie 2019, însă, nici o parohie din Belgia flamandă (Flandra) și din Olanda, din cele 18 înființate de Părintele Ioan Dură, nu dispunea de un locaș de slujire propriu. Două din cele 18 parohii din Flandra și Olanda au biserici de slujire concesionate, și anume, Parohia "Sfântul Grigorie Teologul" din Schiedam/Olanda, din 2001, și Parohia "Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Materne" din Aalst/Flandra, din 2012. Iar în Belgia francofonă (Valonia și Bruxelles) locaș propriu are până în ianuarie 2019 doar parohia Sf. Nicolae din Bruxelles, cumpărat de către statul român și de Patriarhia Română.

De semnalat că după șase ani și jumătate de existență și slujire în biserica mânăstirii Acoperământul Maicii Domnului din Vedrin/Namur din Valonia, Parohia "Toți Sfinții" s-a mutat în toamna anului 2017 în Flandra, la Huldenberg (Loenbeek). Parohia a cumpărat o clădire în iunie 2017 la Huldenberg, iar din 8 octombrie a aceluiași an și-a început slujirea în noul spațiu al clădirii, aranjat ca lăcaș de slujire. Și astfel, din octombrie 2017, în Flandra funcționează prima parohie ortodoxă română cu lăcaș propriu.

În iulie 2017, dintre toate parohiile Protopopiatului doar Parohia "Nașterea Maicii Domnului" din Antwerpen/Flandra avea un număr de cont la bancă pentru depunerea banilor în vederea dobândirii propriului său locaș de cult. La 31 decembrie 2013, pe respectivul număr de cont era suma de 86.910,38 euro. Numărul de cont a fost deschis din inițiativa și cu strădaniile Părintelui paroh, Ioan Dură, în februarie 2007. (A se vedea despre suma depusă pe numărul de cont, la rubrica "Donațiile viitoarei biserici parohiale" a Parohiei din Antwerpen, de pe site-ul: www.biserica.nl.)

Biserica Ortodoxă din Belgia fiind recunoscută de statul belgian din 1985, treptat, preoții parohiilor ortodoxe, care întruneau condițiile prevăzute de lege, au început să fie salarizați. Prima parohie ortodoxă română recunoscută în Belgia a fost "Buna Vestire" din Bruxelles, în 1988, iar preotul ei salarizat tot de atunci. Apoi, în 2011 și a doua parohie ortodoxă română din Bruxelles, Sfântul Nicolae, înființată doar cu câțiva ani mai înainte, a fost recunoscută de statul belgian și preotului ei paroh, Patriciu Vlaicu, salarizat. Iar în 2017 a fost salarizat de statul belgian și Preotul Sorin Șelaru de la aceeași parohie, Sf. Nicolae din Bruxelles. În Flandra, adică, partea flamandă a Belgiei, recunoscute de autoritățile statului belgian, până în 2018, sunt numai două parohii ortodoxe române, și anume, Parohia "Nașterea Maicii Domnului" din Antwerpen, în 1996, și "Parohia Sfântului Apostol Andrei și Sfântul Materne" din Aalst, în 2012. Astfel, preoții parohi ai celor două parohii din Flandra, de la Aalst și Antwerpen, singurele până acum recunoscute de statul belgian, și anume, părintele Constantin Pogor și părintele George Vâlcu, sunt salarizați ai acestuia. Așadar, în ​ianuarie 2019 erau doar 4 parohii ortodoxe române recunoscute de statul belgian, și anume două în Bruxelles și două în Flandra iar cei cinci preoți ale acestora salarizați.

Ca număr de parohieni, parohiile existente în Protopopiatul Olandei și Flandrei sunt unele mijlocii și celelalte mici, dat fiind și numărul mai mic de români ortodocși în Olanda și Flandra, în raport cu numărul de zeci de mii de români ortodocși în Bruxelles, unde, însă, în 2014, erau doar două parohii ale Arhiepiscopiei noastre de la Paris și una dependentă canonic de Patriarhia Română. Însă, din octombrie 2015, urmare inițiativei Părintelui Protopop Ioan Dură, în sectorul Uccle din Bruxelles, se săvîrșesc Sfinte Slujbe pentru românii ortodocși în biserica catolică "Sfinții Apostoli Petru și Pavel". Biserica respectivă a fost pusă la dispoziția românilor spre slujire, ca urmare contactului avut de Î. P. S. Iosif cu episcopul vicar catolic al regiunii Bruxelles. Însă după mai bine de un an și jumătate, adică în iulie 2017, respectiva biserică apărea tot cu titlul de "biserică" pe site-ul arhiepiscopiei și mitropoliei (www.mitropolia.eu). În schimb, biserica din Uccle a fost trecută ca parohie în calendarul agendă pe 2017 al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei Occidentale, distribuit parohiilor acesteia în decembrie 2016. În respectivul calendar agendă al arhiepiscopiei de la Paris găsim consemnat:
"5. Bruxelles-Uccle
Contact: Pr. Patriciu Vlaicu
Diacon Mihail Slănină".

Însă din ianuarie 2017 pe site-ul parohiei Sf. Nicolae din Bruxelles, la "Biserica din Uccle" sunt menționați la "Contact" doi preoți, și anume "Pr. Patriciu" și "Preotul Dorian". Ultimul, "Preotul Dorian", este Preotul Dorian Molete, fost preot "misionar" la parohia Sf. Nicolae din Bruxelles, iar primul, "Pr. Patriciu", este Pr. Patriciu Vlaicu, parohul acesteia.

De precizat însă că în calendarul agendă al arhiepiscopiei pe 2018, parohiile acesteia nu am mai fost trecute. Iată însă că în calendrul agendă al arhiepiscopiei pe 2019 parohiile acesteia au fost trecute, iar biserica din Uccle este menționată în rândul parohiilor din Belgia. (A se vedea p. 52).

La solicitarea Părintelui Protopop Ioan, până în 2016, preoții noilor parohii au primit, fiecare, până în 2016, de la Î. P. S. Mitropolit Iosif, Decizia de recunoaștere a parohiei, Binecuvântarea de slujire și Sfântul Antimis. Și atât Decizia de recunoaștere și Sfântul Antimis al fiecărei parohii cât și Binecuvântarea de slujire a fiecărui preot al acesteia au fost primite de către Părintele Protopop, urmare solicitării sale, din partea ierarhului eparhiot, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Iosif. Iar Părintele Protopop Ioan a înmânat apoi fiecărui preot, din partea ierarhului, decizia de recunoaștere, sfântul Antimis și binecuvântarea de slujire.

Nu a mai fost însă cazul începând cu 2016 pentru preoții Petru Oprea și Călin Pop în Olanda. Fiindcă Preotul Petru Oprea a primit personal decizia de recunoaștere și Sfântul Antimis de la Î. P. S. Mitropolit Iosif. Iar ca protopop am primit, electronic, de la Preotul Petru Oprea decizia sa de recunoaștere ca preot slujitor al Parohiei din Amsterdam abia la 12 aprilie 2016, deși o primise de la Înaltul Iosif la 14 ianuarie 2016. Deci, după trei luni de la emiterea respectivei decizii. Cu precizarea că și la 12 aprilie 2016 Preotul Petru Oprea mi-a trimis decizia amintită cu rugămintea de a-l menționa ca preot slujitor al Parohiei din Amsterdam pe site-ul Protopopiatului. În schimb, Preotul Călin Pop nu a primit Decizia de recunoaştere a Î. P. S. Iosif nici până în prezent (2019), chiar dacă slujeşte ca preot misionar la două parohii în Olanda din februarie 2016. Şi că cei doi preoţi, Petru Oprea şi Călin Pop, nu au fost numiţi preoţi parohi ci numai: preot slujitor primul şi preot misionar al doilea, Î.P.S. Mitropolit Iosif i-a spus acestea Părintelui Protopop Ioan, în prezenţa membrilor Consiliului Parohial al Parohiei din Schiedam/Rotterdam, Vineri 8 aprilie 2016, în sediul aceleia. De fapt, Pr. David Călin a fost trecut ca "preot misionar", atât în calendarul agendă al arhiepiscopiei de la Paris pe anul 2016 (p. 74), cât și în cel pe 2017 (p. 60). Trecerea ambilor preoți, Oprea și Călin, în calendarul agendă al Arhiepiscopiei pe 2016, p. 73, primul la Groningen, al doilea la Arnhem, indică de la sine faptul că cei doi preoți primiseră de la Î. P. S. Iosif misiunea de a sluji încă din vara anului 2015. Și aceasta întrucât calendarul agendă al arhiepiscopiei pe 2016 era deja tipărit din toamna anului precedent, 2015.

Se cuvine precizat că de mai multe ori am vorbit cu Î. P. S. Iosif (ultima oară la 8 aprilie 2016, cum am amintit mai sus), și am și scris în mai multe rânduri Î. P. S. Sale despre slujirea la care au fost încadrați preoții numiți în parohiile Protopopiatului Olandei și Belgiei flamande de la înființarea acestuia în 2001 - când a fost și numirea mea ca protopop al aceluia - până la data amintita. Așadar, adică după aproape șaisprezece ani de așteptare, mai exact la 17 martie 2017, am primit un răspuns al mitropoliei. Cu precizarea însă că de data aceasta răspunsul Î. P. S. Iosif se referea doar la preoții din Protopopiatul Olandei, înființat la jumătatea anului 2016 și numirea mea ca protopop al acestuia; după ce în aceeași perioadă a anului fusese desființat Protopopiatul Olandei și Flandrei. Oricum despre încadrarea slujirii preoților din Flandra din Protopopiatul Olandei și Flandrei, pe toată durata existenței acestuia (2001 - jumătatea anului 2016), nu am primit nici un răspuns din partea mitropoliei și al Întâistătătorul acesteia, Î. P. S. Mitropolit Iosif.
Am scris Î. P. S. Mitropolit Iosif, precum și Secretariatului mitropoliei de la Paris, și am solicitat trimiterea listei cu statutul preoților slujitori (preoți temporari, preoți misionari, preoți parohi) la parohiile Protopopiatului Olandei și Belgiei flamande. Și deși mi s-a promis de fiecare dată trimiterea listei solicitate nu am primit-o decât în martie 2017. Mai mult, am solicitat trimiterea respectivei liste și personal Î. P. S. Iosif ori de câte ori am avut ocazia să ne întâlnim. De altfel, aceeași solicitare a listei am adresat-o Înaltului Iosif și ultima oară când ne-am întâlnit, și anume Vineri 15 iulie 2016 la Mănăstirea Tismana, în prezența doamnei prezvitere Christina și a Părintelui secretar al mitropoliei, Ioan Drăgănicea. La Tismana am primit încă odată asigurarea că mi se va trimite lista solicitată și Î. P. S. Iosif a însărcinat pe Părintele Ioan Drăgănicea să o facă. În cele din urmă, și anume la 24 martie 2017, de la Secretariatul Mitropoliei de la Paris am primit lista cu statutul preoților parohiilor din Olanda, semnată de Î. P. S. Mitropolit Iosif și datată din 17 martie a aceluiași an. Și potrivit scrisorii electronice primite de la Mitropolie la 17 martie 2017 cu "Parohiile Protoieriei Olandei", din cei patru preoți, doi sunt preoți parohi (Pr. Ioan Dură, paroh din ianuarie 1981, și noul paroh din 2017, Pr. Ciprian Constantin Pintilie); cel de al treilea este preot slujitor (Pr. Petru Oprea); iar cel de al patrulea este preot misionar (Pr. David Călin Pop).

scrisoarea electronică a Mitropoliei,
din 17 martie 2017,
trimisă Părintelui Protopop Ioan Dură

Iată însă că în calendarul agendă al Arhiepiscopiei de la Paris pe 2019 preoților acesteia nu li se mai indică și modul slujirii în parohii ca: preot paroh, preot slujitor sau preot misionar.

Parohiile înființate de părintele Ioan au propriile lor site-uri, care sunt indicate pe site-ul Protopopiatului (www.biserica.nl), la rubrica "Istoricul înființării parohiilor Protopopiatului", precum și pe site-ul Mitropoliei (www.mitropolia.eu) la rubrica "Parohii din Belgia" și "Parohii din Olanda".

Urmare solicitării și datelor trimise Secretariatului Mitropoliei de către Părintele Ioan, toate parohiile Protopopiatului au fost trecute pe site-ul acesteia (www.mitropolia.eu), la țările: Olanda și Belgia.

De precizat că până în 2018, parohiile Protopopiatului, ca, de altfel, toate ale Arhiepiscopiei de la Paris erau indicate și în calendarul agendă al acesteia. Însă, în calendarul agendă al aceleași arhiepiscopii pe 2018 parohiile acesteia nu au mai fost trecute. Pentru ca în același calendar agendă al arhiepiscopiei pe 2019 să fie retrecute parohiile acesteia.

Totodată, parohiile din Olanda sunt menționate și pe site-ul Ambasadei României în Regatul Ţărilor de Jos: haga.mae.ro, la rubrica Comunitatea românească. Asociații românești", iar cele din Flandra pe site-ul Ambasadei României în Regatul Belgiei: bruxelles.mae.ro. Cu precizarea că parohiile au fost semnalate pe site-urile celor două ambasade în urma solicitării Părintelui Ioan, și în baza datelor acestora trimise de către dânsul.

În 2013, parohiile române existente în Olanda au fost trecute de întemeietorul acestora, Părintele Ioan, în "Anuar 2013" ("Jaarboek 2013"), ediția a 33-a. Anuarul amintit prezintă toate parohiile ortodoxe din Olanda existente în 2013, aflate sub diverse jurisdicții canonice, și este editat de "Asociația ortodocșilor <Sf. Nicolae din Mira>" ("Vereniging van Orthodoxen <H. Nikolaas van Myra>"). Cu menţiunea că Parohia "Sf. Grigorie Teologul" - prima şi mama celorlalte parohii - a fost trecută în Anuar, în rândul parohiilor ortodoxe din Olanda, încă în cel din 1984, apoi şi în anii următori. (A se vedea, "Jaarboek 1984", p. 181; 1986, p. 221; 1987, p. 226; 1988, p. 173; 1990, p. 182; 1991, p. 183; 1998, p. 180; 1999, p. 133; 2003, p. 179; 2013, p. 237-238).

În suplimentul nr. 1 al revistei "Balcanii și Europa", București, 2013, și întitulat "Românii peste hotare. Germania, Belgia, Olanda" au fost menționate toate parohiile ortodoxe române din Olanda, în funcțiune la începutul anului 2013, cu indicarea adreselor bisericilor și a numelor preoților slujitori. (p. 15). Și, totodată, a fost inserată și o fotografie de la săvârșirea primei Sfinte Slujbe la parohia "Sfânta Mare Mucenică Anastasia" de la Goes/Olanda de către preotul fondator al acesteia, Părintele Ioan.

Firește, în suplimentul revistei amintite au fost menționate și parohii ortodoxe române existente în Belgia.

Potrivit celor consemnate în suplimentul respectiv al revistei "Balcanii și Europa", românii din Olanda sunt estimați a fi "în jur de 16.000 de persoane", iar în Belgia "în număr de aproximativ 50.000". (p. 3). Deși potrivit celor scrise într-un ziar din București, în septembrie 2015 în Belgia sunt peste 93.000 de români. (A se vedea, rubrica "Pentru un episcop vicar...").

Toate parohiile Protopopiatului Olandei și Belgiei flamande din 2015 sunt trecute și în volumul "Ghidul mediului asociativ românesc din afara granițelor țării", București, 2015. La p. 188-189 ale volumului sunt trecute parohiile din Olanda, iar la paginile 18-22, cele din Belgia. Volumul este editat de Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru românii de pretutindeni.

Cert este că în 2019 numărul românilor din Belgia și Olanda este mai mare decât cel existent în 2015, semnalat mai sus.

Iar cât privește numărul românilor din Olanda, existent în ianuarie 2019, a se vedea rubrica "Comunitatea romaneasca", de pe site-ul Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos: http://haga.mae.ro/node/797. Cu precizarea că în numărul românilor consemnat pe site-ul ambasadei nu sunt trecuți cei care au renunțat la cetățenia română spre a primi pe cea olandeză. Și aceasta întrucât potrivit legislației statului Țărilor de Jos, doar celor care renunță la propria cetățenie li se acordă cea olandeză.

Cele privitoare la parohiile Protopopiatului a se vedea pe acest site, la rubricile: "Parohiile Protopopiatului"; "Istoricul înființării parohiilor Protopopiatului"; "Harta parohiilor Protopopiatului".

Ca icoana celor prezentate mai sus să fie mai întregită se cuvine precizat, totodată, că în ianuarie 2019 la parohiile dependente canonic de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale din Belgia și Olanda, cu sediul la Paris și având Înainte Stătător pe Î. P. S. Iosif, slujeau și cinci diaconi, și anume: 1 diacon la parohia "Sf. Nicolae", din Bruxelles; 1 diacon la parohia "Toți Sfinții" din Huldenberg (Loonbeek) din Flandra; 2 diaconi în Valonia (1 la parohia "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul" din Warisy-Rendeux și 1 la "Parohia Acoperământul Maicii Domnului" din Stavelot); 1 diacon la parohia "Sf. Grigorie Teologul" din Olanda.

Protopop Dr. Ioan Dură


© 2004 IOAN DURĂ