Revista "Mărturie ortodoxă"

"Mărturie ortodoxă"
Revista comunităţii ortodoxe române din Olanda.
Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură

Impresii şi mărturii despre revista "Mărturie ortodoxă" publicate în paginile acesteia

Preotul paroh al Parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, Ioan Dură, a redactat şi editat revista acesteia, "Mărturie ortodoxă", din 1982 până în 1999, perioadă în care au apărut 24 de numere (23 până în 1988 şi 1 în 1998, serie nouă).

La redactarea şi editarea celor 23 de numere ale revistei în anii 1982-1998, redactorul şi editorul acesteia nu a permis nici un fel de imixiune sau de cenzură din partea cuiva din ţară; motiv pentru care "Mărturie ortodoxă" nu a fost expusă, alături de celelalte publicaţii ale parohiilor din diaspora Patriarhiei Române, în vitrina de pe holul de la intrarea în birourile patriarhale de la Mănăstirea Sfântul Antim din Bucureşti, din anii '80. Iar dacă erau întrebaţi responsabilii de la Mănăstirea Sfântul Antim, de ce nu se află expusă şi "Mărturie ortodoxă" din Olanda se răspundea că, probabil, revista a fost cerută de cineva să o citească sau nu a fost trimisă. Depunem mărturie însă că toate cele 23 de numere ale revistei "Mărturie ortodoxă" au fost trimise la Mănăstirea Sfântul Antim, imediat după apariţia acelora. Dar că a cerut cineva să citească revista, tot ce este posibil. Numai că din cele 23 de numere ale revistei, trimise la Antim, să fi fost chiar toate cerute ca să fie citite, este mai greu de crezut. Fiindcă tot mai rămânea un număr al revistei spre a fi expus, nu-i aşa?

Revista Mărturie ortodoxă a fost deosebit de apreciată de enoriaşii parohiei şi, mai ales, de personaităţi ecleziastice şi laice române de pretutindeni, aşa cum o evidenţiază mărturiile multora dintre acestea inserate în paginile numerelor respectivei publicaţii.

Dar, mai ales, au avut şi continuă să aibă pentru mine o importanţă aparte cuvintele de apreciere semnate de către venerabilii mei profesori de la Facultatea de Teologie din Bucureşti, ca Ioan G. Coman, Petru Rezuş, Alexandru Elian, Dumitru Stăniloae şi Alexandru Ciurea.

Toate impresile şi mărturiile despre revista "Mărturie ortodoxă", inserate în paginile acesteia, au fost publicate în ianuarie 2016, în lucrarea: "Mărturie ortodoxă". Revista comunităţii ortodoxe române din Olanda (1982- 1998). Redactor-Editor: Preot Dr. Ioan Dură. Impresii şi aprecieri inserate în paginile acesteia, Editura MAGIC PRINT, Oneşti, 2016, 200 pagini. Lucrare prezentată de scriitorul Petre Cichirdan în "Cultura vâlceană", nr. 128, noiembrie 2016. A se vedea și: Crișu Popescu, La aniversare! Un vâlcean a editat cea mai bună revistă românească din diasporă, între 1982-1998, în "Gazeta vâlceană" din 7 august 2017.

De semnalat, totodată, că dl. Mihai Neagu, Dr. în Medicină, scriitor, profesor universitar și Directorul Institutului Român și al Bibliotecii Române de la Freiburg im Briesgau din Germania, a prezentat studiile si articolele apărute în toate numerele revistei "Mărturie ortodoxă", într-un studiu de 83 de pagini, publicat în aprilie 2017. (A se vedea, Dr. Mihai Neagu (Freiburg), Mărturie ortodoxă, în "Buletinul Bibliotecii Române", vol. IV (XXV), Serie nouă, 2017, p. 427-507, Freiburg i. Br., Germania, 2017.) Iar studiul respectiv al d-lui Dr. Mihai Neagu a fost publicat și ca extras, și anume: Institutul Român-Biblioteca Română din Freiburg, Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești. Monumente ale exilului cultural românesc. Dr. Mihai Neagu (Freiburg): Mărturie ortodoxă. EXTRAS din vol. IV (XXV). Serie nouă. Freiburg i. Br., Germania, 2017, p. 427-507, 200 p. Iar studiul d-lui Dr. Mihai Neagu a fost semnalat și prezentat de Petre Cichirdan în revista "Cultura vâlceană", An. IX, Nr. 135, iunie 2017, p. 7-8.

Impresiile* şi mărturiile despre revista "Mărturie ortodoxă" sunt prezentate şi în cele ce urmează, aşa cum au fost publicate în numerele acesteia, în ordinea cronologică a apariţiei la rubrica "Despre Mărturie ortodoxă".

Cu precizarea că despre câteva impresii și mărturii despre revista "Mărturie ortodoxă" am aflat abia recent, astfel încât nu au putut fi inserate în paginile cărții apărute în 2016 la editura MAGIC PRINT. Așa sunt, de exmplu, impresiile și mărturiile Părintelui Profesor univ. Orest Bucevshi, de vrednică pomenire, publicate in revista "Glasul Bisericii", nr. 3-4, 1983, p. 304-306, și pe care le-am adăugat însă mai jos, pe site, la: Anul II(1983), Nr. 5.

​Revista "Mărturie ortodoxă" a fost unica revistă în limba română apărută în Olanda până în prezent (2019).

* clic, spre a se mări imaginile

Anul I (1982), Nr. 1

Anul I (1982), Nr. 2 şi Nr. 3

Anul II (1983), Nr. 4 şi Nr. 5

"... În paginile semnate de Pr. Dr. Ioan Dură și întitulate "Imagini, asemănări și denumiri ale Bisericii la Sfinții Părinți", sunt redate interesante afirmații despre Biserică din Sfinții Părinți. Ea este denumită, de exemplu, "Ierusalimul cel ceresc", "Ierusalimul cel de sus" (Sf. Vasile cel Mare, Sf. Simeon Noul Teolog); "Trup al lui Hristos" (Fericitul Origen, Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nyssa), "Casa lui Dumnezeu", "Curtea cea sfântă a lui Dumnezeu" (Sf. Vasile cel Mare). (p. 304).
"... Revistei "Mărturie ortodoxă" îi dorim apariție continuă tot cu bogat cuprins.". (p. 306).

Diac. Prof. O. Bucevschi

Anul III (1984), Nr. 6 şi Nr. 7

Anul IV (1985), Nr. 8

Anul V (1986), Nr. 9

Anul VI (1987), Nr. 10

Anul VII (1988), Nr. 11

Anul VIII (1989), Nr. 12

Anul IX (1990), Nr. 13

Anul X (1991), Nr. 15

Anul XI (1992), Nr. 16

Anul XII (1993), Nr. 17

Anul XIII (1994), Nr. 18

Anul XIV (1995), Nr. 19

Anul XV (1996), Nr. 20

Anul XVI (1997), Nr. 21 şi Nr. 23

Anul XVII (1998), Serie Nouă, Nr. 1

Alte mărturii despre revista "Mărturie ortodoxă"

(Publicat în "Glasul Bisericii", an. XLVI, 1988, nr. 2, p. 178-180).

​în "Curierul de Vâlcea",
Joi, 13 Martie 1997,
rubrica, "Cultură".

​Ioan Murgeanu, în
"Curierul Românesc", Anul IV,
Aprilie 1994, p. 18.

© 2004 IOAN DURĂ