PAROHIA LA ANIVERSAREA A 40 DE ANI DE EXISTENȚĂ
(25 ian. 1981 - 25 ian. 2021)

Sâmbătă și Duminică 23 și 24 ianuarie 2021 a fost sărbătorit cel de al 40-lea Hram al Parohiei noastre, Sfântul Grigorie Teologul din Schiedam/Rotterdam.

Biserica a fost împodobită cu flori înăuntru, afară, pe treptele scărilor și de jur împrejurul acesteia. Troița s-a îmbrăcat și ea în straie de sărbătoare, iar icoana Sfântului Grigorie Teologul a fost înconjurată cu trandafiri.

Spre închinare și cinstire a fost scoasă în biserică părticica sfintelor Moaște ale Sfântului Grigorie Teologul, pe care o are parohia.

Dumnezeiasca sfântă Liturghie a fost celebrată cu multă reculegere și evlavie de către preotul paroh, ctitor al parohiei, Dr. Ioan Dură, ajutat de diaconul Constantin Grădinaru, iar ca psalt dna preoteasă Christina Dură. Apoi a fost săvârșită slujba Litiei.

Credincioșii pătrunși de evlavie și emoții s-au rugat cu ardoare pentru preotul și parohia lor la acest ceas aniversar, dând slava lui Dumnezeu că le-a învrednicit să fie enoriași a primei parohii din Țările de Jos, înființată exact acum patru decenii, de către preotul lor, părintele Ioan, hirotonit pentru aceasta și pe care a ctitorit-o și a slujit-o neîntrerupt în tot acest timp.

Părintele Ioan a vorbit, la sfârșit, despre parohie, evocând vremurile grele ale începutului ei, când parohia neavând locaș propriu, închiria cu ora biserici catolice sau protestante, întâi la Utrecht și apoi la Haga și în împrejurimi, mutându-se din una în alta după voia chiriașilor. A vorbit apoi Părintele și jertfele făcute de dânsul și de întreaga sa familie, venind de la Bruxelles în Olanda timp de aproape toți acești 40 de ani, întrucât nu avea posibilități să închirieze o casă în Olanda.

A amintit Părintele Ioan și de faptul că până la concesionarea bisericii parohiale din Schiedam, în iunie 2001, a trebuit să aducă de fiecare dată cele necesare pentru sfintele slujbe (sfinte veșminte, cărți etc) în cutii și geamantane. Dar și că timp de decenii dânsul și dna preoteasă au trebuit să se deplaseze în toată Olanda pentru slujbele cerute de credincioși.

În același timp, Părintele Ioan a reamintit cu bucurie că parohia Sf. Grigorie Teologul este mama celorlalte 8 parohii române din Țările de Jos, care deservesc mii de români stabiliți în această țară. Și a dat slavă lui Dumnezeu cel care a binecuvântat această lucrare și l-a ajutat în tot acest parcurs pastoral și a înmulțit roadele duhovnicești printre români și olandezi.

De asemenea, Părintele Ioan a mulțumit tuturor enoriașilor și în special celor care de la început i-au stat alături în această lucrare dumnezeiască, precum și membrilor consiliului parohial pentru tot sprijinul lor acordat în toate acțiunile desfășurate pentru menținerea și înflorirea parohiei.

În continuare, Părintele Ioan a dat citire mesajelor de felicitare primite de la diferite personalități și enoriași. Printre mesajele primite numărându-se cel al Î. P. S. Iosif, Arhiepiscop al Europei Occidentale și Mitropolit al Europei occidentale și meridionale, de care aparține parohia, precum și cele ale unor foști ambasadori. Iar din partea enoriașilor a vorbit secretarul consiliului parohial, dna inginer Elena De Chiara, și una din primele enoriașe a parohiei, dna Ecaterina Teodorescu.

Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos a fost reprezentată de către domnul consilier Alexandru Ion Steriu, care în cuvântul său a elogiat activitatea părintelui Ioan, pe care l-a numit un adevărat „ambasador peren” al credinței ortodoxe și al românismului în această țară, și l-a asigurat de sprijinul ambasadei în tot lucrul înterprins de parohie în folosul românilor. Iar părintele Ioan a ținut să evidențieze că parohia și preotul ei au avut întotdeauna în fiecare ambasador al României un bun prieten, iar parohia, la rândul ei, a ajutat proiectele ambasadei atunci când i s-a cerut.

La sfârșit a fost audiată lucrarea pentru vioară a maestrului violonist dl Lucian Leonard Raiciof, compusă și executată de dânsul în cinstea părintelui Ioan.

Pentru acest jubileu, a fost emis o medalie comemorativă, care a fost acordată fiecărei familie, care susține parohia. A fost împărțite și icoane ale Maicii Domnului și ale Sfântului Grigorie Teologul, ca binecuvântare a părintelui.

Enoriașii au primit împreună cu anafura și o felie din pâinile binecuvântate la Litie.

Astfel s-a terminat aceasta frumoasă sărbătoare în vremurile de restricții în care trăim acum. Slava Domnului Care binecuvântează cele propuse de către noi smeriți și neputincioși credincioși ai Lui în aceasta țara.
Mesaje de felicitare primite la aniversarea a 40 de ani de existenţă ai parohiei

1) Preacucernice Părinte Ioan Dură,
Distinsă Doamnă Preoteasa Christina,

Cu mare emoție și prețuire doresc să vă transmit câteva cuvinte care vin din suflet, în acest moment aniversar al sărbătoririi celui de-al patruzecilea Hram al primei Parohii ortodoxe românești din Olanda, pe care ați înființat-o și căreia, de atunci, îi dedicați neobosiți energia și iubirea de Dumnezeu.

Am bucuria și onoarea să vă cunosc de aproape trei decenii, mai exact de douăzeci și șapte de ani, când am venit prima oară în Regatul Țărilor de Jos, în prima mea misiune diplomatică în exterior.

Eforturile tuturor pentru revenirea noastră la normalitate erau răspunderi mari de purtat în acei ani de început ai libertății noastre recâștigate, când neamul românesc răzbătea întru împlinirea unor idealuri prea îndelung și pe nedrept amânate. Exemplul dumneavoastră, Preacucernice Părinte Ioan Dură, a fost și a rămas unul de referință.

Ați știut întotdeauna, Părinte, să însuflețiți comunitatea româneasca ortodoxă din Olanda, să țineți vie iubirea de Dumnezeu, Tradiția apostolică a Bisericii noastre, dar și iubirea de țară și de neam, cu entuziasm și dăruire, cu harul, dar și cu darul pe care îl aveți de a asculta pe fiecare cu problemele sale, în același timp de a anima și îndemna la o ascultare mai înaltă decât a propriilor interese, o ascultare de obște, în folosul celorlalți.

Cu smerenie, citez pe marele teolog Dumitru Stăniloaie, care, în Teologia Dogmatică Ortodoxă, spunea că Biserica ˮeste unirea noastră cu Dumnezeu și între noi. Numai în armonia dintre ființele umane în Dumnezeu se arată că ele au părăsit egoismul ca chip general al păcatului, sau al mărginirii în ele însele ca monade înguste”. Distanțele cele mai mari nu sunt acelea măsurate în kilometri, ci acelea determinate de nepăsare, uitare, egoism, neîncredere, intoleranță, neadevăr.

Vă mulțumesc cu respect și mare admirație pentru lucrarea dumneavoastră, Preacucernice Părinte, de a ne aduce mai aproape unii de alții, de a ne comemora eroii, de a ne depăși divergențele, de a ne înțelege mai bine unii pe ceilalți, de a ne aminti istoria și iubi țara de origine și pe aceea în care viața și Dumnezeu ne-au hărăzit-o să trăim, de a trăi în Dumnezeu.

Vă mulțumesc distinsă Doamnă Preoteasă pentru sprijinul neprecupețit acordat tuturor, căldura, eleganța graiului și a gestului, a credinței dăruite cu dragoste.

Parohia pe care o sărbătorim astăzi este rodul acestor strădanii, a acestei credințe și lucrări neobosite.

Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni, oameni puternici, dârji, cu tărie de caracter, iubitori de Dumnezeu și de oameni.

Sunteți, Părinte, unul dintre aceștia, care sfințește, prin credință și prin puterea exemplului, acest loc de puternică și trainică viețuire.

La ceas aniversar, urez primei Parohii ortodoxe românești din Olanda Mulți Ani binecuvântați, cu și prin minunații săi făuritori și credincioși.

23 ianuarie 2021

Irina Comaroschi
diplomat la Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos între 1994-1999
Ambasdorul Romaniei în Regatul Țărilor de Jos între 2012-2016


2) Stimate Părinte Pr. Prof. Dr. IOAN DURĂ,
Stimată doamnă Preoteasă,

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înființarea Parohiei ”Sf. Grigore Teologul” din Schiedam, Olanda avem deosebita plăcere de a vă felicita călduros și ne rugăm bunului Dumnezeu să vă dăruiască tot binele, sănătate și spor în tot ceea ce faceți!

La 2 februarie 1879, în ziarul ”Timpul” Mihai Eminescu, a cărei aniversare am marcat-o recent, scria despre Biserica ortodoxă: ”Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin de lângă Dunăre. Ea a stabilit și a unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit în mod egal de înghițirea printre poloni, unguri, tătari și turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare și singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate pe ea și ritualurile ei poate fi cosmopolit, socialist, republican universal și orice i-o veni în minte, dar numai român nu e.” *

Chiar dacă atunci Eminescu vedea Biserica ”singurul sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre”, avându-i în vedere în primul rând pe românii din Basarabia și pe ceilalți din jurul României, credem că astăzi Biserica este ”singurul sprijin” și pentru milioanele de români din așa-zisa diasporă ce a părăsit România după 1990.

Eu și soția mea ne-am convins de acest lucru locuind la început la Haga, apoi la Bruxelles unde am avut onoarea de a vă cunoaște și interacționa cu dumneavoastră, și dacă îmi permiteți, aș spune chiar că am legat o prietenie. Venind la slujbele oficiate de Domnia Voastră ne simțeam mai aproape de casă, de România și Republica Moldova. Ne simțeam parte a unei comunități de care aveam atât de mult nevoie fiind departe de cei dragi.

Interesul comun față de istorie, dar și cel al fiului dumneavoastră, George, care și-a susținut o teză de doctorat cu privire la istoria Basarabiei, ne-a apropiat și mai mult când am activat în calitate de Ambasador al Republicii Moldova în Regatul Belgiei (2010-2015). În cinci ani de activitate la Bruxelles, am avut onoarea să vă cunoaștem mai bine nu doar ca preot misionar, dar și ca patriot și distins cărturar. Domnia voastră a fost nu doar preotul ce a sfințit sediul Ambasadei Republicii Moldova la Bruxelles, după căderea regimului comunist condus de Voronin și numirea mea în funcție, dar și preotul care ne-a făcut onoarea de a ne boteza unica fiică Andreea-Mihaela-Nectaria.

Multstimate Părinte,
Pentru activitatea dumneavoastră pastorală și cărturărească, v-ați învrednicit de-a lungul anilor de diverse distincții bisericești și laice, inclusiv Ordinul Național ”Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, conferit de către Președintele României la 9 martie 2018. În opinia noastră, cea mai prețioasă distincție pentru dumneavoastră și doamna preoteasă, care v-a fost pe tot parcursul activității pastorale un sprijin de neprețuit, este recunoștința noastră pentru tot ceea ce faceți, pentru sprijinul pe care îl acordași enoriașilor, ca fiind departe de casă, să-și păstreze credința și identitatea românească.

Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute în minunata muncă pentru Neam și Țară!

Cu prețuire și sentimente deosebite,
Dr. Mihai Gribincea, Diplomat, Istoric și familia, București
-----
*) M. Eminescu, Liber-cugetător, liberă-cugetare, “Timpul”, 2.02.1879, în « Opere », 1989, vol. X, p. 187


3) Parohia ortodoxă română "Sf. Grigorie Teologul" din Schiedam, la 40 de ani*

Pentru noi, mirenii, harul duhovnicesc al unui preot apropiat înseamnă, mai ales atunci când ne aflăm departe de țară, un adevărat balsam sufletesc. Este acel har pe care l-am simțit imediat ce l-am cunoscut, în exercitarea misiunii sale preoțești la Bruxelles, pe Preacucernicul Părinte Dr. Ioan Dură.

Setea mea de hrană spirituală își găsise izvorul de alinare.

Încerc să-i înțeleg pe acei enoriași români, puțini la număr, care acum 40 de ani s-au adăpat din izvorul primei slujbe săvârșite de tânărul părinte, doctor în teologie, Ioan Dură, la proaspăt înființata parohie a comunității ortodoxe române din Olanda. Fără îndoială, darul primit prin Sfânta Taină a Preoției atrăgea enoriașii români ca un magnet.

Simplu enoriaș ce am trăit privilegiul de a asculta Sfânta Liturghie săvârșită cu grație divină de Preacucernicul Dr. Ioan Dură, îmi permit un apel la numere, acum la a patruzecea aniversare, chiar dacă Biblia nu dă importanță numerologiei. Pur și simplu, constat că numerele 7 și 40 se repetă și au semnificații aparte, pe care nu am căderea să le discern. Rețin, totuși, că în ziua de 7 decembrie 1980, tânărul doctor în teologie Ioan Dură, era hirotonit preot pentru parohia ortodoxă română din Olanda, nou înființată. Mai rețin că acum se împlinesc 40 de ani de la înființarea parohiei, pe 25 ianuarie 1981. Dacă numărul 7 semnifică întregul (Geneza 7.2-4), numărul 40 revine în multe cazuri în Cartea Sfântă: israeliții au rătăcit 40 de ani, Moise a stat pe munte 40 de zile, iar de la Învierea lui Iisus până la Înălțare au trecut 40 de zile.

Parohia „Sf. Grigorie Teologul” trăiește, la 40 de ani de existență, un eveniment excepțional, de suflet, care îmi provoacă și mie, aici, la București, o emoție lăuntrică greu de transpus în cuvinte. Sunt convins că Părintele care a slujit patru decenii neîntrerupt întru mărirea lui Dumnezeu în această parohie, va înțelege dincolo de cuvintele mele modeste, adevărata bucurie pe care o trăiesc, alături de enoriașii parohiei, în acest moment înălțător. Înțeleg perfect că au fost 40 de ani de jertfă prin slujire duhovnicească, în care dragostea nemărginită pentru Atotputernicul s-a împletit cu dragostea păstorului pentru enoriașii săi, servind cu multă râvnă biserica și familia, o familie minunată, dăruită cu 6 copii, spre răsplata smereniei dumnezeiești cu care își îndeplinește menirea încredințată prin hirotonire.

Sunt convins că primul preot ortodox român în Olanda reprezintă, prin statornicia sa, o veritabilă mângâiere duhovnicească pentru românii trăitori în acea țară, mai ales că harul preoției este dublat, în timp, de darul scrisului, căci nu puține sunt realizările editoriale de inestimabilă valoare ale distinsului cercetător în teologie, cu preocupări intelectuale, spirituale, filosofice și contemplative, uneori chiar temerare.

Mă rog Bunului Dumnezeu, ca pentru rugăciunile sfinților 40 de mucenici din Sevastia și ale Sf. Grigorie Teologul, să răsplătească în continuare eforturile Preacucernicului Părinte Protopop Dr. Ioan Dură, după 40 de ani de muncă asiduă, să-l întărească întru mulți ani cu sănătate, spre buna păstorirea a turmei tot mai numeroase ce îi este încredințată.

Închei cu un simplu, dar din suflet românesc, „La mulți ani” Parohiei „Sf. Grigorie Teologul” din Schiedam!

Dr. Radu Șerban, Diplomat, Scriitor, Poet, București

*) Mesaj publicat de autorul acestuia, dl. Dr. Radu Șerban, în "Vatra veche". Lunar de cultură. Târgu Mureș, Anul XIII, nr. 4 (148), aprilie 2021, p. 53.


4) Dragă părinte Ioane cu întreaga familie care ți-a fost alături întotdeauna,
Cele mai cordiale și călduroase felicitări cu ocazia aniversării a 40 de ani de la întemeierea primei parohii ortodoxe române în Olanda.
Încă din vară mi-am notat să te felicit cu ocazia aniversării hirotoniei în preoție.
Sănătate, bucurie și mila Domnului în viitor.
La mulți ani și la mai multe.
Te îmbrățișez cu drag.
Preot Protopop Petru Buburuz, Chișinău, Republica Moldova


5) Să scriu despre Parohia noastră și despre preotul Ioan Dură de la început și până azi, cred că n-aș reuși , și nici n-aș putea s-o fac într-un timp record... Încerc însă să-mi adun gândurile și sper să reușesc să aduc o imagine a acelor timpuri îndepărtate.

În primul rând, îmi amintesc de doamna Catinca Fineriu, care de la sfârșitul anilor 70 mi-a fost o foarte bună prietenă, o simțeam ca pe o mamă și dânsa a fost persoana care m-a adus la biserica românească din Utrecht în 1981. Întâlnirea cu Părintele Ioan și cu doamna preoteasă a fost o adevărata binecuvântare pentru mine! Biserica aducea în sufletul nostru o nouă speranță, o legătură spirituală cu țara, dar și cu romanii care locuiau în Olanda. Cu mult drag îmi amintesc de primii romani pe care i-am cunoscut în acea vreme la biserică. Mulți din ei nu mai sunt printre noi, Dumnezeu să-i odihnească în pace pe : doamna și domnul Fransen, pe domnul Șerban, un violonist distins, domnul Iordache, Alex Middel, Nicu Brânzei. Cei care sunt în viață, deja am vorbit de doamna Catinca, apoi de pe atunci mi-o amintesc pe doamna Dinu Țuca, Mariana Middel, care de mult s-a reîntors în Romania.

De biserica Wilhelmina din Haga nu-mi amintesc prea mult, dar știu că în decembrie 1982 l-am botezat pe George, băiatul meu mare și de-atunci rolul părintelui și al doamnei preotese în viața noastră a devenit foarte important. Din 1983 îmi amintesc că s-a găsit o nouă biserică, tot catolică, era la granița cu Haga, la Rijswijk, Sfinții Antonius și Lodewijk, unde 10 ani ne-a strâns părintele cu atâta elan și har, se crease o comunitate în care ne simțeam sufletește uniți și participam la frumoase activități culturale. Începusem să strângem mici fonduri, în ideea ca doream să avem un lăcaș al nostru. Tot un eveniment, pentru mine de neuitat a fost în 1987, când mi-am botezat băiatul cel mic, pe Dominic în aceasta biserica.

În 1993 ne-am mutat cu parohia la Voorburg, la biserica “Cristus Verrezen”, unde s-a continuat să strângem bani pentru a ne realiza visul să avem biserica noastră. Trebuie menționat că părintele în toți acești ani ne-a fost foarte devotat, eforturile făcute de dansul erau enorme, dar Dumnezeu l-a răsplătit din plin și din anul 2001 avem biserica noastră în Schiedam, unde îmi place tare mult să spun că este un colt de Românie, este biserica unde suntem acasă, distanța de România a dispărut, totul a fost posibil și asta doar cu voia lui Dumnezeu!

Despre părinte și activitatea dansului de cărturar, istoric și duhovnic, sunt deja cunoscute cărțile publicate de dânsul, adevărate mărturii ale valorilor creștin ortodoxe, distinse și apreciate în întreaga lume.

Să ne trăiți părinte și Dumnezeu să vă dea sănătate, putere și să rămâneți așa cum vă știm, plin de elan și lumină, Doamne ajută!

Cu adâncă prețuire și respect,
Ecaterina Teodorescu, Țările de Jos
Funcționar - fost casier al parohiei


6) Erlangen, 25.01.2021
Preacucernice Părinte Protopop Prof. Dr. Ioan Dură
și Doamnă Preoteasă Prezvitera Christina,

În această zi, când se împlinesc 40 ani de la hirotonia Sfinției Voastre întru preot și paroh al primei parohii ortodoxe române din Olanda noi, fiii Dumneavoastră duhovnicești Bogdan și Cătălina împreună cu David-Gabriel, Stefan, Andrei și Sebastian, copiii noștri dintre care pe primii 3 chiar Dumneavoastră i-ați Botezat, vă transmitem urările noastre de sănătate și îndelungată și mântuitoare slujire a frumoasei Parohii Sf. Grigorie Teologul din Olanda pe care Dvs. ați creat-o și o păstoriți cu atâta drag și har duhovnicesc de 40 ani!

Dăm Slava Bunului Dumnezeu pentru bogatele împliniri duhovnicești care au însoțit acești frumoși ani de slujire Domnului amintind astfel numeroasele parohii ctitorite de Dvs. în Olanda și Belgia aducând astfel mângâiere, hrana duhovnicească, har și binecuvântare tuturor credincioșilor ortodocși ai parohiei Dvs.

Mulțumim din toata inima bunului DUMNEZEU că ne-a învrednicit să facem parte din această frumoasă parohie și familie! Am cunoscut această parohie în anul 2000 când am venit amândoi tineri doctoranzi în Olanda. Așa a fost voia Domnului ca să vă cunoaștem pe Dvs. și puterea credinței ortodoxe așa cum EL a dorit! Chiar daca în anul 2012 Domnul ne-a purtat pașii la sute de km depărtare, o parte a sufletului nostru a rămas în Parohia Sf. Grigorie Teologul și ne întâlnim atât cu Dvs. dar și cu nașii copiilor noștri (Dna Elena de Chiara, Călin Zamfirescu, Daniela Oprea și Ioan Lagăr, Ioana Turturică și Sebastian Debesset) și cu ceilalți prieteni dragi și enoriași ai Parohiei Dvs. de fiecare data în rugăciune la Sfântă Liturghie. Sfaturile Dumneavoastră părintești ne-au ocrotit și format familia noastră creștină și ne străduim în fiecare zi să urmam exemplul Dvs. în tot ceea ce realizăm. Mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările revărsate asupra noastră prin rugăciunile Dvs. și ale Doamne Preotese!

La acest frumos ceas aniversar ne rugăm bunului Dumnezeu să binecuvânteze această frumoasă Parohie și pe toți enoriașii săi cu mulți ani fericiți și binecuvântați întru Domnul iar pe cei adormiți din Parohia Dvs. Domnul să-i ierte și să-i ridice la Lumină!

Dragă Părinte Ioan și Doamnă Preoteasă Christina ne rugăm Domnului să vă binecuvânteze întru toate, să vă dea multă sănătate, putere și Harul Duhului Sfânt spre a continua misiunea Dvs. pastorală și a vă bucura de toți fiii Dvs. duhovnicești!

La mulți Ani fericiți și binecuvântați!

Cu toata dragostea și prețuirea fiii Dvs. duhovnicești din Erlangen, Germania
Ing. Dr. Bogdan și Ing. Dr. Cătălina Meșina și copiii - foști enoriași


7) Stimate Părinte Ioan, dragă doamnă Preoteasă Christina și dragi membri ai parohiei, prezenți astăzi în biserica noastră,

Slavă Domnului nostru că putem fi astăzi împreună, în această zi în care sărbătorim 40 de ani de existență a parohiei noastre “Sf. Grigorie Teologul” și de slujire neîntreruptă a Părintelui nostru paroh, dr. Ioan Dură.

Acum 40 de ani, în ziua de 25 ianuarie, ziua în care Biserica Ortodoxa Română îl sărbătorește pe Sf. Grigorie Teologul, Părintele nostru, săvârșea prima Sfântă Liturghie din viața dumnealui și a parohiei noastre, în Utrecht.

Nu știu cum a arătat acea zi, cum s-a desfășurat Sfânta Liturghie și cine a participat la ea, apropierea mea de parohia Sf. Grigorie Teologul având loc mai târziu, la câțiva ani după stabilirea mea în Olanda.

Din acest motiv doresc și pot să vă împărtășesc numai din gândurile, impresiile mele legate de participarea mea la Sfintele Liturghii și la activitățile parohiei din ultimii 25 de ani de existență a parohiei.

Prima Sf. Liturghie la care am participat a fost la mijlocul anilor 90, la biserica din Voorburg. Pentru o perioadă, am participat numai la Sfintele Liturghii, fără sa mă implic în viața activă a parohiei, dar cât de impresionată eram cum Părintele și doamna Preoteasă veneau de fiecare dată, la biserică, din Bruxelles, cu cele necesare săvârșirii Sfintei Liturghii în cutii, cum le scoteau de fiecare data din cutii pentru ca apoi, după terminarea Sf. Liturghii să le pună din nou în ordine și să le încarce în mașină! Biserica catolică De Verrezen Christus era închiriată numai pentru câteva ore pentru parohie și nu exista posibilitatea să depozitezi ceva în sălile bisericii. Soseau și plecau întotdeauna cu zâmbetul pe buze, adresându-ne cuvinte de bun venit și de la revedere, care ne mergeau la suflet.

Au început apoi demersurile și îndemnurile Părintelui Ioan de a organiza și de a participa la activități pentru strângerea de fonduri, pentru o eventuală biserică proprie. Dumnealui era primul care ne dădea exemplu – tot, tot ce se strângea la cheta sau din vânzarea lumânărilor, se depunea în contul creat pentru noua biserică. Parohia avea puțini membri și nu exista nici măcar posibilitatea să i se plătească benzina pe care o consuma pentru a ajunge cu mașina în Voorburg.

Impresionată de eforturile dumnealor, mai corect spus de jertfa dumnealor pentru menținerea parohiei și de dragostea pe care o arătau prin tot ceea ce făceau pentru Domnul nostru, pentru biserica Lui și pentru noi, am început să mă implic în activitățile parohiei, iar în momentul în care Părintele Ioan m-a solicitat să intru în Consiliul parohial, i-am fost recunoscătoare pentru încrederea pe care mi-a acordat-o.

După multe căutări, ale Părintelui Ioan în primul rând, la sfârșitul anului 1997, a fost găsit complexul în care se află biserica noastră acum, complex care, din 1977, era declarat Monument Național și care ar fi trebuit să fie restaurat. Complexul era nefolosit, iar fondurile de restaurare puteau fi acordate numai dacă se găsea o funcție socială pentru acesta. În 1998, Părintele Ioan semnează împreună cu membri ai parohiei, o declarație de intenție în care se menționează, că parohia noastră va folosi complexul ca biserică și ca centru social cultural pentru comunitatea română din Benelux. Din acest moment, Fundația de Protecție a Monumentelor din Schiedam, proprietara complexului, putea înainta cererea de aprobare a fondurilor necesare restaurării, pentru ca, în anul 2000, să se dea startul lucrărilor de restaurare a capelei și clădirilor aferente. Parohia a contribuit și ea cu suma de 60.000 guldeni la restaurarea complexului.

Pe 3 iunie 2001, de Rusalii, Părintele Ioan săvârșea prima Sf. Liturghie în această biserică în care ne aflăm acum și, pe 9 iunie, primea simbolic cheile bisericii din mana primarului orașului Schiedam. Ce bucurie mai mare pentru Părintele Ioan, pentru doamna Preoteasa și pentru întreaga comunitate a membrilor parohiei de a-și vedea visul împlinit, de a avea o biserică în folosință exclusivă a parohiei, închiriată e drept, dar a noastră, a românilor din Țările de Jos!

Aveam o biserică a noastră pe care o puteam împodobi cu icoanele noastre creștin ortodoxe, aveam două săli unde ne puteam întâlni și petrece împreună după Sf. Liturghie sau cu diverse ocazii. Nu mai era nevoie să ne uitam la ceas, să ne grăbim, să părăsim sala.

Dar cât de lung și plin de efort a fost drumul de la biserica pe care am primit-o în folosință și până la cea pe care o vedem astăzi, înfrumusețată cu un iconostas sculptat și pictat la mânăstirea Cozia, singurul existent în bisericile parohiilor ortodoxe române din Țările de Jos, cu peste 200 de icoane (unele dintre acestea unicat), cu un relicvar cu Sfinte Moaște, cu Icoana Maicii Domnului de la Schiedam, protectoarea parohiei și a orașului Schiedam, ca să nu uităm de Troiţa amplasată în curtea complexului, unică în spațiul Benelux și printre foarte puținele din diaspora ortodoxă română.

Și cât de lung și plin de stăruință, răbdare și efort din partea Părintelui și a Preotesei a fost drumul pe care comunitatea noastră l-a străbătut de la organizarea sporadică a unei seri culturale la multitudinea de activități ce sunt organizate astăzi!

Deși le cunoașteți, voi enumera numai, fără a vorbi pe larg de inițiativele Părintelui de a înființa prima bibliotecă românească, prima școală parohială românească, primul muzeu al unei parohii ortodoxe române din Benelux, prima asociație a femeilor ortodoxe române. Pare banal sa repeți: prima, primul... dar acesta este adevărul, sunt primele instituții, organizații de acest fel înființate în Țările de Jos.

La inițiativa și cu binecuvântarea Părintelui, parohia a organizat de-a lungul anilor manifestări culturale care s-au bucurat de participarea unor bine-cunoscuți scriitori și artiști din România sau din Țările de Jos, prezentări de cărți, expoziții de icoane, concerte de muzică clasică, proiecții de filme artistice și documentare, recitaluri de poezie, zile culturale, conferințe și prelegeri, comemorări, etc.

Numeroase și deosebite sunt și proiectele realizate de parohie: Laleaua „Doamna Maria Brâncoveanu”, Zilele Culturale ale parohiei, instituirea și cinstirea Zilei Bunicilor, oficierea, la 15 august, a parastasului pentru Doamna Maria Brâncoveanu, instituirea Zilei Familiei Numeroase.

Nu pot să nu numesc și Cinstirea Eroilor români ale căror oseminte se află la Cimitirul din Leusden, prin slujba de Parastas pentru cei doi soldați români, eroi ai celui de-al Doilea Război Mondial, săvârșită de Părintele Ioan, începând cu anul 1995, de sărbătoarea Înălțării Domnului.

Și să nu uităm de cele 8 pelerinaje organizate până acum, din inițiativa Părintelui Ioan, începând cu pelerinajul din 2012 în Țara Sfântă și terminând cu cel din Cipru în 2019. Cât de emoționant și înălțător să îl ascultăm pe Părintele Ioan citindu-ne din Sfânta Evanghelie în locurile prezentei Mântuitorului nostru! Sau să participam la prima Sfântă Liturghie săvârșită de un preot ortodox român, preotul nostru, în Cappadocia, în ziua praznicului Înălțării Domnului, în biserica "Sfinții Constantin și Elena" din localitatea Mustafapasa, biserică aproape părăsită, în care se slujește o dată pe an. Și ce momente de neuitată și intensă trăire duhovnicească să ne închinăm cu toții, în Nea Karvali, la moaștele Sfântului nostru, Sf. Grigorie Teologul pe care îl sărbătorim astăzi.

Putem spune, fără a exagera cu nimic, că Parohia noastră a devenit în ultimii 20 de ani un adevărat centru de spiritualitate creștin-ortodoxă, un centru cultural și educațional, de promovare și păstrare a identității naționale românești, pentru toată comunitatea românească din Țările de Jos.

Toate le datorăm Părintelui Ioan și doamnei preotese Christina, care i-a fost mereu alături, în tot ceea ce a întreprins. Fără dumnealor nu am exista ca parohie și nici noi nu am fi ceea ce suntem. Să dăm slava Domnului că a rânduit să avem un Preot paroh cu har, cum nu cred că au mulți, un părinte și un duhovnic adevărat pentru noi toți, un teolog și un om de cultură deosebit și o doamnă Preoteasă plină de dragoste pentru noi, cu idei și inițiative extraordinare, care izvorăsc din dragostea nemăsurată pentru Hristos, din dragostea pentru noi și tot ceea ce este românesc. Doua personalități unite în dragostea lor pentru Hristos, oameni generoși și jertfelnici care, de 40 de ani, mai bine de jumătate din viața dumnealor, se îngrijesc de noi și de mântuirea sufletelor noastre.
Părinte Ioan și doamnă Preoteasă, vă suntem recunoscători și vă mulțumim de slujirea de o viață a Parohiei. Fie ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze jertfa dumneavoastră, să vă răsplătească eforturile și să întărească în continuare parohia noastră.
Sfântul Grigorie Teologul, pe care îl cinstim astăzi să vă fie și să ne fie în continuare ocrotitor și îndrumător.

La mulți ani binecuvântați, tuturor!

23 ianuarie 2021
Ing. Elena De Chiara - Secretar al Consiliului parohial actual


8) Dragă Părinte Ioan și Doamnă Preoteasă Christina,

La acest moment aniversar, când parohia Sfântul Grigorie Teologul sărbătorește 40 de ani de existență sub îndrumarea, din râvna și cu toate ostenelile D-voastră, vă felicităm și vă urăm din inimă: La mulți ani!

Să ne trăiți și să fiți slujitori ai Domnului cel puțin încă 40 de ani de acum înainte.

Dr. în Medicină Daniela-Elena Oprea, Prof. univ. Dr. Ioan Lager și Cristian-Nectarie (fiul, elev)


9) Vă mulțumesc pentru cinstea cu care m-ați ospătat astăzi, ca la o masă regală, cu o medalie aniversară cu adâncă semnificație și realizată cu atât de mult bun gust: o cunună de lauri să încununeze triumful a 40 de ani de jertfă continuă, dragoste de Dumnezeu și de oameni.

Eu văd că Domnul a rânduit pentru mine să ajung în această parohie, acum 14 ani (adică un multiplu de 7), și să cunosc anii maturității ei, poate cei mai frumoși ani ai ei. În tot acest timp, în care eu m-am mai învechit cu anii, nu mi-a lipsit niciodată sentimentul că sunt o "fiică" și că aparțin acestui loc binecuvântat.

Înfăptuirile din această parohie, cărora le-ați fost și le sunteți inițiatori, prim-înfăptuitori, continuatori și susținători, inima și mintea, cred că s-au născut acolo unde se spune că "La noblesse oblige!".

Domnul să vă dea viață lungă, sănătate și binecuvântările sale!

Cu prețuire,
Dr. Dr. Statistician Alina Nicolaie - membru în Consiliul parohial


10) Dragul nostru Părinte paroh și Duhovnic Ioan,

Pescar de suflete ați fost rânduit, se vede, dintru început.
Le prindeți cu undița iubirii hristice.
"Gustați și vedeți că bun este Domnul", spune psalmistul. (Psalm 33:8)
Pe Hristos îl dăruiți tuturor în fel și chip, fie oglindit în viată, în fapte, în daruri, în scrieri, fie Trup și Sânge. Iar cei care Îl primesc și gusta din El, nu mai scapă, prinși sunt. Și prinși să rămână, cu ajutorul Domnului, pe vecie!

Cel care V-a rânduit în această slujire, V-a împodobit, se vede, cu multe daruri.
Ați avut Părinți frumoși și buni, care V-au învățat iubirea curată de Neam și Biserica.
Ați avut dascăli buni, iar unii extraordinari.
V-a dăruit Domnul inteligenta, putere de lucru, sensibilitate, inspirație și toate celelalte pe care eu doar le intuiesc.
Ați întâlnit sfinți, de ale căror sfaturi V-ați folosit.
Ați întâlnit oameni deosebiți, a căror prietenie și prețuire ați știut să le câștigați.
Ați știut să folosiți toate aceste daruri cum se cuvine, și să le udați cu multă trudă și jertfă, cu dorință de a cunoaște, de a construi, de a cuceri înălțimi, de a dărui. Astfel au crescut flori înmiresmate - rezultate strălucite în tot ce ați făcut.

"Căci celui ce are i se va da; dar de la cel ce nu are, și ce are i se va lua.". Marcu 4:25
Ați arătat ca aveți: ascultare de Hristos, bunăvoință, râvnă și zel pentru Casa Lui. Și Dumnezeu V-a dat, după cum a promis, alte daruri - pricepere, înțelepciune, îndrumare, ajutor și altele de El știute. Cert este că V-a fost alături mereu, și acum patruzeci de ani, când ați ctitorit parohia Sfântului Grigorie Teologul, și după aceea, când ați construit-o pas cu pas, rugăciune cu rugăciune, jertfa cu jertfa, până a ajuns să strălucească precum un giuvaer de mult preț, șlefuit cu multă migală și pricepere de un meșter iscusit.

Și pe mine m-ați prins. V-ați rugat pentru noi, ne-am rugat împreună la Sfintele Slujbe, ne-ați vizitat, cercetat, îndrumat, binecuvântat, ne-ați răspuns la întrebări și solicitări, cu timp și fără timp. Ne-ați făcut multe daruri. Prin lucrarea Sfinției Voastre am primit de la Dumnezeu ajutor, mângâiere și sprijin la nevoie, multe bucurii și multe împliniri.
Și apoi m-ați adus de mana, iată, până la a sluji la Altar. Acolo m-a adus dragostea lui Dumnezeu, pe care am văzut-o strălucind, lucrătoare si rodnică, în inima Sfinției Voastre.
Fără prezenta, pe pământul olandez, a Sfinției Voastre și a parohiei pe care ați ctitorit-o, acestea nu s-ar fi întâmplat.
Vă mulțumesc din toată inima, în numele meu și al familiei mele, și mă rog Domnului să mă ajute să Vă pot mulțumi cu fapta, ca să fie recunoștința deplină.

Dacă voi reuși, cu ajutorul Domnului, să fac vreun lucru bine plăcut Lui, oricât de mic, eu știu sigur că Domnul Vă va lua părtaș la fiecare bucurie și zâmbet de-ale Sale.

Să Vă dăruiască Domnul un colțișor de Rai, la vremea potrivita.
Ba nu, să vă dăruiască o gradină maaare în Rai. Poate astfel veți avea nevoie și de Grădinari, la lucru...

Noi vă îmbrățișăm strâns în Hristos, iar Domnul să Vă binecuvânteze jertfa, să Vă umple sufletul de dragostea Sa, să Vă dăruiască sănătate, putere, spor în toate și multa bucurie duhovnicească. Asemenea Doamnei Preotese, și tuturor membrilor familiei. Sfântul Grigorie Teologul să Vă ocrotească și să Vă ajute mereu.

Mă rog Domnului să dăruiască pacea Sa, bună înțelegere și unitate – parohiei, sănătate și râvnă pentru Biserică – parohienilor, și păstorire îndelungată, cu roadă bogată – Sfinției Voastre!

La Mulți Ani parohiei noastre! La Mulți Ani, Părinte Ioan!

Diacon Ing. Informatician Constantin Grădinaru și familia - slujitor al parohiei, Țările de Jos


11) Cu prilejul aniversării celor 40 de ani de la întemeierea parohiei, aș dori să vă felicit pentru apostolatul vostru.

Noi, copiii voștri, suntem mândri dar și umili în fața imenselor voastre înfăptuiri.

Prof. Constantin Dură (al cincilea copil al părintelui Ioan și dnei preotese Christina)


12) La mulți ani!

O împlinire de credință, de rezistență spirituală și fizică și o statornicie necesară față de schimbările vieții noastre a tuturor.

Ștefan Dură (al șaselea copil), Head of Compliance - ERGO Insurance (Belgium) - Pictor


13) Preacucernice Părinte Prof. Dr., Paroh și Duhovnic Ioan,

La ceas aniversar, când parohia pe care ați înființat-o, ați îngrijit-o și pe care o păstoriți împlinește patruzeci de ani de existentă, Consiliul parohial împreună cu toți parohienii vă urează: "Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani, Părinte!", sănătos, în pace și în putere, mulțumindu-vă pentru iubirea pe care ne-o arătați mereu, pentru râvna cu care slujiți Domnului și ne îngrijiți pe noi, pentru îndrumarea părintească prin exemplu personal, dar și prin cuvânt, pentru blândețea cu care ne păstoriți și pentru acrivia credinței și a faptelor, prin care râvniți să rămâneți lipit de Hristos, cu noi în brațe.

Duhul Domnului să vă fie călăuză și ajutor în toate, să vă dea sănătate, pace și putere, să ne fiți păstor, Părinte duhovnicesc încă mulți ani.

Fie ca jertfa Sfinției Voastre, a mult prețuitei și distinsei Doamne Preotese și a celor care v-au fost alături, să fie bine primită de Domnul, temelie trainică pentru viitor. Iar Domnul să binecuvânteze parohia noastră cu viață îndelungată și roadă îmbelșugată.

La Mulți Ani!

Enoriașii parohiei Sf. Grigorie Teologul, Țările de Jos


14) Doamne ajută, părinte și doamna Cristina.

Sincere felicitări pentru cei 40 de ani. Datorită dumneavoastră românii din Belgia au unde merge la biserică, au unde să găsească alinare și ajutor, așa cum am găsit și noi!
Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi! Bunului Dumnezeu să vă dăruiască multă sănătate și bucurie, să ne puteți fi alături mulți ani!

Cu adâncă prețuire și respect,
Geta și George Asavinei


15) Mult iubite Părinte Ioan,

Este greu de cuprins în câteva cuvinte activitatea misionară pe care ați desfășurat-o 40 de ani, cu vorba înțeleaptă, cu fapta devotată, dar mai ales cu exemplul personal, Sfinte Părinte Ioan.
Smerită în vorbă și comportament, fermă în acțiune și intransigentă față de neajunsuri, doamna preoteasă v-a susținut, iubite părinte, fără precupețire pentru a vă înălța și a sluji spre slava Domnului Iisus Hristos, pentru mântuirea românilor și mândria identității de Neam.

Marioara și Virgil-Ioan Dan


16) Mult stimată doamnă preoteasă Cristina,
Prea Cucernice Părinte Protoiereu dr. dr. Ioan Dură,

Vă felicit din tot sufletul, cu admirație și profund respect pentru activitatea pastorală, academică și socială desfășurată de-a lungul a patru decenii la parohia și la noile parohii pe care le-ați înființat și le-ați deservit pentru românii din diaspora Europei Centrale. Este o împlinire duhovnicească pe care o înțeleg întrutotul, pentru că și părintele meu a dorit să rămână toată viața "preot de enorie". Vă felicit pentru realizările excepționale pentru întărirea credinței ortodoxe și statornicia Bisericii. Cu adâncă plecăciune, vă mulțumesc pentru cinstea pe care mi-ați făcut-o trimițându-mi memento-ul aniversării. Îmi permit să felicit întreaga P.C. Voastre familie pentru sprijinul permanent și comuniunea sufletească.
Doamne Ajută pentru tot lucrul bun.

Cu doriri de sănătate,
Prof. univ. Dr. Zamfira Mihail


Link-uri cu știri inserate despre aniversarea celor 40 de ani ai Parohiei

 1. Basilica.ro
  https://basilica.ro/parohia-romaneasca-din-schiedam-a-aniversat-40-de-ani-de-misiune-neintrerupta/
 2. ActiveNews.ro
  https://www.activenews.ro/stiri/Parohia-ortodoxa-romana-„Sf-Grigorie-Teologul-din-Schiedam-Rotterdam-la-ceas-aniversar-40-de-ani-in-slujba-comunitatii-romane-din-Tarile-de-Jos-164901
 3. Așii Români
  https://www.asiiromani.com/comunicat-de-pres%D3%91-parohia-ortodoxa-romana-sf-grigorie-teologul-din-schiedam-rotterdam-la-ceas-aniversar-40-de-ani-in-slujba-comunitatii-romane-din-tarile-de-jos/
 4. Romanian Global News Press
  https://rgnpress.ro/2021/01/27/parohia-ortodoxa-romana-sf-grigorie-teologul-din-schiedam-rotterdam-la-ceas-aniversar-40-de-ani-in-slujba-comunitatii-romane-din-tarile-de-jos/
 5. ȘtiriPeSurse.ro
  https://www.stiripesurse.ro/prima-parohie-romaneasca-infiintata-in-tarile-de-jos-in-schiedam-a-aniversat-40-de-ani-de-misiune_1612045.html
 6. Facebook-ul Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos din 29 ianuarie 2021.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1925099114314216&id=446995458791263
 7. Agenția de știri: www.NOUTATI-ORTODOXE.RO din 26 ianuarie 2021
  Parohia românească din Schiedam a aniversat 40 de ani de misiune neîntreruptă

Interviu luat Părintelui Ioan la aniversarea celor 40 de ani existenţă ai parohiei

"Radio Antena Satelor" în cadrul emisiunii sale "Departe de casă", din Duminică, 31 ianuarie 2021, orele 17:00' (ora României) a transmis interviul luat Părintelui Ioan de către dna Simona Popescu cu ocazia aniversării celor 40 de ani existență a Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Țările de Jos, ctitorită și păstorită de dânsul.
Pentru ascultarea interviului apasați AICI.


© 2004 IOAN DURĂ