Biblioteca parohială

După mutarea sediului parohiei la Schiedam, în 2001, Preotul paroh a înfiinţat biblioteca parohială.
Din toamna anului 2011, biblioteca este adăpostită în sala mică a parohiei.
Fondul de carte al bibliotecii îl constituie cărţile şi publicaţiile dăruite acesteia de către preotul paroh (multe dintre acestea), de către câţiva enoriaşi şi cele cumpărate din România.
La 12 februarie 2017 biblioteca parohială dispunea de 671 cărți și publicații înregistrate (dintre care 328 cărți și 343 periodice).
În ultimii ani, bibliotecar a fost dl. Constantin Grădinaru, membru al Consiliului parohial, cel care s-a şi preocupat de buna ei organizare şi funcţionare.
Cu începere din februarie 2012, bibliotecar este dna Ioana Maţenco, membru al Consiliului parohial.
Biblioteca dispune de un nou "Regulament de funcţionare" din ianuarie 2012, accesibil enoriaşilor la pangar şi în Sala mare a parohiei. Regulamentul bibliotecii parohiale a fost citit în biserică de Părintele paroh, Ioan, şi afişat în Sala mare parohială.

Din când în când, la sfârșitul Sfintelor Slujbe, Părintele Ioan reamintește credincioșilor de existența bibliotecii și-i invită să-i calce pragul!

Preot paroh,
Dr. Ioan Dură

Bibliotecara parohiei, dna Ioana Anca Maţenco
Biblioteca parohiei, 3 mai 2015

© 2004 IOAN DURĂ