Publicaţii

Debutul publicistic - 1971

Părintele Ioan Dură şi-a făcut apariţia în presa ecleziastică ca doctorand, în 1971, în revista "Biserica Ortodoxă Română" a Patriarhiei Române, cu articolele:

 1. Figuri de ierarhi moldoveni: Mitropolitul Gheorghe Movilă (nr. 1-2/1971, p. 187-203);
 2. Biserica din Țara Românească în epoca lui Matei Basarab (1632-1654) (nr. 5-6/1971), p. 577-592).

Lucrările de Doctorat la Universităţile din Atena (iunie 1977) şi Louvain (iunie 1985)

 1. O Dositheos Ierosolimon kai i prosfora avtou eis tas Roumanikas Horas kai tin Ekklisian avton (Dostei al Ierusalimului şi legăturile acestuia cu Ţările Române şi Biserica acestora), publicată la Atena, în 1977 (292 pagini).
 2. Recherches sur l'histoire des Pays roumains et leur Eglise (XVIe - XIXe s.) (Cercetări privitoare la istoria Ţărilor Române şi a Bisericii acestora (secolele XVI-XIX), publicată la Bruxelles, în 1985 (129 pagini, format mare).

Cărţi, studii şi articole ale Părintelui Ioan Dură
consacrate istoriei Bisericii Ortodoxe Române

I. Din perioada 1944 - 1989

 1. Publicate în România
  1. Cărţi
   • Monahismul românesc în anii 1948-1989. Mărturii ale românilor şi consideraţii privitoare la acestea, Editura Harisma, Bucureşti, 1994, 127 p (recenzie a cărții semnată de Pr. Prof. Ion Ionescu, în rev. "Biserica Ortodoxă Română", nr. 7-12, 1994, p. 402-407; Jan Willem Bos: Pr. Dr. Ioan Dură, Monahismul românesc în anii 1948-1989", în "Roemenië Bulletin", Amsterdam/Leiderdorp, An. 2, Nr. 5, octombrie 1996, p. 27 (prezentarea cărții în limba olandeză); Nicolae Dragoș, "Preot Prof. Dr. Ioan Dură, Monahismul românesc în anii 1948-1989". Rubrica "Vitrina cu cărți", în "Albina românească". Serie nouă. Anul CLXXIV, nr. 4 (68-71), decembrie 2002, p. 14; Mihai Neagu Basarab, Preot Dr. Ioan Dură - Monahismul românesc în anii 1948-1989, în "Dorul", Danemarca, Nr. 202, martie 2007, p. 54-58).
   • Din istoria Bisericii Ortodoxe Române a anilor 1945-1989. Evidenţe şi realităţi din viaţa acesteia, Editura Ramida, Bucureşti, 1994, 128 p.
   • Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române (1945-1989). Din istoria Bisericii Ortodoxe Române a anilor 1945-1989. Evidenţe şi realităţi din viaţa acesteia., Editura Ramida, Bucureşti, 1994, 126 p. (A se vedea recenzia dlui Dr. Mihai Neagu, în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești", Freiburg i. Br./Germania, vol. III (XXIV), Serie nouă, 2016, p. 679-680 dar și prezentarea aceleași cărți de către dl. Alexandru Spânu, în "Luceafărul". Săptămânal de literatură. Nr. 16 (194), serie nouă. Miercuri 21 septembrie 1994, p. 4).
  2. Studii
   • Ediţiile Bibliei tipărite în România cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române după cel de al doilea război mondial şi până în decembrie 1989, în rev. "Biserica Ortodoxă Română", an. CX, 1992, nr. 4-6, p. 66-71 (articol cenzurat, prin modificări şi adaosuri. Dar studiul a apărut necenzurat în "Calendarul Credinţa 1992", editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America şi Canada, Detroit, Michigan, USA.).
   • Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române în cei patru zeci şi cinci de ani de dictatură comunistă, în: "Din Documentele Rezistenţei", nr. 4, 1992, p. 13-21. Studiul a fost publicat şi în revista "Mărturie ortodoxă" (nr. 14/1991, p. 7-17).
   • Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndepărtaţi din scaun şi trimişi în recluziune monastică de către autorităţile comuniste în anii 1944-1981. Comunicare prezentată la al doilea Simpozion Internaţional "Experimentul Piteşti-Reeducarea prin tortură (Piteşti 4-6 oct. 2002), în rev. "Biserica Ortodoxă Română", an. CXX, 2002, nr. 10-12, p. 299-322; "Altarul Banatului" , an. XIII (2002), nr. 10-12, p. 34-56; în vol. "Opresiunea Cultelor religioase din România în timpul dictaturii comuniste", vol. II, editat de "Fundaţia Culturală Memoria", filiala Argeş, Piteşti, 2003, p. 61-90; în "Memoria". Revista gândirii cenzurate, nr. 55-56, 2006 (nr. 2-3), p. 158-177.
  3. Articole
   • Comunitatea ortodoxă română "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, în "Almanahul Vestitorul", nr. 1, 1983-1984, p. 98-99. Paris, 1984. Editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală şi Occidentală.
   • Cinci ani de existență a comunității ortodoxe române "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, în "Almanahul Vestitorul", nr. 4, 1987-1988, p. 119-121. Editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, Paris, 1988.
   • Unele precizări (Necesitatea înnoirii şi renaşterii spirituale a României şi a Bisericii Ortodoxe Române), în rev. "Ortodoxia", an. XLII, 1990, nr. 1, p. 174-175.
   • Pe când vor fi schimbate numele străzilor?, în "Dreptatea", vineri, 2 martie 1990, p. 2.
   • Înfiinţarea unui muzeu bisericesc în România, în "Acasă", supliment săptămânal "România liberă", an. I, nr. 1, 5 martie 1990, p. 2, la rubrica "Dialog cu lumea".
   • Pe când o mănăstire românească la Sfântul Munte Athos?, în "Telegraful Român", 1990, nr. 17-18, p. 1; în "Acasă", supliment săptămânal "România liberă", an. I, nr. 3, 19 martie 1990, p. 2, la rubrica "Dialog cu lumea" (articol publicat şi în revista "Mărturie ortodoxă" din Olanda, an. 1990, nr. 13, p. 138-142).
   • Mărturii despre Patriarhul Iustin de vrednică pomenire într-o lucrare a ziaristului Tasos Mihalas, în "Glasul Bisericii", nr. 3-4, 1990, p. 113-117.
   • Martiri şi eroi ai neamului românesc adormiţi în Domnul în cimitire din ţări vest-europene, în "Vestitorul Ortodoxiei Româneşti", 1990, nr. 17-18, septembrie, p. 3.
   • Diaspora ortodoxă română în cuvântările Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române, în "Vestitorul Ortodoxiei Româneşti", Anul II, 1990, Nr. 17-18, septembrie, p. 4.
   • Ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de arhiepiscopie, în rev. "Biserica Ortodoxă Română", an. LXXXVIII, nr. 7-10/1990, p. 95-97; ​în "Mărturie ortodoxă. Revista Comunității ortodoxe române din Olanda", Haga, Anul X, nr. 14, 1991, ianuarie-februarie, p. 32-39; în volumul jubiliar "Episcopia Râmnicului, 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003)", Editura Adrianso, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 423-426; în "Curierul de Vâlcea", Anul XI, 13 ianuarie 2000; în "Viața Cultelor", Anul XIV, nr. 634 din 15 ianuarie 2006, nr. 3; în "Revista de Teologie Sf. Apostol Andrei", Anul XII, Nr. 1, 2008, p. 111-119.
   • Priviri asupra unor aspecte mai puţin cunoscute ale lucrării marilor părinţi duhovnici din ultimile patru decenii şi jumătate, în "Telegraful Român", an. 139, nr. 37-38, 1 octombrie 1991, p. 1 şi 3.
   • Vicariatul ortodox român din Vârşeţ - R.S.F. Iugoslavia şi Vicariatul ortodox român din Gyula - Ungaria şi necesitatea ridicării acestora la treapta de episcopii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în "Biserica Ortodoxă Română", an. CVIII, 1990, nr. 11-12, p. 53-57; "Studii Teologice", an. XLIII, 1991, nr. 1, p. 120-124. (Articolul a fost publicat şi în revista "Mărturie ortodoxă" din Olanda, an. X, 1991, nr. 14, p. 18-31).
   • Numărul bisericilor ortodoxe din Bucureşti şi unele consideraţii privitoare la lipsa de cunoaştere exactă a acestuia, în rev. "Ortodoxia", an. XLIV, 1992, nr. 3-4, p. 187-188.
   • Câte cimitire are Biserica Ortodoxă Română şi necesitatea întocmirii unui nou Regulament pentru organizarea şi funcţionarea acestora, în rev. "Ortodoxia", an. XLIV, 1992, nr. 3-4, p. 189-190.
   • Biserica Ortodoxă Română şi exercitarea autorităţii sale canonice asupra diasporei ortodoxe române din anul 1948 şi până astăzi, în "Biserica Ortodoxă Română", 1992, nr. 11-12, p. 136-143.
    N. B. Articol republicat de Patriarhia Română în vol. "Studii și articole despre Biserica Ortodoxă Română în afara granițelor țării". Editura Basilica, 2021. (https://basilica.ro/editura-basilica-studii-si-articole-despre-biserica-ortodoxa-romana-in-afara-granitelor-tarii/).
   • Biserica Ortodoxă Română și Diaspora, în "Curierul Românesc", Anul V, nr. 6, iunie 1993, p. 14.
   • "Scrieri religioase şi teologice ortodoxe, în limba română, interzise în anii 1945-1989", în volumul omagial "Profesorul universitar Dr. Dr. D. H. C. Nicolae V. Dură la 60 de ani", Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2005, p. 582-588; în volumul "Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură a 60 de ani", Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, p. 596-601.
   • Amintiri, întâmplări şi mărturii din viaţa fraţilor gemeni Ioan şi Nicolae V. Dură, în volumul "Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani", Editura ArhiepiscopieiTomisului, Constanţa, 2006, p. 34-42.
   • Ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de arhiepiscopie, o obligaţie stringentă a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, în "Curierul de Vâlcea" , an. XVI, nr. 4536, Vineri, 13 ianuarie 2006, p. 8-9; în "Albina românească", an. CLXXVIII, 2006, ianuarie-februarie, p. 6 şi martie 2006, p. 6 şi p. 14; în "Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei", Anul XII, Nr. 1/2008, p. 111-119, Editura Arhiepiscopiei Tomisului.
    De semnalat că sub titlul "Pledoarie pentru ridicarea Eiscopiei ortodoxe a Râmnicului la rangul de arhiepiscopie", articolul nostru a fost publicat în "Viața Cultelor". Buletin săptămânal de informare religioasă. Anul XIV, nr. 634 din 15 ianuarie 2006, la numărul 3.
   • Cruci și troițe profanate și distruse, icoane și obiecte bisericești confiscate, în anii totalitarismului comunist în România, în "Analele Universității 'Ovidius' Constanța, Serie: Teologie, Nr. 1 (2006), p. 102-104.
   • Cruci, troiţe profanate şi distruse, icoane şi odoare confiscate în anii regimului comunist din România, în "Memoria". Revista gândirii arestate, Bucureşti, Nr. 58-59 (1-2/2007), p. 242 - 244; în "Luminătorul", Chişinău, nr. 5 (92) 2007, p. 46-48; în revista "Dorul", Danemarca, Anul XVI, nr. 210, decembrie 2007, p. 11.
   • Războiul comuniştilor cu troiţele şi crucile de la marginea drumurilor, în "Lumina de Duminică", Iaşi, 4 februarie 2007.
   • Însemnări despre traducerea romanului lui Constantin-Virgil Gheorghiu, "Dieu à Paris" în limba greacă și publicarea sa la Atena în 1982, în "Epifania. Revistă de dialog ortodox", Iași, nr. 56, martie-mai 2021, p. 233-234.

 2. Publicate în revista "Mărturie ortodoxă" din Olanda

  În revista Comunităţii ortodoxe române din Olanda, "Mărturie ortodoxă", redactorul şi editorul acesteia pe toată durata ei de existenţă, din 1982 şi până în 1999, Părintele Ioan Dură, a publicat în cele 24 de numere ale sale şi studii şi articole consacrate Istoriei Bisericii Ortodoxe Române.

  Mai jos menţionăm doar studiile şi articolele Părintelui Ioan despre Istoria Bisericii Ortodoxe Române din perioada totalitarismului comunist:

  • Spre o renaştere a Bisericii Ortodoxe Române. Ce aşteptăm de la Sfântul Sinod (nr. 13/1990, p. 77-146).
  • O scurtă privire asupra întemeierii Schitului românesc Prodromul la Sfântul Munte Athos, în secolul al XIX-lea (an. IX, 1990, nr. 13, p. 54-58).
  • Înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a "Duminicii Sfinţilor Români", în cea de a doua duminică după Rusalii (an. IX, 1990, nr. 13, p. 63).
  • O îndreptare necesară (an. IX, 1990, nr. 13, p. 64).
  • Vacanţa de Sfintele Paşti a anului 1970, în satul natal, cu un capitalist (an. IX, 1990, nr. 13, p. 59-62).
  • Pe când o mănăstire românească la Sfântul Munte Athos, în "Mărturie ortodoxă", an. IX, 1990, nr. 13, p. 138-142.
  • Unele reflecţii cu privire la ordinea de zi a celei de a IV-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale şi contribuţia Bisericii Ortodoxe Române (an. IX, 1990, nr. 13, p. 142-146); articol apărut şi în revista "Ortodoxia", An. XLI, 1990, nr. 2, p. 215-216.
  • Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române în cei patruzeci şi cinci de ani de comunism. Pe când se va rupe tăcerea? (an. X, 1991, nr. 14, p. 7-17).
  • Vicariatul ortodox român de la Vârşeţ-Iugoslavia şi Vicariatul ortodox român de la Gyula-Ungaria şi necesitatea ridicării acestora la treapta de episcopii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în "Mărturie ortodoxă", an. X, 1991, nr. 14, p. 18-31.
  • Câteva consideraţii cu privire la reprezentarea Bisericii Ortodoxe Române la Locurile Sfinte (an. X, 1991, nr. 14, p. 39-42).
  • Reprezentarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române şi a întregii Biserici Ortodoxe în organele de conducere ale Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Câteva reflecţii înaintea celei de-a VII-a Adunări de la Camberra (Australia), din februarie 1991 (an. X, 1991, nr. 14, p. 43-49).
  • Oare câte cimitire are Biserica Ortodoxă Română, astăzi? (an. X, 1991, nr. 15, p. 7-12).
  • O mărturie document. Sărbătorirea Sfintelor Paşti ale anului 1953 în lagărul de detenţie de la mina din Cavnic (Capnic) descrisă de Domnul Ion Ioanid (nr. 16/1992, p. 31-36).
  • Scrisoarea Pr. Dr. Ioan Dură, din 18 Ianuarie 1989, adresată Sfântului Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, cu privire la Diaspora ortodoxă română din Europa Occidentală (nr. 16/1992, p. 47-52).
  • Cimitirul ortodox din Tasaul (Dobrogea), profanat de buldozerele dictaturii comuniste, în vara anului 1952. Mărturia unui martor ocular (nr. 17/1993, p. 24-25).
  • Mănăstiri şi schituri închise, profanate, desfiinţate şi demolate din anul 1948 până la Revoluţia din decembrie 1989 (nr. 17/1993, p. 26-38).
  • Canonizare de sfinţi români (nr. 18/1994, p. 17-19).
  • O considerare retrospectivă cu privire la canonizarea de sfinţi români din 20 iunie 1992 (nr. 18/1994, p. 19-22).
  • Scrisori - 'Documente' din anul 1987. Două scrisori ale Pr. Dr. Ioan Dură, din 29 octombrie 1987, adresate redactorului publicaţiei "SOP" - Paris (nr. 19/1995, p. 47-49).
  • Sfintele Paști prăznuite la Români. Câteva gânduri pascale (nr. 20, 1996, p.13-16).
  • Preoţi victime ale comuniştilor în timpul campaniei alegerilor din 19 noiembrie 1946 şi imediat după ţinerea acestora, semnalaţi într-o lucrare din anul 1996 a Domnului Cicerone Ioniţoiu (nr. 20/1996, p. 26-28).
  • Rugăciunea în temniţele comuniste din România. Din mărturisirile domnului Remus Radina în "Testamentul din morgă" (nr. 21/1997, p. 11-14).
  • O carte document "Colectivizarea agriculturii" de Constantin Mădincioiu (nr. 21/1997, p. 39- 44).
  • File din istoria Bisericii Ortodoxe a românilor din SUA (nr. 1/1998. Serie nouă, p. 5-17).

 3. În publicaţii româneşti din afara României - Articole consacrate Bisericii Ortodoxe Române

  Părintele Ioan a publicat despre Biserica Ortodoxă Română, din România dar şi despre diaspora acesteia, în diverse publicaţii româneşti ale exilului, ca: "Buletinul Bibliotecii Române" a Institutului Român din Freiburg im Briesgau/Germania, în care a publicat în: vol. VIII (XII), 1980-1981, p. 291-338; vol. XVI (XX), 1990/1991, p. 131-189; vol. IV (XXV), 2017, p. 414-415 și p. 422-426; "Lumea liberă românească" din New-York; "Dorul" din Danemarca; "Căminul Românesc" din Geneva/Elveţia; "Buletinul de informaţii al Asociaţiei Românilor din Australia" din Sydney; "Lupta" din Paris.

II. Din perioada post decembristă (1989)

 1. Studii
  1. Pledoarii pentru revizuirea Constituţiei din 1991
   • Revizuirea Constituţiei României. O necesitate imperioasă. Insuficienţe ale actualei Constituţii din perspectivă creştină ortodoxă, Bruxelles, 1999, (septembrie), 68 pagini.
   • Constituţia României. I. De la Constituţiile comuniste la Constituţia actuală a României, în "Dorul", Danemarca, an. IX, 1999, nr. 118, septembrie, p. 22-23; în "Lumea liberă românească", New York, 1999, nr. 572, 18 septembrie, p. 18-20.
   • Constituţia României. II. Revizuirea Constituţiei - o necesitate imperioasă. Imperfecţiuni majore ale Constituţiei din 1991 şi luări de poziţie în favoarea revizuirii acesteia. Publicişti şi politologi români, din ţară şi de peste hotare, pledează pentru revizuirea Constituţiei din 1991, în "Lumea liberă romanească", New York, 1999, nr. 573, 25 septembrie, p. 24-26; în "Dorul", Danemarca, an. IX, 1999, nr. 119, octombrie, p. 24-25.
   • Punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române la actuala Constituţie. Câteva opinii şi comentarii personale (Propuneri exprimate la faza de proiect), în "Lumea liberă românească", New York, an. XI, 1999, nr. 577, 23 octombrie, p. 20-21; nr. 578, 30 octombrie, p. 24-25; nr. 579, 6 noiembrie, p. 24-25.
   • Constituţia României. III. Proiectul actualei Constituţii şi punctul de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe Române faţă de acesta, exprimat prin propunerile Sinodului din 26 iulie 1991. Câteva opinii şi comentarii personale, în "Dorul", Danemarca, an. IX, 1999, nr. 120, noiembrie, p. 10-13.
   • Constituţia României. IV. Insuficienţe ale Constituţiei României, din perspectivă creştină (ortodoxă), în "Dorul", Danemarca, an IX, 1999, nr. 121, decembrie, p. 21-24.
   • Pe când abrogarea tuturor legilor şi actelor normative de până în 1990, încă în vigoare, contrare actualei Constituţii a României?, în "Căminul românesc", Geneva, an. 18, 1999, nr. 4 (72), decembrie, p. 14; în "Dorul", Danemarca, an. X, 2000, nr. 122, ianuarie, p. 25.
   • Despre libertatea religioasă şi regimul cultelor în România. Reflecţii pe marginea textului final al proiectului legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor în România, în "Analele Universităţii 'Ovidius' - Seria Drept şi Ştiinţe Administrative", Nr. 3, 2005, p. 83-95, Constanţa. De menţionat că studiul a fost apoi alcătuit în broşură de către redacţia "Buletinului de informaţii al Asociaţiei Românilor din Australia", Sydney, Octombrie 2006, 20 pagini.
  2. Arhiepiscopia de la Paris (1990-1993)
   • Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, cu sediul la Paris, de la 1 ianuarie 1990 până la 1 aprilie 1993 și perspectivele acesteia, Bruxelles, Aprilie 1993, 60 pagini.
  3. File din istoria prezentă a diasporei române europene în comuniune canonică cu Biserica Ortodoxă Română, Bruxelles, 1995, 92 pagini.
 2. Articole
  • Înfiinţarea unui muzeu bisericesc în România, în "Acasă", supliment săptămânal "România Liberă", an. I, nr. 1, 5 martie 1990, p. 2, la rubrica "Dialog cu lumea".
  • Calendarul îndreptat în Biserica Ortodoxă Română astăzi, în "Studii Teologice", an. XLII, 1990, nr. 1, p. 144-146.
  • Trimiterea de reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe Române în oraşele de reşedinţă ale Întâistătătorilor celorlalte Biserici Ortodoxe Autocefale, în "Învierea"/"The Resurrection" (Jerusalem), an.XVIII, 1990, nr. 4-6, p. 4.
  • Unele reflecţii cu privire la ordinea de zi a celei de a IV-a Conferinţe pan-ortodoxe presinodale şi contribuţia Bisericii Ortodoxe Române, în "Ortodoxia", An. XLII, 1990, nr. 2, p. 215-216.
  • Românii din Olanda se roagă lui Dumnezeu pentru salvarea vieții lui Ilie Ilașcu și manifestă în fața Ambasadei Rusiei de la Haga", în "Telegraful Român", 1993, nr. 1-4, p. 3.
  • Canonizare de sfinţi români, în "Luceafărul Românesc", Montreal, Canada, Anul 3, Nr. 29, Mai 1993, p. 18.
  • La mănăstirea Sihăstria, în "Luceafărul Românesc", Montreal, 1993, nr. 35, noiembrie, p. 20-21.
  • Opinii în Biserica Greciei şi măsuri concrete în Patriarhia Antiohiei, din anul 1996, privitoare la pensionarea ierarhilor eparhioţi, în "Mărturie ortodoxă", an. XVI, 1997, nr. 23, p. 15-17.
  • "De la să nu ne răzbunăm la fără violenţă. De la conciliere naţională, la anticomunismul revolut. De la Vodă la primul preşedinte al românilor, iar de la acela la preşedintele actual cu al său moft", în "Căminul românesc", Geneva/Elveţia, nr. 1, 2001, p.9-10. (Acest articol a apărut şi peste ocean, cu titlul: De la "Să nu ne răzbunăm" la "Făra violenţă". De la "Reconciliere naţională" la "Anticomunismul este revolut, etc. etc.", în "Lumea libera", New York, nr. 645, 10 februarie 2001, p. 21-22.)
  • De la "Să nu ne răzbunăm", la "Moftul" lui Ion Iliescu, în "Dorul", Danemarca, an.XI, 2001, nr. 135, februarie, p. 15.
  • Spre o nouă organizare administrativ-teritorială a Bisericii Ortodoxe Române, în "Căminul Românesc", Geneva, iunie 2006, p. 12; în "Curierul de Vâlcea", nr. 4486 din 7 noiembrie 2005; în "Averea". Cotidian de informare. București, Anul I, 2005, nr. 156, Marți, 8 noiembrie, p. 9.
  • Câteva reflecții în legătură cu ședințele de lucru ale Sinodului BOR, în "Averea". Cotidian de informare. București, Anul I, 2005, 8 noiembrie, p. 9.
  • Reflecţii pe marginea textului final al proiectului legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor în România, în "Analele Universităţii Ovidius Constanţa", seria Drept şi Ştiinţe Administrative, Ovidius University Press, 2005, nr. 3, p. 83-95; în "Buletinul de Informaţii al Asociaţiei Românilor din Australia" (ARO), Sydney, ediţie electronică (www.aradomain.com), rubrica "Evenimente" (octombrie 2006). De notat că redacţia aceluiaşi "Buletin" a şi tipărit studiul, în broşură, la Sydney, în octombrie 2006 (www.aradomain.com/pdfs/Despre Libertatea Religioasa.pdf).
  • Câteva reflecţii în legătură cu şedinţele de lucru ale Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, în "Averea", 10 noiembrie 2005, nr. 158, p. 9; în "Albina Românească", an CLXXII, decembrie 2005, p. 6.
  • Despre atitudinea ateistă, agresivă, față de simbolurile religioase, în "Analele Universității Ovidius Constanța". Seria: Drept și Științe Administrative, Nr. 1, 2006, p. 174-179.
  • Sfinte Moaşte în biserica parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, în "Viaţa Cultelor", an. XIV, 2006, nr. 643 din 26 martie; în "Curierul de Vâlcea", miercuri, 27 septembrie, 2006, rubrica "Viaţa spirituală".
  • "Rămăşiţe" ale ateismului şi mentalităţii comuniste în România Postdecembristă. De la "nu vrem Mănăstiri ci şcoli", la "afară icoanele din şcoli", în "Origini"/"Romanian Roots" (SUA), Vol. X, No. 11-12 (113-114), November-December 2006, p. 17-21; în "Buletin de informaţii al Asociaţiei Românilor din Australia", Anul 54, Nr. 3, Mai/Iunie 2008, p. 3-5.
  • Învăţământul teologic universitar românesc. O evaluare succintă a organizării şi a stării sale actuale, în "Căminul Românesc", Geneva, martie 2007, p. 13-15.
  • Câteva amintiri și mărturii despre Ioan Alexandru, în vol. "Buletinul Bibliotecii Române", Freiburg i. Br., 2017, vol. IV (XXV), Serie nouă, p. 414-415.
  • Pelerinajul Parohiei "Sf. Grigorie Teologul" din Olanda în Sicilia (4-11 octombrie 2016), în vol. "Buletinul Bibliotecii Române", Freiburg i. Br., 2017, vol. IV (XXV), Serie nouă, p. 422-426.
  • Pledoarie pentru un episcop-vicar ortodox român al Belgiei și Țărilor de Jos, în "ROST online. RO" (Platformă de analize, opinii și dezbateri), din 20 mai 2017 (www.rostonline.ro).
  • Ioan Alexandru, iubitor al României și cinstitor al Bisericii sale Ortodoxe, în "Forum vâlcean", Anul VI, Nr. 1 (11) mai 2018, p. 1-2. (http://www.culturaarsmundi.ro/ioan-alexandru-iubitor-al-romaniei-si-cinstitor-al-bisericii-sale-ortodoxe/. )
  • Părintele Arhimandrit Petronie Tănase, aghiorit îmbunătățit, în "Epifania", Revistă de Dialog ortodox. Iași, nr. 45, iunie-august, 2018, p. 22-26. (nicolaenicolescu.tripod.com/Epifania/nr45.pdf)
  • Cinstirea și pomenirea celor doi eroi români căzuți pe frontul de luptă din Germania, în timpul celui de al doilea război mondial, ale căror oseminte se află în cimitirul de la Leusden-Amersfoort/Olanda, în revista "Cultura Vâlceană", Anul XI, Nr. 147, iulie 2018, p. 13-14.
  • Întâlnirea cu filozoful Constantin Noica în 1978, la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex-Anglia, în revista "Cultura Vâlceană", Anul XI, Nr. 148, august 2018, p. 3.
  • Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie, practicant al "rugăciunii inimii", "văzător cu duhul" și iscusit duhovnic, în "Epifania". Revistă de Dialog ortodox, Iași, nr. 46, septembrie-noiembrie 2018, p. 186-191.
  • "Olanda. Cimitirul Eroilor de la Leusden-Amersfoort. Cinstirea și pomenirea a doi eroi români.", în revista "România Eroică". Revistă editată de Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", Nr. 1 (56), anul XXI -2018. Serie nouă, București, p. 51-52.
  • Cum l-am văzut și cunoscut pe Mihail Sadoveanu în vara anului 1961, în fața casei sale de vacanță din preajma schitului Vovidenia, în "Cultura vâlceană", Anul XI, Nr. 150, octombrie 2018, p. 7.
  • Troiță în incinta curții Parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Olanda, în Epifania", Iași, nr. 47, decembrie 2018 - februarie 2019, p. 200-202.
  • De vorbă cu istoricul literar, editorul și publicistul Nicolae Florescu (12 octombrie1942 - 6 noiembrie 2013) în Biblioteca Română din Freiburg/Germania, în "Cultura Vâlceană", Anul XI, Nr. 151, noiembrie 2018, p. 7.
  • Preoți ortodocși în Primul Război Mondial și aportul lor la înfăptuirea Marii Uniri din 1918. ​Prima parte a apărut în "Forum vâlcean" (Supliment al revistei - Cultura vâlceană), Anul VI, Nr. 3 (13), noiembrie 2018, p. 1-2. A doua parte în "Cultura vâlceană​", Anul XI, Nr. 152, decembrie 2018, p. 2; în "Buletinul Bibliotecii Române". Serie nouă. Freiburg i. Br./Germania, vol. VI (XXVII), 2019, p. 10-22.
  • "Conferințe susținute în Parohia Sf. Grigorie Teologul din Schiedam/Rotterdam-Olanda (ian. 2015-dec. 2018)", în "Cultura valceană", Anul XII, Nr. 153, ianuarie 2019 , p. 12.
  • Sfântul Justin Popovici († 1979), de a cărui binecuvântare m-am învrednicit în 1976, în "Epifania", Nr. 48, martie-mai 2019, p. 127-131. (http://nicolaenicolescu.tripod.com/Epifania/nr48.pdf)
  • Cum l-am văzut și cunoscut, împreună cu fratele Nicolae, pe Tudor Arghezi în 1966, la București, în "Cultura vâlceană", Anul XII, Nr. 155, martie 2019, p. 4. (www.culturaarsmundi.ro).
  • Părintele arhimandrit Sofronie Saharov (1896-1933) de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Essex/Anglia și primirea binecuvântării sale în 1978, în "Buletinul Bibliotecii Române". Serie nouă. Freiburg i. Br./Germania, vol. VI (XXVII), 2019, p. 288-289.
  • Mărturii despre traducerea romanului "Dieu à Paris" al lui Constantin-Virgil Gheorghiu în limba greacă și publicarea la Atena în 1982, în "Cultura vâlceană", An. XII, Nr. 156, Aprilie-Mai 2019, p. 8 (www.culturaarsmundi.ro)
  • Pelerinajul la Sfântul Munte, 1973, și binecuvântarea primită de la Părinții Paisie Aghioritul și Efrem Katunakiotis, în "Epifania", nr. 49, iunie-august 2019, p. 199-200. (http://nicolaenicolescu.tripod.com/Epifania/nr49.pdf)
  • Doi teologi ortodocși la Universitatea din Louvain-Belgia în anul universitar 1978-1979, în "Cultura Vâlceană", Anul XII, Nr. 157, iunie 2019, p. 6.
  • Mărturii despre întâlnirea cu Vlaicu Ionescu în Olanda și în Belgia, în "Cultura Vâlceană", An. XII, Nr. 158, iulie, 2019, p. 6 (www.culturaarsmundi.ro)
  • Conferința domnului regizor Nicolae Mărgineanu și recitalul doamnei actrițe Maria Ploae susținute pentru enoriașii Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda, Sâmbătă și Duminică, 4-5 mai 2019, în "Epifania", Iași, nr. 50, septembrie-noiembrie 2019, p. 223-224. (http://nicolaenicolescu.tripod/Epifania/nr50.pdf)
  • "Însemnări despre pelerinajul în Capadocia", în "Luminătorul", Chișinău, Nr. 5 (170), 2020, p. 33-36.
  • Monahi greci, îmbunătățiți duhovnicește, pe care i-am cunoscut la Atena, ca doctorand, în "Epifania". Revistă de dialog ortodox. Iași, nr. 53, iunie-august 2020, p. 209-213. (http://nicolaenicolescu.tripod.com/Epifania/nr53.pdf)
  • Articole publicate de Pr. Dr. Ioan Dură despre ostași români eroi, în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 169, august 2020, p. 16.
  • Însemnări despre Parastasele săvârșite de Pr. Dr. Ioan Dură pentru eroi români înmormântați în cimitire din Franța, în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 169, august 2020, Anul XIII, Nr. 169, august 2020, p. 16.
  • De Crăciun 1976, în Constantinopol, la Sanctitatea Sa Patriarhul ecumenic Dimitrios, în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, 2020, Nr. 170, p. 6.
  • "Biserica Ortodoxă a Greciei și limitarea Autocefaliei acesteia de către Patriarhia ecumenică", în "Luminătorul", Nr. 1, 2021, p. 25-31.
  • Icoanele bisericii parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Schiedam/Rotterdam-Țările de Jos, în "Epifania". Revistă de dialog ortodox. Iași, nr. 58, septembrie-noiembrie 2021, p. 222-231. (https://nicolaenicolescu.tripod.com/Epifania/nr58.pdf)​
  • "Ducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia în localități și parohii ale Episcopiei Argeșului, precum și în alte zone din țară, din îndemnul ierarhilor sau la solicitarea credincioșilor, consemnate de Prof. Teodor Mavrodin în cartea "Episcopia Argeșului 1793-1949", Pitești, 2005", în "Cultura Vâlceană", Anul XIV, Nr. 185, ianuarie 2022, p. 5 și p. 16.

III. Din primul mileniu al Creştinismului

 • Călugării sciţi în lucrarea "Apărarea Calcedonului în Răsărit (453-553)" a lui Patrick T. R. Gray, în "Mărturie ortodoxă", an. II, 1983, nr.5, p. 140-145.
 • Imagini, asemănări şi denumiri ale Bisericii la unii părinţi şi scriitori bisericeşti, în "Studii Teologice", an. XXXV, 1983, nr. 9-10, p. 682-686.
 • Arhiepiscopia şi Mitropolia Vicinei în "Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae", editate de Jean Darrouzes, în "Mitropolia Banatului", 1984, nr. 7-8, p. 514-517.
 • Duhul rugăciunii după Sfânta Scriptură, în "Almanahul Vestitorul", Paris, 1985, vol. 2, p. 134-138.
 • Sfântul Teotim I, episcopul Tomisului, drept autoritate a dreptei credinţe în cadrul lucrărilor Sinodului IV ecumenic, în "Biserica Ortodoxă Română", An.CVI, 1988, nr. 5-6, p. 92-96; în "Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei", an. V, 2001, nr. 9, p. 141-147.
 • Conferință teologică internațională consacrată Sinodului al VI-lea ecumenic (Boston, SUA, 16-17 martie 1992), în rev. "Biserica Ortodoxă Română", An. CX, 1992, nr. 1-3, p. 39-41.
 • Câteva precizări privind data şi denumirile celei de a doua sesiuni a celui de al VI-lea Sinod ecumenic (Quinisext sau Trulan), în "Biserica Ortodoxă Română", An. XLIV, 1992, nr. 1-3, p. 158-162.
 • Canoanele Sinodului al VI-lea ecumenic (Penthekti sau Quinixest sau Trulan) privitoare la post şi aplicarea acestora în viaţa credincioşilor Bisericii Ortodoxe de astăzi, în "Ortodoxia", An. XLVI, 1994, nr. 2-3, p. 131-141.
 • Zece greci aleşi papi în primele opt secole ale Creştinătăţii. Un capitol mai puţin cunoscut din istoria Bisericii Universale, în "Telegraful Român", 1995, nr. 3-4, 15 ianuarie, p. 4.
 • Carte singulară în peisajul literaturii europene: Nicolae Dură, Le régime de synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique du 1-er millénaire, Editura Ametist, Bucureşti, 1999, 1024 pagini, în "Luminătorul". Revistă a Societăţii culturale şi bisericeşti "Mitropolitul Varlaam" şi a Mitropoliei Basarabiei, 2003, nr. 5 (58), sept.-oct., p .45-52.
 • Însemnări despre pelerinajul în Biserica Ortodoxă a Georgiei (31 mai - 7 iunie 2014) şi o prezentare a istoriei acesteia, apărut în portalul "Politicon" (www.politicon.md/articole/istorie) din Chişinău, 18 decembrie 2014; în "Buletinul Bibliotecii Române". Studii şi documente româneşti, vol. II (XXIII), Serie nouă, 2015, p. 434-457. Editat de Institutul Român - Biblioteca Română din Freiburg/Germania.
 • Prezentare bibliografică: Pr. prof. dr. Nicolae V. Dură, Scythia Minor (Dobrogea) și Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal și mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV), Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006, 267 p., în "Altarul Banatului", Anul XIX (LVIII), nr. 7-9, 2008, p. 163-168.
 • Prezentare - Traducere: Hristos Karacolis, Structura ierarhică incipientă a Bisericii. Abordare succintă a mărturiei noutestamentare, în "Biserica și Școala". Publicație religioasă editată de Arhiepiscopia Aradului. Anul CI (101). Serie nouă, Nr. 1, Ianuarie 2020, p. 3.
 • Însemnări despre pelerinajul în Capadocia (10-15 iunie 2013), în "Luminătorul", Nr. 5 (170), 2020, septembrie-octombrie, Chișinău, p. 33-36.

IV. Din secolele XIV-XXI

 1. Cărţi
  • Românii şi Athosul, Editura Cuget Românesc, România, 2002, 217 p. (A fost recenzată în mai multe reviste, ca: Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, în "Dorul", Anul XII, Nr. 154, noiembrie 2002, p. 27; "Luminătorul", Chișinău, nr. 1/2003, p. 62-64, apoi în numerele următoare ale aceleași reviste au retipărit pagini din carte​; Ștefan Racovitză: Românii și Athosul, Ioan Dură, Editura Cuget Românesc, 2002, 218 pagini, în "Căminul Românesc", Geneva/Elveția, Anul 22, Nr. 1 (85), martie 2003, p. 20;​ Arhim. Dr. Iuvenalie Ionașcu, Roma, Italia, în "Străjerul ortodox", Pașcani, Anul XV, Nr. 3 (87), 2005, p. 4. Petre Cichirdan, Românii și Athosul, în revista "Povestea vorbii", Anul IX, nr. 1 (53), martie 2020, p. 5. Recenzată chiar și în "Irénikon". Revue des Moines de Chevetogne. 2003/No. 2-3, p. 456-457. Recenzia este semnată de "S. N.")
  • Dar din "râvna casei tale". Articole, studii și scrisori publicate în revista "Mărturie ortodoxă" (1982-1997). Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 281 pagini. (A se vedea, recenzia cărții la: Dr. Mihai Neagu, "Pr. Dr. Dr. Ioan Dură: Dar din râvna casei tale", în "Buletinul Bibliotecii Române". Studii și documente românești. Serie nouă. Freiburg im Briessgau/Germania, Vol. V (XXVI), 2018, p. 529-530); Redacția revistei "Curtea de Argeș". Revistă lunară de cultură. An. IX, Nr. 5 (90), Mai, 2018, p. 27; Redacția revistei "Memoria". Revista gândirii arestate, nr. 104 (3) 2018, p. 151.
  • "Demersuri, pledoarii și propuneri pentru un episcop ortodox român în Belgia și în Țările de Jos (septembrie 2015-aprilie 2018)", Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 64 pagini.
  • File de istorie bisericească. Studii și articole de istorie bisericească și mărturii (scrise în anii 1983-1997), Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 186 pagini. (Recenzată la rubrica "Prezentări bibliografice" de Pr. Prof. univ. Dr. V. Muntean, în revista "Altarul Banatului", nr. 10-2, 2018, p. 167). Cartea a fost prezentată în revista de cultură. A se vedea, Prof. Dr. Ion Predescu, O carte a excelenței, a urmelor și principiului cerului în scriitura înduhovnicită, în "Rotonda valahă", Anul IV, nr. 12, Ianuarie-Martie 2019, p. 274-278.); Redacția revistei "Memoria". Revista gândirii arestate, București 2019, nr. 107, p. 139
  • Istorie bisericească. Studii și Articole, Editura MAGIC PRINT, Onești, 2019, 547 pagini.​
  • Pagini de Istorie bisericească. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2020, 409 pagini. (Prezentarea cărții făcută de: Dr. Mihai Neagu, în "Buletinul Bibliotecii Române" din Freiburg im Briesgau/Germania, Vol. VII (XXVIII). Serie nouă, 2020, p. 656-660;)
  • Preocupări pe tărâmul Istoriei bisericești. Studii-Articole-Consemnări. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2021, 202 pagini.
  • Mărturii peste timp. Editura MAGIC PRINT, Onești, 2023, 308 pagini.
 2. Studii şi articole
  • Figuri de ierarhi moldoveni. Mitropolitul Gheorghe Movilă, în "Biserica Ortodoxă Română", 1971, nr. 1-2, p. 187-203.
  • Biserica Ţării Româneşti în timpul lui Matei Basarab (1632-1654), în "Biserica Ortodoxă Română", 1971, nr. 5-6, p. 577-592; în volumul "Ctitor de spiritualitate, cultură şi limbă românească. Matei Basarab (1632-1654). 380 de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Româneşti", Arhiepiscopia Târgoviştei, 2012, p. 128-148.
  • Ştiri despre Ţările Române în 'Istoria Patriarhilor Ierusalimului' a Patriarhului Dositei al Ierusalimului, în "Studii Teologice", An. XXVIII, 1976, nr. 1-2, p. 120-129.
  • Eroismul armatei române oglindit în presa ateniană din anii 1877-1878, în "Biserica Ortodoxă Română", 1977, nr. 5-6, p. 466-470.
  • Eroismul armatei române la Plevna şi Griviţa reflectat în presa ateniană a timpului, în "Biserica Ortodoxă Română", 1977, nr. 7-8, p. 771-774.
  • Voievozii Valahiei şi Moldovei şi Patriarhii ortodocşi ai Răsăritului în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în "Glasul Bisericii", 1982, nr. 9-10, p. 729-754.
  • Informaţii istorice despre Ţările Române şi Biserica lor în manuscrisul codicelui patriarhal 2452 al Bibliotecii Vaticanului, în "Biserica Ortodoxă Română", 1983, nr. 3-4, p. 267-271.
  • Eroismul soldatului român la bătălia de la Plevna descris de ziarul "Indépendence Belge", din 22 septembrie 1877, în "Mărturie ortodoxă", Haga/Olanda, an. II, 1983, nr. 4, p. 94-104.
  • Tricolorul şi armata română în cuvântările lui Nicolae Iorga rostite de la tribuna parlamentară între anii 1907-1917, în "Mărturie ortodoxă", an. II, 1983, nr. 4, p. 123-127.
  • Zotu Ţigara, (+1599) şi legăturile acestuia cu Moldova, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1984, nr. 1-3, p. 173-174.
  • Biblia tipărită la Veneția sub patronajul lui Șerban Cantacuzino, în "Unirea" , Viena, nr. 3, 1984, p. 18 și p. 22.
  • Toleranţa religioasă în Ţara Românească şi în Moldova în timpul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea, în "Glasul Bisericii", 1984, nr. 3-4, p. 246-263.
  • Mitropoliile Ţării Româneşti şi Mitropolia Moldovei în "Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae", editate de Jean Darrouzes, în "Glasul Bisericii", 1984, nr. 5-6, p. 455-460.
  • Biblia tipărită la Veneţia sub patronajul lui Şerban Cantacuzino, în "Unirea", Viena, nr. 3, 1984, p. 18 şi p. 22.
  • Elogiile aduse de Nicolae Glykis în prefaţa Bibliei greceşti de la Veneţia din 1687, lui Şerban Cantacuzino şi Românilor, în volumul "Simpozionul internaţional Cantacuzino. Românii, apărători ai Europei", Viena, 1983, partea I-a, p. 109-115; în "Mărturie ortodoxă", Haga/Olanda, 1984, nr. 7, p. 172-189.
  • A. I. Odobescu (1834-1895). Însemnări despre un sihastru de la mănăstirea Stănişoara, din secolul al XVIII-lea, în "Notele sale de călătorie", în "Mărturie ortodoxă", 1984, nr. 7, p. 149-157 şi p. 190; în "Almanahul Vestitorul", Paris, 1985, nr. 2, p. 206-209; "Convergențe românești". Revistă de cultură și civilizație românească, Londra, Nr. 4, Februarie 1985, p. 7-9.
  • Willem van Eeden, Învățături preste toate zilele (1642). Lucrare de doctorat. Amsterdam, 1985, 811 pagini, în "Ortodoxia" , XXXVII, 1985, nr. 3, p. 137-144.
  • Sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română (sec. XVI-XIX), în revista "Biserica Ortodoxă Română", An. CIII, 1985, nr. 7-8, p. 549-561; în vol."Centenarul autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române 1885-1985", Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 417-432. Articolul a fost inserat, cu acordul nostru, şi în volumul "Autocefalia. Libertate si demnitate", Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010, p. 156-165.
  • Comori de limbă românească în "Învăţături preste toate zilele" (1642), în "Telegraful Român", 1986, nr. 5-6 şi 7-8, 15 februarie, p. 7; în "Almanahul Vestitorul", nr. 3, 1986, p. 206-207, editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, Paris, 1986.
  • Știri cu privire la Parohia ortodoxă română "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, în "Almanahul Vestitorul", nr. 3, 1986, p. 99-101, editat de Arhiepiscopia ortodoxă română pentru Europa Centrală și Occidentală, Paris, 1986.
  • Noul cod de Drept canonic al Bisericii Romano-Catolice, în "Ortodoxia", nr. 2, 1986, p. 59-160; în "Mărturie ortodoxă", nr. 11, 1988, p. 43-55.
  • Sihastrul Silvestru şi Mănăstirea Hangu din Moldova în lucrarea lui Jean A. Vaillant, "Romania", Paris, 1844, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1986, nr. 4, p. 112-113.
  • Predici rostite la Iaşi de către Chiril Lucaris în anul 1601, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", 1986, nr. 5. p. 121-125.
  • Consideraţii privitoare la "Învăţături preste toate zilele (1642)", în "Mitropolia Olteniei", an. XXXIX, 1987, nr. 1, p. 95-105.
  • Aducerea moaştelor Sfântului Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadelor, de la Sfântul Munte Athos spre venerare în Ţările Române (sec. XVII-XVIII), în "Glasul Bisericii", 1988, nr. 4, p. 101-107; în "Lumina Lumii". Revista Fundaţiei Culturale "Sfântul Antim Ivireanul", An. IV, 1995, nr. 4, p. 18-21.
  • Mitropoliţi români pictaţi la Sfântul Munte Athos, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol", Iaşi, 1988, nr. 2, p. 509-511; în "Glasul Bisericii", 1989, nr. 6, p. 106-109.
  • Proschinitarul lui Ioan Comnen (1701) şi ştirile cuprinse în acesta despre ajutoare româneşti date Sfântului Munte Athos, în "Mitropolia Olteniei", an.XLI, 1989, nr. 2, p. 48-66 (studiu cenzurat).
  • Proschinitare ale Sfântului Munte Athos tipărite pe pământul românesc, în "Biserica Ortodoxă Română", an. CVII, 1989, nr. 3-4, p. 123-126; în volumul "Românii și Muntele Athos". Culegere de studii și articole alcătuită de Ignatie Monahul și prof. Gheorghe Vasilescu, Editura Paralela 45, 2002, p. 211-214.
  • Contribuţii privitoare la Ioan Comnen (1658-1719) şi Ţările Române, în "Glasul Bisericii" , An. XLVIII, 1989, nr. 4-5, p. 90-97.
  • Contribuţie cu privire la numărul monahilor români de la Sfântul Munte Athos în primele două decenii ale secolului al XX-lea, în "Biserica Ortodoxă Română", 1990, nr. 1-2, p. 164-166.
  • Însemnări despre cel mai vechi manual de Drept bisericesc, în "Altarul Banatului", Anul I (40), nr. 1-2, 1990, p. 110-112.
  • Biserica Ortodoxă a Letoniei şi autonomia acesteia între cele două războaie mondiale, în "Biserica Ortodoxă Română", an. CVIII, 1990, nr. 1-2, p. 39-42.
  • Întemeierea Bisericii Ortodoxe din Filipine (Manila, 20 aprilie 1990), în rev. "Biserica Ortodoxă Română", An. CVIII, 1990, nr. 7-10, p. 72.
  • Mitropolitul Teodosie al Ţării Româneşti. Nevoinţa lui Teodosie, ca monah, la Sfantul Munte Athos. Precizări şi contribuţii biografice, în "Buletinul Bibliotecii Române", Freiburg im Briesgau, Germania, 1990/1991, vol. XVI (XX), p. 131-189 (studiul a apărut şi în "Biserica Ortodoxă Română", an. CVI, 1988, nr. 9-10, p. 118-144, dar cenzurat).
  • Unele aspecte ale organizării aşezămintelor monahale şi ale vieţii monahale de la Sfântul Munte Athos, în "Glasul Bisericii", 1991, nr. 1-3, p. 135-136.
  • O recentă mărturie despre vieţuirea unor monahi români de la schitul athonit "Sfântul Dumitru" al Mănăstirii Vatoped, în "Glasul Bisericii", 1991, nr. 1-3, p. 137-138.
  • Mărturii despre ajutoare acordate de români mănăstirilor şi vieţuitorilor Athosului, prezentate într-o lucrare a englezului Paul Rycaut din anul 1679, în "Glasul Bisericii", 1991, nr. 4-6, p. 75-79.
  • Cuviosul schimonah Enoh (1898-1979), un mare sihastru român de la Sfântul Munte Athos, în "Mărturie ortodoxă", an. XI, 1992, nr. 16, p. 37-40.
  • File de pateric românesc: Cuviosul isihast Neofit de la Mănăstirea Stânișoara (sfârşitul sec. al XVIII-lea), în revista "Biserica Ortodoxă Română", An. CX, 1992, nr. 11-12, p. 176-184; studiu inserat, fără înștiințarea și acordul autorului de către P. S. Gherasim Cristea, în volumul editat de P. S. Sa întitulat "Omul și ordinea în lume - studii, articole, note, comunicări științifice - Pastorale", Editura Conphys, Râmnicu Vâlcea, 2005, p. 111-136.
  • Ediţiile Bibliei tipărite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de la al doilea război mondial şi până în decembrie 1989 şi unele consideraţii, în "Calendarul Credinţa 1992", Detroit, Michigan, SUA, p. 88-93.
  • Românii din Olanda se roagă pentru salvarea vieţii lui Ilie Ilaşcu şi manifestă în faţa Ambasadei Rusiei la Haga, în "Mărturie ortodoxă", an. XII, 1993, nr. 17, p. 53-54.
  • Mărturii inedite despre Schitul Prodromul de la Sfântul Munte Athos, în "Glasul Bisericii", 1993, nr. 4-6, p. 135-136.
  • Monahi români vieţuitori ai chiliilor aghiorite de la Provata, în anul 1928, în "Glasul Bisericii", 1994, nr. 1-4, p. 78-79.
  • Istorisiri aghiorite despre români athoniţi, în "Telegraful Român", 1994, nr. 21-24, p. 4 şi p. 6.
  • Ortodoxia în Finlanda de la începuturile sale şi până în anul 1992, în "Ortodoxia", 1994, nr. 4, p. 103-110.
  • Români închinători la Sfântul Munte Athos, autori de Însemnări şi Note de călătorie, în "Buletinul Institutului Român de Cercetări Istorice din California", San Diego, SUA, 1994, nr. 6, p. 50-79.
  • 1877. Un ziarist belgian elogiază ostaşul român, în "Magazin istoric", 1995, nr. 5 (338), mai, p. 81-84.
  • Eroi români în cimitirele din Olanda, în "Mărturie ortodoxă", an. XIV, 1995, nr. 19, p. 57-58.
  • Mitropolitul Ţării Româneşti, Eftimie II (1594-1602), apărător al ortodoxiei din Polonia, în "Telegraful Român", 1996, nr. 17-18, p. 2.
  • Însemnările aghioritului Chesarie Daponte despre călătoria sa în Ţările Române (iulie 1757-august 1760), în "Telegraful Român", 1996, nr. 33-36, 1-15 septembrie, p. 6.
  • Tomosurile sinodale de autonomie şi de autocefalie emise de Patriarhia Ecumenică în secolul al XIX-lea şi al XX-lea şi prevederile incluse în acestea cu privire la sfinţirea Sfântului şi Marelui Mir, în revista "Biserica Ortodoxă Română", An. CXIV, 1996, nr. 1-6, p. 269-272.
  • Despre prezenţa românească la Sfântul Munte Athos. Un monah român de la Schitul "Sf. Dimitrie" - Lacu, despre starea actuală a acestuia, în "Lumină lină". Supliment religios de adevăruri veşnice şi zidire sufletească al ziarului "Tibiscus",.Uzdin, Iugoslavia, an. II, 1997, nr. 12, februarie, p. 1.
  • Un recent proschinitar al mănăstirii aghiorite "Sfântul Pavel" şi cele inserate cu privire la ajutoarele acordate acesteia de către domnitori şi demnitari ai Ţărilor Române şi Bisericii acestora, în "Dorul", Danemarca, 2000, nr. 133, decembrie, p. 31-33; în "Buletin de informaţii al Asociaţiei Românilor din Australia", 2001, nr. 1, p. 11-12.
  • Mitropolitul Veniamin Costache, "nou ctitor" al mănăstirii Esfigmenu de la Sfântul Munte, pictat în nartexul Bisericii acesteia, în "Biserica Ortodoxă Română", 2003, nr. 1-6, p. 530-532; în vol. "Închinare lui Petre Ş. Năsturel la împlinirea a 80 de ani", Brăila, 2003, Editura Istros, p. 623-625; în "Curierul de Vâlcea", Anul XIV, Nr. 3697, Miercuri, 9 aprilie 2003, p. 14.
  • Biserica Ortodoxă din Estonia (survol asupra istoriei sale). Calvarul acesteia sub ocupaţia sovietică (1940-1941; 1944-1991), în "Biserica Ortodoxă Română", 2004, nr. 5-8, p. 321-346; în rev. "Dorul", Anul XIV, nr. 171, mai 2004, p. 27-34​; în "Analele Universității OVIDIUS Constanța", Seria: Teologie, Nr. 1 (2004), p. 81-108.
  • Precizări în legătură cu citirea Evangheliei în greaca modernă în Grecia, în "Viaţa Cultelor", an. XII, 2004, nr. 575-576 din 26 octombrie, p. 39.
  • "Patriarhul Dositei al Ierusalimului (1669-1707) şi ierarhii Râmnicului, Ilarion şi Antim Ivireanul", în "Curier literar şi artistic". Revista românilor de pretutindeni, an. IV, nr. 45, decembrie 2005, p. 3; în revista "Biserica Ortodoxă Română", An. CXXIV, 2006, nr. 1-3, p. 474-490; în revista "Ex Ponto", anul IV, 2006, nr. 3(12), p. 175-190; în "Lumina Lumii", Revista Fundaţiei Culturale "Sfântul Antim Ivireanul", an. XV-XVI, 2007, nr. 15-16, p. 30-57; în "Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei", Anul XIII, 1/2009, p. 119-137.
  • O filă întregită de pateric românesc - Cuviosul isihast Neofit de la Mănăstirea Stănişoara (sfârşitul secolului al XVIII-lea), în vol."Omul şi Ordinea în Lume - studii, articole, note, comunicări ştiinţifice. Pastorale", de † Gherasim Cristea, Episcopul Râmnicului, editura Conphys, Râmnicu-Vâlcea, 2005, p. 111-136.
  • Policarp Moruşca, primul episcop al "Episcopiei misionară ortodoxă română în America". Însemnări şi observaţii pe marginea celei mai recente lucrări consacrată ierarhului, în "In memoriam - Είς μνήμην Alexandru Elian. Omagiere postumă a reputatului istoric şi teolog, la zece ani de la trecerea sa în veşnicie (8 ianuarie 1998), Arhiepiscopia Timişoarei, 2008, p. 403-437; în "Revista de Teologie Sfântul Apostol Andrei", Anul XIV, nr. 1, 2010, p. 72-105.
  • Ioan Dură: Gh. A. Nikolopoulos, Călătorie la sfintele mănăstiri ale Sfântului Munte și ale Peninsulei Halkidice, în "Buletinul Bibliotecii Române". Serie nouă. Freiburg i. Br./Germania, vol. VI (XXVII), 2019, p. 290-293.
  • Titulatura celor șase patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române (1925-2019). Constatări și reflecții privitoare la titulatura ,Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române' sau ,Patriarh al României' purtată de cei șase patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în "Buletinul Bibliotecii Române" din Freiburg im Briesgau/Germania. Serie nouă. Vol. VII (XXVIII), 2020, p. 30-74.
  • Numărul monahilor de la mănăstirile athonite consemnat de arhiepiscopul insulei Samos, Iosif, în cartea sa tipărită la Londra în 1678, în "Buletinul Bibliotecii Române" din Freiburg im Briesgau/Germania. Serie nouă. Vol. VII (XXVIII), 2020, p. 301-303.
  • Studii ale Pr. Dr. Ioan Dură cenzurate în România (înainte și după 1990), în "Buletinul Bibliotecii Române" din Freiburg im Briesgau/Germania. Serie nouă. Vol. VII (XXVIII), 2020, p. 304-307.
  • Istoricii Dr. Petre Ș. Năsturel, Dr. Dumitru Năstase, Florin Marinescu și doctorandul Ioan Dură în anii '70 la Atena, în "Povestea vorbii", Anul IX, nr. 1 (53), martie 2020, p. 9.
  • ​Pr. Prof. Dr. Ioan Dură și pledoariile sale pentru ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de arhiepiscopie, în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 166, mai 2020, p. 12 și p. 16.
  • Strămutarea moaștelor Sfântului Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava la Mănăstirea Turnu în ziua de 6 aprilie 1944, consemnată de Leca Morariu în "Jurnal Vâlcean (1944-1948)", în Forum vâlcean", Anul VIII, Nr. 4 (20), noiembrie 2020, p. 3; în "Epifania". Revistă de dialog ortodox. Iași, Nr. 55, decembrie-februarie 2021, p. 197-200.
  • "Mărturisirea de credință a mitropolitului Petru Movilă al Kievului (28 aprilie 1633-22 dec.1646) și traducerea sa în limba olandeză", în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 175, martie 2021, p. 7; în "Epifania". Revistă de dialog ortodox. Iași, nr. 57, iunie-august 2021, p. 139-144. (https://nicolaenicolescu.tripod.com/Epifania/nr57.pdf).
  • ​Preoți din Argeș participanți la Primul Război Mondial, în "Curtea de la Argeș". Revistă de cultură. Anul XII, Nr. 7 (128), iulie 2021, p. 19.​
  • Biserica Ortodoxă a Greciei și limitarea autocefaliei acesteia de către Patriarhia ecumenică, în revista "Luminătorul", Chișinău, Nr. 1 (172), 2021, ianuarie-februarie, p. 25-31.
  • Monahi români viețuitori în Sfântul Munte Athos și numărul acestora în primii ani ai secolului al XX-lea, consemnat în cartea "Sfântul Munte" (Το Αγιον Ορος), tipărită în 1903, în "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 180, august 2021, p. 2.
  • "Moară de hârtie" din Râmnicu Vâlcea dăruită schitului Fedeleșoiu, ctitoria sa de Mitropolitul Varlaam al Țării Românești (1672-1679), în "Cultura Vâlceană". Anul XIV, Nr. 191, iulie 2022, p. 4.
  • "Obiecte de cult și cărți liturgice dăruite bisericii schitului Fedeleșoiu", în "Cultura Vâlceană", Anul XIV, Nr. 19, august 2022, p. 13-14.
  • Ansamblul Schitului-Mănăstire Fedeleșoiu (1673-1884, 19 ian.), în "Cultura Vâlceană". An. XIV, 2022, Nr. 193, Septembrie, p. 5-6
  • Schitul Fedeleșoiu "Cetate de apărare" și incendiul devastator din 1883, în "Cultura vâlceană", Anul XIV, 2022, Nr. 194, Octombrie, p. 8 și p. 13.
  • "Biserica schitului Fedeleșoiu, ctitoria mitropolitului Varlaam al Țării Românești (1672, 24 dec.-1679, 15 apr.)", în "Rotonda valahă". Revistă trimestrială de Literatură, Artă și Civilizație. Râmnicu Vâlcea. Anul VII, Nr. 4 (27), Octombrie-Decembrie 2022, p. 218-225.
  • "Închinarea schitului Fedeleșoiu ca metoc al Mănăstirii Pantelimon de către domnitorul Țării Românești Grigore II Ghica în 1750", în "Cultura vâlceană", Anul XIV, 2022, Nr. 195, Noiembrie, p. 9; Anul XIV, Nr. 196, decembrie 2022, p. 8.
  • Schitul Fedeleșoiu în catagrafiile Episcopiei Argeșului din 1808 și 1824, în "Cultura Vâlceană", Anul XV, 2023, Nr. 197, ianuarie, p. 3 și p. 5.
  • Numele a doi preoți de mir slujitori ai bisericii schitului Fedeleșoiu consemnate în "Catagrafia preoților din județul Argeș la 1833", în "Cultura Vâlceană". Anul XV, 2023, Nr. 198, februarie, p. 6.
  • Ridicarea bisericii schitului Fedeleșoiu în 1673 pe locul alteia vechi, în "Cultura Vâlceană", Anul XV. Nr. 200, aprilie 2023, p. 12-13.
  • Monahi, ieromonahi, egumeni și arhimandriți cunoscuți ca viețuitori și slujitori ai schitului - mănăstire Fedeleșoiu, pe durata existenței acestuia (1673-1883), în "Cultura Vâlceană". Anul XV. Nr. 201, mai 2023, p. 12-14.
  • Mărturii despre mitropolitul Petru Movilă al Kievului (28 apr. 1633-22 dec. 1646) și "Mărturisirea" sa inserate de A. N. Mouravieff în "Istoria Bisericii Rusiei" din 1838 (tradusă în engleză și publicată în 1842", în "Buletinul Bibliotecii Române". "Studii și documente românești". Vol. X (XXXI). Serie nouă. Freiburg im Briegau/Germania, 2023, p. 181-188.
  • Vlahi la Muntele Athos de la sfârșitul secolului al VII-lea la cel de al XI-lea. Mărturii ale Ieromonahului athonit Gherasimos Smirnakis în cartea sa "Sfântul Munte" ("Τό Άγιον Όρος") din 1903, în "Buletinul Bibliotecii Române". "Studii și documente românești". Vol. X (XXXI). Serie nouă. Freiburg im Briesgau/Germania, 2023, p. 189-193.
  • "Însemnări despre luarea vinăriciului de către schitul Fedeșeșoiu", în "Cultura Vâlceană", Anul XV, Nr. 202, iunie 2023, p. 6.
  • Preoți de mir slujitori ai Bisericii Schitului Fedeleșoiu, în "Cultura Vâlceană", Anul XV, Nr. 203, iulie 2023, p. 6.
  • Episcopul Grigorie Leu al Episcopiei Argeșului (7 iunie 1936 - 11 iunie 1940) în vizită canonică la biserica fostului schit Fedeleșoiu în 1937 și 1938, în "Cultura Vâlceană". Anul XV, 2023, august. Nr. 204, p. 8.
  • Sărbătorirea Zilei Naționale a României în Parohia din Schiedam/Rotterdam - 2023, în "Cultura Vâlceană". Anul XVI. Nr. 209, ian. 2024, p. 5.
  • Ioan Alexandru preocupat de soarta bisericii Sfântul Gheorghe de la kilometru zero din București, în anii '70 ai secolului trecut, în "Cultura Vâlceană". Anul XVI. Nr. 209, ian. 2024, p. 12.
  • Înscrierile în "Condica Sfântă a Mitropoliei Ungrovlahiei" despre ridicarea bisericii catedrale a Mitropoliei în București și așezarea moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou în aceasta, în "Cultura Vâlceană". Anul XVI. Nr. 210, februarie 2024, p. 11.

V. Articole şi studii în limbi străine

 1. În limba franceză
  • Les voïvodes de Valachie et de Moldavie et les patriarches orthodoxes d'Orient dans la seconde moitié du XVII-e siècle, în "Buletinul Bibliotecii Române", Freiburg im Bresgau, Germania, vol. VIII (XII), 1980-1981, p. 291-338.
  • Les Catholiques de Valachie et de Moldavie durant la seconde moitié du XVII-e siècle et leur raports avec les voïvodes et les grands dignitaires de ces pays, în "Irenikon", Chevetogne/Belgia, LX, 1982, nr. 2, p. 163-184.
  • La tolérance religieuse en Valachie et en Moldavie pendant la seconde moitié du XVII-e siècle, în "Irenikon", LVII, 1984, nr. 1, p. 52-58; nr. 2, p. 176-195; în "Revue Roumaine d'Histoire", tome XXIV, no. 3, juillet-septembre, 1985, p. 249-266.
  • Recherches sur l'histoire des Pays Roumains et leur Eglise (XVI-XIX-e), în "Mărturie ortodoxă", 1986, nr. 9, p. 148-170.
  • La consécration du Saint Chrême dans l'Eglise Orthodoxe Roumaine entre le XVI-e et le XIX-e siècles, în "Ephemerides Theologicae Louvanienses", Louvain/Belgia, 1986, nr. 62, decembrie, p. 283-307.
  • Govora, monastère, în "Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique", Paris, XXI, 1987, fasc. 122-123, col. 971-972.
  • Grigore Rîmniceanu, évêque d'Argeş en Roumanie (+1828), în "Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique", Paris, XXI, 1987, fasc. 126, col. 220-221.
  • L'Eucharistie dans l'Eglise Orthodoxe - une approche orthodoxe, în "Foi et Temps", revue des diocèses catholiques francophones de Belgique, 1987, nr. 3, p. 195-214; în "Convergențe românești". Revistă de cultură și civilizație românească. Panopticum Press London, Nr. 1, Martie 1987, p. 24-31.
  • Lettre ouverte du 29 Octobre 1987 à Emilio Castro, Secrétaire Général du Conseil Oecuménique des Eglises, lui demandant d' intervenir auprès des autorités roumaines pour que cesse la destruction des eglises à Bucarest, în "Mărturie ortodoxă", nr. 13, 1990, p. 72-76.
   Traducerea în limba română a "Scrisorii deschise" din 29 octombrie 1987, făcută de autorul acesteia, Pr. Dr. Ioan Dură, a fost publicată în "Vestitorul Ortodoxiei Românești", nr. 9-10, 1990, 1-30 mai, p. 15.
  • L'homélie prononcée lors de l'office célébré à la mémoire des victimes de la révolution roumaine (décembre 1989), dans la Cathédrale orthodoxe grecque de Saints Archanges â Bruxelles, le Dimanche, 4 février 1990, în "Mărturie ortodoxă", 1990, nr. 13, p. 164-172; iar traducerea olandeză în "Apostel Andreas", Eeklo/Belgia, 1990, nr. 3, p. 23-26.
  • Les "Tomes synodaux" émis par le Patriarcat oecuménique au XIX-e et au XX-e siècles pour octroyer l'autonomie ou l'autocéphalie à des Eglises orthodoxes, în "Revue des Etudes Sud-Est Européennes", 1994, tome XXXII, no. 1-2, janvier-juin, p. 63-66.
  • La présence des reliques de Saint Michel le Confesseur, Métropolite des Synades, dans les Pays Roumains, în "Revue des Etudes Sud-Est Européennes", 1996, tome XXXIV, no.1-2, janvier-juin, p. 49-64.
  • L'icône et la Sainte Liturgie: une théologie de la beauté, în "La Libre Belgique" (cotidian), Bruxelles, 1997, nr. 84, fasc. 8, p. 35-36.
  • Icônes et dénominations de l'Eglise chez les Saints Pères, în "La Libre Belgique", 1997, no. 224, mardi, 12 août, p. 16.
  • La visite du Saint Père, Jean Paul II, en Roumanie, â Bucarest, du 7 au 9 mai 1999, în "Diakonia", Bruxelles, 1999, no. 25, juin-août, p. 5-7; în "Quoi de Neuf?", Bruxelles, 1999, no. 18, juillet-août, p. 3-5.
  • La soif de Dieu, în "Diakonia", 2002, no. 36, p. 25-26.
 2. În limba engleză
  • Mission Task of the Orthodox Churches in Europe. Situation Report at the CWME Orthodox Advisory Group, Himmelsthür, West Germany, October 29 - November 3, 1984, in "The Future of Orthodox Witness", Geneva, 1984, p. 39.
  • The women in the life of the Orthodox Church. General considerations about her actual participation in it, în "Apostolos Varnavas", revista oficială a Bisericii din Cipru, tom. 50 (N), 1989, septembrie, nr. 9, p. 271-279. (Comunicare prezentată la "Fifth International Consultation of the Unity of the Church and the renewal of human community": "The ecclesiological significance of the community of women and men", la Porto Novo-Benin, 21-28 septembrie 1988).
 3. În limba greacă
  • I metafora ton ieron leipsanon tou Aghiou Mihail Episcopou Sinadon apo to Aghion Oros stis Roumanikes Hores (17os-18os aiones). (Aducerea cinstitelor moaşte ale Sfântului Mihail Episcopul Sinadelor de la Sfântul Munte în Ţările Române - sec. XVII-XVIII), în "Apostolos Varnavas", Cipru, tom. 50 (N), 1989, iunie, nr. 6, p. 169-176.
  • Eikona kai Theia Leitourghia (Icoana şi Sfânta Liturghie), în "Ekklisiastiki Alitheia", Buletinul oficial al Bisericii Ortodoxe din Grecia, Atena, 1993, nr. 362, 1-16 mai, p. 14; în "Kath'imas Anatoli", Lemesos/ Cipru, 1993, fasc. 8, p. 35-36.

Alte studii şi articole ale Părintelui Ioan

Părintele Ioan Dură a publicat şi alte studii şi articole în reviste ecleziastice şi istorice din România şi din alte ţări, şi care nu sunt menţionate pe prezentul site.

De precizat că, mai sus, nu am trecut şi recenziile şi notele subsemnatului apărute în diverse publicaţii.

Unele din aceste studii, articole, recenzii şi note pot fi găsite, cu uşurinţă, la "Indicele de autori" al Bibliografiei revistelor Patriarhiei Române: "Biserica Ortodoxă Română"; "Ortodoxia" şi "Studii Teologice", dar şi în paginile revistelor eparhiale: "Glasul Bisericii"; "Mitropolia Moldovei si Sucevei", "Mitropolia Olteniei" şi "Mitropolia Banatului" (devenită, după 1989, "Altarul Banatului"), precum şi în periodicul "Telegraful Român".

Addenda
Lucrări prezentate la întruniri (invitat de organizatori)

I. Ca invitat din partea organizatorilor, la Conferința teologică internațională consacrată "comemorării a 1300 de ani de la Sinodul ecumenic Penthekti 'in Trullo'," în 16-17 martie 1992, organizată de Facultatea de Teologie ortodoxă 'Holy Cross' (Sfânta Cruce) din Boston (Brookline), S. U. A.
Tema conferinței de la Boston a fost: "The Council 'in Trullo': Basis for Ecclesiastical Reform?" ("Sinodul 'in Trullo': Bază pentru reformă bisericească?").
Referatul prezentat de Pr. Dr. Ioan Dură a avut ca titlu: "Canoanele Sinodului al VI-lea ecumenic (Penthekti sau Quinisext sau 'in Trullo') referitoare la Post și aplicarea acestora la trebuințele actuale ale credincioșilor Bisericii Ortodoxe" ("The canons of the Sixth Ecumenical Synod (Penthekti or Quinisext or 'in Trullo' concerning Fasting and their application to the present needs of the Orthodox Church believers"). (A se vedea, pe larg, în revista "Mărturie ortodoxă", Anul XI, 1992, Nr. 16, p. 52-54).

II. Ca invitat la "Primul forum al românilor și originarilor din România", organizat de Fundația Culturală Română la Neptun, 22-27 iunie 1992, am prezentat în cadrul Secțiunii a II-a "Istorie și culte": a) "Monahi români la Sfântul Munte" și b) "Biserica română - stindard al unirii românilor". (A se vedea, Fundația Culturală Română, Primul Forum al românilor și originarilor din România, Neptun, 22-27 iunie 1992, p. 27-28. (Lucrare editată de Fundația Culturală Română la București, dar fără indicarea anului).

III. Ca invitat al CEB de la Geneva, la întrunirea "The Future of Orthodox Witness" de la Hildesheim, Himmelsthür, RFG, October 29-november 3, 1984.
Pr. Dr. Ioan Dură a susținut referatul întitulat "Mission Task of the Orthodox Churches in Europe" (A se vedea "World Council of Churches. Commission on World Mission and Evangelism, The Future of Orthodox Witness, Geneva, Switzerland, 1984, p. 39).

IV. Tot ca invitat de organizatori, Părintele Ioan Dură a participat la "Primul Congres Internațional al Romiosinii", din Lemesos, Cipru, din 29-31 mai 1992. Lucrarea prezentată a fost "Biserica Ortodoxă Română din ultimile decenii și până în prezent".

Invitat de Î. P. S. Mitropolit Pantelimon al Patriarhiei ecumenice am vorbit în limba greacă despre "Icoană și Sf. Liturghie" în catedrala din Bruxelles, în Duminica Ortodoxiei din 7 martie 1993. (Respectiva omilie a fost apoi publicată în limbile greacă, franceză, flamandă și română).

V. Invitat de organizatori "Nașterea Domnului, terminologia cuvântului Crăciun și Colindele la români", omilie rostită la serbarea Pomului de Crăciun pentru copiii români din Bruxelles, organizată de Casa culturală belgo-română"/"La maison Culturelle Belgo-Roumaine", Sâmbătă, 20 decembrie 1997, orele 16:00', în sala hotelului-restaurant, Ascot.

VI. Invitat de organizatori - Preotul ortodox flamand și avocat, Ignace Peckstadt, parohul Parohiei "Sfântul Apostol Andrei" din Gent în Flandra-Belgia -.
La 6 februarie 1987, Pr. Dr. Ioan Dură a prezentat referatul "La Sainte Eucharistie dans l'Eglise Orthodoxe" ("Sfânta Euharistie în Biserica Orthodoxă") în sala de conferințe a parohiei.
Despre textul referatului prezentat și autorul acestuia s-a scris de către organizatori în buletinul "Apostel Andreas" ("Apostolul Andrei"), Gent, nr. 2, 1987, februarie p. 43-44. (A se vedea, "Mărturie ortodoxă", nr. 10, 1987, p. 214).

Participări ale Pr. Dr. Ioan Dură la întruniri teologice și ecumenice, invitat de organizatori​

1) La Colocviul ecumenic "Dialogurile bilaterale: obiective, metode, rezultate, probleme" ținut la Mănăstirea benedictină "Sfânta Cruce" din Chevetogne/Belgia, în 1982.

2) La Întrunirea "Zi ortodoxă", din orașul Groningen/Olanda, în 1982.
A fost întrunirea preoților ortodocși din Olanda, desfășurată sub auspiciile Fraternității ortodoxe olandeze.

3) La întrunirea teologică ecumenică de la Leunberg, Elveția, 17-22 martie 1989
În cadrul programului de studiu a Comisiei "Credință și Constituție" a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva, intitulat "The Unity of the Church and the Renewal of Human Comunity" ("Unitatea Bisericii și Reînnoirea Comunității umane"), a avut loc întrunirea teologică internațională de la Leunberg, din Elveția, între 17 și 22 martie 1989.
Scopul întrunirii a fost acela de-a pregăti ,Raportul Programului de studiu', "Unitatea Bisericii și Reînnoirea Comunității umane", ce urma să fie prezentat Plenarei Comisiei, "Credință și Constituție" a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, din august 1989, de la Budapesta.
La întrunire au participat aproximativ douăzeci de teologi, reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe, Catolice și, îndeosebi, ai celor Protestante. Din partea Ortodocșilor au participat trei reprezentanți, printre care și Pr. Dr. Ioan Dură, invitat de Comisia "Credință și Constituție" a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Geneva.
În timpul șederii lor în Elveția, participanții de la întrunirea teologică din Leunberg au vizitat și orașul Basel, cu bisericile și monumentele sale istorice.
(A se vedea, "Mărturie ortodoxă. Revista comunității ortodoxe române din Olanda.", Anul IX, 1990, nr. 13, p. 172-173).

4) La prima Consultație europeană regională de pregătire a celei de-a Cincea Conferințe Mondiale a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, 'Credință și Constituție' de la Dublin (Irlanda), din 10-12 Aprilie 1992.
Consultația de la Dublin a fost organizată de 'Comisia Credință și Constituție' a Consiliului Ecumenic al Bisericilor ("World Council of Churches. Commision of Faith and Order") de la Geneva. ( A se vedea, revista "Mărturie ortodoxă", nr. 16, 1992, p. 54-55).

5) În Brazilia în 1987


© 2004 IOAN DURĂ