Conferinţe
(ian. 2015 - 2022)

1. Conferinţă susţinută de Dl. Ambasador Dr. Mihai Gribincea
(Sâmbătă 24 ianuarie 2015)

Sâmbătă 24 ianuarie 2015, orele 12:30', în biserica parohiei, Excelenţa Sa Domnul Dr. Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Belgiei şi Marelui Ducat al Luxemburgului şi Şeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă NATO, a susţinut conferinţa întitulată "Moldova între Est şi Vest. Noul mediu de securitate şi sfidările la adresa securităţii Moldovei".

Părintele paroh, Ioan, a prezentat pe conferenţiar evidenţiind faptul că domnul Mihai Gribincea este şi un istoric de seamă, autor al multor lucrări consacrate istoriei Basarabiei. Printre acestea numărându-se şi voluminoasa lucrare, în patru volume, scrisă în colaborare cu binecunoscutul istoric basarabean Anatol Ţăranu, întitulată "Conflictul transnistrean. Culegere de documente şi materiale", publicată la Chişinău în 2014, la editura "Lexon-Prim".

La conferinţă, care s-a bucurat de un deosebit succes, au fost prezenţi enoriaşi, precum şi membri ai corpului diplomatic al ambasadei României în Regatul Ţărilor de Jos.

Odată terminată conferinţa şi întrebările puse conferenţiarului, cei prezenţi au cântat "Basarabie frumoasă", binecunoscutul cântec interpretat de Veta Biriş.

2. Conferinţă susţinută de Părintele Ioan
despre Biserica Ortodoxă a Georgiei
(7 martie 2015)

Sâmbătă 7 martie 2015 la orele 15:30', în biserica parohială, Părintele Ioan Dură a conferenţiat despre pelerinajul efectuat de parohieni în Biserica Ortodoxă a Georgiei de la 31 mai la 7 iunie 2014 şi despre istoria acestei biserici de la întemeierea ei şi până în prezent.

Prin bunăvoinţa dlui Constantin Grădinaru au fost vizionate multe imagini din timpul pelerinajului respectiv.

După conferinţă, Părintele Ioan a răspuns întrebărilor celor prezenţi.

3. Conferinţă susţinută de Dl. Dr. Mihai Neagu
(Duminică 1 noiembrie 2015)

Duminică 1 noiembrie 2015, în biserica parohială, după săvârşirea Sfintei Liturghii, scriitorul Dr. med. Mihai Neagu, directorul Bibliotecii Române a Institutului Român din Freiburg-Germania, a susţinut o conferinţă despre aşezământul acestei instituţii prestigioase a culturii române de dincolo de fruntariile României, de la înfiinţarea sa în 1949 şi până în prezent (2015).

Titlul conferinţei a fost: "Din nou despre Biblioteca Română din Freiburg".

Potrivit celor mărturisite de conferenţiar în timpul conferinţei, aceasta a fost prima susţinută într-o parohie ortodoxă.

Părintele cu domnul doctor
Mihai Neagu în fața altarului
Domnul doctor Mihai Neagu în timpul susținerii
conferinței
Conferința
Părintele Ioan oferind icoana Sfinților Doctori fără de arginți
domnului doctor Mihai Neagu
Conferenţiarul, Parintele şi
dna ambasador
Ireny Comaroschi
Conferenţiarul cu
dna ambasador
Conferențiarul cu participanții la conferință Conferenţiarul, Părintele şi
enoriaşi în curtea bisericii,
dupa conferinţă.

Despre conferinţa sa susţinută în parohia noastră, dl. Dr. Mihai Neagu a consemnat în "Buletinul Bibliotecii Române" din Freiburg im Briesgau/Germania, pe 2016 (vol. III (XXIV), şi a inserat o fotografie cu domnia sa, părintele Ioan şi enoriaşi, în faţa Sfântului Altar.

Printre altele, dl. Neagu a scris despre conferinţă: "Între 30 octombrie şi 2 noiembrie 2015, am fost oaspetele parohiei ortodoxe româneşti Sf. Grigorie Teologul înfiinţată de părintele protopop Dr. Dr. Ioan Dură, la 25.01-1981, la Schiedam, lângă Haga, unde am ţinut o conferinţă despre Biblioteca Română din Freiburg." (p. 475). Totodată, în acelaşi "Buletin" pe 2016, în valorosul său studiu "Sf. Ioan Botezătorul în picturi şi icoane" dl. Mihai Neagu a inserat o fotografie a icoanei "Sf. Ioan Botezătorul" existentă în biserica parohiei, şi despre care a scris: "Ultimul voiaj al anului 2015 l-am efectuat în jurul lui 1 noiembrie în Belgia şi Olanda la invitaţia prea cucernicului părinte Dr. Ion Dură. În biserica parohiei Sfinţiei Sale, Sf. Grigorie Teologul din Schiedam (Olanda), am fotografiat icoana "Naşterea Sf. Ioan Botezătorul" (fig. 43), sfinţită în biserica parohiei înfiinţate la 25 ianuarie 1981." (p. 180).

În fine, se cuvine menţionat că eruditul director al Institutului Român şi al Bibliotecii Române din Freiburg, dl. Dr. Mihai Negu, a inserat în paginile aceluiaşi volum din 2016, la paginile 679-680, şi recenzia făcută cărţii Părintelui Ioan Dură, Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române, 1945-1989, Editura Ramida, Bucureşti, 1994.

4. Conferinţă susţinută de Dl. Dr. George Dură
(Duminică 21 februarie 2016)

Duminică 21 februarie 2016, în biserica parohială, Dr. George Dură, diplomat (deputy ambassador) al UE în Myanmar - fosta Birmanie - a susținut conferința despre istoricul și procesul actual de democratizare și dezvoltare al acestei țări.

Conferențiarul a evidențiat, îndeosebi, relațiile Myanmar-ului cu UE, care are de câțiva ani în această țară, la Yangon, o misiune diplomatică.

Conferința s-a bucurat de un deosebit interes din partea celor prezenți, destul de numeroși. De altfel, participanții la conferință au adresat întrebări conferențiarului, în dorința de a cunoaște cât mai multe despre această mare și interesantă țară din Asia și relațiile sale cu UE.

5. Conferinţă susţinută de dl. Bogdan-Irinel Necula
(Duminică 6 martie 2016)

La 6 martie 2016, orele 14: 30', dl. Bogdan-Irinel Necula a susținut conferința "Europol, agenție a Uniunii Europene, scurtă introducere", în biserica parohială, după Slujba de Duminică.

Deși titlul conferinței indica o "scurtă introducere", conferențiarul a făcut o amplă prezentare a instituției europene a Europol-ului, spre mulțumirea auditoriului. Așa încât cei prezenți au putut afla, printre altele, și despre existența a 50 de români care activează în cadrul instituției Europol-ului, cu sediul la Haga, precum și despre perspectiva evoluției acesteia.

Totodată, conferențiarul, ca unul care cunoaște instituția Europol-ului din interior, întrucât activează în cadrul acesteia, la Haga, a trebuit să răspundă și întrebărilor ce i-au fost puse de cei prezenți. Mai ales că dl. Necula, în calitate de membru al parohiei noastre, este cunoscut și prețuit de enoriași.

6. Conferinţă susţinută de dna Anca - Ioana Maţenco
(Duminică 20 martie 2016)

Dna Anca-Ioana Maţenco, inginer geolog, membru al Consiliului parohial şi bibliotecar al bibliotecii parohiei, a susţinut conferinţa "Doamna Maria Brâncoveanu - personalitate de excepţie a secolelor XVII-XVIII dar şi un model de urmat pentru vremurile noastre", Duminică 20 martie 2016.

Conferinţa, susţinută în biserica parohiei, a fost urmărită cu mare interes de către toţi cei prezenţi.

Datorită celor prezentate pe durata conferinţei auditoriul a putut cunoaşte, mai bine, personalitatea într-adevăr de excepţie a Doamnei Maria, soţie jertfelnică şi mamă creştină ortodoxă şi devotată deplin păstrării şi conservării memoriei soţului său, domnitorul Constantin Brâncoveanu şi fiilor lor martiri, toţi mucenici ai lui Hristos şi ai Bisericii Sale Ortodoxe. Şi astfel cei prezenţi au înţeles şi mai bine că dna Maria Brâncoveanu rămâne un model de urmat pentru femeile românce creştine ortodoxe pentru vremurile noastre dar şi pentru cele ce vor urma.

7. Conferinţă susţinută de Dl. Prof. Univ. Dr. Iulian Apachiţei
(Duminică 10 aprilie 2016)

La orele 14:00', Duminică 10 aprilie 2016, în biserica parohială, dl. Prof. univ. dr. Iulian Apachiței de la Universitatea din Delft, enoriaș al parohiei, a susținut conferința "Aplicații ale biomaterialelor în ortopedie".

Conferenţiarul, dl. Iulian Apachiţei, este profesor al TU Delft, la Facultatea de Inginerie Mecanică, Maritimă şi a Materialelor, Catedra de Inginerie Biomecanică, Secţia de Biomateriale şi Biomecanică Tisulară.

Deşi tema conferinţei a fost de natură ştiinţifică, conferenţiarul a reuşit să o facă accesibilă celor prezenţi, care au şi apreciat-o în mod deosebit.

8. Conferinţă susţinută de Dl. Dr. Andrei Rareş
(Duminică 8 mai 2016)*

Din iniţiativa şi cu binecuvântrea Părintelui paroh, Dr. Ioan Dură, dl. Dr. Andrei Rareş, enoriaş al parohiei, a susţinut conferinţa întitulată "Enoriaşi ai parohiei Sf. Grigorie Teologul cu doctorate luate în universităţi din Olanda", Duminică 8 mai 2016, după terminarea Sfintei Slujbe, în biserica parohială.

Conferenţiarul a prezentat numele a 29 de enoriaşi ai parohiei care şi-au luat doctoratul la universităţi din Olanda. Şi a evidenţiat faptul că mulţi dintre cei 29 sunt, în prezent, cercetători la institute de cercetare si profesori la universităţi din această ţară.

Enoriaşii prezenţi la susţinerea conferinţei s-au arătat extrem de interesaţi de cele expuse de către conferenţiar şi, mai ales, impresionaţi de numărul mare de parohieni care au luat doctoratul la universităţi olandeze. Căci, într-adevăr, rar o prohie ortodoxă română din diasporă se poate bucura că are 29 de enoriaşi cu doctoratul luat în ţara unde îşi are sediul. Oricum, cert este că pentru prima dată într-o parohie din diaspora Bisericii Ortodoxe Române s-a conferenţiat despre o astfel de temă, şi anume prezentarea enoriaşilor ei care au luat doctoratul la universităţile ţării în care se află.

*) Puțin timp după susținerea conferinței, dl. Dr. Andrei Rareș a mai descoperit încă trei enoriași cu doctorate luate la universități din Olanda, ceea ce a făcut ca numărul acestora să ajungă la 32. Iar la rugămintea Părintelui Ioan, dl. Rareș a prezentat pe cei 32 intr-o lucrare în limba engleză. Lucrarea, prefațată de Părintele Ioan, a și fost apoi tipărită în România de către parohie din inițiativa, binecuvântarea și strădaniile sale. Titlul lucrării tipărite în septembrie 2017 este: "Parish members with PhD titles awarded by dutch universities".

9. Conferinţă susţinută de dna Cecilia Bălteanu
(Duminică 22 mai 2016)

În Duminica din 22 mai 2016 în biserica parohiei, după săvârşirea Sfintei Liturghii, a fost suţinută conferinţa dnei Cecilia Bălteanu, Şeful Unităţii de Relaţii Externe şi Cooperare Judiciară. Grefa Curţii Penale Internaţionale de la Haga.

Conferenţiarul, dna Cecilia Bălteanu, este enoriaş al parohiei.

Titlul conferinţei a fost "Curtea penală internaţională - o idee al cărei timp a sosit."

Tema conferinţei a trezit un viu interes din partea parohienilor prezenţi, mărturie fiind întrebările la care a trebuit să răspundă dna Cecilia Bălteanu.

10. Conferinţă susţinută de doamna Elena de Chiara
(Duminică 26 iunie 2016)

Dna Elena De Chiara, inginer chimist şi Secretar al Consiliului Parohial, a susţinut conferinţa "Institutul de cercetare şi dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie Valea Călugărească/vinurile româneşti/clasificarea şi degustarea vinurilor", Duminică 26 iunie 2016, în biserica parohială.

Conferenţiarul, dna Elena De Chiara, a activat mai mulţi ani ca inginer chimist la respectivul Institut de la Valea Călugărească, ceea ce i-a facilitat, fireşte, susţinerea temei conferinţei. Oricum, cert este că cei prezenţi la conferinţă au rămas plăcut impresionaţi de cele expuse de conferenţiar, ca urmare a experienţei şi cunoştiinţelor sale.

După conferinţă, dna Elena De Chiara a oferit celor prezenţi spre degustare, în sala parohială, din mai multe soiuri de vinuri româneşti.

11. Conferinţă susţinută de Părintele Ioan
(Duminică 18 septembrie 2016)

Părintele paroh, Dr. Ioan Dură, a susținut conferința "Părintele Cleopa, un priceput îndrumător și învățător și iscusit duhovnic al credincioșilor ortodocși", în biserica parohiei, Duminică 18 septembrie 2016, orele 14:00'. Necesitatea susținerii conferinței a vădit-o însăși prezența enoriașilor la aceasta și interesul manifestat de aceștia la cele afirmate de conferențiar.

*) clic, spre a mari fotografiile

12. Conferinţă susţinută de dl. Prof. Univ. Dr. Radu Manoliu
(Duminică 6 noiembrie 2016)

Enoriaș al parohiei, dl. Profesor Universitar Doctor Radu Manoliu, radiolog, a susținut conferința, "Posibilități actuale și câteva perspective oferite de radiologia și imagistica medicală", Duminică 6 noiembrie 2016, la orele 14:00'.

Conferința a trezit un puternic interes din partea celor prezenți, care s-au putut împărtăși din cunoștințele de o viață ale conferențiarului în domeniul radiologiei.

Conferențiarul a răspuns, totodată, cu multă pricepere și bucurie la întrebările ce i-au fost puse.

13. Conferinţă susţinută de dl. Prof. Univ. Dr. Liviu Maţenco
(Duminică 27 noiembrie 2016)

Dl. Prof. univ. Dr. Liviu Mațenco de la Universitatea din Utrecht, enoriaș al parohiei, a ținut conferința "Geologia pitorească", Duminică 27 noiembrie 2016, în biserica parohială.

Conferințiarul și-a evidențiat bogatele sale cunoștințe din domeniul de cercetare al geologiei și a captivat auditoriul, care l-a asaltat cu diverse întrebări.

14. Conferinţă susţinută de dl. Constantin Sorlescu
(Duminică 11 decembrie 2016)

Conferențiarul, dl. Constantin Sorlescu, economist și jurist, este enoriașul parohiei.

În prezent, dl. Sorlescu coordonează proiectele de evaluare și raportare financiară a fondurilor europene de investiții imobiliare, ceea ce i-a dat putința să prezinte enoriașilor conferința cu tema "Investiții mobiliare: soluții de economisire pe termen lung".

Dl. Constantin Sorlescu a prezentat auditoriului interesante informații din domeniul mobiliar actual european. Iar cei prezenți s-au aratat doritori să afle cât mai multe de la conferențiar despre tema prezentată cerându-i lămuriri și noutăți din domeniul mobiliar, îndeosebi cel olandez.

15. Conferinţă susţinută de dna Dr. Georgiana Languri
(Duminică 8 ianuarie 2017)

Doamna Georgiana Languri, Dr. în Chimie, enoriașă si profesoară la Școala românească a parohiei, a susținut conferința "Pe urmele sfinților în Sicilia - Pelerinaj al parohiei (4-11 octombrie 2016)", Duminică 8 ianuarie, orele 14:00', în biserică.

De precizat că dna Languri a făcut o detaliată prezentare a pelerinajului și, totodată, ilustrată cu multe imagini luate pe perioada desfășurării acestuia, care au bucurat mult pe cei prezenți; unii, ca foști participanți le revedeau, iar alții le vizionau pentru prima oară.

16. Conferinţă susţinută de dna Dr. Daniela Oprea
(Duminică 12 februarie 2017)

Dna Daniela Oprea, medic și Doctor în Medicină, enoriaș al parohiei, a susținut conferința "Medicina nucleară: arta de a privi și a trata".

Numărul mare al enoriașilor care au fost prezenți la conferință a produs, firește, bucurie atât conferențiarului cât și Părintelui Ioan, inițiatorul și organizatorul ciclului de conferințe în cadrul parohiei.

Deși subiectul conferinței era unul de strictă specialitate, conferențiarul a reușit să trezească interesul enoriașilor prin cele expuse și prin prezentarea accesibilă a acestora cât și prin proiecții cu imagini medicale adecvate.

17. Conferinţă susţinută de domnișoara Dr. Dr. Alina-Mioara Nicolaie
(Duminică 19 februarie 2017)

Conferențiarul, domnișoara Alina-Mioara Nicolaie, este Doctor al Universității din Brașov și Doctor al Universității din Leiden și, în prezent, Biostatistician la Institutul național de sănătate publică și mediu (RIVM) din Utrecht/Olanda.

Domnișoara Alina-Mioara Nicolaie a susținut conferința Duminică 19 februarie 2017, după Sfânta Slujbă.

Titlul conferinței a fost "Statistica modernă: un parcurs de la incertitudine și imprevizibil la adevărul științific".

Conferința a trezit un deosebit interes la cei prezenți, cum au vădit-o întrebările acestora puse conferențiarului la sfârșitul susținerii acesteia.

Domnișoara Alina-Mioara Nicolae este enoriașă activă a parohiei și se bucură de o deosebită prețuire a parohienilor.

18. Conferinţă susţinută de dl. Romeo Dragnea
(Duminică 26 februarie 2017)

În ultima duminică a lunii februarie a anului 2017, și anume la 26, dl. Inginer Romeo Dragnea a susținut conferința întitulată "Misiuni de menținere a păcii și tribunale internaționale sub egida ONU".

Conferința a fost susținută în biserica parohiei, după săvârșirea Sfintei Slujbe.

Conferențiarul a prezentat cu multă pricepere misiunile întreprinse de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în scopul menținerii păcii în lume și activitatea desfășurată de Curtea Internațională de Justiție de la Haga/Olanda, aflată sub egida ONU-lui.

Cele prezentate de conferențiar au fost ilustrate și cu imagini proiectate.

Cei prezenți la conferință au avut astfel posibilitatea să cunoască multe despre activitățile celor două organizații internaționale amintite, și îndeosebi despre aceea de la Haga în care și își desfășoară activitatea conferențiarul.

19. Conferinţă susţinută de dna. Marieta Rotariu
(Duminică 5 martie 2017)

În Duminica Ortodoxiei din 5 martie 2017, dna Marieta Rotariu, absolventă a Facultății de Teologie din România și iconograf consacrat, a susținut conferința întitulată, "Icoana o metamorfoză a luminii în culori".

Dna Marieta Rotariu este enoriaș al parohiei și căreia i se datorează pictarea multor icoane din biserica acesteia.

Conferința a fost susținută în biserica parohiei, după săvârșirea Sfintelor Slujbe.

Cu multă pricepere, dna Marieta Rotariu a vorbit despre erminia bizantină urmată de iconarii ortodocși, de pregătirea acestora, prin post și rugăciune, înainte de pictare, și a explicat cum icoana ortodoxă este o metamorfoză a luminii în culori. Totodată a vorbit și despre icoană și Sfânta Liturghie, precum și despre icoanele făcătoare de minuni.

Enoriașii prezenți la conferință s-au arătat totuși doritori să afle cât mai multe despre icoane și i-au pus întrebări doamnei Marieta, care le-a răspuns cu multă bucurie.

20. Conferinţă susţinută de dl. Claudiu Târziu
(Duminică 30 aprilie 2017)

Duminică, 30 aprilie 2017, în biserica parohială, a fost susținută conferința cu tema: "Terorism și sfințenie în ultimul secol, în România".

Conferențiarul a fost dl. Claudiu Richard Târziu din București, licențiat în Drept și în Comunicare și Relații publice, căsătorit și cu doi copii.

Dl. Târziu este ziarist, scriitor și editor.

Ca ziarist, dl. Claudiu Târziu a colaborat la cotidiene din Capitală, ca: Ziua, Cotidianul, Evenimentul Zilei și Gardianul. De asemenea, dl. Târziu a publicat în reviste, ca: Ateneu, Convorbiri literare, Lumea credinței, Credința ortodoxă, Rost, și altele.

De câțiva ani și până în prezent (2017), dl. Claudiu Târziu publică, îndeosebi, în binecunoscuta și apreciata revistă, "Formula As", precum și în platforma electronică: rostonline.ro

În 1994, dl. Claudiu Târziu a înființat "Asociația Rost", în scopul de a contribui la renașterea moral-spirituală și socio-culturală a românilor de pretutindeni.

Opt ani mai târziu, și anume în 2002, dl. Târziu a înființat revista "Rost", al cărei și director a fost, și din care au apărut 112 numere. Cert este că a Rost a fost o publicație aparte în peisajul publicistic românesc, în cei aproape zece ani de existență, prin viziunea sa românească și ortodoxă. De nu ar fi să amintim doar că mai multe numere ale revistei Rost au fost consacrate unor mari personalități române creștine, care au fost astfel readuse în prim plan.

Totodată, dl. Claudiu Târziu este și directorul editurii "Rost".

De câțiva ani, la București, funcționează "Casa cu Rost", la a cărei înființare a contribuit dl. Târziu, și unde se desfășoară diverse activități (conferințe, expoziții, dezbateri, etc.) menite să promoveze valorile naționale românești.

Conferința domnului Claudiu Târziu s-a bucurat de un succes deosebit, datorat, firește, subiectului și prezentării acestuia de către conferențiar, dar și a numărului mare de participanți (aproximativ 60 de parohieni) și a multor întrebări puse de către aceștia.

Iată și ce consemna dl. Claudiu Tarziu despre conferința sa susținută în biserica parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda în Face book-ul său:

Totodată, dl. Târziu a pus și patru fotografii de la conferință pe Facebook-ul său, și anume:

Astăzi, am avut bucuria să cunosc o parohie care demonstrează că, atunci cînd sînt uniți, românii pot muta și munții din loc. La Schiedam, la marginea Rotterdamului, în biserica Sf. Grigorie Teologul (prima dintre cele 18 înființate de părintele protopop Ioan Dură în Olanda și Belgia).
Adunați în jurul părintelui Ioan și animați de sfințiia sa și de neobosita doamnă preoteasă Christina Dură, oamenii aceștia fac să trăiască, la mii de kilometri de țară, România profundă. Cu dragoste de Dumnezeu și de neam care se simte în orice gest - mergând până la jertfă - fără ca să fie declarată.
Ei bine, acești creștini m-au onorat invitându-mă să le vorbesc despre terorism și sfințenie în România ultimului secol.
Părintele dr. Ioan Dură, un cercetător și publicist cu mai vechi preocupări în cunoașterea istoriei noastre recente și mai cu seamă a prigoanei comuniste asupra Bisericii Ortodoxe Române, a ținut să-i cinstim astfel pe martirii și sfinții din temnițele totalitarismului roșu.
A fost o după-amiază extrem de plăcută și, cred, folositoare pentru toată lumea.
Mai pe larg voi scrie in Rost și Formula As curînd.

Totodată, dl. Târziu a pus și patru fotografii de la conferință pe Facebook-ul său, și anume:

21. Conferinţă susţinută de dl. Dr. Mihai Neagu
(Duminică 22 Octombrie 2017)

Domnul Doctor Mihai Neagu, fost profesor universitar la Facultatea de Medicină din București, binecunoscut scriitor și Director al Institutului Român și al Bibliotecii Române din Freiburg, Germania, a conferențiat în biserica parohială, Duminică 22 octombrie 2017.

Tema conferinței a fost: "Exilul românesc european în perioada 1941-1989".

Interesul parohienilor față de subiectul conferinței a fost dovedit prin prezența mare a acestora, dar și prin numeroasele întrebări ce le-au adresat conferențiarului la sfârșitul expunerii sale.

22. Conferinţă susţinută de dl. Julian Pavel
(Duminică 18 februarie 2018)

Domnul Julian Pavel a susținut conferința, "ICCO (Inter Church Cooperation) - o organizație socială din Olanda. Prezentare: istoric și activități".

Tânărul, Julian Pavel, s-a născut la Brad, județul Hunedoara, dar a crescut la Cluj-Napoca, unde și-a început și studiile sale universitare. Iar din 2010 trăiește în Olanda unde și-a și sfârșit studiile universitare și post universitare la Universitatea din Nijmegen.

În prezent, căsătorit, domnul Julian Pavel este Coordinator de Programe la nivel global - Ofițer de Management al dezastrelor, la "ICCO" ("Cooperare între Biserici"), cu sediul la Utrecht.

De ceva timp, domnul Julian Pavel frecventează Sfintele Slujbe ale parohiei.

Conferința a dat posibilitate enoriașilor prezenți să afle lucruri interesante despre alcătuirea organizatiei "ICCO", adică "Inter Churches Organization", inițial constituită din Biserica Luterană și Biserica Calvină din Olanda în anii '60 și mai apoi aflată în strânsă conlucrare cu statul olandez și bucurându-se de sprijinul acestuia. De altfel, noi și interesante lucruri au aflat enoriașii prezenți și ca urmare a întrebărilor puse conferențiarului.

Organizația numără, în prezent, peste un milion de olandezi și desfășoară o intensă activitate în țări cu probleme sociale grave precum și în cele în care s-au întâmplat dezastre naturale (cutremure, inundații, etc.).

23. Conferinţă susţinută de dl. Marcel Iliese
(Duminică 4 martie 2018)

Titlul conferinței a fost "Vasile Niculescu, pilotul Marii Uniri".

Conferința domnului Marcel Iliese, pilot de profesie, se înscrie în seria manifestărilor parohiei Sf. Grigorie Teologul consacrate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri. A se vedea, de altfel, mai multe despre conferința domnului Marcel Iliese la rubrica, "Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri".

24. Conferinţă susţinută de Părintele Dr. Ioan Dură
(Duminică 28 octombrie 2018)

Părintele paroh Dr. Ioan Dură a susținut conferința întitulată, "Preoți ortodocși în Primul Război Mondial și aportul lor la înfăptuirea Marii Uniri din 1918", Duminică, 28 octombrie 2018.

Conferința a fost parte a manifestărilor Parohiei Sf. Grigorie Teologul dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.

25. Conferinţa doamnei Ioana Maţenco
(Duminică, 2 Decembrie 2018)

În cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, doamna Ioana Mațenco, a susținut conferința, "Regina Maria - un simbol al contribuției femeilor la împlinirea Marii Uniri", Duminică, 2 decembrie 2018.

Conferința a dat posibilitatea celor prezenți să cunoască mai bine pe Regina Maria și dăruirea sa totală pentru implinirea Marii Uniri de la 1918, precum și contribuția sa în pecetluirea aceleia prin tratatele de pace incheiate ulterior. De aici și datoria românilor de azi și de mâine să nu-și uite pe Regina lor, Maria.

Doamna Ioana Mațenco este membru al Consiliului parohial și Președintă a Asociației parohiei, "Doamna Maria Brâncoveanu".

26. Conferinţă susţinută de dl. inginer Gheorghe-Alexandru Puiuleţ​
(Duminică 31 martie 2019)

Dl. inginer Gheorghe-Alexandru Puiuleț, enoriaș al parohiei, a susținut conferința "Internetul Lucrurilor (IoT) și comunicațiile 5G - conexiuni și tendințe. Câteva considerații", Duminică 31 martie 2019, după terminarea Sfintei Liturghii.

Conferențiarul este Inginer-examinator la Oficiul european de Brevete de invenții, EPO, la Haga, din 2006 și până în prezent.

Ca urmare a evoluției recente a tehnologiilor digitale, "lucrurile" de care ne folosim în viața de zi cu zi capătă tot mai multă "inteligență". Nevoia de conectare a din ce în ce mai multe obiecte inteligente la Internet, precum și modul de utilizare a acestora, forțează adoptarea unor noi tehnologii pentru comunicațiile mobile - 5G (sau "Generația a 5-a") și, în viitorul nu foarte îndepărtat, 6G - pentru a face față noilor cerințe. Parohienii prezenți au avut ocazia să afle despre paleta largă de aplicații pe care IoT le faciliteaza, în multe domenii, dar și despre unele dezavantaje și probleme încă nerezolvate.

Subiectul conferinței, deși părea destinat specialiștilor sau măcar inițiaților, așa cum a fost prezentat de dl. inginer Puiuleț, a fost bine înțeles de către parohieni, dovadă întrebările interesante puse de aceștia conferențiarului.

27. Conferinţă susţinută de dl Nicolae Mărgineanu
(Duminică 5 mai 2019)

Domnul Nicolae Mărgineanu din București, urmare invitației părintelui Ioan, ctitorul și parohul Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Olanda, a susținut conferința "Cinematografia românească în 100 de ani", Sâmbătă 4 mai 2019, în sala bibliotecii municipale din Schiedam.

Conferențiarul, Nicolae Mărgineanu, este binecunoscutul operator, scenarist, producător și regizor de film. De fapt, N. Mărgineanu este cunoscut ca fiind unul din marii regizori ai cinematografiei românești. La palmaresul său, N. Mărgineanu are multe filme regizate (de acțiune, documentare și istorice). Unele din filmele sale istorice abordează perioada comunistă a României, cu tot cortegiul ei de suferințe umane, cum ar fi: "Demascarea" (despre pătimirile celor din închisoarea de la Pitești); "Poarta Albă" (depre calvarul celor aflați în respectivul penitenciar); "Binecuvântată fii tu închisoare" ("Béni soit-tu prison") și "Fals tratat de mântuire a sufletului".

Regizorul și scenaristul N. Mărgineanu a primit pentru filmele sale atât premii naționale cât și internaționale.

La conferința susținută de N. Mărgineanu, sala bibliotecii municipale a fost plină. Iar printre cei prezenți s-a numărat și Excelența sa, doamna Brândușa Ioana Predescu, ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos.

După conferință a urmat proiecția filmului recent regizat de N. Mărgineanu, "Fals tratat de mântuire a sufletului", iar după acesta mulți dintre cei prezenți au pus diverse întrebări regizorului, care le-a răspuns cu multă pricepere, impresionându-i prin vastele sale cunoștințe nu doar din domeniul filmului ci și al istoriei românești trecute, recente și actuale.

Aici este cazul să amintim că a doua zi, Duminică 5 mai 2019, soția domnului N. Mărgineanu, binecunoscuta și prețuita actriță Maria Ploae, de la Teatrul Național din București, ne-a bucurat și entuziasmat pe cei prezenți cu un ales recital de poezie creștină, majoritatea românească, în biserica Parohiei Sf. Grigorie Teologul.

De reamintit că distinsa doamnă Maria Ploae a jucat și în filme regizate de soțul său și a interpretat, printre altele, rolul Doamnei Maria Brâncovenu în scenariul radiofonic "Maria Brâncoveanu-Biruința Învierii", care a fost difuzat în anul precedent, 2018, în parohia Sf. Grigorie Teologul din Olanda.

După recital, regizorul N. Mărgineanu a vorbit despre tatăl domniei sale, Nicolae, binecunoscut psiholog, unul din miile și miile de români victime ale regimului comunist impus României după Al Doilea Război Mondial, care în 1948 a fost arestat și condamnat la 16 ani și 3 luni, când vorbitorul, adică fiul, avea vârsta de zece ani. Apoi regizorul N. Mărgineanu ne-a vorbit și despre greutățile și calvarul mamei sale după arestarea soțului, dar și despre ale sale personal, printre care și cel al exmatriculării de la facultate, etc.

Atât regizorul Nicolae Mărgineanu cât și actrița Maria Ploae au cucerit pe toți prin iubirea de tot ce-i frumos și autentic românesc precum și prin duhul de trăire a Ortodoxiei românești. De altfel doamna Maria Ploae fiind practicantă a rugăciunii isihaste.

Zilele de 4 și 5 mai 2019 au rămas de neuitat pentru preotul și parohienii parohiei datorate celor doi oaspeți deosebiți din România, cărora Domnul să le hărăzească ani mulți cu sănătate, bucurii și noi împliniri artistice.

28. Conferinţă susţinută de dl Dr. Andrei Rareș
(Duminică 19 mai 2019)

Duminică 19 mai, enoriașii parohiei au avut bucuria de a fi prezenți la conferința susținută de dl Dr. Andrei Rareș, el însuși unul dintre aceștia de mulți ani.

Dl Andrei Rareș, Doctor al Universității de Tehnologie din Delft, este Consultant independent (Freelancer/Inginer A/) "în domeniul Tehnologiei Informației" în Olanda.

Tema conferinței, luată de conferențiar chiar din domeniu cercetării sale actuale, a fost "Inteligența artificială - Studiul actual și provocările viitorului".

Conferențiarul s-a străduit și a reușit să prezinte auditoriului stadiul actual al aplicării "Inteligenței artificiale" în diverse domenii de cercetare și din viața cotidiană. A evidențiat progresul rapid al folosirii "Inteligenței artificiale" dar și necesitatea de a fi evaluate consecințele acesteia, din punct de vedere filozofic și moral.

Cei prezenți au fost interesați, firește, de cele expuse de conferențiar și i-au pus întrebări.

29. Conferinţă susţinută de Dna Lector Dr. Dana Rem
(Duminică, 22 septembrie 2019)

Titlul conferinței: "Dileme ale întregrării culturale. Integrarea-opțiune sau alegere forțată? Strategii de adaptare interculturală".

Subiectul conferinței a suscitat un viu interes din partea celor prezenți, mai ales că nu le era străin, unii fiind chiar confruntați cu situațiile și problemele relevate de conferențiar. Ceea ce a dat naștere, apoi, la discuții interesante între cei prezenți și dna Dana Rem, care le-a răspuns cu amabilitate și multă pricepere.

30. Conferinţă susţinută de Dl. Cristian Panait
(Duminică, 6 octombrie 2019)

Titlul conferinței: "România, o oază de cultură în context european".

Conferențiarul, viețuitor de ani mulți în Olanda și exersând profesia de traducător, a tratat satisfăcător subiectul conferinței. Și, ca de obicei, după susținerea conferinței, autorul acesteia, dl. Cristian Panait, a fost supus întrebărilor celor prezenți.

31. Conferinţă susţinută de Doamna Anca Ioana-Maţenco și Doamna Dr. Alina-Mioara Nicolaie
(Duminică, 20 octombrie 2019)

Titlul conferinței a fost "Femei în închisorile dictaturii comuniste din România - studiu de caz Adriana Georgescu, una din primele victime ale regimului."

Conferința a fost susținută în biserica parohiei la 20 octombrie 2019. Ambele conferințiare, dna Anca-Ioana Mațenco și dna Dr. Alina-Mioara Nicolaie, sunt enoriașe ale parohiei și implicate în viața și activitățile acesteia.

Dna Mațenco este geolog, iar dna Nicolaie este statistician.

Dna Dr. Nicolaie a prezentat prima parte a conferinței, "Femei în închisorile dictaturii comuniste din România", iar dna Mațenco, "Adriana Georgescu, una din primele victime ale regimului".

Conferința a trezit un deosebit interes din partea auditoriului, mai ales că tema acesteia este foarte rar abordată chiar în Biserica Ortodoxă Română, dar și datorită celor prezentate de dle conferențiare.

Enoriașii prezenți au fost extrem de interesați la cele expuse de dle conferențiare, mărturie fiind multele întrebări ce le-au adresat acestora.

32. Conferinţă susţinută de dl. Victor Popa
(Duminică 24 noiembrie 2019)

Titlul conferinței a fost "Cauzele Crizei financiare din 2008 și consecințele ei".

Conferențiarul, dl. Victor Popa, din 2014, conduce Departamentul de Validare de Modele în secția Risc Management a băncii NIBC.

Enoriașii prezenți au avut posibilitatea să afle multe lucruri interesante despre Criza financiară din 2008, mai ales despre cauzele apariției acesteia și consecințele ei, unele existente până în prezent.

Interesante au fost și unele completări aduse de către unii dintre cei prezenți, după susținerea conferinței.

33. Conferinţă susţinută de dna Ioana-Mădălina van Rooijen
(Duminică 05 iulie 2020)

Subiectul conferinței a fost: "Metode folosite în analiza și dezvoltarea de software pentru schimbarea și îmbunătățirea proceselor".

Conferențiarul, enoriaș al parohiei, dna Ioana Mădălina Van Royen este inginer software.

Participanții s-au arătat extem de interesați față de cele prezentate de conferențiar prin întrebările puse acestuia la sfârșitul conferinței.

34. Conferinţă susţinută de dna Alexandra Matei
(Duminică 19 iulie 2020)

La 19 iulie 2020, în biserica parohiei a fost susținută conferința "Cipru - Ortodoxie și Istorie. Pelerinaj al Parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Țările de Jos în Cipru".

Parohienii pelerini au ascultat și au revăzut, cu emoție, cele aflate și văzute în timpul pelerinajului făcut în Cipru, iar ceilalți s-au bucurat de cele cunoscute cu această ocazie.

După conferință, care s-a bucurat de succes, enoiașii prezenți au fost doritori să afle și să cunoască cât mai multe despre Biserica Ortodoxă din Cipru.

35. Conferinţa susţinută de Dna Preoteasă Christina Dură
(Duminică 9 August 2020)

"Viața și faptele Părintelui Dr. Ioan Dură, fondator-ctitor al Parohiei Sfântului Grigorie Teologul din Schiedam/Rotterdam, protopop al Țărilor de Jos, la sărbătorirea a 75 de ani"
A se vedea rubrica: "Sărbătorirea Părintelui Ioan la 75 de ani, la 9 august 2020, de parohieni".

36. Conferinţa susţinută de Dna Preoteasă Christina Dură
(Duminică 18 octombrie 2020)

După Sf. Liturghie, Duminică 18 octombrie 2020, dna preoteasă Christina Dură a susținut conferința "Exoria kai Nostimon Imar" ("Exil și Ziua Întoarcerii").

Conferențiarul, de naționalite grec și profesor filolog, a explicat etimologia cuvintelor enunțate în titlul conferinței și a făcut cunoscute înțelesuri ale acestora de la Homer până în zilele noastre.

Cele expuse de conferențiar și apoi răspunsurile sale la întrebări s-au bucurat de o deosebită apreciere din partea celor prezenți.

37. Conferinţa susţinută de doamna Alexandra Ter Boo-Matei
(Duminică 17 ianuarie 2021)

Duminică 17 ianuarie 2021, după Sfânta Liturghie, dna Alexandra Ter Boo-Matei, enoriașă a parohiei, a susținut conferința intitulată "De la capelă la biserică - o scurtă prezentare de ansamblu a istoriei și arhitecturii bisericii parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam".

Cei prezenți au fost bucuroși și impresionați de cele auzite despre istoria bisericii lor parohiale, monument istoric, precum și de vederea unor vechi fotografii ale acesteia.

38. Conferinţa susţinută de dna Preoteasa Christina Dură
(Joi 25 martie 2021)

După Sfânta Liturghie a praznicului Bunei Vestiri, Joi 25 martie 2021, dna preoteasă Christina Dură a susținut conferința "Femeia creștină ortodoxă la strana Bisericii. Psalte și imnografe".

Tema conferinței rar poate fi găsită să fi fost prezentată chiar în spațiul ortodox. Însă, conferențiarul, dna preoteasă Christina Dură, de naționalitate greacă și cu studii universitare filologice, a prezentat o astfel de temă și dată fiind și cunoașterea sa în cele ale Bisericii Ortodoxe și îndrăgirii imnografiei acesteia. În plus, dna Preoteasă C. Dură, a fost și este unicul cântăreț și psalt al parohiei ortodoxe române Sf. Grigorie Teologul din Țările de Jos, de cateva decenii. Cu precizarea că și-a asumat rolul de cântăreț și psalt al parohiei, fără să primească remunerare bănească din partea acesteia.

Conferinta s-a bucurat de un deosebit interes din partea celor prezenti, cum au dovedit-o întrebările celor prezenți.

39. Conferinţa susţinută de Părintele Ioan Dură
(Duminică 11 aprilie 2021)

La 11 aprilie 2021, după Slujbă, Părintele Ioan a susținut conferința "Mărturisirea de credință a mitropolitului Kievului (28 aprilie 1633-22 decembrie 1646) și traducerea sa în limba olandeză."
Subiectul conferenței a trezit un deosebit interes din partea participanților, mărturie fiind întrebările acestora adresate conferențiarului.

40. Conferinţa susţinută de Dr. Cristian Coman
(Duminică 30 mai 2021)

O conferință cu tema "Valori și principii care stau la baza alianței NATO" a fost susținută de dl. Dr. Cristian Coman la 30 mai 2021.

Dl. Dr. Cristian Coman este Cercetător științific Principal la Agenția NATO pentru Comunicații și Informații (NCIA) de la Haga și enoriaș al parohiei împreună cu familia sa.

Conferențiarul a explicat ce este alianța NATO și apoi a prezentat principiile pe care este construită și valorile promovate de către aceasta. Totodată, dl. Dr. Cristian Coman a vorbit despre rolul științei și tehnologiile avansate în probleme de securitate.

După conferință participanții, dornici de cunoaștere, i-au adresat dlui Coman diverse întrebări.

Pentru cei prezenți la conferință a fost o rară oportunitate de a afla multe despre subiectul conferinței și a-i cunoaște, cu acest prilej, priceperea și învățătura distinsului coferențiar.

41. Conferinţa susţinută de Dna Isabela-Monica-Ana-Dragnea
(Duminică 13 iunie 2021)

Titlul conferinței a fost "În Domburg, pe urmele reginei Elisabeta a României".

În prima duminică după slăvitul praznic al Înălțării Domnului, la 13 iunie, a. c., Părintele Ioan a organizat o vizită documentară în Domburg, provincia Zeeland/Țările de Jos, acolo unde în urmă cu 132 de ani s-a aflat, pentru câteva săptămâni, regina Elisabeta a României.

Lângă vila "Carmen Sylva", monument național olandez, dna Isabela-Monica-Ana Dragnea, enoriașă a parohiei noastre, Sf. Grigorie Teologul, a susținut conferința cu titlul menționat mai sus.

Conferențiarul a evocat cu multă pricepere personalitatea celei dintâi regine a României, în dubla sa calitate de monarh și de scriitoare sub pseudonimul Carmen Sylva.

Susținătoarea conferinței a prezentat creația literară a reginei scriitoare, legăturile acesteia cu Țările de Jos, rolul său asumat în sprijinirea tinerelor talente ale culturii românești, a promovării costumului tradițional românesc și a artei populare.

Dna Isabela a prezentat totodată, reactualizate, cele mai importante momente din perioada șederii reginei Elisabeta a României în Domburg (12 august-19 septembrie 1889): sosirea reginei și a familiei de Wied în gara din Middelburg, parcurgerea în trăsuri a drumului spre Domburg, participarea la activități ale comunității locale, realizarea unei scurte sesiuni foto pe durata desfățurării unui concert, transmiterea unui mesaj simbolic de rămas bun înaintea încheierii sejurului în Domburg, etc.

Participanții la conferință s-au fotografiat în fața vilei "Carmen Sylva" și au fost și în pavilionul din apropierea acesteia, a cărui construcție a fost terminată în anul prezenței reginei Elisabeta a României în Domburg.

Conferința s-a înscris în seria evenimentelor organizate de parohie care să marcheze împlinirea a 40 de ani de activitate neîntreruptă a acesteia în 2021, sub păstorirea Părintelui Ioan, ctitorul ei.

N. B. Conferința a fost semnalată și pe www.activenews.ro din 16 iunie 2021, unde au fost inserate și 6 fotografii.
Conferința cu tema „În Domburg, pe urmele reginei Elisabeta a României"
De asemenea, Conferința de la Domburg a fost semnalată și pe Facebook-ul Ambasadei României în Regatul Țărilor de Jos la 18 iunie 2021.

42. Conferinţa susţinută de Dna Dr. Galina Răduleanu, fost deţinut politic
(Duminică 15 August 2021)

Titlul conferinței a fost "Cu acele trecute vremi, să înțelegem cele viitoare".

La 15 august a.c., de praznicul Adormirii Maicii Domnului, la invitaţia Părintelui paroh Protopop Dr. Ioan Dură şi a Parohiei ortodoxe române "Sf. Grigorie Teologul" din Schiedam/Rotterdam, Ţările de Jos, doamna Galina Răduleanu, medic psihiatru, fost deţinut politic şi supravieţuitoare a închisorilor comuniste, a susţinut conferinţa cu tema "Cu acele trecute vremi, să înţelegem cele viitoare".

Această iniţiativă a Părintelui Ioan este unică în parohiile ortodoxe române din diaspora.

Doamna dr. Galina Răduleanu a vorbit despre experienţa sa din închisorile comuniste, parcursul poporului român după prăbuşirea regimului comunist şi starea din prezent a societăţii române, precum şi despre pericolul la care este expusă tânăra generaţie.

Referindu-se la anii petrecuţi în închisorile comuniste, conferenţiara a arătat că aceştia au avut un rol determinant în "procesul de a se redescoperi pe sine şi de a descoperi legătura cu Dumnezeu" precum şi în îmbrăţişarea profesiei de medic psihiatru.

O parte a conferinţei a fost interactivă: conferenţiarul a dialogat cu cei prezenţi.

Doamna dr. Galina Răduleanu a vorbit despre starea actuală a societăţii române, pe care a caracterizat-o ca fiind dominată de "pierderea spiritului şi a vocaţiei creştine", de "înlăturarea lui Dumnezeu din viaţa omului", apreciind că regimul comunist a fost una dintre "tiraniile care au avut drept scop mutilarea şi distrugerea sufletului".

Referindu-se la primejdia "încătuşării psihice a tinerei generaţii", doamna dr. Galina Răduleanu a subliniat, ca soluţie, "mărturisirea activă a creştinismului" şi a lansat un îndemn la "cercetare lăuntrică" şi la "apărarea valorilor perene ale neamului românesc".

Părintele Ioan i-a mulţumit doamnei dr. Galina Răduleanu în numele celor prezenţi pentru conferinţa susţinută şi i-a oferit "Medalia Parohiei Sf. Grigorie Teologul din Ţările de Jos (1981-2021) - 40 de ani de la înfiinţare şi de slujire. Ctitor Pr. Dr. Ioan Dură", un album despre pictorul olandez Vincent van Gogh şi câteva cărţi ale sale. După care, doamnei dr. Galina Răduleanu i-a fost înmânată diploma de Membru de onoare a "Asociaţiei Femeilor Ortodoxe Române" a aceleaşi parohii.

Conferinţa susţinută de doamna dr. Galina Răduleanu face parte din seria de conferinţe organizate de parohia "Sf. Grigorie Teologul" pentru marcarea a 40 de ani de activitate neîntreruptă prin grija Preotului paroh Dr. Ioan Dură, ctitorul acesteia.

Agenția națională de știri, Agerpres, Comunicat de presă.

Parohia Ortodoxă Română "Sf. Grigorie Teologul" Vlaardingerdijk 48, 3117 EW Schiedam, Ţările de Jos, www.biserica.nl

Conferința a fost semnalată la:

43. "Teatru nostru cel de toate zilele", susţinută de dna presviteră Christina Dură, în 3 octombrie 2021 (profesor-filolog).

44. "Dezvoltarea unui algoritm de analiza sentimentului pentru limba română", susţinută de dl. Nicolae Emanuel Marinică, în 20 noimbrie 2022 (enoriaș, inginer programator).

ADDENDA
Conferinţe susţinute în cadrul "Asociaţiei ,Doamna Maria Brâncoveanu' a Parohiei Sfântul Grigorie Teologul din Olanda"

 1. Conferința: "Doamna Maria-Oltea, mama lui Ștefan cel Mare și Sfânt Domnitorul Moldovei. Exemplu de mamă creștină ortodoxă", de dna Dr. Ir. Georgiana Languri - la 20 noiembrie 2016.
 2. Conferința: "Olga Greceanu - artistă și misionară a Ortodoxiei românești", de dna Anca-Elena Mareș - la 10 iunie 2018.
 3. Conferința: "Academician Cornelia Bodea - Istoria ca artă de a trăi", de dna Doina Frosin - la ​18 noiembrie 2018.
 4. Conferința: "Laleaua - motiv floral în arta decorativă brâncovenească", de dna Dr. în Statistică Alina-Mioara Nicolae - la 11 august 2019.
 5. Conferința: "Femei în închisorile dictaturii comuniste din România - studiu de caz Adriana Georgescu, una din primele victime ale regimului", de dna Anca-Ioana Mațenco și dna Dr. Alina-Mioara Nicolae - la 20 octombrie 2019.
 6. Conferința: "Personalități românești în slujba umanității - Elisa Leonida Zamfirescu, un nume de referință în știința universală", de dna Isabela-Monica-Ana Dragnea - la 3 noiembrie 2019.
 7. Conferința: "Mariana Dimitriu Villegas, prima femeie diplomat din România", de dna Raluca Karassi-Rădulescu - la 9 februarie 2020.
 8. Conferința: "Maria Rosetti, străina cu inima de româncă, simbolul Revoluției de la 1848", de Finica Harbuz - la 24 iunie 2020.
 9. "Doamna Octavia Lupu Morariu - o femeie de excepție", susținută de dna Ana Maria Pavel, informatician, la 27 septembrie 2020.
 10. "Sfânta cuvioasă Teofana - domniță valahă, țarină a Bulgariei", susținută de dna Anca-Ioana Mațenco, geolog, președintele "Asociației Doamna Maria Brâncoveanu", a Parohiei Sfântul Grigorie Teologul, la 6 decembrie 2020.
 11. "Povestiri despre bunici - o fereastră deschisă spre suflet", susținută de dna Isabela-Monica-Ana Dragnea, la 7 martie 2021.
 12. "Dora D'Istria (Elena Ghica) - vlăstar ales al României, personalitate culturală de excepție a Europei secolului al XIX-lea", susținută de dna Anca-Ioana Mațenco, geolog, președinta Asociației "Doamna Maria Brancoveanu" a parohiei, la 6 august 2021
 13. "Povestiri despre bunici, puternic ajutor", susținută de dna Ioana van Rooijen, la 19 septembrie 2021.
 14. "Virginia Andreescu Haret - prima femeie arhitect al României", susținută de dna Isabela-Monica-Ana Dragnea, la 26 martie 2022.
 15. "Aurora Gruescu, prima femeie inginer silvic din România", susținută de dna Doina Frosin, la 5 iunie 2022.

 16. "Smaranda Brăescu, prima femeie pilot din România și prima femeie parașutist cu brevet din țara noastră, susținută de dna Cecilia Bălteanu în 29 octombrie 2022 (enoriaș și membru al Asociației parohiei "Doamna Maria Brâncoveanu"; Șef "Unitatea de Relații Externe și Cooperarea Statelor, Grefa Curții penale internaționale de la Haga").
 17. "Domnița Bălașa - Prințesa marilor pătimiri brâncovene", susținută de dna Elena De Chiara, în 13 noiembrie 2022 (inginer chimist, Secretar al Consiliului parohial și membru al Asociației parohiei "Doamna Maria Brâncoveanu").

Conferințele au fost susținute de membre ale Asociației și enoriașe ale Parohiei Sf. Grigorie Teologul, cu binecuvântarea Preotului ctitor-paroh al acesteia, Ioan Dură, în biserica parohială.

A se vedea despre conferințele respective susținute la rubrica "Conferințe" a site-ului Asociației: www.mariabrancoveanu.com

© 2004 IOAN DURĂ