Distincţii bisericeşti şi laice
(primite de Pr. Dr. Ioan Dură)

A. Distincţii bisericeşti

Iconom stavrofor

În ianuarie 1982, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Adrian Hriţcu al Arhiepiscopiei ortodoxe române a Europei Centrale şi Occidentale a acordat Părintelui Dr. Ioan Dură, parohul parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda, rangul bisericesc de "Iconom stavrofor".

Rangul respectiv i-a fost acordat Părintelui Ioan ca recunoaştere a vrednicei slujiri preoţeşti şi a activităţii sale cărturăreşti.

Protopop al Olandei şi Belgiei flamande

Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Iosif al Arhiepiscopiei Occidentale şi Meridionale, prin decizia nr. 294 din 10 noiembrie 2001, a înfiinţat Protopopiatul Olandei şi Belgiei flamande de care aparţin toate parohiile ortodoxe române aflate pe teritoriul acestora.
Ca protopop al nou înfiinţatului protopopiat, Î. P. S. Iosif a numit pe Părintele Dr. Ioan Dură, prin Decizia nr. 310 din 10 noiembrie 2001.


(clic, spre a se mări imaginea)

Ultima legitimație de protopop al Protoieriei Olandei și Belgiei flamande am primit-o din partea Î. P. S. Mitropolit Iosif în ianuarie 2016 și are valabilitate pe trei ani: 2016-2018. (A se vedea, rubrica, "Constituirea Protopopiatului și numirea Protopopului".)

Crucea Mitropolitană

De Hramul Parohiei, "Sfântul Grigorie Teologul", şi aniversării a 30 de ani de existenţă a acesteia, în biserica parohială din Schiedam, după săvârşirea Sfintei Liturghii, Duminică, 23 ianuarie 2011, Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Iosif a acordat Părintelui paroh, Ioan Dură, Crucea mitropolitană, distincţia cea mai înaltă a Mitropoliei pentru clericii ei.

Cu acest prilej, Ierarhul mitropoliei noastre a evidenţiat faptul că înalta distincţie, acordată Părintelui Ioan, este prima Cruce mitropolitană din întreaga Arhiepiscopie oferită unui cleric.


(clic, spre a se mări imaginea)

Crucea Râmnicului

​Miercuri, 2 octombrie 2019, Părintelui Ioan Dură i-a fost oferită cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Râmnicului, "CRUCEA RÂMNICULUI" de către Î. P. S. Arhiepiscop Varsanufie, Întâistătătorul acesteia.

"Diplomă de ctitor" acordată Părintelui paroh şi enoriaşilor

La începutul lunii noiembrie 2006, Părintele paroh şi enoriaşii săi de la Parohia "Sf. Grigorie Teologul" din Schiedam şi de la Parohia "Naşterea Maicii Domnului" din Antwerpen au primit din partea Consiliului Parohial al Parohiei "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Chişinău, sectorul Buicanii Noi, "Diploma de ctitor" ai bisericii acesteia.

Respectiva "Diplomă de ctitor" este semnată de Preşedintele Consiliului Parohial al parohiei amintite din Chişinău, Preot paroh, Protoiereu Mitrofor Petru Buburuz, şi poartă nr. 28 şi data de 10 octombrie 2006.

Diploma de ctitor a fost acordată datorită sprijinului - modest, ce-i drept, dar cu dragoste creştinească şi fraţească - oferit de parohiile noastre, şi anume: 250 de euro, în 2004, trimişi de Parohia din Schiedam, şi respectiv 480 de dolari americani, în 2005, de către Parohia din Antwerpen.

Menţionăm că în ziua de 15 noiembrie 2006, enoriaşii Parohiei din Schiedam, la îndemnul Preotului lor paroh, au mai trimis aceleaşi parohii din Chişinău, spre terminarea construcţiei şi picturii bisericii, suma de 325 euro.

B. Distincţii laice

Membru al Fundaţiei Culturale "Antim Ivireanul" din Râmnicu Vâlcea - 1992

Fundația culturală "Antim Ivireanul" din Râmnicu Vâlcea a fost constituită prin Decizia Prefecturii Vâlcea nr. 462 din 8 noiembrie 1991 și prin "Încheierea" nr. 99 din 24 decembrie 1991 a judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Pr. Dr. Ioan Dură a fost primit ca membru al Fundației în 1992.

(A se vedea, Episcopia Râmnicului. Fundația Culturală "Sfântul Antim Ivireanul", Râmnicu Vâlcea, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul - ocrotitor spiritual - I. Volum prilejuit de întâia prăznuire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul ca ocrotitor spiritual al Râmnicului. Râmnicu Vâlcea, 1999, Editura Conphys, p. 131 și p. 142).

Membru de Onoare al Societăţii culturale Anton Pann - 2006
din municipiul Râmnicu Vâlcea

Societatea Culturală Anton Pann din municipiul Râmnicu Vâlcea i-a atribuit Părintelui Prof. Dr. Ioan Dură titlul de membru de onoare al acesteia, la 28 august 2006.

Cetăţean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea
25 septembrie 2007

Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, prin "Hotărârea Nr. 204" din 25.09.2007 a conferit Pr. Prof. Dr. Ioan Dură titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Râmnicu Vâlcea", "pentru contribuția de excepție adusă la promovarea culturii și spiritualității românești la nivel național și internațional".


(clic, spre a se mări imaginea)

A se vedea articolele: Ion Nicolescu, Râmnicul, mai bogat. Ioan Dură, Nicolae Dură și Ioan Barbu au devenit cetățeni de onoare, în "Curierul de Vâlcea", Anul XVIII, Nr. 5056, Joi, 27 septembrie 2007, p. 1; "Frații Dură - Cetățeni de Onoare ai Râmnicului", în "Curierul de Vâlcea", Anul XVIII, nr. 5065, din 8/X/2007, p. 14; lucrarea, "Cartea cetățenilor de onoare ai Municipiului Râmnicu Vâlcea", Râmnicu Vâlcea, Editura Prisma, 2010, p. 19-20: "Preot Prof. Dr. Ioan Dură"; ​Dana Nedescu, Primarul Râmnicului tapează pereții Primăriei cu fotografiile cetățenilor de onoare, în "Vocea Vâlcii", Ediția I-a, Anul XIII, Nr. 986, Joi 22 septembrie 2011, p. 4. ("Lista celor 64: Portretul nr. 41. Ioan V. Dură, 25.09.2007, pentru contribuția de excepție adusă la promovarea culturii și spiritualității românești la nivel național și internațional.); Articolul "Personalitățile cărora li s-a conferit titlul de 'Cetățean de Onoare' al Municipiului Râmnicu Vâlcea. Le știați?", în "Ziarul de Vâlcea", Vineri, 18 mai 2018. (ziaruldevalcea.ro/2018/05/18/personalitatile-carora-li-s-a-conferit-titlul-de-cetatean-de-onoare-al-municipiului-ramnicu-valcea-le-stiati/)

Diplomă de excelenţă
acordată de ambasadorul României în Regatul Ţărilor de Jos
10 decembrie 2009

Diploma de excelenţă a fost acordată Părintelui paroh, Dr. Ioan Dură, de către domnul ambasador al României în Regatul Ţărilor de Jos, Dr. Călin Fabian, în cadrul festivităţilor avute în incinta Ambasadei române din Haga, la 10 decembrie 2009.


(clic, spre a se mări imaginea)

Diplomă de excelenţă
acordată de Primăria Comunei natale la 20 iulie 2013

Consiliul local al Primăriei comunei Dăeşti, judeţul Vâlcea, ne-a acordat DIPLOMĂ DE EXCELENŢĂ, "ca semn de preţuire pentru întreaga activitate desfăşurată în sprijinul comunei Dăeşti din judeţul Vâlcea."
Diploma este semnată de Primar, dl. Popolan Gheorghe-Valerian, şi de Viceprimar, dl. Călin Ştefan.

Diploma de Merit - aprilie 2015
conferită de Ministrul delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare

Ministrul delegat pentru relaţiile cu românii de peste hotare, domnul Angel Tîlvăr, a conferit "Preotului Dr. Ioan Dură, Protopop al Olandei şi Belgiei Flamande", Diploma de Merit "în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea cooperării bilaterale româno-olandeze şi păstrarea identităţii spirituale şi culturale româneşti a comunităţii de români din Regatul Ţărilor de Jos".

Diploma de merit a fost acordată Duminică, 19 aprilie 2015, la Schiedam şi înmânată Părintelui Ioan, în biserica parohiei, de către doamna Ireny Comaroschi, ambasador al României în Regatul Ţărilor de Jos, în prezenţa membrilor corpului diplomatic român, a domnului Mihai Gribincea, ambasador al Republicii Moldova, a domnului C. H. J. Lamers, Primarul oraşului Schiedam, a conducerii Fundaţiei Monumentelor Istorice din acelaşi oraş şi a parohienilor.

Înmânarea Diplomei de merit s-a făcut după Slujba Te Deum-ului săvârşită de Părintele Ioan, în prezenţa celor amintiţi mai sus, pentru marcarea a 135 de ani de relaţii diplomatice între România şi Ţările de Jos.


(clic, spre a se mări imaginea)

Piesă muzicală dedicată Părintelui Ioan
la 16 ianuarie 2016

În programul concertului de muzică clasică susţinut în cadrul manifestărilor consacrate aniversării a 35 de ani de existenţă ai Parohiei "Sf. Grigorie Teologul" din Olanda, la 16 ianuarie 2016, reputatul violonist dl. Lucian-Leonard Raiciof a interpretat, în premieră, o piesă muzicală, compusă de dânsul și dedicată Părintelui Ioan, în semn de preţuire pentru tot atâţia ani de slujire preoţească jertfelnică, de pionerat, pe pământul Olandei.

Dl. Lucian-Leonard Raiciof în timp ce interpretează
piesa muzicală dedicată Părintelui Ioan

Despre Concertul de muzică clasică din 16 ianuarie 2016, a se vedea, rubrica, "Manifestări la 35 de ani ai Parohiei".

Diplomă de merit
conferită de Ministerul de Externe al României
Preotului Dr. Ioan Dură
la 24 ianuarie 2016

Ministerul Afacerilor Externe prin ministrul său, domnul Lazăr Comănescu, a conferit "Preotului Dr. Ioan Dură, Protopopul Olandei şi Belgiei flamande", Diploma de Merit "în semn de înaltă apreciere şi recunoştinţă pentru activitatea pastorală de excepţie pusă în slujba comunităţii româneşti din Regatul Ţărilor de Jos şi a menţinerii identităţii spirituale şi culturale naţionale".

Diploma de Merit a fost conferită "la 24 ianuarie 2016, cu ocazia sărbătoririi a 35 de ani de existenţă a Parohiei "Sf. Grigorie Teologul" din Olanda."

Părintelui Ioan i-a fost înmânată Diploma de Merit de către Excelenţa Sa doamna ambasador Ireny Comaroschi, în biserica parohială, Duminică 24 ianuarie 2016, la sărbătorirea hramului parohiei şi a împlinirii a 35 de ani de slujire ortodoxă românească pe pământul Regatului Ţărilor de Jos.


(Părintele Ioan cu Diploma de Merit, dna Preoteasă
și Excelența Sa, dna ambasador Ireny Comaroschi)

Membru al Institutului Român din Freiburg/Germania
13 octombrie 2017

Adunarea generală a membrilor Institutului Român din Freiburg (Rumänische Institut/Rumänische Bibliothek Freiburg e. V.) la ședința din 13 octombrie 2017 a ales ca membru al acesteia pe Pr. Dr. Ioan Dură.

Părintele Ioan Dură este al 55-lea membru al Institutului Român din Freiburg/Germania. Dar se cuvine semnalat că Părintele Ioan Dură este singurul cleric membru al Institutului Român.
Cei 55 de membri ai Institutului provin din țări ale Europei și din SUA.

Despre alegerea noului membru al Institutului, adică, Pr. Dr. Ioan Dură, în octombrie 2017, s-a scris în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești" al Institutului Român din Freiburg i. Br./Germania: "... . Este vorba despre Părintele Dr. Dr. Ioan Dură, român cucernic și cu mare dragoste de neam, veghind contra strâmbătăților care privesc dreapta credință ortodoxă și drepturile neamului românesc. ...". (vol. V (XXVI), 2018, p, 391-392).

Ar mai fi însă de amintit că Dr. Ioan Dură, în calitate de cercetător istoric bisericesc, este un vechi colaborator al publicației "Înstitutului Român de Cercetări" din Freiburg/Germania, și anume "Buletinul Bibliotecii Române", după cum o vădește și scrisoare ce i-a fost adresată și prezentată mai jos.

INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI
- Biblioteca Română -
Freiburg, 1 Martie 1981

Stimate Domnule Dură,

Prin această scrisoare doresc a vă aduce la cunoştinţă faptul că am din partea Domnului Virgil Mihailescu, Directorul Institutului, însărcinarea de a mă ocupa de redactarea Buletinului Bibliotecii Române.
În prezent s'a pus in lucru vol. VIII(XII) pe care sperăm să-l terminăm până la data de 2o Aprilie a.c. termen fixat de conducerea Institutului pentru a asigura apariţia anuală a Buletinului.
Dvs. în calitate de vechi prieten şi colaborator al nostru vă adresez întrebarea dacă doriţi a contribui cu un studiu la acest volum? (Sau la volumul următor: IX/XIII).
În caz afirmativ vă rog să binevoiţi a ne raspunde comunicându-ne titlul Dvs. precum și extinderea aproximativă. pentru a-i reține spațuil cuvenit în cadrul acestei publicaţii.
În speranţa unui răspuns favorabil vă rog să primiţi mulțumirile noastre articipate precum şi expresia celor mai distinse sentimente românești ce vă pastrăm.

Al Dvs.
Iancu Ioan BIDIAN
(Asistent ştiinţific)

​Vicepreședinte al Institutului Român din Freiburg/Germania pe perioada 2018 - 2021
12 octombrie 2018

​La ședința Adunării Generale a membrilor Institutului din Freiburg/Germania din 12 octombrie 2018, Părintele Protopop Dr. Ioan Dură a fost votat și ales Vicepreședinte al acestuia pentru urmatorii trei ani (2018, oct.-2021 oct.).

(A se vedea, "Proces verbal privind desfășurarea Adunării Generale a membrilor Institutului Român/Biblioteca Română din Freiburg din 12.10.2018, orele 18:00-19:15.", în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești. Serie nouă", Freiburg i. Br./Germania, Vol. VI (XXVII), 2019, p. 374-375).

Pr. Dr. Ioan Dură a fost reales Vicepreședinte al Institutului Român din Freiburg Germania de către Adunarea Generală a acestuia
pe perioada oct. 2021- oct. 2024

A se vedea: "Proces verbal al Adunării Generale a membrilor Institutului Român din Freiburg/Germania din 8 octombrie 2021" în "Buletinul Bibliotecii Române. Studii și documente românești. Serie nouă." Freiburg i. Br./Germania, IX (XXX), 2022, p. 279-281.

DIPLOMĂ OMAGIALĂ
conferită Pr. Protopop Dr. Ioan Dură de
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTUL EROILOR "REGINA MARIA" FILIALA JUDEȚEANĂ VÂLCEA "MATEI BASARAB"
București, septembrie 2019

Asociația Națională Cultul Eroilor "Regina Maria", "cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea Societății, Mormintele Eroilor Căzuți în Război" a conferit Pr. Protopop Dr. Ioan Dură "DIPLOMĂ OMAGIALĂ" "pentru merite deosebite în activitatea de cinstire a memoriei și jertfei eroilor și martirilor neamului românesc. 1919 -12 septembrie - 2019".

DIPLOMĂ DE EXCELENȚĂ
acordată de ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos
Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură
7 decembrie 2020

Excelența sa doamna Brândușa Predescu, ambasadorul României în Regatul Țărilor de Jos, a acordat Părintelui Protopop Dr. Ioan Dură DIPLOMA DE EXCELENȚĂ "în semn de adâncă prețuire pentru cei 40 ani de activitate în slujba comunității românilor ortodocși și propășirea spiritualității și tradițiilor românești în Regatul Țărilor de Jos."

Doamna ambasador a înmânat Părintelui Ioan Diploma de excelență în biserica parohiei Sf. Grigorie Teologul din Schiedam/Rotterdam, după oficierea TE DEUM-ului la Ziua Națională a României.

* clic, spre a se mări imaginea

Membru în "Cercul de la Râmnic": 'România, Grădina Maicii Domnului'

Domnul Inginer Dr. Mihai Sporiș, scriitor, și membru fondator al "Cercului de la Râmnic" scria în "Raport, 2020", publicat în iunie 2021, că acesta a fost înființat în 2001 la Râmnicu Vâlcea "dintr-o inițiativă publică, pentru crearea unui grup echidistant de politicul din scenă (inițiativa comisiei de cultură a consiliului județean!), tocmai pentru promovarea libertății cuvântului, opiniei necenzurate și promovarea spiritului civic. ... Grupul nu mai este demult doar râmnicean, ci cu o cuprindere largă, națională, cu extensii în lumea largă".

În "Raport, 2020", Mihai Sporiș menționează numele membrilor "Cercului de la Râmnic", printre care se află și "Ioan Dură (Bruxelles)".

(A se vedea, Lider "Cerc", Mihai Sporiș, CERCUL DE LA RÂMNIC: "ROMÂNIA, GRĂDINA MAICII DOMNULUI" (Raport, 2020), în rev. "Cultura Vâlceană", Anul XIII, Nr. 178, iunie 2021, p. 15).

Medalia și diploma aniversară "100 de ani de la recunoașterea internaţională a Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918", prin semnarea Tratatului de Pace de la Trianon (4 iunie 1920)

Părintelui Dr. Ioan Dură i-a fost decernată Medalia si diploma aniversară de către Asociația Națională Cultul eroilor "Regina Maria", condusă de Președintele acesteia General Maior Prof. univ. dr. Visarion Neagoe.

Festivitatea de decernare a medaliei și a diplomei aniversare s-a desfășurat Joi 27 mai 2021 la Centrul eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Atât Medalia cât și diploma aniversară au fost înmânate Părintelui Ioan Dură de către Președintele filialei județene "Matei Basarab" Vâlcea, istoricul Eugen Petrescu la 3 iulie 2021 în Municipiul Râmnicu Vâlcea.

"ORDINUL NAȚIONAL 'SERVICIUL CREDINCIOS ÎN GRAD DE CAVALER,"
conferit de Președintele României la 9 martie 2018

(A se vedea rubrica "Ordinul Național 'Serviciul Credincios în grad de Cavaler' ...").
© 2004 IOAN DURĂ