Icoană cu 37 sfinţi ortodocşi ai primului mileniu de pe teritoriul actual al Regatului Ţărilor de Jos

(clic, spre a se mări imaginea)

Duminică, 10 februarie 2013, biserica parohiei "Sfântul Grigorie Teologul" a primit un dar preţios, şi anume o icoană cu 37 sfinţi din primul mileniu de pe teritoriul actual al Ţărilor de Jos.
Icoana, pictată pe lemn, în România, a fost dăruită de dl. Constantin Barbu (fost enoriaş, în prezent în România) şi de dna Patricia Radu din Rotterdam.
Iniţiativa pictării icoanei aparţine Părintelui paroh, Ioan, iar strădania dobândirii acesteia de către parohie se datorează enoriaşei Patricia Radu.
Sfinţii zugrăviţi pe icoană aparţin, fireşte, Bisericii Ortodoxe universale, dar ei au vieţuit, au propovăduit Evanghelia, au mărturisit pe Hristos şi au şi mucenicit unii dintre ei pentru credinţa ortodoxă, în primul mileniu pe teritoriul actual al Ţărilor de Jos.
Cei 37 sfinţi pictaţi sunt majoritatea celor cunoscuţi a fi vieţuit în Ţările de Jos; cei mai mulţi misionari anglo-saxoni şi franci.
Vrednic de semnalat este că parohia "Sf. Grigorie Teologul" este prima dintre toate parohiile ortodoxe existente în Olanda (greceşti, ruseşti, olandeze, etc.) care are o icoană cât mai completă cu sfinţi din primul mileniu de pe teritoriul actual al acesteia.

Părintele Ioan


© 2004 IOAN DURĂ