Prezentare de cărți ale Părintelui Dr. Ioan Dură

A. PUBLICATE ÎN 2018

Prezentare a cărţii "Dar din 'râvna casei tale' "

Duminică, 18 februarie 2018, după terminarea Sfintei Slujbe, Părintele Ioan Dură a prezentat enoriașilor prezenți cartea sa, "Dar din 'râvna casei Tale'", publicată la Editura MAGIC PRINT, Onești, 2018, 281 pagini.

Subtitlurile cărții sunt: "Evocări istorice - Comemorări; Atitudini - Scrisoare deschisă - Pledoarii; Articole, studii și scrisori publicate în revista 'Mărturie ortodoxă' (1982-1997); și "Addenda)".

Pentru o cunoaștere - fie și incompletă - a celor publicate în cele șase rubrici ale cărții menționăm mai jos câteva din titlurile studiilor și articolelor inserate în acestea, și anume:

 1. "Evocări istorice":
  1. "Cuvântarea lui Simion Bărnuțiu rostită la Blaj la 2/14 mai 1848 și actualitatea ei pentru neamul românesc";
  2. "Ce așteaptă Transilvania de la suflarea românească din diasporă".
 2. "Comemorări":
  1. "Nicolae Titulescu și Transilvania";
  2. "Tricolorul și armata română în cuvântările lui Nicolae Iorga rostite de la tribuna parlamentară între anii 1907-1917";
  3. "Recunoașterea independenței României de către Olanda".
 3. "Atitudini":
  1. "Scrisori trimise unor Senatori Congresmeni cu privire la Transilvania";
  2. "Gânduri privind Ortodoxia română de dincolo de fruntariile țării. Scrisoarea Pr. Dr. Ioan Dură, din 18 ianuarie 1989, adresată Sfântului Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, cu privire la Diaspora ortodoxă română din Europa occidentală";
  3. "Românii din Olanda se roagă pentru salvarea vieții lui Ilie Ilașcu și manifestă în fața Ambasadei Rusiei la Haga";
  4. "Sprijinirea candidaturii României în vederea intrării în NATO în 1997:
   1. "Scrisoarea comunității ortodoxe române din Olanda către Primul Ministru al Olandei, domnul Wim Kok";
   2. "Câteva precizări în legătură cu Scrisoarea Comunității ortodoxe române din Olanda către Primul Ministru al Olandei, domnul Wim Kok";
   3. "Scrisoarea Parohiei ortodoxe române din Antwerpen către Primul Ministru al Belgiei, domnul Jean Luc Dehaene" (N. B. Ctitorul și Preotul paroh al comunității ortodoxe române din Olanda și al parohiei din Antwerpen și inițiatorul ambelor scrisori către cei doi prim-miniștri fiind Preotul Dr. Ioan Dură, autorul cărții);
   4. "Scrisoarea Domnului Ambasador al României în Regatul Țărilor de Jos, Iulian Buga, din 21 noiembrie 2002, adresată Pr. Prof. Dr. Ioan Dură, 'odată cu primirea invitației de a începe negocierile de aderare la NATO, lansată de Consiliul Nord Atlantic'. ".
 4. "Scrisoare deschisă": "Scrisori-documente din 1987, privitoare la demolarea bisericilor în România: traduceri, răspunsuri, mărturii și ecouri despre acestea".
 5. "Pledoarii pentru o renaștere a Bisericii Ortodoxe (septembrie 1989-ianuarie 1990)":
  1. "Ce așteptăm de la Sfântul Sinod. Unele precizări";
  2. "Câteva considerații cu privire la Biserica Ortodoxă din Transilvania";
  3. "Înființarea unui Muzeu bisericesc";
  4. "Pe când o mănăstire românească la Sfântul Munte Athos?".
 6. "Addenda": "O atitudine binevenită":
  1. "Studentul Vasile Dură ia atitudine față de cele inserate, în mod tendențios, despre România și numărul minorității maghiare din aceasta, în binecunoscutul cotidian 'THE TIMES' din Londra la 17 septembrie 1996";
  2. "Răspunsul ziarului 'THE TIMES', la 3 octombrie 1996".

Prezentarea cărţii "File de Istorie bisericească"
Studii și articole de Istorie bisericeasca și mărturii scrise în anii 1983-1997

Cartea Pr. Dr. Ioan Dură, cu titlul de mai sus, a fost publicată la Editura MAGIC PRINT din Onești, 2018, și numără 186 pagini.

Duminică, 15 septembrie 2018, cartea, "File de Istorie bisericească...." a fost prezentată enoriașilor de autorul acesteia, Părintele paroh Ioan.

Iată, mai jos, conținutul cărții:

 1. STUDII ȘI ARTICOLE DE ISTORIE BISERICEASCĂ
  • Călugării Sciți în lucrarea "Apărarea Calcedonului în Răsărit (451-533)" a lui Patrick T. R. Gray
  • Românii și contribuția lor pentru sprijinul Muntelui Athos de-a lungul secolelor în lucrarea lui Sotiris Kadas "Το Άγιον Όρος. Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους", Atena, 1980, 198 pagini
  • Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și întreaga suflare românească
  • A. I. Odobescu (1834-1895). Însemnări despre un sihastru de la Mănăstirea Stînișoara, din secolul al XVII-lea, în "Notele sale de călătorie"
  • Elogiile aduse de Nicolae Glykis în prefața Bibliei grecești de la Veneția, din 1687, lui Șerban Cantacuzno și Românilor
  • Mitropoliile Țării Românești și Mitropolia Moldovei în "NOTITIAE EPISCOPATUM ECCLESIAE CONSTANTINOPOLITANAE" editate de Jean Darrouzes
  • "Învățături preste toate zilele" (1642). Lucrare de Doctorat susținută de Willem van Eeden la Universitatea din Amsterdam (26 martie 1985)
  • Sihastrul Silvestru și Mănăstirea Hangu din Moldova în lucrarea lui Jean A. Vaillant, "Romania", Paris, 1844
  • Noul Cod de Drept Canonic al Bisericii Catolice (25 ianuarie 1983)
  • Sfântul Teotim I, Episcopul Tomisului, autoritate a dreptei credințe în cadrul lucrărilor Sinodului IV ecumenic (451)
  • Însemnări despre cel mai vechi manual de drept bisericesc ortodox
  • Biserica Ortodoxă a Letoniei și autonomia acesteia între cele două războaie mondiale
  • O apariție editorială deosebită: Preot Arhimandrit Dr. Vasile Vasilachi, "Întreita iubire de Dumnezeu, Biserică și neam", New York, 1991, 358 pagini
  • Biserica Ortodoxă a Finlandei, în prezent
  • Mănăstiri și schituri închise, profanate, desființate și demolate din anul 1948 până la Revoluția din Decembrie 1989
  • Zece greci aleși papi în primele opt secole ale creștinătății
  • Sfintele Paști prăznuite de români. Câteva gânduri pascale
 2. MĂRTURII
  • Vacanța de Sfintele Paști a anului 1970, în satul natal, cu un "capitalist"
  • Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române în cei patruzeci și cinci de ani de comunism. Pe când se va rupe tăcerea?
  • Mărturiile lui N. Steinhardt despre cinci preoți ortodocși, inserate în cartea "Jurnalul Fericirii"
  • Sărbătorirea Sfintelor Paști ale anului 1953 în lagărul de detenție de la mina din Cavnic (Capnic), descrisă de Domnul Ion Ioanid
  • Cimitirul ortodox din Tașaul (Dobrogea) profanat de buldozerele dictaturii comuniste în vara anului 1952
  • Mărturia unui martor ocular
  • O mărturie-document
  • Amintiri despre tatăl meu
  • Preoți victime ale comuniștilor în timpul campaniei alegerilor din 19 noiembrie 1946 și imediat după ținerea acestora, semnalați într-o lucrare din 1996 a Domnului Cicerone Ionițoiu
  • Rugăciunea în temnițele comuniste din România. Din mărturiile Domnului Remus Radina în "Testamentul din morgă"
  • O carte document: "Colectivizarea agriculturii" de Constantin Mădincioiu

B. PUBLICATE ÎN 2019

Prezentarea cărţii "Istorie bisericească. Studii și articole"

Duminică, 14 iulie 2019, după predică, Părintele Ioan Dură a prezentat parohienilor cartea sa, "Istoria bisericească. Studii și articole", nou apărută la Editura MAGIC PRINT, Onești, 2019, 547 pagini.
Iată, mai jos, conținutul cărții:

Studii și articole

 1. Biserica din Țara Românească în epoca lui Matei Basarab
 2. Știri despre Țările Române în "Istoria Patriarhilor Ierusalimului" a patriarhului Dositei al Ierusalimului
 3. Voievozii Valahiei și Moldovei și Patriarhii ortodocși ai Răsăritului în a doua jumătate a secolului al XVII-lea
 4. Informații istorice și bisericești despre Țările Române în manuscrisele Codicelui patriarhal 2542 al Bibliotecii Vaticanului
 5. Zotu Țigara (+1599) și legăturile acestuia cu Moldova
 6. Arhiepiscopia și Mitropolia Vicinei în"Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae", editate de Jean Darrouzès
 7. Sfințirea Sfântului și Marelui Mir în Biserica Ortodoxă Română - secoleleXVI-XIX
 8. Considerații privitoare la "Învățături preste toate zilele (1642)"
 9. Contribuții privitoare la Ioan Comnen (1658-1719) și Țările Române
 10. Câteva precizări privind data și denumirile celei de a doua sesiuni a celui de al VI-lea sinod ecumenic (Quinisext sau Trulan)
 11. Edițiile Bibliei tipărite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de la cel de Al Doilea Război Mondial și până în decembre 1989 și unele considerații
 12. Numărul bisericilor ortodoxe din București și unele considerații privitoare la lipsa de cunoaștere exactă a acestuia
 13. File de pateric românesc. Cuviosul isihast Neofit de la Mănăstirea Stînișoara (sfârșitul secolului al XVIII-lea)
 14. Canonizarea de sfinți români
 15. O considerare retrospectivă cu privire la canonizarea de sfinți români din 20iunie 1992
 16. Canoanele Sinodului al VI-lea ecumenic (Penthekti sau Quinisext sau Trulan) privitoare la post și aplicarea acestora în viața credincioșilor Bisericii ortodoxe de astăzi
 17. Primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Elie Miron Cristea (1925-1939), și proiectul său de a înălța o nouă catedrală a Patriarhiei Române
 18. Tomosurile sinodale de autonomie și autocefalie emise de Patriarhia ecumenică în secolul al XIX-lea), și al XX-lea și prevederile incluse în acestea cu privire la sfințirea Sfântului și Marelui Mir
 19. Mitropolitul Țării Românești, Eftimie II (1594-1602), apărător al Ortodoxiei în Polonia
 20. Monahul Moise, Proschinitarul Mănăstirii Sfântul Pavel, Sfântul Munte (M-rea Sfântul Pavel), 1997. Mărturii despre ajutoarele românilor date mănăstirii athonite Sfântul Pavel
 21. Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndepărtați din scaun și trimiși în recluziune monastică de către autoritățile comuniste în anii 1944-1981
 22. Mitropolitul Veniamin Costache, nou "ctitor" al Mănăstirii Esfigmenu de la Sfântul Munte Athos, pictat în nartexul bisericii acesteia
 23. Biserica Ortodoxă din Estonia. Survol asupra istoriei sale. Calvarul acesteia sub ocupația sovietică (1940-1941și 1944-1991)
 24. Spre o nouă organizare administrativ-teritorială a Bisericii Ortodoxe Române
 25. Câteva reflecții în legătură cu ședințele de lucru ale Sinodului Bsericii Ortodoxe Române
 26. Ridicarea Episcopiei Râmnicului la treapta de arhiepiscopie, obligație stringentă a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române
 27. Patriarhul Dositei al Ierusalimului (1669-1707) și ierarhii Râmnicului, Ilarion și Antim Ivireanul
 28. Cruci, troițe profanate și distruse, icoane și odoare confiscate în anii regimului comunist din România
 29. Învățământul teologic universitar românesc. O evaluare succintă a organizării și a stării sale actuale
 30. Policarp Morușca, primul episcop al Episcopiei misionare ortodoxe române din America
 31. O prezentare a istoriei Bisericii Ortodoxe a Georgiei
 32. Preoți ortodocși în Primul Război Mondial și aportul lor la înfăptuirea Marii Uniri din 1918
Addenda
Prezentare a două cărți de excepție
 1. Preot Prof. Dr. Nicolae V. Dură, "Le régime de la synodalité selon la législation canonique conciliaire, oecuménique, du I-er millénaire", Editura Ametist '92. București, 1999, 1023 pagini
 2. Preot Prof. Dr. Nicolae V. Dură, "Scythia Minor" (Dobrogea) și Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal și mitropolitan al Tomisului (sec. IV-XIV). Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006, 267 pagini

C. PUBLICATE ÎN 2020

Prezentarea cărţii "Pagini de istorie bisericească"

Iată, mai jos, conținutul cărții:

 1. STUDII ŞI ARTICOLE
  • Figuri de ierarhi moldoveni: Mitropolitul Gheorghe Movilă
  • Predici rostite la Iași de către Chiril Lucaris în anul 1601
  • Mitropolitul Teodosie al Țării Românești. Nevoința lui Teodosie, ca monah, la Sfântul Munte Athos. Precizări și contribuții biografice
  • Martiri și eroi ai neamului românesc adormiți în domnul în cimitire din țări vest-europene
  • Toleranța religioasă în Țara Românească și în Moldova în timpul celei de a doua jumătăți a secolului al XVII-lea
  • Comori de limbă românească în „Învățături preste toate zilele" (1642)
  • Calendarul îndreptat în Biserica Ortodoxă Română, astăzi
  • Unele aspecte ale organizării așezămintelor monahale și ale vieții monahale de la Sfântul Munte Athos
  • Priviri asupra unor aspecte, mai puțin cunoscute, ale lucrării marilor părinți duhovnici din ultimele patru decenii și jumătate
  • „Istorisiri aghiorite" despre români athoniți
  • Biserica Ortodoxă Română și exercitarea autorității sale canonice asupra diasporei ortodoxe române din anul 1948 și până astăzi
  • Biserica Ortodoxă Română și Diaspora
  • Ortodoxia în Finlanda, de la începuturile sale și pînă în anul 1992
  • Pe când abrogarea tuturor legilor și actelor normative de pînă în 1990, încă în vigoare, contrare actualei Constituții a României?
  • Scrieri religioase și teologice ortodoxe, în limba română, interzise în anii 1945-1989
  • Reflecții pe marginea textului final al proiectului legii privind libertatea religioasă și regimul cultelor în România
  • „Rămășițe” ale ateismului și mentalității comuniste în România postdecembristă, De la „nu vrem mănăstiri ci școli", la „afară icoanele din școli"
  • Schiturile Sfântului Munte Athos. Pledoarie pentru o mănăstire românească la Sfântul Munte
  • Numărul monahilor de la mănăstirile athonite consemnat de arhiepiscopul insulei Samos, Iosif, în cartea sa tipărită la Londra în 1678
  • Titulatura celor șase patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române (1925-2019). Constatări și reflecții privitoare la titulatura „Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române" sau „Patriarh al României" purtată de cei șase patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române
  • Edițiile şi traducerile „Proschinitarului Sfântului Munte Athos" al lui Ioan Comnen, tipărit la Snagov în 1701
 2. EVOCĂRI ISTORICE
  • Eroismul armatei române oglindit în presa ateniană din anii 1877- 1878
  • Eroismul armatei române la Plevna și Grivița reflectat în presa ateniană a timpului
  • Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri în Parohia Sfântul Grigorie Teologul din Țările de Jos
 3. PREZENTARE DE CĂRŢI
  • Panaghiotis I. Bumis, Consecinţele ridicării anatemelor de către Roma și Constantinopol, Atena, 1976, 260 pagini
  • Evanghelos K. Mantzouneas , Dreptul bisericesc. Tomul I, Partea Generală, Atena, 1979, 215 p.
  • Dumitru B. Gonis, Opera scriitoricească a Patriarhului Calist I. Teză de doctorat susținută la Facultatea de teologie a Universității din Atena, 1980, 377 pagini.
  • Emilianos Timiadis, Monahismul ortodox. Ieri-astăzi. Paris, 1981, 252 pagini
  • Panaghiotis I. Bumis, Dreptul canonic. Ediția a III-a îmbunătățită, Editura Grigori, Atena, 2002
  • Gh. A. Nikolopoulos, Călătorie la sfintele mănăstiri ale Sfântului Munte şi ale Peninsulei Halkidice („Περιήγησις είς τάς `Ιεράς Μονάς τού Άγίου "Ορους καί τής Χαλκιδικής Χερσονήσού)"). Biblioteca de Studii Istorice („Βιβλιοθήκη `Ιστορικών Μελετών") nr. 211.
  • Librăria Dionisios Notis Karavias, Atena, 1874, 56 pagini
 4. VARIA
  • Studii ale Pr. Dr. Ioan Dură cenzurate în România (înainte și după 1990)
  • Însemnări despre pelerinajul în Biserica Ortodoxă a Georgiei (31 mai-7 iunie 2014)
  • Pelerinajul Parohiei „Sfântul Grigorie Teologul" din Olanda în Sicilia (4-11 octombrie 2016)© 2004 IOAN DURĂ