Varia

Scrisoare adresată Majestăţii Sale Reginei Beatrix, la 30 aprilie 2013

Părintele paroh, Ioan, în numele său şi al parohiilor ortodoxe române din Regatul Ţărilor de Jos, în calitate de ctitor al acestora şi de protopop, cu prilejul evenimentului special pe care poporul olandez l-a sărbătorit la 30 aprilie 2013, a adus calde şi respectuoase mulţumiri Majestăţii Sale Reginei Beatrix pentru grija şi atenţia pe care a arătat-o, în timpul domniei Sale, faţă de românii care vieţuiesc în Olanda.
Mai ales că cei 33 de ani de domnie ai Majestăţii Sale corespund existenţei primei parohii ortodoxe în Olanda, a "Sf. Grigorie Teologul", în prezent cu sediul la Schiedam.

În scrisoare, Părintele Ioan a ţinut şi să precizeze că păstrează neuitate momentele din 5 martie 1998, de la Palatul Regal din Haga, când Majestatea Sa l-a onorat să se numere printre invitaţii la dineul dat în onoarea Preşedintelui României, dl. Emil Constantinescu, aflat în vizită oficială în Ţările de Jos*.

Totodată, Părintele Ioan a asigurat pe Majestatea Sa de înalta consideraţie şi respect ce I-o poarta, atât personal cât şi compatrioţii săi, şi I-a urat viaţă lungă şi sănătate alături de familia regală.

Preot Prof. Dr. Ioan Dură
Protopopul Olandei şi Belgiei flamande

*) Despre prezența mea la dineu am consemnat în revista parohiei. (A se vedea, "Participarea la dineul oferit de Majestatea Sa Regina Beatrix a Olandei în cinstea Președintelui României, la 5 martie 1998" , în "Mărturie ortodoxă", Serie nouă, nr. 1, 1998, p. 41).


Scrisoare adresată Majestăţii Sale Regelui Willem-Alexander, la 30 aprilie 2013

Cu prilejul investirii ca Rege al Regatului Ţărilor de Jos, la 30 aprilie 2013, părintele Ioan a adresat Majestăţii Sale Regelui Willem-Alexander, în numele său şi al parohiilor ortodoxe române din Olanda, felicitări cordiale, urări de sănătate şi ani de domnie rodnici şi binecuvântaţi de Domnul pentru poporul olandez şi locuitorii Olandei.

Preot Prof. Dr. Ioan Dură
Protopopul Olandei şi Belgiei flamande


După concesionarea bisericii și a celor două săli aferente, portretul Majestăți Sale Regina Beatrix a Țărilor de Jos a fost pus în Sala mare a parohiei, unde a rămas până la 30 aprilie 2013, când a fost înlocuit cu portretul Majestății Sale Regele Willem Alexander.


​Scrisoare de mulţumire a Casei Regale a Ţărilor de Jos adresată Parohiei pentru bulbii dăruiţi ai Lalelei Doamna Maria Brâncoveanu, din 7 decembrie 2020

Scrisoare Secretar Rege Plic sisoare secretar Rege

© 2004 IOAN DURĂ