Lista icoanelor pictate pe lemn ale parohiei
(în număr de 216)​

1. Sf. Arhanghel Mihail
Dimensiuni:21x30 cm
Dăruită de:
Elena De Chiara
2. Sf. Arhanghel Gavriil
Dimensiuni:21x30 cm
Dăruită de:
Elena De Chiara
3. Adormirea Maicii Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
4. Botezul Domnului
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
5. Intrarea în Ierusalim
Dimensiuni:41x50 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
6. Învierea lui Lazăr
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Fam. Mihai şi Valerica Cristea
7. Femeile Mironosiţe
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Constatin Barbu
8. Schimbarea la Faţă
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Fam. Mihai şi Valerica Cristea
9. Soborul Sfinţilor Arhangheli
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Anonim
10. Adormirea Maicii Domnului
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Enoriaşi
11. Pipăirea Sf.Toma
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
12. Botezul Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Enoriaşi
13. Înălţarea Sfintei Cruci
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Virgil Ioan Dan
14. Maica Domnului
Dimensiuni:32x44 cm
Dăruită de:
Georgeta Pungă
15. Sf. Vasile cel Mare
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
16. Sf. Nicolae
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
17. Sf. Ioan Botezătorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Smaranda Bubberman
18. Sf. Gheorghe
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
19. Izvorul Tămăduirii
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Elena De Chiara
20. Sf. Spiridon
Dimensiuni:29x42 cm
Dăruită de:
Iulian Buga
21. Sf. Dumitru
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
22. Sf. Constantin şi Elena
Dimensiuni:32x44 cm
Dăruită de:
Fam. Middel Alex
23. Sf. Grigorie Teologul
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
24. Sf. Ştefan
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Fülöp Elena
25. Sf. Grigorie Teologul
Dimensiuni:50x50 cm
Dăruită de:
Enoriaşi
26. Mântuitorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
27. Iisus cu Apostolii
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
28. Pogorârea Sfântului Duh
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
29. Învierea cea de Obşte
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
30. Sfinţii Români
Dimensiuni:50x70 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
31. Buna Vestire
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
32. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Părintele Paroh Ioan Dură
33. Înălţarea Domnului
Dimensiuni:26x35 cm
Dăruită de:
Fam. Mihăilescu Lucian
34. Sf. Ilie
Dimensiuni:25x33 cm
Dăruită de:
Anonim
35. Întâmpinarea Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Anton Nicolae
36. Sf. Ecaterina
Dimensiuni:25x35 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan şi Cătălina Meşina
37. Iată Omul
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Anonim
38. Răstignirea Domnului
Dimensiuni:27x36 cm
Dăruită de:
Cufteac Aurelia
39. Sfinţii Trei Ierarhi
Dimensiuni:25x35 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan şi Cătălina Meşina
40. Sf. Stelian
Dimensiuni:24x31 cm
Dăruită de:
Anonim
41. Maica Domnului cu Îngeri
Dimensiuni:26x29 cm
Dăruită de:
Fam. Vlad Gheorghe
42. Sf. Arhanghel Mihail
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
Dana Mihalea şi Gabriela Cratochvil
43. Naşterea Maicii Domnului
Dimensiuni:26x37 cm
Dăruită de:
Scutăreanu Petru
44. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:22x25 cm
Dăruită de:
Fam. Neagoe
45. Mântuitorul
Dimensiuni:26x36 cm
Dăruită de:
Venera Karagantcheff-Moga
46. Naşterea Domnului
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
47. Naşterea Domnului
Dimensiuni:27x37 cm
Dăruită de:
Georgeta Pungă
48. Sf. Arhanghel Gavriil
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
Anda Gabriela Cratochvil
49. Intrarea Maicii Domnului în Biserică
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Ioan Lager-Oprea
50. Învierea Domnului
Dimensiuni:23x27 cm
Dăruită de:
Cristian Constantin
51. Sf. Treime
Dimensiuni:26x33 cm
Dăruită de:
Fam. Middel Alex
52. Sf. Arhanghel Mihail (pe iconostas)
Dimensiuni:55x93 cm
Dăruită de:
Fam. Lăscae Alexandru
53. Maica Domnului (pe iconostas)
Dimensiuni:75x90 cm
Dăruită de:
Anonim
54. Mântuitorul (pe iconostas)
Dimensiuni:75x90 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan Meşina şi Fam. Otilia Tănăsie
55. Sf. Arhanghel Gavriil (pe iconostas)
Dimensiuni:55x93 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
56. Icoanele de pe Uşile Împărăteşti
Dimensiuni:18x6 cm
Dăruită de:
Anonim
57. Răstignirea + Maica Domnului + Sf. Ioan (pe iconostas)
Dimensiuni:95x140 cm
Dăruită de:
Familia Părintelui Ioan Dură
58. Mântuitorul
Dimensiuni:36x42 cm
Dăruită de:
Pictorul icoanei - Nicoleta Voicu
59. Maica Domnului
Dimensiuni:36x42 cm
Dăruită de:
Pictorul icoanei - Adi Voicu
60. Sf. Serafim de Sarov
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
61. Mântuitorul
Dimensiuni:32x44 cm
Dăruită de:
Fam. Middel Alex
62. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:21x29 cm
Dăruită de:
Cornel Bunea; Paulina Teseleanu; Doina Stroescu
63. Maica Domnului
Dimensiuni:51x73 cm
Dăruită de:
Fam. Meulblok Buyle
64. Sf. Maria Egipteanca
Dimensiuni:21x45 cm
Dăruită de:
Angelica Moise
65. Buna Vestire
Dimensiuni:23x28 cm
Dăruită de:
Constantin Cristian
66. Mântuitorul
Dimensiuni:14x22 cm
Dăruită de:
Liviu Stanca
67. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:20x27 cm
Dăruită de:
Anonim
68. Maica Domnului
Dimensiuni:13x16 cm
Dăruită de:
Liliana şi Gheorghe Barbule
69. Maica Domnului
Dimensiuni:17x23 cm
Dăruită de:
Anonim
70. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:22x27 cm
Dăruită de:
Fam. Sideridis-Solos
71. Învierea Domnului
Dimensiuni:50x50 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
72. Sf.Ioachim şi Ana
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Diana Butuşină
73. Sf. Antonie cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ecaterina Fineriu
74. Sf. Ierarh Alexandru
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae Crăciun şi Florin Sabo
75. Sf. Pantelimon
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Apachiţei şi Elena Frăţilă
76. Sf. Teodor
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Negoiţă
77. Sf. Nectarie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Simona Constantinescu
78. Sf. Evanghelişti
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
J. Gavrilă; M. Turubar; I. Marina; V. Pletoianu
79. Sf. Antonie cel Mare
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
M.Moldovan; Ştefan Tătaru; Adrian Cristian
80. Tăierea Împrejur
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lupaşcu Tiberiu
81. Naşterea Sf. Ioan Botezătorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
82. Sf. Haralambie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Bubberman şi Elena Neagu
83. Maica Domnului rugătoare (Oranta)
Dimensiuni:45x50 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
84. Sf. Constantin Brâncoveanu Voievod şi fiii
Dimensiuni:36x40 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
85. Sf. Cuv. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ;Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava
Dimensiuni:32x25 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
86. Nunta din Cana Galileii
Dimensiuni:30x22 cm
Dăruită de:
Fam. Sebastien Debesset - Ioana Turturică
87. Femeia Samarineancă
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Patricia Radu
88. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Alina Duscu
89. Sfinţii Cosma şi Damian
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Marieta Rotariu
90. Sf. Mare Mucenic Mina
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ecaterina Fineriu
91. Sf. Voievod Neagoe Basarab
Dimensiuni:29x40 cm
Dăruită de:
Ambasada României în Regatul Ţărilor de Jos la 30 de ani de la înfiinţarea parohiei-25/I/2011
92. Sf. Grigorie Palama
Dimensiuni:29x40 cm
Dăruită de:
Claudia Bursuc
93. Sf. Voievod Ştefan cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isa Kilicarslan
94. Sf. Nicodim de la Tismana
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Constantin şi Mihaela Grădinaru
95. Sf. Calinic de la Cernica
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
96. Sf. Mucenici Epictet şi Astion
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae şi Anna Maria Crăciun
97. Sf. Ioan Gură de Aur
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Un grup de enoriaşi
98. Sf. Hristina
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Chiriacescu Cristina
99. Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou "Basarabov"
Dimensiuni:29x40 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu
100. Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lucian şi Alice Jdira
101. Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Florin Sabo
102. Sf. Acoperământ al Maicii Domnului
Dimensiuni:40x30 cm
Dăruită de:
Simona Constantinescu
103. Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Finica Genoveva Harbuz
104. Sf. Cuvios Dionisie Exiguul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
105. Sf. Luca al Crimeei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Patricia Radu şi Elena Geacarel
106. Sf. Cuv. Teodora de la Sihla
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dana Ciolacu
107. Sf. Ier. Antim Ivireanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Petruţ şi Ramona Neculăiţă
108. Sf. Atanasie cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dana şi Anthony Poole
109. Sf. Mare Mc. Anastasia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
D-na Preoteasă Christina Dură
110. Sf. Mare Mc. Varvara
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Alina Nicolae
111. Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Leonard şi Ramona Raiciof
112. Sf. Mucenic Fanurie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Andra Petrescu
113. Sf. Mucenic Nicon
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anna Maria Crăciun
114. Sf. Maxim Mărturisitorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Claudia Bursuc
115. Sf. Cuv. Patapie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
George şi Cristina Dură
116. Sf. Grigorie Decapolitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Iustina Elena Cimpoiaşu
117. Sf. Mc. Irineu de Lugdunum (Lyon)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lefter
118. Sf. Mc. Ioan Valahul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan Necula - Ramona Matei
119. Cuv. Daniil Sihastrul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
D-na Doina Frosin
120. Sf. Mare Mc. Procopie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Constantin şi Mihaela Grădinaru
121. Sf. Cuv. Irodion de la Lainici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Claudia Bursuc
122. Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Adriana Birluţiu
123. Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Bogdan şi Cătălina Meşina
124. Hristos găzduit de Marta şi Maria
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Romeo Dragnea şi Isabela Roşca
125. Sf. Apostol Andrei
Dimensiuni:40x50 cm
Dăruită de:
În memoria lui Cornel Andrei Carboreanu, dăruită de fiul său Gimy şi un grup de prieteni
126. Sf. Petru Movilă, Mitropolitul Kievului
Dimensiuni:31x42 cm
Dăruită de:
D-na Elvira Ion şi familia sa
127. Sf. Efrem cel Nou
Dimensiuni:30x42 cm
Dăruită de:
Anonim
128. Sf. Apostol Andronic şi Iunia, soţia sa
Dimensiuni:31x42 cm
Dăruită de:
Anonim
129. Sf. Cuv. Mc. Eugenia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ana-Maria Crăciun
130. Maica Domnului cu Pruncul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Veronica Avîrvarei
131. Sfinţi Ortodocşi Olandezi
Dimensiuni:36x44 cm
Dăruită de:
Patricia, Armina, Alina, Dănuţ şi Ramona
132. Sfintele Mavra de la Ceahlău, Teofana Basarab şi Teodora de la Sihla
Dimensiuni:35x40 cm
Dăruită de:
Patricia, Armina, Alina, Dănuţ şi Ramona
133. Sf. Efrem Sirul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Lucian şi Alice Jdira
134. Sf. Cuv. Visarion Sarai, Sf. Mc. Nicolae Oprea şi Sf. Cuv. Sofronie de la Cioara
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae şi Ana-Maria Crăciun
135. Sf. Cuv. Ioan Damaschinul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Tiberiu şi Anca Lupaşcu
136. Sf. Ier. Dosoftei Mitropolitul Moldovei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Elena Merlan
137. Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Sf. Cuv. Petru Atonitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin-Vasile şi Mirela Sabo
138. Sf. Cuv. Antonie de la Iezer
Dimensiuni:36x40 cm
Dăruită de:
dl. Lucian-Leonard Raiciof
139. Sf. Români Mărturisitori din perioada comunistă
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Constantin Barbu şi Patricia Radu
140. Maica Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
d-na Isabela Dragnea
141. Sf. Mare Mc. Teodor Tiron
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Teodor Grădinaru
142. Martiriul Sfinţilor Mucenici ucişi de perşi
Dimensiuni:40x30 cm
Dăruită de:
dl. Constantin Barbu
143. Sf. Mc. Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Andrei şi Oana Manta, Fam. Dan şi Aurora Florescu, Fam. Vasile şi Mirela Sabo
144. Sf. Ioan Rusu
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ecaterina Fineriu
145. Duminica Tuturor Sfinţilor
Dimensiuni:40x50 cm
Dăruită de:
Ioana Maţenco, Victoria Dimitriu şi Mirela Loredana Stan
146. Sf. Mc. Mărt. Năsăudeni (Atanasie Todoran, Vasile, Grigore şi Vasile)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Nicolae şi Doina Savin şi Anonim
147. Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
dl. Cristian Stavăr
148. Sf. Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest şi Sava Brancovici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Dana şi Anthony Poole
149. Maica Domnului - Rugul aprins
Dimensiuni:30x35 cm
Dăruită de:
Fam. Ion şi Victoria Dimitriu
150. Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
151. Sf. Mc. Emilian de la Durostorum
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
152. Sf. Prooroc Ilie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Marieta Rotariu
153. Intrarea în Templu a Maicii Domnului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Romeo Dragnea şi Isabela Roşca
154. Sf. Nina cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Pelerinii parohiei în Georgia
155. Sf. Cuv. Ioan Iacob Hozevitul de la Neamţ
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Un grup de enoriaşi
156. Sf. Prooroc Isaia şi Maica Domnului cu pruncul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ştefana Marinescu
157. Sf. muceniţă Alexandra împărăteasa
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Alexandra Matei
158. Înălţarea Domnului
Dimensiuni:40x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin-Vasile şi Mirela Sabo
159. Sf. Nicolae Planas
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Maria-Alexandra, Ştefan, Isabela şi Romeo Dragnea
160. Sf. Cuv. David cel Bătrân
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Doina şi Nicolae Savin
161. Sf. Porfirie Kavsokalivitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anca Ioana Maţenco
162. Sf. Ana şi Fecioara Maria
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anişoara Lazăr şi Samuel Wattkins.
163. Sf. Ioan Maximovici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
164. Sf. Ioan cel Nou de la Suceava
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Marieta Rotariu
165. Sf. Ipomoni
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. van Esch-Harbuz
166. Sf. Pelaghia din Tinos
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
d-nele Patricia Radu, Rădiţa Stan, Olimpia Gheorghe şi Anişoara Lazăr
167. Sf. Evghenie din Trapezunt
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
d-na Patriacia Radu
168. Sf. Mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Adrian Garcea
169. Maica Domnului Xenia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Rădiţa Stan
170. Domnul se roagă în Gheţimani
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Rădiţa Stan şi Anişoara Lazăr
171. Maica Domnului cu Mântuitorul copil, de mână
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin Vasile, Mirela şi Grigorie Sabo
172. Rugul aprins
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Carmen Coşovei
173. Sfânta Silvia, mama Sf. Grigorie Dialogul
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
dna Patricia Radu
174. Sf. Apostol Iuda Tadeu
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Părintele Ioan şi dna Preoteasă Christina
175. Sf. Ierarh Teodosie de la Brazi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
d-nele Patricia Radu, Elena Geacarel şi Luiza Smadu
176. Sf. Mărturisitor Metodie Patriarhul Constantinopolului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isabela şi Romeo Dragnea
177. Sfinţii 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod
Dimensiuni:40x60 cm
Dăruită de:
dna Patricia Radu
178. Sf. Grigorie Decapolitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
dna Patricia Radu
179. Sf. Paisie Aghioritul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
dna Finica Harbuz
180. Sf. Cuvios Nicodim Aghioritul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Gabriel şi Anca Mareş
181. Sf. Justin Popovici
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
dna Cristina Pavel
182. Sf. Trei Ierarhi cei Noi (Grigorie Palama, Marcu Eugenicul şi Fotie al Constantinopolului)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anca Ioana Maţenco
183. Sf. Trei Ierarhi (Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Sf. Ioan Gură de Aur)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
fam. Chirăscu
184. Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
dna Elena G. Ganga
185. Sf. Nifon, Patriarhul Constantinopolului
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
fam. Alexandru Puiuleţ
186. Sfinţii Cuvioşi: Natan, Sila şi Paisie (Sihăstria Putnei- sec.XVIII)
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Carmen Coşovei şi fii.
187. Sf. Mare Mc. Tecla
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
188. Sf. Ierarh Iacob Putneanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dna Petronela Mârza
189. Sf. Mc. Sofia şi fiicele ei Credinţa, Nădejdea, Dragostea
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
dl. Radu şi dna. Anca Manoliu
190. Sf. Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Florin şi Mirela Sabo
191. Mântuitorul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isabela şi Romeo Dragnea
192. Sf. Mc. Perpetua şi Felicitas
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Anonim
193. Sf. Lidia, cea întocmai cu apostolii
Dimensiuni:19x27 cm
Dăruită de:
Patricia Radu şi Anişoara Lazăr
194. Sf. Ap. şi Evanghelist Ioan Teologul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ioana Maţenco
195. Maica Domnului de la Schiedam
Dimensiuni:50x70 cm
Dăruită de:
Parohieni
196. Sf. Mc. Hrisant şi Daria
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Daria-Sofia, Dana, Lennart Rem; Maria şi Dumitru Sicoe
197. Sf. Cuv. Irinarh Roseti de la Tabor
Dimensiuni:20x30 cm
Dăruită de:
Anonim
198. Sf. Cuv. Eftimie cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Marieta Rotariu
199. Sf. Mare Mc. Ecaterina
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
dna Elvira Grădinaru
200. Sf. Grigorie Teologul şi familia
Dimensiuni:29x42 cm
Dăruită de:
fam. Dragnea; fam. Pavel Al.; A. Nicolae; I. Paraschiv
201. Pogorârea Sfântului Duh
Dimensiuni:40x50 cm
Dăruită de:
Un grup de enoriaşi
202. Sf. Ap. Barnaba
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Finica Genoveva Harbuz şi cu fiii Lucian şi Florian
203. Dreptul Lazăr
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Elena De Chiara şi Ioana Maţenco
204. Sf. Cuv. Gavriil Ivireanul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ioana Maţenco
205. Sf. Neofit Zăvorâtul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Isabela-Romeo Dragnea
206. Buna Vestire
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Mirela-Florin Sabo
207. Sf. Evanghelist Matei
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Adrian şi Ana-Maria Potârniche
208. Sf. Împ. Justinian cel Mare
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Marieta Rotariu
209. A Înfricoşătoarei Judecăţi de Apoi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Elena Geacarel şi fiica sa Cristina Claudia Oancea
210. Sf. Mc. Terentie şi Neonila cu cei şapte copii ai lor
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Pr. Ioan Dură, dn. Constantin, fam. Debesset, fam. Sabo, fam. Jdira, fam. Dorobanţu
211. Sf. Trei Ierarhi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Alina Nicolaie
212. Sf. Cuv. Parascheva, Sf. Ier. Spiridon, Sf. M. Mc. Dimitrie
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Ioan Paraschiv
213. Sf. Cuv. Teofana Basarab
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Constantin Duca
214. Sf. Ioan Evanghelistul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Patricia Radu
215. Sf. Cuv. Parascheva
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Dn. C. Gradinaru, Elena De Chiara, Ramona Popa, Ioana Maţenco, Florin Ungureanu
216. Sf. Siluan Atonitul
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Vizitiu
217. Sfintele Nona, Emilia şi Antuza, mamele Sf. Trei Ierarhi
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Familia Părintelui Ioan Dură
218. Sfinţii Cretani
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Patricia Radu, Anişoara Dana Lazăr, Finica Genoveva Harbuz
219. Sf. Cuv. Galaktia
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Participanţii la Pelerinajul din Creta - oct. 2023
220. Sf. Ap. Tit
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Vizitiu, De Chiara-Marinescu, Maţenco, Dragnea şi Preda-Popa - ian. 2024
221. Sf. Mc. Tecla, Marianna, Marta, Maria şi Ennata
Dimensiuni:30x40 cm
Dăruită de:
Fam. Grădinaru, De Chiara-Marinescu, Maţenco, Preda-Popa, Vizitiu, Nicolaie, Van Rooien, Dragnea

© 2004 IOAN DURĂ